FOX AZ, a.s.
IČO: 25320335 - V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 12. 1996
StavV konkursu
Obchodní firma
od 10. 12. 1996

FOX AZ, a.s.

Sídlo
od 9. 2. 1998 do 23. 7. 2003
Zlín, K Pasekám 2984
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Zlín, Nad stráněmi 4512
IČO
od 10. 12. 1996

25320335

DIČ

CZ25320335

Identifikátor datové schránky:fwfaycv
Právní forma
od 10. 12. 1996
Akciová společnost
Spisová značka8556 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 12. 1996
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 12. 1996
- Zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti
od 10. 12. 1996
- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 10. 12. 1996
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
- Výroba nealkoholických nápojů
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
- Produkce audiovizuálních děl
Ostatní skutečnosti
od 24. 11. 2004 do 2. 2. 2007
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 13 Nc 18433/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s. ve prospěch oprávněného Eurotel Praha, spol. s r.o. o 18 272,- Kč. Soudní exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5.
od 14. 1. 2004 do 4. 2. 2004
- Dne 14. 7. 2003 byl Exekutorským úřadem Zlín vydán exekuční příkaz č.j. Ex 1507/03 k provedení exekuce prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání - podniku povinného FOX AZ, a.s., IČ 25320335, které jsou ve vlastnictví povinného. Správcem podniku se ustanovuje Mgr. Marek Freund, advokát ve Zlíně, se sídlem Zlín, Lešetín II/651.
od 19. 4. 2003
- Předloženy stanovy v novém znění, schváleném valnou hromadou dne 26.2.2002.
od 12. 11. 2002 do 23. 7. 2003
- Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16.7.2002 č.j. 22 NC 785/2002 - 5, které nabylo právní moci dne 12.11.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s., se sídlem Zlín, K Pasekám 2984, IČ 25 32 03 35 k uspokojení pohledávky oprávněného Ludmila Josefíková, bytem Lipov 401, okr. Hodonín. Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Hodonín, Velkomoravská 1.
od 19. 11. 1998
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 12.10.1998.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.10.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti takto:
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 46,000.000,- Kč úpisem nových akcií a to 4.600 ks akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá. Emisní kurz akcie činí 10.000,- Kč za kus. Každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč představuje jeden hlas. Akcie na majitele je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle zákona a stanov společnosti na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při případném zániku společnosti. Akcie na majitele zakládají stejná práva a povinnosti akcionáře, jako zakladatelské (kmenové) akcie na jméno. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva, spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Na základě výzvy představenstva společnosti byli stávající akcionáři vyzváni k přednostnímu úpisu nových akcií. Tohoto práva využil pouze pan Zbyněk Ševců, který upíše 1.060 ks akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy o celkové hodnotě 10,600.000,- Kč. Valná hromada schválila úpis 3.540 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy v celkové hodnotě 35,400.000,- Kč manžely Evou a Romanem Vaškůjovými a to nepeněžitými vklady:
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Objekt občanské vybavenosti čp. 2984 na pozemku st.parc.č. 3383 a pozemky st.parc. 3383 - zastavěná plocha, parc č. 1718/6 - zahrada, parc č. 1718/27 - zahrada, parc.č.1718/32 - ostatní plocha, parc.č. 1728/3 - zahrada a parc.č. 1728/7 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 5379 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Zlín.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Objekt bydlení č.p. 308 na pozemku st.parc.č. 412, ost. objekt na pozemku st. parc č. 505 a pozemky st.parc.č. 412 zastavěná plocha, st. parc.č. 505 zastavěná plocha, parc.č. 1167/1 lesní pozemek, parc.č. 1162/2 ostatní plocha, parc.č. 1167/14 ostatní plocha par.č.1 167/22 lesní pozemek, vše zapsáno na LV č. 828 v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. území Kudlov.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky: - LV č. 828 v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. území Kudlov - znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody, Zlín, tř. T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 954/154/97 na částku 7,600.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka, Zlín, U Trojáku 4596 ze dne 3.11.1997 č. 174-11/97 na částku 8,200.000,- Kč. - LV č. 5379 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Zlín - znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody, Zlín, tř. T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 953/153/1997 na částku 27,800.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka, Zlín, u Trojáku 4596 ze dne 4.11.1997 č. 175-11/97 na částku 28,000.000,- Kč.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Uvedené znalecké posudky byly při jednání valné hromady čteny a projednány a na jejich základě valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila výši nepeněžitého vkladu (7,600.000,-Kč + 27,800.000,- Kč).
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila, že upisování akcií bude probíhat formou a v termínu, stanoveném ve výzvě představenstva společnosti k upisování akcií po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Místo úpisu akcií: administrativní budova společnosti FOX AZ a.s., K Pasekám 2984, 760 01 Zlín, vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Lhůta k úpisu akcií: počíná běžet sedmým kalendářním dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 30 kalendářních dní od tohoto data.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Upisovatel je povinen ve stanovené lhůtě k úpisu akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na účet společnosti číslo 660xxxx u Union banky a.s. pobočka Zlín a u nepeněžitých vkladů předat písemné prohlášení vkladatele v místě úpisu akcií.
od 10. 12. 1996
- Akciová společnost byla založena na základě uzavřené zakladatelské smlouvy o založení společnosti bez výzvy k upisování akcií ze dne 21.6.1996.
Kapitál
od 11. 5. 2000
Základní kapitál 47 000 000 Kč
od 10. 12. 1996 do 11. 5. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 5. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 600.
od 10. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 27. 8. 2013
Roman Vaškůj - předseda představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002 - 28. 5. 2009
od 19. 4. 2003 do 27. 8. 2013
Roman Vaškůj - předseda představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002 - 28. 5. 2009
od 19. 11. 1998 do 26. 2. 2002
Roman Vaškůj - člen představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Zbyněk Ševců - člen představenstva
Zlín, U Splavu 1749, PSČ 760 01
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Ing. Radim Malota - člen představenstva
Zlín, Potoky 4317, PSČ 760 01
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Zbyněk Ševců - člen představenstva
Zlín, U Splavu 1749
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Ing. Radim Malota - člen představenstva
Zlín, Potoky 4317
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Roman Vašků - člen představenstva
Zlín, U Trojáku 4596
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Ing. Martin Neubauer - předseda představenstva
Zlín, Podlesí 4939
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Ing. Pavel Mačák - místopředseda představenstva
Zlín, tř. T.Bati 1285
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
- generální ředitel
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Tomáš Bradáč - člen představenstva
Zlín, Mostní 1684
od 19. 4. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány předseda představenstva, nebo jím zmocněná osoba na základě písemné plné moci. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy dva členové představenstva. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem, obvykle generální ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Způsob jednání: 1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, příp. osoby, písemně pověřené představenstvem. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva připojí své podpisy.
Dozorčí rada
od 17. 1. 2016
ZBYNĚK ŠEVCŮ - člen
Zlín, Podlesí V, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 24. 7. 2014
Ing. RADIM MALOTA - předseda
Napajedla, Pahrbek, PSČ 763 61
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 19. 4. 2003 do 24. 7. 2014
Ing. Radim Malota - předseda
Zlín, Potoky 4317, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 19. 4. 2003 do 17. 1. 2016
Zbyněk Ševců - člen
Zlín, U Splavu 1749, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 9. 2. 1998
Eva Vaškůjová - členka
Zlín, U Trojáků 4596
od 9. 2. 1998 do 19. 4. 2003
JUDr. Václav Petrásek - člen
Zlín, Luční 4593
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Pavel Slovák - člen
Zlín, Slunečná 4557
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Zbyněk Ševců - člen
Zlín, U splavu 1749
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
JUDr. Radomír Šimek - předseda
Praha, Navigátorů 619
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+90
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+44
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+33
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-107
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-294
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 823 822 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
MONETA Money Bank 2 612,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Expobank CZ 2 615,20 Kč
Oberbank 2 629,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 668,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 693,60 Kč
Raiffeisenbank 2 700,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace výrobní vady bot
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace výrobní vady bot

Otázka: Dobrý den, zakoupili jsme v Liberci v OC Nisa v prodejně A3 SPORT 21.9.2017 pánské boty SALOMON FORTALEZA GTX velikost 9 za 1990 Kč. Boty jsme na prodejně 1.12.2017 reklamovali, protože v levé botě...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.