DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s.
IČO: 26399946

Výpis z obchodního rejstříku


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu31. 10. 2005
Obchodní firma
od 31. 10. 2005

DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s.

Sídlo
od 22. 2. 2007 do 13. 2. 2009
Plzeň, Houškova 507/26, PSČ 326 00
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Plzeň, Houškova 30, PSČ 326 00
IČO
od 31. 10. 2005

26399946

Právní forma
od 31. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka15089 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 10. 2005
- zlatnictví a klenotnictví
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- velkoobchod
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- broušení technického a šperkového kamene
od 31. 10. 2005 do 3. 12. 2009
- zastavárenská činnost
Ostatní skutečnosti
od 15. 10. 2013
- Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 28.2.2013 došlo k prodeji části podniku a to ze společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a. s., se sídlem Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00, IČO: 263 99 946, jakožto prodávajícího, na společnost D.I.C. MANUFACTURING SE, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 242 32 416, jakožto kupujícího.
od 3. 12. 2009 do 30. 12. 2009
- Jediný akcionář dne 30.11.2009: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku 9.600.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100. 000,- Kč, v listinné podobě; 3) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného stávajícího akcionáře společnosti - pana MUDr. Luboše Říhy, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 108 00. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: budova domu čp. 10 (část obce Petrohrad) na stavebním pozemku parcelní č. 269, budova bez čp/če na stavebním pozemku parcelní č. 270, stavební pozemek parcelní č. 269 "zastavěná plocha a nádvoří", stavební pozemek parcelní č. 270 "zastavěná plocha a nádvoří", pozemek parcelní č. 744/3 "orná půda", pozemek parcelní č. 744/4 "orná půda", pozemek parcelní č. 744/5 "ostatní plocha", včetně veškerého příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav, zapsáno na listu vlastnictví č. 301 pro katastrální území Petrohrad, obec Petrohrad, okres Louny (dále jen "nemovitosti"). Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce VH CONSULTA s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV, ze dne 25.10.2009. Posudek byl vypracován pod číslem položky znaleckého deníku č. 076/10/09 VH C. Znalec pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5074/2009-7 ze dne 22.10.2009, které nabylo právní moci dne 20.11.2009. 4) určuje, že hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena shora citovaným znaleckým posudkem na částku 9.600.000,- Kč; za nepeněžitý vklad bude vydáno 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě; 5) konstatuje, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, není žádný rozdíl. Emisní kurz akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií (§ 163a obchodního zákoníku); 6) konstatuje, že představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, v níž uvedlo též důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kurzu akcií; 7) konstatuje, že přednostní právo upsat nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu, akcionáři společnosti nevzniká, neboť akcie se neupisují peněžitými vklady. Proto nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, to je 96 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě, budou nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři společnosti, to je panu MUDr. Luboši Říhovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 108 00; 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář společnosti upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností jedinému akcionáři (dále jen "upisovatel"); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli do 10 dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen upisovateli doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu bydliště upisovatele nebo osobním předáním proti písemnému potvrzení. Emisní kurz jedné upisované akcie činí částku 100.000,- Kč; 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku určuje, že lhůta pro splacení emisního kurzu akcií bude činit 1 měsíc ode dne upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je adresa nemovitosti vkládané do obchodního rejstříku, tj. Petrohrad č.p. 10, okres Louny, PSČ 439 85; 12) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a zároveň předáním nemovitostí společnosti; 13) určuje, že nová výše základního kapitálu společnosti po zvýšení bude činit částku 11.600.000,- Kč.
Kapitál
od 30. 12. 2009
Základní kapitál 11 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 2005 do 30. 12. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 30. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 96 v listinné podobě.
od 31. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
Statutární orgán - představenstvo
od 26. 3. 2013
FRANTIŠEK ŘÍHA - člen představenstva
Louny, Na Valích, PSČ 440 01
den vzniku členství: 16. 5. 2012
den vzniku funkce: 16. 5. 2012
od 14. 8. 2012
Mgr. Katarína Petrenko - člen představenstva
Slovenská republika, Hraničná
den vzniku členství: 15. 5. 2012
od 22. 2. 2007
MUDr. Luboš Říha - předseda představenstva
Praha 10, Lipecká 384/5, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 9. 1. 2007
od 22. 2. 2007 do 14. 8. 2012
Ing. Přemysl Synek - člen představenstva
Plzeň, Sedlecká 1156/13, PSČ 301 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
od 22. 2. 2007 do 26. 3. 2013
Jiří Stašek - člen představenstva
Plzeň, Zikmunda Wintra 23, PSČ 301 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 5. 2012
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. Přemysl Synek - předseda představenstva
Plzeň, Sedlecká 1156/13, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Bronislav Hanzl - člen představenstva
Postoloprty, Třebízského 520, PSČ 439 42
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
MUDr. Jan Vondráček - člen představenstva
Chomutov, Havlíčkova 4162, PSČ 430 03
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 22. 2. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná vždy celé představenstvo, tj. předseda a dva členové společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí všechny oprávněné osoby svůj podpis.
Dozorčí rada
od 14. 8. 2012
Mgr. Daniel Slávik - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, U Pentlovky, PSČ 181 00
den vzniku členství: 15. 5. 2012
den vzniku funkce: 15. 5. 2012
od 22. 2. 2007
PaedDr. Lívia Kmeťová - člen dozorčí rady
Slovenská republika, Sládkovičova 46
den vzniku členství: 9. 1. 2007
od 22. 2. 2007
JUDr. Jana Hladíková - člen dozorčí rady
Praha 10, Ondřejovská 11, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007
od 22. 2. 2007 do 14. 8. 2012
MUDr. Jana Synková - předseda dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 202A, PSČ 320 20
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
den vzniku funkce: 9. 1. 2007 - 15. 5. 2012
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
MUDr. Jana Synková - předseda dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 202A, PSČ 320 20
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. František Tibitancl - člen dozorčí rady
Plzeň, Skupova 2517/9, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
od 31. 10. 2005 do 22. 2. 2007
Ing. Václav Ženíšek - člen dozorčí rady
Plzeň - Letkov, 18, PSČ 326 00
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 9. 1. 2007
Hodnocení firmy
+28
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.


Tip redakce

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se... Více

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si, o kolik bude větší váš

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si...

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2015 vracejí k pravidlům, která platila před rokem 2013. Starobní důchod... Více

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konce ledna. Přečtěte si, jak a kde podat daňové přiznání, kolik na dani... Více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+13
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+3
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

+3
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

0
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-2
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  2 581 984 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 760,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 770,00 Kč
Sberbank CZ 2 838,00 Kč
Expobank CZ 2 838,70 Kč
Česká spořitelna 2 873,00 Kč
ČSOB 2 869,70 Kč
Raiffeisenbank 2 892,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 894,65 Kč

TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut – vytiskněte si slevový kupón.

Slevy na mobilní paušály

Chcete neveřejnou slevu na svůj tarif? Vyplňte svůj telefon! Dokážeme snížit cenu paušálu až o 50 %.
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dotaz ohledně rodičáku.
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > Dotaz ohledně rodičáku.

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu. Mám 2 letého syna a ted jsme v očekávání druhého dítěte termín mám na 12.9.2015 Pobírám rodičovský příspěvek ve výši 3800 na 4 roky.takže mi zbývají ještě 2. Letos...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek

Největší sbírka platných i historických bankovek na českém internetu.

Muzeum bankovek

Udělejte přátelům radost a pošlete jim peníze!

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

akcie, spotřebitel, reklamace, česká obchodní inspekce, václav klaus, Extra, jednorázové snížení, nákupní středisko, babička, spor, všimné, senioři, pozice, Asociace inkasních agentur, ČSSD

5P32820, 5P32820, 5S74433, 6S68641, 4U62428, 5A77569, 5H30311, 5C47889, 4B74814, 5H30312, 5M12195, 4B74815, 5T64190, 4U29683, 4B74816

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2015 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.