FIRO-tour a.s.
IČO: 27869237

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 3. 2007
Obchodní firma
od 31. 12. 2008

FIRO-tour a.s.

od 15. 2. 2008 do 31. 12. 2008

FIRO-tour Holding a.s.

od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008

Igal Consulting a.s.

Sídlo
od 19. 3. 2007 do 29. 1. 2009
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
IČO
od 19. 3. 2007

27869237

DIČ

CZ27869237

Identifikátor datové schránky:5s9d5d8
Právní forma
od 19. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11654 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 31. 12. 2008
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 12. 2008
- Provozování cestovní kanceláře
od 31. 12. 2008 do 12. 9. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 31. 12. 2008 do 12. 9. 2014
- Silniční motorová doprava mezinárodní příležitostná osobní
od 19. 3. 2007 do 31. 12. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 12. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 12. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 1. 2009 do 2. 4. 2009
- Jediný akcionář společnosti FIRO-tour a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje takto: Za prvé: - zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti FIRO-tour a.s. z částky 2.040.204,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc dvě stě čtyři korun českých) o částku 17.959.796,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set pad esát devět tisíc sedm set devadesát šest korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest) a 179 (slovy: sto sedmdesát devět) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 00.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.959.796,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set padesát devět tisíc sedm set devadesát šest korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upiso vání akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu panu Romanu Fiskovi. 6) Emisní kurz akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 116.960,76 Kč každá. Součet emisního kurzu všech nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 20.935.976,- Kč. E misní kurz akcie o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest) činí 69.937,- Kč. Součet emisního kurzu všech nových akcií činí 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií a součtem jejich emisního kurzu, tj. částka 3.046.117 Kč (slovy: tři miliony čtyřicet šest tisíc sto sedmnáct korun českých) představuje emisní ážio. 7) Místem upisování je sídlo společnosti FIRO-tour a.s. 8) Upisovatel, pan Roman Fisek provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO- tour a.s., proti pohledávce společnosti FIRO-tour a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Za druhé: Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) započten ím peněžité pohledávky jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO-tour a.s., proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých). Za třetí: Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO-tour a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti FIRO-tour a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českýc h). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky pana Romana Fiska za společností FIRO-tour a.s. proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu akcií byla ověřena ze zpráv y poskytnuté nezávislým auditorem společností EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23, číslo osvědčení 317, odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš, číslo osvědčení 1299 ze dne 31.12.2008. Za čtvrté: Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: - Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, panem Romanem Fiskem a společností FIRO-tour a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před p odáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dá le zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti FIRO-tour a .s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. - Pan Roman Fisek, jako předem určený zájemce upíše a splatí 179 (slovy: sto sedmdesát devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest). - Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti FIRO-tour a.s., na adrese Praha 1, Olivova 4/2096. Upisovatel, pan Roman Fisek provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zák oníku s rozvazovací podmínkou. - Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.
od 31. 12. 2008
- Na společnost FIRO-tour Holding a.s., jejíž obchodní firma po fúzi je FIRO-tour a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti FIRO-tour a.s., se sdílem Praha 1, Národní 37/38, PSČ 110 00, IČ: 266 88 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7591, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Kapitál
od 31. 12. 2008
Základní kapitál 2 040 204 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 2. 2008 do 31. 12. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 12. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
od 12. 9. 2014
Práva a povinnosti spojené s akciemi upravují stanovy.
od 12. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 051, počet akcií: 4.
od 12. 9. 2014
Práva a povinnosti spojené s akciemi upravují stanovy.
od 31. 12. 2008 do 12. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 19. 3. 2007 do 12. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 21. 12. 2016
ROMAN FISEK - předseda představenstva
Spořice, nám. Gen. Svobody, PSČ 431 01
den vzniku členství: 20. 12. 2015
den vzniku funkce: 20. 12. 2015
od 28. 5. 2013 do 21. 12. 2016
ROMAN FISEK - předseda představenstva
Spořice, nám. Gen. Svobody, PSČ 431 01
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 20. 12. 2015
den vzniku funkce: 21. 12. 2012 - 20. 12. 2015
od 27. 11. 2009 do 28. 5. 2013
Ing. Roman Fisek - předseda představenstva
Spořice, Nám.gen.Svobody 219, PSČ 431 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 3. 2008 - 21. 12. 2012
od 2. 4. 2009 do 27. 11. 2009
Bc. Roman Fisek - předseda představenstva
Spořice, Nám.gen.Svobody 219, PSČ 431 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 11. 3. 2008
od 15. 2. 2008 do 2. 4. 2009
Bc. Roman Fisek - člen představenstva
Spořice, Nám.gen.Svobody 219, PSČ 431 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
Ing. Michal Jurečka - člen představenstva
Hodonín, Jarní 2, PSČ 695 01
den vzniku členství: 19. 3. 2007 - 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 3. 2007
od 12. 9. 2014
Předseda představenstva jedná za společnost samostatně.
od 2. 4. 2009 do 12. 9. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 19. 3. 2007 do 2. 4. 2009
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 15. 5. 2017
JAROSLAVA HRUBÁ - člen dozorčí rady
Perštejn, Hlavní, PSČ 431 63
den vzniku členství: 1. 8. 2016
od 26. 1. 2017
EVA NĚMEČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, U čekárny, PSČ 143 00
den vzniku členství: 20. 12. 2015
od 2. 8. 2013 do 21. 12. 2016
ALENA PILNÁ - člen dozorčí rady
Jirkov, Denisovo náměstí, PSČ 431 11
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 1. 8. 2016
od 28. 5. 2013
MIROSLAV FISCHER - člen dozorčí rady
Chomutov, Mozartova, PSČ 430 01
den vzniku členství: 21. 12. 2012
od 28. 5. 2013 do 2. 8. 2013
ALENA STACHOVÁ - člen dozorčí rady
Jirkov, Denisovo náměstí, PSČ 431 11
den vzniku členství: 21. 12. 2012
od 7. 5. 2013 do 26. 1. 2017
EVA NĚMEČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, U čekárny, PSČ 143 00
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 20. 12. 2015
od 23. 9. 2010 do 28. 5. 2013
Ing. Alena Stachová - člen dozorčí rady
Jirkov, Denisovo náměstí 604, PSČ 431 11
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
od 15. 2. 2008 do 23. 9. 2010
Bc. Alena Stachová - člen dozorčí rady
Chomutov, Gerstnerova 4126, PSČ 430 03
den vzniku členství: 21. 12. 2007
od 15. 2. 2008 do 7. 5. 2013
Martina Toušová - člen dozorčí rady
Chomutov, Jirkovská 5056, PSČ 430 04
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
od 15. 2. 2008 do 28. 5. 2013
Ing. Miroslav Fischer, MBA - člen dozorčí rady
Chomutov, Mozartova 1508/7, PSČ 430 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
Barbora Brühlová - místopředseda dozorčí rady
Praha 3, Vinohradská 111/109, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 3. 2007 - 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 3. 2007 - 21. 12. 2007
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
JUDr. Magda Kohoutová - člen dozorčí rady
Lišov, Dr. Jahna 687, PSČ 373 72
den vzniku členství: 19. 3. 2007 - 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 3. 2007
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
Petra Koubová - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Křečku 350, PSČ 109 00
den vzniku členství: 19. 3. 2007 - 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 3. 2007
Akcionáři
od 24. 12. 2016
Ing. ROMAN FISEK
Spořice, nám. Gen. Svobody, PSČ 431 01
od 27. 11. 2009 do 24. 12. 2016
Ing. Roman Fisek
Spořice, Nám.gen.Svobody 219, PSČ 431 01
od 15. 2. 2008 do 27. 11. 2009
Bc. Roman Fisek
Spořice, Nám.gen.Svobody 219, PSČ 431 01
od 19. 3. 2007 do 15. 2. 2008
Corporate Consulting a.s., IČO: 27395693
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+77
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+30
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+17
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-13
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-251
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 823 822 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
MONETA Money Bank 2 612,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Expobank CZ 2 615,20 Kč
Oberbank 2 629,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 668,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 693,60 Kč
Raiffeisenbank 2 700,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kombinace osvc a hpp
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Kombinace osvc a hpp

Otázka: Dobry den, 3 roky jsem pracovala jako OSVC a neplatila jsem si nemocenske pojisteni. Od zari 2017 jsem zamestnana na HPP. Termin mam zacatkem cervna 2018. Nikde jsem se nedocetla, zda mam narok na materskou...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.