Cromicron Energy, a.s., v likvidaci
IČO: 28245245

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 2. 2008
Obchodní firma
od 13. 10. 2017

Cromicron Energy, a.s., v likvidaci

od 13. 6. 2014 do 13. 10. 2017

Cromicron Energy, a.s.

od 16. 12. 2009 do 13. 6. 2014

České Energetické Centrum a.s.

od 8. 2. 2008 do 16. 12. 2009

AVEZZANO a.s.

Sídlo
od 16. 12. 2009 do 18. 11. 2013
Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00
od 8. 2. 2008 do 16. 12. 2009
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 8. 2. 2008

28245245

Identifikátor datové schránky:bfchx53
Právní forma
od 8. 2. 2008
Akciová společnost
Spisová značka14008 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s elektřinou
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s plynem
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s elektřinou
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s elektřinou
Předmět činnosti
od 13. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 8. 2. 2008 do 13. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 10. 2017
- Dne 12.10.2017 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Cromicron Energy, a.s., o zrušení společnosti Cromicron Energy, a.s., s likvidací, s okamžitou účinností ke dni 12.10.2017.
od 13. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 13. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 11. 2013
- Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 31.10.2013 uzavřené mezi prodávajícím, společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 772/2, IČO: 282 45 245, došlo k prodeji podniku - věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které ve svém souhrnu tvoří podnik prodávajícího specifikovaný v uvedené smlouvě, kupujícímu, společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, PSČ 110 00, IČO: 273 86 732.
od 9. 1. 2013 do 4. 4. 2013
- Dne 28.12.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem, společností ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO: 46 137 351, o částku 30.0 00.000 Kč úpisem nových 428 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každé o nominální hodnotě 70.000 Kč a 1 kusu kmenové akcie znějící na majitele o nominální hodnotě 40.000 Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, s předem určeným zájemcem, společností ENERGY SUPPLI ER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO: 46 137 351. Návrh Smlouvy o upsáni akcií je představenstvo společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, povinno předat osobně statutárnímu zástupci předem určeného zájemce či zaslat dopor učeně předem určenému zájemci nejpozději do 30 dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. V tomto návrhu musí uvést mj. číslo účtu, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií a lhůtu pro jeho splacení, která musí být v souladu s tímto rozhodnutím. Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, nejpozději do 30 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlo uvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti České Energetické Centrum a.s., na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, v pracovních dnech od 9 hod. do 16 hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich nominální hodnotě. Úpis může provést předem určený zájemce pouze prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí 60 dní a začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
od 5. 10. 2012 do 18. 10. 2012
- Dne 27.9.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem, společností ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO: 46 137 351, úpisem nových 1000 kusů akcií společnosti znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, s předem určeným zájemcem - společností ENERGY SUPPL IER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO: 46 137 351. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 30 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. V tomto návrhu musí uvést mj. lhůtu pro úpis akcií. Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, nejpozději do 30 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlo uvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti České Energetické Centrum a.s., na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 16 hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny akcie stejný. Upisovatel splatí 100 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií započtením pohledávky ve výši 30.000.000,- Kč, kterou má za společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245. Upisovat el uzavře se společností České Energetické Centrum a.s. Dohodu o započtení vzájemných pohledávek ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je společnost České Energetické Centrum a.s. povinna předat osobně či zaslat doporučeně upisovateli nejpozději do 30 dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen dohodu uzavřít nejpozději do 30 dnů po obdržení jejího návrhu. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Úpis může provést předem určený zájemce pouze prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - společnosti ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/A, IČO: 46 137 351, která vznikla vůči společnosti České Energetic ké Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, na základě Smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2012 uzavřené mezi panem Robert Pawel Zagoždžon, nar. 28.1.1969, jako Věřitelem a společností České Energetické Centr um a.s., IČ: 282 45 245, jako Dlužníkem a Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.9.2012 uzavřené mezi panem Robert Pawel Zagoždžon, nar. 28.1.1969, jako postupitelem a společností ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s., se sídlem Slovenská republika, 821 08 Bratis lava, Karadžičova 8/A, IČO: 461 37 351, jako Postupníkem a činí 30.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ: 282 45 245, na splacení emisního kursu nově u psaných akcií ve výši 30.000.000,- Kč.
od 22. 10. 2010 do 23. 3. 2011
- Dne 8.10.2010 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 2.000.000 Kč a je zcela splacen, o částku 38.000.000 Kč na konečnou výši 40.000.000 Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1.000 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 38.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. Úpis nových akcií bude proveden předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář - společnost EEC EUROPE ENERGY CENTER LIMITED, se sídlem Kyperská republika, P.C. 1075, Nicosia, Avlonos, 1, MARIA HOUSE, 5th floor, reg. číslo HE 190814, který upíše 1000 kusů nových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě á 38.000,- Kč, které budou znít na majitele a nebudou kótované. Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245, s předem určeným zájemcem - společností EEC EUROPE EN ERGY CENTER LIMITED, se sídlem Kyperská republika, P.C. 1075, Nicosia, Avlonos, 1, MARIA HOUSE, 5th floor, reg. číslo HE 190814. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 30 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. V tomto návrhu musí uvést mj. lhůtu pro úpis akcií. Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245, nejpozději do 30 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlou vě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti České Energetické Centrum a.s., na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 16 hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny akcie stejný. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií započtením pohledávky ve výši 38.000.000 Kč, kterou má za společností České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245. Upisovatel u zavře se společností České Energetické Centrum a.s. Dohodu o započtení vzájemných pohledávek ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je společnost České Energetické Centrum a.s. povi nna předat osobně či zaslat doporučeně upisovateli nejpozději do 30 dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen dohodu uzavřít nejpozději do 30 dnů po obdržení jejího návrhu. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Úpis může provést předem určený zájemce pouze prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - společnosti EEC EUROPE ENERGY CENTER LIMITED, se sídlem Kyperská republika, P.C. 1075, Nicosia, Avlonos, 1, MARIA HOUSE, 5th floor, reg. číslo HE 190814, která vznikla vů či společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245, na základě (a) Smlouvy o půjčce ze dne 9.10.2009 uzavřené mezi panem Robert Pawel Zagozdzon, nar. 28.1.1969, jako Věřitelem a sp olečností České Energetické Centrum a.s. (dříve Avezzano a.s.), IČ 282 45 245, jako Dlužníkem a (b) Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20.9.2010 uzavřené mezi panem Robert Pawel Zagozdzon, nar. 28.1.1969, jako postupitelem a společností EEC EUROPE ENE RGY CENTER LIMITED, reg. č. HE 190814, jako Postupníkem a činí 38.000.000 Kč, proti pohledávce společnosti České Energetické Centrum a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 282 45 245, na splacení emisního kursu nově upsa ných akcií ve výši 38.000.000 Kč.
Kapitál
od 18. 10. 2012
Základní kapitál 70 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 2010 do 18. 10. 2012
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2008 do 10. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 70 000, počet akcií: 1 000.
od 13. 6. 2014
Práva a povinnosti s akciemi spojené jsou upraveny v čl. 7,8 a 11 stanovách společnosti.
od 18. 10. 2012 do 13. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 10. 11. 2010 do 18. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 16. 12. 2009 do 18. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 8. 2. 2008 do 16. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 13. 6. 2014
Ing. LIBOR HOLUB - člen představenstva
Praha - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 5. 2014
od 7. 10. 2013 do 13. 6. 2014
LIBOR HOLUB - předseda představenstva
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 14. 5. 2014
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 14. 5. 2014
od 7. 10. 2013 do 13. 6. 2014
PETRA HAVELKOVÁ - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Na vrstvách, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 14. 5. 2014
od 7. 10. 2013 do 13. 6. 2014
KRISTÍNA ČUBOŇOVÁ - člen představenstva
Praha 9 - Vinoř, Českodubská, PSČ 190 17
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 14. 5. 2014
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
PETRA HAVELKOVÁ - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Na vrstvách, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
KRISTÍNA ČUBOŇOVÁ - člen představenstva
Klokočov, Kornica 1150, PSČ 023 22, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
LUBOMÍR DUGOVIČ - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
den vzniku funkce: 7. 8. 2013 - 5. 9. 2013
od 4. 4. 2013 do 15. 8. 2013
LUBOMÍR DUGOVIČ - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 2. 2013 - 23. 7. 2013
od 18. 10. 2012 do 4. 4. 2013
Alexandr Wurm - člen představenstva
Týnec nad Sázavou - Čakovice, , PSČ 251 68
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 13. 2. 2013
od 15. 6. 2011 do 4. 4. 2013
Ing. Ladislav Kozmon - předseda představenstva
Bratislava, Sartorisova, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2011 - 13. 2. 2013
den vzniku funkce: 17. 5. 2011 - 13. 2. 2013
od 15. 6. 2011 do 4. 4. 2013
Henrieta Liptáková - člen představenstva
Bratislava, Kysucká, PSČ 811 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2011 - 13. 2. 2013
od 8. 10. 2009 do 18. 10. 2012
Alexandr Wurm - člen představenstva
Praha 4, Tavolníková 1851/25, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 21. 9. 2009
od 8. 2. 2008 do 12. 8. 2008
Žaneta Biĺová - člen představenstva
Praha 9, Varnsdorfská 334/11, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 2. 2008 - 7. 5. 2008
od 13. 6. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 15. 6. 2011 do 13. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají všichni členové představenstva samostatně. To neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
od 8. 2. 2008 do 15. 6. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Likvidace
od 13. 10. 2017
TH TAX s.r.o., IČO: 29135541
Praha - Nové Město, 28. října, PSČ 110 00
Dozorčí rada
od 19. 10. 2016
KRISTÍNA JURČAGOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Vinoř, Českodubská, PSČ 190 17
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 7. 2016
od 24. 2. 2016
DAVID WINTER - člen dozorčí rady
Praha - Hloubětín, Krylovecká, PSČ 198 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013
od 14. 10. 2015 do 19. 10. 2016
TOMÁŠ NOVÁK - předseda dozorčí rady
Městec Králové, T. G. Masaryka, PSČ 289 03
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 30. 6. 2016
od 7. 10. 2013
LENKA TREFNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Tupolevova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013
od 7. 10. 2013 do 14. 10. 2015
TOMÁŠ NOVÁK - předseda dozorčí rady
Plzeň - Lobzy, Koterovská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 5. 9. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2013
od 7. 10. 2013 do 24. 2. 2016
DAVID WINTER - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Vodárenská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 5. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
LENKA TREFNÁ - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Tupolevova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
DAVID WINTER - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Vodárenská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 7. 10. 2013
Ing. LIBOR HOLUB - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 23. 7. 2013 - 5. 9. 2013
den vzniku funkce: 7. 8. 2013 - 5. 9. 2013
od 4. 4. 2013 do 15. 8. 2013
OLHA SABOLCHI - předseda dozorčí rady
Košice, Rastislavova 765/38, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 2. 2013 - 23. 7. 2013
den vzniku funkce: 14. 2. 2013 - 23. 7. 2013
od 4. 4. 2013 do 15. 8. 2013
JAN SLABÝ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Slivenec, K váze, PSČ 154 00
den vzniku členství: 14. 2. 2013 - 23. 7. 2013
od 4. 4. 2013 do 15. 8. 2013
FLORIAN THOMAS PÖPPERL - člen dozorčí rady
Freienbach, Kantonstrasse 157, PSČ 880 7, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 14. 2. 2013 - 23. 7. 2013
od 20. 10. 2012 do 4. 4. 2013
Martin Havel - člen dozorčí rady
Mečeříž, , PSČ 294 77
den vzniku členství: 17. 10. 2012 - 13. 2. 2013
od 20. 10. 2012 do 4. 4. 2013
Katarína Liptáková - člen dozorčí rady
Bratislava - Podunajské Biskupice, Estónska, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 10. 2012 - 13. 2. 2013
od 15. 6. 2011 do 20. 10. 2012
Michal Eisner - člen dozorčí rady
Český Brod, Moravská, PSČ 282 01
den vzniku členství: 16. 5. 2011 - 17. 10. 2012
od 23. 3. 2011 do 15. 6. 2011
René Grebeň - člen dozorčí rady
Praha 5, Nám. 14. října, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 2. 2011 - 16. 5. 2011
od 23. 3. 2011 do 20. 10. 2012
Mária Braunová - člen dozorčí rady
Bratislava, L´anová 8, 82101, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 2. 2011 - 17. 10. 2012
od 23. 3. 2011 do 4. 4. 2013
Ing. Věra Sitná, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 7, Komunardů, PSČ 170 00
den vzniku členství: 9. 2. 2011 - 13. 2. 2013
den vzniku funkce: 21. 3. 2011 - 13. 2. 2013
od 8. 10. 2009 do 23. 3. 2011
Michala Bezvodová - člen dozorčí rady
Hradec Králové, E. Beneše 1537, PSČ 500 12
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 9. 2. 2011
od 8. 10. 2009 do 23. 3. 2011
Monika Bystroňová - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, K Přehradě 18, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 9. 2. 2011
od 8. 10. 2009 do 23. 3. 2011
Zuzana Gáliková - člen dozorčí rady
Hodonín, Jižní 41, PSČ 695 01
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 9. 2. 2011
od 8. 2. 2008 do 12. 8. 2008
Ingrid Stirberová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 2. 2008 - 7. 5. 2008
den vzniku funkce: 8. 2. 2008 - 7. 5. 2008
od 8. 2. 2008 do 12. 8. 2008
Jana Mertlová - člen dozorčí rady
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 8. 2. 2008 - 7. 5. 2008
od 8. 2. 2008 do 12. 8. 2008
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 8. 2. 2008 - 7. 5. 2008
Akcionáři
od 13. 6. 2014
Cromicron SA
Locarno, Via Ciseri 10, PSČ 660 0, Švýcarská konfederace
od 4. 4. 2013 do 13. 6. 2014
ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s.
Bratislava, Karadžičova 8, 821 08, Slovenská republika
od 25. 1. 2012 do 4. 4. 2013
ENERGY SUPPLIER NO. 1 a.s.
Bratislava, Karadžičova 8, 821 08, Slovenská republika
od 25. 5. 2010 do 25. 1. 2012
EEC EUROPE ENERGY CENTER LIMITED
Nicosia, Avlonos, 1 street, MARIA HOUSE, 1075, Kyperská republika
od 8. 10. 2009 do 25. 5. 2010
SAVE MAX INTERNATIONAL INC.
Laramie, Grand Avenue 3236, Suite 415, Spojené státy americké
od 8. 10. 2009 do 25. 5. 2010
- číslo společnosti: 2005-000501237, PSČ: WY 82070-5100
od 8. 2. 2008 do 12. 8. 2008
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Odštěpné závody
Název
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
České Energetické Centrum a.s., odštěpný závod Elektřina a Plyn
Sídlo
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
Předmět podnikání
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s elektřinou
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s plynem
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s elektřinou
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s elektřinou
Vedoucí odštěpného závodu
od 4. 4. 2013 do 24. 10. 2013
LUBOMÍR DUGOVIČ
Praha 6 - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
od 20. 10. 2012 do 4. 4. 2013
Alexandr Wurm
Týnec nad Sázavou - Čakovice, , PSČ 251 68
od 21. 8. 2012 do 20. 10. 2012
Alexandr Wurm
Praha 4 - Krč, Tavolníková, PSČ 142 00
Název
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
České Energetické Centrum a.s., odštěpný závod Prodej Elektřina
Sídlo
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
Předmět podnikání
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s elektřinou
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s plynem
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s elektřinou
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s elektřinou
Vedoucí odštěpného závodu
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
Alexandr Wurm
Praha 4 - Krč, Tavolníková, PSČ 142 00
Název
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
České Energetické Centrum a.s., odštěpný závod Prodej Plyn
Sídlo
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
Předmět podnikání
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s elektřinou
od 21. 8. 2012 do 24. 10. 2013
- obchod s plynem
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s elektřinou
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s plynem
od 16. 12. 2009
- obchod s elektřinou
Vedoucí odštěpného závodu
od 6. 4. 2012 do 21. 8. 2012
Alexandr Wurm
Praha 4 - Krč, Tavolníková, PSČ 142 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Firmy se stejným IČO

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-17
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-49
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-136
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-152
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-193
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 608 404 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
MONETA Money Bank 2 637,00 Kč
Expobank CZ 2 637,80 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
Oberbank 2 660,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 679,00 Kč
Komerční banka 2 694,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 721,50 Kč
Raiffeisenbank 2 726,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Firma se mnou přestala komunikovat
Poradna > Spotřebitelská poradna > Firma se mnou přestala komunikovat

Otázka: Dobrý den, objednala jsem si přes e-shop zboží, které jsem zaplatila a došla mi i faktura. Bohužel skoro po 2 měsících stále nic nepřišlo. Když jsem se snažila kontaktovat firmu, nikdo mi na e-maily neodpovídal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.