KCTX a.s.
IČO: 28978218

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 11. 2009
Obchodní firma
od 9. 11. 2009

KCTX a.s.

Sídlo
od 4. 10. 2012 do 15. 12. 2015
Praha 1, Truhlářská , PSČ 110 00
od 9. 11. 2009 do 4. 10. 2012
Praha 4, Na dolinách 128/36, PSČ 147 00
IČO
od 9. 11. 2009

28978218

DIČ

CZ28978218

Identifikátor datové schránky:juff2ed
Právní forma
od 9. 11. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15650 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 11. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 9. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 18. 11. 2010 do 18. 11. 2010
- Valná hormada dne 10.listopadu 2010 schávlila zvýšení základního kapitálu společnosti KCTX a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 27.200.000,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřicet kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- (pěttisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebud ou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na přednostní upisování akcií dle ust. § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 5.440 (pětsettisícčtyřistačtyřicet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určenému zájemci-panu Jaroslavu Špačkovi, datum narození 10.9.1924 , bytem Náchod, Pražská 250, PSČ: 547 01( dále též "Jaroslav Špaček" nebo "určený zájemce"). 5. Akcie je možno upsat na adrese Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, v pracovních dnech od 8,00 do 16, 00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KCTX a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o úpsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinnen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti KCTX a.s. ve výši 27.200.00 0,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byly započteny pohledávky pana Jaroslava Špačka vůči společnosti dne 15.července 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, se sídle m Kyperská republika, Limassol, Arch. Kyprianou a Ag. Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th Floor, P.C. 3036, identifikační číslo společnosti HE 256489 (dále též jen "GAVONEST LIMITED"), na straně jedné jako postupníkem, ohledně postoupení pohledávek ze smlou vy o úvěru uzavřené dne 1.dubna 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností KCTX a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí peněžitých prostředků až do výše 30.420.000,-Kč (třicet milionůčtyřistadvac ettisíc korun českých), a to: - jistina úvěru ve výši 26.767.378,-Kč (dvacetšestmilionůsedmsetšedestátsedmtisíctřistadevadesátosmkorun českých), - úrok z dlužné jistiny úvěru naběhlý do dne 31.října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 432.622,- Kč (čtyřistatřicetdvatisícešestsetdvacetdvě koruny české). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KCTX a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 18. 11. 2010 do 5. 1. 2011
- Valná hromada dne 10. listopadu 2010 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti KCTX a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 27.200.000,-- Kč (slovy dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřicet) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 5.440 (pěttisícčtyřistačtyřiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? panu Jaroslavu Š p a č k o v i , datum naroze ní 10. září 1924, bytem Náchod, Pražská 250, PSČ 547 01 (dále též jen ?Jaroslav Špaček? nebo ?určitý zájemce?). 5. Akcie je možno upsat na adrese Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost KCTX a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 5.000,-- Kč (pěttisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti KCTX a.s. ve výši 27.200.000,-- Kč (slovy dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisníh o kursu upsaných akcií byly započteny pohledávky pana Jaroslava Špačka vůči společnosti KCTX a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15. července 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Arch. Kypr ianou & Ag. Andreou 2, G. Pavlides Court, 5th Floor, P.C. 3036, identifikační číslo společnosti HE 256489 (dále též jen ?GAVONEST LIMITED?), na straně jedné jako postupitelem, a panem Jaroslavem Špačkem, na straně druhé jako postupníkem, ohledně postoupen í pohledávek ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 1. dubna 2010 mezi společností GAVONEST LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností KCTX a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí peněžních prostředků až do výše 30.420.000,-- Kč (tři cetmilionůčtyřistadvacettisíc korun českých), a to: ? jistina úvěru ve výši 26.767.378,-- Kč (dvacetšestmilionůsedmsetšedesátsedmtisíctřistasedmdesátosm korun českých), ? úrok z dlužné jistiny úvěru naběhlý do dne 31. října 2010 (třicátéhoprvního října roku dvatisícedeset), a to částka ve výši 432.622,-- Kč (čtyřistatřicetdvatisícešestsetdvacetdvě koruny české). 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti KCTX a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.?
Kapitál
od 5. 1. 2011
Základní kapitál 31 000 000 Kč
od 9. 11. 2009 do 5. 1. 2011
Základní kapitál 3 800 000 Kč
od 15. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 6 200.
od 5. 1. 2011 do 15. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 200.
od 9. 11. 2009 do 5. 1. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 760.
Statutární orgán
od 21. 6. 2016
LUDOVÍT TURKOVIČ - předseda představenstva
Mutěnice, Jarní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2016
od 26. 1. 2016 do 21. 6. 2016
VÁCLAV CHOVANČÍK - člen představenstva
Bílá Třemešná - Nové Lesy, , PSČ 544 01
den vzniku členství: 3. 11. 2015 - 30. 5. 2016
od 28. 7. 2015 do 21. 6. 2016
LUDOVÍT TURKOVIČ - předseda představenstva
Mutěnice, Jarní, PSČ 696 11
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 30. 5. 2016
od 11. 12. 2013 do 15. 10. 2014
PETR CHOVANČÍK - místopředseda představenstva
Roudnice, , PSČ 503 27
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 15. 10. 2014
od 4. 10. 2012 do 11. 12. 2013
Petr Chovančík - místopředseda představenstva
Lhota pod Libčany, , PSČ 503 27
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 18. 11. 2010 do 14. 4. 2015
Pavel Chovančík - předseda představenstva
Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, PSČ 500 02
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 18. 3. 2015
od 9. 11. 2009 do 18. 11. 2010
Pavel Chovančík - předseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 323/22, PSČ 500 11
den vzniku členství: 9. 11. 2009
den vzniku funkce: 9. 11. 2009
od 9. 11. 2009 do 4. 10. 2012
JUDr. Petr Chovančík - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 323/22, PSČ 500 11
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 29. 11. 2011
od 9. 11. 2009 do 15. 10. 2014
Josef Chovančík - člen představenstva
Horní Brusnice, 171, PSČ 544 75
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 15. 10. 2014
od 4. 10. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.
od 9. 11. 2009 do 4. 10. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,
Dozorčí rada
od 21. 6. 2016
CHANGEPLAN, s.r.o., IČO: 28830474 - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Gočárova třída, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 5. 2016
od 18. 11. 2010 do 15. 10. 2014
Václav Chovančík - předseda dozorčí rady
Bílá Třemešná - Nové Lesy, 72, PSČ 544 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 10. 11. 2010 - 15. 10. 2014
od 18. 11. 2010 do 21. 6. 2016
Jaroslav Špaček - člen dozorčí rady
Náchod, Pražská, PSČ 547 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 10. 11. 2015
od 26. 8. 2010 do 15. 10. 2014
Pavla Vilímková - člen dozorčí rady
Olešnice, , PSČ 517 36
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 15. 10. 2014
od 9. 11. 2009 do 26. 8. 2010
Petr Valenta - člen dozorčí rady
Lično, 118, PSČ 517 35
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 18. 8. 2010
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 18. 8. 2010
od 9. 11. 2009 do 18. 11. 2010
Václav Chovančík - předseda dozorčí rady
Bílá Třemešná - Nové Lesy, 72, PSČ 544 01
den vzniku členství: 9. 11. 2009
den vzniku funkce: 9. 11. 2009
od 9. 11. 2009 do 18. 11. 2010
Michal Žižka - člen dozorčí rady
Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1417/25, PSČ 500 12
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 10. 11. 2010
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 10. 11. 2010
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+86
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+23
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-6
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-115
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-644
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 823 822 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Expobank CZ 2 614,10 Kč
Sberbank CZ 2 616,00 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 659,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 668,04 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,60 Kč
Raiffeisenbank 2 700,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nerozdělený zisk z min. období
Poradna > Právní poradna > Finanční právo > Nerozdělený zisk z min. období

Otázka: Dobrý den, máme již 3 roky na účtě "Nerozdělený zisk z min. období" cca 700.000 Kč. Měli bychom tuto částku převést do nějakého fondu? Nebo může být tato částka stále na tomto účtu? Jsme zapsaný spolek. Děkuji Hedvika...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.