Business center Bohemia, a.s., v likvidaci
IČO: 46882031 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 1992
Datum zániku21. 12. 2016
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 7. 5. 2015 do 21. 12. 2016

Business center Bohemia, a.s., v likvidaci

od 6. 10. 2003 do 7. 5. 2015

Business center Bohemia, a.s.

od 19. 9. 2001 do 6. 10. 2003

Hutní projekt Plzeň, a.s.

od 1. 9. 1992 do 19. 9. 2001

Hutní projekt Plzeň a.s.

Sídlo
od 19. 9. 2001 do 11. 11. 2016
Plzeň, Anglické nábřeží 1/2434, PSČ 305 45
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
Plzeň, Anglické nábřeží 1, PSČ 305 45
od 1. 9. 1992 do 13. 11. 1997
Plzeň,
IČO
od 1. 9. 1992 do 21. 12. 2016

46882031

Identifikátor datové schránky:dsfc9ur
Právní forma
od 1. 9. 1992 do 21. 12. 2016
Akciová společnost
Spisová značka285 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 10. 2003 do 11. 2. 2015
- realitní činnost
od 6. 10. 2003 do 11. 2. 2015
- správa a údržba nemovitostí
od 19. 9. 2001 do 6. 10. 2003
- projektová činnost ve výstavbě
od 19. 9. 2001 do 6. 10. 2003
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 19. 9. 2001 do 11. 2. 2015
- velkoobchod
od 19. 9. 2001 do 11. 2. 2015
- specializovaný maloobchod
od 19. 9. 2001 do 11. 2. 2015
- příprava a vypracování technických návrhů
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- inženýrská a investorská činnost v investiční výstavbě
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- zámečnictví
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- zpracování konstrukční dokumentace strojírenského charakteru
od 13. 11. 1997 do 19. 9. 2001
- zpracování konstrukční dokumentace stavebního charakteru
od 13. 11. 1997 do 6. 10. 2003
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 13. 11. 1997 do 6. 10. 2003
- projektování elektrických zařízení
od 13. 11. 1997 do 6. 10. 2003
- opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 1. 9. 1992 do 13. 11. 1997
- projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost v rozsahu uděleného oprávnění
Ostatní skutečnosti
od 7. 5. 2015 do 21. 12. 2016
- Společnost byla rozhodnutím jediného akcionáře, jenž má formu notářského zápisu, sepsaného dne 28.04.2015, pod čj. N 162/2015, NZ 146/2015, JUDr. Josefem Burdou, notářem se sídlem v Plzni, zrušena s likvidací, a to ke dni 01.05.2015. Likvidátorem byl povolán: JUDr. JOSEF HLAVÁČ, dat. nar. 1. března 1970, Svahová 1243/4, Černice, 326 00 Plzeň, sídlo likvidátora na adrese: Martinská 8, 301 00 Plzeň.
od 6. 1. 2014 do 21. 12. 2016
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.12.2013 rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na návrh hlavního akcionáře Ing. Ivana Baláše, nar. 24.10.1961, bytem Pod Kalou 158, Vonoklasy takto: 1) Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výsledku prezence na jednání valné hromady je Ing. Ivan Baláš, narozen 24.10.1961, bytem Pod Kalou čp. 158, Vonoklasy, PSČ 252 28 hlavním akcionářem společnosti Business center Bohemia, a.s., IČ: 46882031, se sídlem Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 285, (dále jen Společnost). Tento hlavní akcionář je majitelem celkem 17982 kusů listinných akcií emitovaných Společno stí o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč s nimiž je spojeno celkem 89910 hlasů a svědčí mu právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění (dále jen obchodní zákoník). 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, které nevlastní hlavní akcionář Ing. Ivan Baláš v celkovém počtu 1.8 71 kusů na Ing. Ivan Baláše, nar. 24.10.1961, bytem Pod Kalou čp. 158, Vonoklasy, PSČ 252 28, jako na osobu hlavního akcionáře, s tím, že vlastnické právo přejde v souladu s ustanovením §183l odst.3 obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře uplynutím je dnoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3) Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, určené podle §183j odst.6 obchodního zákoníku, činí 515,59 Kč (pět set patnáct korun českých a padesát devět haléřů) na jednu listinnou akcii Společnosti znějící na majitele o nominální hodnotě akcie 1.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Davida Šoffera, Lábkova 8, Plzeň č. 077-016/13 ze dne 4.11.2013. 4) Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář doložil Potvrzení o převedení peněžních prostředků ve výši 964.688,89,-- Kč k výplatě protiplnění menšinovým akcionářům v souvislosti s realizací práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183 i a násl. obchodního zákoníku vystaveného Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1 dne 19.12.2013. 5) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění navýšené o úrok v souladu s ust. §183m odst.2 obchodního zákoníku bude bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku vyplácet původním vlastníkům vykoupených účas tnických cenných papírů nebo zástavním věřitelům v případě, že bude prokázáno zastavení cenného papíru, Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 (patnáct) dnů poté, kdy jí bu dou listinné cenné papíry předány na základě uzavřené smlouvy mezi společností Business center Bohemia, a.s. a Komerční bankou, a.s.. 6) Dosavadní vlastníci předloží listinné akcie z pověření společnosti Business center Bohemia, a.s. Komerční bance a.s. v některém z těchto jejích obchodních míst v pracovních dnech v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00: - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni, Goethova ulice - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Bory, Boettingerova 2902/26 - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Lochotín, Gerská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni, Klatovská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Plzni - Slovany, Koterovská 11 - pobočka Komerční banky a.s. v Praze, Václavské náměstí 42 ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavníh o akcionáře, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 214 odst.1 až 3 obchodního zákoníku. 7) Komerční banka a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií.
od 11. 9. 2004 do 8. 1. 2005
- Zapisuje usnesení valné hromady společnosti ze dne 30. 6. 2004 dle § 203 odst. 2 obch. zák. Rozhodnutím valné hromady dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 203 a násl. obch. zák.. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 15.882.400,-- Kč ze současné výše 19.853.000,-- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 19853 ks kmenových akcií na majitele v podobě listinného cenného papíru, o jmenovité hodnotě 800,-- Kč. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Veškeré nově upsané akcie budou primárně upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Lhůta pro vykonání přednostního práva v sídle společnosti akcionáři bude činit 2 0 dnů ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (lhůta pro uplatnění přednostního práva). Ve stejné lhůtě je upisovatel povinen s platit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevřela na vlastní jméno, a to u HVB Bank Czech Republik, a.s. pobočka Plzeň, č.ú.: 801xxxx. Představenstvo bude povinno oznámit vznik přednost ního práva akcionářů na upsání nových akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nabude právní moci . Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 800,-- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. Ing. Petru Kratochvílovi nar. 17. 10. 1950, bytem Praha 10, Brigádníků 127.
od 1. 9. 1992 do 22. 9. 1994
- Akcie: Základní jmění je rozvrženo na 19 853 ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.-Kčs
Kapitál
od 1. 9. 1992 do 21. 12. 2016
Základní kapitál 19 853 000 Kč
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
Akcie na jméno 1 985 300, počet akcií: 10.
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry.
od 1. 4. 2014 do 11. 2. 2015
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 19 853.
od 1. 4. 2014 do 11. 2. 2015
emitovaných v listinné podobě. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry.
od 14. 11. 2002 do 1. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 853.
od 14. 11. 2002 do 1. 4. 2014
emitovaných v listinné podobě. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry.
od 22. 9. 1994 do 14. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 19 853.
od 22. 9. 1994 do 14. 11. 2002
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, emitovaných v zaknihované podobě.
Statutární orgán
od 12. 6. 2015 do 21. 12. 2016
DAVID JEČMÍK - člen představenstva
Praha - Břevnov, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 1. 2015
od 11. 2. 2015 do 12. 6. 2015
DAVID JEČMÍK - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 1. 2015
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
IVAN BALÁŠ - předseda představenstva
Vonoklasy, Pod Kalou, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 1. 2015
od 25. 9. 2013 do 11. 2. 2015
Ing. IVAN BALÁŠ - předseda představenstva
Vonoklasy, Pod Kalou, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 7. 2010 - 14. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2010 - 14. 1. 2015
od 28. 6. 2013 do 11. 2. 2015
Ing. DAVID JEČMÍK - místopředseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 7. 2010 - 14. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2010 - 14. 1. 2015
od 18. 12. 2010 do 28. 6. 2013
Ing. David Ječmík - místopředseda představenstva
Praha 6, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 7. 2010
den vzniku funkce: 14. 7. 2010
od 18. 12. 2010 do 25. 9. 2013
Ing. Ivan Baláš - předseda představenstva
Vonoklasy, , PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 7. 2010
den vzniku funkce: 14. 7. 2010
od 18. 12. 2010 do 11. 2. 2015
Miloš Šerák - člen představenstva
Praha 10, Volyňská, PSČ 100 00
od 6. 10. 2003 do 18. 12. 2010
Ing. David Ječmík - místopředseda představenstva
Praha 6, Závěrka 398/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 14. 5. 2008
od 6. 10. 2003 do 18. 12. 2010
Věra Matasová - člen představenstva
Plzeň, Sladovnická 59, PSČ 326 00
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 25. 9. 2008
od 23. 6. 2003 do 6. 10. 2003
Ing. Zdeněk Mádr - místopředseda představenstva
Plzeň, Moravská 6A, PSČ 312 17
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 25. 6. 2003
od 23. 6. 2003 do 6. 10. 2003
Ing. David Ječmík - člen představenstva
Praha 6, Závěrka 398/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003
od 23. 6. 2003 do 18. 12. 2010
Ing. Ivan Baláš - předseda představenstva
Praha - západ, Vonoklasy 158, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Zdeněk Mádr - předseda představenstva
Plzeň, Moravská 6A, PSČ 312 17
den vzniku funkce: 22. 7. 1996 - 14. 2. 2003
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Petr Stančík - člen představenstva
Plzeň, Čechova 12, PSČ 320 28
den vzniku funkce: 1. 1. 1998 - 14. 2. 2003
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Rita Mádrová - místopředseda představenstva
Plzeň, Moravská 6A, PSČ 312 17
den vzniku funkce: 1. 4. 2001 - 14. 2. 2003
od 17. 2. 1999 do 19. 9. 2001
Petr Stančík - člen představenstva
Plzeň, Čechova 12
od 7. 1. 1997 do 19. 9. 2001
ing. Zdeněk Mádr - předseda představenstva
Kaznějov, K sídlišti 303
od 7. 1. 1997 do 19. 9. 2001
ing. Eustach Hora, CSc. - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Františkově 7
den vzniku funkce: 22. 7. 1996 - 31. 3. 2001
od 1. 2. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Eustach Hora, CSc. - předseda představenstva
Plzeň, Na Františkově 7
od 1. 2. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Zdeněk Mádr - místopředseda představenstva
Kaznějov, K sídlišti 303
od 1. 2. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Pavel Tuháček - člen představenstva
Plzeň, Na líše 8
od 1. 2. 1996 do 17. 2. 1999
Ing. Jan Stančík - člen představenstva
Plzeň, Čechova 12
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
1/ Ing. Pavel Husák r.č. 490828/180 - Statutární orgán
Plzeň, Čechova 12
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
2/ Ing. Zdeněk Mádr r.č.570903/2010 - Statutární orgán
Kaznějov, K sídlišti 303
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
3/Ing. Lubor Vitáček - Statutární orgán
Praha 10, Slunečná 17
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
Za představenstvo jednají navenek oba členové představenstva společně.
od 5. 5. 2004 do 11. 2. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo předseda nebo místopředseda Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Osoby, které činí j ménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.
od 23. 11. 2001 do 5. 5. 2004
Způsob jednání: 1) Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo předseda nebo místopředseda 2) Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.
od 1. 2. 1996 do 23. 11. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda, místopředseda, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Likvidace
od 7. 5. 2015 do 21. 12. 2016
JUDr. JOSEF HLAVÁČ
Plzeň - Černice, Svahová, PSČ 326 00
od 7. 5. 2015 do 21. 12. 2016
- Sídlo likvidátora: Martinská 8, 301 00 Plzeň
Dozorčí rada
od 11. 2. 2015 do 21. 12. 2016
PAVLA KOVAŘÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Nučice, Na Výhledech, PSČ 252 16
den vzniku členství: 14. 1. 2015
od 15. 1. 2013 do 11. 2. 2015
PAVLA KOVAŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Nučice, Na Výhledech, PSČ 252 16
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 14. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 12. 2012 - 14. 1. 2015
od 15. 1. 2013 do 11. 2. 2015
IVETA SKUHERSKÁ - člen dozorčí rady
Metylovice, , PSČ 739 49
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 14. 1. 2015
od 15. 1. 2013 do 11. 2. 2015
MICHAL BEDRNA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 14. 1. 2015
od 4. 10. 2006 do 4. 10. 2012
Jan Janák - předseda dozorčí rady
Plzeň 3, Májová 1, PSČ 301 34
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2011
den vzniku funkce: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2011
od 6. 10. 2003 do 4. 10. 2006
Alena Ječmíková - předseda
Praha 6, Závěrka 398/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2006
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 14. 6. 2006
od 23. 6. 2003 do 6. 10. 2003
Ing. Rita Mádrová - předseda
Plzeň, Moravská 6A, PSČ 312 17
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 25. 6. 2003
od 23. 6. 2003 do 4. 10. 2012
Mgr. Michal Bedrna - člen
Praha 10, Pod Strání 2168/26, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
od 23. 6. 2003 do 4. 10. 2012
Pavla Hanzálková - místopředseda
Rudná, Na Výsluní 1047, PSČ 252 19
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 14. 5. 2008
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Bohumil Kopp - místopředseda dozorčí rady
Plzeň, Mlatecká 25, PSČ 323 21
den vzniku funkce: 12. 8. 1998 - 14. 2. 2003
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Pavel Průcha - předseda dozorčí rady
Plzeň, Nad Úslavou 14, PSČ 312 02
den vzniku funkce: 1. 4. 2001 - 14. 2. 2003
od 19. 9. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Martina Kuncová - člen dozorčí rady
Plzeň, Sokolovská 69, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 14. 2. 2003
od 17. 2. 1999 do 19. 9. 2001
Ing. Bohumil Kopp - místopředseda dozorčí rady
Plzeň, Mlatecká 25
od 17. 2. 1999 do 19. 9. 2001
Zdeněk Havránek - člen dozorčí rady
Kyšice, 234
den vzniku funkce: 15. 10. 1998 - 22. 6. 2001
od 1. 2. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Jiří Krš - člen dozorčí rady
Sokolov, Okružní 127, PSČ 357 61
od 1. 2. 1996 do 7. 1. 1997
Ing. Karel Hrabák - člen dozorčí rady
Plzeň, Smrková 40, PSČ 300 00
od 1. 2. 1996 do 17. 2. 1999
Prof.Ing. Jaroslav Koutský, DrSc - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Rabyňská 9, PSČ 142 00
od 1. 2. 1996 do 17. 2. 1999
Ing. František Přibík - člen dozorčí rady
Plzeň, Studentská 12, PSČ 300 00
od 1. 2. 1996 do 19. 9. 2001
Pavel Fína - předseda dozorčí rady
Plzeň, Pod jezerem 6, PSČ 300 00
den vzniku funkce: 22. 7. 1996 - 31. 3. 2001
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
ing. Alena Vacíková - člen
Plzeň, Baarova 34
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
ing. Karel Hrabák - člen
Plzeň, Smrková 40
od 1. 9. 1992 do 1. 2. 1996
ing. František Přibík - člen
Plzeň, Studentská 12
Akcionáři
od 1. 4. 2014 do 21. 12. 2016
IVAN BALÁŠ
Vonoklasy, Pod Kalou, PSČ 252 28
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+55
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-5
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-110
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-279
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-434
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 500 695 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 568,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
MONETA Money Bank 2 623,00 Kč
Sberbank CZ 2 623,00 Kč
Expobank CZ 2 625,50 Kč
Oberbank 2 642,00 Kč
ČSOB 2 662,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 674,99 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 703,50 Kč
Raiffeisenbank 2 706,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z prodeje družstevního podílu
Poradna > Realitní poradna > Daň z prodeje družstevního podílu

Otázka: Dobrý den, prosím o radu ohledně prodeje bytu v DV. Pokud prodám družstevní podíl vztahující se k bytu, ve kterém máme trvalé bydliště - v jakém případě neplatím daň? 1) V případě, že mám trvalé bydliště...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.