Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LIGNA a.s.
IČO: 00000914

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 11. 1989
Obchodní firma
od 19. 1. 1998

LIGNA a.s.

od 30. 3. 1992 do 19. 1. 1998

LIGNA, akciová společnost

od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992

LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod

Sídlo
od 13. 5. 1998 do 6. 6. 2002
Praha 1, Vodičkova 41, PSČ 112 09
od 24. 11. 1989 do 13. 5. 1998
Praha 1, Vodičkova 41, PSČ 110 00
IČO
od 24. 11. 1989

00000914

DIČ

CZ00000914

Identifikátor datové schránky:9kecfs9
Právní forma
od 24. 11. 1989
Akciová společnost
Spisová značka26 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 7. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 7. 2008
- distribuce elektřiny
od 1. 7. 2008
- obchod s elektřinou
od 2. 1. 2007 do 19. 7. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 11. 1999 do 27. 9. 2000
- výroba papíru a papírenských výrobků
od 18. 11. 1999 do 27. 9. 2000
- polygrafická výroba
od 18. 11. 1999 do 27. 9. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 18. 11. 1999 do 27. 9. 2000
- zámečnictví
od 18. 11. 1999 do 27. 9. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 19. 1. 1998
- pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid, vrátnice)
od 3. 9. 1996 do 19. 7. 2010
- vnitrostátní zasilatelství
od 3. 9. 1996 do 19. 7. 2010
- mezinárodní zasilatelství
od 5. 10. 1994 do 19. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 10. 1994 do 19. 7. 2010
- poskytování software
od 1. 7. 1991 do 5. 10. 1994
- vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek stanovených v rozhod- nutí FMZO ze dne 6.4.1990 č.j.1747/90.
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1991
- jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1)-3) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni.
od 24. 11. 1989 do 5. 10. 1994
- vývoz a dovoz dřeva, papíru, celulózy a výrobků průmyslu, dřevozpracujícího a papírenského
od 24. 11. 1989 do 5. 10. 1994
- dovoz věcí pro čsl.dodavatelské podniky
od 24. 11. 1989 do 5. 10. 1994
- poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezpros- tředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2016
- Řádná valná hromada společnosti LIGNA a.s. konaná dne 18.5.2016 přijala toto rozhodnutí: 1.Ze seznamu akcionářů Společnosti aktuálního ke dni konání této valné hromady vyplývá, že pan Ing. Miroslav Mrňa, nar. 3. 5. 1946, trvale bytem Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, je majitelem 3243 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CS0008403242 01, 500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CZ0009031860 02, 196 kusů kmenových akcií n a jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 03, a 14.688 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 04. Tím doložil, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,2765% základního kapitálu Společnosti a s nimi je spojen cca 95,2765% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že pan Ing. Miroslav Mrňa (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni kon ání této valné hromady požadavky § 375 zákona o obchodních korporacích, a je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu tohoto ustanovení. 2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastn ického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům protiplnění ve výši 9.370,00 Kč (slovy: devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 93.700,00 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedm set korun českýc h) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, přičemž přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 4 900-01-2016 ze dne 18. dubna 2016 společnosti Česká znalecká, a. s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, IČO 25 26 01 38, soudním znalcem v oboru ekonomika, který posoudil přiměřenost protiplnění ke dni 29. 2. 2016. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění prostřednictvím Československé obchodní banky a.s. (dále jen Banka), kterou za tímto účelem pověřil, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v do datečné lhůtě určené Společností podle § 387 zákona o obchodních korporacích předají akcie prostřednictvím Banky Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků v Den přechodu. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu na internetových stránkách Společnosti.
od 12. 10. 2015
- Valná hromada konaná dne 30.9.2015 rozhodla, že základní kapitál společnosti LIGNA a.s. (dále jen Společnost) se snižuje z dosavadní výše 60,000.000,- Kč o částku 3,241.000,- Kč na konečných 56,759.000,- Kč . a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že v majetku Společnosti je 241 kmenových zaknihovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč. Vlastní akcie se ruší za účelem opt imalizace kapitálové struktury. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost 241 kmenových zaknihovaných akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií na jmé no v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, které má v majetku, a to tak, že dá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich zrušení a listinné akcie na jméno zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá čá stce snížení základního kapitálu, tj. částce 3,241.000,- Kč. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající navrhovanému snížení: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 3,241.000,- Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 57.457.980,00 Kč bude vypořádán na vrub účtu vlastního kapitálu. Z toho: na vrub účtu 423 Statutární fondy účelový fond ve výši 31.701.953,61 Kč a na vrub účtu 428 Nerozdělený z isk minulých let ve výši 25.756.026,39 Kč. Valná hromada pověřuje správní radu společnosti k provedení a zařízení všech úkonů nutných dle zákona pro zdárnou realizaci usnesení o snížení základního kapitálu a k zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 1. 2014 do 25. 10. 2017
- Počet členů správní rady:3
od 16. 6. 2000
- Smlouvou ze dne 30.11.1999 byla prodána obchodní společnosti PAVA, spol. s r.o. se sídlem Loučovice, PSČ 382 76, identifi- kační číslo 430 05 501, papírna v Loučovicích jako část podniku.
od 19. 1. 1998 do 11. 2. 2004
- Omezená převoditelnost akcií: Převod akcií na jméno je platný teprve po jeho odsouhlasení představenstvem.
od 16. 6. 1992
- Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení udělén Federálním ministerstvemm zahraničního obchodu v Praze ze dne 20.11. 1989, č.j. 7191/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11.1989, č.j. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89.
od 16. 6. 1992 do 5. 10. 1994
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 10.000.000,-Kčs tak, že z této částky připadá 500 akcií na jméno po 10.000,-Kčs a 500 akcií zaměstnaneckých po 10.000,-Kčs.
od 30. 3. 1992 do 19. 1. 1998
- Obchodní jméno: LIGNA, akciová společnost LIGNA, akcioněrnoe obščestvo (rusky) LIGNA, Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellchaft (německy) LIGNA, société anonyme (franc.) LIGNA, sociedad anonima (španělsky)
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
- Název společnosti: LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod (česky) LIGNA, akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo (rusky) LIGNA, Foreign Trade Company Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellschaft für Aussenhandel (německy) LIGNA, société anonyme pour le commerce extérier (francouzsky) LIGNA, sociedad anónima para el commercio exterior (španělsky)
od 24. 11. 1989 do 16. 6. 1992
- Akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zaklá- dá se na státním povolení uděleném FMZO v Praze dne 20.11.1989, č.j.7191/62/89, dále na stanovách tímže menisterstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 os- vědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11. 1989 čj. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89.
Kapitál
od 8. 3. 2016
Základní kapitál 56 759 000 Kč
od 8. 8. 2003 do 8. 3. 2016
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 19. 1. 1998 do 8. 8. 2003
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 5. 10. 1994 do 19. 1. 1998
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 24. 11. 1989 do 5. 10. 1994
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 980.
od 8. 3. 2016
listinné
od 8. 3. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 16 959.
od 12. 10. 2015 do 8. 3. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 17 200.
od 8. 8. 2003 do 8. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 280.
od 8. 8. 2003 do 8. 3. 2016
listinné
od 5. 10. 1994 do 8. 8. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 780.
od 5. 10. 1994 do 8. 8. 2003
listinné
od 5. 10. 1994 do 8. 8. 2003
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 5. 10. 1994 do 8. 8. 2003
listinné
od 5. 10. 1994 do 12. 10. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 17 200.
od 5. 10. 1994 do 12. 10. 2015
zaknihované
od 30. 3. 1992 do 5. 10. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 30. 3. 1992 do 5. 10. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
Statutární orgán
od 12. 10. 2015
Ing. MIROSLAV MRŇA
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
od 21. 1. 2014 do 12. 10. 2015
Ing. MIROSLAV MRŇA
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
od 25. 9. 2013 do 21. 1. 2014
JUDr. RUDOLF BŘÍNEK - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 11. 5. 2011 do 25. 9. 2013
JUDr. Rudolf Břínek - člen představenstva
Praha 1, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 19. 7. 2010 do 11. 5. 2011
JUDr. Rudolf Břínek - člen představenstva
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 19. 7. 2010 do 21. 1. 2014
Ing. Miroslav Mrňa - předseda představenstva
Prah 1 - Nové Město, Vodičkova 791, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 19. 7. 2010 do 21. 1. 2014
Ing. Milan Masák - člen představenstva
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 1. 7. 2008 do 11. 5. 2011
Miroslav Mrňa - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 791/32, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 30. 3. 2011
od 28. 7. 2007 do 11. 5. 2011
Petr Mrňa
Praha 6, Na Petynce 91/150, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 30. 3. 2011
od 31. 8. 2005 do 19. 7. 2010
Ing. Miroslav Mrňa - předseda představenstva
Prah 1 - Nové Město, Vodičkova 791, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 22. 6. 2010
od 31. 8. 2005 do 19. 7. 2010
Ing. Milan Masák - člen představenstva
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 22. 6. 2010
od 31. 8. 2005 do 19. 7. 2010
JUDr. Rudolf Břínek - člen představenstva
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 22. 6. 2010
od 5. 3. 2004 do 31. 8. 2005
Ing. Miroslav Mrňa - Předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41
od 17. 12. 2003 do 28. 7. 2007
Petr Mrňa
Praha 6, Na Petynce 91/150, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 27. 6. 2007
od 18. 10. 2003 do 17. 12. 2003
Ing. Oldřich Kettner - člen
Praha 1, Vodičkova 791/41
od 27. 9. 2000 do 31. 8. 2005
JUDr. Rudolf Břínek - člen představenstva
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 110 00
od 19. 11. 1999 do 27. 9. 2000
JUDr. Rudolf Břínek - člen představenstva
Praha 1, Biskupský dvůr 1, PSČ 110 00
od 19. 11. 1999 do 17. 12. 2003
Ing. Jan Novák - člen představenstva
Český Krumlov, Plešivec II 351, PSČ 381 01
od 3. 9. 1996 do 8. 8. 2003
Ing. Boris Vostrý - člen představenstva
Praha 6, Sartoriova 26
od 13. 7. 1995 do 11. 9. 1998
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 57
od 13. 7. 1995 do 11. 9. 1998
Ing. Juraj Kučera, CSc. - Člen představenstva
Štúrovo, Jesenského 72, PSČ 943 01
od 13. 7. 1995 do 5. 3. 2004
Ing. Miroslav Mrňa - Předseda představenstva
Praha 4, Michnova 1623
od 13. 7. 1995 do 31. 8. 2005
Ing. Milan Masák - Místopředseda představenstva
Praha 4, Rabyňská 746/1
od 12. 4. 1995 do 13. 7. 1995
Ing. Miroslav Mrňa - Člen představenstva
Praha 4, Michnova 1623
od 12. 4. 1995 do 13. 7. 1995
Ing. Miroslav Mrňa - Generální ředitel
Praha 4, Michnova 1623
od 8. 12. 1994 do 19. 11. 1999
Ing. Josef Horák - Člen představenstva
Praha 2, Londýnská 20, PSČ 120 00
od 30. 4. 1992 do 12. 4. 1995
Ing. Miroslav Mrňa - Generální ředitel
Praha 4, Mladé fronty 1623
od 30. 4. 1992 do 3. 9. 1996
Ing. Jindřich Šilhavý - člen představenstva
Plzeň, Jetelová 19
od 30. 3. 1992 do 30. 4. 1992
Ing. Antonín Kořínek - Člen představenstva
Hodonín, Velkomoravská 8, PSČ 695 01
od 30. 3. 1992 do 30. 4. 1992
- .
od 30. 3. 1992 do 30. 4. 1992
Ing. Jaromír Spěváček - I.obchodní náměstek
Praha 4, Podle Kačerova 17, PSČ 140 00
od 30. 3. 1992 do 8. 12. 1994
JUDr. Miroslav Havlík - Člen představenstva
Praha 4, Na Novině 1035, PSČ 140 00
od 30. 3. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Milan Masák - Člen předst.
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 140 00
od 30. 3. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Alexej Krines - Člen představenstva
Šumperk, Tyršova 31, PSČ 787 01
od 30. 3. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Július Mihály - Člen představenstva
Štúrovo, Švermova 57, PSČ 943 01
od 2. 1. 1990 do 1. 7. 1991
JUDr. Luboš Adamec - Náměstek gen. ředitele
Praha 5, Na březince 16, PSČ 150 00
od 2. 1. 1990 do 1. 7. 1991
František Hanzlík - 2.náměstek gen. ředitele
Praha 10, Ruská 18/460, PSČ 100 00
od 2. 1. 1990 do 28. 4. 1992
Ing. Petr Čoček - Člen představenstva
Praha 2, nábř. Bedřicha Engelse 54, PSČ 120 00
od 24. 11. 1989 do 2. 1. 1990
Ing. Ladislav Řehoř - Člen představenstva
Praha 2, Žitná 14, PSČ 120 00
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1991
Ing. Jaroslav Dostál - Člen představenstva
Paskov, Místecká 721, PSČ 739 21
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1991
Ing. Vladimír Kramer - Člen představenstva
Praha 8, U Sluncové 602, PSČ 180 00
od 24. 11. 1989 do 1. 7. 1991
Ing. Robert Šimurka - Člen představenstva
Štúrovo, Gaštanova 6, PSČ 943 01
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Ing. Pavel Dušek - Člen představenstva
Praha 6-Řepy II, Šimonova 1109, PSČ 160 00
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Ing. Jan Frey - Člen představenstva
Praha 5, Na pláni 9, PSČ 150 00
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Ing. Tibor Gedeon - Člen představenstva
Praha 4, Mezilesní 553, PSČ 140 00
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
František Hanzlík - Člen představenstva
Praha 10, Ruská 18/460, PSČ 100 00
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Ing. Vladimír Hrdina - Člen představenstva
Praha 7, Štenberkova 8/1358, PSČ 170 00
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Ing. Zdeněk Píro - Člen představenstva
Brno, Foltýnova 19, PSČ 602 00
od 24. 11. 1989 do 30. 4. 1992
Ernest Pindura dipl.tech. - Člen představenstva
Ružomberok, Zvazácká 42, PSČ 340 1
od 24. 11. 1989 do 30. 4. 1992
Ing. Luboš Píša, CSc. - Člen představenstva
Prosečné, Prosečné 7, PSČ 543 73
od 24. 11. 1989 do 30. 4. 1992
Ing. Miroslav Šedek - Člen představenstva
České Budějovice-Čtyři Dvory, E. Destinové 42, PSČ 370 01
od 24. 11. 1989 do 12. 4. 1995
Ing. Miroslav Mrňa - Člen představenstva
Praha 4, Mladé fronty 1623, PSČ 140 00
od 24. 11. 1989 do 27. 9. 2000
Ing. Jiří Šula - Člen představenstva
Šumperk, Čajkovského 42, PSČ 787 01
od 21. 1. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech
od 8. 8. 2003 do 21. 1. 2014
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění.
od 19. 1. 1998 do 8. 8. 2003
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel jako předseda představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel jako člen představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění.
od 5. 10. 1994 do 19. 1. 1998
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel jako předseda představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel jako člen představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.
od 10. 10. 1993 do 5. 10. 1994
Zasupování: akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ředitel nebo jeho náměstek, jako členové představenstva, prokuristé se samostatnou prokurou v rozsahu pravomocí udělených jim generálním ředitelem jako členem představenstva. Podepisování : podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek jako členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.
od 30. 3. 1992 do 10. 10. 1993
Zastupování: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ře- ditel nebo jeho náměstek jako členové představenstva, proku- risté se samostatnou prokurou v rozsahu pravomocí udělených jim generálním ředitelem jako členem představenstvem. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové před- stavenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.
od 24. 11. 1989 do 30. 3. 1992
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokuristé se samostatnou prokurou. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se sa- mostatnou prokurou.
Správní rada
od 12. 10. 2015
Ing. MIROSLAV MRŇA - předseda správní rady
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 12. 10. 2015 do 14. 1. 2017
Ing. MILAN MASÁK - člen správní rady
Praha - Kamýk, Rabyňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 20. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2014 - 20. 12. 2016
od 12. 10. 2015 do 14. 1. 2017
JUDr. RUDOLF BŘÍNEK - člen správní rady
Praha - Nové Město, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
od 24. 2. 2015 do 12. 10. 2015
Ing. MILAN MASÁK - člen správní rady
Praha - Kamýk, Rabyňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 21. 1. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. MILAN MASÁK - člen správní rady
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 21. 1. 2014 do 12. 10. 2015
Ing. MIROSLAV MRŇA - předseda správní rady
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
od 21. 1. 2014 do 12. 10. 2015
JUDr. RUDOLF BŘÍNEK - člen správní rady
Praha - Nové Město, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2014
Prokura
od 22. 9. 2017
PETR MRŇA, BBA
Praha - Břevnov, Na Petynce, PSČ 169 00
od 12. 4. 1995 do 19. 11. 1999
Ing. Václav Vokatý
Praha 10 - Malešice, Počernická 512/58
od 12. 4. 1995 do 19. 11. 1999
- samostatný prokurista
od 5. 10. 1994 do 3. 9. 1996
Ing. Radomír Přeček
Praha 8, Učitelská 1582
od 5. 10. 1994 do 3. 9. 1996
- samostatný prokurista
od 5. 10. 1994 do 19. 11. 1999
Ing. Jiří Kerbach
Praha 10, Krasnojarská 14
od 5. 10. 1994 do 19. 11. 1999
- samostatný prokurista
od 10. 10. 1993 do 5. 10. 1994
Samost.proku.Ing. Vratislav Šlapák
Praha 10, Na Křivce 1318
od 30. 4. 1992 do 10. 10. 1993
Samost.prokur.Ing. Vratislav Šlapák
Na Křivce 1318, Praha 10,
od 30. 4. 1992 do 5. 10. 1994
Samost.prokur..JUDr. Miroslav Havlík
Praha 4, Na Novině 1035
od 1. 7. 1991 do 30. 4. 1992
Samost.prokur.Ing. Miloš Kubina
Praha 4, Boháčova 864, PSČ 140 00
od 1. 7. 1991 do 12. 4. 1995
Samostat.prokur. Roger Jiroušek
Praha 7, Bubenská 7, PSČ 170 00
od 1. 7. 1991 do 13. 5. 1998
Samost.prokur.Ing. Vladimír Vála
Praha 3-Vinohrady, Čáslavská 1/179L, PSČ 130 00
od 2. 1. 1990 do 1. 7. 1991
Samost.prokur.Ing. Miroslav Šedý
Praha 4, Hoblířská 1530/7, PSČ 140 00
od 2. 1. 1990 do 1. 7. 1991
Samost.prokur.Ing. Zdeněk Jahoda
Praha 8, K ovčínu 1516, PSČ 180 00
od 2. 1. 1990 do 1. 7. 1991
Samost.prokur.Ing. Vladimír Kramer
Praha 8, U Sluncové 602, PSČ 180 00
od 2. 1. 1990 do 30. 4. 1992
Samostat.prokuris.Ing. Ivan Zikmund
Praha 4, Písnická 756, PSČ 140 00
od 2. 1. 1990 do 30. 4. 1992
Samost.prokur.Ing. Vladimír Hrdina
Praha 7, Štenberkova 8/1358, PSČ 170 00
od 2. 1. 1990 do 5. 10. 1994
Samost.prokur.Ing. Pavel Dušek
Praha 6-Řepy, Šimonova 1109, PSČ 160 00
od 2. 1. 1990 do 12. 4. 1995
Samost.prok.JUDr. Zdenka Rieggerová
Praha 2, Mánesova 74, PSČ 120 00
Dozorčí rada
od 11. 5. 2011 do 21. 1. 2014
Miluše Todorová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Na Křivině 1362, PSČ 141 00
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 31. 12. 2013
od 11. 5. 2011 do 21. 1. 2014
JUDr. Josef Neštický - člen dozorčí rady
Praha 4, Cholupická
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 31. 12. 2013
od 19. 7. 2010 do 11. 5. 2011
Ing. Július Mihály - člen dozorčí rady
Štúrovo, Sv.Štefana 57, PSČ 943 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 7. 2010 - 30. 3. 2011
od 19. 7. 2010 do 21. 1. 2014
Ing. Alexej Krines - předseda dozorčí rady
Šumperk, Lužickosrbská 117/5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 28. 7. 2010 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 7. 2010 - 31. 12. 2013
od 10. 4. 2006 do 11. 5. 2011
Miluše Todorová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Na Křivině 1362, PSČ 141 00
den vzniku členství: 24. 4. 2001 - 23. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2006 - 23. 3. 2011
od 5. 10. 2005 do 19. 7. 2010
Ing. Alexej Krines - předseda dozorčí rady
Šumperk, Lužickosrbská 117/5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 28. 7. 2005 - 28. 7. 2010
den vzniku funkce: 28. 7. 2005 - 28. 7. 2010
od 5. 10. 2005 do 19. 7. 2010
Ing. Július Mihály - člen dozorčí rady
Štúrovo, Sv.Štefana 57, PSČ 943 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 7. 2005 - 28. 7. 2010
od 4. 12. 2003 do 5. 10. 2005
Ing. Július Mihály - člen dozorčí rady
Štúrovo, Sv.Štefana 57, PSČ 943 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 10. 2002 - 28. 7. 2005
od 18. 11. 2003 do 4. 12. 2003
JUDr. Ivo Keltner - člen dozorčí rady
Kolín, Kostnická 477, PSČ 280 00
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 9. 10. 2002
od 18. 11. 2003 do 5. 10. 2005
Ing. Alexej Krines - člen dozorčí rady
Šumperk, Lužickosrbská 5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 28. 7. 2005
od 6. 6. 2002 do 10. 4. 2006
Miluše Todorová
Praha 4, Na Křivině 1362, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 24. 4. 2001 - 23. 3. 2006
od 27. 9. 2000 do 6. 6. 2002
Ing. Petr Voneš - člen
Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2028/5, PSČ 149 00
od 27. 9. 2000 do 18. 11. 2003
Ing. Alexej Krines - člen
Šumperk, Lužickosrbská 5, PSČ 787 01
od 27. 9. 2000 do 18. 11. 2003
Ing. Julius Mihály - člen
Štúrovo, Sv. Štefana 57, PSČ 943 01
od 13. 7. 1995 do 27. 9. 2000
Ing. Alexej Krines - člen
Šumperk, Tyršova 31, PSČ 787 01
od 13. 7. 1995 do 27. 9. 2000
Ing. Julius Mihály - člen
Štúrovo, Švermova 57, PSČ 943 01
od 30. 4. 1992 do 13. 7. 1995
Antonín Eisenreich - člen
Praha 4, Mladenovova 3234
od 30. 4. 1992 do 13. 7. 1995
Karel Dostál - člen
Praha, Za Opusem 1232
od 30. 4. 1992 do 27. 9. 2000
Marie Hovorková - člen
Praha 5, Okruhová 590
Akcionáři
od 2. 9. 2016
Ing. MIROSLAV MRŇA
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,50 Kč
ČSOB 2 739,50 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 749,45 Kč
Česká spořitelna 2 761,00 Kč
Raiffeisenbank 2 798,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 800,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+13
+
-
2.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

+9
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-17
+
-
4.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-21
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-31
+
-

Články na Heroine.cz

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services