Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Báňské projekty Teplice, státní podnik
IČO: 00007609 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1991
Datum zániku23. 9. 1998
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998

Báňské projekty Teplice, státní podnik

Sídlo
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
Teplice
IČO
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998

00007609

Právní forma
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
Státní podnik
Spisová značka440 AXVIII, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 1. Vypořádání všech uplatněných restitučních nároků
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 2. Převedení určených pozemků do pozemkového fondu ČR
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 3. Přecenění části majetku podniku podle schváleného projektu
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 4. Realizace schválených přímých prodejů
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 5. Bezúplatný převod podnikových bytů, rodinných domů a navazujících staveb
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 2. inženýrsko-geologické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 3. geodetické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 4. provoz ubytovacích a stravovacích zařízení
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může státní podnik vykonávat pouze na základě těchto oprávnění.
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 1. projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění
Ostatní skutečnosti
od 23. 9. 1998 do 23. 9. 1998
- Vymazává se z obchodního rejstříku ke dni 23.9.1998 Báňské projekty Teplice, státní podnik se sídlem Teplice identifikační číslo 00007609, který byl zrušen bez likvidace rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 399/1997 ze dne 18.12.1997 č.j. 41500/97/4110/1000 o sloučení se státním podnikem Doly a úpravny Komořany, státní podnik, se sídlem Most-Komořany, IČ 00007510 (Rg. A XVIII 438). Souhlas s ukončením činnosti zrušeného státního podniku a s jeho výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Teplicích dne 22.1.1998 pod č.j. 5377/98/xxxx dle ust. § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- Vyjímá se ke dni 1.srpna 1992 ze státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, k přímému prodeji část jeho privatizovaného majetku, uvedenou v privatizačním projektu z pracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 24.dubna 1992, č.j. 40/515/41/92, vedeném pod č.0242 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- Hodnota majetku státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, ke dni 31.12.1991 činila celkem 62 842 tis. Kčs a vynětím části majetku podle privatizačního projektu č.242 a mého rozhodnutí č.180 ze dne 19.dubna 1992, č.j. 636 652/91-23 v hodnotě 36 187 tis. Kčs, byla upravena na částku 26 655 tis. Kčs.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- Z toho hodnota majetku činila u: a) vyčleňované části 15 944 tis. Kčs b) ponechaného státního podniku 10 711 tis. Kčs.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- Převádí se ke dni 1.srpna 1992 výše uvedenou vyčleněnou část privatizovaného majetku státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- Upravuje se zakládací listina státního podniku v části I. odst.d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým: Státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni 1.8.1992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku, práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem.
od 1. 8. 1992 do 23. 9. 1998
- ods.e) Původní text se vypouští a nahrazuje novým: Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.8.1992 ve výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 31.srpna 1992.
od 1. 5. 1992 do 1. 8. 1992
- Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1992 ve výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude stanovena nejpozději do 31.5.1992.
od 1. 5. 1992 do 1. 8. 1992
- Upravuje se zakládací listina státního podniku takto: odst.d) Původní text se vypouští a nahrazuje novým: Státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni 1.5.1992 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku, práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem.
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- Vyjímá se ke dni 1.5.1992 ze státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, část privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací České republiky dne 24.4.1992, č.j. 40/515/41/92, vedeném pod č.242 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých, finančních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí. Hodnota majetku státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, ke dni 31.12.1991 činila celkem 62 842 tis. Kčs. z toho hodnota majetku činila u: a) vyčleňované části 36 187 tis. Kčs b) ponechaného státního podniku 26 655 tis. Kčs.
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- Převádí se ke dni 1.5.1992 výše uvedenou vyčleněnou část privatizovaného majetku státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky. Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří, nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jiného vlastnictví a který se převádí smlouvou.
od 16. 5. 1991 do 1. 5. 1992
- Zapisuje se kmenové jmění státního podniku Báňské projekty Teplice, se sídlem v Teplicích, které ke dni 1.ledna 1991 činilo 52 328 tis. Kčs.
od 29. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Vedoucí odštěpných závodů jsou oprávněni činit jménem Báňských projektů Teplice, státního podniku v Teplicích všechny právní úkony, týkající se jimi řízeného odštěpného závodu.
od 29. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Shora uvedené odštěpné závody jsou součástí státního podniku Báňské projekty Teplice, státní podnik, zapsaného v podnikovém rejstříku Okresního soudu v Ústí nad Labem oddíl Ps vložka 440, IČO 007609.
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Údaje o zřízení: Rozhodnutím č.154/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.12.1990 byl založen tento státní podnik.
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Zakladatelem státního podniku je federální ministerstvo hospodářství, Praha.
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Na státní podnik přecházejí ke dni 1.ledna 1991 nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Báňské projekty, Teplice v rozsahu stanoveném rozhodnutím zakladatele o vyčlenění majetku, práv a povinností č.j. 1700/401/1990 ze dne 17.prosince 1990.
od 1. 1. 1991 do 23. 9. 1998
- Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva a povinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinky opravňujícími nebo zavazujícími státní podnik Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Báňské projekty, Teplice nebo jeho pracovníky k 31.prosinci 1990 a k tomuto dni zcela nebo zčásti trvají a týkají se odštěpného závodu Báňské projekty, Teplice.
Kapitál
od 28. 3. 1994 do 23. 9. 1998
Kmenové jmění 10 600 000 Kč.
Statutární orgán
od 13. 5. 1992 do 23. 9. 1998
Miloslava Nováková - Zástupce ředitele
Teplice, Pod hvězdárnou 226/4
od 12. 5. 1992 do 23. 9. 1998
Ing. Karel Secký - Ředitel státního podniku
Teplice, kpt.Jaroše 1617/4
od 27. 5. 1991 do 13. 5. 1992
Ing. Jiří Klement, hlavní inženýr s.p. - Zástupce ředitele
Teplice, Londýnská 2166/5
od 27. 2. 1991 do 12. 5. 1992
Ing. Jiří Dlouhý - Ředitel státního podniku
Teplice, Jankovcova 2319
od 1. 1. 1991 do 27. 2. 1991
Ing. Jiří Dlouhý - Pověřen řízením státního podniku
Teplice, Jankovcova 2319
od 27. 5. 1991 do 23. 9. 1998
Zástupce ředitele bude ředitele zastupovat v plném rozsahu jeho práv a povinností.
Odštěpné závody
Název
od 29. 1. 1991 do 7. 11. 1991
Báňské projekty Teplice, státní podnik Odštěpný závod Plzeň
Sídlo
od 29. 1. 1991 do 7. 11. 1991
Plzeň,
Předmět podnikání
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 1. Vypořádání všech uplatněných restitučních nároků
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 2. Převedení určených pozemků do pozemkového fondu ČR
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 3. Přecenění části majetku podniku podle schváleného projektu
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 4. Realizace schválených přímých prodejů
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 5. Bezúplatný převod podnikových bytů, rodinných domů a navazujících staveb
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 2. inženýrsko-geologické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 3. geodetické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 4. provoz ubytovacích a stravovacích zařízení
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může státní podnik vykonávat pouze na základě těchto oprávnění.
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 1. projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění
Vedoucí odštěpného závodu
od 29. 1. 1991 do 7. 11. 1991
Ing. Jaroslav Hejl
Zdemyslice, 141
Název
od 29. 1. 1991 do 23. 9. 1998
Báňské projekty Teplice, státní podnik Odštěpný závod Ostrov
Sídlo
od 29. 1. 1991 do 23. 9. 1998
Ostrov,
Předmět podnikání
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 1. Vypořádání všech uplatněných restitučních nároků
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 2. Převedení určených pozemků do pozemkového fondu ČR
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 3. Přecenění části majetku podniku podle schváleného projektu
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 4. Realizace schválených přímých prodejů
od 1. 5. 1992 do 23. 9. 1998
- 5. Bezúplatný převod podnikových bytů, rodinných domů a navazujících staveb
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 2. inženýrsko-geologické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 3. geodetické práce
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 4. provoz ubytovacích a stravovacích zařízení
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může státní podnik vykonávat pouze na základě těchto oprávnění.
od 1. 1. 1991 do 1. 5. 1992
- 1. projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění
Vedoucí odštěpného závodu
od 29. 1. 1991 do 23. 9. 1998
Ing. Jiří Dudek
Karlovy Vary, část Tašovice, Hradištní 173
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Expobank CZ 2 588,40 Kč
Komerční banka 2 588,61 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+115
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+28
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-51
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-51
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-118
+
-

Články na Heroine.cz

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: neschopenka po ukončení prac. poměru
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > neschopenka po ukončení prac. poměru

Otázka: Dobrý den, byla mi dána v listopadu výpověď, podepsala jsem bohužel zaměstnavateli dohodu, a teď na konci ledna 2020 mi oficiálně končí smlouva. Nyní nastupuji s úrazem ještě v lednu 2020 na neschopenku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services