GRANITOL akciová společnost
IČO: 00012114

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu29. 12. 1990
Obchodní firma
od 29. 12. 1990

GRANITOL akciová společnost

Sídlo
od 9. 7. 2005 do 11. 9. 2014
Moravský Beroun, Partyzánská 464, PSČ 793 05
od 29. 12. 1990 do 9. 7. 2005
Moravský Beroun, Partyzánská 464
IČO
od 29. 12. 1990

00012114

DIČ

CZ00012114

Identifikátor datové schránky:zzdcert
Právní forma
od 29. 12. 1990
Akciová společnost
Spisová značka112 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 27. 6. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 6. 2012
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 6. 2012
- obráběčství
od 27. 6. 2012
- zámečnictví, nástrojářství
od 27. 6. 2012
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 3. 11. 2004 do 27. 6. 2012
- montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
od 18. 7. 2000
- rozvod tepla
od 22. 7. 1998
- hostinská činnost,
od 22. 7. 1998
- výroba tepla.
od 22. 7. 1998 do 2. 10. 2001
- služby speciálními stroji,
od 22. 7. 1998 do 3. 11. 2004
- silniční motorová doprava nákladní,
od 22. 7. 1998 do 3. 11. 2004
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- výroba zboží z plastů a setů,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- kovoobrábění,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- zámečnictví,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- organizační a ekonomické poradenství,
od 22. 7. 1998 do 27. 6. 2012
- zprostředkovatelská činnost - akvizitér, mandatář,
od 14. 5. 1997 do 22. 7. 1998
- silniční motorová doprava nákladní
od 6. 11. 1995 do 22. 7. 1998
- hostinská činnost
od 12. 8. 1993 do 14. 5. 1997
- silniční motorová doprava
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- výroba zboží z plastů a setů
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- kovoobrábění
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- zámečnictví
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 12. 8. 1993 do 22. 7. 1998
- služby speciálními stroji
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- výroba a prodej výrobků a polotovarů z plastů, jako folií a foliových materiálů z nízkotlakého a vysokotlakého polyetylenu, vázacích pásek, plastových usní, technických a jiných výrobků vyráběných nánosováním granulátu na podložku, výroba hadic a trubic k vysavačům a pro vzduchotechniku, jednoduchých výrobků z folií a dalších plastů svařováním potiskem, řezáním, adjustací a jinou kompletací, dále výroba granulátů a z druhotných surovin
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- výroba zařízení, strojů, forem a náhradních dílů pro plastikářský průmysl
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- výroba tepelné energie
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- poskytování stravovacích, rekreačních, ubytovacích a jiných služeb
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- poskytování dopravních služeb a služeb mechanizačními prostředky
od 29. 12. 1990 do 12. 8. 1993
- obchodní činnost a maloobchodní prodej vlastních výrobků, případně jiného zboží v rozsahu vymezeném registrací.
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2014 do 21. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 9. 2014 do 21. 4. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti GRANITOL akciová společnost, se sídlem Moravský Beroun, Partyzánská 464, identifikační číslo 00012114 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 112, (dále jen "Spol ečnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník).
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost SLOVINTEGRA, a.s. se sídlem Bratislava 29, Jašíkova 2, PSČ 821 00, IČ 31392318 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,75% na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví 295 736 ks akcií hlavním akcionářem bylo osvědčeno potvrzením auditora o vlastnictví akcií hlavním akcionářem, čestným prohlášením hlavního akcionáře a předložením akcií ke dni konání valné hromady. Z předlo žených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 295 736 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,75 % , a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl., obchodního zákoníku.
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- 2. Přechod účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1 267,-Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protipln ění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 60774665 (dále jen "znalecký po sudek"). Z výrokové části vyplývá, že : " Zjištěná cena akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti GRANITOL akciová společnost ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 1 267,-Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě š edesát sedm korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, pro určení tržní hodnoty Společnosti byly znalcem aplikovány výnosové metody diskontovaného cash flow entity a dividendový model ocenění.
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- 4. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva, v sídle společnosti, vedoucímu odboru kanceláře ředitele v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do mě síce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 7. 10. 2005 do 27. 6. 2012
- 5. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázá no zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnu tí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či v hotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti.
od 3. 4. 1996
- GRANITOL a.s., jako právní nástupce převzal veškeré jmění zrušené společnosti bez likvidace, GRANITOLPLAST a.s., ve výši 14.000.000,-Kč, o které zvýšil své základní jmění.
od 19. 8. 1991 do 15. 11. 1993
- Základní kapitál společnosti činí: 235 193 000,-- Kčs, je vydáno 23 519 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé činí 10.000,--Kčs. Akcie společnosti znějí na jméno.
od 29. 12. 1990
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb. rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 555/1990 ze dne 27. prosince 1990, na základě zakladatelského plánu a přijatých stanov.
od 29. 12. 1990
- D e n v z n i k u: 31. prosince 1990
od 29. 12. 1990 do 19. 8. 1991
- Základní kapitál společnosti činí: 235 412 tisíc Kčs, je vydáno 23 541 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich činí 10.000,--Kčs. Akcie společnosti znějí na jméno.
od 29. 12. 1990 do 6. 11. 1995
- Název společnosti: v jazyce anglickém - GRANITOL Company Limited, v jazyce německém - GRANITOL Aktiengesellschaft v jazyce francouzském - GRANITOL Sociéte Anonyme, v jazyce španělském - GRANITOL Sociedad Anonima v jazyce ruském - GRANITOL akcioněrnoe obščestvo.
Kapitál
od 18. 12. 1995
Základní kapitál 296 473 000 Kč
od 13. 7. 1994 do 18. 12. 1995
Základní kapitál 282 473 000 Kč
od 15. 11. 1993 do 13. 7. 1994
Základní kapitál 235 193 000 Kč
od 26. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 26. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 26. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 26. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 26. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 4. 4. 2002 do 26. 5. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 296 473.
od 4. 4. 2002 do 26. 5. 2006
v listinné podobě
od 14. 5. 1997 do 4. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 296 473.
od 18. 12. 1995 do 14. 5. 1997
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14 000.
od 6. 11. 1995 do 14. 5. 1997
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 281 473.
od 6. 11. 1995 do 14. 5. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 13. 7. 1994 do 6. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 271 174.
od 13. 7. 1994 do 6. 11. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 11 299.
od 15. 11. 1993 do 13. 7. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 235 193.
Statutární orgán
od 16. 1. 2017
OĽGA KOŇUCHOVÁ - člen představenstva
Bratislava, Ondavská 657/2, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 1. 2017
od 13. 8. 2014
Ing. JOLANA PETRÁŠOVÁ - předseda představenstva
Bratislava, Pod Lesom 3408/8, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 16. 7. 2014
Ing. JAROSLAV FIBICHR - člen představenstva
Moravský Beroun, Polní, PSČ 793 05
den vzniku členství: 27. 5. 2014
od 16. 7. 2014 do 16. 1. 2017
Ing. BOHUMIL NEŠTRÁK - člen představenstva
Hoste, 16, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2014 - 16. 1. 2017
od 25. 3. 2011 do 13. 8. 2014
Ing. Jolana Petrášová - předseda představenstva
Bratislava - Karlova Ves, Pod Lesom, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 31. 1. 2011 - 27. 5. 2014
od 13. 5. 2009 do 25. 3. 2011
Ing. Michal Tarovský - předseda představenstva
Bratislava, Černockého 2555/17, PSČ 831 51, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2009 - 31. 1. 2011
den vzniku funkce: 28. 4. 2009 - 31. 1. 2011
od 13. 5. 2009 do 16. 7. 2014
Ing. Jaroslav Fibichr - místopředseda představenstva
Moravský Beroun, Polní 611, PSČ 793 05
den vzniku členství: 28. 4. 2009 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2009 - 27. 5. 2014
od 23. 5. 2007 do 13. 5. 2009
Ing. Jolana Petrášová - předseda představenstva
Bratislava - Karlova Ves, Pod Lesom 3408/8, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
od 9. 7. 2005 do 26. 5. 2006
Ing. Miroslav Švatarák - člen představenstva
Bratislava, Turčianská 31/A, PSČ 821 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 4. 2005 - 3. 5. 2006
od 3. 11. 2004 do 9. 7. 2005
Ing. Zdeněk Chmela - člen představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 793 05
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 4. 2005
od 3. 11. 2004 do 26. 5. 2006
Ing. Pavol Parák - člen představenstva
Hamuliakovo, 495, PSČ 900 43, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 3. 5. 2006
od 3. 11. 2004 do 23. 5. 2007
Ing. Jolana Petrášová - předseda představenstva
Bratislava, Turčianská 31/A, PSČ 821 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 25. 6. 2004
od 3. 11. 2004 do 13. 5. 2009
Ing. Ján Kavec, CSc., M.B.A. - místopředseda představenstva
Bratislava, Pod lesom 15, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
od 3. 11. 2004 do 16. 7. 2014
Ing. Ivan Horvát - člen představenstva
Bratislava, Pod lesom 12, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 27. 5. 2014
od 23. 8. 2002 do 3. 11. 2004
Ing. Irena Adamusová - člen představenstva
Šternberk, Kollárova 2
od 4. 4. 2002 do 3. 11. 2004
Dr. Pavel Vingrálek - místopředseda představenstva
Moravský Beroun, Jiráskova 355
od 22. 7. 1998 do 3. 11. 2004
Ing. Zdeněk Chmela - předseda představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 378
od 22. 7. 1998 do 3. 11. 2004
Helena Chmelová - člen představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 378
od 17. 2. 1998 do 22. 7. 1998
Helena Chmelová - člen představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 382
od 17. 2. 1998 do 4. 4. 2002
Dr. Pavel Vingrálek - místopředseda představenstva
Olomouc, Vlkova 19
od 18. 12. 1995 do 23. 8. 2002
Ing. Irena Adamusová - člen představenstva
Šternberk, Světlov 90
od 6. 11. 1995 do 14. 5. 1997
Ing. Břetislav Duch - člen představenstva
Karviná, Holubova 1786
od 6. 11. 1995 do 17. 2. 1998
Ing. Lubomír Neruda - člen představenstva
Moravský Beroun, nám. 9. května 512
od 6. 11. 1995 do 17. 2. 1998
Dr. Pavel Vingrálek - místopředseda představenstva
Olomouc, Jeremiášova 14
od 6. 11. 1995 do 22. 7. 1998
Ing. Zdeněk Chmela - předseda představenstva
Moravský Beroun, Nádražní 382
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Ing. Pavel Bastl - předseda představenstva
Moravský Beroun, 9. května 504
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Ing. Eva Veselá - místopředseda představenstva
Neratovice, nám. Republiky 998
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Ing. Petr Klimánek - člen představenstva
Moravský Beroun, gen Svobody 578
od 24. 6. 1992 do 4. 5. 1993
Ing. Eva Veselá - člen
Neratovice, nám. Republiky 998
od 5. 3. 1992 do 24. 6. 1992
INg. Bohumil Hrudka - člen představenstva
Praha 3, Husitská 32
od 19. 8. 1991 do 5. 3. 1992
Ing. Petr Paciorek - člen
Praha 8, Bohnice, Ratibořská 748
od 29. 12. 1990 do 19. 8. 1991
ing. Aluška Doležalová - člen
Praha 3, Škrobárova 21
od 29. 12. 1990 do 4. 5. 1993
Ing. Zdeněk Chmela - předseda
Moravský Beroun, Nádražní 382
od 29. 12. 1990 do 4. 5. 1993
ing. Pavel Bastl - místopředseda
Moravský Beroun, 9. května 504
od 29. 12. 1990 do 6. 11. 1995
Milan Javorský - člen
Bratislava, Slatinská 8
od 29. 12. 1990 do 6. 11. 1995
ing. Pavel Tusar - člen
Praha 10, Starostrašnická 32
od 21. 4. 2015
Za představenstvo jednají navenek ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva společně, případně člen představenstva nebo jiná osoba, která ktomu byla představenstvem písemně zmocněna.
od 9. 7. 2005 do 21. 4. 2015
Jednání: Za představenstvo jednají navenek ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva společně, případně člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna.
od 6. 11. 1995 do 9. 7. 2005
Jednání: Za společnost jednají všichni členové představenstva společně, anebo samostatně předseda nebo místopředseda, anebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
od 29. 12. 1990 do 6. 11. 1995
Podepisování: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 16. 7. 2014
Ing. SLAVOMÍR HATINA - předseda dozorčí rady
Bratislava, Strmý vršok 141, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 16. 7. 2014
Ing. BRANISLAV HATINA - člen dozorčí rady
Bratislava, Ventúrska 7, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2014
od 16. 7. 2014
KATARÍNA ZÁRECKÁ, MSc. - člen dozorčí rady
Bratislava, Turčianska 31/A, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2014
od 25. 3. 2011 do 16. 7. 2014
Ing. Dušan Durmis - předseda dozorčí rady
Bratislava, Turčianska, PSČ 821 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 31. 1. 2011 - 27. 5. 2014
od 13. 5. 2009 do 25. 3. 2011
Ing. Ján Kavec, CSc., M.B.A. - předseda dozorčí rady
Bratislava, Pod Lesom 15, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2009 - 31. 1. 2011
den vzniku funkce: 28. 4. 2009 - 31. 1. 2011
od 13. 5. 2009 do 16. 7. 2014
Ing. Jaroslav Linkeš - místopředseda dozorčí rady
Bratislava, Pod Lesom 10, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2009 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2009 - 27. 5. 2014
od 23. 5. 2007 do 13. 5. 2009
Ing. Peter Záhorský - místopředseda dozorčí rady
Bratislava, Žilinská 16, PSČ 811 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 24. 4. 2007 - 28. 4. 2009
od 9. 7. 2005 do 23. 5. 2007
Ing. Zdeněk Chmela - místopředseda
Moravský Beroun, Nádražní 378, PSČ 793 05
den vzniku členství: 26. 4. 2005 - 24. 4. 2007
den vzniku funkce: 26. 4. 2005 - 24. 4. 2007
od 3. 11. 2004 do 9. 7. 2005
Ing. Peter Záhorský - místopředseda
Bratislava 1, Žilinská 16, PSČ 811 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 26. 4. 2005
den vzniku funkce: 25. 6. 2004 - 26. 4. 2005
od 3. 11. 2004 do 13. 5. 2009
Ing. Dušan Durmis - předseda
Bratislava, Turčianská 31/A, PSČ 821 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 25. 6. 2004 - 28. 4. 2009
od 5. 8. 2003 do 3. 11. 2004
Ing. Pavlína Vrbová - místopředseda
Olomouc, Žerotínovo nám. 10, PSČ 772 00
den vzniku členství: 26. 6. 1998 - 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 6. 1998 - 25. 6. 2004
od 2. 10. 2001 do 16. 7. 2014
Irena Krmelová - člen
Moravský Beroun, gen. Svobody 603
den vzniku členství: 14. 5. 2001 - 27. 5. 2014
od 22. 7. 1998 do 2. 10. 2001
Marcela Baloghová - člen
Moravský Beroun, gen. Svobody 573
od 22. 7. 1998 do 5. 8. 2003
Pavlína Vingrálková - místopředseda
Olomouc, Žerotínovo nám. 10
od 22. 7. 1998 do 3. 11. 2004
JUDr. Jaromír Kučeřík - předseda
Moravský Beroun, Lidická 159
od 14. 5. 1997 do 22. 7. 1998
Ing. Leoš Chvátal - předseda
Litovel, Karla Sedláka 1220
od 14. 5. 1997 do 22. 7. 1998
Dr. Jaroslav Mička, CSc. - místopředseda
Frýdek-Místek, Třanovského 2393
od 6. 11. 1995 do 14. 5. 1997
Ing. Leoš Chvátal - člen
Litovel, Karla Sedláka 1220
od 6. 11. 1995 do 14. 5. 1997
Dr. Jaroslav Mička - člen
Frýdek-Místek, Třanovského 2393
od 6. 11. 1995 do 22. 7. 1998
Ludmila Matěásková - člen
Moravský Beroun, gen. Svobody 572
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Jindřich Vavroušek - člen
Moravský Beroun, Husova 452
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Oldřich Čapka - člen
Moravský Beroun, 9. května 512
od 4. 5. 1993 do 6. 11. 1995
Ing. Jiřina Pávková - člen
Bruntál, Horní 1
Akcionáři
od 12. 5. 2015
BGA S. a r.l.
L-2419 Lucemburk, 32-36 Boulevard d´Avranches, Lucemburské velkovévodství
od 13. 8. 2014 do 12. 5. 2015
BGA S. a r.l.
L-2419 Lucemburk, 1, Rue du Fort Rheinsheim, Lucemburské velkovévodství
od 16. 7. 2014 do 13. 8. 2014
SLOVINTEGRA, a.s.
Bratislava, Tematínska 5/A, PSČ 851 05, Slovenská republika
od 16. 7. 2014 do 13. 8. 2014
- Identifikační číslo: 31 392 310
od 27. 6. 2012 do 16. 7. 2014
SLOVINTEGRA, a.s.
Bratislava, Tematínska 5/A, PSČ 851 05, Slovenská republika
od 27. 6. 2012 do 16. 7. 2014
- Identifikační číslo: 31 392 310
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 17 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Firmy s podobným IČO

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v minulosti a studovat, jak se tehdy lidem žilo, co je zajímalo, trápilo, jaké se řešily...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-41
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-43
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-118
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-337
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-476
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zpětvzetí daru
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Zpětvzetí daru

Otázka: V r.2012 jsme darovali synovi a jeho manželce každému 1/2 rodinného domu s věcným břemenem našeho dožití. Darovací smlouva obsahovala podmínku péče o nás ve stáří a nemoci. Manžel již zemřel. Snacha si...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.