Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Tylex Letovice, akciová společnost
IČO: 00013366

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu14. 3. 1991
Obchodní firma
od 14. 3. 1991

Tylex Letovice, akciová společnost

Sídlo
od 22. 2. 2012 do 9. 7. 2014
Letovice, Brněnská , PSČ 679 61
od 8. 3. 2002 do 22. 2. 2012
Letovice, Brněnská č.p. 20, orientační 3, PSČ 679 61
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
Letovice, Brněnská 3
IČO
od 14. 3. 1991

00013366

DIČ

CZ00013366

Identifikátor datové schránky:fmrgspa
Právní forma
od 14. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka391 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 7. 2005 do 12. 8. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 8. 3. 2002
- barvení a chemická úprava textilií
od 8. 3. 2002 do 12. 8. 2009
- výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
od 8. 3. 2002 do 12. 8. 2009
- výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií
od 8. 3. 2002 do 12. 8. 2009
- výroba textilních vláken a tkanin
od 8. 3. 2002 do 12. 8. 2009
- velkoobchod
od 8. 3. 2002 do 12. 8. 2009
- specializovaný maloobchod
od 14. 3. 1991 do 8. 6. 1993
- projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění
od 14. 3. 1991 do 8. 6. 1993
- činnost střediska praktického vyučování
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
- výroba a prodej záclon, tylů, krajek, výšivek, bytových textilií, punčochového zboží a technických textilií
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
- strojního zařízení a náhradních dílů
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
- maloobchodní prodej textilních výrobků
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
- zahraničně obchodní činnost v rozsahu udělených oprávnění dle registrace
od 14. 3. 1991 do 8. 3. 2002
- obchodní činnost a poskytování služeb
Ostatní skutečnosti
od 24. 5. 2019
- Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a)důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je částečná úhrada ztráty Společnosti z let 2013, 2016, 2017 a 2018 ve výši 26.910.996,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je přizpůsobení výše základního kapitálu ekonomickému stavu Společnosti vzhledem ke generovaným ztrátám Společnosti. Zbylá část ztráty Společnosti ve výši 60 563,30 Kč, jež není předmětem snížení základního kapitálu, bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty z minulých let. b)rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 26.910.996,- Kč (slovy: dvacet šest milionů devět set deset tisíc devět set devadesát šest korun českých) z původní výše 96.110.700,- Kč (slovy: devadesát šest milionů sto deset tisíc sedm set korun českých ) na novou výši 69.199.704,- Kč (slovy: šedesát devět milionů sto devadesát devět tisíc sedm set čtyři korun českých). Způsobem provedení snížení základného kapitálu je snížení jmenovité hodnoty akcií výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, tj. výměnou akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 300,- Kč za akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 216,- Kč. Na požádání akcionáře mohou být akcie při výměně nahrazeny hromadnou listinou. c)způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Celá částka snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka 26.910.996,- Kč bude použita na úhradu ztrát z let 2013, 2016, 2017 a 2018 a bude zúčtována s účtem 429 -Neuhrazená ztráta minulých let. d) lhůta pro předložení akcií k výměně: Lhůta pro předložení akcií k výměně činí devadesát (90) dnů a počíná běžet dnem účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
od 16. 1. 2019
- Valnou hromadou dne 28.8.2018 schválený návrh BANAL Invest s.r.o. na nucený přechod všech účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích zní: 1/ Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Tylex Letovice, akciová společnost, je společnost BANAL Invest s.r.o., IČ 24759414, se sídlem Brněnská 20/3, 679 61 Letovice, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69267 (Hlavní akcionář), která vlas tní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o této valné hromady (tj. ke dni 27. 6. 2018 ) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procen t) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena při předložení žádosti o svolání valné hromady dne 27.6.2018 a také před svoláním valné hr omady ze seznamu akcionářů platném ke dni rozeslání pozvánek. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcio náře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2/ Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budo u k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je povinno zapsat bez zbytečného odkladu po dni účinnosti přechodu Hlavního akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti ve vztahu ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti. 3/ Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti Protiplnění ve výši 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých a deset haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě po 300 Kč, včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode Dne účinnosti přechodu, nicméně nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry, uvedené v odstavci 1. do 1 (jednoho) měsíce, případně v dodatečné lhůtě, určené společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem Ing. Evy Jiráčkové číslo znaleckého posudku č. 420-1/2018 ze dne 6. 6. 2018. Znalecký posudek byl zpracován k 6. 6. 2018, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 od st. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost Jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost bylo k datu 31. 12. 2017 v souladu ve znaleckém posudku popsanou metodikou, oceněnou částkou 13 809 000 Kč (třináct milionů osm set devět tisíc korun českých). Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti Tylex Letovice, akciová společnost činí 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých deset haléř ů). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti prostřednictvím bankovní instituce (Pověřená osoba) Komerční banky, a.s. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce Protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení, vydaného Pověřenou osobou před konáním této valn é hromady představenstvem Společnosti. 4/ Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnost ke dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokáz án vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (ustanovení § 389, odst. 1 ZOK), a to nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu.
od 9. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 19. 3. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 6. 2012 do 12. 6. 2012
- 1) Základní kapitál se snižuje o částku 32 036 900,- Kč z původní výše 128 147 600,- Kč na novou výši 96 110 700,- Kč. 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztáty z roku 2011 ve výši - 26 856 669,26 Kč a tvorba rezervního fondu k úhradě budoucí ztráty ve výši 5 180 230,74 Kč, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomic kého hlediska nepřiměřeně vysoká. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 400,00 Kč na novou jmenovitou hodnotu 300,00 Kč každé akcie společnosti. Částka 26 856 669,26 Kč z c elkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z roku 2011, tedy částka 26 856 669,26 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka 5 180 230,74 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 5 180 230,74 Kč z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 421- Rezervní fond. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadní akcie za novou akcii. Představenstvo společnosti do 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání v alné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu sní žení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp. 20, orientační 3, 679 61 Letovice. Dále jsou na pozvánce uvedeny vybrané údaje z řádné účetní závěrky s informací, kde a kdy lze do účetní závěrky nahlédnout.
od 22. 9. 2009 do 22. 9. 2009
- Řádná valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 22.5.2009 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 112 129 150,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů jedno sto dvacet devět tisíc jedno sto padesát korun českých) z původní výše 240 276 750,- Kč (slovy: dvě sta čtyřic et milionů dvě sta sedmdesát šest tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 128 147 600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let ve výši 91 648 366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) a tvorba rezervního fo ndu k úhradě budoucí ztráty ve výši 20 480 783,72 Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých), když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřen ě vysoká. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 91.648.366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bu de použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované účetnictví společnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy částka 91.648.366,28 Kč (slovy: devadesát jeden milion šest set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest 28/100 korun českých) z celkov é hodnoty snížení základního kapitálu bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka 20.480.783,72 Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 20.480.783,72 (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát tisíc sedm set osmdesát tři 72/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 421 - Rezervní fond. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota každé akcie sníží ze 750,- Kč (slovy: sedm set padesát korun českých) každé akcie společnosti, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 128.147.600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm milionů jedno sto čtyř icet sedm tisíc šest set korun českých) rozdělen na 320.369 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 400,- Kč, znějících na jméno a majících listinou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní ak cii s podpisem předsedy představenstva společnosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k p ředložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem vyznačení snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp. 20, or ientační 3, 679 61 Letovice. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 20. 6. 2008 do 8. 1. 2009
- Valná hromada společnosti Tylex Letovice, akciová společnost dne 16.05.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 80 092 250,-Kč (slovy: osmdesát milionů devadesát dva tisíce dvě stě padesát korun českých) z původní výše 320 369 000,-Kč (slovy: tři sta dvacet milionů tři sta šedesát devět tis íc korun českých) na novou výši 240 276 750,-Kč (slovy: dvě sta čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set padesát korun českých). b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztráty z minulých let ve výši 34 693 448,81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých), tvorba rez ervního fondu k úhradě budoucí ztráty ve výši 41 629 754,13 Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve výši 3 769 047,06 Kč ( slovy: tři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 34 693 448,81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví spol ečnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2007), tedy částka 34 693 448, 81 Kč (slovy: třicet čtyři miliony šest set devadesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm 81/100 korun českých), z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Částka ve vyši 41 629 754,13 Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu spol ečnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy částka 41 629 754,13Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři 13/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na 421 - Rezervní fond. Částka 3 769 047,06 Kč (slovy: tři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na výplatu akcionářům, tedy částka 3 769 047,06 Kč (slovy: tři miliony sedm set šed esát devět tisíc čtyřicet sedm 6/100 korun českých) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společ nosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku. Výplata akcionářům bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcion áře bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti oznámil. Pokud se tak společnost s akcionářem v souladu s platnými právními předpisy dohodnou, může být tato částka vyplacena akcionáři v hotovosti při předložen í akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,-Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) bude snížena na částku 750,-Kč (slovy: sedm set padesát korun českých), tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 240 276 750,-Kč (slovy: dvě sta čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set pa desát korun českých) rozdělen na 320 369 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 750,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem před sedy představenstva společnosti. e) Lhůta k přeložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předloložení akcií za účelem vyznačení nižší jme novité hodnoty. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s t ím, že pokud se tak společnost s akcionářem v souladu s platnými právními předpisy dohodnou, může být příslušná částka vyplacena akcionáři v hotovosti při předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty s tím, že lhůta pro předložení akcií ak cionáři společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brněnská čp.20, orientační 3, 679 61 Letovice. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 3. 5. 2002 do 13. 7. 2005
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou společnosti konanou dne 27.9.2001.
od 8. 3. 2002 do 3. 5. 2002
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou společnosti konanou dne 20.6.2001.
od 19. 8. 1999 do 8. 3. 2002
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 1.7.1999.
od 16. 10. 1997 do 19. 8. 1999
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997.
od 1. 11. 1996 do 21. 6. 2002
- Základní jmění: 320 369 000 Kč, splaceno.
od 14. 3. 1991
- Způsob zřízení: Rozhodnutí č. 481/1990 ministra průmyslu ČR ze dne 26.11.1990, kterým byl bez likvidace zrušen s.p. Tylex, továrny krajek a tylů se sídlem v Letovicích dnem 30.11.1990 a dnem 1.12.1990 byl jeho celý hmotný majetek vložen do nově založené a.s. Tylex Letovice se sídlem v Letovicích.
Kapitál
od 24. 5. 2019
Základní kapitál 69 199 704 Kč, splaceno err %.
od 12. 6. 2012 do 24. 5. 2019
Základní kapitál 96 110 700 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2009 do 12. 6. 2012
Základní kapitál 128 147 600 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2009 do 22. 9. 2009
Základní kapitál 240 276 750 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 6. 2002 do 8. 1. 2009
Základní kapitál 320 369 000 Kč
od 1. 11. 1996 do 21. 6. 2002
Základní kapitál 320 369 000 Kč
od 30. 3. 1993 do 1. 11. 1996
Základní kapitál 280 369 000 Kč
od 14. 3. 1991 do 30. 3. 1993
Základní kapitál 236 605 000 Kč
od 24. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320 369 v listinné podobě.
od 12. 6. 2012 do 24. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320 369 v listinné podobě.
od 22. 9. 2009 do 12. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320 369 v listinné podobě.
od 8. 1. 2009 do 22. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 320 369 v listinné podobě.
od 31. 10. 2005 do 8. 1. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 320 369 v listinné podobě.
od 27. 10. 2004 do 31. 10. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 320 369.
od 27. 10. 2004 do 31. 10. 2005
v listinné podobě
od 1. 11. 1996 do 27. 10. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 320 369.
od 1. 11. 1996 do 27. 10. 2004
zaknihovaná podoba
od 30. 3. 1993 do 1. 11. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 280 369.
od 14. 3. 1991 do 30. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 23 660.
Statutární orgán
od 11. 6. 2019
JUDr. JOSEF NOVÁK - předseda představenstva
Kamenice - Olešovice, Ringhofferova, PSČ 251 68
den vzniku členství: 24. 5. 2019
den vzniku funkce: 24. 5. 2019
od 11. 6. 2019 do 5. 10. 2019
Ing. JIŘÍ ZDRAŽIL - člen představenstva
Hrádek nad Nisou - Donín, Příčná, PSČ 463 34
den vzniku členství: 13. 3. 2019
od 8. 4. 2019
Ing. MILAN SKÁCEL - člen představenstva
Letovice, U koupaliště, PSČ 679 61
den vzniku členství: 13. 3. 2019
od 8. 4. 2019
Ing. KAREL JARŮŠEK - člen představenstva
Letovice, Boční, PSČ 679 61
den vzniku členství: 13. 3. 2019
od 8. 4. 2019 do 11. 6. 2019
Ing. JIŘÍ ZDRAŽIL - předseda představenstva
Hrádek nad Nisou - Donín, Příčná, PSČ 463 34
den vzniku členství: 13. 3. 2019
den vzniku funkce: 13. 3. 2019 - 24. 5. 2019
od 8. 4. 2019 do 5. 10. 2019
VLADIMÍR TENORA - člen představenstva
Kunštát - Újezd, , PSČ 679 72
den vzniku členství: 13. 3. 2019 - 26. 8. 2019
od 9. 7. 2014 do 8. 4. 2019
Ing. JIŘÍ ZDRAŽIL - předseda představenstva
Hrádek nad Nisou - Donín, Příčná, PSČ 463 34
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
den vzniku funkce: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
od 9. 7. 2014 do 8. 4. 2019
Ing MILAN SKÁCEL - člen představenstva
Letovice, U koupaliště, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
od 9. 7. 2014 do 8. 4. 2019
Ing KAREL JARŮŠEK - člen představenstva
Letovice, Boční, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
od 30. 11. 2013 do 8. 4. 2019
JOSEF NOVÁK - člen představenstva
Kamenice - Olešovice, Ringhofferova, PSČ 251 68
den vzniku členství: 18. 10. 2013 - 13. 3. 2019
od 30. 11. 2013 do 8. 4. 2019
VLADIMÍR TENORA - člen představenstva
Kunštát - Újezd, , PSČ 679 72
den vzniku členství: 18. 10. 2013 - 13. 3. 2019
od 12. 6. 2012 do 30. 11. 2013
Ing. Miroslav Kobelka - člen představenstva
Letovice, Sadová, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 5. 9. 2013
od 12. 6. 2012 do 9. 7. 2014
Ing. Jiří Zdražil - předseda představenstva
Hrádek nad Nisou, Příčná 344, PSČ 463 34
den vzniku členství: 18. 5. 2012
den vzniku funkce: 18. 5. 2012
od 12. 6. 2012 do 9. 7. 2014
Ing. Milan Skácel - člen představenstva
Letovice, U Koupaliště, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2012
od 12. 6. 2012 do 9. 7. 2014
Ing. Karel Jarůšek - člen představenstva
Lažany, 2, PSČ 679 22
den vzniku členství: 18. 5. 2012
od 22. 2. 2012 do 12. 6. 2012
Ing. Milan Skácel - člen představenstva
Letovice, U Koupaliště, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2012
od 22. 2. 2012 do 12. 6. 2012
Ing. Karel Jarůšek - člen představenstva
Lažany, 2, PSČ 679 22
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2012
od 22. 2. 2012 do 12. 6. 2012
Ing. Miroslav Kobelka - člen představenstva
Letovice, Sadová, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 7. 2008 - 18. 5. 2012
od 29. 9. 2008 do 22. 2. 2012
Ing. Milan Skácel - člen představenstva
Letovice, U Koupaliště 1110/7A, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 5. 2007
od 29. 9. 2008 do 22. 2. 2012
Ing. Miroslav Kobelka - člen představenstva
Letovice, Sadová 1052/15, PSČ 679 61
den vzniku členství: 18. 7. 2008
od 8. 1. 2008 do 12. 6. 2012
Ing. Jiří Zdražil - předseda představenstva
Hrádek nad Nisou, Příčná 344, PSČ 463 34
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 18. 5. 2012
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 18. 5. 2012
od 24. 7. 2007 do 8. 1. 2008
Ing. Radovan Chytil - předseda představenstva
Brno, Foersterova 2a, PSČ 616 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005 - 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 18. 5. 2007 - 23. 11. 2007
od 24. 7. 2007 do 29. 9. 2008
Ing. Milan Skácel - člen představenstva
Letovice, Družstevní 14
den vzniku členství: 18. 5. 2007
od 24. 7. 2007 do 29. 9. 2008
Ing. Jaroslav Krupica - člen představenstva
Brno, Štefánikova 848/19B, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 30. 4. 2008
od 24. 7. 2007 do 5. 11. 2009
Ing. Ludmila Popelková - člen představenstva
Rozhraní, 38, PSČ 569 03
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 17. 9. 2009
od 24. 7. 2007 do 22. 2. 2012
Ing. Karel Jarůšek - člen představenstva
Lipůvka, Lažany 2
den vzniku členství: 18. 5. 2007
od 19. 12. 2005 do 24. 7. 2007
Ing. Radovan Chytil - člen představenstva
Brno, Foersterova 2a, PSČ 616 00
den vzniku členství: 1. 12. 2005
od 17. 1. 2003 do 19. 12. 2005
Ing. Tomáš Král - místopředseda představenstva
Pardubice, Bartoňova 832
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 1. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 1. 12. 2005
od 17. 1. 2003 do 24. 7. 2007
Ing. Milan Skácel - člen představenstva
Letovice, Družstevní 14
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
od 17. 1. 2003 do 24. 7. 2007
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda představenstva
Praha 5, Kroftova č.p. 9/399, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
od 17. 1. 2003 do 24. 7. 2007
Ing. Miloš Frýbert - člen představenstva
Česká Třebová, U Starého hřbitova 2112, PSČ 560 02
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
od 17. 1. 2003 do 24. 7. 2007
Ing. Karel Havlíček - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, nám. Republiky č.p. 63, PSČ 591 01
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
od 17. 10. 2000 do 17. 1. 2003
Ing. Milan Skácel - místopředseda představenstva
Letovice, Družstevní 14
den vzniku členství: 5. 9. 2000
den vzniku funkce: 5. 9. 2000 - 28. 6. 2002
od 17. 10. 2000 do 4. 3. 2003
Otto Bureš - člen představenstva
České Budějovice, A.Barcala 1418/3
den vzniku členství: 5. 9. 2000 - 28. 6. 2002
od 19. 8. 1999 do 17. 10. 2000
Ing. Petr Martínek - místopředseda představenstva
Praha 10, Káranská 38
od 19. 8. 1999 do 17. 1. 2003
Ing. Tomáš Král - předseda představenstva
Pardubice, Bartoňova 832
den vzniku členství: 28. 1. 1999
den vzniku funkce: 8. 7. 1999 - 28. 6. 2002
od 23. 3. 1999 do 19. 8. 1999
Ing. Tomáš Král - místopředseda představenstva
Pardubice, Bartoňova 832
od 8. 10. 1998 do 19. 8. 1999
Ing. Jaroslav Libíček - člen představenstva
Praha 1, Štěpánská 57
od 8. 10. 1998 do 19. 8. 1999
Ing. Milan Vokatý, CSc. - předseda představenstva
Praha 6-Řepy, Mrkvičkova 1367
od 15. 7. 1997 do 19. 8. 1999
Mag.Dr. Gerald Glück - člen představenstva
Vídeň, Quellenstr. 68-70/4/26, Rakouská republika
od 24. 6. 1997 do 8. 10. 1998
Ing. Jiří Hrdlička - předseda představenstva
Praha 5, Kurzova 2224
od 24. 6. 1997 do 17. 10. 2000
Ing. Bohumír Páleník - člen představenstva
Praha 5, Dreyerova 639
od 14. 2. 1997 do 24. 6. 1997
Ing. Jiří Jakoubek - předseda představenstva
Praha 3-Žižkov, Kunešova 2649/10
od 14. 2. 1997 do 24. 6. 1997
Ing. Jaroslav Ilchman - člen představenstva
Praha 2-Vinohrady, Londýnská 11
od 14. 2. 1997 do 15. 7. 1997
Mag.Dr. Gerald Glück - člen představenstva
Vídeň, Quellenstr. 68-70/4/26, Rakouská republika
od 14. 2. 1997 do 8. 10. 1998
Ing. Přemysl Skočdopol - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Klírova 10
od 14. 2. 1997 do 23. 3. 1999
Ing. Jiří Musikant - místopředseda představenstva
Letovice, Střední l
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Ing. Jiří Jakoubek - předseda představenstva
Praha 3-Žižkov, Kunešova 2649/10
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Ing. Jiří Musikant - místopředseda představenstva
Letovice, Střední l
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Ing. Jaroslav Ilchman - člen představenstva
Praha 2-Vinohrady, Londýnská 11
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Ing. Přemysl Skočdopol - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Klírova 10
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Mag.Dr. Gerald Glück - člen představenstva
Vídeň, Quellenstr. 68-70/4/26, Rakouská republika
od 18. 11. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Přemysl Skočdopol - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Klírova 1913
od 8. 6. 1993 do 18. 11. 1993
Zdeněk Petrů - člen představenstva
Letovice, A. Krejčího 24
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Jiří Böhm - člen představenstva
Praha 4, Hvězdova 1322/37
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. František Bartušek - člen představenstva
Praha 5, Chaplinovo nám. 652
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Mag.Dr. Gerhard Gluck - člen představenstva
Vídeň, Rakousko, Quellenstr. 68-70/4/26
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Radoslava Kodymová, CSc. - místopředa představenstva
Praha 4, Braník, Jasná II/1338
od 14. 3. 1991 do 8. 6. 1993
Doc.Ing. Jan Truneček, CSc. - člen představenstva
Kladno-Dříň, Anýžova 195
od 14. 3. 1991 do 8. 6. 1993
Josef Doležal - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 84
od 14. 3. 1991 do 8. 6. 1993
Ing. Evžen Skalický - člen představenstva
Praha 8, Gabčíkova 17
od 14. 3. 1991 do 2. 5. 1996
Ing. Jiří Musikant - ředitel a předseda předst.
Letovice, Střední 1
od 14. 3. 1991 do 2. 5. 1996
Ing. Miroslav Mach - člen představenstva
Letovice, Zboněk 51
od 24. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně.
od 4. 3. 2003 do 24. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce společně dva členové představenstva.
od 19. 8. 1999 do 4. 3. 2003
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva, anebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva.
od 16. 10. 1997 do 19. 8. 1999
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 2. 5. 1996 do 16. 10. 1997
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda či jiný člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují všichni členové představenstva společně nebo společně předseda a člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 14. 3. 1991 do 2. 5. 1996
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepří- tomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 5. 2019
Mgr. JIŘÍ AMLER - člen dozorčí rady
Praha - Braník, U staré pošty, PSČ 147 00
den vzniku členství: 24. 5. 2019
od 8. 4. 2019 do 24. 5. 2019
JOSEF NOVÁK - člen dozorčí rady
Kamenice - Olešovice, Ringhofferova, PSČ 251 68
den vzniku členství: 18. 3. 2019 - 24. 5. 2019
od 19. 3. 2019
Ing. BOŘIVOJ FRÝBERT - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 13. 3. 2019
den vzniku funkce: 13. 3. 2019
od 19. 3. 2019
Ing. MARTIN ŠRÁMEK - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 13. 3. 2019
od 19. 3. 2019 do 8. 4. 2019
Ing. KATEŘINA LAJBLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Zádražanská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 13. 3. 2019 - 18. 3. 2019
od 14. 9. 2016 do 19. 3. 2019
Ing. KAREL HAVLÍČEK - člen dozorčí rady
Mníšek pod Brdy, Sluneční, PSČ 252 10
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
od 23. 3. 2016 do 19. 3. 2019
LUBOŠ MACHALA - člen dozorčí rady
Chrastavec, , PSČ 569 04
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 13. 3. 2019
od 9. 7. 2014 do 23. 3. 2016
LUBOŠ MACHALA - člen dozorčí rady
Letovice, J. Haška, PSČ 679 61
den vzniku členství: 31. 1. 2012
od 18. 7. 2013 do 14. 9. 2016
Ing. KAREL HAVLÍČEK - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, nám. Republiky, PSČ 591 01
den vzniku členství: 18. 5. 2012
od 18. 7. 2013 do 19. 3. 2019
Ing. BOŘIVOJ FRÝBERT - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
den vzniku funkce: 18. 5. 2012 - 13. 3. 2019
od 12. 6. 2012 do 18. 7. 2013
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 18. 5. 2012
den vzniku funkce: 18. 5. 2012
od 12. 6. 2012 do 18. 7. 2013
Ing. Karel Havlíček - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 63, PSČ 591 01
den vzniku členství: 18. 5. 2012
od 12. 6. 2012 do 9. 7. 2014
Luboš Machala - člen dozorčí rady
Letovice, J.Haška 2, PSČ 679 61
den vzniku členství: 31. 1. 2012
od 1. 10. 2010 do 12. 6. 2012
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2012
den vzniku funkce: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2012
od 24. 7. 2007 do 1. 10. 2010
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda dozorčí rady
Praha 5, Kroftova 9/399, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007
den vzniku funkce: 18. 5. 2007
od 24. 7. 2007 do 12. 6. 2012
Ing. Karel Havlíček - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 63, PSČ 591 01
den vzniku členství: 18. 5. 2007 - 18. 5. 2012
od 2. 3. 2007 do 12. 6. 2012
Luboš Machala - člen dozorčí rady
Letovice, J.Haška 2, PSČ 679 61
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 31. 1. 2012
od 19. 4. 2006 do 24. 7. 2007
Ing. Josef Mráz - člen dozorčí rady
Praha - Praha 6, Dejvická 36, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 17. 4. 2007
od 19. 12. 2005 do 24. 7. 2007
Mgr. Roman Hanus - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na Šmukýřce 1224/6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 18. 5. 2007
od 17. 1. 2003 do 19. 12. 2005
Mgr. Roman Hanus - předseda
Praha 2, V Tůních 3
den vzniku členství: 28. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 6. 2002
od 17. 1. 2003 do 19. 4. 2006
Ing. Miroslav Havlíček - člen
Praha 1, Kodaňská 24
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 23. 3. 2006
od 22. 11. 2002 do 2. 3. 2007
Ing. Marta Korbelová - člen
Letovice, V Domkách 14
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2002 - 8. 2. 2007
od 10. 8. 2002 do 17. 1. 2003
Mgr. Tomáš Stehlík - předseda
Ostrava - Poruba, O.Synka 1829/20
den vzniku členství: 30. 11. 2001 - 25. 6. 2002
den vzniku funkce: 30. 11. 2001 - 25. 6. 2002
od 3. 5. 2002 do 10. 8. 2002
Ing. Petr Kobza - předseda
Praha 4, Štichova 599
den vzniku členství: 5. 9. 2000 - 30. 11. 2001
den vzniku funkce: 24. 8. 2001 - 30. 11. 2001
od 3. 5. 2002 do 17. 1. 2003
Kateřina Valečková - členka
Praha 5, Plzeňská 514
den vzniku členství: 24. 8. 2001 - 25. 6. 2002
od 17. 10. 2000 do 8. 3. 2002
Ing. Ivo Ambrož - předseda
Ostrov u Macochy, Nová 314
od 17. 10. 2000 do 10. 8. 2002
Ing. Petr Kobza - člen
Praha 4, Štichova 599
od 19. 8. 1999 do 17. 10. 2000
Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, r.č.260313/067 - člen
Praha 4, Vavřenova 1143
od 19. 8. 1999 do 17. 10. 2000
Ing. Milan Vokatý - předseda
Praha 6-Řepy, Mrkvičkova 1367
od 23. 3. 1999 do 19. 8. 1999
Ing. Jiří Pavlík - člen
Praha 4 - Braník, Na Dobešce 16
od 23. 3. 1999 do 19. 8. 1999
Ing. Pavel Smik - předseda
Praha 1, Vodičkova 36
od 8. 10. 1998 do 23. 3. 1999
Ing. Pavel Smik - člen
Praha 1, Vodičkova 36
od 8. 10. 1998 do 23. 3. 1999
Ing. Jiří Hrdlička - předseda
Praha 5, Kurzova 2224
od 15. 7. 1997 do 8. 10. 1998
Ing. Jiří Sedlář - předseda
Praha 4-Chodov, Mikulova 1571/15
od 14. 2. 1997 do 15. 7. 1997
Ing. Jiří Sedlář - předseda
Praha 4-Chodov, Mikulova 1571/15
od 14. 2. 1997 do 8. 10. 1998
JUDr. Olga Hromasová - členka
Praha 10-Petrovice, Frostova 343
od 14. 2. 1997 do 22. 11. 2002
Mgr. Petr Šumbera - člen
Boskovice, Šemberova 5
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
Ing. Jiří Sedlář - předseda
Praha 4-Chodov, Mikulova 1571/15
od 2. 5. 1996 do 14. 2. 1997
JUDr. Olga Hromasová - členka
Praha 10-Petrovice, Frostova 343
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Stanislav Gistinger, CSc. - člen
Praha 8, Trója, Mazovská 478
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Vladimír Nešpor - člen
Brno, Molákova 2
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
JUDr. Jaroslav Skoták - předseda
Letovice, Brahmsova 7
od 8. 6. 1993 do 2. 5. 1996
Ing. Dagmar Kvapilová - členka
Brno, Prostějovská 3
od 8. 6. 1993 do 14. 2. 1997
Mgr. Petr Šumbera - člen
Boskovice, Šemberova 5
Akcionáři
od 8. 4. 2019
BANAL Invest s.r.o., IČO: 24759414
Letovice, Brněnská, PSČ 679 61
Hodnocení firmy
-128
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+139
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

-18
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-163
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-349
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-393
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services