Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TYPOS, tiskařské závody, a.s.
IČO: 00013803 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 3. 1991
Datum zániku1. 8. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 5. 1997 do 1. 8. 2008

TYPOS, tiskařské závody, a.s.

od 11. 6. 1991 do 20. 5. 1997

TYPOS, tiskařské závody, akciová společnost

od 27. 3. 1991 do 11. 6. 1991

TYPOS, tiskařské závody Plzeň, a. s.

od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991

TYPOSA, tiskařské závody Plzeň, a. s.

Sídlo
od 27. 7. 2005 do 1. 8. 2008
Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Plzeň, Kovářská čp. 328/7, PSČ 305 37
od 17. 8. 1995 do 12. 12. 2001
Plzeň, Kovářská 7
od 8. 3. 1991 do 17. 8. 1995
Plzeň, Kovářská 4
IČO
od 27. 3. 1991 do 1. 8. 2008

00013803

od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991

14705729

Právní forma
od 8. 3. 1991 do 1. 8. 2008
Akciová společnost
Spisová značka57 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- specializovaný maloobchod
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- velkoobchod
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- zprostředkování obchodu
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- grafické práce a kresličské práce
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- vydavatelská a nakladatelská činnost
od 12. 12. 2001 do 1. 8. 2008
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní
od 2. 9. 1998 do 1. 8. 2008
- činnost účetních poradců
od 19. 5. 1998 do 12. 12. 2001
- zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 5. 1997 do 12. 12. 2001
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 5. 1997 do 1. 8. 2008
- polygrafická výroba
od 20. 5. 1997 do 1. 8. 2008
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 23. 2. 1995 do 20. 5. 1997
- silniční motorová doprava
od 23. 5. 1994 do 20. 5. 1997
- ofsetový tisk
od 23. 5. 1994 do 20. 5. 1997
- knihtisk
od 23. 5. 1994 do 20. 5. 1997
- ubytovací služby včetně hostinské činnosti
od 23. 5. 1994 do 20. 5. 1997
- instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
- vydavatelská činnost
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
- návrhy a grafická úprava polygrafických výrobků
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 20. 12. 1991 do 23. 2. 1995
- Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň - referát služeb - úsek dopravy ze dne 18. 11. 1991 č. j. DO/707/1991-Ho/277/1, byla navrhovateli povolena mezinárodní doprava věcí přes hranice státu z ČSFR do SRN a zpět (AVIA A 31 L) na dobu do 27. 11. 1991
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- výroba a prodej polygrafických výrobků
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- poskytování služeb a zásobování polygrafické výroby základními a pomocnými materiály
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- navrhování a grafická úprava polygrafických výrobků
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- činnost nakladatelská a vydavatelská, včetně redakční činnosti
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- ubytovací, stravovací a obchodní činnost
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
- zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání (s výjimkou věcí uvedených v příloze nař. vl. č. 256/90 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2008 do 1. 8. 2008
- Společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56, IČ: 000 13 803, zanikla na základě zrušení bez likvidace, a to jako zanikající společnost v důsledku fúze splynutím se společností TTZA Blue AcquiCo s.r.o., se s ídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ: 110 00, IČ: 276 53 862, jako zanikající společností do nástupnické společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56, na kterou přešlo obchodní jmění společností TTZA Blue A cquiCo s.r.o. a TYPOS, tiskařské závody, a.s., a která se tak stala právním nástupcem společností TTZA Blue AcquiCo s.r.o. a TYPOS, tiskařské závody, a.s.
od 31. 8. 2007 do 1. 8. 2008
- Na obchodní společnost TYPOS, tiskařské závody a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti TYPOS-Digital Print, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 59, IČ 252 22 741 v důsledků fúze sloučením včetně práv a povinností z prac ovně právních vztahů.
od 11. 5. 2007 do 1. 8. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.1.2006 přijala usnesení, kterým rozhodla takto: Valná hromada společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56, identifikační číslo 000 13 803, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B vložce 57 (dále jen "Společnost") tímto rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností a nacházejících se ve vlastnictví jiných akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. V lastnické právo přechází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti"). Hlavním akcionářem je společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstrasse 5a, 940 36 Pasov, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném okresním soudem v Pasově pod č. HRB 5089 (dále jen "Hlavní akcionář"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím vydaným Společností, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Tento přechod vlastnického práva se týká kótovaných kmenových zaknihovanýc h akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0005109900. Skutečnost, že společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft je Hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku vyplývá z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 23.1.2006, z výpisu z účtu Hlavního akcionáře, vedeného Střediskem cenných papírů , ze dne 18.11.2005 a z čestného prohlášení Hlavního akcionáře, jehož přílohou jsou kopie hromadných akcií, vydaných Společností. Podle výpisů Střediska cenných papírů vlastní Hlavní akcionář 40.822 (slovy: čtyřicet tisíc osm set dvacet dva) kusů kmenovýc h zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0005109900. Podle čestného prohlášení ze dne 16.11.2005 je Hlavní akcionář vlastníkem dvou hromadných akcií, které nahrazují celkem 55 .000 (slovy: padesát pět tisíc) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné nahrazené akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Celkem je tedy Hlavní akcionář vlastníkem 95.822 akcií vydaných Společností, což představuje 90,2 8 % jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti a zároveň 90,28 % hlasovacích práv ve Společnosti. Hlavní akcionář určil, že poskytne protiplnění ve výši 1.650,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set padesát korun českých) za každou jednu kótovanou kmenovou zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0005109900. Přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 319-219/05 (uvedený posudek byl doplněn na základě požadavku Komise pro cenné papíry a jeho konečná podoba má označení 319-219/05 - dodatek). Tento posudek byl vypracován znaleckým ústavem - spol ečností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, identifikační číslo 441 19 097. Znalec v uvedeném posudku dospěl k následujícím závěrům: "Znalec se po zvážení a vyhodnocení v úvahu připadajících metod přiklonil k výsledkům ocenění společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s. získaným výnosovou metodou a to metodou diskontovaného cash flow. Znalec tak učinil, proto že nejlépe odpovídá povaze uvedené společnosti a tedy předmětu a účelu ocenění. Hlavní akcionář, společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, sdělil v průběhu zpracování znaleckého posudku znalci, že protiplnění poskytnuté menšinovým akcionářům společnosti TYPOS, tiskařské záv ody, a.s. za jednu kótovanou akcii (ISIN CZ0005109900) ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.650,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set padesát korun českých). Znalec je toho názoru, že dle výsledků toh oto znaleckého posudku je protiplnění navržené hlavním akcionářem přiměřené a koresponduje se závěry znalce a se zjištěními uvedenými ve znaleckém posudku, neboť protiplnění navržené hlavním akcionářem je mírně vyšší než výsledné ocenění zjištěné znalcem (znalec dospěl k tomu, že již protiplnění 1.630,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set třicet korun českých) za jednu uvedenou akcii je přiměřené). Znalec tedy dospěl k závěru, že výše protiplnění určená hlavním akcionářem jako 1.650,-- Kč (slovy: jeden tisíc šest set padesát korun českých) na jednu kótovanou zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ 0005109900, je přiměřená." Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti (tj. k těm, k nimž vlastnické právo přejde na Hlavního akcionáře v důsledku realizace prá va výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Protiplnění bude poskytnuto vždy vlastníkovi vykoupené akcie, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak bude protiplnění (které se rovná částce odpovídající hodnotě zastavených akcií) poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Vyplacení poskytovaného protiplnění bude provedeno pomocí ba nky. Banka zašle oprávněným osobám dopis s informací, že si protiplnění mohou vyzvednout v hotovosti na pobočce banky nebo že jej mohou obdržet bezhotovostním převodem, přičemž bude respektováno zákonné omezení plateb v hotovosti. Valná hromada bere na vě domí, že jí bylo doloženo, že bance byly složeny peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.
od 2. 9. 1998 do 16. 11. 1999
- usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: a) zvýšení základního jmění společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s.o 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) upsáním nových kmenových akcií peněžitými vklady v Kč za účelem získání finančních prostředků k investičnímu rozvoji společnosti. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští, b) vydání 30.000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s využitím hromadné akcie, veřejně neobchodovatelných, s emisním kurzem 1.000,- Kč, c) úpis akcií ve dvou kolech. V prvním kole s uplatněním přednostního práva mohou dosavadní akcionáři upsat nové akcie nejvýše v rozsahu svého podílu na dosavadním základním jmění. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,394 nových akcií, přičemž celkový počet upisovaných akcií se matematicky zaokrouhluje na celá čísla s výjímkou majitelů jedné akcie, kteří mají nárok upsat jednu akcii novou, d) lhůtu a místo upisování nových akcií po zapsání usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Zahájení prvního kola upisování je stanoveno na 14.kalendářní den po zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku. Akcie bude možné upisovat ve lhůtě dvou týdnů. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den dvoutýdenní lhůty pro úpis akcií. Upisovacím místem je sídlo akciové společnosti, Kovářská 7, Plzeň. Upisovatelé jsou při úpisu povinni předložit průkaz totožnosti, resp. výpis z Obchodního rejstříku v případě právnické osoby. U zástupců navíc úředně ověřenou plnou moc, e) nabídnout ve druhém kole akcie, které nebudou upsány v prvním kole, společnosti Euro-Druckservice A.G. Pasov. Akcie bude možné upsat ve lhůtě do 30.4.1999, počínaje 28. kalendářním dnem ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Upisovacím místem je sídlo akciové společnosti, Kovářská 7, Plzeň, f) druh akcií, forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurz jsou stejné pro obě upisovací kola, g) postup splacení upisovaných akcií. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději při samotném upisování do listiny upisovatelů jinak společnost upsání akcií odmítne. Splacení lze provést uhrazením hotovosti v pokladně akciové společnosti nebo připsáním odpovídající finanční částky na účet společnosti u VEREINSBANK CZ, a.s. Plzeň, č.účtu 151 807 8501/3800.
od 15. 9. 1993 do 20. 5. 1997
- Akcie: Základní jmění je rozvrženo na 76 136 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč
od 27. 3. 1991 do 10. 5. 1993
- Základní kmenové jmění činí 41 175 610,94 Kčs, je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno zakladatele - oprávnění k dispozici majetkem s. p. Typos dalo Min. průmyslu ČR č. j. 700/177/91 ze dne 19. 2. 1991.
od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991
- Jmění: základní kmenové jmění činí 100 000,- Kčs, je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno zakladatele - oprávnění k dispozici majetkem s. p. Typos dalo Min. průmyslu ČR čj. 700/177/91 ze dne 19. 2. 1991.
Kapitál
od 16. 11. 1999 do 1. 8. 2008
Základní kapitál 106 136 000 Kč, splaceno 106 136 000 Kč.
od 20. 5. 1997 do 16. 11. 1999
Základní kapitál 76 136 000 Kč, splaceno 76 136 000 Kč.
od 15. 9. 1993 do 20. 5. 1997
Základní kapitál 76 136 000 Kč
od 10. 5. 1993 do 15. 9. 1993
Základní kapitál 51 136 000 Kč
od 27. 3. 1991 do 10. 5. 1993
Základní kapitál 41 175 610 Kč
od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Základní kapitál 100 000 Kč
od 13. 7. 2007 do 1. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 51 136.
od 13. 7. 2007 do 1. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 55 000.
od 16. 11. 1999 do 13. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 106 136.
od 15. 9. 1993 do 16. 11. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 76 136.
od 15. 9. 1993 do 16. 11. 1999
Základní jmění je rozvrženo na 76 136 ks kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč.
od 10. 5. 1993 do 15. 9. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 51 136.
od 27. 3. 1991 do 10. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 10. 6. 2008 do 1. 8. 2008
Ing. Jiří Fricek - předseda představenstva
Plzeň, V Bezovce 1029/1, PSČ 320 00
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 27. 7. 2005 do 1. 12. 2006
Ing. Zdeněk Korbel - člen představenstva
Praha 4, Jirčanská 548/30, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 30. 6. 2006
od 27. 7. 2005 do 10. 6. 2008
Ing. Jiří Fricek - předseda představenstva
Plzeň, Husova 16, PSČ 301 24
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 27. 7. 2005 do 10. 6. 2008
dr. Alois Bauer - člen představenstva
Thyrnau, Hundsdorf 46, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 5. 2005 - 30. 5. 2008
od 27. 7. 2005 do 1. 8. 2008
Ing. Alena Němcová - místopředseda představenstva
Plzeň, Krašovská 18, PSČ 323 24
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 27. 7. 2005 do 1. 8. 2008
Christian Senff - člen představenstva
Passau, Anrichterstrassse 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 5. 2005
od 29. 4. 2002 do 27. 7. 2005
dr. Alois Bauer - Člen představenstva
Thyrnau, Hundsdorf 46, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
od 29. 4. 2002 do 27. 7. 2005
- bytem v ČR Starý Plzenec, Dvořákova 871, PSČ 332 02
od 12. 12. 2001 do 29. 4. 2002
dr. Alois Bauer - Člen představenstva
Thyrnau, Hundsdorf 46, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 5. 2001
od 12. 12. 2001 do 29. 4. 2002
- bytem v ČR Plzeň, Švandova 1, PSČ 323 17
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Ing. Jiří Fricek - Předseda představenstva
Plzeň, Husova 16, PSČ 301 24
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Ing. Alena Němcová - Místopředseda představenstva
Plzeň, Krašovská 18, PSČ 323 24
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Ing. Zdeněk Korbel - Člen představenstva
Praha 4, Jirčanská 548/30, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Christian Senff - Člen představenstva
Passau, Anrichterstrasse 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
- bytem v ČR České Budějovice, Třebízského 7, PSČ 370 06
od 16. 11. 1999 do 12. 12. 2001
dr. Alois Bauer - člen představenstva
Thyrnau, Hundsdorf 46, Spolková republika Německo
od 16. 11. 1999 do 12. 12. 2001
- bytem v ČR: Plzeň, Švandova 1
od 19. 5. 1998 do 12. 12. 2001
Quirin Wimmer - Člen představenstva
Salzweg, Strassekirchen Sonnenweg 15, Spolková republika Německo
od 19. 5. 1998 do 12. 12. 2001
- bytem v ČR: České Budějovice, Třebízského 7
od 17. 8. 1995 do 2. 9. 1998
Petr Barnat - člen představenstva
Ústí nad Labem, Muchova 2889/1
od 23. 5. 1994 do 17. 8. 1995
Václav Jáchim - člen představenstva
Praha, Kateřinská 5
od 23. 5. 1994 do 16. 11. 1999
dr. Alois Bauer, nar. 12. 11. 1959 - člen představenstva
Thyrnan, Hundsdorf 46, Spolková republika Německo
od 23. 5. 1994 do 16. 11. 1999
- bytem v ČR: Plzeň, Husova 16
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
ing. Zdeněk Korbel - člen představenstva
Praha, Jirčanská 548
od 11. 8. 1993 do 23. 5. 1994
ing. Ota Rubner - člen představenstva
Plzeň, Slovanské údolí 94
od 11. 8. 1993 do 23. 5. 1994
prof. ing. Petr Záruba, DrSc. - člen představenstva
Praha 6, Fetrovská 21
od 1. 10. 1992 do 12. 12. 2001
ing. Jiří Fricek - předseda představenstva
Plzeň, Husova 16
od 1. 10. 1992 do 12. 12. 2001
ing. Alena Němcová - místopředseda představenstva
Plzeň, Krašovská 18
od 11. 6. 1991 do 11. 8. 1993
Josef Vais - člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 48
od 27. 3. 1991 do 11. 6. 1991
ing. Josef Weis - člen představenstva
Praha 1, Na Františku 32
od 8. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Bořek Khol - člen představenstva
Plzeň, Zahradní 8
od 8. 3. 1991 do 1. 10. 1992
ing. Ota Rubner - předseda představenstva
Plzeň, Slovanské údolí 94
od 8. 3. 1991 do 1. 10. 1992
ing. Jiří Fricek - místopředseda představenstva
Plzeň, Leninova 16
od 8. 3. 1991 do 11. 8. 1993
Václav Bečvář - člen představenstva
Plzeň, Pod vrchem 47
od 8. 3. 1991 do 23. 5. 1994
ing. Petr Kuchař - člen představenstva
Plzeň, Pod Švabinami 52
od 19. 5. 1998 do 1. 8. 2008
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společne b) podepisování - za společnost podepisují předseda nebo místopředseda představenstva a nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 5. 1994 do 19. 5. 1998
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo jiný člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo jiný člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 10. 1992 do 23. 5. 1994
Zastupování: společnost navenek zastupuje předseda nebo místopředseda Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, popř. místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy, a jeden člen představenstva.
od 8. 3. 1991 do 1. 10. 1992
Zastupování: společnost navenek zastupuje předseda ing. Ota Rubner nebo místopředseda ing. Jiří Fricek Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, popř. místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy, a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 8. 2007 do 1. 8. 2008
Dagmar Jabouriová - Člen dozorčí rady
Plzeň, Křížkova 11, PSČ 301 64
den vzniku členství: 26. 6. 2007
od 27. 7. 2005 do 1. 8. 2008
Jarmila Benešová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Pod Vrchem 48, PSČ 312 07
den vzniku členství: 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 5. 2005
od 27. 7. 2005 do 1. 8. 2008
Antonín Pokorný - člen dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 76, PSČ 320 13
den vzniku členství: 2. 5. 2005
od 4. 8. 2003 do 27. 7. 2005
Jarmila Benešová - Předseda dozorčí rady
Plzeň, Pod vrchem 48, PSČ 312 07
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 31. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 6. 2003 - 31. 5. 2005
od 4. 8. 2003 do 22. 8. 2007
Dagmar Jabouriová - Člen dozorčí rady
Plzeň, Křížkova 11, PSČ 301 64
den vzniku členství: 6. 5. 2003 - 26. 6. 2007
od 12. 12. 2001 do 4. 8. 2003
Quirin Wimmer - Předseda dozorčí rady
Strasskirchen, Sonnenweg 15, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 6. 5. 2003
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 6. 5. 2003
od 12. 12. 2001 do 4. 8. 2003
Jarmila Benešová - Člen dozorčí rady
Plzeň, Pod vrchem 48, PSČ 312 07
den vzniku členství: 30. 5. 2001
od 12. 12. 2001 do 27. 7. 2005
Antonín Pokorný - Člen dozorčí rady
Plzeň, Klatovská 76, PSČ 320 13
den vzniku členství: 22. 5. 2001 - 2. 5. 2005
od 2. 9. 1998 do 12. 12. 2001
Antonín Pokorný - člen
Plzeň, Klatovská 76
od 17. 8. 1995 do 12. 12. 2001
ing. Josef Proškovec, CSc. - člen
Plzeň, nám. gen. Píky 10
od 23. 2. 1995 do 17. 8. 1995
ing. Jaroslav Fuksa - člen
Únětice, č. 87
od 23. 2. 1995 do 2. 9. 1998
Ladislav Vencel - člen
Prapořiště č. 30, p. Kdyně
od 23. 5. 1994 do 23. 2. 1995
ing. Luděk Štěpánek - člen
Benešov, ul. J. Franka 1731
od 23. 5. 1994 do 12. 12. 2001
doc. dipl. ing. Roland Rager, nar. 3. 5. 1959 - člen
Neuburg am Inn, Spolková republika Německo
od 1. 10. 1992 do 23. 5. 1994
ing. Libor Kadlec - člen
Plzeň, Politických vězňů 40
od 1. 10. 1992 do 23. 5. 1994
ing. Miroslav Melota - člen
Plzeň, Koterovská 47
od 1. 10. 1992 do 23. 2. 1995
Petr Duspiva - člen
Sokolov, M. Majerové 1751
Akcionáři
od 18. 12. 2007 do 1. 8. 2008
TTZA Blue AcquiCo s.r.o., IČO: 27653862
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
od 13. 7. 2007 do 18. 12. 2007
Blue TopCo GmbH
Frankfurt nad Mohanem, Bockenheimer Landstrasse 55, PSČ 603 25, Spolková republika Německo
od 13. 7. 2007 do 18. 12. 2007
- společnost zapsaná v Obchodním rejstříku B obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod č. HRB 80037
od 25. 6. 2007 do 13. 7. 2007
Euro-Druckservice Aktiengesellschaft
940 36 Pasov, Medienstrasse 5, Spolková republika Německo
od 25. 6. 2007 do 13. 7. 2007
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Pasově pod č. HRB 5089
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+61
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+61
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+19
+
-
4.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

-5
+
-
5.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services