Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Bytové družstvo Polička, Polička, IČO: 00045705 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Bytové družstvo Polička. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00045705. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00045705 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
4. 12. 1961
Obchodní firma
Stavební bytové družstvo občanů v Poličce
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 23. 6. 1993
Bytové družstvo Polička
zapsáno 23. 6. 1993
Firmy na stejné adrese
Čs armády 882, 572 01 Polička, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 31. 5. 2017
Sídlo Kraj: Pardubický kraj
Okres: Svitavy
Obec: Polička
Část obce: Horní Předměstí
Ulice: Čsl. armády
Adresní místo: Čsl. armády 882
IČO
00045705
zapsáno 4. 12. 1961
DIČ
Identifikátor datové schránky
f7pt7k9
Právní forma
Družstvo
zapsáno 4. 12. 1961
Spisová značka
DrXXVI 99/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 4. 12. 1961

Poslední změny a události

1. 10. 2022
Změna funkce: Pavel Falt z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 10. 2022
Změna funkce: Pavel Klein z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 10. 2022
Změna funkce: Josef Kotva z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 10. 2022
Změna funkce: Jiří Pakosta z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
7. 6. 2022
Zapsán skutečný majitel Pavel Falt, jako přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Družstvo pro své členy staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popř. rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a po- skytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko- výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družs- tva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družs- tevních bytů a místností nesloužících k bzdlení, může družstvo provádět přípravu staveniště vč. technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popř. provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 1. 2. 1989
Vystavěné objekty užívat. Ostatní změny se týkají vnitrodružstev- ních vztahů.
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 1. 2. 1989
B) přidělování družstebních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního uží- vání svým členům, popř. převody rodinných domů do osobního vlastnictví
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
C) údržba, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
D) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
E) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
F) materiálně-výrobní základna prů údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s byd- lením g) projekční činnost související s bytovou výstavbou
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
Hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami, v souladu se zájmy svých členů
zapsáno 25. 5. 1993
Podkytuje popř. zabezpečuje svým členům plnění spojené s bydlením
zapsáno 25. 5. 1993
Provádí, popř. zabeypečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bztových a nebytových objektů pro své členy, popř. i pro jiné osoby
zapsáno 25. 5. 1993
Předmětem činnosti družstva je předvším organizování přípra- vy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a ne- bytových objektů jak ve vlastnictví svém, tak i ve vlastnic- tví fizických osob a zabezpečování plnění souvisejících s u- žíváním bytů a nebytových prostor popř. i pro jiné osoby.
zapsáno 25. 5. 1993
Přiděluje družstební byty a nebytové prostory do nájmu svým členům
zapsáno 25. 5. 1993
Připravuje a staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družs- tevních domech a nebytových objektů
zapsáno 25. 5. 1993
Připravuje a staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a neby- tových objektů do vlastnictví jiných osob
zapsáno 25. 5. 1993
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména:
zapsáno 25. 5. 1993
Za úplatu poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s byd- lením i ostatním osobám
zapsáno 25. 5. 1993
Zajišťuje materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebztových objektů, a pro poskytování plnění spo- jeného s bydlením
zapsáno 25. 5. 1993
Zajišťuje projekční činnost související s bytovou výstavbou
zapsáno 25. 5. 1993
Provádí činnosti za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva
zapsáno 31. 5. 2017
Správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva
zapsáno 31. 5. 2017
Zapisovaný základní kapitál
50 000 Kč
zapsáno 25. 5. 1993
Ostatní skutečnosti
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo míst- nost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkla dů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 1. 2. 1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.10.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu \"B\" ve znění, které odpovídá vzo- rovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/75. Stanovy jsou pro družstvo platné do 14.10.1975, kdy s usnesením družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev č. 385/15 ze dne 14.10.1975.
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Právní poměry se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1988.
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě sta- novené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce Za likvidační schodek ručí člen do výše Kč 3 000,--
zapsáno 1. 2. 1989 vymazáno 25. 5. 1993
základní členský vklad činí Kč 500,--
zapsáno 25. 5. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 8.12.1992.
zapsáno 25. 5. 1993 vymazáno 1. 6. 2015
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva pře- jímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 us- nes. č. 461 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: \"Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky\" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družs- tvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 31. 5. 2017
družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976.
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 31. 5. 2017
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě par. 3 zák.č. 27/59 Sb., podle usnesení ustavující schůze ze dne 7.9.1961 a usnesení rady ONV ve Svitavách ze dne 26.10.1961.
zapsáno 4. 12. 1961
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 6. 2015
Právní poměry se řídí stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb.
zapsáno 1. 6. 2015
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva přejímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 usn. č. 461 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: \"Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky\" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976.
zapsáno 31. 5. 2017

Základní členský vklad

Vklad
základní členský vklad: 500 Kč
zapsáno 25. 5. 1994

Statutární orgán

Předseda
Ladislav Hloušek
Marxova, Polička, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1994
Místopředseda
Ing. Jaromír Šurý
Svépomoc, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
Ing. Josef Šutera
B. Němcové, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
Štefan Lastomírský
B. Němcové, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
Josef Dotva
B. Němcové, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
Josef Kotva
B. Němcové, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
František Mlynář
Bureše, Polička, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Člen
Stanislava Hejtmánková
Bystré, Bystré
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 15. 6. 1993
Člen
Oldřich Kopecký
Jilemnického, Polička, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1994
Člen
Hana Pásková
B. Němcové, Polička
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 9. 6. 1997
Místopředseda
Josef Kotva
B. Němcové, Polička
Den zániku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 25. 5. 1993 vymazáno 18. 5. 2007
Člen
Jiří Pakosta
Družstevní, Polička
zapsáno 15. 6. 1993 vymazáno 25. 5. 1994
Člen
Ing. Jaromír Šurý
Svépomoc, Polička
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 15. 6. 1993 vymazáno 18. 5. 2007
Člen
Karel Michek
Jiráskova, Polička
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 15. 6. 1993 vymazáno 18. 5. 2007
Předseda
ing. Oldřich Kopecký
Jilemnického, Polička, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 9. 6. 1997
2. místopředseda
Jiří Pakosta
Družstevní, Polička
Den zániku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 18. 5. 2007
Člen
Ladislav Hloušek
Marxova, Polička, Česká republika - neztotožněno
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 25. 5. 1994 vymazáno 18. 5. 2007
Předseda
František Mlynář
Dvořákova, Polička
Den zániku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 9. 6. 1997 vymazáno 18. 5. 2007
Člen
Zdeněk Čapek
Družstevní, Polička
Den zániku členstvi: 25. 4. 2007
zapsáno 10. 9. 1998 vymazáno 18. 5. 2007
Předseda družstva
František Mlynář
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
Místopředseda
Josef Kotva
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
2. místopředseda
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2007
Den zániku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
Člen
Ing. Jaromír Šurý
Svépomoc, 572 01 Polička - Dolní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 17. 10. 2009
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 7. 12. 2009
Člen
Karel Michek
Jiráskova, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
Člen
Ladislav Hloušek
Jiráskova, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 18. 5. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
Člen
Jiří Mach
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2007
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 18. 5. 2007 vymazáno 29. 5. 2012
Člen představenstva
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2009
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 7. 12. 2009 vymazáno 29. 5. 2012
Předseda družstva
František Mlynář
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den zániku funkce: 25. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2017
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 31. 5. 2017
Místopředseda družstva
Josef Kotva
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 12. 6. 2012
2.místopředseda družstva
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 12. 6. 2012
Člem družstva
Jiří Mach
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 12. 6. 2012
Člen družstva
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 12. 6. 2012
Místopředseda
Josef Kotva
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den zániku funkce: 25. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2017
zapsáno 12. 6. 2012 vymazáno 31. 5. 2017
2.místopředseda
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 12. 6. 2012 vymazáno 17. 6. 2016
Člen
Jiří Mach
Boženy Němcové, 572 01 Polička - Horní předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2017
zapsáno 12. 6. 2012 vymazáno 31. 5. 2017
Člen
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2017
zapsáno 12. 6. 2012 vymazáno 31. 5. 2017
2.místopředseda
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 25. 4. 2012
Den zániku funkce: 25. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2017
zapsáno 17. 6. 2016 vymazáno 31. 5. 2017
Způsob jednání
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 25. 5. 1993
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno rozhodnovat a jednat jménem družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat jménem před- družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda druž- stva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místo- předseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní ú- kony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a dal- ší člen představenstva.
zapsáno 25. 5. 1993 vymazáno 31. 5. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Předseda družstva
František Mlynář
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den zániku funkce: 24. 11. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 24. 11. 2017
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 5. 12. 2017
Místopředseda družstva
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 31. 5. 2017
2. místopředseda družstva
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 31. 5. 2017
Člen
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
Člen
Jiří Mach
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 31. 12. 2017
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 14. 8. 2018
Místopředseda
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den zániku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
2. místopředseda
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den zániku funkce: 21. 3. 2018
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 14. 8. 2018
Člen
Zdeněk Zerzán
Jiráskova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2018
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 14. 8. 2018 vymazáno 6. 6. 2022
Předseda družstva
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 21. 3. 2018
Den zániku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 14. 8. 2018 vymazáno 6. 6. 2022
Předseda
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Místopředseda
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Člen
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Člen
Pavel Falt
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Počet členů
5
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 14. 8. 2018
4
zapsáno 14. 8. 2018
Způsob jednání
Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat jménem družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda družstva společně s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat za družstvo navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda společně s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.
zapsáno 6. 6. 2022

Kontrolní komise

Předseda
Luboš Procházka
Svépomoc, 572 01 Polička - Dolní Předměstí
Den vzniku funkce: 26. 4. 2017
Den zániku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
Člen
Lenka Chládková
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
Člen
Radek Zezula
Dukelská, 572 01 Polička - Dolní Předměstí
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2017
Den zániku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 31. 5. 2017 vymazáno 6. 6. 2022
Předseda
ing. Luboš Procházka
Svépomoc, 572 01 Polička - Dolní Předměstí
Den vzniku funkce: 27. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Členka
Lenka Chládková
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Člen
Zdeněk Zerzán
Jiráskova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2022
zapsáno 6. 6. 2022
Počet členů
3
zapsáno 31. 5. 2017

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Jiří Pakosta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2018 vymazáno 14. 9. 2021
Skutečný majitel
Josef Kotva
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2018 vymazáno 14. 9. 2021
Skutečný majitel
Pavel Klein
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2018 vymazáno 14. 9. 2021
Skutečný majitel
Zdeněk Zerzán
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2018
zapsáno 7. 12. 2018 vymazáno 14. 9. 2021
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2007
zapsáno 14. 9. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 6. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2007
zapsáno 14. 9. 2021 vymazáno 7. 6. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2009
zapsáno 14. 9. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Zdeněk Zerzán
Jiráskova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 6. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 8. 2018
zapsáno 14. 9. 2021 vymazáno 7. 6. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 6. 2022
zapsáno 7. 6. 2022 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Pavel Falt
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 6. 2022
zapsáno 7. 6. 2022 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jiří Pakosta
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2007
zapsáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Klein
Družstevní, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 12. 2009
zapsáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Josef Kotva
B. Němcové, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 6. 2022
zapsáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Falt
Dvořákova, 572 01 Polička - Horní Předměstí
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 6. 2022
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-537
-
+
Jiří Král

Jiří Král

bývalý youtuber

-10
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-495
-
+
Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-200
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-250
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-229
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem