Městský bytový podnik Mladá Boleslav, státní podnik v likvidaci, IČO: 00066761 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městský bytový podnik Mladá Boleslav, státní podnik v likvidaci Údaje byly staženy 10. 6. 2017 z datové služby justice.cz dle IČO 00066761. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00066761 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 12. 1988
Datum zániku10. 6. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 7. 2002 do 10. 6. 2008

Městský bytový podnik Mladá Boleslav, státní podnik v likvidaci

od 30. 12. 1988 do 26. 7. 2002

Městský bytový podnik Mladá Boleslav, státní podnik

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
Mladá Boleslav, Jaselská 65/II, PSČ 293 01
IČO
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008

00066761

Právní forma
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
Státní podnik
Spisová značka11 ALXI, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- Uspokojování potřeb obyvatelstva ve správě a úsržbě bytového fon- du v působnosti MěstNV v Mladé Boleslavi v souladu se zásadami rozvoje národního hospodářství.
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- povinný předmět činnosti: Dle rámce základního předmětu činnosti, konkrétně se jedná o tato opatření:
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- správa, údržba a opravy domovního a bytového majetku, péče o jeho zvelebení a modernizaci
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- poskytování služeb spojených s bydlením
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- správa, provoz a údržba zařízení na výrobu a dodávku tepla, teplé vody pro svěřený majetek
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- předpis nájemného, vyúčtování nákladů za dodávku tepla, teplé užitkové a pitné vody
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- spolupráce s MěstNV, občan. výbory a domovními komisemi přo roz- voji účasti uživatelů a správě a údržbě bytů
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- správa a údržba nebytových prostor a pozemků
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- kontrola dodržování domovního řádu a zásad socialistického souži- tí v domech
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- teplofikace města Mladá Boleslav
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2008 do 10. 6. 2008
- I. Společnost Městský bytový podnik Mladá Boleslav, státní podnik v likvidaci, IČ: 000 66 761, se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. II. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.105 ze dne 8.3.1995,jakožto zakladatele Městského byt.podniku Mladá Boleslav byla vyjmuta a převe- dena část majetku s.p.Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního majetku České republiky na základě formuláře 4A privatizačního projektu č.23188, který byl schválen Ministerstvem pro privatizaci České re- publiky ze dne 2.12.94 č.j.970/94-370 a změnou rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 6.1.95 č.j.35/95-370 35/95 a dle dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 2.3.95
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- č.j.348/95-950.Jedná se o dům č.p.43,Čejetičky,Mladá Bole- slav.Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a po- hledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovně- právních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.Ke dni vydražení se část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Boleslavi ve výši Kč 86 tis. na Fond národního majetku dle formuláře 4A privatizačního projektu č.23188 zpracované- ho Městským bytovým podnikem Mladá Boleslav.Jmění stanoví
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- státní podnik do 30 dnů ode dne převodu majetku na FNM ČR a to na základě zahajovací rozvahy. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.105 ze dne 8.3.1995,ve znění usnesení MR ze dne 29.3.95 jakožto zakladatele Městského bytového pod- niku s.p.Mladá Boleslav byla vyjmuta a převedená část ma- jetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního majetku České republiky na základě formuláře 4C privatizačního projektu č.23190 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 26.10.1995 č.607 a podle dokladu Fondu národního majetku České republiky č.j. 930/857/95/JM ze dne 22.3.95.Jedná se o dům čp.1077,tř.TGM
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- s pozemkem.p.č. 360/1 Ml.Boleslav k přímému prodeji p.Václa- vu Líbalovi. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převádě- nému majetku. Ke dni 1.dubna 1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem Mladá Boleslav 1 761 tis.Kč na Fond národního majetku České repu-
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- bliky podle formuláře 4C schváleného privatizačního projektu č.23190 zpracovaného p.Václavem Líbalem. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.105 ze dne 8.3.1995,ve znění usnesení MR ze dne 29.3.95 jakožto zakladatele Městského bytového podni- ku s.p.Mladá Boleslav byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního majetku České republiky na základě formuláře 4C privatizačního projektu č.23188 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 26.10.1995 č.607 a podle dokladu Fondu národního majetku České republiky č.j. 930/834/95/JM ze dne 21.3.95.Jedná se o část obchodního
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- střediska Máj - 1/3 čp.1226/1227/III/bez pozemku Ml.Boleslav Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převádě- nému majetku. Ke dni 1.dubna 1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Boleslavi 5 728 tis.Kč na Fond národního najetku České re- publiky podle formuláře 4C schváleného privatizačního pro-
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- jektu č.23189 zpracovaného p.ing.Mazánkem St. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.145 ze dne 29.3.1995,jakožto zakladatele Městského bytového podniku s.p.Mladá Boleslav byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního majet- ku České republiky na základě formuláře 4C privatizačního projektu č.23198 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 19.10.1995 č.594 a podle dokladu Fondu národního ma- jetku České republiky č.j. 930/1164/95 ze dne 12.4.1995. Jedná se o nebytový dům,tř.T.G.M. 1078/III s poz.parc.č.362
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Ml.Boleslav.Každý z nabyvatelů kupuje ideální 1/2 majetku. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převádě- nému majetku. Ke dni 1.května 1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Boleslavi ve výši 1 476 tis.Kč na Fond národního majetku České republiky podle formuláře 4C schváleného privatizační-
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- ho projektu č.23198 zpracovaného p.ing.L.Tůmou a p.Valerií Vernerovou. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.145 ze dne 29.3.1995,jakožto zakladatele Městského bytového podniku s.p. Mladá Boleslav byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního ma- jetku České republiky na základě formuláře 4C privatizač- ního projektu č.23197 schváleného usnesením vlády České re- publiky ze dne 2.11.1994 č.620 a podle dokladu Fondu národ- ního majetku České republiky č.j.930/1545/95/Soch. ze dne 24.5.95.Jedná se o nebytový dům,ul.T.G.M. čp. 1075/III
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- s pozemk.parc.č.355 Mladá Boleslav. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto pře- váděného majetku. Ke dni 1.června 1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Bo- leslavi ve výši 1 369 tis.Kč na Fond národního majetku České republiky podle formuláře 4C schváleného privatizačního pro-
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- jektu č.23197 zpracovaného Okresní komisí pro privatizaci Mladá Boleslav. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím starosty města Mladá Boleslav ze dne 31.3.1995 byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního majetku České republiky na základě formulá- ře 4C privatizačního projektu č.23192 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 19.10.1994 č.594 a podle dokla- du Fondu národního majetku České republiky č.j. 930/1059/95/ JJ ze dne 29.3.1995.Jedná se o domy čp.1080-1083/III,T.G.M., M.B. se stp.2628/1 v k.ú. Mladá Boleslav. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- národního majetku České republiky práva,závazky a pohle- dávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněpráv- ních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převáděnému majetku. Ke dni 1.dubna 1995 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Boleslavi ve výši 4 556 tis.Kč na Fond národního majetku České republiky podle formuláře 4C schváleného privatizač- ního projektu č.23192,zpracovaného p.Petrem,p.Jelínkem a p. Novákem.
od 14. 7. 1995 do 10. 6. 2008
- O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 25. 5. 1995 do 10. 6. 2008
- Rozhodnutím města Mladá Boleslav,vycházejícím z usnesení městské rady č.105 ze dne 8.3.1995,jakožto zakladatele Městského bytového podniku s.p.Mladá Boleslav byla vyjmuta a převedena část majetku státního podniku Městského bytového podniku se sídlem v Mladé Boleslavi na Fond národního ma- jetku České republiky na základě formuláře 4C privatizač- ního projektu č.23188 schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 26.10.1995 č.607 a podle dokladu Fondu náro dního majetku České republiky č.j. 092/690/95/JM ze dne 7.3. 1995.Jedná se o dům čp.152/I na stp.49 v k.ú.Mladá Boleslav.
od 25. 5. 1995 do 10. 6. 2008
- Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond národního majetku České republiky práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují k tomuto převádě- nému majetku.Ke dni 1.dubna 1995 se převádí t a k t o : část privatizovaného majetku státního podniku Městský bytový podnik se sídlem v Mladé Boleslavi ve výši 3.711. tis. Kč na Fond národního majetku České republiky podle formuláře 4C schváleného privatizačního projektu č.23188 zpracovaného s.p. Městský bytový podnik Mladá Boleslav.
od 25. 5. 1995 do 10. 6. 2008
- O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku. Zapsaný předmět činnosti se nemění.
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- Státní podnik byl založen zakládací listinou Městského národního výboru v Mladé Boleslavi ze dne 27.12.1988.
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
- Den vzniku je 1.1.1989.
Statutární orgán
od 4. 1. 1993 do 10. 6. 2008
JUDr. Věra Libichová - ředitelka
,
od 31. 12. 1991 do 10. 6. 2008
Ing. Bedřich Nikl - 1. zástupce ředitele
Mladá Boleslav, Pezinocká 854, PSČ 293 01
od 30. 12. 1988 do 30. 12. 1988
.
,
od 30. 12. 1988 do 10. 6. 2008
Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
Likvidace
od 26. 7. 2002 do 10. 6. 2008
Ing. Bedřich Nikl
Mladá Boleslav - Čejetice, Polní 315
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+265

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+35

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-81

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-211

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-212

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-247

+
-

A tohle už jste četli?

Do kdy podat daňové přiznání a zaplatit. Přehled termínů

Do kdy podat daňové přiznání a zaplatit. Přehled termínů

Jaké jsou termíny pro daňové přiznání, přehledy pojištění OVSČ a oznámení osvobozených příjmů? Máme podrobnosti.

Těšíte se na daňový přeplatek? Ještě si počkejte

Těšíte se na daňový přeplatek? Ještě si počkejte

Jestli jste za loňský rok zaplatili vyšší zálohy na daň, než jste nakonec museli, máte nárok na vrácení přeplatku. Daňový bonus vás může potěšit i bez záloh. Kdy vám finanční úřad pošle peníze?

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Abyste splnili povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Upozornila na to Finanční správa.

Firmy s podobným IČO

Partners Financial Services