Kernel, a.s.
IČO: 00081299 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1991
Datum zániku22. 5. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 12. 1993 do 22. 5. 2013

Kernel, a.s.

od 1. 1. 1991 do 8. 12. 1993

ARKO, akciová společnost

Sídlo
od 4. 8. 1993 do 22. 5. 2013
Varnsdorf, Šafaříkova 1216, PSČ 407 47
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
Varnsdorf,
IČO
od 1. 1. 1991 do 22. 5. 2013

00081299

DIČ

CZ00081299

Právní forma
od 1. 1. 1991 do 22. 5. 2013
Akciová společnost
Spisová značka64 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 11. 12. 2001 do 30. 8. 2006
- zednictví
od 11. 12. 2001 do 30. 8. 2006
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 11. 12. 2001 do 30. 8. 2006
- reklamní činnost a marketing
od 11. 12. 2001 do 30. 8. 2006
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 15. 7. 1999 do 30. 8. 2006
- sklářská výroba - mimo broušení a leptání skla
od 15. 7. 1999 do 30. 8. 2006
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 7. 1999 do 22. 5. 2013
- vedení účetnictví
od 25. 2. 1994 do 15. 7. 1999
- zpracování potravinářských výrobků - mimo činností uvedených v přílohách zák.č.455/91 Sb.
od 25. 2. 1994 do 30. 8. 2006
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 25. 2. 1994 do 22. 5. 2013
- zprostředkovatelská činnost v oblasti investičního majetku - mimo činností uvedených v § 3 zák.č.455/91 Sb.
od 4. 8. 1993 do 25. 2. 1994
- výroba kávy, koření a suchých plodů
od 4. 8. 1993 do 18. 2. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje s výjimkou činností, uvedených v přílohách zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
- Základním předmětem činnosti je: 1. Nákup a prodej surovin a hotových potravinářských výrobků, včetně vývozu a dovozu.
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
- 2. Úprava, výroba, balení a prodej potravinářských výrobků a provozování s tím související velkoobchodní a maloobchodní činnosti.
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
- 3. Skladová činnost.
Ostatní skutečnosti
od 22. 5. 2013 do 22. 5. 2013
- Vymazává se společnost Kernel, a.s. se sídlem Varnsdorf, Šafaříkova 1216, okres Děčín, PSČ 407 47, identifikační číslo : 000 81 299 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností.
od 22. 5. 2013 do 22. 5. 2013
- Právní důvod výmazu : Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.2010, č.j. 44 K 11/2005-205, kterým byl konkurs, prohlášený na majetek úpadce Kernel, a.s. se sídlem Varnsdorf, Šafaříko va 1216, okres Děčín, PSČ 407 47, identifikační číslo: 000 81 299, zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2010.
od 18. 7. 2003 do 28. 11. 2003
- Dne 21.1.2003 rozhodl jediný akcionář Ing. Michal Šorm v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 152 000 Kč v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 12 152 000 Kč Základní kapitál bude zvýšen tak, že společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 12 152 000 Kč ve složení: 24 ks akcií ve jmenovité hodnotě akcie 500 000 Kč, 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 50 000 Kč a 4 kusy akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti EM KAPITÁL s.r.o. se sídlem Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, IČ 25637908. Stávající akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. xxxx, prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k úpisu akcií. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované. Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře EM KAPITÁL s.r.o. se společností. Podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí být uzavřena a akcie musí t ím být akcionářem upsány do 20 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Akcie budou upsány za emisní kurs 12 152 000 Kč. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to uzavřením dohody o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs bude splacen započtením peněžité pohledávky ve výši 12 125 000 Kč, kterou má EM KAPITÁL s.r.o. vůči společnosti, a to dle notářského zápisu pořízeného z valné hromady ze dne 21.1.2003. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude součástí smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Pokud nebudou všechny akcie upsány společnosti EM KAPITÁL s.r.o. do 30 dnů ode dne kdy bude společnosti doručeno usnesení obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání Ing. Michalu Šormovi, r.č. xxxx. Úpis bude proveden v sídle společnosti do 14 dnů poté, kdy bude zájemci doporučeným dopisem oznámen počátek běhu této lhůty. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. V tomto případě bude emisní kurs akcií splacen zá jemcem v den úpisu akcií na účet společnosti č.ú. 3xxxx, popřípadě na č.ú., který pro tyto účely bude speciálně založen a jehož číslo bude zájemci oznámeno doporučeným dopisem s počátkem běhu lhůty pro úpis akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení společnosti o dluh, který má vůči EM KAPITÁL s.r.o. na základě smlouvy o prodeji akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 18. 7. 2003 do 22. 5. 2013
- Dne 21.5.2003 rozhodl jediný akcionář Ing. Michal Šorm v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26 000 000 Kč v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 26 000 000 Kč. Základní kapitál bude zvýšen tak, že, společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 26 000 000 Kč ve složení: 52 ks akcie ve jmenovité hodnotě každé akcie 500 000 Kč. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti THE CZECH AND SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND LIMITED PARTNERSHIP se sídlem 75 State Street, Boston, MA 02109, The United States of America. Stávající akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. xxxx, prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k úpisu akcií. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované. Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře THE CZECH ADN SLOVAK PRIVATE EQUITY FUND LIMITED PARTNERSHIP se sídlem 75 State Street, Boston, MA 02109, The Unite d States of America se společností. Podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí být uzavřena a akcie musí tím být akcionářem upsány do 30 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu . Akcie budou upsány za emisní kurs 26 000 000 Kč. Upisovatel bude vyzván k uzavření smlouvy se společností do 15 dnů od doručení rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs akcií ve výši 26 000 000 Kč bude splacen na účet č. 1330xxxx u HVB Praha, a to složením částky 1 000 000 USD na tento účet. Emisní kurs musí být splacen nejpozději v den uzavření dohody podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- Jediný akcionář Ing. Michal Šorm, r.č. xxxx rozhodnul dne 21.1. 2003 v působnosti valné hromady takto:
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- Základní kapitál společnosti se snižuje o 94 402 500 Kč (Devadesátčtyřimilionůčtyřistadvatisícepětsetkorunčeských).
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve výši 78 652 000 Kč a převod 15 750 500 Kč do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst. 1.b) obchodního zákoníku.
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka 78 652 000 Kč bude použita na úhradu ztráty let minulých a částka 15 750 500 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty.
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude snížena poměrně (a to na jednu polovinu) jmenovitá hodnota všech stávajících akcií společnosti, tj. jmenovitá hodnota 5 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 5 000 000 Kč, jmenovitá hodnota 135 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 500 000 Kč, jmenovitá hodnota 34 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 50 000 Kč, jmenovitá hodnota 38 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 5 000 Kč a jmenovitá hodnota 25 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 500 Kč.
od 18. 4. 2003 do 4. 6. 2003
- Akcionář společnosti je povinen předložit své akcie společnosti k vyznačení jejich nových jmenovitých hodnot do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem zapíše snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Základní kapitál Kernel, a.s. se zvyšuje o 50 000 000 Kč v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 50 000 000 Kč.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Základní kapitál bude zvýšen tak, že, společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 50 000 000 Kč ve složení: 5 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000 Kč
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného akcionáře Ing. Michala Šorma, r.č. xxxx.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nahrazena smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře Ing. Michal Šorm se společností. Podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva musí být uzavřena a akcie musí tím být akcionářem upsány do 20 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Akcie budou upsány za emisní kurs 50 000 000 Kč.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to uzavřením dohody o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs bude splacen započtením části peněžité pohledávky ve výši 50 000 000 Kč, kterou má Ing. Michal Šorm vůči společnosti na základě smluv o půjčce, jejichž přehled je dán přílohou notářského zápisu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchod- ního rejstříku a bude součástí smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Přednostní právo ostatních akcionářů nepřichází v úvahu, protože společnost má jediného akcionáře. Pokud nebudou všechny akcie upsány jediným akcionářem Ing. Michalem Šormem do 30 dní ode dne, kdy bude společnosti doručeno usnesení obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání Ing. Evě Rollerové, r.č. xxxx, bytem Trojská 183, Praha 7. Úpis bude proveden v sídle společnosti do 14 dnů poté, kdy bude zájemci doporučeným dopisem oznámen počátek běhu této lhůty. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. V tomto případě bude emisní kurs akcií splacen zájemcem v den úpisu akcií na účet společnosti č.ú. 3xxxx, popřípadě na č.ú., který pro tyto účely bude speciálně založen a jehož číslo bude zájemci oznámeno doporučeným dopisem s počátkem běhu lhůty pro úpis akcií.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení zatížení společnosti o dluh, který má vůči akcionáři na základě smlouvy o půjčce.
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2002
- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Valná hromada dne 28.11.2000 přijala toto usnesení o zvýšení základního jmění společnosti
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 70 581 000 Kč v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to za emisní kurs všech akcií 70 581 000 Kč. Základní jmění bude zvýšeno tak, že, společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všech akcií 70 581 000 Kč ve složení : 69 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč 13 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč 26 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč 21 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitými vklady akcionářů.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 205 obchodního zákoníku nahrazena dohodou akcionářů, která bude mít podobu notářského zápisu. Dohoda musí být uzavřena a akcie musí tím být akcionáři upsány do 20 dnů poté, co bude společnosti doručeno rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno usnesení o zvýšení základního jmění. Akcie budou upsány za emisní kurs 70 581 000 Kč.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady všech stávajících akcionářů takto : Nepeněžitý vklad akcionáře Ing. Michala Šorma bude splacen kapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti, v celkové výši 35 791 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohu podání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 35 791 000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominální hodnotě.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřena ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnosti a výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Nepeněžitý vklad akcionáře Ing. Evy Rollerové bude splacen kapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti, v celkové výši 20 654 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohou podání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 20 654 000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení musí být uzavřena ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnosti a výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Nepeněžitý vklad akcionáře Markéty Koštířové bude splacen kapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti, v celkové výši 7 058 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohou podání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 7 058 000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřena ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnosti a výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Nepeněžitý vklad akcionáře Blanky Šormové bude splacen kapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti, v celkové výši 7 078 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Pohledávka a její právní důvod bude tvořit přílohou podání na obchodní rejstřík. Pohledávka v celkové výši 7 078 000 Kč bude vložena do základního jmění společnosti v její nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřena ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dne uskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnosti a výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádření auditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Vklad každého akcionáře je oceněn částkou, odpovídající nominální hodnotě postupované (§ 59/7 obchodního zákoníku).
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisovaní akcií, a to z toho důvodu, že se jedná o zvýšení základního jmění kapitalizací pohledávek, které mají akcionáři vůči společnosti a úpis akcií bude nahrazen dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Důvodem zvýšení základního jmění je splnění povinnosti, dané § 193 obchodního zákoníku, kdy je nutné zvýšit základní jmění tak, aby ztráta společnosti nepřesahovala hodnotu poloviny jejího základního jmění.
od 23. 12. 2000 do 31. 3. 2001
- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 15. 7. 1999 do 29. 11. 1999
- Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 22.6.1999 o snížení základního jmění o 5 965 000 Kč. Důvodem snížení základního jmění je plnění rozhodnutí MF ČR čj. 41/81056/97 ze dne 1.12.1997, které rozhodlo, že v případě, že část majetku akciové společnosti bude vydána jako restituční nárok oprávněné osobě, bude všech 8,04% akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 5 965 000 Kč, které jsou v držení FNM ČR, použito ke snížení základního jmění společnosti, tvořící restituční nárok, byl již vydán oprávněné osobě na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu na bezplatné vzetí akcií z oběhu podle § 213 c) obchodního zákoníku. Základní jmění společnosti bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot všech akcií, které jsou v držení FNM ČR, t.j. bude sníženo o pevnou částku 5 965 000 Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich vzetí z oběhu a následného zničení, bude činit 30 dní od pravomocného rozhodnutí obchodního rejstříku, kterým se zapisuje nová výše základního jmění (po jeho snížení).
od 12. 11. 1998 do 28. 11. 2003
- Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a společnost je vydala v listinné podobě.
od 12. 11. 1998 do 28. 11. 2003
- Valná hromada dne 21.8.1998 schválila nové znění stanov, které nahrazují dosavadní stanovy.
od 5. 5. 1997 do 19. 1. 1998
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 5. 5. 1997 do 12. 11. 1998
- Jediným akcionářem společnosti je Fond národního majetku ČR, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 90 00 17 45.
od 28. 11. 1995 do 12. 11. 1998
- Akcie nejsou obchodovatelné a společnost je emitovala v zaknihované podobě (jsou v zaknihované podobě).
od 3. 4. 1995 do 28. 11. 1995
- Akcie na majitele jsou s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
od 4. 8. 1993 do 28. 11. 2003
- Valná hromada dne 17.6.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy, a dále schválila zvýšení základního jmění společnosti o 9 989 000,- Kč.
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
- Základní kapitál společnosti činí 64 200 tis.Kčs. Bude na něj vydáno 6 420 akcií s nominální hodnotou jedné akcie 10 000 Kčs. Akcie společnosti budou znít na jméno.
od 1. 1. 1991 do 22. 5. 2013
- Údaje o zřízení: ARKO, akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, v souladu se zákonem č.104/1990 Sb. o akciových společnostech a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.
od 1. 1. 1991 do 22. 5. 2013
- Je přímým nástupcem práv a povinností vyplývajících z hospodářsko-právních, pracovněprávních vztahů a občanskoprávních vztahů, včetně práv k ochranným známkám, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům státního podniku ARKO se sídlem Varnsdorf a přejímá veškerý jeho majetek.
Kapitál
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Základní kapitál 132 554 500 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Základní kapitál 94 402 500 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2002 do 4. 6. 2003
Základní kapitál 188 805 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 2001 do 2. 12. 2002
Základní kapitál 138 805 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 1999 do 31. 3. 2001
Základní kapitál 68 224 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 1998 do 29. 11. 1999
Základní kapitál 74 189 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 1993 do 19. 1. 1998
Základní kapitál 74 189 000 Kč
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
v listinné podobě
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 211.
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
v listinné podobě
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 37.
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
v listinné podobě
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
v listinné podobě
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 28. 11. 2003 do 22. 5. 2013
v listinné podobě
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
v listinné podobě
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 135.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
v listinné podobě
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
v listinné podobě
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
v listinné podobě
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 4. 6. 2003 do 28. 11. 2003
v listinné podobě
od 2. 12. 2002 do 4. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 2. 12. 2002 do 4. 6. 2003
v listinné podobě
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 135.
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
v listinné podobě
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
v listinné podobě
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
v listinné podobě
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 31. 3. 2001 do 4. 6. 2003
v listinné podobě
od 29. 11. 1999 do 31. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 66.
od 29. 11. 1999 do 31. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 21.
od 29. 11. 1999 do 31. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 12.
od 29. 11. 1999 do 31. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 12. 11. 1998 do 29. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 12. 11. 1998 do 29. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 37.
od 12. 11. 1998 do 29. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 46.
od 12. 11. 1998 do 29. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 3. 4. 1995 do 3. 4. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 70 189.
od 3. 4. 1995 do 12. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 74 189.
od 4. 8. 1993 do 3. 4. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 70 480.
od 4. 8. 1993 do 3. 4. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 3 709.
Statutární orgán
od 7. 2. 2012 do 22. 5. 2013
Ing. Michal Šorm - Předseda představenstva
Praha 6, Nad Kaplankou 339/4
den vzniku členství: 21. 8. 1998
den vzniku funkce: 21. 8. 1998
od 13. 4. 2002 do 22. 5. 2013
Radim Jasek - Člen představenstva
Černošice, Nymburská 1706, PSČ 252 28
den vzniku členství: 5. 12. 2001
od 6. 2. 2002 do 22. 5. 2013
Ing. Eva Rollerová - Místopředseda představenstva
Praha 7, Trojská 183
den vzniku členství: 21. 8. 1998
den vzniku funkce: 21. 8. 1998
od 12. 11. 1998 do 6. 2. 2002
Ing. Eva Rollerová - Místopředseda představenstva
Varnsdorf, Karlova 2700, PSČ 407 47
den vzniku členství: 21. 8. 1998
den vzniku funkce: 21. 8. 1998
od 12. 11. 1998 do 13. 4. 2002
Ivana Labúnková - Člen představenstva
Varnsdorf, Lesní 2969, PSČ 407 47
den vzniku členství: 21. 8. 1998 - 5. 12. 2001
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2012
Ing. Michal Šorm - Předseda představenstva
Praha 6, Nad Kaplankou 339/4
den vzniku členství: 21. 8. 1998
den vzniku funkce: 21. 8. 1998
od 22. 5. 1998 do 12. 11. 1998
Miroslav Leština - Místopředseda představenstva
České Budějovice, Máchova 598/1
od 19. 1. 1998 do 22. 5. 1998
Miroslav Leština - Člen představenstva
České Budějovice, Máchova 598/1
od 19. 1. 1998 do 12. 11. 1998
Ing. František Jakoubek - Předseda představenstva
Klášterec nad Ohří, J.A.Komenského 461
od 28. 11. 1995 do 19. 1. 1998
Jan Blahout - Člen představenstva
Praha 5, U Nikolajky 21
od 30. 6. 1995 do 19. 1. 1998
Ing. Milan Baťha - Místopředseda představenstva
Česká Lípa, Jana Zrzavého 2880
od 3. 4. 1995 do 30. 6. 1995
Ing. Milan Baťha - Člen představenstva
Česká Lípa, Jana Zrzavého 2880
od 4. 8. 1993 do 3. 4. 1995
Ing. Michal Šorm - Místopředseda představenstva
Varnsdorf 6, Karlova 2700
od 4. 8. 1993 do 19. 1. 1998
Ing. Ivan Rulf - Předseda představenstva
Praha 4, Mladenovova 3231
od 4. 8. 1993 do 19. 1. 1998
Ing. Petr Hamáček - Člen představenstva
Varnsdorf VII, Mostecká 945
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
Ing. Vladislav Flek - Člen představenstva
Praha 5, Plzeňská 33
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
Ing. Ivan Rulf - Člen představenstva
Praha 4, Mladenovova 3231
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
Ing. Michal Šorm - Člen představenstva
Varnsdorf VI, SNP 2700
od 1. 1. 1991 do 28. 11. 1995
Ing. Yorika Kiliánová - Člen představenstvo
Děčín II, Kamenická 299/104
od 1. 1. 1991 do 12. 11. 1998
Jan Matoušek - Člen představenstva
Liberec 1, Gorkého 13
od 12. 11. 1998 do 22. 5. 2013
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat se samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo osoby, zmocněné předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva k jednání za společnost.
od 19. 1. 1998 do 12. 11. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 28. 11. 1995 do 19. 1. 1998
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat pouze předseda představenstva Ing. Ivan Rulf a místopředseda představenstva Ing. Milan Baťha.
od 4. 8. 1993 do 28. 11. 1995
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat pouze předseda představenstva Ing. Ivan Rulf, Mladenovova 323 L, Praha 4 a místopředseda Ing. Michal Šorm, Karlova 2700, Varnsdorf 6.
od 1. 1. 1991 do 4. 8. 1993
K názvu akciové společnosti připojí příslušný člen představenstva svůj podpis.
Prokura
od 29. 9. 1995 do 12. 11. 1998
Ing. Michal Šorm
Varnsdorf, Nová 2912
od 29. 9. 1995 do 12. 11. 1998
Prokurista se podepisuje za společnost tak, že svůj podpis, připojený k obchodnímu jménu společnosti opatří dodatkem "prokurista".
Dozorčí rada
od 13. 4. 2002 do 22. 5. 2013
Ing. Eva Brabcová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Poštovní 1796, PSČ 407 47
den vzniku členství: 21. 8. 1998
od 13. 4. 2002 do 22. 5. 2013
Ing. Jan Tauber - Předseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1315/25, PSČ 102 00
den vzniku členství: 5. 12. 2001
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 13. 4. 2002 do 22. 5. 2013
Marek Hoščálek - Člen dozorčí rady
Praha 10, Mexická 3/691, PSČ 101 00
den vzniku členství: 5. 12. 2001
od 12. 11. 1998 do 13. 4. 2002
Ing. Eva Brabcová - Předseda dozorčí rady
Varnsdorf, Poštovní 1796, PSČ 407 47
den vzniku členství: 21. 8. 1998
den vzniku funkce: 21. 8. 1998
od 12. 11. 1998 do 13. 4. 2002
Mgr. Zdeněk Čáp - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, W.Churchilla 10, PSČ 400 01
den vzniku členství: 21. 8. 1998 - 5. 12. 2001
od 12. 11. 1998 do 13. 4. 2002
Ing. František Jakoubek - Člen dozorčí rady
Klášterec nad Ohří, J.A.Komenského 461
den vzniku členství: 21. 8. 1998 - 5. 12. 2001
od 28. 11. 1995 do 12. 11. 1998
JUDr. Miroslav Majzlík - Člen
Varnsdorf, Palackého 2596
od 5. 10. 1994 do 28. 11. 1995
Jan Blahout - Člen
Praha 5, U Nikolajky 21
od 5. 10. 1994 do 12. 11. 1998
Ivo Rubner - Člen
Varnsdorf, Smetanova 2311
od 8. 12. 1993 do 12. 11. 1998
Ing. Oldřiška Škorpíková - Člen
Praha 3, Slezská 108
od 4. 8. 1993 do 8. 12. 1993
Ing. Jaroslava Kozáková - Člen
Praha 4, Rakovského 3142
od 4. 8. 1993 do 5. 10. 1994
JUDr. Karel Choc - Člen
Praha 3, Baranova 10
od 4. 8. 1993 do 5. 10. 1994
Iva Pytlounová - Člen
Liberec, Putimská 351
Akcionáři
od 6. 2. 2002 do 28. 11. 2003
Ing. Michal Šorm
Praha 6 - Nebušice, U Šíchů 841
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

23. 5. 2018 | Jak na to | Monika Šaríková

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

Náklady na energie spolknou velkou část výdajů každé domácnosti. Je tedy logické, že se lidé snaží najít cestičky, jak ušetřit. Jedním ze způsobů je změna dodavatele energií. Při výběru bychom si ale měli všímat víc než jen ceny.

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

23. 5. 2018 | Když se řekne | redakce Peníze.CZ

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika stejně jako firmy. Jen málokterý živnostník má ale na rozdíl od firem pojištění. Důvodů je hned několik.

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

22. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

Chcete zůstat doma s dětmi, ale nevíte, jestli musíte platit zdravotní a sociální pojištění? Poradíme, jaká pravidla pro vás platí i jak to má rodič v domácnosti s přivýdělkem.

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

22. 5. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 1 komentářů

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

Za absenci v práci kvůli mateřské dovolené se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už ale ano. Pokud vám zbyla řádná dovolená, je tedy finančně výhodné vybrat si ji před nástupem na rodičovskou.

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

21. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 6 komentářů

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Víc peněz pro důchodce a rodiče, zrušení superhrubé mzdy, slevy na jízdném i zálohované výživné. Projděte si priority nové vládní koalice.

Firmy se stejným IČO

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+23
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-97
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-194
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-200
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-202
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 588,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 648,00 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Česká spořitelna 2 689,00 Kč
ČSOB 2 685,00 Kč
Komerční banka 2 699,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 727,60 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.