Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Stavební bytové družstvo Vsetín
IČO: 00089460

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 1. 1980
Obchodní firma
od 18. 1. 1980

Stavební bytové družstvo Vsetín

Sídlo
od 2. 2. 1995 do 7. 8. 2014
Vsetín, Štěpánská 967
od 18. 1. 1980 do 2. 2. 1995
Vsetín,
IČO
od 2. 2. 1995

00089460

DIČ

CZ00089460

Identifikátor datové schránky:4q6sne3
Právní forma
od 18. 1. 1980
Družstvo
Spisová značka391 DrXXII, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 9. 8. 2000
- Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správě a provozu bytů a ostatním majetku družstva.
od 9. 8. 2000
- Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: -organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor - provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů - přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
od 9. 8. 2000
- Činnost za účelem podnikání, spočívající především v: -provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob -zabezpečování prodeje stavebních hmot a materiálu pro výstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: a/ zabezpečuje práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, nebytových objektů, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to: - přípravnou a projektovou činnost - výkupy a převody pozemků - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- b/ zabezpečuje výstavbu včetně modernizace bytového fondu, výstavbu nebytových objektů, objektů technické a občanské vybavenosti
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- c/ zabezpečuje údržbu, opravy a obnovu na bytovém i nebytovém fondu, technické a občanské vybavenosti
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- d/ zabezpečuje služby spojené s bydlením svých členů i občanům a organizacím
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- e/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují správu a provoz bytového a nebytového fondu, jako např. pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, administrativní práce, služby výpočetní a rozmnožovací techniky
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- f/ zabezpečuje prodej stavebních hmot a materiálů, materiálů a výrobků pro výstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu, doplňků a výrobků zlepšujících životní prostředí
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
- g/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují výstavbu, údržbu a provoz, např. autodoprava, výkony spojů a mechanizace, včetně jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizí, materiálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství.
od 15. 2. 1989 do 10. 7. 1991
- 1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
od 15. 2. 1989 do 10. 7. 1991
- 2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g/ činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva jako např.: dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce, služby výpočetní techniky apod., h/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, i/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to: - přípravnou a projektovou činnost - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci, j/ výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prosrředí, k/ údržbu, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu, l/ výrobu materiálů stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k modernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením, m/ prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou, n/ činnosti a služby. které zajišťují výstavbu a údržbu /např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství/.
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- Činnost družstva pro jiné socialistické organizace a občany: 1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci.
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- 2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs.
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- 3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu.
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- 4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou.
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- 5. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství).
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- 6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.).
od 29. 3. 1985 do 15. 2. 1989
- Tyto činnosti družstvo vykonává jako jinou činnost za předpokladu: - zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva, - přednostního směrování jiné činnosti pro ostatní organizace bytového družstevnictví, jejich členy, národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu - že nepoužijí k provedení těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancí ČSBD.
od 18. 1. 1980 do 15. 2. 1989
- 1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku.
od 18. 1. 1980 do 15. 2. 1989
- 2/ Ke splnění svých úkolů družstvo a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např. garáží/, b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení, c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, e/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno, f/ organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce, související s výstavbou družstevních bytů /místnosti nesloužící k bydlení/, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů /místnosti nesloužící k bydlení/ nebo by nebylo možné je užívat.
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 1991 do 2. 2. 1995
- R u č e n í: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: a/ ze základního fondu družstva nebo b/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkové hodnoty členských podílů anebo c/ kombinací výše uvedených způsobů. Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3.000,-. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit.
od 15. 2. 1989 do 10. 7. 1991
- R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku a hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs.
od 18. 1. 1980 do 15. 2. 1989
- R u č e n í: Za vykázaný schodek z ostatního hospodaření družstva ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výše základních členských vkladů: ostatní členové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů. Člen je povinen z rozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom roce nejvýše částku, rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 18. 1. 1980 do 2. 2. 1995
- Z ř í z e n í: Stavební bytové družstvo Vsetín vzniklo v souladu s § 89 hosp. zákoníku sloučením: a/ Stavebního bytového družstva Zbrojovka Vsetín, b/ Stavebního bytového družstva MEZ Vsetín, na ustavujícím shromáždění delegátů družstev, konaném dne 4.12.1979 přijetím stanov SBD typu B, ve znění vzorových stanov, schválených usnesením vlády ČSR čís. 47 z roku 1975 za souhlasu Českého svazu bytových družstev v Ostravě ze dne 20.11.1979. Dnem sloučení přechází veškerý majetek, práva a závazky sloučených družstev bez likvidace na toto družstvo.
Kapitál
od 2. 2. 1995
Zapisovaný základní kapitál 2 000 000 Kč.
Statutární orgán
od 6. 8. 2019
PaedDr. ANTONÍN BAŘÁK - předseda představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
PAVEL SLOVÁČEK - místopředseda představenstva
Vsetín, MUDr. Františka Sovy, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
den vzniku funkce: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
Ing. MARIAN ANDĚL - člen představenstva
Vsetín, Jasenická, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
IVAN KOVÁŘ - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
Ing. JOSEF TRČÁLEK - člen představenstva
Vsetín, Na Kopečku, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
Mgr. ONDŘEJ SLÁMA - člen představenstva
Vsetín, Štěpánská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
od 6. 8. 2019
IVAN MACHULKA - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
PaedDr. ANTONÍN BAŘÁK - předseda představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
den vzniku funkce: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
PAVEL SLOVÁČEK - místopředseda představenstva
Vsetín, MUDr. Františka Sovy, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
den vzniku funkce: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
Ing. MARIAN ANDĚL - člen představenstva
Vsetín, Jasenická, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
IVAN KOVÁŘ - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
OTTO WALTER - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
Ing. JOSEF TRČÁLEK - člen představenstva
Vsetín, Na Kopečku, PSČ 755 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 7. 8. 2014 do 6. 8. 2019
PETRA MIZEROVÁ - člen představenstva
Zubří, Josefa Holiše, PSČ 756 54
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 4. 6. 2019
od 11. 10. 2013 do 7. 8. 2014
OTTO WALTER - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 8. 7. 2013 do 7. 8. 2014
JAROSLAV KANDEL - člen představenstva
Vsetín, Stará Cesta, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 3. 6. 2014
od 24. 7. 2012 do 7. 8. 2014
Pavel Slováček - místopředseda představenstva
Vsetín, MUDr.Fr. Sovy 62, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 10. 7. 2012 - 3. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 8. 2014
Jaroslav Lysík - člen představenstva
Vsetín, Jiráskova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 6. 2010 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 11. 10. 2013
Otto Walter - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců 72, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Jiří Absolon - člen představenstva
Bystřička, 277, PSČ 756 24
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Ing. Marian Anděl - člen představenstva
Vsetín, Jasenická 1797, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Ivan Kovář - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov 1489, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Ing. Jaroslav Riedl - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců 105, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 26. 11. 2009 do 7. 8. 2014
Šárka Vaculíková - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců 145, PSČ 755 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 19. 2. 2005 do 11. 11. 2009
Jaroslav Lysík - člen představenstva
Vsetín, Jiráskova 1816
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 2. 6. 2009
od 19. 2. 2005 do 24. 7. 2012
Ing. Miloš Hering - místopředseda představenstva
Vsetín - Luh, 1798
den vzniku členství: 8. 6. 2000 - 23. 5. 2012
den vzniku funkce: 4. 1. 2005 - 23. 5. 2012
od 15. 9. 2004 do 11. 11. 2009
Zdeňka Hevyjánková - člen představenstva
Vsetín, Bří Hlaviců 72
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 2. 6. 2009
od 15. 9. 2004 do 11. 11. 2009
Marie Fojtová - člen představenstva
Vsetín, Luh 1808
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 2. 6. 2009
od 15. 9. 2004 do 11. 11. 2009
Irena Horešovská - člen představenstva
Vsetín, Stará cesta 1787
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 2. 6. 2009
od 15. 9. 2004 do 5. 8. 2010
Mgr. Alena Kumbárová - člen představenstva
Vsetín, Dukelská 1818
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 4. 1. 2010
od 15. 9. 2004 do 7. 8. 2014
Alois Primes - člen představenstva
Vsetín, Sychrov 57
den vzniku členství: 27. 4. 2004 - 3. 6. 2014
od 12. 2. 2003 do 15. 9. 2004
Jana Krejčí - člen představenstva
Vsetín, nám. Svobody 1321
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 27. 4. 2004
od 12. 2. 2003 do 15. 9. 2004
Václav Hevyjánek - člen představenstva
Vsetín, Sychrov 72
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 27. 4. 2004
od 12. 2. 2003 do 15. 9. 2004
Petr Orság - člen představenstva
Vsetín, Jiráskova 1816
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 27. 4. 2004
od 12. 2. 2003 do 15. 9. 2004
Jaroslav Sousedík - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov 1172
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 27. 4. 2004
od 12. 2. 2003 do 15. 9. 2004
Josef Řezanina - člen představenstva
Vsetín, Družstevní 1765
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 27. 4. 2004
od 12. 2. 2003 do 19. 2. 2005
Jaroslav Lysík - místopředseda představenstva
Vsetín, Jiráskova 1816
den vzniku členství: 1. 6. 1999
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 4. 1. 2005
od 12. 2. 2003 do 11. 11. 2009
Václav Obdržálek - člen představenstva
Vsetín, 4. května 1220
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 2. 6. 2009
od 12. 2. 2003 do 11. 11. 2009
Ing. Josef Merhaut - člen představenstva
Vsetín, Jiráskova 1814
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 2. 6. 2009
od 12. 2. 2003 do 7. 8. 2014
PaedDr. Antonín Bařák - předseda představenstva
Vsetín, Sychrov 77
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 3. 6. 2014
od 9. 8. 2000 do 12. 2. 2003
Josef Řezanina - místopředseda představenstva
Vsetín, Družstevní 1765
od 9. 8. 2000 do 19. 2. 2005
Ing. Miloš Hering - člen představenstva
Vsetín, Luh 1798
den vzniku členství: 8. 6. 2000
od 16. 9. 1999 do 12. 2. 2003
PaedDr. Antonín Bařák - člen představenstva
Vsetín, Sychrov 77
od 16. 9. 1999 do 24. 7. 2012
Pavel Slováček - člen představenstva
Vsetín, MUDr.Fr. Sovy 62
den vzniku členství: 1. 6. 1999 - 3. 6. 2014
od 20. 4. 1998 do 9. 8. 2000
Josef Řezanina - člen představenstva
Vsetín, Družstevní 1765
od 10. 1. 1996 do 16. 9. 1999
Milan Kolář - člen představenstva
Horní Lideč 226,
od 10. 1. 1996 do 12. 2. 2003
Ing. Josef Merhaut - člen představenstva
Vsetín, Jiráskova 1814
od 2. 2. 1995 do 20. 4. 1998
Eliška Smilková - člen představenstva
Vsetín, Radniční 23
od 2. 2. 1995 do 12. 2. 2003
Jaroslav Lysík - předseda představenstva
Vsetín, Jiráskova 1816
od 2. 2. 1995 do 12. 2. 2003
Václav Obdržálek - člen představenstva
Vsetín, 4. května 1220
od 2. 2. 1995 do 12. 2. 2003
Jaroslav Sousedík - člen představenstva
Vsetín, Těšíkov 1172
od 10. 7. 1991 do 2. 2. 1995
ing. Jiří Doležal - člen
Vsetín, Příčná 1890
od 10. 7. 1991 do 2. 2. 1995
ing. Dalibor Moravanský - člen
Vsetín, Těšíkov 1172
od 10. 7. 1991 do 2. 2. 1995
ing. František Novotný - člen
Vsetín, Štěpánská 1885
od 10. 7. 1991 do 10. 1. 1996
Josef Řezanina - člen
Vsetín, Družstevní 1765
od 10. 7. 1991 do 10. 1. 1996
Josef Škrobák - člen
Valašská Bystřice 594,
od 10. 7. 1991 do 16. 9. 1999
Věra Kubišová - člen
Vsetín, Štěpánská 1823
od 10. 7. 1991 do 9. 8. 2000
ing. Jaroslav Janáč - místopředseda
Vsetín - Hrbová 400,
od 10. 7. 1991 do 12. 2. 2003
Václav Hevyjánek - člen
Vsetín, Sychrov 72
od 10. 7. 1991 do 12. 2. 2003
Petr Orság - člen
Vsetín, Jiráskova 1816
od 6. 6. 1988 do 10. 7. 1991
Miroslav Axman - člen
Vsetín, Smetanova 1061
od 6. 6. 1988 do 10. 7. 1991
JUDr. Lubomír Gajdůšek - člen
Vsetín, Sychrov 65
od 6. 6. 1988 do 10. 7. 1991
Věra Maňáková - člen
Vsetín, Nad zámkem 24
od 6. 6. 1988 do 10. 7. 1991
ing. Zdeněk Pagáč - člen
Vsetín, Ohrada 1868
od 6. 6. 1988 do 12. 2. 2003
Jana Krejčí - člen
Vsetín, nám. Osvobození 1321
od 29. 3. 1985 do 6. 6. 1988
Jana Malá - člen
Vsetín - Sychrov 76,
od 29. 3. 1985 do 6. 6. 1988
Milena Londová - člen
Vsetín - Sychrov 68,
od 29. 3. 1985 do 10. 7. 1991
prof. Mojmír Zetek - člen
Vsetín, Jiráskova 1814
od 29. 3. 1985 do 10. 7. 1991
ing. Jaroslav Janáč - člen
Vsetín - Hrbová 400,
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
František Čech - člen
Vsetín, Jiráskova 1814
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
Jiří Hrbek - člen
Vsetín, Luh 1811
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
Karel Jančálek - člen
Jablůnka 397,
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
Ludmila Krňová - člen
Vsetín, Luh 1796
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
František Zavadil - člen
Vsetín, Hrbová 1566
od 18. 1. 1980 do 29. 3. 1985
Jana Malá - člen
Vsetín, Štěpánská 1888
od 18. 1. 1980 do 6. 6. 1988
Miloslav Chovanec - člen
Vsetín, ul. 4. května 1220
od 18. 1. 1980 do 6. 6. 1988
Josef Trtík - člen
Vsetín, Luh 1781
od 18. 1. 1980 do 6. 6. 1988
Miroslav Axman - člen
Vsetín, Ohrada 1600
od 18. 1. 1980 do 10. 7. 1991
Ludvík Pečenka - místopředseda
Vsetín, Luh 1785
od 18. 1. 1980 do 10. 7. 1991
Jan Černín - člen
Vsetín, Hrbová 1560
od 18. 1. 1980 do 10. 7. 1991
Eva Joštová - člen
Vsetín, Ohrada 1870
od 18. 1. 1980 do 2. 2. 1995
Peter Hausknotz - předseda
Vsetín, Štěpánská 1888
od 24. 9. 2003
J e d n á n í : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.
od 15. 2. 1989 do 24. 9. 2003
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další členové představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
od 18. 1. 1980 do 15. 2. 1989
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 629,37 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 306 413 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+36
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

0
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-4
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-42
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-57
+
-

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Insolvence, invalidní důchod
Poradna > Poradna při finanční tísni > Insolvence, invalidní důchod

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká pomoc pro člověka, který je v insolvenci a zároveň je invalidní důchodce. Jedná se o mou mamku, kterou čekají ještě tři roky splácení vyměřeného dluhu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services