Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Stavební družstvo Svébyt
IČO: 00141224 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 6. 1988
Datum zániku24. 4. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 10. 2015 do 24. 4. 2018

Stavební družstvo Svébyt

od 7. 8. 1991 do 2. 10. 2015

Stavební bytové družstvo SVÉBYT v likvidaci

od 17. 6. 1988 do 7. 8. 1991

Stavební bytové družstvo SVÉBYT

Sídlo
od 17. 6. 1988 do 12. 9. 2016
Praha 5, Petřínská 18
IČO
od 30. 12. 2011 do 24. 4. 2018

00141224

Identifikátor datové schránky:y2deyii
Právní forma
od 17. 6. 1988 do 24. 4. 2018
Družstvo
Spisová značka561 DrXCVIII, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových, hospodářských, sociálních a kulturních potřeb členů družstva a dalších občanů a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 2/ Ke splnění těchto úkolů družstvo pro vlastní potřebu nebo na objednávku tuzemských nebo zahraničních hospodářských subjektů na území ČSSR i v zahraničí:
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- a/ organizuje, připravuje, zabezpečuje nebo provádí ve vlastní režii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu, obnovovací, seřizovací, montážní, vybavovací a úklidové práce stavebních objektů, jejich nosných konstrukcí, technických zařízení, interiérů, vybavení a expozic i přilehlých parterů, a to se zvláštním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a další občanskou vybavenost, včetně výstavby rodinných domků určených případně pro převod do osobního vlastnictví
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- b/ ve spolupráci s národními výbory a ostatními příslušnými orgány a organizacemi činnými v oblasti bydlení, obchodu a služeb obhospodařuje objekty a prostory potřebné pro bydlení a obchod, služby pro obyvatelstvo i pro organizace, pronajímá je a nebo v nich tyto činnosti samo organizuje a provozuje
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- c/ za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socia- listicky podniká bez územního či odvětvového omezení, a to zejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo- klady a prostředky pro výkon svých činností. Jedná se například o: - návrhové, výrobní, a předrealizační fáze výstavby, údržby a rekonstrukcí, včetně průzkumných a expertních činností v oblasti stavební fyziky a mechaniky - dopravní a přepravní činnosti a související služby, např. autoopravna, koupě, prodej a pronájem automobilů aj.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- - pořizování, opravování, nájem a pronájem, provozování, koupě a prodej přepravních, stavebních a jiných mechanismů a další techniky - nákup, prodej, pronájem, výzkum, vývoj a výroba stavebních dílů a materiálů, technických a zařizovacích zařízení budov, nábytku, předmětů osobní potřeby a dalších fyzikálních, mechanických, elektrických a elektronických dílů a zařízení
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- - organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultační služby pro organizace i občany v oblastech např. programo- vacích a systémových služeb, hodnotové analýzy, marketingu, řešení technických problémů, kontroly stavu fyzických sys- témů, provozování hracích automatů, reprografické techniky, revizí elektrických a zdvihacích zařízení, opravy elektric- kých přístrojů, pořizování fotodokumentace aj.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- - vnitřně i zahraničně obchodní činnost a to zahraničně obchodní činnost povolenou Federálním ministerstvem zahra- ničního obchodu v Praze, dne 17. 8. 1989, čj. 6/1197/63/89, poř. č. 419 v tomto rozsahu:
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- "1. Poskytování služeb zahraničním osobám formou a/ projektování stavebních objektů občanské a technické vybavenosti území v zahraničí, b/ investorských, inženýrských a poradenských činností při realizaci projektů dle písm. a/, c/ vývoje a výroby stavebních dílů a hmot, zejména z odpa- dových materiálů, d/ vývoje a výroby elektronických diagnostických, měřících, kontrolních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zamě- řením na aplikaci ultrazvuku,
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- e/ tvorby počítačových programů v souladu s předmětem čin- nosti organizace vlastními kapacitami organizace.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 2. Vývoz věcí nezbytných pro realizaci činností dle bodu 1 písm a/ a b/ povolení.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 3. Vývoz elektronických diagnostických, měřících, kontrol- ních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zaměřením na aplikaci ultrazvuku, částí a kompletů prostředků výpočetní techniky, komponentů satelitních TV antén a příslušných nosných konstrukcí, z vlastní produkce organizace, v souladu s jejím předmětem činnosti.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 4. Vývoz stavebních dílů a hmot z vlastní produkce organi- zace, v souladu s jejím předmětem činnosti v návaznosti na bod 1, odst. c/ rozsahu povolení.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 5. Dovoz zařízení, dílů a materiálů pro vlastní potřebu organizace, nezbytných k zajištění činností, uvedených v bodech 1, 2 a 3 povolení.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 6. Vývoz obalů / krabic / na společenské hry z vlastní produkce organizace v hodnotě do 50 tis. liber šterlingů do Velké Britanie.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 7. Poskytování služeb zahraničním osobám formou - tlumočení, - odborných výkladů, - propagační činnosti, - instalování expozicí, při realizaci akce Advent of Artificial-Inteligence in High Education, konané v říjnu 1989 v Praze.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 8. Vývoz a dovoz dokumentů, informativních podkladů a příslušných záznamových prostředků nutných k zabezpečení zahraničně obchodní činnosti dle bodu 1, 2, 3 a 4 rozsahu povolení.
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- 9. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti."
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- d/ přiděluje, pronajímá nebo prodává do osobního vlastnictví svým členům nebo dalším osobám byty i nebytové prostory
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- e/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místností neslou žících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- f/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu / místností nesloužících k byd- lení / spojeno
od 30. 10. 1989 do 2. 10. 2015
- g/ organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a sociali- stické demokracie; za tím účelem se v souladu s obecně plat- nými předpisy může zabývat tiskovou, divadelní, výchovně vzdělávací, ediční a publikační činností, pořádáním kompono- vaných pořadů a divadelních představení, a to i s mezinárod- ní účastí, tvorbou audiovizuálních záznamů a komponovaných videoprogramů a jejich rozšiřováním a organizováním dalších kulturních, sportovních a branných akcí a činností
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Organizuje, připravuje a zabezpečuje nebo provádí ve vlastní režii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu, obnovovací, zařizovací, vybavovací a úklidové práce stavebních zařízení, interiérů, vybavení a expozic i přilehlého parteru a to se zvláštním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a další občanskou vybavenost.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Ve spolupráci s národními výbory a dalšími organizacemi činnými v oblasti bydlení a obchodu a služeb obhospodařuje objekty a prostory potřebné pro bydlení a pro služby pro obyvatelstvo i pro organizace, pronajímá je a nebo v nich tyto služby samo organizuje a provozuje.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socialis- ticky podniká bez územního či odvětvového omezení a to zejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo- klady a prostředky pro výkon svých činností.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Jedná se např. o: - návrhové, výrobní a předrealizační fáze výstavby, údržby a rekonstrukci, včetně průzkumných a expertních činností v oblasti stavební fyziky a mechaniky - pořizování, udržování a provozování parku přepravních, stavebních a jiných mechanismů a jiné potřebné techniky - výrobní činnost, např. stavebních dílů, nábytku, předmětů obecné potřeby aj.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- - organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultační služby pro organizace v oblastech např. programovacích a systémových služeb, hodnotové analýzy, marketinku, řešení technických problémů, kontroly stavu fyzických systémů aj.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Přiděluje svým členům družstevní byty i nebytové prostory, příp. je pronajímá i dalším právnickým osobám.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místnosti neslou- žících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu / místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socia- listické demokracie.
od 17. 6. 1988 do 27. 9. 1988
- Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko- výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družst va a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstev ních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo pro- vádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo
od 17. 6. 1988 do 27. 9. 1988
- možné vystavěné objekty užívat.
Předmět činnosti
od 2. 10. 2015 do 24. 4. 2018
- Stavební činnost vč. speciálních
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 1993 do 1. 10. 1993
- Krajský obchodní soud prohlásil dne 5. 8. 1993 konkurs na majetek dlužníka Stavební bytové družstvo Svébyt v likvidaci.
od 30. 10. 1989 do 29. 3. 2016
- c/ ostatní členové družstva ručí do výše zůstatkové hodnoty členského podílu / resp. základního členského vkladu /.
od 30. 10. 1989 do 29. 3. 2016
- Základní členský vklad činí 3.000,- Kčs.
od 30. 10. 1989 do 29. 3. 2016
- Ručení: Za schodek v hospodaření ručí členové družstva následujícím způsobem: a/ členové plně chozrasčotních středisek ručí pouze za schodek vzniklý v hospodaření jejich střediska a to v plné výši, b/ členové částečně chozrasčotních středisek ručí jednak za tu část schodku, vzniklého v hospodaření jiného hospodář- ského střediska, která nebyla uhrazena střediskem a jeho členy a to do výše svého členského podílu, uvedeného ve smlouvě o členském podílu,
od 30. 10. 1989 do 29. 3. 2016
- Usnesením členské schůze konané dne 29. 3. 1989 byly přijaty stanovy družstva.
od 27. 9. 1988 do 30. 10. 1989
- Usnesením členské schůze konané dne 30. 6. 1987 byly přijaty stanovy družstva.
od 17. 6. 1988 do 27. 9. 1988
- Usnesením ustavující členské schůze byly dne 21. 4. 1988 přijaty stanovy družstva typu "B".
od 17. 6. 1988 do 30. 10. 1989
- Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povi nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 17. 6. 1988 do 29. 3. 2016
- Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 17. 6. 1988 do 24. 4. 2018
- Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno usnesením představenstva Českého svazu bytových družstev v Praze dne 26. 4. 1988 pod čj. 61/88.
od 17. 6. 1988 do 24. 4. 2018
- Den vzniku je 17. červen 1988.
Kapitál
Statutární orgán
od 12. 9. 2016 do 24. 4. 2018
Ing. OLEG RYBNIKÁŘ - předseda družstva
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 2. 10. 2015 do 12. 9. 2016
Ing. OLEG RYBNIKÁŘ - předseda družstva
Praha - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 15. 11. 1999 do 6. 12. 2000
JUDr. Václav Horák - správce konkursní podstaty
Praha 10, Euklidova 28
od 1. 10. 1993 do 15. 11. 1999
JUDr. Václav Horák - správce konkursní podstaty
Praha 10, Rezlerova 298
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
Tomáš Zachat - likvidátor
Praha 10, Hruškova 10
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
ing. Jan Novotný - člen představenstva
Praha 6, Interbrigády 3
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
Marie Ghaliová - člen představenstva
Praha 6, Kamrunská 600
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
Tomáš Zachat - člen představenstva
Praha 10, Hruškova 10
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
ing. Dušan Mrozek - člen představenstva
Praha 9, Ostravská 623
od 7. 8. 1991 do 18. 2. 2014
JUDr. Stanislav Zelinka - člen představenstva
Brno, Glinkova 4
od 30. 10. 1989 do 7. 8. 1991
ing. Zuzana Čmolová - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 1169
od 30. 10. 1989 do 18. 2. 2014
ing. Václav Navrátil - člen představenstva
Praha 5, Loučná 741
od 27. 9. 1988 do 7. 8. 1991
PhDr. František Petružálek - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Osadní 39
od 27. 9. 1988 do 7. 8. 1991
ing. Josef Vávra - člen představenstva
Praha 5 - Slivenec, Dominínská 97
od 17. 6. 1988 do 27. 9. 1988
ing. Vlasta Kahounová - člen představenstva
Praha 10, Na křečku 339
od 17. 6. 1988 do 30. 10. 1989
ing. Jiří Kostlán - člen představenstva
Praha 4, Stallichova 936
od 17. 6. 1988 do 30. 10. 1989
ing. Rudolf Stenský - člen představenstva
Praha 8, Radomská 471
od 17. 6. 1988 do 30. 10. 1989
ing.arch. Oleg Haman - člen představenstva
Praha 7, Obránců míru 84
od 17. 6. 1988 do 7. 8. 1991
ing.arch. Oleg Rybnikář, CSc. - předseda
Praha 6 - Vokovice, Kamerunská 5
od 17. 6. 1988 do 7. 8. 1991
ing.arch. Jan Němec - místopředseda
Praha 6, Radimova 81/18
od 17. 6. 1988 do 7. 8. 1991
ing.arch. Stanislav Franc - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 109a
od 17. 6. 1988 do 7. 8. 1991
Oldřich Mašek - člen představenstva
Praha 4, Rabyňská 11
od 17. 6. 1988 do 18. 2. 2014
ing. Václav Šolar - člen představenstva
Praha 6, Ke dvoru 14
od 17. 6. 1988 do 18. 2. 2014
ing. Oldřich Vávra, CSc. - člen představenstva
Praha 4 - Spořilov, Měchenická 2552
od 29. 3. 2016 do 24. 4. 2018
Předseda družstva je statutární orgán, oprávněný vystupovat ve všech věcech jménem družstva samostatně. V případě jeho zaneprázdnění, absenci, nečinnosti nebo v jeho zastoupení a z jeho pověření je oprávněn v plném rozsahu jeho práv vystupovat jménem druž stva samostatně místopředseda družstva.
od 17. 6. 1988 do 29. 3. 2016
Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda / a další člen představenstva.
Likvidace
od 18. 2. 2014 do 2. 10. 2015
VÁCLAV FEJTEK
Úvaly, Havlíčkova, PSČ 250 82
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Komerční banka 2 736,92 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 782,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

+2
+
-
2.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+1
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

0
+
-
4.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-2
+
-
5.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-4
+
-

Články na Heroine.cz

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services