Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci, IČO: 00149217 - Zaniklý subjekt, Vyhlášen konkurz, Vyhlášeno zamítnutí, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci Údaje byly staženy 23. 3. 2016 z datové služby justice.cz dle IČO 00149217. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00149217 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 3. 1973
Datum zániku4. 2. 2014
StavZaniklý subjekt, Vyhlášen konkurz, Vyhlášeno zamítnutí, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 24. 11. 1998 do 4. 2. 2014

Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci

od 23. 11. 1993 do 24. 11. 1998

Zemědělské obchodní družstvo Morava

od 28. 3. 1973 do 23. 11. 1993

Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
Kojetín, Komenského 1052, PSČ 752 01
od 28. 3. 1973 do 23. 11. 1993
Kojetín,
IČO
od 28. 3. 1973 do 4. 2. 2014

00149217

Právní forma
od 28. 3. 1973 do 4. 2. 2014
Družstvo
Spisová značka1234 DrXXIV, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- a) zemědělská výroba
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- b) kovovýroba
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- c) obchodní činnost
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- d) dopravní služby
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- e) opravárenství
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- f) zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- a) zpracování zemědělských surovin a výroba potravinářských výrobků z těchto surovin
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- c) nákup zemědělských výrobků od zemědělských organizací pro účely zpracování, dalších dodávek, případně prodeje, s výjimkou zemědělských výrobků zvláštního hospodářského významu
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- d) výroba osiva a sadby povolených odrůd na základě pověření ministerstva zemědělství a výživy
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- f) prodej družstvem vyrobeného zboží
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- g) jiná činnost
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- 3) Družstvo provozuje tuto jinou činnost:
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- a) doprava nákladů pro cizí
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- b) stavební činnost
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- c) kovovýroba
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- d) klempířské a natěračské práce
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- e) stolářské práce
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- f) zemní práce
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- g) odborný výcvik žáků SOU jako školní závod
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- 1) Předmětem hospodářské činnosti družstva je především zemědělská výroba a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionální a efektivní hospodaření na zemědělské půdě
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- 2) Předmětem hospodářské činnost je dále
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- e) poskytování prací a služeb pro občany
od 3. 4. 1989 do 4. 2. 2014
- b) výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské výroby družstva
od 5. 1. 1984 do 3. 4. 1989
- výroba náhradních dílů pro n.p. Stavební stroje Zličín a Agrozet Brno
od 7. 6. 1978 do 3. 4. 1989
- Rozhodnutím krajské zemědělské správy v Olomouci ze dne 15.11.1977 č.j.KZS-980/229/03/77 byla organizace určena plnit funkci školního závodu pro zemědělské odborné učiliště krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě ZOU v Kojetíně. Vedle plnění svých výrobních úkolů zabezpečuje organizace v rámci svého provozu ve svých zařízeních na základě ročního plánu odborného výcviku a podle učebních osnov příslušného učebního oboru odborný výcvik učňů k získávání odborných dovedností a návyků. K tomu účelu vytváří zvláště podmínky pro názornou výuku a zajišťuje kvalifikované pracovní činnosti. V souladu s učebním oborem zemědělského odborného učiliště organizace zejména: a) zřizuje odbornou učebnu k předvádění hospodářských zvířat b) umožňuje učňům odborný výcvik na produktivní práci v provozech s moderními velkovýrobními technologiemi c) určuje instruktory pro odborný výcvik učňů z řad svých kvalifikovaných pracovníků
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
- 1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. Zahrnuje v sobě i jiné činnosti pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské výroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
- 2. Nemá v užívání lesní majetek a rybníky s chovem ryb
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
- 3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb může družstvo provozovat na základě povolení vydaného Okresním národním výborem přidruženou výrobu, toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, zneužívána nepovolenému podnikání nebo získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
- 4. Družstvo provozuje přidruženou výrobu: 1. doprava, v rozsahu ročně 1000000 Kčs 2. zemní práce, v rozsahu ročně 200000 Kčs 3. kovářské práce, v rozsahu ročně 30000 Kčs 4. tesařské práce, v rozsahu ročně 70000 Kčs 5. zednické práce, v rozsahu ročně 100000 Kčs
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsob hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé lidské práce.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádí nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám, škůdcům a plevelům.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravení a plemenářské práci.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo provádí výstavbu společenských zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a využitím materiálů z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů, vykonávajících odbornou správu lesů.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: 1) kovářství a podkovářství v rozsahu Kčs 25000,- ročně, místo Kojetín 2) dopravu autem a traktorem v rozsahu Kčs 500000,- ročně, v okrese Přerov 3) pěstování květin v rozsahu Kčs 600000,- ročně, místo Kojetín
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Doprava byla povolena odborem dopravy ONV v Přerově dne 30.11.1968 č.j. Dopr. 973/68 do 31.prosince 1973.
Ostatní skutečnosti
od 4. 2. 2014 do 4. 2. 2014
- Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 4. 2. 2014 do 4. 2. 2014
- Právní důvod výmazu: Družstvo se vymazává z obchodního rejstříku na návrh družstva doručený soudu dne 30.12.2013 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013 č.j. 13 K 23/2007-254, které nabylo právní moci dne 02.07.2013, byl konkurs prohlášený na majetek úp adce zrušen po splnění rozvrhového usnesení.
od 23. 11. 1993 do 4. 2. 2014
- Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Listiny o právních úkonech, kde je předepsaná písemná forma, podepisuje další jeden člen představenstva.
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- Zastupování a podepisování: Jednat jménem družstva ve všech věcech je oprávněn předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda nebo místopředseda.
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
- Ručení: Každý člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva minimálním podílem 500,- Kčs u všech trvale činných pracovníků mimo důchodců a členů, jejichž podíl 20 % do nedělitelného fondu činil více jak 500,- Kčs.
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
- Zastupování a podepisování: Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
od 26. 11. 1976 do 23. 11. 1993
- Podle usnesení členské schůze konané dne 10. a 11. prosince 1975,usnesení členské schůze Jednotného zemědělského družstva POKROK se sídlem v Křenovicích, konané dne 9.prosince 1975 a usnesení slučovací schůze obou družstev, konané dne 17. ledna 1976, sloučilo se toto družstvo, jako přejímající za souhlasu RONV v Přerově ze dne 25.3.1976,zem.721/76-Bř s Jednotným zemědělským družstvem POKROK se sídlem v Křenovicích,jako družstvem zanikajícím. Dnem sloučení přechází veškerý majetek, práva a závazky bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
od 3. 6. 1974 do 23. 11. 1993
- Podle usnesení společné slučovací členské schůze družstva dne 14. prosince 1973 a souhlasu rady ONV v Přerově ze dne 29.3.1974 sloučilo se toto družstvo, jako družstvo přejímající s Jednotným zemědělským družstvem v Uhřičicích, jako družstvem zanikajícím. Majetek, práva a závazky zaniklého družstva přechází bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné zemědělské družstvo MORAVA se sídlem v Kojetíně.
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Zastupování: Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda (zástupce předsedy).
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
- Podepisování: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) a jeden člen představenstva.
od 28. 3. 1973 do 23. 11. 1993
- Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1) Jednotného zemědělského družstva v Měrovicích n.H. 2) Jednotného zemědělského družstva v Kojetíně na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 15. prosince 1972 za souhlasu rady ONV v Přerově ze dne 26. ledna 1973 a přijetím schválených stanov.
Kapitál
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
Zapisovaný základní kapitál 2 800 000 Kč.
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Zapisovaný základní kapitál 24 750 000 Kč.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
Josef Kršňák - předseda
Stříbrnice 98,
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
Stanislav Macourek - místopředseda představenstva
Uhřičice 8,
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
RNDr. Rudolf Kálovský - člen představenstva
Kojetín, Husova 727
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
Jan Horák - člen představenstva
Měrovice nad Hanou č. 40,
od 15. 10. 1998 do 4. 2. 2014
Jaroslav Kotek - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 1244
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Ing. Josef Droběna - místopředseda představenstva
Uhřičice, 52
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
František Rozkošný - člen představenstva
Uhřičice, 91
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Stanislav Macourek - člen představenstva
Uhřičice, 8
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
JUDr. Stanislav Netopil - člen představenstva
Uhřičice, 38
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Drahomír Zgoda - člen představenstva
Kojetín, Družstevní 1303
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Jaroslav Kotek - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 1244
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Josef Daněk - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 461
od 23. 11. 1993 do 15. 10. 1998
Ing. Vladislav Němeček - člen představenstva
Kojetín, Tyršova 577
od 3. 4. 1989 do 23. 11. 1993
Ing. Stanislav Macourek - místopředseda
Kojetín VII, Uhřičice 8
od 3. 4. 1989 do 15. 10. 1998
Ing. Lubomír Konšel - předseda
Mořice n.H., 11
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Jaroslav Motalík - člen představenstva
Kojetín, Čs. legií 970
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Božena Bambušková - člen představenstva
Měrovice, 214
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Jaromír Drábek - člen představenstva
Koválovice, 91
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Jan Jašíček - člen představenstva
Mořice n.H., 83
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Zdeňka Minaříková - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 123
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
František Šimek - člen představenstva
Křenovice, 150
od 8. 8. 1983 do 3. 4. 1989
Ing. Lubomír Konšel - předseda představenstva
Mořice n.H., 11
od 6. 4. 1978 do 8. 8. 1983
Jaroslav Hlavinka - člen představenstva
Měrovice, 41
od 6. 4. 1978 do 8. 8. 1983
Květoslava Pěčková - člen představenstva
Popůvky, 59
od 6. 4. 1978 do 3. 4. 1989
Josef Droběna - místopředseda představenstva
Uhřičice, 4
od 6. 4. 1978 do 3. 4. 1989
Ludmila Štefanová - člen představenstva
Křenovice, 51
od 6. 4. 1978 do 3. 4. 1989
Ing. Jiří Gardavský - člen představenstva
Kojetín, Kroměřížská 777
od 6. 4. 1978 do 3. 4. 1989
Jan Zatloukal - člen představenstva
Měrovice, 215
od 26. 11. 1976 do 6. 4. 1978
Jaroslav Hlavinka - místopředseda představenstva
Měrovice, 41
od 26. 11. 1976 do 6. 4. 1978
Stanislav Macourek - člen představenstva
Uhřičice, 8
od 26. 11. 1976 do 6. 4. 1978
Ivo Píska - člen představenstva
Koválovice, 175
od 26. 11. 1976 do 6. 4. 1978
Bohumil Krejsa - člen představenstva
Popůvky, 1
od 26. 11. 1976 do 6. 4. 1978
Jan Zatloukal - člen představenstva
Stříbrnice, 72
od 26. 11. 1976 do 8. 8. 1983
Přemysl Procházka - člen představenstva
Kojetín, Polní 1243
od 26. 11. 1976 do 8. 8. 1983
Marie Svačinová - člen představenstva
Křenovice, 134
od 26. 11. 1976 do 8. 8. 1983
Marta Šimčíková - člen představenstva
Koválovice, 19
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
Josef Štěpánek - člen představenstva
Uhřičice, 206
od 26. 11. 1976 do 3. 4. 1989
Josef Skácelík - člen představenstva
Koválovice, 61
od 3. 6. 1974 do 26. 11. 1976
Josef Pecha - člen představenstva
Uhřičice, 133
od 3. 6. 1974 do 26. 11. 1976
Josef Onderka - člen představenstva
Uhřičice, 15
od 3. 6. 1974 do 26. 11. 1976
Jaroslav Baček - člen představenstva
Uhřičice, 199
od 3. 6. 1974 do 26. 11. 1976
Ludmila Holíková - člen představenstva
Uhřičice, 43
od 3. 6. 1974 do 6. 4. 1978
Josef Droběna - člen představenstva
Uhřičice, 4
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
Ing. Jiří Gardavský - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 94
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
Přemysl Procházka - člen představenstva
Kojetín, Polní 1243
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
Jan Zatloukal - člen představenstva
Měrovice, 212
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
Věra Kousalová - člen představenstva
Kojetín, Kroměřížská 124
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
František Drbal - člen představenstva
Kojetín, Závodí 269
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
Margita Fidrová - člen představenstva
Měrovice, 85
od 28. 3. 1973 do 3. 6. 1974
František Bambušek - člen představenstva
Měrovice, 214
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
Jaroslav Hlavinka - člen představenstva
Měrovice, 41
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
Josef Handl - člen představenstva
Kojetín, Přerovská 248
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
Františka Komárková - člen představenstva
Kojetín, Palackého sady 371
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
Eliška Konečná - člen představenstva
Kojetín, Tržní nám. 262
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
Vladimír Staněk - člen představenstva
Měrovice, 159
od 28. 3. 1973 do 26. 11. 1976
František Kytlica - člen představenstva
Měrovice, 12
od 28. 3. 1973 do 8. 8. 1983
Ing. Vincenc Krybus - předseda představenstva
Kojetín, Palackého 378
od 28. 3. 1973 do 8. 8. 1983
Milada Ježková - člen představenstva
Měrovice, 15
od 28. 3. 1973 do 3. 4. 1989
Josef Šťastný - člen představenstva
Kojetín, Závodí 270
od 28. 3. 1973 do 3. 4. 1989
Božena Pochylová - člen představenstva
Měrovice, 214
Likvidace
od 6. 9. 2013 do 4. 2. 2014
Mgr. LIBOR JEŘÁBEK
Třebíč - Borovina, Vrchlického, PSČ 674 01
od 24. 11. 1998 do 31. 5. 1999
Martin Sedláček
Dubany č. 191
od 24. 11. 1998 do 6. 9. 2013
Mgr. Libor Jeřábek
Třebíč, Vrchlického 797/85
od 31. 5. 1999 do 4. 2. 2014
Za družstvo v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor samostatně a bez omezení.
od 24. 11. 1998 do 31. 5. 1999
Za družstvo v likvidaci jednají a podepisují likvidátoři samostatně a bez omezení.
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+32

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+28

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-9

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-33

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-47

+
-
Lukáš Konečný
+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services