Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Poolšaví a.s.
IČO: 00156400

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 8. 1957
Obchodní firma
od 1. 1. 2019

Poolšaví a.s.

od 2. 3. 1993 do 1. 1. 2019

Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví

od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993

Jednotné zemědělské družstvo "Poolšaví"

Sídlo
od 12. 3. 2014 do 4. 8. 2014
Uherský Brod, , PSČ 688 01
od 25. 9. 2000 do 12. 3. 2014
Uherský Brod - Havřice, 2362, PSČ 688 01
od 21. 6. 1994 do 25. 9. 2000
Uherský Brod - Havřice, , PSČ 688 01
od 27. 8. 1957 do 21. 6. 1994
Uherský Brod - Havřice,
IČO
od 27. 8. 1957

00156400

Identifikátor datové schránky:iqqcybu
Právní forma
od 1. 1. 2019
Akciová společnost
od 27. 8. 1957 do 1. 1. 2019
Družstvo
Spisová značka8090 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 1. 2019
- zemědělská výroba
od 4. 8. 2014
- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 8. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 8. 2014
- silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 8. 2014
- obráběčství
od 4. 8. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 24. 11. 1995 do 4. 8. 2014
- silniční motorová doprava
od 21. 6. 1994
- zednictví
od 21. 6. 1994 do 4. 8. 2014
- kovoobrábění
od 21. 6. 1994 do 4. 8. 2014
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- obchodní činnost
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- výroba a prodej pracovních rukavic
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- pořez dřeva
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- šití svršků obuvi a doplňků
od 2. 3. 1993 do 4. 8. 2014
- výroba a prodej drobných dřevařských výrobků
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- a/ zemědělská výroba
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- b/ dřevovýroba
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- c/ potravinářská výroba
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- d/ práce a služby pro členy a občany: - doprava - práce mechanismy - výroba a doprava betonové směsi - stavební a řemeslnické práce - prodej v bufetech - agroslužby pro zahrádkáře a chovatele drobného zvířectva
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- e/ obchodní činnost - prodej vlastních a nakoupených výrobků, surovin a zboží
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- f/ zahraničně obchodní činnost nevyžadující zvláštní povolení
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- g/ výroba pracovních rukavic
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- h/ šití svršků obuvi se s.p. Svit Zlín
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- k/ výroba el. spojek
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- l/ výroba silážních plachet
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- m/ výroba kovových výrobků
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- n/ výroba trnovníků
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- o/ poskytuje finanční služby pro vlastní členy
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- ch/ dřevovýroba
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- i/ kovovýroba ve spolupráci s ČZ Uh. Brod a Leteckými opravnami Praha
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- j/ montáž panelových elektrických měřících přístrojů a propojovacích sňůr
Ostatní skutečnosti
od 30. 1. 2019 do 15. 3. 2019
- Valná hromada společnosti schválila dne 29.1.2019 toto rozhodnutí: i.Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen Hlavní akcionář), který vl astní ve Společnosti 2.561 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2019) činí 76.830.000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná m ísta) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědče na výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. ii.Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a t o s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. iii.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2931/01/2019 ze dne 8.1.2019, který vypracoval PROSCON, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, IČ: 4935638 1, se sídlem: K Lochkovu 661/39, Praha 5, PSČ: 154 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. iv.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vede ném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. v.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nej později však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od H lavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. vi.Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavs ké náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontakt ovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650. vii.Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14 ) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.
od 1. 1. 2019
- Obchodní společnost Poolšaví a.s., č.p. 57, 687 56 Prakšice, IČ: 00156400, dříve jako Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví, změnila právní formu z původního družstva na akciovou společnost, a to podle projektu změny právní formy schváleného členskou schů zí družstva dne 30.11.2018.
od 4. 8. 2014
- V souladu se zákonem o obchodních korporacích členská schůze dne 17.06.2014 schválila podřízení se tomuto zákonu.
od 4. 8. 2014 do 1. 1. 2019
- Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998, 27.6.2001 a 17.6.2014 schválila změnu stanov.
od 20. 11. 2001 do 4. 8. 2014
- Členská schůze 29.6.1995,26.6.199,25.6.1997,24.6.1998 a 27.6.2001 schválila změnu stanov.
od 3. 9. 1998 do 20. 11. 2001
- Členská schůze 24.6.1998 schválila změnu stanov /čl. 5/2, 5písm. b/,čl. 11/6,7,8,čl. 12/4,5, čl. 13/1,2, čl 18/1 odst. 5,6,7,10 ,čl. 18/3, 19, čl. 21/5, čl. 25/9 .
od 3. 11. 1997 do 20. 11. 2001
- Členská schůze 25.6.1997 schválila změnu stanov.
od 10. 12. 1996 do 20. 11. 2001
- Členská schůze družstva 26.6.1996 schválila změnu stanov v čl. 25 bod 9.
od 24. 11. 1995 do 20. 11. 2001
- Členská schůze 29.6.1995 schválila změnu stanov.
od 2. 3. 1993 do 1. 1. 2019
- Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 9.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák.č. 42/1992 Sb..
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- Právní poměry: Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na výroční členské schůzi družstva konané dne 22. března 1991 ve smyslu ust. zák. č. 162/90 Sb..
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
- Ručení: Členové odpovídají za případnou ztrátu na hospodářském výsledku do výše průměrného členského podílu.
od 27. 8. 1957 do 1. 1. 2019
- Způsob zřízení: Usnesením družstva schváleno bylo výměrem rady okresního národního výboru v Uherském Brodě ze dne 21. srpna 1957 podle ustanovení zákona č. 69/49 Sb..
Kapitál
od 1. 1. 2019
Základní kapitál 77 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 1997 do 1. 1. 2019
Základní kapitál 26 000 000 Kč
od 2. 3. 1993 do 3. 11. 1997
Základní kapitál 26 670 000 Kč
od 1. 1. 2019
Akcie na jméno 30 000, počet akcií: 2 575.
od 1. 1. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 1. 1. 2019
Ing. JOSEF TUHÝ - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 1. 1. 2019
Ing. STANISLAV JAHODA - člen představenstva
Pašovice, , PSČ 687 56
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 1. 1. 2019
Ing. MARTIN TUHÝ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 1. 1. 2019
Mgr. JIŘÍ SUKUP - člen představenstva
Pašovice, , PSČ 687 56
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 8. 9. 2018 do 1. 1. 2019
Ing. MARTIN TUHÝ - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 20. 7. 2018
den vzniku funkce: 20. 7. 2018
od 16. 8. 2016 do 8. 9. 2018
Ing. MICHAELA BARBOŘÍKOVÁ - předseda představenstva
Fryšták - Dolní Ves, Dolnoveská, PSČ 763 16
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 15. 7. 2018
den vzniku funkce: 24. 6. 2016 - 15. 7. 2018
od 16. 8. 2016 do 1. 1. 2019
Ing. JOSEF TUHÝ - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 16. 8. 2016 do 1. 1. 2019
Ing. STANISLAV JAHODA - člen představenstva
Pašovice, , PSČ 687 56
den vzniku členství: 24. 6. 2016
od 29. 8. 2015 do 16. 8. 2016
Ing. JAROMÍR ŠÁCHA - předseda představenstva
Hluk, Antonínská, PSČ 687 25
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 24. 6. 2016
od 29. 8. 2015 do 16. 8. 2016
Ing. LIBUŠE ŠTĚPÁNOVÁ - místopředseda představenstva
Prakšice, , PSČ 687 56
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 24. 6. 2016
od 29. 8. 2015 do 16. 8. 2016
Ing. JOSEF TUHÝ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 24. 6. 2016
od 4. 8. 2014 do 29. 8. 2015
JAROMÍR ŠÁCHA - místopředseda představenstva
Hluk, Antonínská, PSČ 687 25
den vzniku funkce: 17. 6. 2014 - 18. 6. 2015
od 3. 1. 2014 do 29. 8. 2015
ing. JOSEF TUHÝ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 29. 6. 2006
od 3. 1. 2014 do 29. 8. 2015
- zvolen jako zplnomocněný zástupce člena družstva-Zevos a.s. Uh. Hradiště, Nádražní 25, IČO 46972501
od 13. 6. 2007 do 4. 4. 2015
Ing. Lubomír Nedbal - místopředseda představenstva
Blatnice pod Svatým Antonínkem, 35, PSČ 696 71
den vzniku funkce: 3. 5. 2007 - 31. 10. 2013
od 10. 8. 2006 do 3. 1. 2014
ing. Josef Tuhý - člen představenstva
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1461, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 29. 6. 2006
od 10. 8. 2006 do 3. 1. 2014
- zvolen jako zplnomocněný zástupce člena družstva-Zevos a.s. Uh. Hradiště, Nádražní 25, IČO 46972501
od 15. 9. 2005 do 10. 8. 2006
Stanislav Jahoda - člen představenstva
Pašovice, 1, PSČ 687 56
den vzniku funkce: 22. 6. 2005
od 15. 9. 2005 do 13. 6. 2007
Rostislav Chvíla - místopředseda představenstva
Hradčovice, 31, PSČ 687 33
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 3. 5. 2007
od 15. 9. 2005 do 13. 6. 2007
Jaroslav Javor - člen představenstva
Uherský Brod - Havřice, 340, PSČ 688 01
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 3. 5. 2007
od 15. 9. 2005 do 13. 6. 2007
František Mikuláštík - člen představenstva
Hradčovice, 87, PSČ 687 33
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 3. 5. 2007
od 15. 9. 2005 do 13. 6. 2007
Ing. Vladimír Habrovanský - člen představenstva
Uherský Brod, Kpt. Kubíčka 1632, PSČ 688 01
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 3. 5. 2007
od 15. 9. 2005 do 13. 6. 2007
Vladimír Prchlík - člen představenstva
Veletiny, 10, PSČ 687 33
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 3. 5. 2007
od 15. 9. 2005 do 29. 8. 2015
ing. Libuše Štěpánová - předseda představenstva
Prakšice, 288, PSČ 687 56
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 29. 4. 2015
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
ing. Libuše Štěpánová - člen představenstva
Prakšice, 288
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Stanislav Jahoda - člen představenstva
Pašovice, 1
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Jaroslav Javor - člen představenstva
Uh. Brod - Havřice, 340
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Milena Juráková - člen představenstva
Pašovice, 202
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Marie Flekačová - člen představenstva
Pašovice,
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Josef Horenský - člen představenstva
Pašovice, 32
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Karel Chvíla - člen představenstva
Drslavice, 6
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
František Jurák - člen představenstva
Prakšice, 235
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Ondřej Machala - člen představenstva
Uh. Brod - Havřice, 353
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
František Mikuláštík - člen představenstva
Hradčovice, 87
den vzniku funkce: 22. 6. 2005
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
František Podškubka - člen představenstva
Kněžpole, 148
od 25. 9. 2000 do 15. 9. 2005
Ladislav Uherek - člen představenstva
Uh. Brod - Havřice, 385
od 6. 10. 1998 do 15. 9. 2005
Rostislav Chvíla - místopředseda
Hradčovice, 31
od 10. 12. 1996 do 6. 10. 1998
Rostilav Chvíla - místopředseda
Hradčovice, 31
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Milena Juráková - člen představenstva
Pašovice, 202
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
František Mikuláštík - člen představenstva
Hradčovice, 87
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Josef Horenský - člen představenstva
Pašovice, 32
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Ludmila Babušíková - člen představenstva
Prakšice, 224
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Pavel Sedláček - člen představenstva
Havřice, 359
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
František Sedláček - člen představenstva
Havřice, 343
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Pavel Sedláček - člen představenstva
Havřice, 27
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
František Jurák - člen představenstva
Prakšice, 235
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
František Podškubka - člen představenstva
Kněžpole, 148
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Karel Chvíla - člen představenstva
Drslavice, 6
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Jarmila Slavíková - člen představenstva
Havřice, 29
od 10. 12. 1996 do 25. 9. 2000
Ladislav Uherek - člen představenstva
Havřice, 385
od 10. 12. 1996 do 15. 9. 2005
ing. Libor Hlaváč - předseda
Bystřice p. Lopeníkem, 368
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1996
Radomír Bartek - člen představenstva
Pašovice, 225
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1996
Josef Horenský - člen představenstva
Pašovice, 32
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1996
Karel Chvíla - člen představenstva
Drslavice, 6
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1996
Jarmila Slavíková - člen představenstva
Havřice, 29
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1996
Ladislav Uherek - člen představenstva
Havřice, 385
od 21. 6. 1994 do 24. 11. 1995
František Fojtách - člen představenstva
Pašovice, 17
od 21. 6. 1994 do 10. 12. 1996
František Sedláček - člen představenstva
Havřice, 343
od 21. 6. 1994 do 10. 12. 1996
Pavel Sedláček - člen představenstva
Havřice, 27
od 21. 6. 1994 do 10. 12. 1996
František Jurák - člen představenstva
Prakšice, 235
od 21. 6. 1994 do 10. 12. 1996
František Podškubka - člen představenstva
Kněžpole, 148
od 2. 3. 1993 do 21. 6. 1994
Jaroslav Hladiš - člen představenstva
Prakšice, 317
od 2. 3. 1993 do 24. 11. 1995
Josef Zálešák - člen představenstva
Prakšice, 20
od 2. 3. 1993 do 24. 11. 1995
Miloslav Vlk - člen představenstva
Hradčovice, 19
od 2. 3. 1993 do 24. 11. 1995
František Mikuláštík - člen představenstva
Hradčovice, 87
od 2. 3. 1993 do 24. 11. 1995
Josef Horenský - člen představenstva
Prakšice, 32
od 2. 3. 1993 do 10. 12. 1996
Milena Juráková - člen představenstva
Pašovice, 202
od 2. 3. 1993 do 10. 12. 1996
Rostislav Chvíla - člen představenstva
Hradčovice, 31
od 2. 3. 1993 do 10. 12. 1996
Ludmila Babušíková - člen představenstva
Prakšice, 224
od 2. 3. 1993 do 10. 12. 1996
Pavel Sedláček - člen představenstva
Havřice, 359
od 27. 8. 1957 do 10. 12. 1996
ing. Libor Hlaváč - předseda
Bystřice p. Lopeníkem, 368
od 27. 8. 1957 do 10. 12. 1996
Stanislav Jahoda - místopředseda
Pašovice, 1
od 1. 1. 2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 4. 8. 2014 do 1. 1. 2019
Jménem družstva jedná v celém rozsahu vůči třetím osobám kterýkoliv člen představenstva. Za družstvo podepisuje samostatně předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku r azítka společnosti připojí svůj podpis. Členové představenstva jsou současně oprávněni udělovat za společnost zmocnění.
od 1. 11. 2011 do 4. 8. 2014
Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Způsob podepisování: Za družstvo podepisuje: a) předseda představenstva b) v době jeho nepřítomnosti společně místopředseda představentva a jeden člen představenstva c) písemně pověřený člen představenstva
od 5. 10. 2000 do 1. 11. 2011
Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva. Družstvo zastupuje vůči třetím osobám , před soudy a před jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen Za družstvo podepisují buď: a) samostatně předseda představenstva ve věcech při zajišťování provozu družstva a ve věcech soudního a správního řízení b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení c)předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma
od 2. 3. 1993 do 5. 10. 2000
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li k právnímu úkonu předepsaná písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda družstva a jeden člen představenstva.
od 27. 8. 1957 do 2. 3. 1993
Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
Dozorčí rada
od 1. 1. 2019
Ing. MICHAL TUHÝ - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 1. 1. 2019
DAVID SEDLÁŘ - člen dozorčí rady
Velký Ořechov, , PSČ 763 07
den vzniku členství: 1. 1. 2019
Akcionáři
od 15. 3. 2019
ZEVOS a.s., IČO: 46972501
Uherské Hradiště, Nádražní, PSČ 686 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+12
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-56
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-80
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-88
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services