Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík GAMEX, akciová společnost
IČO: 00172162 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 12. 1990
Datum zániku30. 6. 2002
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 12. 1990 do 1. 12. 1990

GAMEX, akciová společnost

od 1. 12. 1990 do 30. 6. 2002

GAMEX, akciová společnost České Budějovice

Adresa sídla
od 1. 12. 1990 do 1. 12. 1990
České Budějovice
od 1. 12. 1990 do 30. 6. 2002
České Budějovice, Průmyslová 2
IČO
od 1. 12. 1990 do 30. 6. 2002

00172162

Právní forma
od 1. 12. 1990 do 30. 6. 2002
Akciová společnost
Spisová značka22 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- zastupování v celním řízení
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- řeznictví a uzenářství
od 30. 6. 1996 do 30. 6. 2002
- 3. Výroba potravinářských obalů /mimo příloh ŽZ/
od 20. 1. 1994 do 2. 10. 2001
- l. Výroba školních a kancelářských potřeb
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 2002
- 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 12. 1990 do 20. 1. 1994
- Předmět činnosti: Základním předmětem podnikání společnosti je: - výroba a prodej školních a kancelářských potřeb - obchodní činnost a poskytování služeb
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2002 do 30. 6. 2002
- Z obchodního resjtříku se vymazává obchodní společnost GAMEX, akciová společnost České Budějovice, České Budějovice, Průmyslová 2, IČ 00 17 21 62 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. Obchodní společnost GAMEX, akciová společnost České Budějovice, České Budějovice, Průmyslová 2, IČ 00 17 2162 zanikla převodem jmění na společníka, a to obchodní společnosti Český Viscofan s. r. o., České Budějovice, Průmyslová 2, PSČ 370 01, IČ 63 99 63 32, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C složce 8568 s tím, že na tuto společnost přešlo jmění zaniklé společnosti.
od 8. 6. 1999 do 30. 6. 2002
- Valná hromada dne 26. 5. 1999 rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti 53.046 akcií na majitele dosud evidovaných pod ISIN CSOOO8416863
od 20. 8. 1998 do 30. 6. 2002
- Valná hromada ze dne 16.6.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění úpisem akcií pro zajištění dalšího investičního rozvoje společnosti. Úpis byl úspěšný, bylo upsáno v souladu s usnesením valné hromady 106.092 akcií na majitele, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upsané zvýšení základního jmění bylo v plné výši 106,092.000,-Kč splaceno. Změny v souvislosti s úpisem akcií a zvýšení základního jmění jsou předmětem změny stanov.
od 22. 6. 1998 do 20. 8. 1998
- Zapisuje se toto usnesení valné hromady ze dne l6.6.l998 o zvýšení základního jmění: Účel úpisu: Účelem úpisu je finanční zajištění dalšího investičního rozvoje společnosti s cílem zvýšení technické úrovně pro realizaci záměru rozšíření a modernizace výroby obalů pro potravinářský průmysl pro zahraniční i tuzemské odběratele. l. Zvýšení základního jmění l.l. Základní jmění se zvyšuje o l06.092.000,- Kč (slovy: jednostošestmiliónůdevadesátdvatisíce korun českých) na částku 212.184.000,- Kč (slovy: dvěstědvanáctmiliónůjednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých). Na zvýšené základní jmění bude vydána jedna emise akcií v počtu 106.092 akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Úpis pod stanovenou výši zvýšení základního jmění, nebo nad tuto výši se nepřipouští. l.2. Nově emitované akcie jsou kmenové, na majitele, v zaknihované podobě a budou veřejně neobchodovatelné. 2. Předkupní právo Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři, kteří byli zapsáni ve výpisu akcionářů v SCP k rozhodnému dni před konáním valné hromady, tj. k 25.5.l998, v poměru na jednu dosud drženou akcii jedna nově upsaná akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč s emisním kurzem 1.000,- Kč. 2.l. Přednostní právo na úpis akcií se uplatňuje po dobu l5 dnů od l5.7.l998 do 3O.7.l998 v pracovní dny v době ode 9.OO do ll.OO hod. v advokátní kanceláři JUDr. František Smejkal, Klavíkova 18, České Budějovice, tel. a fax O38-27884. 2.2. Akcie, které nebudou upsány s využitm přednostního práva budou nabídnuty zájemcům - akcionářům, kteří o úpis projeví zájem v průběhu přednostního upisování akcií. Bude-li to nezbytné, budou tyto akcie upisovány proporcionálně k množství akcií jimi držených. 3. Emisní kurz Akcie budou upisovány v ceně 1.000,- Kč za akcii. 4.l. Za akcie upsané je upisovatel povinen zaplatit lOO % hodnoty upsaných akcií do 5 dnů po skončení lhůty pro přednostní právo, resp. do 5 dnů po úpisu všech akcií dalšími zájemci. 4.2. Platba může proběhnout v hotovosti nebo bezhotovostně na účet společnosti č.ú. 6115xxxx. Na platby, které budu připsány na účet společnosti po stanoveném termínu nebude brán zřetel a úpis takto později zaplacených akcií nebude účinný. 5. Místo upisování Advokátní kancelář JUDr. František Smejkal, Klavíkova 18, České Budějovice, tel. a fax 038-27884, EUROTEL O6O2-429160. 6. Ostatní informace V případě, že nedojde k upsání celého množství akcií odpovídajícímu zvýšenému základními jmění, bude úpis a zvýšení základního jmění neúčinné. Společnost vrátí upisovatelům splacenou hodnotu upsaných akcií do l5.8.l998. Upisovatelé nemají nárok na úrok. Úpis akcií končí upsáním celého počtu emitovaných akcií. Úpis akcií nad stanovené množství je nepřípustný.
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
- Základní jmění je splaceno ve výši 106,092.000,-Kč
od 18. 7. 1996 do 10. 7. 1997
- Základní jmění společnosti je splaceno ve výši 80.383.137,31 Kč
od 18. 7. 1996 do 30. 6. 2002
- Valná hromada schválila také změnu stanov.
od 30. 6. 1996 do 30. 6. 2002
- Mimořádná valná hromada dne 12.12.1995 schválila také změnu stanov společnosti.
od 25. 9. 1992 do 14. 6. 1993
- Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 98, 679. 000,- Kčs, slovy devadesátosmmiliónůšestsetsedmdevadesátdevěttisíc korun čsl. Počet druh a jmenovitá hodnota akcií: Na základní jmění je vydáno 98. 679 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kčs, znějících na jméno. Jinak znějící zápis se vymazává.
od 27. 2. 1992 do 14. 6. 1993
- Základní kapitál společnosti činí 49,276.000,- Kčs, slovy čtyřicetdevětmiliónůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun čsl. Z toho nepeněžní vklad činí 26,050.000,- Kčs. Společnost vydala 49.276 akcií znějících na jméno, přičemž hodnota každé akcie činí 1.000,- Kčs. Zaplacení soudního poplatku 1.400,- Kčs bylo prokázáno. Na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR č.j. 700/1426/91 z 21.1.1992 a čj. 3/92/700 ze dne 14.2.1992.
od 13. 8. 1991 do 27. 2. 1992
- Základní kapitál společnosti činí 34, 248. 000,- Kčs, slovy třicetčtyřimi
od 13. 8. 1991 do 27. 2. 1992
- liónůdvěstěčtyřicetosmtisíc korun čsl., z toho nepeněžní vklad činí 21, 244. 000,- Kčs. Na základní kapitál je vydáno 17. 124 akcií znějících na jméno, v nominální hodnotě 2. 000,- Kčs.
od 13. 8. 1991 do 30. 6. 2002
- Na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu České republiky, jako jediného zakladatele a akcionáře, ze dne 24. 6. 1991, č.j. 7/91/700 o zvýšení základ ního kapitálu společnosti v důsledku převodu pozemků zapsaných u střediska geodézie České Budějovice 6, parc. č. 665/1 a parc. č. 663, celkem 15. 000 metrů čtverečních v celkové hodnotě 2, 265. 000,- Kčs a změny fondu základních prostředků a investic k 1. 1. 1991, čímž se mění stanovy a. s. GAMEX v čl. V, se zapisuje:
od 1. 12. 1990 do 13. 8. 1991
- Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému náz vu společnosti připojí oprívněná osoba své jméno a vlastnoruční podpis. Základní kapitál společnosti činí 30,320.000 Kčs, z toho nepeněžní vklad číni 17,316.000,- Kčs. Počet, forma a jmenitá hodnota akcií: Společnost vydala 15.160 akcií znějících na jméno, přičemž hodnota každé akcie činí 2.000,- Kčs. Akcie společnosti jsou splaceny státem.
od 1. 12. 1990 do 20. 1. 1994
- Zastupování společnosti, podepisování a způsob, kterým zavazují členové představenstva společnost: Za společnost činí právní úkony, zavazující společnost navenek a podepisují předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představens tva spolu s dalším členem představenstva nebo ředitel společnosti. Jiní pracovníci nebo funkcionáři společnosti jsou oprávněni jménem společnosti jednat a za ni podepisovat jen je-li to nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti nebo je to v hospodářském styku obvyklé.
od 1. 12. 1990 do 20. 1. 1994
- Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oprávněná osoba své jméno a vlastnoruční podpis.
od 1. 12. 1990 do 30. 6. 2002
- Akciová společnost byla založena podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu ČR, vydaného dne 1.12.1990 rozhodnutím č. 489/1990 ministra průmyslu ČR ze dne 26.11.1990 v souladu s ustanovením § 32 zák. č. 111/1990Sb o státním podniku GAMEX, se sídlem v Českých Budějovicích a vložit jeho celý hmotný majetek dnem 1.12.1990 do akciové společnosti s obchodním názvem GAMEX, akciová společnost, České Budějovice. Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
Kapitál
od 20. 8. 1998 do 30. 6. 2002
Základní kapitál 212 184 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 1996 do 20. 8. 1998
Základní kapitál 106 092 000 Kč
od 14. 6. 1993 do 18. 7. 1996
Základní kapitál 53 046 000 Kč
od 20. 8. 1998 do 30. 6. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 212 184.
od 18. 7. 1996 do 20. 8. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 106 092.
od 14. 6. 1993 do 18. 7. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 53 046.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
Juan Ignacio Villegas Diaz - místopředseda předstvenstva
Pamploma, Mon. de Urdax 21, Španělské království
den vzniku členství: 12. 12. 1995
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- pobyt v ČR: Trojanova 5, Praha 2
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
Miguel Angel Abad Roger - člen představenstva
Pamplona, Avda Pio XII, 41-6°C, Španělské království
den vzniku členství: 24. 5. 2000
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
- pobyt v ČR: Grand hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 28, České Budějovice
od 8. 6. 1999 do 2. 10. 2001
Sixto Jimenez Muniain - místopředseda představenstva
Cizur Mayor, Istizu 8, Španělské království
od 8. 6. 1999 do 2. 10. 2001
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 13. 5. 1950
od 22. 6. 1998 do 2. 10. 2001
ing. Miroslav Opletal - člen představenstva
České Budějovice, Otavská 21
od 10. 7. 1997 do 8. 6. 1999
Sixto Jimenez Munianin - místopředseda představenstva
Cizur Mayor, Istizu 8, Španělské království
od 10. 7. 1997 do 8. 6. 1999
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 13. 5. 1950
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
Jaime Echevarria Abona - předseda představenstva
Madrid, Velasquez 91, Španělské království
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 23. 7. 1926
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
Juan Ignacio Diaz Villegas - člen představenstva
Pamplona, Mon. de Urdax 21, Španělské království
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
- bytem na území ČR: Trojanova 5, Praha 2 nar. 15. 2. 1955
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Werner Kaufmann - člen představenstva
Ohlsbach, , Spolková republika Německo
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Jaime Echevarria Abona - předseda představenstva
Madrid, Velasquez 91, Španělské království
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Sixto Jimenez Munianin - místopředseda představenstva
Cizur Mayor, Istizu 8, Španělské království
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
- pobyt na území ČR: Trojanova 5, Praha 2
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Juan Ignacio Diaz Villegas - člen představenstva
Pamplona, Mon. de Urdax 21, Španělské království
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
- bytem na území ČR: Trojanova 5, Praha 2
od 30. 6. 1996 do 22. 6. 1998
ing. Miroslav Opletal - člen předst. a gen.řed.
České Budějovice, Otavská 25
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
l.ing. Stanislav Samek, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Nušlova 2258
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
2.ing. Miroslav Opletal - předs.předst.a gen.ředitel
České Budějovice, Otavská 25, PSČ 370 11
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
ing. Marie Klímová - člen
České Budějovice, Jaselská 7
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
4.ing. Tomáš Kopřiva - člen
Praha 4, U družstva Práce 80
od 14. 6. 1993 do 20. 1. 1994
Ing. Miroslav Opletal - místopředseda předst.
České Budějovice, Otavská 25
od 14. 6. 1993 do 20. 1. 1994
Ing. Lubomír Rathouský - člen představenstva
Praha 10 Vršovice, Bělocerkevská 8/663
od 27. 2. 1992 do 30. 6. 1996
Zdeňka Straková - člen představenstva
České Budějovice, Plzeňská 27
od 13. 8. 1991 do 14. 6. 1993
Jiří Bláha - místopředseda představenstva
České Budějovice, Komenského 11
od 13. 8. 1991 do 20. 1. 1994
JUDr. František Smejkal - předseda představenstva
České Budějovice, Pekárenská 35
od 27. 5. 1991 do 27. 2. 1992
Ing. Václav Pejsar - člen
České Budějovice, Jižní 45
od 1. 12. 1990 do 27. 5. 1991
ing. Zdeněk Zahradniček - člen představenstva
České Budějovice, Branišovská 23
od 1. 12. 1990 do 13. 8. 1991
Jiří Bláha - člen představenstva
České Budějovice, Komenského 11
od 1. 12. 1990 do 13. 8. 1991
JUDr. František Smejkal - člen představenstva
České Budějovice, Pekárenská 35
od 1. 12. 1990 do 14. 6. 1993
ing. Miroslav Opletal - člen představenstva
České Budějovice, Otavská 25
od 1. 12. 1990 do 20. 1. 1994
ing. Milan Rozlivka - člen představenstva
Praha 6, Krásného 4
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
Za společnost jedná, zastupuje ji, podepisuje za ni předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a funkci podpisující.
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Společnost bude navenek zastupována a budou za ni podepisovat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. Bude-li jmenován prokurista, bude společnost zastupovat a jejím jménem podepisovat prokurista vždy společně s členem představenstva k tomu písemně zmocněným. Podepisování se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy oprávněné osoby s uvedením jejich postavení ve společnosti.
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může k zastupování společ- nosti před soudy a jinými orgány zmocnit i jiné osoby písemnou plnou mocí. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva v rozsahu svého zmocnění.
Prokura
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
Ing. Jan Bauer
České Budějovice, K Úsilnému 1071/15, PSČ 370 10
od 2. 10. 2001 do 30. 6. 2002
Ing. Miloš Hnízdil
Hluboká nad Vltavou, Svatopluka Čecha 1057, PSČ 373 41
od 29. 9. 1997 do 2. 10. 2001
Ing. Jan Bauer
České Budějovice, J. Opletala 57
od 29. 9. 1997 do 2. 10. 2001
Ing. Miloš Hnízdil
Slaný, Na chmelnici 125
od 29. 9. 1997 do 30. 6. 2002
Prokurista podepisuje za společnost společně s členem představenstva nebo oba prokuristé společně.
Dozorčí rada
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
Ricardo Royo Ruiz - předseda dozorčí rady
Aňon Baigorri 2, portal 3,4.B, 31500 Tudela,Španělské království
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
- nar. 18. 5. 1961
od 10. 7. 1997 do 30. 6. 2002
Miroslav Benetka - člen dozorčí rady
České Budějovice, Dlouhá 29
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
Juan Manuel Equidazu - předseda dozorčí rady
2C Pamplona, Tremin Iruňa 2, Španělské království
od 30. 6. 1996 do 10. 7. 1997
ing. Jan Bauer - člen
České Budějovice, J. Opletala 57
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
l.ing. Vojtěch Snoha - předseda
Praha 4, Gončarenkova 46
od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1996
Josef Studený - člen
České Budějovice, M.Chlajna 6
od 16. 7. 1992 do 30. 6. 2002
Pavel Rataj - člen
České Budějovice, Staré Vráto 63
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+9
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+3
+
-
3.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-66
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-73
+
-
5.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services