Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Carolina, a.s. v likvidaci
IČO: 00172642 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 3. 1990
Datum zániku11. 6. 2015
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 13. 10. 2014 do 11. 6. 2015

Carolina, a.s. v likvidaci

od 30. 5. 2013 do 13. 10. 2014

Carolina, a.s.

od 1. 8. 1996 do 30. 5. 2013

Carolina , a.s.

od 29. 3. 1990 do 1. 8. 1996

Carolina akciová společnost (viz ost. skut.)

Sídlo
od 22. 12. 2003 do 6. 3. 2015
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 26. 1. 1994 do 22. 12. 2003
Ostrava 1, Na jízdárně 7
od 29. 3. 1990 do 26. 1. 1994
Ostrava 1, tř. 28. října 165
IČO
od 29. 3. 1990 do 11. 6. 2015

00172642

Právní forma
od 29. 3. 1990 do 11. 6. 2015
Akciová společnost
Spisová značka9114 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 2. 2011 do 11. 6. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 12. 2003 do 3. 2. 2011
- realitní činnost
od 1. 8. 1996 do 22. 12. 2003
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 1. 8. 1996 do 22. 12. 2003
- projektová činnost ve výstavbě
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
- projektová činnost v IV
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
- stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdod.)
od 26. 1. 1994 do 3. 2. 2011
- provoz zařízení veřejných služeb
od 26. 1. 1994 do 3. 2. 2011
- technická a ekonomická činnost
od 26. 1. 1994 do 3. 2. 2011
- obstaravatelská činnost
od 26. 1. 1994 do 3. 2. 2011
- koupě zbož í za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 10. 1990 do 26. 1. 1994
- Akciová společnost vykonává stavebně podnikatelskou činnost spočívající v pomoci při vytváření organizačních struktur, iniciování a přípravě vzniku nových podnikatelských aktivit; v pomoci při přípravě investic, rekonstrukcí a modernizací; obstarávání záležitostí stavebně právních; vykonávání investorsko-inženýrské činnosti;zabezpečování dodávek stavebních prací, dodávek a montáže technologie; ve výrobě předmětů pro realizaci staveb, budov a zařízení; zabezpečování a organizování kursů a školení souvisejících s podnikatelskou sférou ve stavebnictví; provozování staveb a poskytování služeb; ve zprostředkování pozemkových a realitních záležitostí; účasti ve společných podnicích a to i se zahraničně majetkovou účastí.
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
- Základním předmětem podnikání je stavební podnikatelská činnost spočívající ve výstavbě, provozu, pronájmu a údržbě objektů v centru města Ostrava i dalších regionech, zahrnující inženýrsko-investorské činnosti, realizace ekologických programů k zvýšení zeleně městských center, realizace prolukové zástavby, příprava území pro výstavbu objektů odbytných souborů i vybavenosti, poskytování i přijímání služeb v oblasti stavebního podnikání, zprostředkovatelská činnost v oblasti využití stavebních a silničních strojů, jakož i další činnosti související se základním předmětem podnikání. Součástí podnikatelské činnosti jsou i činnosti typu služeb ve veřejném zájmu obcí a měst.
Ostatní skutečnosti
od 13. 10. 2014 do 11. 6. 2015
- Jediný akcionář rozhodl v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti s účinností k 1.10.2014 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace a byl jmenován likvidátor.
od 10. 7. 2014 do 11. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 10. 7. 2014 do 11. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 7. 2014 do 11. 6. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kaptiálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to for mou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 násl. Obchodního zákoniku takto:
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování a kcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akiceme nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akcií vydaným Společnos tí.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- b) Emisni kurs každé upisované akcie Společnosti činí 972.200,-Kč (slovy: devětset sedmdesátdva tisíc dvěstě korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovité hodnota upisované akcie částku 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 100.000,-Kč (slovy: osmset sedmdesátdva tisíc dvěstě korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se títmo ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společností. Všechny nové ak cie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář. Úpis nových akcií, jejíchž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden pr ostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o  zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcií budou prosotory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 140 21. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- d) Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele a to:
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- (i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem z titulu splacení emisního kursu aicí ve výši 77.776.000,-Kč vůči pohledávkám Jediného akcionáře za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 9.6.2003 mezi Společností a  společností Česká pojišťovna a.s., IČ:45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/165, PSČ: 113 04 a ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 3.10.2003 mezi Společností a společností Česká pojišťovna a.s., přičemž pohledávky z obou těchto Smluv o úvěru byly ve prosp ěch Jediného akcionáře postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 19.2.2004 mezi Jediným acionářem a společností Česká pojišťovna a.s., nebo
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- (ii) na zvláštní účet Společnosti, vedený u společnosti První městská banka, a.s. číslo účtu 3005xxxx, a to v případě, že by výše pohledávek, které má Jediný akcionář za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vz ájemného započtení.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- Emisní kurs musí být vždy splacen nejpozději do jednoto týdne ode dne úpisu nových akcií, a to buď formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a Jediným akcionářem, nebo formou úhrady emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společn osti.
od 10. 3. 2004 do 10. 5. 2004
- e) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
od 15. 10. 1997 do 22. 12. 2003
- Zřízení: Usnesením ustavující valné hromady konané dne 22. března 1990 a na základě státního povolení - rozhodnutí č. 23/1990 ministra výstavby a stavebnictví ČSR ze dne 8. března 1990, č.j. SZ: OOŘ 048/214/1990-Cl. Právní poměry této akciové společnosti určují stanovy schváleny valnou hromadou společnosti dne 28. května 1993, doplněné valnou hromadou 22. května 1996 a doplněné valnou hromadou společnosti dne 18. června 1997.
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
- člen představenstva: JUDr. Bronislav Tolasz Plzeňská 204, Ostrava-Hrabůvka
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
- člen představenstva: Ing. Otakar Jurečka Komerční 14, Ostrava 2
od 29. 3. 1990 do 1. 8. 1996
- Obchodní jméno: německy: Carolina Aktien gessellschaft anglilcky: Carolina Company limited.
od 29. 3. 1990 do 15. 10. 1997
- Zřízení: Usnesením ustavující valné hromady konané dne 22. března 1990 a na základě státního povolení - rozhodnutí č. 23/1990 ministra výstavby a stavebnictví ČSR ze dne 8. března 1990, č.j. SZ: OOŘ 048/214/1990-Cl. Právní poměry této akciové společnosti určují stanovy přijaté na ustavující valné hromadě konané dne 22. března 1990 a schválené ministrem výstavby a stavebnictví ČSR dne 8. března 1990.
od 29. 3. 1990 do 22. 12. 2003
- Den zápisu: 29. března 1990.
Kapitál
od 10. 5. 2004 do 11. 6. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2003 do 10. 5. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 29. 3. 1990 do 22. 12. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 10. 5. 2004 do 11. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 10. 5. 2004 do 11. 6. 2015
v listinné podobě
od 22. 12. 2003 do 10. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 22. 12. 2003 do 10. 5. 2004
v listinné podobě
od 29. 3. 1990 do 22. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 30. 5. 2013 do 11. 6. 2015
PETR HAVLÍČEK - člen představenstva
Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 3. 2. 2013
od 23. 4. 2012 do 11. 6. 2015
Ing. Richard Sedláčko - člen představenstva
Košice, Letná, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012
od 3. 2. 2011 do 23. 4. 2012
Ing. Marta Horáková, Ph.D. - člen představenstva
Praha 6, Kopeckého, PSČ 169 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 29. 2. 2012
od 20. 3. 2008 do 30. 5. 2013
Ing. Petr Havlíček - člen představenstva
Ptice, 182, PSČ 252 18
den vzniku funkce: 2. 2. 2008
od 21. 9. 2005 do 20. 3. 2008
Ing. David Kyjovský - člen představenstva
Praha 5, Pravoúhlá 16, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 1. 9. 2005 - 1. 2. 2008
od 21. 9. 2005 do 3. 2. 2011
Petr Pejsar - člen představenstva
Plzeň - Plzeň-město, Waltrova 59, PSČ 318 00
den vzniku funkce: 1. 9. 2005 - 1. 12. 2010
od 1. 12. 2004 do 21. 9. 2005
Ing. Petra Holešáková - předseda představenstva
Děčín, Rudolfova 117
den vzniku členství: 1. 9. 2004 - 31. 8. 2005
den vzniku funkce: 1. 9. 2004 - 31. 8. 2005
od 22. 12. 2003 do 21. 9. 2005
Mgr. Aleš Holcman - člen představenstva
Praha 10 - Uhříněves, V Bytovkách 743/4
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2005
od 23. 8. 2003 do 22. 12. 2003
Mgr. Aleš Holcman - člen představenstva
Praha 9, Bílinská 502/17, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 5. 2003
od 23. 8. 2003 do 1. 12. 2004
Ing. Jan Blaško - předseda představenstva
Praha 4, Nad lesním divadlem 1113/18, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2004
den vzniku funkce: 21. 5. 2003 - 31. 8. 2004
od 23. 8. 2003 do 21. 9. 2005
Ing. Petr Štangler - člen představenstva
Liberec 11, Štursova 193/4, PSČ 460 01
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2005
od 28. 12. 2002 do 23. 8. 2003
Ing. Zuzana Šimáková - předseda představenstva
Praha 4, Petržílova 3309, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 20. 5. 2003
den vzniku funkce: 2. 7. 2002 - 20. 5. 2003
od 28. 12. 2002 do 23. 8. 2003
Ludmila Novotná - člen představenstva
Praha 5, Xaveriova 2735, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 20. 5. 2003
od 28. 12. 2002 do 23. 8. 2003
Ing. Anna Dejlová - člen představenstva
Praha 5, Voskovcova 1075/55, PSČ 152 00
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 20. 5. 2003
od 21. 7. 1998 do 28. 12. 2002
Mgr. Petr Arnet - předseda představenstva
Praha 2, Slezská 46
od 21. 7. 1998 do 28. 12. 2002
Jaroslav Barták - člen představenstva
Ludgeřovice, Stolařská 3
od 21. 7. 1998 do 28. 12. 2002
Monika Tajdusová - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1338
od 15. 10. 1997 do 21. 7. 1998
Miloslav Bražina - předseda představenstva
Ostrava-Poruba, Podroužkova 1678
od 15. 10. 1997 do 21. 7. 1998
Ing. Ladislav Opršal - člen představenstva
Ostrava-Výškovice, K jezeru 55
od 15. 10. 1997 do 21. 7. 1998
Ivan Stoniš - člen představenstva
Pustá Polom, Lípová 336
od 1. 8. 1996 do 15. 10. 1997
Miloslav Bražina - předseda představenstva
Ostrava-Poruba, Podroužkova 1678
od 1. 8. 1996 do 15. 10. 1997
Ing. Ladislav Opršal - člen představenstva
Ostrava-Výškovice, K jezeru 55
od 26. 1. 1994 do 15. 10. 1997
Ing. Jan Rosický - místopředseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Kašparova 16
od 28. 9. 1992 do 1. 8. 1996
Miloslav Bražina - pověřen řízením a.s.
Ostrava-Poruba, Podroužkova 1678
od 29. 10. 1990 do 26. 1. 1994
Ing. Josef Fojtů - místopřeseda představenstva
Praha 5, Budíčkova 1913
od 29. 10. 1990 do 1. 8. 1996
Ing. Ivan Kašpar - předseda představenstva
Opava, Vaníčkova 17
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
Ing. Ladislav Opršal - odborný ředitel a kolekt. prokura
Ostrava 3, K jezeru 55
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
- investiční ředitel
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
JUDr. Petr Macháč - odborný ředitel a kolekt. prokura
Ostrava 3, dr. Martínka 28
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
- obchodní ředitel
od 29. 3. 1990 do 28. 9. 1992
Ing. Josef Musil - generální ředitel
Bílovec, nám. Rudé armády 45
od 10. 7. 2014 do 11. 6. 2015
Společnost zastupuje každý člen představenstva společnosti samostatně.
od 21. 9. 2005 do 10. 7. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
od 22. 12. 2003 do 21. 9. 2005
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisují vždy buď předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytiště né nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.
od 15. 10. 1997 do 22. 12. 2003
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek členové představenstva. Za akciovou společnost se zavazuje tak, že k jejímu obchodnímu jménu připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva a.s.
od 26. 1. 1994 do 15. 10. 1997
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva, který vykonává funkci ředitele nebo člen představenstva, který je pověřen řízením akciové společnosti a to každý samostatně.
od 29. 10. 1990 do 26. 1. 1994
Podepisování: Za akciovou společnost se podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, resp. místopředseda nebo zástupce ředitele (pokud je jmenován), kteří je (jej) zastupují v době jejich
od 29. 3. 1990 do 29. 10. 1990
Zastupování a podpisování: Společnost zastupuje generální ředitel, který činí jménem společnosti právní úkony navenek. K platnosti právního úkonu generálního ředitele je třeba spolupodpisu příslušného odborného ředitele. Jedná se o kolektivní prokuru. Podpisy se připojují k razítku společnosti.
Likvidace
od 13. 10. 2014 do 11. 6. 2015
JIŘÍ REBENDA
Ústí nad Labem - Všebořice, Spartakiádní, PSČ 400 10
Dozorčí rada
od 12. 2. 2014 do 11. 6. 2015
ALEŠ MINX - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Nad hradním vodojemem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 12. 2013
od 30. 5. 2013 do 11. 6. 2015
JAN ČERNÝ - člen dozorčí rady
Turnov, Svobodova, PSČ 511 01
den vzniku členství: 2. 2. 2013
od 3. 2. 2011 do 12. 2. 2014
Ing. Petr Štangler - člen dozorčí rady
Liberec 11, Štursova, PSČ 460 01
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 11. 2013
od 3. 2. 2011 do 11. 6. 2015
Ing. Petr Horský - předseda dozorčí rady
Praha 10, Oblouková, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010
den vzniku funkce: 2. 12. 2010
od 20. 3. 2008 do 3. 2. 2011
Ing. Marta Horáková, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha 6, Kopeckého 45, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 9. 2005 - 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 1. 2. 2008 - 1. 12. 2010
od 20. 3. 2008 do 30. 5. 2013
Ing. Jan Černý - člen dozorčí rady
Turnov 1, Svobodova 237, PSČ 511 01
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 1. 2. 2013
od 16. 1. 2006 do 20. 3. 2008
Ing. Zbyněk Štěrba - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 957, PSČ 104 00
den vzniku členství: 1. 1. 2006
den vzniku funkce: 2. 1. 2006
od 21. 9. 2005 do 16. 1. 2006
JUDr. František Tlustoš - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 9. 2005 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 1. 9. 2005 - 31. 12. 2005
od 21. 9. 2005 do 20. 3. 2008
Ing. Marta Horáková, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha 6, Kopeckého 45, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 9. 2005
od 21. 9. 2005 do 3. 2. 2011
Ing. Petr Štangler - člen dozorčí rady
Liberec 11, Štursova 193/4, PSČ 460 01
den vzniku členství: 1. 9. 2005 - 1. 12. 2010
od 23. 8. 2003 do 21. 9. 2005
Ing. Karel Pražák - předseda
Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2005
den vzniku funkce: 21. 5. 2003 - 31. 8. 2005
od 23. 8. 2003 do 21. 9. 2005
JUDr. Marie Tikalová - člen
Praha 3 - Vinohrady, Čáslavská 1791/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2005
od 23. 8. 2003 do 21. 9. 2005
Ing. Viktor Marek - člen
Praha 9 - Kyje, Rožmberská 1431, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 31. 8. 2005
od 15. 10. 1997 do 23. 8. 2003
Ing. Jaroslav Klouda - předseda
Frýdek-Místek, Jiřího Mahena 1910
od 15. 10. 1997 do 23. 8. 2003
Ing. Jan Rosický - člen
Ostrava-Hrabůvka, Kašparova 16
od 15. 10. 1997 do 23. 8. 2003
JUDr. Bronislav Tolasz - člen
Ostrava-Hrabůvka, Horní 88
od 1. 8. 1996 do 15. 10. 1997
Ing. Jaroslav Klouda - předseda
Frýdek-Místek, J. Mahena 1910
od 1. 8. 1996 do 15. 10. 1997
Ivan Kašpar - člen
Opava, Vaníčkova 17
od 1. 8. 1996 do 15. 10. 1997
JUDr. Bronislav Tolasz - člen
Ostrava-Hrabůvka, Horní 88
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
Ing. Radim Kepák - člen
Ostrava 2, Zámostní č. 25
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
Ing. Zdeněk Schwarz - člen
Ostrava 1, Jurečkova č. 14
od 26. 1. 1994 do 1. 8. 1996
Ing.arch. Jiří Koběrský - člen
Ostrava-Poruba, Řecká č. 1472
Akcionáři
od 20. 3. 2008 do 11. 6. 2015
SEADORE LIMITED
Nikósie, Kermia Building, Office 403, Diagorou 4, PSČ 1097, Kyperská republika
od 20. 3. 2008 do 11. 6. 2015
- reg.č: HE 156683
od 1. 8. 2005 do 1. 8. 2005
G.B.C., a.s., IČO: 60725796
Praha 1, Štěpánská 51/631
od 1. 8. 2005 do 20. 3. 2008
SEADORE LIMITED
Evanthous, 14 Strovolos, P.C. 2023, Nikósie, Kyperská republika
od 1. 8. 2005 do 20. 3. 2008
- reg.č: HE 156683
od 22. 12. 2003 do 1. 8. 2005
AB - CREDIT a.s., IČO: 40522610
Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21
od 28. 12. 2002 do 22. 12. 2003
AB-REAL Plzeň, a.s., IČO: 40522610
Praha 4, Branická 43
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Komerční banka 2 634,82 Kč
Sberbank CZ 2 645,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+19
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+16
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+13
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-28
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-74
+
-

Články na Heroine.cz

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Pavel Rataj je uznávaným párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem. V první...více

Moje dítě hraje Minecraft

Moje dítě hraje Minecraft

Proč se nebojím o své děti, když paří bez limitu.

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Parfumerie jsou přeplněny stovkami vůní. Orientovat se můžeme svým vkusem nebo věhlasem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Propadnutí 14denní lhůty vrácení zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Propadnutí 14denní lhůty vrácení zboží

Otázka: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Dne 09. 04. 2019 jsem zakoupil od jistého obchodu kopačky na fotbal. Měl jsem je jednou na sobě a přitom jsem zjistil, že mi nevyhovují z toho důvodu, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services