Stavební bytové družstvo Tábor, IČO: 00214329 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stavební bytové družstvo Tábor Údaje byly staženy 24. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00214329. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00214329 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1981
Obchodní firma
od 29. 12. 1981

Stavební bytové družstvo Tábor

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 8. 2010 do 19. 8. 2016
Tábor, Martínka Húsky 109, PSČ 390 01
od 27. 2. 2002 do 11. 8. 2010
Tábor, Martínka Húsky 109, PSČ 390 11
od 9. 10. 1991 do 27. 2. 2002
Tábor, Martina z Húsky 108 - 109
od 29. 12. 1981 do 9. 10. 1991
Tábor,
IČO
od 29. 12. 1981

00214329

DIČ

CZ00214329

Identifikátor datové schránky:vtv4db7
Právní forma
od 29. 12. 1981
Družstvo
Spisová značka206 DrXXXXIII, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 14. 2. 2006
- zprostředkování služeb
od 9. 10. 2000
- správa a údržba nemovitoství
od 4. 3. 1993
- provádění bytových a občanských staveb
od 4. 3. 1993
- stavitel
od 4. 3. 1993
- pronájem bytových a nebytových prostor
od 4. 3. 1993
- obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 3. 1993
- přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
- Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových objektů, výstavba bytová i nebytová a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Na základě usnesení shromáždění delegátů ze dne 18. 4. 1991 bylo schváleno rozšíření hospodářské činnosti družstva o:
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
- 1/ Nákup, prodej, montáž a servis prvků a systémů měření regulace energetických médií. 2/ Zprostředkovatelskou, obchodní a montážní činnost v oboru stavebních hmot, stavebních prvků vnitřního a vnějšího vybavení budov a stavebních konstrukcí z tuzemské výroby 3/ Provádění revizních zkoušek předepsaných pro zapojení a provoz elektro a plynových zařízení budov, bytových a nebytových prostor.
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1990
- 2. V rámci předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví c/ údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1991
- 1. Předmět činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz vytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1991
- e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f/ materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením.
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2016
- Shromáždění delegátů SBD Tábor na svém jednání dne 22.6.2016 schválilo změny stanov družstva. Úplné znění stanov je přílohou návrhu.
od 1. 1. 2014
- Schválení Stanov SBD Tábor s účinností od 1.1.2014.
od 1. 9. 2011
- Změna Stanov: Čl. 6 "Přechod a převod členství" zní nově takto : Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě usnesení soudu je více dědiců, přechází nájem bytu a členství v družstvu pouze na toho dědice určeného dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. V případě zdědění členského podílu jedním z manželů za trvání manželství, stává se výlučným a jediným členem družstva a nájemcem bytu jen ten z manželů, který se stal dědicem členského podílu. Členem družstva z ti tulu dědění se může stát i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. V čl. 7 "Společné členství manželů" bod 2) se vypouští slovo přechodu.
od 11. 8. 2010
- Změny Stanov: 1) mění se článek 4 odst. 1 tak, že zní: "Členy družstva mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, pokud není dále uvedeno jinak. Právnické osoby tehdy, jsou-li zapsány v obchodním rejstříku." 2) mění se článek 5 odst. 1 tak, že částka výše zápisného se zvyšuje z 300,- Kč na 1.000,- Kč. 3) mění se článek 7 odst. 4 tak, že poslední věta nově zní: "Manželé, kteří jsou společní členové, mají jeden hlas". 4) za článek 8 se zařaďuje nový článek 8a) s názvem: "registrované partnerství", který zní takto: 1. "Osoba, která uzavřela registrované partnerství (dále jen "partnerství"), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. 2. Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem družstevního bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem družstevního bytu za trvání partnerství. 3. Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat." 5) článek 13 se mění tak, že písmeno k) nově zní: "provádět úklid společných prostor v rozsahu a termínu stanoveném rozpisem služeb v domě či podle zásad v domě obvyklých. V případě, že tak neučiní, zajistí na pokyn samosprávy porovedení tohoto úklidu družstvo prostřednictvím úklidové firmy." 6) článek 13 se nově doplňuje o: - písm. l), které zní takto: "uhradit náklady, které vzniknou družstvu z titulu náhrady škody způsobené neplněním povinností dle bodu e) a k) tohoto článku." - písm. m), které zní takto: "umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozí výzvě přístup do bytu za účelem zjištění, zda stavební úpravy odsouhlasené družstvem, příp. příslušným stavebním úřadem, byly provedeny v souladu se stanovenými podmínkami, technickou dokumentací a techno logickými postupy". 7) článek 21 se mění tak, že písmeno f) nově zní takto: "prohlášením konkursu na majetek člena, příp. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena".
od 27. 7. 2007
- Změna stanov: čl. 75 odst. 8 nově zní: Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáta může zastupovat pouze zvolený náhradník, není-li zákonem stanoveno jinak. Delegát, případně jeho náhradník, zastupující SVJ musí být členem družstva, jinak nemá prá vo hlasovat.
od 9. 10. 2004
- Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 29.5.2001 ve znění změn schválených shromážděním delegátů dne 29.5.2002 a změn schválených shromážděním delegátů dne 26.5.2004.
od 4. 3. 1993 do 27. 12. 1994
- Výše zapisovaného základního jmění činí 50.000,- Kčs.
od 4. 3. 1993 do 27. 12. 1994
- Výše základního členského vkladu činí 100,- Kčs.
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
- Družstvo se řídí stanovami upravenými dle zák. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 18. 4. 1991, na kterém byly přijaty i změny a doplňky stanov, které jsou přílohou stanov. Zastupování a podepisování: Představenstvo jakožto výkonný a statutární orgán družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podpisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva.
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
- Úhrada ztrát: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce, ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméne však částkou 3. 000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit.
od 28. 6. 1991 do 4. 3. 1993
- Družstvo se řídí stanovami upravenými podle zákona č. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 22. 4. 1991.
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1991
- Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15.12.1988 Podle těchto stanov se zapisuje název a sídlo družstva. Bod g "jiná hospodářská činnost družstva" bude zapsán po zaslání rozepsané a konkretizované činnosti družstva v tomto směru a po zaslání příslušných slouhlasů orgánů státní správy k činnostem, u kterých je to třeba. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je stanovena písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva.
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1991
- Uhrazovací povinnost:
od 20. 2. 1989 do 9. 10. 1991
- Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs.
od 29. 12. 1981
- Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Tábor ze dne 16.4.1981, SBD 2 Sezimovo Ústí ze dne 13.4.1981, SBD Soběslav ze dne 27.4.1981, SBD Veselí nad Lužnicí ze dne 28.4.1981, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 646/81-101/Pe o slou čení SBD 1 Sezimovo Ústí a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.165/81 slučují se do tohoto jako družstva přejímajícího ke dni 1.1.1982: Stavební bytové družstvo 1 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo 2 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo Soběslav Stavební bytové družstvo Veselí nad Lužnicí.
od 29. 12. 1981
- Sloučením zaniklo SBD 1 Sezimovo Ústí, SBD 2 Sezimovo Ústí, SBD Soběslav a SBD Veselí nad Lužnicí bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závaz ky přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Tábor.
od 31. 12. 1980
- Podle usnesení shromáždění delegátů Sstavebního bytového družstva Bechyně ze dne 17.11.1980 a usnesení představenstva Okresního stavebního bytového družstva Tábor ze dne 20.11.1980 a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1980 slučuje se ku dni 1 .1.1981 Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako slučující, se Stavebním bytovým družstvem Bechyně jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo Bechyně bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo, t.j. Okresní stavební bytové družstvo Tábor.
od 10. 1. 1977
- Podle usnesení JKV ČSBD v Č. Budějovicích a souhlasu JKV ČSBD Č. Budějovice z 9.12.1976 byla ku dni 31.12.1976 sloučena do tohoto jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo 1 Tábor 2/ Stavební bytové družstvo Svépomoc Tábor. Veškerá práva a majetek a povinnosti přecházejí dnem sloučení na družstvo slučující.
od 30. 12. 1975
- Podle usnesení shromáždění delegátů Občanského stavebního bytového družstva č. 2 při MěNV, Pražské předmětí, Tábor ze dne 30.10.1975 a usnesení JKV ČSBD Č. Budějovice ze 17.12.1975 bylo sloučeno Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako družstvo slučují cí s Občanským stavebním bytovým družstvem č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Občanské stavební bytové družstvo č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor bez likvidace, když veškerá práva a majetek a závazky přešly na družstvo slučující.
od 8. 8. 1973
- Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 15.5.1973, schváleného rozhodnutím ČSBD KV v Č. Budějovicích ze dne 13.7.1973 byla sloučena do tohoto družstva jako družstva přejímajícího: 1/ Stavební bytové družstvo při ONV Opařany 2/ Stavební bytové družstvo občanů Mladá Vožice 3/ Stavební bytové družstvo občanů v Chýnově Veškerá práva a povinnosti přecházejí dnem 1.7.1973 na družstvo slučující.
od 12. 8. 1971
- Údaje o zřízení družstva: Podle zápisu z ustavující schůze a z ustavující schůze představenstva ze dne 13.5.1971 bylo ustaveno toto družstvo, k němuž byl dán souhlas Českým svazem bytových družstev, Jihočeský krajský výbor v Českých Budějovicích dne 18.6.1971 č.j. 87/02/3. Družstvo je členem Českého svazy bytových družstev v Č. Budějovicích.
Kapitál
od 4. 3. 1993
Zapisovaný základní kapitál 50 000 Kč.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 9. 2021
Mgr. FILIP ŠVARC - Předseda představenstva
Tábor, Buzulucká, PSČ 390 03
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
PAVEL ŠIMÁK - I. místopředseda představenstva
Tábor, Husinecká, PSČ 390 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
IVANA PIKHARTOVÁ - II. místopředseda představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
Ing. VLADIMÍR CHOBOT - Člen představenstva
Tábor, Buzulucká, PSČ 390 03
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
Ing. PETR BLÁHA - Člen představenstva
Tábor, Jesenského, PSČ 390 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
IVANA ŠUBROVÁ - Člen představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
JOSEF HOUSKA - Člen představenstva
Sezimovo Ústí, Průmyslová, PSČ 391 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
JARMIL KYLAR - Člen představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc, PSČ 391 02
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
PETR DŘEVO - Člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Družstevní, PSČ 392 01
den vzniku členství: 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
BLANKA MACAROVÁ - Člen představenstva
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, PSČ 391 81
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 22. 9. 2021
MARIE JANEČKOVÁ - Člen představenstva
Bechyně, sídl. Obránců míru, PSČ 391 65
den vzniku členství: 9. 6. 2021
od 22. 9. 2021
- Volba statutárního orgánu na období 2021 - 2026.
od 21. 7. 2019 do 22. 9. 2021
Ing. MILAN ŠMÍD - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská, PSČ 390 03
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 30. 9. 2017 do 22. 9. 2021
Ing. VLADIMÍR CHOBOT - Člen představenstva
Tábor, Buzulucká, PSČ 390 03
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 21. 7. 2019
Ing. MILAN ŠMÍD - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská, PSČ 390 03
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
PAVEL ŠIMÁK - Předseda představenstva
Tábor, Husinecká, PSČ 390 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
JOSEF DOLEŽAL - II. místopředseda představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc, PSČ 391 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
den vzniku funkce: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
Ing. PETR BLÁHA - Člen představenstva
Tábor, Jesenského, PSČ 390 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
BLANKA MACAROVÁ - Člen představenstva
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, PSČ 391 81
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
ZDENĚK ROUBÍČEK - Člen představenstva
Tábor, Bukurešťská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
JOSEF HOUSKA - Člen představenstva
Sezimovo Ústí, Průmyslová, PSČ 391 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
MARIE JANEČKOVÁ - Člen představenstva
Bechyně, sídl. Obránců míru, PSČ 391 65
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
JOSEF KUBEŠ - Člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov, PSČ 392 01
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 19. 8. 2016 do 22. 9. 2021
IVANA PIKHARTOVÁ - Člen představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 6. 2021
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
PAVEL ŠIMÁK - předseda představenstva
Tábor, Husinecká, PSČ 390 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
Ing. MILAN ŠMÍD - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská, PSČ 390 03
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
JOSEF DOLEŽAL - II. místopředseda představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc, PSČ 391 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
PETR BLÁHA - člen představenstva
Tábor, Jesenského, PSČ 390 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
Ing. VLADIMÍR CHOBOT - člen představenstva
Tábor, Buzulucká, PSČ 390 03
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
ZDENĚK ROUBÍČEK - člen představenstva
Tábor, Bukurešťská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
JOSEF HOUSKA - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Průmyslová, PSČ 391 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
BLANKA MACAROVÁ - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, PSČ 391 81
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
MARIE JANEČKOVÁ - člen představenstva
Bechyně, sídl. Obránců míru, PSČ 391 65
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
JOSEF KUBEŠ - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov, PSČ 392 01
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
IVETA MIKEŠOVÁ - člen představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
MARIE MUSILOVÁ - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov, PSČ 392 01
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 22. 6. 2016
od 12. 11. 2015 do 19. 8. 2016
IVANA PIKHARTOVÁ - člen představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 15. 3. 2013 - 22. 6. 2016
od 11. 8. 2015 do 12. 11. 2015
PAVEL ŠIMÁK - předseda představenstva
Tábor, Husinecká, PSČ 390 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 26. 7. 2013 do 12. 11. 2015
IVANA PIKHARTOVÁ - člen představenstva
Tábor, Havanská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 15. 3. 2013
od 1. 9. 2011 do 26. 7. 2013
Petr Kotalík - člen představenstva
Tábor, náměstí Přátelství 2802, PSČ 390 05
den vzniku členství: 25. 5. 2011 - 14. 3. 2013
od 1. 9. 2011 do 11. 8. 2015
Pavel Šimák - předseda představenstva
Tábor, Husinecká 2645, PSČ 390 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Ing. Milan Šmíd - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská 2361, PSČ 390 03
den vzniku členství: 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Josef Doležal - II. místopředseda představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc 659, PSČ 391 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Petr Bláha - člen představenstva
Tábor, Jesenského 2589, PSČ 390 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Ing. Vladimír Chobot - člen představenstva
Tábor, Buzulucká 2332, PSČ 390 03
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Zdeněk Roubíček - člen představenstva
Tábor, Bukurešťská 2790, PSČ 390 05
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Josef Houska - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Průmyslová 1070, PSČ 391 02
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Blanka Macarová - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 586, PSČ 391 81
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Marie Janečková - člen představenstva
Bechyně, sídl. Obránců míru 820, PSČ 391 65
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Josef Kubeš - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov 712, PSČ 392 01
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Iveta Mikešová - člen představenstva
Tábor, Havanská 2826, PSČ 390 05
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 1. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Marie Musilová - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov, PSČ 392 01
den vzniku členství: 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 11. 8. 2010
Ing. Jindřich Beneda - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, sídliště Míru 498, PSČ 392 01
den vzniku členství: 26. 5. 1988 - 3. 3. 2010
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Pavel Šimák - předseda představenstva
Tábor, Husinecká 2645, PSČ 390 02
den vzniku členství: 6. 6. 2000 - 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 6. 6. 2000 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Ing. Milan Šmíd - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská 2361, PSČ 390 03
den vzniku členství: 29. 5. 2001 - 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 17. 5. 2006 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Josef Doležal - II. místopředseda představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc 659, PSČ 391 02
den vzniku členství: 14. 2. 2002 - 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 14. 2. 2002 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Petr Bláha - člen představenstva
Tábor, Jesenského 2589, PSČ 390 02
den vzniku členství: 2. 5. 1984 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Ing. Vladimír Chobot - člen představenstva
Tábor, Buzulucká 2332, PSČ 390 03
den vzniku členství: 2. 5. 1984 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Petr Kotalík - člen představenstva
Tábor, nám. Přátelství 2302, PSČ 390 05
den vzniku členství: 23. 4. 1992 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Zdeněk Roubíček - člen představenstva
Tábor, Bukurešťská 2790, PSČ 390 05
den vzniku členství: 29. 5. 2001 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Josef Houska - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Průmyslová 1070, PSČ 391 02
den vzniku členství: 29. 5. 2001 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Blanka Macarová - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 586, PSČ 391 81
den vzniku členství: 29. 5. 2001 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Josef Kubeš - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov 712, PSČ 392 01
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 25. 5. 2011
od 11. 8. 2010 do 1. 9. 2011
Marie Musilová - člen představenstva
Soběslav - Soběslav III, Sídliště Svákov, PSČ 392 01
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 25. 5. 2011
od 9. 9. 2008 do 1. 9. 2011
Iveta Mikešová - člen představenstva
Tábor, Havanská 2826, PSČ 390 05
den vzniku členství: 28. 5. 2008 - 25. 5. 2011
od 13. 9. 2006 do 24. 1. 2008
Jaroslav Kupsa - člen představenstva
Tábor, Havanská 2828
od 13. 9. 2006 do 11. 8. 2010
Ing. Milan Šmíd - I. místopředseda představenstva
Tábor, Sokolovská 2361
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 17. 5. 2006
od 13. 9. 2006 do 11. 8. 2010
Josef Kubeš - člen představenstva
Soběslav, Sídliště Svákov 712/III, PSČ 392 01
den vzniku členství: 17. 5. 2006
od 13. 9. 2006 do 1. 9. 2011
Marie Janečková - člen představenstva
Bechyně, Sídl. Obránců míru 820, PSČ 391 65
den vzniku členství: 17. 5. 2006 - 25. 5. 2011
od 26. 11. 2002 do 13. 9. 2006
Jaroslav Kupsa - I. místopředseda představenstva
Tábor, Havanská 2828
od 26. 11. 2002 do 13. 9. 2006
Vladimír Pavlosek - člen představenstva
Tábor, Partyzánská 2495
od 26. 11. 2002 do 11. 8. 2010
Josef Doležal - II. místopředseda představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc 659
od 27. 2. 2002 do 26. 11. 2002
Jaroslav Kupsa - II. místopředseda představenstva
Tábor, Havanská 2828
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 27. 2. 2002 do 26. 11. 2002
Josef Doležal - člen představenstva
Sezimovo Ústí II., Svépomoc 659, PSČ 391 02
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 27. 2. 2002 do 13. 9. 2006
Ing. Milan Šmíd - člen představenstva
Tábor, Sokolovská 2361
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 27. 2. 2002 do 13. 9. 2006
Emil Kubašák - člen představenstva
Bechyně, Písecká 907, PSČ 391 65
den vzniku členství: 29. 5. 2001 - 17. 5. 2006
den vzniku funkce: 29. 5. 2001 - 17. 5. 2006
od 27. 2. 2002 do 11. 8. 2010
Zdeněk Roubíček - člen představenstva
Tábor, Bukurešťská 2790
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 27. 2. 2002 do 11. 8. 2010
Josef Houska - člen představenstva
Sezimovo Ústí II., Průmyslová 1070, PSČ 391 02
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 27. 2. 2002 do 11. 8. 2010
Blanka Macarová - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 586
den vzniku členství: 29. 5. 2001
den vzniku funkce: 29. 5. 2001
od 9. 10. 2000 do 27. 2. 2002
Václav Hubáček - II.místopředseda
Sezimovo Ústí II, Svépomoc 691
od 9. 10. 2000 do 27. 2. 2002
Ladislav Čech - člen představenstva
Tábor, Sídliště nad Lužnicí 2722
od 9. 10. 2000 do 11. 8. 2010
Pavel Šimák - předseda
Tábor, Husinecká 2645
od 10. 4. 2000 do 9. 10. 2000
Pavel Šimák - II. místopředseda
Tábor, Husinecká 2645
od 10. 4. 2000 do 27. 2. 2002
Jana Švehlová - člen představenstva
Tábor, Varšavská 2744
od 25. 8. 1997 do 10. 4. 2000
Ing. Pavel Šimák - II. místopředseda
Tábor, Husinecká 2645
od 10. 2. 1997 do 25. 8. 1997
Ing. Pavel Šimák - II. místopředseda
Tábor, Kaplířova 1031
od 10. 2. 1997 do 10. 4. 2000
Jana Švehlová - člen představenstva
Tábor, Varšavská 2744
od 10. 2. 1997 do 9. 10. 2000
Ing. Jaroslav Beran - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Blatské sídl. 585
od 10. 2. 1997 do 27. 2. 2002
Věra Brichová - člen představenstva
Soběslav, 707/III
od 10. 2. 1997 do 26. 11. 2002
Ing. Jan Babor - I. místopředseda
Tábor, kpt. Jaroše 2249
od 3. 8. 1993 do 27. 2. 2002
Stanislav Mrázek - člen představenstva
Tábor, Sokolovská 2372
od 4. 3. 1993 do 10. 2. 1997
Josef Hanzal - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, Jiráskova 337/I
od 4. 3. 1993 do 9. 10. 2000
Jiří Cibulka - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Svépomoc 672/II
od 4. 3. 1993 do 11. 8. 2010
Petr Kotalík - člen představenstva
Tábor, nám. Přátelství 2302
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
Ing. Václav Kotál - člen představenstva
Tábor, Náchodská 2679
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
Václav Kukla - člen představenstva
Tábor, Minská 2778
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
Jaroslav Perger - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Švehlova 832
od 9. 10. 1991 do 4. 3. 1993
Ivo Patzenhauer - člen představenstva
Veselí nad Lužnicí, 458
od 9. 10. 1991 do 10. 2. 1997
Jaroslav Faltus - člen představenstva
Soběslav, sídl. Svákov 712/II
od 9. 10. 1991 do 10. 2. 1997
Josef Jahn - I. místopředseda
Tábor, Varšavská 2746
od 9. 10. 1991 do 10. 2. 1997
Ing. Pavel Šimák - člen představenstva
Tábor, Kaplířova 1031
od 9. 10. 1991 do 10. 2. 1997
Ing. Jan Babor - II. místopředseda
Tábor, kpt. Jaroše 2249
od 9. 10. 1991 do 9. 10. 2000
Ladislav Čech - předseda
Tábor, Sídliště nad Lužnicí 2722
od 14. 7. 1988 do 9. 10. 1991
Karel Dudek - předseda
Soběslav, Družstevní 442/III
od 14. 7. 1988 do 9. 10. 1991
Josef Jahn - nemá
Tábor, Varšavská 2746
od 14. 7. 1988 do 9. 10. 1991
JUDr. Ivo Švarc - nemá
Tábor, Buzulucká 2344
od 14. 7. 1988 do 27. 2. 2002
Jiří Mráz - člen představenstva
Bechyně, Písecká 856
od 14. 7. 1988 do 11. 8. 2010
Ing. Jindřich Beneda - člen představenstva
Soběslav, 498/III
od 26. 11. 1986 do 27. 2. 2002
Vladimír Borůvka - člen představenstva
Tábor, 2219
od 1. 6. 1984 do 9. 10. 1991
ing. Jan Babor - místopředseda
Tábor, kpt. Jaroše 2429
od 1. 6. 1984 do 9. 10. 1991
Ladislav Čech - nemá
Sídliště nad Lužnicí 2722,
od 1. 6. 1984 do 9. 10. 1991
Miloslav Mařík - nemá
Veselí nad Lužnicí, 437/I
od 1. 6. 1984 do 9. 10. 1991
Josef Zikeš - nemá
Sezimovo Ústí II, Svépomoc 694
od 1. 6. 1984 do 9. 10. 2000
Václav Hubáček - člen představenstva
Sezimovo Ústí II, Svépomoc 691
od 1. 6. 1984 do 11. 8. 2010
Petr Bláha - člen představenstva
Tábor, Jesenského 2589
od 1. 6. 1984 do 11. 8. 2010
ing. Vladimír Chobot - člen představenstva
Tábor, Buzulucká 2332
od 12. 11. 1980 do 9. 10. 1991
Pavel Šimák - místopředseda
Kaplířova 1031,
od 25. 6. 1976 do 9. 10. 1991
Marie Prášková - nemá
Tábor, Pražské předměstí 2349
od 11. 8. 2010
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro k teré je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
od 4. 3. 1993 do 11. 8. 2010
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
Hodnocení firmy
-27
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+14

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-11

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-87

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-95

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-108

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-140

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services