INTEGRA, a.s., IČO: 00215881 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti INTEGRA, a.s. Údaje byly staženy 29. 11. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00215881. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00215881 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu21. 11. 1990
Obchodní firma
od 5. 3. 2002

INTEGRA, a.s.

od 21. 11. 1990 do 5. 3. 2002

I N T E G R A, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 3. 2002 do 30. 5. 2014
Žabčice, Zemědělská č.p.53, PSČ 664 63
od 21. 4. 1993 do 5. 3. 2002
Žabčice, Višňová 396
od 21. 11. 1990 do 21. 4. 1993
Višňová 396, okr. Brno-venkov
IČO
od 21. 11. 1990

00215881

DIČ

CZ00215881

Identifikátor datové schránky:4j2eji5
Právní forma
od 21. 11. 1990
Akciová společnost
Spisová značka151 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 27. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (s výjimkou oboru uvedeného pod č. 82 živnosti volné)
od 30. 5. 2014
- živočišná výroba
od 13. 8. 2009 do 13. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 8. 2009 do 27. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- produkování drůbežího masa a vajec
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- výroba drůbežího masa a konzumních vajec
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- biologický a technologický servis
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- obchodní činnost
od 15. 8. 1991 do 21. 4. 1993
- 4. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení.
od 21. 11. 1990 do 21. 4. 1993
- 1. Společnost zabezpečuje v celém navazujícím procesu výrobu drůbežího masa a konzumních vajec. 2. Společnost zajišťuje v rozsahu této výrobní činnosti potřebný biologický a technologický servis. 3. Společnost provádí obchodní činnost spojenou s výrobním a servisním programem.
Předmět činnosti
od 13. 8. 2009 do 30. 5. 2014
- provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku
od 13. 8. 2009 do 30. 5. 2014
- produkování drůbežího masa a vajec
od 13. 8. 2009 do 30. 5. 2014
- poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa
Ostatní skutečnosti
od 30. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 5. 2014 do 3. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 5. 2014 do 3. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 18. 9. 2009 do 18. 9. 2009
- Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.07.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti INTEGRA, a.s. takto: 1.Důvod snížení základního kapitálu: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu s rozhodnutím v alné hromady společnosti ze dne 03.listopadu 2008, avšak tyto vlastní akcie nezcizila a nehodlá dále zcizit ve lhůtě stanovené zákonem a valnou hromadou společnosti konanou dne 03.listopadu 2008. Základní kapitál společnosti bude snížen za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm. b) Obchodního zákoníku, kdy částka převáděná do rezervního fondu činí 6,82% základního kapitálu společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení zákl adního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu, vytvořeného za účelem úhrady budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm.b) Obchodního zákoníku. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní k apitál bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Jedná se o 232 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě Kč 10 000,-, kdy základní kapitál bude tedy snížen o částku Kč 2 320 000,-. Výše základn ího kapitálu se snižuje z částky Kč 34 000 000,- a nová výše základního kapitálu společnosti tak bude Kč 31 680 000,-. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ust. § 213 odst. 1 Obchodního zákoníku použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní akcie v majetku společnosti v listinné podobě, budou tyto vlastní akcie ve smyslu ust. § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku zničeny.
od 11. 8. 2004 do 9. 2. 2005
- Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 9.6.2004: 1. Základní kapitál společnosti 23.000.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionykorunčeských) se zvyšuje o částku v rozpětí 6.000.000,- Kč až 11.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 11.000.000,- Kč není přípustné. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je plánované rozšíření a zvýšení objemu výroby a s tím související potřeba zdrojů na investiční náklady, včetně posílení působnosti k úvěrování - zvýšení kapitálové přiměřenosti. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je snížení současného objemu závazků společnosti vůči hlavním akcionářům zachyceným v účetnictví, které snižují bonitu společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno ve spojení vydáním nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií, v počtu, odpovídajícím uskutečněným úpisům nových akcií v rámci stanoveného rozpětí zvýšení základního kapitálu, tj. v počtu 600 až 1100 kusů, nejvýše v počtu 1100 kusů. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 4. Emisní kurs se stanoví částkou 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na jednu akcii; emisní ážio nevznikne. 5. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2, která bude všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů zaslána stejným způsobem, jakým je svolána valná hromada společnosti, tj. doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliš tě, uvedeného v seznamu akcionářů. V této informaci budou uvedeny tyto údaje: a) Místem pro upisování nových akcií je malá jednací místnost v sídle společnosti - administrativní budova, Žabčice, Zemědělská 53, 1. poschodí. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní a počíná běžet 7. den, následující po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, obchodní rejstřík, kterým bude povolen zápis rozhodnutí této valné hromady, o zvýšení základního kapitálu; představenst vo bude informovat všechny akcionáře o počátku běhu této lhůty doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného v seznamu akcionářů. c) Na každou jednu dosavadní akcii připadá podíl 11/23 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář s přednostním právem může svá práva získat od jiných akcionářů či je jiným akcionářem převést za účelem jejich sloučení, popř. se může spojit s jiným akcionářem tak, aby mohly být ze sloučených zlomků upsány celé akcie. d) Upisovat lze nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií. Jejich emisní kurs je rovný jmenovité hodnotě. 6. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet číslo 35-3603xxxx vedený u Komerční banky, a.s., přičemž variabilní symbol bude IČ/rodné číslo upisovatele. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny neupsané nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou dva současní akcionáři společnosti, a to: INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie (dále jen "ISA"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 500 kusů nových akcií. BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049 (dále jen "BIOFAKTORY PRAHA"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 600 kusů nových akcií. 8. Místo pro upisování akcií ve druhém kole předem určenými zájemci je shodně jako v prvním kole na uvedeném místě v sídle společnosti. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva (v prvním kole). Oba tito akcionáři budou na počátek běhu lhůty upozorněni zvláštním doplněním inform ace zaslané představenstvem podle bodu 5. tohoto usnesení. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 30 dnů ode dne úpisu nových akcií. 9. Ve smyslu ust. § 202 odst. 4 písm. c) Obchodního zákoníku vyslovuje valná hromada souhlas se započtením pohledávek upisovatelů ve druhém kole, a to jmenovitě: a) INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie, a to pohledávek v objemu nejvýše 5.000.000,- Kč (pětmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 500 kusů akcií); b) BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, a to pohledávek v objemu nejvýše 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 600 kusů akcií); v obou případech se jedná o pohledávky za uskutečněné dodávky produktů odebraných společností jako dlužníkem. K započtení lze uplatnit jen jistiny pohledávek. Pro účely započtení určují jmenovitě tyto pohledávky: Pohledávky INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA - 3.281.996,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60213 ze dne 8. března 2004 a 3.599.840,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60230 z 1. března 2004 (z této faktury na úhradu emisního kursu započtení částečné ve výši 1 .718.004,- Kč). Pohledávky BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o. - 770.154,20 Kč z pohledávky převzaté dne 10. března 2003, 1.729.845,80 Kč z pohledávky převzaté dne 6. června 2003, 2.500.000,- Kč z pohledávky převzaté 6. prosince 2002 a 1.000.000,- Kč z pohledávky převzaté 3. k větna 2004. Započtení těchto pohledávek upisovatelů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií je možné jen na základě dohod o započtení uzavřených před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro postup započtení jsou stanovena tato pravidla: a) Návrh dohody o započtení s pravidelnými náležitostmi ve smyslu zákona musí vypracovat představenstvo společnosti a doručit upisovateli do sedmi dnů ode dne úpisu akcií. b) Akceptovanou smlouvou o započtení musí upisovatel doručit do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu tj. do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem návrhu na souhlas se započtením je výše pohledávek obou věřitelů za společností, zachycených a vykázaných v účetnictví, která negativně ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření a zhoršuje hodnocení společnosti při posuzování jejich platební schopno sti, zejména při jednání o poskytnutí cizích zdrojů nezbytných k rozvoji. 10. Valná hromada souhlasí, aby v případě, že některý z předem určených zájemců v dalším kole upisování neupíše nové akcie do výše limitu jemu dovoleného k započtení vzájemných pohledávek ve smyslu usnesení k předchozímu bodu, popř. některý z nich neupíše žádné nové akcie, mohl upsat druhý z nich všechny zbývající, dosud nikým neupsané akcie do celkového počtu 1100 kusů. Pro tento případ se druhému z předem určených zájemců stanoví lhůta pro úpis zbývajících akcií v trvání 30 dnů, která běží ode dne násle dujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií předem určenými zájemci v druhém kole určené pod bodem 8 tohoto usnesení. Valná hromada také souhlasí, aby každý z obou akcionářů stejně jako ten z akcionářů, který využije právo upsat nové akcie, neupsané druhým z předem určených, mohl kromě splacením emisního kursu započtením uhradit emisní kurs jím upsaných akcií, nekrytý v  plné míře započtením, v penězích. V takovém případě bude emisní kurs splacen na účet číslo 35-3603xxxx vedený u Komerční banky, a.s.
od 29. 2. 2004
- Společnost se sloučila se společností INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PSČ 664 63, IČ 25579592. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PŠC 664 63, IČ 25 579592.
od 6. 11. 2000 do 30. 5. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000 o záměru zvýšit základní jmění z 19.000.000,- Kč na 23.000.000,- Kč, t.j. o 4.000.000,- Kč:
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 4.000.000,- Kč se nepřipouští.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních a provozních finančních zdrojů.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA, akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 2 týdny a počne běžet 5.dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 4 desetinná místa( 0,0526%). Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,21. Valná hromada schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,0526% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,0526% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se pětinásobku a dalším pětinásobkům podílu 0,0526% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 4 desetinným místům, nepřihlíží. Na 5 a další násobky 5 dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- , za emisní kurs 10.000,- Kč za jednu akcii. Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci.
od 7. 9. 2000 do 6. 11. 2000
- ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obou případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 5.870.000,- Kč na 19.000.000,- Kč:
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 5.870.000,- se nepřipouští.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních finančních zdrojů.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 587 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod. do 14.00 hod.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- Lhůta pro upisování akcií, činí 2 týdny a počne běžet 5. dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc, zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 5 desetinných míst) 0,07616. Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,44.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- Valná hromada proto schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,07616% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,07616% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se dvojnásobku a dalším sudým násobkům podílu 0,07616% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 5 desetinným místům nepřihlíží.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- Na dvě a další sudé násobky dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst.5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 15.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- za emisní kurs 15.000,- za jednu akcii.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci.
od 11. 4. 2000 do 1. 6. 2000
- ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obouch případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600.
od 11. 4. 2000 do 30. 5. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000.
od 5. 11. 1998 do 30. 5. 2014
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 12.12.1996.
od 5. 2. 1993
- Společnost se zahraniční majetkovou účastí.
od 21. 11. 1990
- Způsob zřízení: Notářským zápisem ustavující valné hromady akciové společnosti sepsaným dne 20.11.1990 č. 4 NZ 562/90, 4 N 600/90. Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti uzavřenou dne 25.10.1990 v Žabčicích.
od 21. 11. 1990 do 15. 8. 1991
- Základní kapitál akciové společnosti činí 940.000,-- Kčs a je rozdělen na 94 akcií nominální hodnoty 10.000,-- Kčs, znějících na jméno.
od 21. 11. 1990 do 5. 2. 1993
- Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen.
Kapitál
od 18. 9. 2009
Základní kapitál 31 680 000 Kč, splaceno 31 680 000 Kč.
od 9. 2. 2005 do 18. 9. 2009
Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 34 000 000 Kč.
od 6. 11. 2000 do 9. 2. 2005
Základní kapitál 23 000 000 Kč, splaceno 23 000 000 Kč.
od 1. 6. 2000 do 6. 11. 2000
Základní kapitál 19 000 000 Kč, splaceno 19 000 000 Kč.
od 15. 8. 1991 do 1. 6. 2000
Základní kapitál 13 130 000 Kč
od 30. 5. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 168 v listinné podobě.
od 30. 5. 2014
veřejně neobchodovatelné.
od 29. 1. 2010 do 30. 5. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 168 v listinné podobě.
od 29. 1. 2010 do 30. 5. 2014
veřejně neobchodovatelné.
od 18. 9. 2009 do 29. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 168 v listinné podobě.
od 18. 9. 2009 do 29. 1. 2010
veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 9. 2. 2005 do 18. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 400 v listinné podobě.
od 9. 2. 2005 do 18. 9. 2009
veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 6. 11. 2000 do 9. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 300.
od 6. 11. 2000 do 9. 2. 2005
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 1. 6. 2000 do 6. 11. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 900.
od 1. 6. 2000 do 6. 11. 2000
v listinné podobě. Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 18. 11. 1998 do 1. 6. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 313.
od 18. 11. 1998 do 1. 6. 2000
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 8. 1991 do 18. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 313.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 31. 5. 2021
HANS HENRICUS PITERS - člen představenstva
Zeist, Ernst Casimirlaan 32, Nizozemské království
den vzniku členství: 30. 4. 2021
od 31. 12. 2019
PETR KRUL - Předseda představenstva
Dolenice, , PSČ 671 78
den vzniku členství: 6. 12. 2019
den vzniku funkce: 6. 12. 2019
od 29. 7. 2019
MARTIJN HENRICUS ANTONIUS MERTENS - člen představenstva
Leunen, Steegse Peelweg 31 a, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 7. 2019
od 29. 7. 2019 do 31. 5. 2021
GOSSE VENINGA - člen představenstva
Heteren, Kamperfoeliestraat 7, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 7. 2019 - 30. 4. 2021
od 3. 12. 2014 do 29. 7. 2019
SERVATIUS PETER JOSEPH HERMANS - člen představenstva
Beers (Cuijk, Nordbrabant), Elstweg 12, Nizozemské království
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 1. 7. 2019
od 3. 12. 2014 do 29. 7. 2019
NICCOLAS JOHN KERR BAILEY - člen představenstva
Louth (Lincolnshire), Tudor Lodge, High Holme Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 1. 7. 2019
od 3. 12. 2014 do 31. 12. 2019
PETR KRUL - předseda představenstva
Dolenice, , PSČ 671 78
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 5. 11. 2019
den vzniku funkce: 5. 11. 2014 - 5. 11. 2019
od 3. 2. 2012 do 3. 12. 2014
Petr Krul - předseda představenstva
Dolenice, 26, PSČ 671 78
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 11. 2014
den vzniku funkce: 19. 11. 2009 - 5. 11. 2014
od 28. 12. 2009 do 3. 2. 2012
Petr Krul - předseda představenstva
Jiřice u Miroslavi, Dolenice 26, PSČ 671 78
den vzniku členství: 4. 11. 2009
den vzniku funkce: 19. 11. 2009
od 28. 12. 2009 do 3. 12. 2014
Peter Joseph Hermans - člen představenstva
Beers, 5437 PE, Elstweg 12, Nizozemské království
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 11. 2014
od 28. 12. 2009 do 3. 12. 2014
Laurent Sébastien Taalbi - člen představenstva
Saint-Brieuc, rue de Gouédic 123, 22000, Francouzská republika
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 11. 2014
od 2. 9. 2009 do 28. 12. 2009
Ing. Marek Kumprecht - předseda představenstva
Kuřim, Šmeralova 729, PSČ 664 34
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
od 2. 9. 2009 do 28. 12. 2009
Ing. Ivo Vymětal - člen představenstva
Bezměrov, 43, PSČ 767 01
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
od 2. 9. 2009 do 28. 12. 2009
Zuzana Pazderová - člen představenstva
Řevnice, Revoluční 1105, PSČ 252 30
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
od 5. 1. 2009 do 28. 12. 2009
H.A.M. Maatman - člen představenstva
5845 El Sint Anthonis, Den Hoek 2, Nizozemské království
den vzniku členství: 3. 11. 2008 - 4. 11. 2009
od 11. 7. 2008 do 28. 12. 2009
Mathias Henricus Maria Hendrix - člen představenstva
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 4. 11. 2009
od 30. 3. 2007 do 5. 1. 2009
Ing. Lubomír Polášek, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Pučova 675/21
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 4. 11. 2008
od 30. 3. 2007 do 5. 1. 2009
Dr.Ing. Lenka Papešová, CSc. - člen představenstva
Praha 8, Ploskoviská 959/19, PSČ 184 00
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 11. 6. 2008
od 23. 11. 2004 do 2. 9. 2009
Ing. Marek Kumprecht - předseda představenstva
Kuřim, Šmeralova 729, PSČ 664 34
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 3. 9. 2009
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 3. 9. 2009
od 23. 11. 2004 do 2. 9. 2009
Ing. Ivo Vymětal - člen představenstva
Bezměrov, 43, PSČ 767 01
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 3. 6. 2009
od 29. 2. 2004 do 23. 11. 2004
Ing. Michal Veselý - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Olbramovická 710/12
den vzniku členství: 11. 6. 2003
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 9. 6. 2004
od 29. 2. 2004 do 23. 11. 2004
Ing. Lubomír Jurášek - místopředseda představenstva
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 796 01
den vzniku členství: 11. 6. 2003
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 9. 6. 2004
od 29. 2. 2004 do 30. 3. 2007
Ing. Lubomír Polášek, CSc. - člen představenstva
Praha 5, U kříže 626/11
den vzniku členství: 11. 6. 2003
od 29. 2. 2004 do 30. 3. 2007
Dr.Ing. Lenka Papešová, CSc. - členka představenstva
Praha 7, Heřmanova 829/14
den vzniku členství: 11. 6. 2003
od 27. 9. 2000 do 29. 2. 2004
Ing. Lubomír Polášek, CSc. - člen představenstva
Praha 5, U kříže 11/626
den vzniku funkce: 28. 7. 2000
od 27. 9. 2000 do 29. 2. 2004
Dr.Ing. Lenka Papešová, CSc. - členka představenstva
Praha 7, Heřmanova 14/829
den vzniku funkce: 28. 7. 2000
od 12. 10. 1999 do 29. 2. 2004
Ing. Lubomír Jurášek - člen představenstva
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 12. 8. 1999
od 5. 11. 1998 do 12. 10. 1999
Ing. Jaromír Pektor - člen představenstva
Morkovice, Počenice 2
od 5. 11. 1998 do 27. 9. 2000
Ing. Emanuel Míšek - člen představenstva
Velké Meziříčí, Zámecká 23
od 5. 11. 1998 do 27. 9. 2000
Ing. Vlastimil Orel - člen představenstva
Kelč, Školská 556
od 5. 11. 1998 do 11. 7. 2008
Pascal Charpentier - člen představenstva
Žabčice, Višňová 396
den vzniku funkce: 12. 8. 1999 - 19. 6. 2006
od 5. 11. 1998 do 11. 7. 2008
- C/O HUBBARD ISA, 119, av.du Saxe, 69003 Lyon, Francie
od 18. 11. 1997 do 29. 2. 2004
Doc.Ing. Stanislav Jeřábek, CSc. - předseda představenstva
Žabčice, 396
den vzniku funkce: 12. 8. 1999 - 11. 6. 2003
od 11. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Ing. Jaromír Pektor - člen představenstva
Morkovice, Počenice 2
od 11. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Pascal Charpentier - člen představenstva
Žabčice, Višňová 396
od 11. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Ing. Emanuel Míšek - člen představenstva
Velké Meziříčí, Zámecká 23
od 5. 2. 1993 do 11. 4. 1996
Jean-Claude L o r d e r e a u - člen představenstva
Praha 4, Nad lesem 55
od 5. 2. 1993 do 11. 4. 1996
Yves Courtillé - člen představenstva
32 bis, Chemin de Parenty, 69250 Neuville sur Saone,Fran.
od 5. 2. 1993 do 11. 4. 1996
Ing. Lubomír Hánečka - člen představenstva
Chropyně, Nádražní 721
od 5. 2. 1993 do 5. 11. 1998
Ing. Jaroslav Bouchal - člen představenstva
Radslavice, 112
od 21. 11. 1990 do 5. 2. 1993
Ing. Jaroslav Bouchal - místopředseda představenstva
Radslavice, 112
od 21. 11. 1990 do 5. 2. 1993
Jana Směšná - člen představenstva
Velká Bystřice, 597
od 21. 11. 1990 do 5. 2. 1993
Vlastimil Zatloukal - člen představenstva
Dobrotice, 115
od 21. 11. 1990 do 5. 2. 1993
Ing. Josef Zemánek - člen představenstva
Jezernice 211,
od 21. 11. 1990 do 18. 11. 1997
Doc.Ing. Jaroslav Jeřábek, CSc. - předseda představenstva
Višňová, 396
od 31. 5. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jakýkoli člen představenstva samostatně.
od 30. 5. 2014 do 31. 5. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jakýkoli člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva tak činí tím, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci.
od 28. 12. 2009 do 30. 5. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
od 5. 11. 1998 do 28. 12. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva a nebo vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď sám předseda předtavestva nebo dva jiní členové představenstva společně.
od 5. 2. 1993 do 5. 11. 1998
Způsob podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti Doc. Ing. Stanislav Jeřábek, CSc.
Dozorčí rada
od 31. 12. 2019
MATHIAS HENRICUS MARIA HENDRIX - Předseda dozorčí rady
Ospel, Beelenstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 12. 2019
den vzniku funkce: 6. 12. 2019
od 31. 12. 2019
ANTONIUS JOHANNES PETRUS VAN DEN BERG - Člen dozorčí rady
Geldrop, Stationsstraat 23, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 12. 2019
od 29. 7. 2019 do 27. 11. 2022
MARIA THERESIA JOSEPHINA NEGGERS FERRARI - člen dozorčí rady
Boxmeer, Roek 19, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 7. 2019 - 25. 11. 2022
od 18. 7. 2018 do 29. 7. 2019
RONALD HERMAN DE HAAN - Člen dozorčí rady
Arnhem, Frida Heilstraat 4, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 6. 2018 - 1. 7. 2019
od 3. 12. 2014 do 18. 7. 2018
LUDOVICUS AGNES MARIE CLAESSENS - člen dozorčí rady
Bemmel (Lingewaard, Gelderland), Waterwolf 19, Nizozemské království
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 6. 6. 2018
od 3. 12. 2014 do 31. 12. 2019
MATHIAS HENRICUS MARIA HENDRIX - předseda dozorčí rady
Ospel (Limburg), Beelenstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 5. 11. 2019
den vzniku funkce: 5. 11. 2014 - 5. 11. 2019
od 3. 12. 2014 do 31. 12. 2019
ANTONIUS JOHANNES PETRUS VAN DEN BERG - člen dozorčí rady
Geldrop (Geldrop-Mierlo, Nordbrabant), Stationsstraat 23, Nizozemské království
den vzniku členství: 5. 11. 2014 - 5. 11. 2019
od 3. 2. 2012 do 3. 2. 2012
Ing. Marie Zajícová - místopředseda dozorčí rady
Práče, 147, PSČ 671 61
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 24. 10. 2011
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 24. 10. 2011
od 3. 2. 2012 do 3. 12. 2014
Ing. Dušan Pekařík - člen dozorčí rady
Rousínov, Polní, PSČ 683 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 5. 11. 2014
od 29. 1. 2010 do 3. 12. 2014
Mathias Henricus Maria Hendrix - předseda dozorčí rady
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 11. 2014
den vzniku funkce: 19. 11. 2009 - 5. 11. 2014
od 29. 1. 2010 do 3. 12. 2014
Antonius Johannes Petrus van den Berg - člen dozorčí rady
5664 AP Geldrop, Stationsstraat 23, Nizozemské království
den vzniku členství: 4. 11. 2009 - 5. 11. 2014
od 2. 9. 2009 do 29. 1. 2010
Viktor Novák - předseda dozorčí rady
Praha, Anny Rybníčkové 2612/10
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 4. 11. 2009
od 2. 9. 2009 do 3. 2. 2012
Ing. Marie Zajícová - místopředseda dozorčí rady
Prosiměřice,Práče, 147, PSČ 671 71
den vzniku členství: 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 3. 6. 2009
od 2. 8. 2007 do 29. 1. 2010
Ing. Vlastislav Mudrák - člen dozorčí rady
Vizovice, Komenského 1273, PSČ 763 12
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 4. 11. 2009
od 30. 3. 2007 do 2. 8. 2007
Ing. Bohdan Bidmon - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Podzimní 2428, PSČ 688 01
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 17. 6. 2007
od 23. 11. 2004 do 30. 3. 2007
Ing. Alois Matěj - člen
Nový Malín, 626, PSČ 788 03
den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 19. 6. 2006
od 23. 11. 2004 do 2. 9. 2009
Ing. Jana Sefzigová - předsedkyně
Praha 9 - Uhříněves, Pardubická 1094/11
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 3. 6. 2009
od 23. 11. 2004 do 2. 9. 2009
Ing. Marie Zajícová - místopředsedkyně
Práče, Prosiměřice 147, PSČ 671 71
den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 3. 6. 2009
od 25. 3. 2003 do 23. 11. 2004
Ing. Marie Zajícová - člen
Práče - Prosimeřice, 147, PSČ 671 71
den vzniku funkce: 28. 6. 2002
od 27. 9. 2000 do 23. 11. 2004
Ing. Jana Sefzigová - členka
Praha 9, Vašátkova 1013
den vzniku funkce: 28. 7. 2000
od 5. 11. 1998 do 27. 9. 2000
Pavel Bílek - člen
Náměšť nad Oslavou, Kleinovka 42
od 5. 11. 1998 do 25. 3. 2003
Jean Perret - člen
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon, Francouzská republika
od 5. 11. 1998 do 23. 11. 2004
Jarmila Krybusová - členka
Kroměříž, SNP 3992
den vzniku funkce: 12. 8. 1999 - 9. 6. 2004
od 11. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Jarmila Krybusová - členka
Kroměříž, SNP 3992
od 5. 2. 1993 do 11. 4. 1996
Ing. Jaromír Pektor - člen
Počenice 2, Morkovice, PSČ 768 33
od 5. 2. 1993 do 5. 11. 1998
Jean Perret - člen
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon, Francouzská republika
od 5. 2. 1993 do 5. 11. 1998
Pavel Bílek - člen
Náměšť nad Oslavou, Samota 42
Akcionáři
od 28. 12. 2009
Institut de Sélection Animale B.V. IČ 16080941
5831CK Boxmeer, Spoorstraat 69, Nizozemské království
Odštěpné závody
Název
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
INTEGRA, a.s. - odštěpný závod Líheň Osek nad Bečvou
Adresa sídla
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
Osek nad Bečvou,
Předmět podnikání
od 27. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (s výjimkou oboru uvedeného pod č. 82 živnosti volné)
od 30. 5. 2014
- živočišná výroba
od 13. 8. 2009 do 13. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 8. 2009 do 27. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- produkování drůbežího masa a vajec
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa
od 21. 4. 1993 do 13. 8. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- výroba drůbežího masa a konzumních vajec
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- biologický a technologický servis
od 5. 2. 1993 do 23. 11. 2004
- obchodní činnost
od 15. 8. 1991 do 21. 4. 1993
- 4. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení.
od 21. 11. 1990 do 21. 4. 1993
- 1. Společnost zabezpečuje v celém navazujícím procesu výrobu drůbežího masa a konzumních vajec. 2. Společnost zajišťuje v rozsahu této výrobní činnosti potřebný biologický a technologický servis. 3. Společnost provádí obchodní činnost spojenou s výrobním a servisním programem.
Vedoucí odštěpného závodu
od 27. 9. 2000 do 23. 11. 2004
-
,
od 5. 11. 1998 do 27. 9. 2000
ing. Vlastimil Orel
Kelč, Školská 556
od 5. 2. 1993 do 5. 11. 1998
ing. Jaroslav Bouchal
Radslavice, 112
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+10

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-16

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-32

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-44

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-68

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-99

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services