SEVEROFRUKT, akciová společnost, IČO: 00218898 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost Údaje byly staženy 13. 6. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 00218898. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00218898 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1993
Obchodní firma
od 1. 1. 1993

SEVEROFRUKT, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
Terezín, Trávčice čp. 178, PSČ 411 55
IČO
od 1. 1. 1993

00218898

DIČ

CZ00218898

Identifikátor datové schránky:zsbf9ng
Právní forma
od 1. 1. 1993
Akciová společnost
Spisová značka373 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 5. 12. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Velkoobchod a maloobchod, Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Pronájem a půjčování věcí movitých.
od 5. 12. 2016
- Zámečnictví, nástrojářství
od 5. 12. 2016
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 5. 12. 2016
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 5. 12. 2016
- Zemědělská výroba
od 18. 7. 2001 do 18. 7. 2001
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými náklady
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- Nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků.
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- výroba sadby a sazenic zeleniny a květin, výroba zeleniny, květin a dřevin
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- velkoobchod
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- výroba potravinářských výrobků
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- specializovaný maloobchod
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- silniční motorová doprava nákladní
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- silniční motorová doprava osobní
od 18. 7. 2001 do 5. 12. 2016
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 11. 9. 1995 do 18. 7. 2001
- silniční motorová doprava
od 11. 9. 1995 do 18. 7. 2001
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 11. 9. 1995 do 5. 12. 2016
- zámečnictví
od 1. 1. 1993 do 18. 7. 2001
- 1. Pronájem zemědělských strojů a zařízení a objektu. 2. Nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků. 3. Poskytování software, automatizované zpracování dat. 4. Sušení ovoce a zeleniny. 5. Výroba ovocných a zeleninových nápojů a koncentrátu. 6. Výroba sadby a sazenic zeleniny a květin, výroba zeleniny, květin a dřevin. 7. Pronájem skladovacích prostor včetně poskytování služeb souvisejících se skladováním.
Předmět činnosti
od 5. 12. 2016
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 5. 12. 2016 do 5. 12. 2016
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 5. 12. 2016 do 5. 12. 2016
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 5. 12. 2016 do 5. 12. 2016
- Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 5. 12. 2016 do 5. 12. 2016
- Velkoobchod a maloobchod
od 5. 12. 2016 do 5. 12. 2016
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ostatní skutečnosti
od 19. 10. 2020
- Valná hromada společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem 41201 Travčice 178, identifikační číslo 00218898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, číslo vložky 373, přijala dne 16.10.2020 toto usnesen í: Vzhledem k tomu, že: (A) Ing. Pavel Tomáš, narozen 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 19300 Praha 9 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, IČ: 00218898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 373 (dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporac ích), (B) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena dne 31.8.2020 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 309-40/2020 ze dne 27.8.2020 vypracovaný znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6. 2010, pod číslem Spr 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8, přičemž tento Znalecký posudek byl zpracován ke dni 27.8.2020, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1171, IČ: 45244782 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, a (E) před přijetím tohoto usnesení bylo statutárnímu řediteli Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, v souladu s § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, IČO 00218898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 373 je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Ing. Pavel Tomáš, narozen 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 19300 Praha 9, který je vlastníkem 208 kusů (slovy: dvě stě osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 208 (slovy: dvě stě osm) hlasů na valné hromadě, dále je vlastníkem 1.452 kusů (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát dva kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 14.520 (slovy: čtrnáct tisíc pět set dvacet) hlasů na valné hromadě a dále je vlastníkem 930 kusů (slovy: devět set třicet kus ů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 93.000 (slovy: devadesát tři tisíc) hlasů na valné hromadě. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 107.728.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), což představuje podíl cca 94,49 % (slovy: devadesát čtyři celých a čtyřicet d evět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 100.000,-- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) za kus, v listinné podobě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Pavla Tomáše, narozeného 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 721,-- Kč (slovy: sedm set dvacet jedna korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v l istinné podobě vydanou Společností, protiplnění ve výši 7.211,-- Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě jedenáct korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společno stí a protiplnění ve výši 72.106,-- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc jedno sto šest korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 309-40/2020 ze dne 27.8.2020 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování po dniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod číslem Spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. 4. určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, odlišným od Hlavního akcionáře, Pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou s pořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přecho dem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení § 389 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků p odle § 1802 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ustanovení § 387 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického pr áva, v sídle Společnosti na adrese Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předlože ní akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ustanovení § 387 odstav ec 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude S polečnost postupovat podle § 346 odstavec 1 věty první zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné.
od 25. 3. 1997 do 27. 9. 2018
- Převod akcií jiné osobě než akcionáři společnosti podléhá právu odmítnutí tohoto převodu ostatními akcionáři. Výkonem tohoto práva je pověřeno představenstvo společnosti.
od 31. 7. 1993
- S akciovou společnosti SEVEROFRUKT byla sloučena akciová společnost BRASSICA se sídlem v Trávčicích čp. 178, 411 55 Terezín, identifikační číslo: 46710761, na základě rozhod- nutí valných hromad obou společnosti ze dne 28.4.1993
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
- Jménem akciové společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva.
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
- Prokura : Ing. Tomáš K r á l , bytem Jiřího z Poděbrad 22, Litoměřice. Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
- Dozorčí rada společnosti : Ing. Petr V o d e n k a , bytem Jenčice 79, Třebenice Ing. Václav R a m e š , bytem Budyně nad Ohří, Pionýrů 262 Ing. Jan Š í p a l , bytem Krabčice 107 Ing. Jiří K o t r b a , bytem Chotiměř 97, Velemín Jiří R ý s l e r , bytem Doksany 134 Zdeněk Š k u t a , bytem Červený Hrádek 42, Jirkov Otto J a h e n , bytem Lkáň.
Kapitál
od 25. 3. 1997
Základní kapitál 114 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1993 do 25. 3. 1997
Základní kapitál 114 000 000 Kč
od 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 230 v listinné podobě.
od 27. 9. 2018
Převoditelnost akcií společnosti je omezena dle článku 4 stanov společnosti ze dne 20.9.2018. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem statutárního ředitele společnosti.
od 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 547 v listinné podobě.
od 27. 9. 2018
Převoditelnost akcií společnosti je omezena dle článku 4 stanov společnosti ze dne 20.9.2018. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem statutárního ředitele společnosti.
od 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 983 v listinné podobě.
od 27. 9. 2018
Převoditelnost akcií společnosti je omezena dle článku 4 stanov společnosti ze dne 20.9.2018. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem statutárního ředitele společnosti.
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 230.
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
v listinné podobě
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 547.
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
v listinné podobě
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 983.
od 1. 1. 1993 do 27. 9. 2018
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 1. 2021
Ing. VÁCLAV HOŠEK - Předseda správní rady
Praha - Pitkovice, Klouzková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 6. 1. 2021
den vzniku funkce: 6. 1. 2021
od 27. 9. 2018 do 1. 1. 2021
Ing. VÁCLAV HOŠEK - Statutární ředitel
Praha - Pitkovice, Klouzková, PSČ 104 00
den vzniku funkce: 20. 9. 2018
od 27. 9. 2018 do 25. 1. 2021
MARTIN VANĚČEK - Předseda správní rady
Praha - Horní Měcholupy, Livornská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 9. 2018 - 6. 1. 2021
den vzniku funkce: 20. 9. 2018 - 6. 1. 2021
od 29. 2. 2016 do 29. 2. 2016
OLGA NOVOTNÁ - Předseda představenstva
Čestlice, Pitkovická, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 12. 9. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2011 - 12. 9. 2014
od 29. 2. 2016 do 29. 2. 2016
OLGA ŠALOMOUNOVÁ - Člen představenstva
Ondřejov, , PSČ 393 01
den vzniku členství: 15. 12. 2011 - 12. 9. 2014
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
JAROSLAVA ŠINDELOVÁ - Předseda představenstva
Bohušovice nad Ohří, Krátká, PSČ 411 56
den vzniku členství: 12. 9. 2014 - 20. 9. 2018
den vzniku funkce: 2. 6. 2015 - 20. 9. 2018
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
FRANTIŠEK ŠIŠKA - Člen představenstva
Mšené-lázně, Růžová, PSČ 411 19
den vzniku členství: 12. 9. 2014 - 20. 9. 2018
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
MARTIN VANĚČEK - Člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Livornská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 2. 6. 2015 - 20. 9. 2018
od 12. 6. 2015 do 29. 2. 2016
OLGA NOVOTNÁ - Předseda představenstva
Čestlice, Pitkovická, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 15. 12. 2011
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 15. 12. 2011
od 19. 9. 2008 do 12. 6. 2015
Olga Novotná - Předseda představenstva
Čestlice, Pitkovická 70, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2008
od 19. 9. 2008 do 29. 2. 2016
Olga Šalomounová - Člen představenstva
Znojmo, Pražská 2015/62, PSČ 669 02
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 15. 12. 2011
od 19. 9. 2008 do 29. 2. 2016
Martin Vaněček - Člen představenstva
Praha - Praha 10, Livornská 428, PSČ 109 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 6. 9. 2007 do 19. 9. 2008
Ing. Vladimír Macek - Člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1183/C, PSČ 165 00
den vzniku členství: 25. 5. 2007 - 27. 6. 2008
od 17. 8. 2005 do 19. 9. 2008
Zdeněk Šoral - Člen představenstva
Lovosice, Ústecká 111/113, PSČ 410 02
den vzniku členství: 3. 6. 2005 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 17. 8. 2005
Ing. Antonín Kos - Člen představenstva
Lovosice, Ústecká 111, PSČ 410 02
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 3. 6. 2005
od 28. 8. 2004 do 6. 9. 2007
Ing. Radim Vlček - Člen představenstva
Byšice 406, PSČ 277 32
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 7. 3. 2007
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
Ing. Jaroslav Zeman - Předseda představenstva
Bohušovice nad Ohří, Nová 320, PSČ 411 56
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
František Šiška - Člen představenstva
Mšené lázně, Zahradní 372, PSČ 411 19
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
Ing. Vítězslav Vlk - Člen představenstva
Mělník, Legionářů 69, PSČ 276 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
Ing. Milan Bat´ha - Člen představenstva
Praha 8, Vřesová 4/682, PSČ 181 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
Ing. Ivo Kadeřábek - Člen představenstva
Bohušovice nad Ohří, Zahradní 359, PSČ 411 56
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Jaroslav Zeman - Předseda představenstva
Bohušovice nad Ohří, Nová 320, PSČ 411 56
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
den vzniku funkce: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
František Šiška - Člen představenstva
Mšené lázně, Zahradní 372, PSČ 411 19
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Radim Vlček - Člen představenstva
Byšice, 333, PSČ 277 32
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Vítězslav Vlk - Člen představenstva
Mělník, Legionářů 69, PSČ 276 01
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Milan Baťha - Člen představenstva
Praha 8, Vřesová 4/682, PSČ 181 01
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Jaroslav Kopta - Člen představenstva
Dolní Zálezly, Dlážděná 53, PSČ 403 01
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Antonín Kos - Člen představenstva
Lovosice, Ústecká 111, PSČ 410 02
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 6. 8. 1999 do 23. 10. 2003
Ing. Milan Baťha - Člen představenstva
Rumburk, Polní 8/727
od 6. 8. 1999 do 23. 10. 2003
Ing. Jaroslav Kopta - Člen představenstva
Dolní Zálezly, Dlážděná 53
od 6. 8. 1999 do 23. 10. 2003
Ing. Antonín Kos - Člen představenstva
Lovosice, Ústecká 111
od 7. 7. 1997 do 6. 8. 1999
Ing. Pavel Pomikáček - Člen představenstva
Mimoň, Březinova 75
od 2. 9. 1994 do 6. 8. 1999
Ing. Oldřich Černý - Člen představestva
Litoměřice, Květinová 372
od 2. 9. 1994 do 6. 8. 1999
Ing. Jaroslav Bureš - Člen představenstva
Brozany, 351
od 2. 9. 1994 do 23. 10. 2003
František Šiška - Člen představenstva
Mšené lázně, Zahradní 372
od 2. 9. 1994 do 23. 10. 2003
Ing. Radim Vlček - Člen představenstva
Byšice, 333
od 2. 9. 1994 do 23. 10. 2003
Ing. Vítězslav Vlk - Člen představenstva
Mělník, Legionářů 69
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Zdeněk Bambásek, CSc. - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, U zvonice 1845
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Bohumil Urban - Člen představenstva
Malšovice, 71
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Josef Ryšavý - Člen představenstva
Račetice, 64
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Vlasta Šulcová - Člen představenstva
Praha 5, Brdičkova 1915
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Jindřich Materna - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 1792
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Vlastimil Ekrt - Člen představenstva
Libčeves, 97
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Vít Masopust - Člen představenstva
Bohušovice nad Ohří, Nová 321
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
Ing. Vladimír Černý - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Máchova 260
od 1. 1. 1993 do 2. 9. 1994
JUDr. Alena Wolfová - Člen představenstva
Mělník, Kněžny Emy 229
od 1. 1. 1993 do 7. 7. 1997
Ing. Pavel Pomikáček - Člen představenstva
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591
od 1. 1. 1993 do 23. 10. 2003
Ing. Jaroslav Zeman - Předseda představenstva
Bohušovice nad Ohří, Nová 320
od 27. 9. 2018 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel ve všech věcech samostatně.
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně.
od 8. 10. 2008 do 29. 2. 2016
Jednání jménem společnosti: Jednat ve věcech jménem společnosti jsou oprávněni předseda představenstva nebo ředitel společnosti.
od 2. 9. 1994 do 8. 10. 2008
Jednání jménem společnosti: Jednat ve věcech jménem společnosti jsou oprávněni předseda představenstva nebo ředitel společnosti. Předsedou představenstva byl dne 27.5.1994 zvolen Ing. Jaroslav Zeman, ředitelem společnosti byl jmenován František Šiška.
Dozorčí rada
od 27. 9. 2017 do 27. 9. 2018
MICHAELA PEŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Evaň, , PSČ 410 02
den vzniku členství: 2. 6. 2015 - 20. 9. 2018
od 30. 8. 2017 do 27. 9. 2017
MICHAELA PEŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Evaň, , PSČ 410 02
den vzniku členství: 2. 6. 2015
od 29. 2. 2016 do 30. 8. 2017
MICHAELA ŠMÍDOVÁ - Člen dozorčí rady
Evaň, , PSČ 410 02
den vzniku členství: 2. 6. 2015
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
OLGA ŠALOMOUNOVÁ - Předseda dozorčí rady
Ondřejov, , PSČ 393 01
den vzniku členství: 12. 9. 2014 - 20. 9. 2018
den vzniku funkce: 2. 6. 2015 - 20. 9. 2018
od 29. 2. 2016 do 27. 9. 2018
Ing. JANA PEČENÁ - Člen dozorčí rady
Straškov-Vodochody - Vodochody, , PSČ 411 84
den vzniku členství: 12. 9. 2014 - 20. 9. 2018
od 10. 2. 2015 do 29. 2. 2016
HANA BLÁHOVÁ ŽLUVOVÁ - Předseda dozorčí rady
Králův Dvůr - Počaply, Plzeňská, PSČ 267 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 19. 9. 2008 do 10. 2. 2015
Hana Bláhová Žlůvová - Předseda dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, Pod Lysinami 470/17, PSČ 147 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2008
od 19. 9. 2008 do 29. 2. 2016
Michaela Šmídová - Člen dozorčí rady
Milovice, Topolová 913, PSČ 289 24
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
Ing. Miroslav Kubů - Předseda dozorčí rady
Litoměřice, Hálkova 218/1, PSČ 412 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 19. 9. 2008
RNDr. Svatopluk Čech - Člen dozorčí rady
Mělník, Mánesova 1085, PSČ 276 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 27. 6. 2008
od 28. 8. 2004 do 4. 6. 2013
Ing. Vlastimila Beránková - Člen dozorčí rady
Bohušovice nad Ohří, Zahradní 359, PSČ 411 56
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 30. 7. 2009
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
Ing. Miroslav Kubů - Předseda dozorčí rady
Litoměřice, Hálkova 218/1
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
den vzniku funkce: 21. 4. 2003 - 30. 4. 2004
od 23. 10. 2003 do 28. 8. 2004
RNDr. Svatopluk Čech - Člen dozorčí rady
Mělník, Mánesova 1085, PSČ 276 01
den vzniku členství: 18. 4. 2003 - 30. 4. 2004
od 13. 4. 2000 do 23. 10. 2003
Mgr. Dušan Štefanec - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Mládežnická 6
od 6. 8. 1999 do 28. 8. 2004
Ing. Vlastimila Beránková - Člen dozorčí rady
Bohušovice nad Ohří, Zahradní 359
den vzniku členství: 30. 4. 1999 - 30. 4. 2004
od 2. 9. 1994 do 6. 8. 1999
Ing. Vít Masopust
Bohušovice nad Ohří, Nová 321
od 2. 9. 1994 do 13. 4. 2000
JUDr. Alena Wolfová
Mělník, Kněžny Emy 229
od 2. 9. 1994 do 23. 10. 2003
Ing. Miroslav Kubů
Litoměřice, Hálkova 218/1
Akcionáři
od 20. 11. 2020
Ing. PAVEL TOMÁŠ
Praha - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+10

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-35

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-50

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-129

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-379

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Firmy se stejným IČO

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services