Technometra Radotín, a.s., IČO: 00238856 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Technometra Radotín, a.s. Údaje byly staženy 22. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 00238856. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00238856 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 1. 1991
Datum zániku16. 11. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 6. 4. 2000 do 16. 11. 2011

Technometra Radotín, a.s.

od 2. 1. 1991 do 6. 4. 2000

Technometra Radotín, a. s. (Ltd.-anglicky, s.a.-francouzsky, s.p.a.-italsky, A.G.-německy, a.o.-rusky)

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 2. 1. 1991 do 9. 9. 2010
Praha 5 - Radotín, Vrážská 239 , PSČ 150 00
IČO
od 2. 1. 1991 do 16. 11. 2011

00238856

DIČ

CZ00238856

Právní forma
od 2. 1. 1991 do 16. 11. 2011
Akciová společnost
Spisová značka537 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 9. 2010 do 16. 11. 2011
- obráběčství
od 9. 9. 2010 do 16. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 11. 2003 do 9. 9. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technikých věd nebo společenských věd
od 12. 9. 2003 do 9. 9. 2010
- vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky
od 6. 4. 2000 do 2. 3. 2007
- provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
od 24. 10. 1997 do 9. 9. 2010
- provozování ubytovacího zařízení
od 1. 10. 1997 do 12. 9. 2003
- vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky
od 22. 1. 1993 do 9. 9. 2010
- výroba kovů a kovových výrobků
od 22. 1. 1993 do 9. 9. 2010
- výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá a hospodář- ská odvětví
od 22. 1. 1993 do 9. 9. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
- výstavba, montáž, nákup, prodej, údržba, nájem a pronájem a pro- vozování nemovitostí včetně restauračních a ubytovacích zařízení
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
- obchodní, zprostředkovatelská, obstaravatelská, konzultační čin- nost
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
- výzkum, vývoj, výroba, montáž, nákup, prodej, opravy, servis, údržba, nájem a pronájem hydraulických prvků a agregátů, pneu- matických prvků a zařízení, přistávacích zařízení letadel a je- jich dílců a dalších strojírenských a elektrotechnických výrobků
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
- výzkum, vývoj, výroba, montáž, nákup, prodej, opravy, servis, údržba, nájem a pronájem zařízení pro sledování vyhodnocování a zlepšování životního prostředí, zdravotního stavu obyvatelstva a defektoskopie
Ostatní skutečnosti
od 16. 11. 2011 do 16. 11. 2011
- Důvodem výmazu společnosti Technometra Radotín, a.s., IČO: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, je vnitrostátní fúze této společnosti sloučením se společností AERO Vodochody a.s., IČO: 00010545, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, s přechodem jmění společnosti Technometra Radotín, a.s.v včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na nástupnickou společnost AERO Vodochody a.s., IČO: 00010545, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, ul U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70. Společnost Technometra Radotín, a.s., IČO: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70 tedy zanikla vnitrostátní fúzí sloučením.
od 15. 10. 2010 do 16. 11. 2011
- Přesná jmenovitá hodnota 393 237 ks akcie na jméno v listinné podobě ve činí 303,346 Kč, každé akcie.
od 9. 9. 2010 do 15. 10. 2010
- Společnost AERO Vodochody a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Technometra Radotín, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Technometra Radotín, a.s., který dosud činí 219.426.246,- Kč, o částku 100.139.375,- Kč, přičemž : a) důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vzniklá v předchozích účetních obdobích (neuhrazené ztráty minulých let); b) základní kapitál ze stávající výše 219.426.246,- Kč bude snížen o částku 100.139.375,- Kč na novou výši 119.286.871,- Kč; c) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ustanovením § 213a obhcodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie z původní jmenovité hodnoty 558,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 303,346 Kč; d) částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 100.139.375,- Kč bude použita na úhradu ztráty vzniklé v předchozích účetních obdobích (neuhrazené ztráty minulých let); e) lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí dva měsíce a počíná běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 28. 11. 2005 do 30. 12. 2005
- Dne 15.11.2005 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele-společnost AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545 - v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 30.134.790,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 219.42 6.246,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 348/2005, N 369/2005 ze dne 15.11.2005 pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze: "Konstatuji, že stávající základní kapitál akciové společnosti Technometra Radotín, a.s. ve výši 189.291.456,- Kč (tj. slovy: jedno sto osmdesát devět milionů dvě stě devadesát jedna tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) je zcela a beze zbytku spla cen. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti Technometra Radotín, a.s. o částku 30.134.790,-Kč (tj. slovy: třicet milionů jedno sto třicet čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 189.291.456,-Kč (tj. slovy : jedno sto osmdesát devět milionů dvě stě devadesát jedna tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 219.426.246,-Kč (tj. slovy: dvě stě devatenáct milionů čtyři sta dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční stabilizace společnosti posílením vlastních zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 54 005 (tj. padesáti čtyři tisíc pěti) kusů kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány,o jmenovité hodnotě jedné akcie 558,-Kč (tj. slovy: pět set padesát osm korun českých). Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstanou nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 558,-Kč (tj. pět set padesát osm korun českých) za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti může využít svého přednostního práva na upsání akcií v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Dlouhá čp. 705, č. or. 16, PSČ 110 00, identifikační číslo 264 51 999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, ve vložce 44370, a to ve lhůtě do 30-ti (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 558,-Kč (tj. slovy: pět set padesát osm korun českých) připadá podíl na jedné no vé akcii o velikosti 4/25 (tj. slovy: čtyři lomeno dvacet pět), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Představenstvo společnosti je povinno oznámit jedinému akcionáři počátek běhu tého lhůty doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu na upsání akcií. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 54.005 (tj. slovy padesát čtyři tisíc pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 558,- Kč (tj. slovy: pět set padesát osm korun českých) jedné akcie, které budou vydány v listinné podob ě a nebudou kótovány s tím, že emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 558,-Kč (tj. slovy: pět set padesát osm korun českých) za jednu akcii. Jediný akcionář může uzavřít Smlouvu o upsání akcií, jejíž návrh je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému akcionáři do 7 (tj.slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v rozsahu svého přednostního práva, v sídle společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Dlouhá č.p. 705, č. or. 16, PSČ: 110 00, identifikační číslo 264 51 999, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, ve vložce 44370, v pracovní dny, v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, ve lhůtě do 30-ti (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud připadne poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno oznámit jedinému akcioná ři doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% (tj. slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 14-ti (tj. slovy: čtrnácti) dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení peně žitých pohledávek upisovatele (jediného akcionáře) vůči společnosti Technometra Radotín, a.s. z titulu nevypořádané zálohy ve výši 28,038.154,45 Kč (tj. slovy: dvacet osm milionů třicet osm tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých, čtyřicet pět haléřů) poskytnuté upisovatelem (jediným akcionářem) na profinancování výroby podvozků a zálohy ve výši 2,096.814,50Kč (tj. slovy: dva miliony devadesát šest tisíc osm set čtrnáct korun českých, padesát haléřů) poskytnuté upisovatelem (jediným akcionářem) na výr obu a dodávku bloků řízení pro letouny, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to do částky 30,134.790,-Kč (tj. slovy: třicet milionů jedno sto třicet čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitá lu. Upisovateli (jedinému akcionáři) bude bezprostředně po podpisu Smlouvy o upsání akcií předložen návrh Dohody o započtení spolu s potvrzením auditora o existenci a výši pohledávky, přičemž Dohoda bude uzavřena ve výše uvedené lhůtě 14-ti (tj. slovy: čt rnácti) dnů. Pro započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení: Návrh Dohody o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Dlouhá č.p. 705, č.or. 16, PSČ: 110 00 , identifikační číslo 264 51 999, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, ve vložce 44370, po dobu lhůty stanovené k upsání akcií a k vykonání přednostního práva. K uzavření Dohody o započtení se stanoví lhůta 14-ti (tj. slovy: čtrnácti) dnů od dne upsání akcií upisovatelem (jediným akcionářem) v sídle společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Dlouhá č.p. 705, č.or. 16, PSČ: 110 00, identifikační číslo 264 51 999. Vklad na zvý šení základního kapitálu bude upisovatelem (jediným akcionářem) splacen dnem uzavření Dohody o započtení mezi společností a upisovatelem (jediným akcionářem) a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, do výše, do k teré se vzájemně kryjí. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti, s tím ,že akcie bez využití přednost ního práva lze upsat ve lhůtě 60-ti (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty oznámen v Hospodářských novinách. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití před nostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 558,-Kč (tj. slovy: pět set padesát osm korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 30.134.790,-Kč (tj. slovy: třicet milionů jedno sto třicet čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých) je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 3 (tj. slovy: tří) dnů ode dne upsání, na účet společnosti číslo 1372807-504/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28."
od 27. 12. 2000 do 15. 10. 2010
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního jmění splečnosti z částky Kč 339.232.000,- o částku 149 940 544,- Kč, na částku Kč 189 291.456,- a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního jmění se provede snížením jmenovité hodnoty u každé akcie z 1.000,- Kč o 422,- Kč na částku 558,- Kč, tzn., že nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno bude činit Kč 558,- . Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
od 6. 11. 2000 do 27. 12. 2000
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního jmění splečnosti z částky Kč 339.232.000,- o částku 149 940 544,- Kč, na částku Kč 189 291.456,- a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního jmění se provede snížením jmenovité hodnoty u každé akcie z 1.000,- Kč o 422,- Kč na částku 558,- Kč, tzn., že nová jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele bude činit Kč 558,- . Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
od 20. 10. 1998 do 20. 10. 1998
- Valná hromada společnosti konaná dne 13. července 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 162 000 000,- s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upsáno 162 821 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- na jednu akcii. Práva spojená s akciemi této emise budou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. Bude využito přednostního práva akcionářů k úpisu akcií. Emisní kurz akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Celý peněžitý vklad bude splacen v hotovosti na účet společnosti u Konsolidační banky Praha, s.p.ú, číslo účtu 2400155//3300 do 5 dnů po úpisu. Lhůta pro úpis začíná běžet následujícího dne po provedení zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a činí 10 pracovních dnů.
od 20. 10. 1998 do 26. 8. 1999
- Valná hromada společnosti konaná dne 13. července 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 162 821 000,- s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upsáno 162 821 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- na jednu akcii. Práva spojená s akciemi této emise budou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. Bude využito přednostního práva akcionářů k úpisu akcií. Emisní kurz akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Celý peněžitý vklad bude splacen v hotovosti na účet společnosti u Konsolidační banky Praha, s.p.ú, číslo účtu 2xxxx do 5 dnů po úpisu. Lhůta pro úpis začíná běžet následujícího dne po provedení zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a činí 10 pracovních dnů.
od 2. 1. 1991 do 17. 7. 1992
- Revizor účtů: Ing. Rudolf Sluka, bytem Praha 5 - Radotín, Radkovská 969/19
od 2. 1. 1991 do 16. 11. 2011
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. zakladatelem AERO, akciová společnost. Roz- hodnutím představenstva zakladatele ze dne 19.12.1990, kterým byl schválen zakladatelský plán a stanovy, složení představenstva, dozorčí rady a jmenován revizor účtů. Celý upsaný kapitál byl splacen, přičemž se jedná o nepeněžité plnění předběžně ohodnoce- né soudním znalcem Ing. Janem Křížem, bytem Praha 8 - Libeň, Kundratka 9/1416.
Kapitál
od 15. 10. 2010 do 16. 11. 2011
Základní kapitál 119 286 871 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 12. 2005 do 15. 10. 2010
Základní kapitál 219 426 246 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2001 do 30. 12. 2005
Základní kapitál 189 291 456 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 1999 do 1. 8. 2001
Základní kapitál 339 232 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 1996 do 26. 8. 1999
Základní kapitál 176 411 000 Kč
od 11. 10. 1995 do 30. 4. 1996
Základní kapitál 152 811 000 Kč
od 2. 1. 1991 do 11. 10. 1995
Základní kapitál 68 671 000 Kč
od 15. 10. 2010 do 16. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 393 237.
od 30. 12. 2005 do 15. 10. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 393 237.
od 30. 12. 2005 do 15. 10. 2010
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 30. 12. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 339 232.
od 1. 8. 2001 do 30. 12. 2005
v listinné podobě
od 26. 8. 1999 do 1. 8. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 339 232.
od 26. 8. 1999 do 1. 8. 2001
v listinné podobě
od 30. 4. 1996 do 26. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 176 411.
od 11. 10. 1995 do 30. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 152 811.
od 2. 1. 1991 do 11. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 68 671.
Statutární orgán
od 15. 10. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Michal Flídr - člen představenstva
Odolena Voda, Pod Tvrzí, PSČ 250 70
den vzniku členství: 1. 9. 2010
od 12. 11. 2009 do 15. 10. 2010
Erik Zajíc - člen představenstva
Louny, Riegrova 1209, PSČ 440 01
den vzniku funkce: 7. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 23. 4. 2008 do 15. 10. 2010
Ing. Ladislav Šimek - předseda představenstva
Ústí nad Labem, Králova Výšina 848/57, PSČ 400 01
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 3. 2008 - 31. 8. 2010
od 26. 4. 2007 do 23. 4. 2008
Ing. Peter Ondro - předseda představenstva
Topolčany, Stummerova 1838/40, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 7. 3. 2008
den vzniku funkce: 27. 3. 2007 - 7. 3. 2008
od 26. 4. 2007 do 23. 4. 2008
- Doručovací adresa v ČR: AERO Vodochody a.s., U Letiště 374, 250 70, Odolena Voda
od 26. 4. 2007 do 12. 11. 2009
Ing. Michal Flídr - člen představenstva
Odolena Voda, Pod Tvrzí 391, PSČ 250 70
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 7. 10. 2009
od 26. 4. 2007 do 15. 10. 2010
Ing. Josef Kadlec - místopředseda představenstva
Praha 5, Staropramenná 9/547, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 3. 2007 - 31. 8. 2010
od 2. 3. 2007 do 26. 4. 2007
Ing. Peter Ondro - člen představenstva
Topolčany, Stummerova 1838/40, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2007
od 2. 3. 2007 do 26. 4. 2007
- Doručovací adresa v ČR: AERO Vodochody a.s., U Letiště 374, 250 70, Odolena Voda
od 14. 7. 2005 do 2. 3. 2007
Ing. Petr Klimeš - člen představenstva
Praha 8 - Karlín, Urxova 430/4, PSČ 186 00
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 22. 1. 2007
od 14. 7. 2005 do 26. 4. 2007
Ing. Zlata Gröningerová - předseda představenstva
Praha 10, Počernická 3226/2F, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 5. 2005 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 25. 5. 2005 - 26. 3. 2007
od 14. 7. 2005 do 26. 4. 2007
Ing. Jan Jurkovič - místopředseda představenstva
Havířov, Jana Wericha 2a/444, PSČ 736 01
den vzniku členství: 9. 5. 2005 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 25. 5. 2005 - 26. 3. 2007
od 5. 4. 2005 do 14. 7. 2005
Stanislav Vránek - místopředseda představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 9. 5. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 9. 5. 2005
od 5. 4. 2005 do 14. 7. 2005
Ing. Petr Klimeš - předseda představenstva
Praha 8 - Karlín, Urxova 430/4, PSČ 186 00
den vzniku členství: 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 25. 5. 2005
od 18. 5. 2004 do 5. 4. 2005
Ing. Petr Klimeš - místopředseda
Praha 8 - Karlín, Urxova 430/4, PSČ 186 00
den vzniku členství: 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 25. 2. 2004 - 15. 12. 2004
od 18. 5. 2004 do 14. 7. 2005
Ing. František Petrášek, CSc. - člen
Praha 10, K Průhonicům 102, PSČ 104 00
den vzniku členství: 17. 3. 2004 - 9. 5. 2005
od 20. 12. 2003 do 18. 5. 2004
Ing. Zdeněk Pokrupa - člen
Praha 3, Lucemburská 1732/10, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 10. 2003 - 17. 3. 2004
od 5. 11. 2003 do 18. 10. 2005
Ing. Zdeněk Sýkora - člen
Čáslav, Pazderského 1291, PSČ 286 01
den vzniku členství: 7. 7. 2003 - 20. 9. 2005
od 12. 9. 2003 do 20. 12. 2003
Ing. Milan Půlkrábek - člen představenstva
Březová-Oleško - Březová, Na Vyhlídce 181, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 9. 2002 - 16. 10. 2003
od 12. 9. 2003 do 18. 5. 2004
Ing. Vladimír Jaroš - místopředseda představenstva
Kroměříž, Žerotínova 2928/39, PSČ 767 01
den vzniku členství: 21. 8. 2002 - 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 21. 8. 2002 - 10. 2. 2004
od 12. 9. 2003 do 5. 4. 2005
Ing. Jaroslav Borák - člen představenstva
Praha 3, Chrudimská 2158/5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 8. 2002 - 23. 11. 2004
od 12. 9. 2003 do 5. 4. 2005
Stanislav Vránek - předseda představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 8. 2002
den vzniku funkce: 21. 8. 2002 - 15. 12. 2004
od 12. 9. 2003 do 5. 4. 2005
- generální ředitel společnosti
od 16. 4. 2003 do 16. 4. 2003
Ing. Milan Půlkrábek - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Pelzova 1393, PSČ 156 00
den vzniku členství: 11. 8. 2000
od 16. 4. 2003 do 12. 9. 2003
Ing. Milan Půlkrábek - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Pelzova 1393, PSČ 156 00
den vzniku členství: 18. 6. 1997
od 7. 9. 2002 do 12. 9. 2003
Ing. Vladimír Jaroš - člen představenstva
Kroměříž, Žerotínova 2928/39, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 17. 4. 2001
od 4. 1. 2001 do 12. 9. 2003
Ing. Igor Stratil - člen představenstva
Neratovice, Kpt. Jaroše 1342/16, PSČ 277 11
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 24. 4. 2002
od 14. 3. 2000 do 7. 9. 2002
Ing. Adam Straňák - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Cukrovar 1082, PSČ 278 01
od 14. 3. 2000 do 12. 9. 2003
Ing. Jaroslav Borák - předseda představenstva
Praha 3, Chrudimská 2458/5, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 1. 12. 1999 - 21. 8. 2002
od 13. 3. 2000 do 14. 3. 2000
Ing. Jaroslav Borák - člen představenstva
Praha 3, Chrudimská 2458/5, PSČ 130 00
od 20. 10. 1998 do 13. 3. 2000
Ing. Zdeněk Pernica - člen představenstva
Šestajovice, Husova 102/14, PSČ 250 92
od 20. 10. 1998 do 13. 3. 2000
Ing. Jiří Kraus - člen představenstva
Odolena Voda, Čs. armády 367, PSČ 250 70
od 20. 10. 1998 do 14. 3. 2000
Ing. Adam Straňák - člen-předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Cukrovar 1082, PSČ 278 01
od 20. 10. 1997 do 20. 10. 1998
Ing. František Petrášek - předseda představenstva
Praha 10, Přeštická 1091/14, PSČ 102 00
od 20. 10. 1997 do 16. 4. 2003
Ing. Milan Půlkrábek - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Drimlova 2366, PSČ 155 00
od 20. 10. 1997 do 12. 9. 2003
Stanislav Vránek - místopředseda představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 11. 8. 2000
od 20. 10. 1997 do 12. 9. 2003
- ředitel společnosti
od 15. 8. 1995 do 20. 10. 1997
Ing. Vratislav Štěpař - místopředseda představenstva
Praha 9, Rožmberská 50, PSČ 190 00
od 15. 8. 1995 do 20. 10. 1997
Ing. František Petrášek - předseda představenstva
Praha 10, Vl. Janko 1091/14, PSČ 100 00
od 15. 8. 1995 do 20. 10. 1997
Stanislav Vránek - člen představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
od 11. 8. 1995 do 15. 8. 1995
ing. Vratislav Štěpař - člen představenstva
Praha 9, Rožmberská 50
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1997
ing. Petr Trauške - člen představenstva
Praha 5, Na Zatlance 12
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1997
ing. Jan Kalous - člen představenstva
Praha 8, Hackerova 571
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1998
ing. František Blecha - člen představenstva
Praha 9, Letovská 546
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1998
ing. Vladimír Andrlík, CSc. - člen představenstva
Praha 4-Modřany, Jordana Jovkova 3258
od 22. 1. 1993 do 11. 8. 1995
ing. Petr Fokt - Členové představenstva
Praha 5, Živcová 1386/13
od 22. 1. 1993 do 11. 8. 1995
- předseda představenstva současně ve funkci ředitele
od 22. 1. 1993 do 11. 8. 1995
ing. Jiří Viktorín
Praha 10, nám.Kubánské revoluce 1268/9
od 22. 1. 1993 do 11. 8. 1995
ing. Miloš Hala
Praha 4, Jošíkova 1534
od 22. 1. 1993 do 15. 8. 1995
Stanislav Vránek
Praha 3, Soběslavská 21
od 22. 1. 1993 do 15. 8. 1995
- místopředseda představenstva
od 22. 1. 1993 do 15. 8. 1995
ing. František Petrášek, CSc.
Praha 10, Vl.Janko 1091/14
od 17. 7. 1992 do 22. 1. 1993
Stanislav Vránek - předseda představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
od 17. 7. 1992 do 22. 1. 1993
Ing. Petr Fokt - místopředseda představenstva
Praha 5, Topasová 56, PSČ 150 00
od 17. 7. 1992 do 22. 1. 1993
Ing. Petr Fokt - ředitel společnosti
Praha 5 - Radotín, Topasová 56, PSČ 150 00
od 17. 7. 1992 do 22. 1. 1993
Ing. Vladimír Andrlík, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Jordana Jovkova 3258, PSČ 140 00
od 17. 7. 1992 do 22. 1. 1993
Ing. Jindřich Leinweber - člen představenstva
Praha 8, Čumpelíkova 1058, PSČ 180 00
od 2. 1. 1991 do 17. 7. 1992
Ing. Rudolf Bayer - předseda předst., ředitel
Praha 10, Vyžlovská 2249, PSČ 100 00
od 2. 1. 1991 do 17. 7. 1992
Stanislav Vránek - místopředseda představenstva
Praha 3, Soběslavská 21, PSČ 130 00
od 2. 1. 1991 do 17. 7. 1992
Václav Králík - člen představenstva
Černošice, U vodárny 37, PSČ 252 28
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
Ing. Jiří Holub - člen představenstva
Odolena Voda, V Malém Háji 358, PSČ 250 70
od 8. 11. 2010 do 16. 11. 2011
Představenstvo společnosti jedná jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti, a to vždy prostřednictvím jediného člena představenstva samostatně.
od 28. 11. 2005 do 8. 11. 2010
Jednání za společnost: Představenstvo společnosti jedná jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti, a to vždy prostřednictvím předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva a dalšího člena představenstva.
od 22. 1. 1993 do 28. 11. 2005
Jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva nebo ten člen představenstva, který je současně ředitelem společnosti, každý z nich vždy spolu s kterýmkoliv dalším členem představenstva.
od 2. 1. 1991 do 22. 1. 1993
K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost je oprávněn se též samostatně podepisovat ředitel.
Dozorčí rada
od 15. 10. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Josef Kadlec - předseda dozorčí rady
Praha 5, Staropramenná, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 13. 9. 2010
od 12. 11. 2009 do 15. 10. 2010
Ing. Michal Flídr - předseda dozorčí rady
Odolena Voda, Pod Tvrzí 391, PSČ 250 70
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 7. 10. 2008 do 12. 11. 2009
Ing. Jan Jurkovič - předseda dozorčí rady
Havířov - Havířov-Město, J.Wericha 2a/444, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 22. 2. 2008 - 7. 10. 2009
od 7. 10. 2008 do 16. 11. 2011
Ing. Miloslav Kuch-Breburda - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Tálinská 999, PSČ 198 00
den vzniku členství: 24. 10. 2006
den vzniku funkce: 22. 2. 2008
od 7. 10. 2008 do 16. 11. 2011
Ing. Martin Hönig - člen dozorčí rady
Praha - Praha 13, Klausova 11, PSČ 155 00
den vzniku členství: 7. 8. 2008
od 22. 3. 2008 do 7. 10. 2008
Ing. Radim Dudek - člen dozorčí rady
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto 4, Štefánikova 558, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 5. 6. 2008
od 26. 4. 2007 do 7. 10. 2008
Ing. Jan Jurkovič - člen dozorčí rady
Havířov - Havířov-Město, J.Wericha 2a/444, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007
od 22. 11. 2006 do 7. 10. 2008
Ing. Miloslav Kuch-Breburda - člen
Praha 9 - Kyje, Tálinská 999, PSČ 198 00
den vzniku členství: 24. 10. 2006
od 14. 7. 2005 do 26. 4. 2007
Ing. Josef Kadlec - člen dozorčí rady
Praha 5, Staropramenná 9
den vzniku členství: 9. 5. 2005 - 26. 3. 2007
od 14. 7. 2005 do 23. 4. 2008
Oldřich Kovařík - předseda dozorčí rady
Řevnice, Legií 913, PSČ 252 30
den vzniku členství: 1. 6. 2003 - 17. 12. 2007
den vzniku funkce: 23. 5. 2005 - 17. 12. 2007
od 5. 11. 2003 do 14. 7. 2005
Oldřich Kovařík - člen
Řevnice, Legií 913, PSČ 252 30
den vzniku členství: 1. 6. 2003
od 5. 11. 2003 do 22. 11. 2006
Ing. Miloslav Kuch-Breburda - člen
Praha 9 - Kyje, Tálinská 999, PSČ 198 00
den vzniku členství: 7. 7. 2003 - 29. 8. 2006
od 12. 9. 2003 do 14. 7. 2005
Ing. Martin Sušil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Hlavní 2737/116, PSČ 141 00
den vzniku členství: 12. 9. 2002 - 9. 5. 2005
od 20. 10. 1998 do 5. 11. 2003
Ing. Miloslav Kuch-Breburda - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kyje, Tálinská 999, PSČ 198 00
den vzniku členství: 13. 7. 1998 - 7. 7. 2003
od 20. 10. 1998 do 5. 11. 2003
- rodné číslo: xxxx
od 20. 10. 1998 do 5. 11. 2003
Oldřich Kovařík - člen dozorčí rady
Řevnice, Legií 913, PSČ 252 30
den vzniku členství: 1. 6. 1998
od 20. 10. 1997 do 20. 10. 1998
Ing. Miroslav Šimsa - člen dozorčí rady
Praha 9-Letňany, Chlebovická 490, PSČ 199 00
od 20. 10. 1997 do 12. 9. 2003
Ing. Martin Sušil - člen dozorčí rady
Praha 4-Záběhlice, Hlavní 2737/116, PSČ 141 00
den vzniku členství: 18. 6. 1997
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1997
ing. Jozef Mergeščík
Praha 5, Neústupného 1834
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1997
ing. Miroslav Šimsa
Praha 9, Clebovická 490
od 11. 8. 1995 do 20. 10. 1998
Pavel Krč
Praha 4, Platonova 3278
od 2. 1. 1991 do 11. 8. 1995
Ing. Jitka Kašová
Praha 4, Augustinova 10, PSČ 140 00
od 2. 1. 1991 do 11. 8. 1995
Karel Dobrý
Praha 4, Družnosti 6, PSČ 140 00
od 2. 1. 1991 do 11. 8. 1995
Bohumil Ježek
Karlštejn, Hlásná Třebáň 5, PSČ 267 18
Akcionáři
od 14. 3. 2000 do 16. 11. 2011
AERO Vodochody a.s., IČO: 00010545
Odolena Voda, 374, PSČ 250 70
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

-1

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-9

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-34

+
-
Jan  Hrušínský
+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-45

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-110

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services