Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, IČO: 00400921 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace Údaje byly staženy 26. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00400921. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00400921 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 11. 2001
Obchodní firma
od 26. 10. 2006

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

od 6. 11. 2001 do 26. 10. 2006

Centrum experimentálního divadla v Brně

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 10. 2006 do 29. 9. 2016
Brno, Zelný trh 294/9, PSČ 602 00
od 6. 11. 2001 do 26. 10. 2006
Brno, Zelný trh 9, PSČ 602 00
IČO
od 6. 11. 2001

00400921

Identifikátor datové schránky:impkgzn
Právní forma
od 6. 11. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka29 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 3. 12. 2019
- a. provozuje divadelní činnost a realizuje tvůrčí uměleckou práci zaměřenou zejména na přípravu a realizaci divadelních inscenací, projektů a festivalů, vytváření experimentálních divadelních forem a dalších tzv. hraničních forem, v nichž se divadelní umě ní setkává s hudbou, literaturou, výtvarným uměním, publicistikou apod. Nastudovaná díla jsou uváděna na domovských scénách příspěvkové organizace, v městském či krajinném exteriéru, na festivalech, v dalších divadlech a kulturních zařízeních v České repu blice a v zahraničí;
od 3. 12. 2019
- b. pořádá a spolupořádá domácí a mezinárodní festivaly alternativního divadla a kultury; c. vyhledává kvalitní umělecké aktivity z České republiky i ze zahraničí, zejména divadelní, divadelnímu umění příbuzné a hudební, a pořádá jejich umělecká vystoupení v městě Brně; d. připravuje a realizuje specifické divadelní inscenace a projekty; e. uskutečňuje tvůrčí dílny pro odbornou i širší veřejnost, filmové projekce pro náročného diváka, semináře, sympozia a přednášky z oblasti divadla, kulturní antropologie i dalších humanitních oborů; f. pořádá výstavy a galerijní aktivity; g. zajišťuje chod knihovny - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na české i světové divadlo a umění;
od 3. 12. 2019
- h. zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace;
od 3. 12. 2019
- i. vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace zaměřené zejména na české a světové divadlo a umění a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace;
od 3. 12. 2019
- j. při naplňování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti kultury z České republiky i ze zahraničí;
od 3. 12. 2019
- k. pořádá významné veřejné akce propagující divadlo; l. vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) pro vlastní potřebu; m. provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané příspěvkovou organizací; n. po schválení příslušným orgánem zřizovatele provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením a modernizací prostor svěřených příspěvkové organizaci, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v int eriéru, tak i v exteriéru; o. zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu materiálu; p. ubytovává externí spolupracovníky, se kterými příspěvková organizace spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.
od 6. 9. 2014 do 3. 12. 2019
- A. provozuje divadelní činnost a realizuje tvůrčí uměleckou práci prostřednictvím profesionálních alternativních divadelních souborů Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu zaměřenou zejména na přípravu a realizaci divadelních inscenací, pro jektů a festivalů, vytváření experimentálních divadelních forem a dalších tzv. hraničních forem, v nichž se divadelní umění setkává s hudbou, literaturou, výtvarným uměním, publicistikou apod. Nastudovaná díla jsou uváděna na domovských scénách obou divad elních souborů, v městském či krajinném exteriéru, na festivalech, v dalších divadlech a kulturních zařízeních v České republice a v zahraničí;
od 6. 9. 2014 do 3. 12. 2019
- B. Realizuje Projekt CED jenž zahrnuje zejména: - pořádání a spolupořádání domácích a mezinárodních festivalů alternativního divadla a kultury; - vyhledávání kvalitních uměleckých aktivit z České republiky i ze zahraničí, zejména divadelních, divadelnímu umění příbuzných a hudebních a pořádání jejich uměleckých vystoupení v městě Brně; - přípravu a realizaci specifických divadelních inscenací a projektů; -uskutečňování tvůrčích dílen pro odbornou i širší veřejnost, filmových projekcí pro náročného diváka, seminářů, sympozií a přednášek z oblasti divadla, kulturní antropologie i dalších humanitních oborů; - pořádání výstav a galerijní aktivity ve vlastních prostorách; - vedení knihovny - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jako základ ní knihovna se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na české a světové divadlo a umění; - metodickou pomoc divadelním souborům;
od 6. 9. 2014 do 3. 12. 2019
- C. zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace (tj. jak činnosti divadelních souborů Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu, tak v rámci Projektu CED);
od 6. 9. 2014 do 3. 12. 2019
- D. vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace zaměřené zejména na české a světové divadlo a umění a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově-obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace (tj. jak činnosti divadelních souborů Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu, tak v rámci Projektu CED);
od 6. 9. 2014 do 3. 12. 2019
- E. při naplňování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti kultury z České republiky i ze zahraničí.
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 1. Divadelní činnost a tvůrčí umělecká práce realizovaná stálými profesionálními divadelními sbory Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo, která je zaměřena zejména na: -přípravu a realizaci divadelních inscenačních projektů a festivalů; -vytváření experime ntálních divadelních forem a dalších tzv. hraničních forem, v nichž se divadelní umění setkává s hudbou, literaturou, výtvarným uměním, publicistikou apod. Nastudovaná díla jsou uváděna na domovských scénách obou divadelních souborů, v městském či krajinn ém exteriéru, na festivalech, v dalších divadlech a kulturních zařízeních v České republice a v zahraničí;
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 2. Realizace "Projektu CED" jehož obsahem je: -naplňování uměleckého programu Divadla U stolu; -pořádání domácích a mezinárodních festivalů alternativního divadla a kultury; -vyhledávání kvalitních uměleckých aktivit z České republiky i ze zahraničí, zej ména divadelních, divadelnímu umění příbuzných a hudebních a pořádání jejich uměleckých vystoupení v městě Brně; -uskutečňování tvůrčích dílen pro odbornou i širší veřejnost, filmových projekcí pro náročného diváka, seminářů, sympozií a přednášek z oblast i divadla, kulturní antropologie i dalších humanitních oborů; -pořádání výstav a galerijních aktivit ve vlastních prostorách; -vedení knihovny - archivu pro veřejnost zaměřené na české a světové divadlo a umění;
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 3. Reklamní činnost a marketing pro akce a činnosti zajišťované vlastní příspěvkovou organizací;
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 4. Výroba zvukových a zvukově-obrazových záznamů sloužících k rozvoji a propagaci činnosti příspěvkové organizace;
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 5. Vydavatelská a nakladatelská činnost k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace zaměřená zejména na české a světové divadlo a umění;
od 26. 10. 2006 do 6. 9. 2014
- 6. Metodická pomoc divadelním souborům;
od 6. 11. 2001 do 26. 10. 2006
- a)Základním úkolem stálých profesionálních alternativních divadelních skupin Divadla Husa na provázku a HaDivadla je tvůrčí umělecká práce, zaměřená na přípravu a realizaci divadelních inscenací a v rámci experimentálního uměleckého programu na vytváření dalších tzv. hraničních forem, v nichž se divadlo setkává s hudbou, literaturou, výtvarným uměním , publicistikou atd. Tato díla jsou pak uváděna na domovských scénách obou souborů, v divadlech a kulturních zařízeních v Praze a dalších městech ČR a v zahraničí
od 6. 11. 2001 do 26. 10. 2006
- b)Programem Projektu CED je pořádání domácích a zahraničních festivalů alternativního divadla a kultury, vystoupení jednotlivých českých i zahraničních divadel, hudebních souborů,výstavní činnost, uskutečňování tvůrčích dílen pro odbornou i širší veřejnost, filmových projekcí pro náročného diváka, seminářů,sympozií a jednotlivých přednášek z oblasti divadla, filozofické antropologie i dalších humanitních oborů, spolurealizace občanských a humanitárních akcí a pořádání společenských akcí souvisejících s touto činností.Dále zřizování archivu a knihovny pro veřejnost, zaměřené zejména na divadelní literaturu a umění střední Evropy. To vše samostatně nebo ve spolupráci s jednotlivci, kulturními institucemi, nadacemi a jinými subjekty domácími i zahraničními .
od 6. 11. 2001 do 26. 10. 2006
- c)Správně ekonomická složka CED zastřešuje hospodářsko-právní činnost tří základních uměleckých složek, jimž poskytuje ekonomicko - administrativní servis tak, aby se mohly plně a koncentrovaně věnovat svému hlavnímu poslání, divadelní , umělecké a širší kulturní činnosti. CED se při naplňování společenského poslání řídí svou deklarací a programem a tvůrčími programy divadel Husa na provázku a HaDivadlo.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 14. 9. 2018
MgA. MIROSLAV OŠČATKA - ředitel
Předklášteří, Chaloupky, PSČ 666 02
den vzniku funkce: 1. 9. 2018
od 29. 9. 2016 do 14. 9. 2018
prof. PETR OSLZLÝ
Lelekovice, Příhon, PSČ 664 31
od 20. 11. 2014 do 29. 9. 2016
prof. PETR OSLZLÝ
Lelekovice, Příhon, PSČ 664 31
od 6. 11. 2001 do 20. 11. 2014
prof. Petr Oslzlý
Brno, Pionýrská 21, PSČ 602 00
od 6. 11. 2001
Statutárním orgánem CED je ředitel. Ředitel jedná jeho jménem.
Nadační fond
od 18. 10. 2016
Statutární město Brno, IČO: 44992785
Brno - Brno-město, Dominikánské náměstí, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+159

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+9

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

+4

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-36

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-307

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services