Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ZPA Technologie Praha, a.s.
IČO: 00479730

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 5. 1990
Obchodní firma
od 18. 8. 2020

ZPA Technologie Praha, a.s.

od 31. 8. 2010 do 18. 8. 2020

ZPA Industry a.s.

od 17. 5. 1990 do 31. 8. 2010

Závody průmyslové automatizace - dodavatelský podnik, akciová společnost (ZPA - DP a. s.)

Adresa sídla
od 22. 12. 2006 do 11. 11. 2011
Praha 10, Petrohradská 438/13, PSČ 101 00
od 7. 10. 1994 do 22. 12. 2006
Nejdek, Karlovarská 49
od 17. 5. 1990 do 7. 10. 1994
Nejdek, Česká republika,
IČO
od 17. 5. 1990

00479730

Identifikátor datové schránky:kadg4gb
Právní forma
od 17. 5. 1990
Akciová společnost
Spisová značka11544 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 16. 10. 2001
- testování, měření a analýzy nádrží a produktovodů
od 16. 10. 2001
- zprostředkování služeb v oblasti inspekce nádrží a produktovodů
od 16. 10. 2001
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 16. 10. 2001
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 16. 10. 2001 do 18. 7. 2007
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
od 1. 11. 1999
- projektová činnost ve výstavbě
od 1. 11. 1999
- projektování elektrických zařízení
od 1. 11. 1999
- poskytování software
od 1. 11. 1999
- automatizované zpracování dat
od 1. 11. 1999
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 1. 11. 1999
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 11. 1999
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 1. 11. 1999
- zámečnictví
od 1. 11. 1999
- nástrojařství
od 1. 11. 1999
- kovoobráběčství
od 1. 11. 1999 do 16. 10. 2001
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 7. 10. 1994 do 1. 11. 1999
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 7. 10. 1994 do 1. 11. 1999
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- poskytování software
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- projektování elektrických zařízení
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- elektroinstalaterství
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- revize elektrických zařízení
od 14. 6. 1993 do 1. 11. 1999
- automatické zpracování dat
od 17. 5. 1990 do 14. 6. 1993
- pro čs. podniky i jiné organizace poskytovat nebo zajistit v oblasti systémů měření technologických veličin, automatické regulace, řídících automatů a systémů ASŘTP včetně návazných systémů na a) poradenskou službu b) vypracování projektů c) dodávky zařízení d) montáž zařízení e) uvádění do provozu f) servis na provozovaném zařízení
Ostatní skutečnosti
od 31. 8. 2010
- Na Závody průmyslové automatizace - dodavatelský podnik, akciová společnost (ZPA - DP a. s.), identifikační číslo: 004 79 730, v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou organizaci přešlo jmění zanikající společnosti ZPA Industry a.s., Praha 10, Vršo vice, Petrohradská 438/13, PSČ 101 00, identifikační číslo: 263 47 661.
od 8. 7. 2009 do 3. 12. 2010
- 1.Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem akciové společnosti Závody průmyslové automatizace - dodavatelský podnik, akciová společnost (ZPA - DP a.s.), se sídlem Praha 10, Petrohradská 438/13, PSČ: 101 00, identifikační číslo 004 79 730, dále jen "Společnost", je obchodní spole čnost ZPA Industry a.s., se sídlem Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, identifikační číslo 263 47 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1005, dále jen "Hlavní akcionář", která ke dni doručení její žád osti o svolání mimořádné valné hromady vlastnila a ke dni konání valné hromady vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Spol ečnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo prokázáno zápisem v seznamu akcionářů Společnosti a čestným prohlášením Hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem 475 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.0 00,-- Kč, (deset tisíc korun českých), vydaných Společností v listině podobě, tzn. akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a že je tudíž Hlavní akcionář oprávněn vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících ObchZ. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Vlastnické právo ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že k tomut o dni přejde na Hlavního akcionáře vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou v takovém okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 48.866,-- Kč, (čtyřicet osm tisíc osm set šedesát šest korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem ze dne 25. 3. 2009 vypracovaným znaleckým ústavem Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o. se sídlem Praha 2 - Nové Město, Trojanova 2022/12, PSČ: 120 00, identifikační číslo 27417905 pod číslem 05-2 3/2009, dále jen "Znalecký posudek", který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu Ve výrokové části Znaleckého posudku je ve vztahu k ocenění prováděnému za účelem stanovení výše protiplnění mimo jiné uvedeno, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč se rovná 48.866,-- Kč. Jak vyplývá ze Znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie na jméno vydané Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč stanovena metodou majetkového ocenění (dále jen "metoda MO"). Jako druhá metoda ocenění byla zvolena metoda kapitalizace čistých odnímatelných výnosů, jež dle názoru znaleckého ústavu doplňuje metodu MO, přičemž tento způsob ocenění nebyl použit z těchto důvodů: a) výrazný rozdíl mezi majetkovou a výnosovou hodnotou podniku je dán skutečností, že Společnost prakticky ukončila své podnikatelské aktivity, kromě pronájmu nemovitého majetku - skladového areálu Chomutov. Kromě nemovitého majetku však Společnost dále v lastní bonitní pohledávky, dlouhodobé finanční investice a movitý majetek. b) vzhledem k této skutečnosti je výsledná hodnota podniku stanovena metodou MO, která lépe vystihuje stav podniku. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Komerční bance, a s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1360, dále jen "Banka", což bylo Společnosti osvědčeno potvrzením pobočky této Banky v Nejdku ze dne 26. 5. 2009. Akciová společnost ZPA Industry a.s., se sídlem Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, identifikační číslo 263 47 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1005, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákon a č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem Společnosti, oprávněným k přechodu akcií Společnosti od všech ostatních dosavadních vlastníků akcií (akcionářů) na osobu hlavního akcionáře Společnosti. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, případně zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění ve výši dle bodu III. tohoto usnesení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10, (deseti) pracovn ích dnů po předložení akcií, a to v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcie. V případě, že neuvede způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění po skytnuto poštovní poukázkou. 5. Předložení akcií: Dosavadní vlastníci akcií (akcionáři) nebo zástavní věřitelé je předloží Společnosti do 30, (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, a to v sídle Hlavního akcionáře, na adrese Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní akcionáři tyto akcie do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva (§ 183l odst. 3 ObchZ), případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15, (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZ. Proti plnění bude poskytnuto vždy vlastníku akcií, které přešly na Hlavního akcionáře, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude poskytnuta částka odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, (to neplatí v případě, že vlastník a kcií prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 14. 6. 1993 do 22. 12. 1993
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 2 400 000,- Kč představující hodnotu upsaných akcií.
od 15. 7. 1991 do 14. 6. 1993
- Základní kapitál: 1 440 000,- Kčs, který je rozdělen na 240 akcií o jmenovité hodnotě 6000,- Kčs znějících na jméno
od 17. 5. 1990 do 15. 7. 1991
- Základní kapitál: 1 105 000,- Kčs, který je rozdělen na 221 akcií po 5 000,- Kčs.
Kapitál
od 26. 2. 2010
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 22. 12. 1993 do 26. 2. 2010
Základní kapitál 5 000 000 Kč
od 14. 6. 1993 do 22. 12. 1993
Základní kapitál 2 400 000 Kč
od 15. 7. 1991 do 14. 6. 1993
Základní kapitál 1 440 000 Kč
od 17. 5. 1990 do 15. 7. 1991
Základní kapitál 1 105 000 Kč
od 19. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 19. 9. 2016
Převod akcií mezi akcionáři i na třetí osobu podléhá vždy předchozímu souhlasu představenstva.
od 27. 9. 2011 do 19. 9. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 27. 9. 2011 do 19. 9. 2016
Převod akcií mezi akcionáři i na třetí osobu podléhá vždy předchozímu souhlasu představenstva.
od 26. 2. 2010 do 27. 9. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 22. 12. 1993 do 26. 2. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 14. 6. 1993 do 22. 12. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 240.
od 15. 7. 1991 do 14. 6. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 240.
od 17. 5. 1990 do 15. 7. 1991
err, počet akcií: 221.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 2. 2020 do 31. 8. 2020
JAROSLAV VRBA - předseda představenstva
Nejdek, Smetanova, PSČ 362 21
den vzniku členství: 1. 4. 2019
den vzniku funkce: 3. 2. 2020 - 31. 8. 2020
od 6. 2. 2020 do 31. 8. 2020
ERIK RUS - člen představenstva
Nejdek, Lipová, PSČ 362 22
den vzniku členství: 1. 2. 2020
od 16. 12. 2019
Ing. LUMÍR AL-DABAGH - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Spořická, PSČ 184 00
den vzniku členství: 6. 12. 2019
od 15. 4. 2019 do 6. 2. 2020
JAROSLAV VRBA - člen představenstva
Nejdek, Smetanova, PSČ 362 21
den vzniku členství: 1. 4. 2019
od 20. 7. 2018 do 6. 2. 2020
Ing. DAVID GONDZSALA - Předseda představenstva
Nejdek, Zahradní, PSČ 362 21
den vzniku členství: 28. 6. 2018 - 31. 1. 2020
den vzniku funkce: 28. 6. 2018 - 31. 1. 2020
od 8. 12. 2017 do 14. 11. 2019
LUKÁŠ JANEČEK - člen představenstva
Nejdek - Suchá, , PSČ 362 21
den vzniku členství: 1. 11. 2017 - 30. 6. 2019
od 26. 11. 2015 do 8. 12. 2017
Bc. JAN BÁRTA - člen
Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská, PSČ 360 05
den vzniku členství: 1. 11. 2015 - 31. 10. 2017
od 26. 11. 2015 do 15. 4. 2019
MARTIN HOLÝ - místopředseda
Nejdek, Limnická, PSČ 362 22
den vzniku členství: 1. 11. 2015 - 31. 3. 2019
den vzniku funkce: 2. 11. 2015 - 31. 3. 2019
od 7. 9. 2014 do 26. 11. 2015
Ing. ANTONÍN FELBER - člen představenstva
Vejprty, Husova, PSČ 431 91
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 31. 10. 2015
od 19. 12. 2013 do 15. 7. 2015
Ing. JIŘÍ KOULA, CSc. - místopředseda představenstva
Praha - Řepy, Laudova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 15. 7. 2015
den vzniku funkce: 12. 9. 2011 - 15. 7. 2015
od 25. 7. 2013 do 20. 7. 2018
DAVID GONDZSALA - předseda představenstva
Nejdek, Zahradní, PSČ 362 21
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 3. 7. 2013 - 27. 6. 2018
od 27. 9. 2011 do 27. 9. 2011
Ing. Jiří Koula, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 6, Laudova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 27. 9. 2011 do 25. 7. 2013
Ing. Jan Smutný - předseda představenstva
Praha 6, Evropská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 12. 9. 2011 - 28. 6. 2013
od 27. 9. 2011 do 19. 12. 2013
Ing. Jiří Koula, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 6, Laudova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 12. 9. 2011
od 27. 9. 2011 do 7. 9. 2014
Ing. Antonín Felber - člen představenstva
Vejprty, Husova, PSČ 431 91
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 12. 7. 2010 do 27. 9. 2011
Ing. Pavel Wolf - člen představenstva
Nejdek, Jungmannova 1377, PSČ 362 21
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 17. 6. 2010 do 12. 7. 2010
Ing. Pavel Wolf - člen představenstva
Nejdek, Jungmannova 51377, PSČ 362 21
den vzniku členství: 7. 6. 2010
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
Ing. Jitka Janečková - předseda představenstva
Nejdek, Limnická 1317, PSČ 362 22
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
ing. Petr Hasal - člen představenstva
Nejdek, Limnická 846, PSČ 362 22
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 20. 1. 2010 do 17. 6. 2010
Ing. Pavel Wolf - člen představenstva
Nejdek, Smetanova 511, PSČ 362 21
den vzniku funkce: 19. 10. 2009 - 7. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 20. 1. 2010
Ing. Martin Hasal - člen představenstva
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 362 21
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 30. 7. 2009
od 27. 5. 2009 do 17. 6. 2010
Jaroslav Vrba - člen představenstva
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 362 21
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 7. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 17. 6. 2010
ing. Petr Hasal - předseda představenstva
Nejdek, Limnická 846, PSČ 362 22
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 7. 6. 2010
od 8. 11. 2005 do 27. 5. 2009
ing. Petr Hasal - předseda představenstva
Nejdek, Limnická 846, PSČ 362 22
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 6. 5. 2009
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 6. 5. 2009
od 14. 12. 2004 do 27. 5. 2009
Jaroslav Vrba - člen představenstva
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 362 21
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 6. 5. 2009
od 14. 12. 2004 do 27. 5. 2009
Ing. Martin Hasal - člen představenstva
Nejdek, Komenského 1253, PSČ 362 21
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 6. 5. 2009
od 8. 7. 2004 do 14. 12. 2004
Klaus Fuchs - člen představenstva
Nejdek, Bezručova 976
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 20. 6. 2003
od 16. 10. 2001 do 8. 7. 2004
Václav Černý - člen představenstva
Kladno, Na Zelené 585, PSČ 272 01
od 2. 11. 1998 do 14. 12. 2004
Robert Žitek - místopředseda představenstva
Kadaň, Třešňová 1711, PSČ 430 01
od 2. 11. 1998 do 8. 11. 2005
ing. Petr Hasal - předseda představenstva
Nejdek, Limnická 846, PSČ 362 22
od 4. 9. 1998 do 2. 11. 1998
Robert Žítek - místopředseda představenstva
Klášterec nad Ohří, Lipová 563, PSČ 431 51
od 7. 10. 1994 do 16. 10. 2001
Václav Černý - člen představenstva
Kladno, Cyrila Boudy 3130
od 7. 10. 1994 do 8. 7. 2004
František Voráček - člen představenstva
Nové Strašecí, 1. máje 946
od 15. 7. 1991 do 7. 10. 1994
Zdeněk John - člen představenstva
Modlany, č. 77, PSČ 417 13
od 15. 7. 1991 do 7. 10. 1994
Josef Tůma - člen představenstva
Ledeč n. Sázavou, Na rámech 698
od 17. 5. 1990 do 15. 7. 1991
Josef Halák - místopředseda představenstva
Kolín, Na Magistrálu 799, PSČ 280 22
od 17. 5. 1990 do 15. 7. 1991
Josef David - člen představenstva
Praha 8, Kobyliská 652, Dol. Chabry, PSČ 184 00
od 17. 5. 1990 do 4. 9. 1998
Robert Žítek - člen představenstva
Klášterec nad Ohří, Lipová 563, PSČ 431 51
od 17. 5. 1990 do 2. 11. 1998
ing. Petr Hasal - předseda představenstva
Nejdek, Sevastopolská 846, PSČ 362 22
od 1. 9. 2020
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti samostatně člen představenstva.
od 10. 2. 2016 do 1. 9. 2020
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a další člen představenstva
od 27. 9. 2011 do 10. 2. 2016
Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 4. 9. 1998 do 17. 6. 2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s kterýmkoli členem představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva nebo právní zástupce samostatně na základě písemného oprávnění
od 17. 5. 1990 do 4. 9. 1998
Způsob zastupování: A. s. zastupuje představenstvo, které může toto oprávnění přenést písemně na své členy nebo právní zástupce Způsob podpisování: Listiny za akciovou společnost podepisuje předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva
Prokura
od 19. 10. 2010 do 27. 9. 2011
Ing. Petr Hasal
Nejdek, Limnická, PSČ 362 22
Dozorčí rada
od 3. 2. 2020 do 18. 8. 2020
Ing. IGOR ZAHRÁDKA - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Nad Žlábkem, PSČ 580 01
den vzniku členství: 6. 12. 2019
od 16. 12. 2019
MIROSLAV OSLADIL - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Anny Rybníčkové, PSČ 155 00
den vzniku členství: 6. 12. 2019
od 15. 4. 2019 do 16. 12. 2019
Ing. PETR STRONER - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 4. 2019 - 6. 12. 2019
od 15. 4. 2019 do 6. 2. 2020
Ing. PAVEL WOLF - člen dozorčí rady
Nejdek, Jungmannova, PSČ 362 21
den vzniku členství: 1. 4. 2019 - 4. 2. 2020
od 6. 11. 2018 do 15. 4. 2019
Ing. LUBOŠ SOBOTKA - člen dozorčí rady
Stařeč, Nová Čtvrť, PSČ 675 22
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 31. 3. 2019
od 6. 11. 2018 do 15. 4. 2019
Ing. LUDĚK VILÍM - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Štěpařská, PSČ 154 00
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 31. 3. 2019
od 20. 7. 2018 do 6. 11. 2018
Ing. ANTONÍN WZATEK - předseda dozorčí rady
Havířov - Životice, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2016 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 11. 6. 2018 - 30. 9. 2018
od 20. 7. 2018 do 6. 11. 2018
ROMAN LESNÝ - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
den vzniku členství: 11. 6. 2018 - 30. 9. 2018
od 8. 12. 2017 do 8. 12. 2017
Ing. ANTONÍN WZATEK - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 12. 9. 2016
od 8. 12. 2017 do 20. 7. 2018
Ing. ANTONÍN FELBER - předseda dozorčí rady
Vejprty, Husova, PSČ 431 91
den vzniku členství: 1. 6. 2016 - 14. 5. 2018
den vzniku funkce: 2. 6. 2016 - 14. 5. 2018
od 8. 12. 2017 do 20. 7. 2018
Ing. ANTONÍN WZATEK - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2016
od 18. 7. 2016 do 8. 12. 2017
Ing. ANTONÍN FELBER - Člen dozorčí rady
Vejprty, Husova, PSČ 431 91
den vzniku členství: 1. 6. 2016
od 18. 7. 2016 do 9. 2. 2018
Ing. IRENA NEBESKÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Čajkovského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 6. 2016 - 25. 1. 2018
od 26. 11. 2015 do 18. 7. 2016
Ing. JIŘÍ VACÁTKO - člen
Plzeň - Bolevec, Toužimská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 11. 2015
od 25. 2. 2015 do 26. 11. 2015
Bc. JAN BÁRTA - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská, PSČ 360 05
den vzniku členství: 7. 10. 2011 - 31. 10. 2015
od 25. 7. 2014 do 25. 2. 2015
Bc. JAN BÁRTA - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Stará Role, Fibichova, PSČ 360 17
den vzniku členství: 7. 10. 2011
od 23. 7. 2014 do 8. 12. 2017
Ing. ANTONÍN WZATEK - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Životice, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 10. 2011 - 2. 6. 2016
od 1. 10. 2013 do 10. 7. 2015
JAN SMUTNÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Evropská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 9. 2013 - 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 20. 9. 2013 - 25. 6. 2015
od 25. 7. 2013 do 1. 10. 2013
MARKÉTA BAŇKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Lipence, Štemberova, PSČ 155 31
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 20. 9. 2013
den vzniku funkce: 16. 7. 2013 - 20. 9. 2013
od 11. 11. 2011 do 25. 7. 2013
Ing. Jana Píšová - předseda dozorčí rady
Opatovice nad Nitrou, , PSČ 972 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 9. 2011 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 10. 2011 - 28. 6. 2013
od 11. 11. 2011 do 23. 7. 2014
Ing. Antonín Wzatek - místopředseda dozorčí rady
Havířov, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 10. 2011
od 11. 11. 2011 do 25. 7. 2014
Bc. Jan Bárta - člen dozorčí rady
Nová Role, Bezejmenná, PSČ 362 25
den vzniku členství: 7. 10. 2011
od 27. 9. 2011 do 11. 11. 2011
Ing. Jana Píšová - člen dozorčí rady
Opatovice nad Nitrou, , PSČ 972 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 27. 9. 2011 do 11. 11. 2011
Ing. Antonín Wzatek - člen dozorčí rady
Havířov, Ovocná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 9. 2011
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
Ing Martin Benda - člen dozorčí rady
Nejdek, J.A.Gagarina 1183, PSČ 362 22
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
Michaela Pospíšilová - člen dozorčí rady
Nejdek, J.A.Gagarina 1184, PSČ 362 22
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 17. 6. 2010 do 27. 9. 2011
Jaroslav Vrba - předseda dozorčí rady
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 362 21
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 12. 9. 2011
od 27. 5. 2009 do 17. 6. 2010
Eva Bumbová - člen dozorčí rady
Nejdek, Limnická 1256
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 7. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 17. 6. 2010
Jana Hasalová - člen dozorčí rady
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 362 21
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 7. 6. 2010
od 27. 5. 2009 do 17. 6. 2010
Ing. Jitka Janečková - předseda dozorčí rady
Nejdek, Limnická 1317
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 7. 6. 2010
od 10. 8. 2006 do 27. 5. 2009
Jana Hasalová - člen dozorčí rady
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 362 21
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 6. 5. 2009
od 8. 11. 2005 do 27. 5. 2009
Ing. Jitka Janečková - předseda dozorčí rady
Nejdek, Limnická 1317
den vzniku členství: 28. 4. 2004 - 6. 5. 2009
den vzniku funkce: 17. 5. 2004 - 6. 5. 2009
od 8. 11. 2005 do 27. 5. 2009
Eva Bumbová - člen dozorčí rady
Nejdek, Limnická 1256
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 6. 5. 2009
od 14. 12. 2004 do 8. 11. 2005
František Voráček - člen dozorčí rady
Nové Strašecí, 1. máje 946
den vzniku členství: 28. 4. 2004 - 15. 6. 2005
od 14. 12. 2004 do 8. 11. 2005
Bc. Jitka Janečková - předseda dozorčí rady
Nejdek, Limnická 1317
den vzniku členství: 28. 4. 2004
den vzniku funkce: 17. 5. 2004
od 14. 12. 2004 do 10. 8. 2006
Markéta Šranková - člen dozorčí rady
Nejdek, Suchá 144
den vzniku členství: 28. 4. 2004 - 28. 6. 2006
od 4. 9. 1998 do 8. 7. 2004
Klaus Fuchs - člen
Nejdek, Bezručova 976
od 4. 9. 1998 do 14. 12. 2004
Zdeněk John - předseda
Modlany, č. 77
od 7. 10. 1994 do 4. 9. 1998
Zdeněk John - člen
Modlany, č. 77
od 14. 6. 1993 do 7. 10. 1994
František Voráček - člen
Nové Strašecí, 1. máje 946
od 14. 6. 1993 do 7. 10. 1994
Alois Hejlek - člen
Cheb, Hrnčířská 5
od 14. 6. 1993 do 4. 9. 1998
Klaus Fuchs - předseda
Nejdek, Bezručova 976
od 14. 6. 1993 do 14. 12. 2004
Ivan Hájek - člen
Praha 5, U klavirky 8
Akcionáři
od 10. 7. 2015 do 16. 12. 2019
UniControls a.s., IČO: 64948706
Praha, Křenická 2257, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 705,80 Kč
ČSOB 2 705,80 Kč
Komerční banka 2 710,57 Kč
Expobank CZ 2 713,00 Kč
Česká spořitelna 2 726,00 Kč
Raiffeisenbank 2 758,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+1
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-8
+
-
4.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-10
+
-
5.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-88
+
-

Články na Heroine.cz

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Při pohledu na křehkou blondýnku s jemným hlasem by vás hned nenapadlo, že závodila v...více

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

O OnlyFans jste možná už slyšeli. Platforma navenek podobná těm, které používáme denně,...více

Ženy dbají na prevenci. Naučí to v letošním Movemberu i své muže?

Ženy dbají na prevenci. Naučí to v letošním Movemberu i své muže?

Listopad se každoročně nese ve znamení charitativní kampaně Movember. Jejím symbolem je...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services