Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Economia, a.s.
IČO: 00499153 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 4. 1990
Datum zániku31. 8. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011

Economia, a.s.

od 30. 3. 2004 do 25. 9. 2009

ECONOMIA a.s.

od 25. 4. 1990 do 30. 3. 2004

ECONOMIA a.s., německy: ECONOMIA A.G., anglicky: ECONOMIA Ltd, francouzsky: ECOMIA S.A.

Sídlo
od 5. 2. 1998 do 31. 8. 2011
Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 55
od 25. 4. 1990 do 5. 2. 1998
Praha 1, Na Florenci 3
IČO
od 25. 4. 1990 do 31. 8. 2011

00499153

DIČ

CZ00499153

Právní forma
od 25. 4. 1990 do 31. 8. 2011
Akciová společnost
Spisová značka69 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 4. 2009 do 31. 8. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 5. 2004 do 7. 4. 2009
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 4. 5. 2004 do 7. 4. 2009
- grafické práce a kresličské práce
od 4. 5. 2004 do 7. 4. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 4. 5. 2004 do 7. 4. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 4. 5. 2004 do 7. 4. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- a) Vydavatelství
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- b) Nakladatelství
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- c) Příprava a zhotovení tiskových forem
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- d) Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- e) Výroba audiovizuálních děl
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- f) Inzertní služba
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- g) Propagační a reklamní činnost
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- h) Průzkum trhu
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- i) Poskytování software
od 1. 11. 2000 do 7. 4. 2009
- j) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 21. 2. 1996 do 7. 4. 2009
- h/ organizování odborných vzdělávacích akcí
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- a/ Vydávání, tisk a rozšiřování periodických a neperiodických tiskovin a dalších polygrafických výrobků.
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- b/ Produkce, výroba, rozšiřování a prodej zboží vizuálního, auditivního a audiovizuálního charakteru.
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- c/ Výroba a prodej softwarového vybavení.
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- d/ Propagační a reklamní činnost, služby při výstavních, propagačních a dalších akcích.
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- e/ Marketing a služby obchodu a masmédiím.
od 25. 4. 1990 do 1. 11. 2000
- f/ Příjem, zprostředkování a zveřejňování inzerce.
Ostatní skutečnosti
od 31. 8. 2011 do 31. 8. 2011
- Společnost Economia, a.s., akciová společnost se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 55, identifikační číslo 004 99 153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 69, jako česká zanikající korporace, zanikla přeshr aniční fúzí sloučením do společnosti Respekt Media a.s., akciové společnosti sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 91 226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746, jako do ná stupnické korporace, a to se společností Economia Online, a.s., akciovou společností se sídlem Praha 7, Ovenecká 380/9, PSČ 170 00, identifikační číslo 262 07 389, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6806, jako českou zanikající korporací, společností Portál Volný.cz, a.s., akciovou společností se sídlem Praha 7, Holešovice, Dobrovského 1278/25, PSČ 170 00, identifikační číslo 246 55 015, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, V ložka 16098, jako českou zanikající korporací, společností ECOMEDIA, s.r.o., společností s ručením omezeným se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 55, identifikační číslo 624 16 910, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l C, vložka 32247, jako českou zanikající korporací a společností Handelsblatt Investments B.V., společností s ručením omezeným založenou dle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Amsterdam, Jachthavenweg 109H, 1081 KM, Nizozemské království, zapsanou v O bchodním rejstříku pro Amsterdam pod číslem 33157791, jako zahraniční zanikající korporací.
od 4. 11. 2010 do 29. 3. 2011
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Economia, a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře - společnost Handelsblatt Investments B.V., přijaté na jejím jednání, které se konalo dne 27.10.2010. Hlavním akcionářem společnosti Economia, a.s. je společnost Handelsblatt Investments B.V., se sídlem Amsterodam, Jachthavenweg 109h, 1081KM, Nizozemské království, zapsaná v Obchodním rejstříku pro Amsterodam pod číslem 33157791, tedy vlastník účastnickýc h cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,9 % základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen 99,9 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Hlavní akcionář je vlastníkem 1.820 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, a 380 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Valná hromada schvaluje návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Economia, a.s. na osobu hlavního akcionáře společnost Handelsblatt Investments B.V. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a zároveň jej uveřejní spolu se závěry znaleckého posudku způsobem určeným pro svolání valné hromady. Představenstvo sděluje, že notářský zápis o konání valné hromady konané dne 27.10.2010 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle ustanovení § 183 l odst. 2 obchodního zákoníku. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení v obchodním rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. Pokud nedojde k jejich předložení ve shora uvedené lhůtě, postupuje Společnost v souladu s ustanovením § 214 odst. 1 a 3 obchodního záko níku. Účastnické cenné papíry, které jsou předmětem přechodu na osobu hlavního akcionáře, jsou listinné akcie, znějící na jméno Ing. Boris Sadílek, čísla akcií 2985-2990, v počtu 6 kusů, o jmenovité hodnotě akcie 100,- Kč, emitované dne 31.7.2002, a čísla akcií 3901-3930, v počtu 30 kusů, o jmenovité hodnotě akcie 100,- Kč, emitované dne 31.7.2002. Hlavní akcionář určil výši protiplnění, které poskytne za přechod ostatních účastnických cenných papírů ve výši 16.509,- Kč za jednu kmenovou akcií, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, emitované společností Economia a.s. Přiměřenost protiplně ní doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. P40675/10 ze dne 30.9.2010, vyhotoveným společností EQUITA Consulting, s.r.o., identifikační číslo: 257 61 421, se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, vypracovaným ke dni 30.6.2010 za účelem zjištění hodnoty akcií pro potřeby stanovení výše protiplnění hlavního akcionáře ostatním akcionářům ve smyslu ustanovení § 183i a následujících, obchodního zákoníku. Právo na zaplacení protiplnění vznikne vlastníkovi ostatních účastnických cenných papírů okamžikem předání účastnických cenných papírů společnosti. Účastnické cenné papíry budou předloženy společnosti prostřednictvím Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 601 97 226, obchodníka s cennými papíry dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálové m trhu, která poskytne protiplnění vlastníkovi ostatních účastnických cenných papírů, jako oprávněné osobě, bez zbytečného odkladu po jejich předložení. Hlavní akcionář předal společnosti Patria Finance, a.s. peněžní prostředky ve výši 594.324,- Kč určené pro výplatu protiplnění před konáním valné hromady.
od 8. 7. 1997 do 31. 8. 2011
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %.
od 8. 7. 1997 do 31. 8. 2011
- Omezení převoditelnosti akcií: Převody kmenových akcií na třetí osoby jsou možné s předchozím souhlasem valné hromady, která o něm rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů, jinak je neplatné. Nabyvatel zaměstnanecké akcie, který získal tuto akcii (akcie) na základě rozhodnutí představenstva po 1.1.1995 je povinen v případě jejího prodeje nabídnout tuto akcii (akcie) k odkupu společnosti za nominální hodnotu.
od 7. 7. 1997 do 31. 8. 2011
- Valná hromada konaná dne 5.5.1997 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 362.400,-Kč. Společnost snižuje základní jmění o vlastní akcie. Jedná se o zaměstnanecké akcie, které společnost nabyla od svých zaměstnanců. Snížení se uskutečňuje dle § 213 obchod.zák. využitím akcií v majetku společnosti. Všechny akcie mají listinnou podobu. Proto společnost použije tyto akcie ke snížení tak, že je zničí.
od 20. 1. 1993 do 6. 10. 1994
- Ředitel: Ing. Miroslav Pavel, bytem Praha 5, Gabinova 823.
od 20. 1. 1993 do 5. 2. 1998
- 1820 ks kmen. akcií z nichž každá má hodnotu 2.000,- Kčs.
od 29. 11. 1991 do 31. 8. 2011
- Do rezervního fondu se převádí emisní ážio k 820 akciím a.s. Eurexpansion ve výši 4 140 000 FRF.
od 26. 11. 1990 do 31. 8. 2011
- Na základě usnesení valné hromady společnosti konané dne 9.10.1990 došlo ke schválení nových stanov akciové společnosti, které jsou přílohou spisu.
od 25. 4. 1990 do 20. 1. 1993
- Ředitel: Ing. Miroslav Pavel, Praha 8, Štíbrova 1213.
od 25. 4. 1990 do 31. 8. 2011
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č.243/1949 Sb., o akciových společnostech, zakládá se na státním povolení, uděleném federálním úřadem pro tisk a informace ze dne 3.4.1990 č.j. 47/90, na stanovách tímže úřadem schválených, na ustavující valné hromadě ze dne 4.4.1990.
Kapitál
od 5. 2. 1998 do 31. 8. 2011
Základní kapitál 3 681 600 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 1. 1993 do 5. 2. 1998
Základní kapitál 4 044 000 Kč
od 18. 11. 1992 do 20. 1. 1993
Základní kapitál 3 640 000 Kč
od 26. 5. 1992 do 18. 11. 1992
Základní kapitál 1 820 000 Kč
od 25. 4. 1990 do 26. 5. 1992
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 12. 2010 do 31. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 416.
od 21. 12. 2010 do 31. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 820.
od 5. 2. 1998 do 21. 12. 2010
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 416.
od 5. 2. 1998 do 21. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 820.
od 20. 1. 1993 do 5. 2. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 4 040.
od 18. 11. 1992 do 20. 1. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 820.
od 26. 5. 1992 do 18. 11. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 820.
od 25. 4. 1990 do 26. 5. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 25. 9. 2009 do 25. 2. 2010
Ing. Michal Klíma - člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 4. 2009 - 17. 9. 2009
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Zdeněk Bakala - místopředseda představenstva
Modrava, 14, PSČ 341 92
den vzniku členství: 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 4. 2009
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Ing. Mag. Michael Grabner - člen představenstva
Wien, Schindlergasse 18, 1180, Rakouská republika
den vzniku členství: 20. 4. 2009
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Andrew Knight - předseda představenstva
Warwickshire CV36 4PJ, Shipston-on-Stour, Compton Scorpion Manor, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 20. 4. 2009
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Casimir Knight - člen představenstva
London NW3 2SB, 2b South Hill Park, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 20. 4. 2009
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Bessel Kok - člen představenstva
Brussels, Uccle, Avenue Hippolyte 14, 1180, Belgické království
den vzniku členství: 20. 4. 2009
od 21. 3. 2009 do 31. 8. 2011
Ing. Petr Babický - člen představenstva
Praha 5 - Jinonice, Bochovská 623/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 25. 2. 2009
den vzniku funkce: 25. 2. 2009
od 12. 9. 2007 do 25. 9. 2009
Ing. Michal Klíma - předseda představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 13. 6. 2007 - 20. 4. 2009
od 12. 9. 2007 do 25. 9. 2009
Ing. Zdeněk Mrkva - místopředseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 25, PSČ 170 55
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 6. 8. 2007 - 20. 4. 2009
od 12. 9. 2007 do 25. 9. 2009
JUDr. Milan Stibral - člen představenstva
Praha 5, Hostinského 1520, PSČ 155 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 13. 6. 2007 - 20. 4. 2009
od 20. 12. 2006 do 21. 3. 2009
Dr. Hans Gustav Tobias Schulz - Isenbeck - člen představenstva
Erkrath, Herderstr. 2, PSČ 406 99, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 10. 2006 - 20. 10. 2008
od 20. 12. 2006 do 21. 3. 2009
Dr. Michael Stollarz - člen představenstva
Düsseldorf, Wildenbruchstr. 57, PSČ 405 45, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 10. 2006 - 20. 10. 2008
od 15. 8. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Miroslav Pavel - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Zárybská 1829, PSČ 250 01
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
od 15. 8. 2006 do 12. 9. 2007
- zánik funkce generálního ředitele ke dni 1.7.2003
od 8. 6. 2006 do 8. 6. 2006
Patrick Ludwig - předseda představenstva
413 52 Korschenbroich, Herzbroicher Weg 15, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2006
od 8. 6. 2006 do 20. 12. 2006
Patrick Ludwig - člen představenstva
413 52 Korschenbroich, Herzbroicher Weg 15, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 1. 2006 - 20. 10. 2006
od 8. 9. 2005 do 8. 9. 2005
Harald Müsse - člen představenstva
40883 Ratingen, Langenbroich 30, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 12. 2003 - 7. 6. 2005
od 8. 9. 2005 do 20. 12. 2006
Harald Müsse - místopředseda představenstva
40883 Ratingen, Langenbroich 30, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 20. 10. 2006
den vzniku funkce: 7. 6. 2005 - 20. 10. 2006
od 8. 9. 2005 do 14. 9. 2007
Ing. Michal Klíma - člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 29, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 13. 6. 2007
od 25. 4. 2003 do 15. 8. 2006
Ing. Miroslav Pavel - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Zárybská 1829, PSČ 250 01
den vzniku členství: 28. 3. 2000
den vzniku funkce: 28. 3. 2000
od 25. 4. 2003 do 15. 8. 2006
- ve funkci generálního ředitele společnosti od 11.5.1998
od 1. 11. 2000 do 12. 9. 2007
Ing. Zdeněk Mrkva - místopředseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1278/25, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
den vzniku funkce: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
od 1. 11. 2000 do 12. 9. 2007
JUDr. Milan Stibral - člen představenstva
Praha 5, Hostinského 1520, PSČ 155 00
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
od 16. 8. 1999 do 1. 11. 2000
Ing. Milan Gerža - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Za pruhy 6, PSČ 140 00
od 16. 8. 1999 do 25. 4. 2003
Ing. Miroslav Pavel - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Zárybská 1829, PSČ 250 01
od 16. 8. 1999 do 25. 4. 2003
- ve funkci generálního ředitele společnosti
od 20. 5. 1999 do 1. 11. 2000
Ing. Zdeněk Mrkva - člen představenstva
Praha 7 Holešovice, Dobrovského 1278/25
od 8. 7. 1997 do 16. 8. 1999
Uwe Hoch - člen představenstva
Vennstrasse 33a, Düsseldorf, Spolková republika Německo
od 8. 7. 1997 do 21. 7. 2004
Dr. Heinz-Werner Nienstedt, dat.nar. 10.12.1949 - člen představenstva
Dusseldorf, SRN, Freytagstrasse 44, D-40237
den vzniku členství: 11. 5. 1998 - 8. 8. 2002
od 1. 7. 1997 do 16. 8. 1999
Ing. Miroslav Pavel - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Zárybská 1829, PSČ 250 01
od 1. 7. 1997 do 16. 8. 1999
- ve funkci ředitele společnosti
od 10. 9. 1996 do 8. 7. 1997
Uwe Hoch - člen představenstva
Vennstrasse 33a, Düsseldorf, Spolková republika Německo
od 10. 9. 1996 do 20. 5. 1999
Ing. Zdeněk Mrkva - člen představenstva
Praha 9, Mimoňská 631/19
od 10. 9. 1996 do 16. 8. 1999
Richard Weiss - člen představenstva
3080 Tervuren, Jesus Einklaan 86a, Belgické království
od 10. 9. 1996 do 16. 8. 1999
Ing. Vladimíra Pavlíčková - člen představenstva
Praha 10, Bajkalská 8
od 6. 10. 1994 do 10. 9. 1996
Raymond Johnson-Ohla - člen představenstva
Stutgart, SRN, Am Eichenhain 36, D-70619
od 6. 10. 1994 do 10. 9. 1996
James H. Ottaway Jr. - člen představenstva
Nrw Paltz, N.Y. 12561 USA, 45 Phillies Bridge Road
od 6. 10. 1994 do 1. 7. 1997
Ing. Miroslav Pavel - předseda představenstva
Praha 5, Gabinova 823
od 6. 10. 1994 do 1. 7. 1997
- ve funkci ředitele společnosti
od 6. 10. 1994 do 8. 7. 1997
Dr. Heinz-Werner Nienstedt - člen představenstva
Dusseldorf, SRN, Freytagstrasse 44, D-40237
od 6. 10. 1994 do 1. 11. 2000
Ing. Radim Novák - člen představenstva
Praha 3, Jeseniova 113
od 6. 10. 1994 do 1. 11. 2000
Karen House - člen představenstva
N.J. 08540 USA, Princeton, 58 Cleveland Lane
od 20. 1. 1993 do 6. 10. 1994
ing. Tomáš Kopřiva - člen představenstva
Olomouc, Na vozovce 39
od 20. 1. 1993 do 6. 10. 1994
Pascaline Servan Schreiber - člen představenstva
Paris, Francie, 14 rue Daru
od 20. 1. 1993 do 12. 10. 1994
Jiří Matouš - člen představenstva
Praha 1, Zámecké schody 8
od 18. 11. 1992 do 1. 11. 2000
Ing. Aladár Blass - člen představenstva
Praha 9, Matějkova 3
od 18. 11. 1991 do 18. 11. 1992
prof.ing. Miroslav Tuček - člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 32
od 18. 11. 1991 do 20. 1. 1993
Damien Dufour - člen představenstva
Paris 17, 132 Av. de Waqam
od 18. 11. 1991 do 20. 1. 1993
Georges Matthieu - člen představenstva
75020 Paris, Francie, 63 Av. Gambeitta
od 18. 11. 1991 do 20. 1. 1993
Ing. Petr Uhl - člen představenstva
Praha 2, Anglická 8
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Pierre Jeantet - člen představenstva
75007 Paris, Francie, 71 avenue de Suffren
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Ing. Miroslav Pavel - člen představenstva
Praha 8, Štíbrova 1213
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Jean Luis Servan - člen představenstva
75008 Paris, 2 avenue Hoche
od 18. 11. 1991 do 10. 9. 1996
Ing. Jan Fejfar - člen představenstva
Praha 10, Zastavěná 2
od 18. 11. 1991 do 10. 9. 1996
Dr. Jiří Sekera - člen představenstva
Praha 8, Nad Rokoskou 6
od 18. 11. 1991 do 1. 11. 2000
Dr. Heik Afheld - člen představenstva
Düsseldorf, Am Kreuzberg 5
od 18. 11. 1991 do 1. 11. 2000
Ing. František Szikhart - člen představenstva
Bratislava, Synekova 29
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
PhDr. Václav Soukup - předseda představenstva
Praha 1, Truhlářská 21
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
JUDr. Jiří Sekera - člen představenstva
Praha 8, Nad Rokoskou 6
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
Prof.ing. Miroslav Tuček - člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 32
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
Ing. Aladár Blaas - člen představenstva
Praha 9, Matějkova 3
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
Ing. Jan Velek - člen představenstva
Praha 4, Blčická 2844
od 25. 4. 1990 do 18. 11. 1991
Ing. Karel Bartošek - člen představenstva
Praha 5, Favorského 1895
od 21. 12. 2010 do 31. 8. 2011
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
od 8. 9. 2005 do 21. 12. 2010
Jménem společnosti jednají vždy buď dva členové představenstva, nebo předseda představenstva s jedním z místopředsedů představenstva nebo předseda představenstva s jedním z členů představenstva nebo dva místopředsedové představenstva nebo jeden z místopře dsedů představenstva s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí vždy společně buď dva členové představenstva, nebo předseda představenstva s jedním z místopředsedů představenstva nebo předseda představenstva s jedním z členů představenstva nebo dva místopředsedové představenstva nebo jeden z místopředsedů představenstva s jedním členem představenstva.
od 30. 11. 2000 do 8. 9. 2005
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 1. 11. 2000 do 30. 11. 2000
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 6. 10. 1994 do 1. 11. 2000
Ve smyslu § 191 odst. 2 Obchodního zákona omezila valná hromada právo členů představenstva jednat za společnost tak, že jednat jménem společnosti může předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 25. 4. 1990 do 6. 10. 1994
Akciovou společnost zastupují členové představenstva společně nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocnění nebo ředitel. K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně zmocněni nebo ředitel s dodatkem "předseda představenstva","člen představenstva" nebo "ředitel".
Prokura
od 31. 5. 2011 do 31. 8. 2011
Ing. Karel Žalud
Podlesí, , PSČ 261 01
od 20. 5. 1999 do 25. 9. 2009
Ing. Zdeněk Mrkva
Praha 7 Holešovice, Dobrovského 1278/25
od 6. 10. 1994 do 20. 5. 1999
Ing. Zdeněk Mrkva
Praha 9, Mimoňská 631/19
od 31. 5. 2011 do 31. 8. 2011
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, včetně oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právy třetích osob.
od 6. 10. 1994 do 25. 9. 2009
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu názvu a sídlu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2010 do 31. 8. 2011
Mgr. Radek Pokorný - člen dozorčí rady
Vyškov - Dědice, Sídliště Osvobození, PSČ 682 02
den vzniku členství: 27. 10. 2010
od 25. 9. 2009 do 1. 12. 2010
Ing. Kamil Čermák - místopředseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Ovenecká 27, PSČ 170 00
den vzniku členství: 20. 4. 2009 - 27. 10. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 27. 10. 2010
od 25. 9. 2009 do 31. 8. 2011
Ing. Luboš Řežábek, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2009
od 21. 3. 2009 do 25. 9. 2009
Mgr. Michael Jasanský - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, 8. listopadu 572/1, PSČ 169 00
den vzniku členství: 27. 11. 2008 - 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 27. 11. 2008 - 20. 4. 2009
od 21. 3. 2009 do 25. 9. 2009
Ing. Luboš Řežábek, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 11. 2008 - 20. 4. 2009
den vzniku funkce: 27. 11. 2008 - 20. 4. 2009
od 12. 9. 2007 do 22. 10. 2008
Ing. Miroslav Pavel - předseda dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Zárybská 1829, PSČ 250 01
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2007 - 1. 7. 2008
od 12. 9. 2007 do 21. 3. 2009
Laurence Alexander Mehl - člen dozorčí rady
Essen, Pörtingsiepen 14, 45239, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2007 - 20. 6. 2008
od 12. 9. 2007 do 31. 8. 2011
Miloslav Budka - člen dozorčí rady
Praha 8, Na Rokytce 6, PSČ 180 00
den vzniku členství: 13. 6. 2007
den vzniku funkce: 13. 6. 2007
od 20. 12. 2006 do 12. 9. 2007
Laurence Alexander Mehl - předseda dozorčí rady
Essen, Pörtingsiepen 14, PSČ 452 39, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 10. 2006
den vzniku funkce: 20. 10. 2006 - 13. 6. 2007
od 15. 11. 2005 do 15. 11. 2005
Miloslav Budka
Praha 8, Na Rokytce 6, PSČ 180 00
den vzniku členství: 7. 6. 2005
od 15. 11. 2005 do 12. 9. 2007
Miloslav Budka - člen dozorčí rady
Praha 8, Na Rokytce 6, PSČ 180 00
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 7. 6. 2007
od 8. 9. 2005 do 20. 12. 2006
Dr. Michael Stollarz - předseda dozorčí rady
Düsseldorf, Wildenbruchstr. 57, PSČ 405 45, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 6. 2005 - 20. 10. 2006
den vzniku funkce: 7. 6. 2005 - 20. 10. 2006
od 14. 9. 2004 do 12. 9. 2007
Mgr. Hana Schreibová - člen dozorčí rady
Hostivice, Řehníkova 2174, PSČ 253 01
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 7. 6. 2007
od 1. 11. 2000 do 14. 9. 2004
Hana Mrkvová - člen dozorčí rady
Praha 4, 5. května 6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 3. 2000
od 10. 9. 1996 do 1. 11. 2000
Gisela Müller
Sperberstrasse 9, Kaarst, , Spolková republika Německo
od 15. 5. 1995 do 12. 3. 2004
Petr Melničuk - člen dozorčí rady
Praha 5, Machatého 682, PSČ 152 00
den vzniku členství: 14. 4. 2000 - 31. 5. 2002
od 6. 10. 1994 do 15. 5. 1995
Ing. Václav Lavička - člen dozorčí rady
Praha 2, Václavská 7
od 6. 10. 1994 do 10. 9. 1996
Richard Weiss - člen dozorčí rady
3080 Tervuren, Belgie, Jesus Einklaan 86a
od 6. 10. 1994 do 1. 11. 2000
Georg Wallraf - člen dozorčí rady
D-50169 SRN, Nachtigallenweg 5
od 6. 10. 1994 do 1. 11. 2000
Dr. Miloslav Budka - člen dozorčí rady
Praha 8, Na Rokytce 1340/6
od 6. 10. 1994 do 15. 11. 2005
Patrick Ludwig - člen dozorčí rady
41352 Korschenbroich, An den drei Steinen 27
den vzniku členství: 28. 3. 2000 - 28. 3. 2002
od 20. 1. 1993 do 6. 10. 1994
Damien Dufour - člen dozorčí rady
Paris 17, 132 Av. de Wagam
od 18. 11. 1992 do 20. 1. 1993
Pascaline Servan-Schreiber - člen dozorčí rady
75008, Paris, Francie, 14 rue Daru
od 18. 11. 1991 do 18. 11. 1992
ing. Aladár Blaas - člen dozorčí rady
Praha 9, Matějkova 3
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Cécilie Dutreilová - člen dozorčí rady
75013 Paris, Francie, 16 rue de la Glaciére
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Olivier Gillet - člen dozorčí rady
75006, Francie, 27 rue de la Fleurus
od 18. 11. 1991 do 6. 10. 1994
Magdalena Součková - člen dozorčí rady
Praha 7, Milady Horákové 78
od 18. 11. 1991 do 1. 11. 2000
ing. Vladimír Milo - člen dozorčí rady
Bratislava, H. Meličkovej 15/9
Akcionáři
od 29. 3. 2011 do 11. 4. 2011
Handelsblatt Investments B.V.
1081KM Amsterdam, Jachthavenweg 109H, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+48
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+5
+
-
3.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

0
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-21
+
-
5.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-96
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services