ACRH, a.s., IČO: 00516236 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ACRH, a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 00516236. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00516236 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 11. 1990
Datum zániku1. 11. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 8. 2009 do 1. 11. 2009

ACRH, a.s.

od 20. 1. 2006 do 31. 8. 2009

ACRH, a.s. - v likvidaci

od 11. 1. 2006 do 20. 1. 2006

ACRH, a.s.

od 25. 4. 2003 do 11. 1. 2006

AHOLD Czech Republic Holding, a.s.

od 19. 7. 1996 do 25. 4. 2003

EURONOVA HOLDING, a.s.

od 13. 7. 1993 do 19. 7. 1996

ČESKÁ GENERAL FOOD a.s. zkráceně ČGF a.s.

od 27. 11. 1990 do 13. 7. 1993

Československá General Food, akciová společnost /pro obchodní styk platí i GS.G.F. a.s./

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 1. 2006 do 1. 11. 2009
Brno - Lesná, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00
od 1. 4. 1996 do 11. 1. 2006
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00
od 27. 11. 1990 do 1. 4. 1996
Plzeň, Lužická 2
IČO
od 27. 11. 1990 do 1. 11. 2009

00516236

Právní forma
od 27. 11. 1990 do 1. 11. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1969 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 8. 2009 do 1. 11. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- nákup a prodej nemovitostí
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- marketing v obchodněfinanční oblasti
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- obstaravatelská činnost
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- propagační činnost
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- poradenská a instruktážní činnost v oblasti obchodu
od 9. 7. 1999 do 31. 8. 2009
- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 11. 1990 do 9. 7. 1999
- předmětem činnosti akcivé společnosti je podnikání v oblasti cestovního ruchu. Výroby a obchodu potravinářským a spotřebním zbožím, provozování zahraničně hospodářské činnosti v rozsahu povolení, spolúčast na tuzemskkých projektech a programech ve formě finanční, poradenské, instruktážní a propagační činnosti, marketingu, obstaravatelských služeb a zavádění poznatků vědy a výzkumu do praxe. Společnost je oprávněna na základě přiložené generální plné moci zastupovat v ČSFR firmu SOCIEDADE S.P.A.S.A. se sídlem v Lucembursku
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2009 do 1. 11. 2009
- Společnost zanikla v důsledku fúze sloučením ve smyslu § 61 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přičemž její obchodní jmění přešlo na nástupnickou společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1 a, PSČ 638 00, IČ: 44012373.
od 31. 8. 2009 do 1. 11. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15.4.2009 zrušilo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ahold Tsjechië B.V. ze dne 21.12.2005 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.
od 20. 1. 2006 do 1. 11. 2009
- Dne 21.12.2005 společnost Ahold Tsjechië B.V. rozhodla jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. s likvidací.
od 30. 9. 2005 do 1. 11. 2009
- Výkup účastnických cenných papírů: Dne 2.9.2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tato usnesení: a) určuje hlavního akcionáře společnosti takto: hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost Ahold Tsjechië B.V., řádně založená podle práva Nizozemí, se sídlem na adrese Albert Heijnweg 1, 1507 EH Zaandam, Nizozemí, zapsaná u Obchodní a hodpodářské komory v Amsterodamu, číslo spisu: 35019563, řádně zastoupená panem Jacobus E.Q.M. Boelen, ředitelem společnosti která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahovala ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím seznamu akcionářů vedeného společností v souladu s ust. § 156 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a z čestného prohlášení hlavního akcionáře o vlastnictví akcií. Seznam akcionářů a čestné prohlášení hlavního akcionáře jsou přílohami tohoto usnesení. Z těchto listin vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti vlastníkem celkem 6.171.702 ks (slovy: šest milionů sto sedmdesát jeden tisíc sedm set dva kusů) listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností, jejichž souhr nná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,99388 %, a ke dni konání této mimořádné valné hromady je vlastníkem nejméně 6.171.702 ks (slovy: šest milionů sto sedmdesát jeden tisíc sedm set dva kusů) akc ií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,99388 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 1 83i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. b) schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností AHOLD Czech Republic Holding, a.s. (dále jen jako "Společnost") ve vlastnictví akcionářů Společnosti o dlišných od hlavního akcionáře určeného na základě usnesení č. 6 této mimořádné valné hromady Společnosti na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodníh o rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře Společnosti, společnost Ahold Tsjechië B.V., tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Seznam akcií, u nichž má dojít k přechodu vlastnického práva na základě tohoto usnesení, je přílohou č. 1 tohoto usnesení. c) stanovuje výši protiplnění za akcie, u nichž dojde k přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií, ve výši 830,- Kč (slovy: osm set třicet korun českých) za každou akcii Společnosti. Shora stanovená výše protiplnění , tj. 830,- Kč za 1 ks akcie se shoduje s výší protiplnění navrhnutou hlavním ackionářem v žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 18.8.2005. Přiměřenost hodnoty protiplnění určené hlavním akcionářem Společnosti je v souladu s § 183m odst. 1, písm. b) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník doložena znaleckým posudkem č. 2474 - 170/05 ze dne 18.8.2005 vypracovaného společností STAVEXIS, s.r.o., se sídlem Brno, Bodlákova 8, IČO: 46347194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5664 pro účely provedení výkupu účastnických cenných papírů Společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. Přílohou č. 2 tohoto usnesení mimořádné valné hromady je žádost hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné h romady se zdůvodněním navrhované výše protiplnění. d) stanovuje hlavnímu akcionáři lhůtu pro poskytnutí protiplnění akcionářům, jejichž vlastnické právo přechází ke dni účinnosti přechodu akcií na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2,3 a 5 obchodního zákoníku) protiplně ní v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne předání akcií Společnosti podle ust. § 183l odst. 5 a 6 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník, jehož vlastnické právo k akciím přešlo na hlavního akcionáře, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo ž e dohoda mezi ním a zástavením věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu oprávněné osoby uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností. O rozhodnutí mimořádné valné hromady byly pořízeny notářské zápisy sepsané dne 2.9.2005 pod NZ 647/2005 a N 728/2005.
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- Zvýšení základního jmění: Valná hromada obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s. (dále jen "společnost"), rozhodla dle notářského zápisu NZ 619/99, N 768/99 sepsaného dne 16.11.1999 notářkou JUDr.Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti vkladem pohledávky, a to takto:
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- zvýšení základní jmění vkladem pohledávek akcionáře AHOLD Czechoslovakia BV, ve smyslu § 59 odst.7) obchodního zák. o částku 4,557.680.000,-Kč (slovy: čtyřimiliardypětsetpadesátsedmmiliónůšestsetosmdesáttisíc korun českých), a to z dosavadních 1.614.400.000,-Kč (v obchodním rejstříku ještě zapsáno původních 1.214.320.000,-Kč z doby před předchozím zvýšením základního jmění) na 6.172.080.000,-Kč,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nenavrhuje,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- počet upisovaných akcií 4.557.680 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- druh upisovaných akcií - kmenové,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- forma upisovaných akcií - na jméno,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- podoba upisovaných akcií - listinná,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- důvodem pro zvýšení základního jmění je tzv. kapitalizace pohledávek společnosti AHOLD CZECHOSLOVAKIA BV, proto akcie budou nabídnuty právě (a jen) tomuto majiteli pohledávek, jež mají být ke zvýšení základního jmění použity,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- místem pro upisování akcií peněžitým vkladem je ředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145, 251 01 Říčany u Prahy,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- lhůta pro upisování akcií je do 31.10.2000 a počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- na 1.214.320 akcií zapsaných v obchodním rejstříku o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 4.557.680 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 3,75 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- v případě, že akcie nebo jejich část nebudou upsány společnosti AHOLD CZECHOSLOVAKIA BV, nebudou takto neupsané akcie nabídnuty k upsání jiným akcionářům, neboť jde o vklad ve smyslu § 59/7 obch. zák.
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- emisní kurz upsaných akcií činí 1.000,-Kč na jednu akcii,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- vklad bude splacen v souladu s ustanovením § 59/7 obch.zák. smlouvou o postoupení pohledávky, kterou se základní jmění zvyšuje, a to ke dni účinnosti takové smlouvy,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- lhůta pro splacení vkladu vyplyne ze smlouvy o postoupení vkládaných pohledávek a její účinnost nastane dnem upsání akcií,
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2001
- nový druh akcií se nevydává
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- Valná hromada obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s. (dále jen "společnost"), rozhodla dle notářského zápisu NZ 373/98, N 447/98 sepsaného dne 29.6.1998 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií peněžitým vkladem takto:
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- a) zvýšení základního jmění peněžitým vkladem akcionářů o částku 400,080.000,- Kč (slovy: čtyřistamilionůosmdesáttisíc korun českých), a to z dosavadních 1.214.320.000,- Kč na 1.614.400.000,- Kč, upisování akcií nad částku 400,080.000,- Kč se nepřipouští,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- b) počet upisovaných akcií 400.080 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- c) - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinné,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- d) akcie budou nabídnuty dosavadním akcionářům, kterým zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, - v případě, že akcie, nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou takto neupsané akcie nabídnuty k upsání ostatním akcionářům, kteří budou mít patnáctidenní lhůtu k upsání do té doby neupsaných akcií, přičemž tato lhůta počne běžet od třetího dne po skončení prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva a pokud nebudou těmito akcionáři upsány akcie do patnácti dnů od třetího dne po skončení prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, budou zbylé akcie upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- e) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti EURONOVA, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, a to pro případ vykonání přednostního práva i pro případ upisování akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- lhůta pro upisování akcií při výkonu přednotního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvého prosince roku tisícdevětsetdevadesátosm) a počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem na základě veřejné výzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejího běhu je dvacátý den od konce prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- na 1.214.320 akcií (slovy: jedenmiliondvěstěčtrnácttisíctřistadvacet kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) lze upsat 400.080 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) lze upsat 0,33 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- emisní kurz upsaných akcií činí 2.500,- Kč na jednu akcii a je pro všechny upisovatele stejný - emisní ážio tedy činí 1.500,- Kč na jednu upsanou akcii,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- f) vklad bude splacen na účet společnosti EURONOVA HOLDING, a.s. u Citibank, a.s. pobočka Brno, Hlinky 118, 603 00 Brno, č.ú. 2021xxxx,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 31.5.1999 (slovy: třicátého prvého května roku tisícdevětsetdevadesátdevět) bez ohledu na to zda akcie byly upsány s využitím přednostního práva či nikoli,
od 3. 7. 1998 do 14. 4. 2000
- g) nový druh akcií se nevydává.
od 23. 10. 1996 do 1. 11. 2009
- Vymazává se obchodní společnost ČESKÁ GENERAL FOOD a. s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, identifikační číslo 00 51 6236, z obchodního rejstříku.
od 19. 7. 1996 do 1. 11. 2009
- Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 27.6.1996.
od 3. 5. 1996 do 1. 11. 2009
- Obchodní společnost ČESKÁ GENERAL FOOD a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni ke dni 27.11.1990 pod Rg B 23. Usnesením ze dne 1.4.1996 bylo zapsáno nové sídlo společnosti a byla vyslovena příslušnost Krajského obchodního soudu v Brně.
od 27. 3. 1991 do 1. 11. 2009
- Zvýšení základního kapitálu: základní kapitál akciové společnosti představuje 500 000 000,- Kčs.
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1991
- Jmění: základní kapitál akciové společnosti představuje 50 000 000,- Kčs.
od 27. 11. 1990 do 13. 7. 1993
- Názvy společnosti v cizím jazyce: Checoslovaquie General Food, Sociedad Anonima; Czechoslovak General Food, Sociedad Anonyme; Tschechoslowakische General Food Aktiengesellschaft;
Kapitál
od 16. 1. 2001 do 1. 11. 2009
Základní kapitál 6 172 080 000 Kč, splaceno 6 172 080 000 Kč.
od 14. 4. 2000 do 16. 1. 2001
Základní kapitál 1 614 400 000 Kč, splaceno 1 614 400 000 Kč.
od 18. 4. 1997 do 14. 4. 2000
Základní kapitál 1 214 320 000 Kč
od 27. 3. 1991 do 18. 4. 1997
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1991
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 16. 1. 2001 do 1. 11. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 172 080.
od 16. 1. 2001 do 1. 11. 2009
v listinné podobě
od 14. 4. 2000 do 16. 1. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 614 400.
od 14. 4. 2000 do 16. 1. 2001
v listinné podobě
od 18. 4. 1997 do 14. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 214 320.
od 1. 4. 1996 do 18. 4. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 500 000.
od 18. 1. 1994 do 1. 4. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 500 000.
od 27. 3. 1991 do 18. 1. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 500 000.
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 50 000.
Statutární orgán
od 28. 8. 2009 do 1. 11. 2009
Jan Ario Eliza van Dam - předseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 8. 2009
den vzniku funkce: 10. 8. 2009
od 31. 7. 2009 do 1. 11. 2009
Derk Jan Terhorst - místopředseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 4. 2009
den vzniku funkce: 1. 4. 2009
od 19. 9. 2007 do 19. 9. 2007
Ing. Petr Doňar - místopředseda představenstva
Horovčovice, 429, PSČ 250 64
den vzniku členství: 16. 8. 2007
den vzniku funkce: 16. 8. 2007
od 19. 9. 2007 do 31. 7. 2009
Ing. Petr Doňar - místopředseda představenstva
Hovorčovice, 429, PSČ 250 64
den vzniku členství: 16. 8. 2007 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 8. 2007 - 30. 3. 2009
od 19. 9. 2007 do 28. 8. 2009
Johannes Albert Boeijenga - předseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 9. 8. 2009
den vzniku funkce: 11. 10. 2006 - 9. 8. 2009
od 4. 7. 2007 do 4. 7. 2007
Lodewijk Jan van der Werf
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 11. 2006
od 4. 7. 2007 do 1. 11. 2009
Lodewijk Jan van der Werf - člen představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 11. 2006
od 29. 5. 2007 do 19. 9. 2007
Jacobus Johannes Smit - místopředseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 11. 2006
den vzniku funkce: 20. 11. 2006 - 16. 8. 2007
od 10. 8. 2005 do 4. 7. 2007
Tomasz Szewczyk - člen představenstva
Krakov, Czorsztynska 6, 30-665, Polská republika
den vzniku členství: 29. 3. 2005 - 13. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 3. 2005 - 13. 11. 2006
od 19. 5. 2004 do 10. 8. 2005
Milan Růžička - člen představenstva
Brno, Nad lomem 2608/16
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 29. 3. 2005
od 19. 5. 2004 do 29. 5. 2007
Adriaan Frank Rijksen - místopředseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 20. 11. 2006
od 19. 5. 2004 do 19. 9. 2007
Jacobus Eugene Quirinus Maria Boelen - předseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 11. 10. 2006
od 25. 4. 2003 do 19. 5. 2004
Peter Arne Ruzicka - předseda představenstva
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 4. 10. 2000 - 30. 4. 2003
od 25. 4. 2003 do 19. 5. 2004
Jaroslav Ibl - místopředseda představenstva
Kladno, Čs.armády 3115, PSČ 272 01
den vzniku funkce: 27. 9. 2001 - 30. 4. 2003
od 25. 4. 2003 do 19. 5. 2004
Geert-Jan ten Hoonte - člen představenstva
Praha 6, V Šáreckém údolí 466/10, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 10. 5. 2002 - 30. 4. 2003
od 9. 7. 1999 do 25. 4. 2003
Arie Dirk Boer, nar.31.8.1957 - předseda představenstva
Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem, Nizozemské království
den vzniku funkce: 27. 7. 2000 - 4. 10. 2000
od 9. 7. 1999 do 25. 4. 2003
- pobyt v ČR: Rooseveltova 16, PSČ:160 00, Praha 6
od 9. 7. 1999 do 25. 4. 2003
Jiří Wegmann - místopředseda představenstva
Praha 4, Čiklova 19, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 27. 7. 2000 - 10. 5. 2002
od 9. 7. 1999 do 25. 4. 2003
JUDr. Ivan Cestr - člen představenstva
Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 22. 4. 1999 - 27. 7. 2000
od 17. 12. 1998 do 9. 7. 1999
Ing. Vladimír Mikel - místopředseda představenstva
Brno, Malešovská 666/25
od 17. 12. 1998 do 9. 7. 1999
Arie Dirk Boer, nar.31.8.1957 - předseda představenstva
Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem, Nizozemské království
od 17. 12. 1998 do 9. 7. 1999
- pobyt v ČR: Rooseveltova 18, Praha 6
od 19. 7. 1996 do 17. 12. 1998
JUDr. Antonín Jízdný - předseda
Brno, Jírovcova 61, PSČ 623 00
od 19. 7. 1996 do 17. 12. 1998
Ing. Vladimír Mikel - místopředseda
Brno, Malešovská 666/25
od 19. 7. 1996 do 9. 7. 1999
Ing. Pavel Konopka - místopředseda představenstva
Ostrava, Žilinská 1361
od 14. 9. 1995 do 19. 7. 1996
Ing. Ĺudvik Jančo - místopředseda
Brno, Kameníčkova 18, PSČ 616 00
od 14. 9. 1995 do 19. 7. 1996
Ing. Petr Kumpf - člen
Ústí nad Labem, Herbenova 2, PSČ 400 01
od 14. 9. 1995 do 19. 7. 1996
Ing. Ivan Kopřiva - člen
Brno, Ulrychova 1
od 14. 9. 1995 do 19. 7. 1996
JUDr. Antonín Jízdný - předseda
Brno, Jírovcova 61, PSČ 623 00
od 14. 9. 1995 do 19. 7. 1996
Ing. Vladimír Mikel - místopředseda
Ostrava-Poruba, Zednická 955, PSČ 704 00
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
Alexander Stier - místopředseda
Bruchsal, Karl-Fridrichstr. 16, Spolková republika Německo
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
- nar. 27. 8. 1956
od 27. 3. 1992 do 13. 7. 1993
Dipl.Ing. Gert Merx - místopředseda
zástupce SOCIEDADE S. P. A. S. A.
od 27. 3. 1992 do 14. 9. 1995
JUDr. Petr Protiva - předseda
Plzeň, Volfova 5
od 27. 3. 1992 do 14. 9. 1995
- ředitel
od 27. 3. 1991 do 14. 9. 1995
JUDr. Jiří Terč - člen
Plzeň, Na okraji 31
od 27. 3. 1991 do 14. 9. 1995
- náměstek ředitele
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1991
JUDr. Pavel Hurbiš - náměstek ředitele společnosti
Břeclav, Slovácká 6
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1992
Dipl.Ing. Gert Merx
zástupce SOCIEDADE S. P. A. S. A.
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1992
JUDr. Petr Protiva - ředitel
Plzeň, Volfova 5
od 9. 7. 1999 do 1. 11. 2009
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden další člen představenstva.
od 14. 9. 1995 do 9. 7. 1999
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti nebo náměstek ředitele b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti nebo náměstek ředitele společnosti.
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva nebo ředitel společnosti nebo náměstek ředitele b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo ředitel společnosti nebo náměstek ředitele.
od 27. 3. 1992 do 13. 7. 1993
Zastupování: společnost jedná navenek svými orgány nebo svými zástupci. Společnost navenek zastupuje předseda představenstva nebo ředitel nebo jeho náměstek. Dále jednotlivý členové představenstva, jsou-li k tomu zmocněni představenstvem. Představenstvo může jmenovat k zastupování prokuristy se samostatnou prokuru. Podepisování: k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva samostatně nebo - ředitel společnosti samostatně nebo - náměstek ředitele samostatně nebo - dva členové představenstva společně
od 27. 11. 1990 do 27. 3. 1992
Podpisování: listiny akciové společnosti jsou podepisovány tak, že k názvu společnosti nebo razítku připojí svůj podpis ředitel společnosti nebo dva členové představenstva společně.
Likvidace
od 20. 1. 2006 do 31. 8. 2009
Rudolf Vřešťál
Praha - Braník, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ 142 00
Dozorčí rada
od 9. 11. 2007 do 1. 11. 2009
Arie Dirk Boer - předseda dozorčí rady
Zaandam, Provincialeweg 11, 1506, Nizozemské království
den vzniku členství: 11. 7. 2007
den vzniku funkce: 10. 10. 2007
od 25. 4. 2003 do 9. 11. 2007
Johannes Gerhardus Andreae - předseda
Polweg 1,1261 XE Blaricum, Nizozemské království
den vzniku funkce: 27. 7. 2000 - 30. 6. 2004
od 25. 4. 2003 do 1. 11. 2009
Maarten Johan Dorhout Mees - člen
Herenweg 81,2105 MD, Nizozemské království
den vzniku funkce: 18. 4. 2001
od 18. 4. 1997 do 25. 4. 2003
JUDr. Filip Horák - člen
Brno, Vážná 3
od 18. 4. 1997 do 25. 4. 2003
JUDr. Jiří Navrátil - předseda
Brno, Radnická 1, PSČ 602 00
od 18. 4. 1997 do 1. 11. 2009
Prof.Ing. Jiří Jindra, CSc. - člen
Praha 10, Vršovická 85, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 27. 7. 2000
od 14. 9. 1995 do 18. 4. 1997
Prof.Ing. Jiří Jindra, CSc. - člen
Praha 10, Vršovická 85, PSČ 100 00
od 14. 9. 1995 do 18. 4. 1997
JUDr. Filip Horák - člen
Brno, Vážná 3
od 14. 9. 1995 do 18. 4. 1997
JUDr. Jiří Navrátil - předseda
Brno, Radnická 1, PSČ 602 00
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
Christoph Weiss - člen
Heidelberg, Theaterstr. 16, Spolková republika Německo
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
Frederic Rausch - člen
Rue des Capucins, 19, Lucemburské velkovévodství
od 13. 7. 1993 do 14. 9. 1995
Jan Váňa - člen
Plzeň, Lábkova 5
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+103

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+8

+
-
Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+6

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-55

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-57

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-80

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services