Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

WALMARK, a.s.
IČO: 00536016

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 7. 1990
Obchodní firma
od 1. 6. 2001

WALMARK, a.s.

od 17. 9. 1990 do 1. 6. 2001

WALMARK, spol. s r.o.

od 30. 7. 1990 do 17. 9. 1990

Polmarkt, spol. s r.o.

Sídlo
od 7. 11. 1996 do 30. 7. 2013
Třinec, Oldřichovice č.44, PSČ 739 61
od 23. 10. 1995 do 7. 11. 1996
Třinec 1, 1. máje 500, PSČ 739 61
od 15. 10. 1991 do 23. 10. 1995
Třinec VI, nám. Svobody č. 526
od 30. 7. 1990 do 15. 10. 1991
Bystřice nad Olší,
IČO
od 30. 7. 1990

00536016

DIČ

CZ00536016

Identifikátor datové schránky:kzcgzsb
Právní forma
od 1. 6. 2001
Akciová společnost
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 2001
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2501 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 1. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 7. 2006
- výroba léčiv v rozsahu: adjustace nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, adjustace léčivých přípravků dodaných v primárních obalech, výroba nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, výroba nesterilních polotuhých léčivých příp ravků
od 3. 8. 2004
- distribuce léčivých přípravků
od 3. 8. 2004 do 12. 1. 2015
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 6. 9. 2003 do 13. 7. 2006
- výroba léčiv v rozsahu: adjustace nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, adjustace léčivých přípravků dodaných v primárních obalech
od 13. 7. 1999 do 12. 1. 2015
- výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)
od 13. 7. 1999 do 12. 1. 2015
- marketingové služby
od 19. 7. 1996 do 12. 1. 2015
- výroba kosmetických přípravků
od 23. 10. 1995 do 12. 1. 2015
- zpracování zemědělských produktů (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)
od 23. 10. 1995 do 12. 1. 2015
- výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností řemeslných, vázaných a koncesovaných)
od 1. 6. 1993 do 12. 1. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 6. 1993 do 12. 1. 2015
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 1. 6. 1993 do 12. 1. 2015
- výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/
od 30. 7. 1991 do 1. 6. 1993
- tuzemská a zahraniční obchodní a zprostředkovatelská činnost
od 30. 7. 1991 do 12. 1. 2015
- poradenské a konzultační činnosti
od 30. 7. 1990 do 30. 7. 1991
- obchodní činnost v oblasti elektroniky, softwaru a spotřebního zboží
od 30. 7. 1990 do 30. 7. 1991
- zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu s elektronikou, softwarem a spotřebním zbožím
od 30. 7. 1990 do 30. 7. 1991
- poradenské a konzultační činnosti v oblasti elektroniky, softwaru a obchodu se spotřebním zbožím
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 1993
- vývoj a výroba softwarových produktů
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 1993
- manažerské služby
Ostatní skutečnosti
od 20. 5. 2016 do 20. 5. 2016
- K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014. Údaj o zániku zástavního práva: Dne 25.2.2016 v 18:41 hodin byl v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR proveden výmaz zástavního práva k závodu společnosti zapsaného v rejstříku zástav dne 22.10.2014 pod číslem 31757.
od 20. 5. 2016 do 5. 3. 2020
- Závod společnosti WALMARK, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, na základě zástavní smlouvy ze dne 25. února 2016. Zástava je zapsána v rej stříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 39514, den vzniku zástavního práva 13.4.2016.
od 26. 2. 2016
- Valná hromada společnosti WALMARK, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 352.340.000 Kč (tři sta padesát dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) o částku 20.080.000 Kč (dvacet milionů osmdesát tisíc korun čes kých) na částku v celkové výši 372.420.000 Kč (tři sta sedmdesát dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých) za těchto podmínek: (a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 20 (dvaceti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), (dále jen Nové akcie I) a 8 (osmi) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), (dále jen Nové akcie II), (Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (c) emisní kurs každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 11.083.919 Kč (jedenáct milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), tj. emisní ážio činí 10.083.919 Kč (deset milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), a emisní kurs každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 110.839,19 Kč (jedno sto deset tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct haléřů), tj. emisní ážio činí 100.839,19 Kč (jedno sto tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct hal éřů); (d) s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách; (e) všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 20.080.000 Kč (dvaceti milionům osmdesáti tisícům korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva uzavřením smlouvy o úpisu s předem určeným zájemcem, společností Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen Upisovatel), a to tak, že Upisovatel upíše 20 (dvacet) kusů Nových akcií I a 8 (osm) kusů Nových akcií II; Upisovatel i druh ý akcionář Společnosti, společnost Waltz Management B.V., založená a existující v souladu s právním řádem Nizozemí, se sídlem na adrese Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemí, IČ: 61170631, se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování; (f) Nové akcie je možné upsat do 5 (pěti) dnů po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; (g) úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; (h) celý emisní kurs Nových akcií upsaných Upisovatelem bude splacen (a) částečně započtením (i) celé pohledávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 28. září 2015 mezi Upisovatelem a Společností a (ii) celé pohl edávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 8. ledna 2016 mezi Upisovatelem a Společností (dále jen Smlouvy o podřízeném PIK úvěru), jejichž vlastníkem je Upisovatel, a které celkem odpovídají částce ve výši 158. 565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů), a (b) částečně peněžitým vkladem ve výši 64.000.000 Kč (šedesát čtyři miliony korun českých), který bude proveden do 5 (pěti) dnů na účet Společnosti č. 5xxxx, vedený u České spořitelny, a.s.; (i) schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek Upisovatele za Společností v celkové výši 158.565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů) z titulu Smluv o podřízeném PIK úvě ru proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu Nových akcií, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení); (j) Dohoda o započtení bude uzavřena bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovateli návrh Dohody o započtení; (k) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od do ručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií.
od 26. 2. 2016 do 5. 3. 2020
- Omezení převoditelnosti akcií: Žádný akcionář nesmí (i) převést žádné akcie společnosti ani práva s nimi spojená; ani (ii) zastavit ani jinak zatížit akcie společnosti, ledaže tento převod nebo zastavení či zatížení je písemně schválen všemi ostatními akc ionáři společnosti.
od 9. 12. 2014 do 20. 5. 2016
- K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014.
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 26. 2. 2016
- Omezení převoditelnosti akcií: S výjimkou převodu, zastavení či jiného zatížení akcií společnosti uskutečněných v souladu s ustanoveními akcionářské smlouvy uzavřené mezi akcionáři společnosti dne 11. prosince 2012, v platném znění, lze akcie společnosti převést, zastavit či jinak zatí žit jen s písemným souhlasem všech ostatních akcionářů společnosti.
od 20. 5. 2014
- Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 105.000.000 Kč (slovy: sto pět milionů korun českých) o částku 247.340.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých) na částku v celkové výši 352.340.000 Kč (slo vy: tři sta padesát dva milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Nové akci e I) a 134 ks (slovy: sto třicet čtyři kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen Nové akcie II, Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijat é k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurz každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurz každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách. Všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 247.340.000 Kč budou upsány bez využití přednostního práva (neboť oba akcionáři se přednostního práva vzdali) uzavřením smlouvy o úpisu s předem určenými zájemci, a to tak, že (i) společnost ATERNUS, a.s., se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 258 65 056 (dále jen Aternus) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II a (ii) společnost Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen VCE; Aternus a VCE dále společně jen Upisovatelé) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II. Nové akcie je možné upsat do konce 5. (pátého) dne po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Veřejný úpis akcií se nepřipouští. Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností VCE bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti VCE za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi VCE a Společností (dále jen Smlouva o úvěru VCE), jejímž vlastníkem je společnost VCE, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností Aternus bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti Aternus za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi Aternus a Společností (dále jen Smlouva o úvěru Aternus, a spo lečně se Smlouvou o úvěru VCE dále také Smlouvy o úvěru), jejímž vlastníkem je společnost Aternus, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti Aternus za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru Aternus proti pohledávce Společnosti za společností Aternus na splacení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení Aternus). Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti VCE za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru VCE proti pohledávce Společnosti za společností VCE na s placení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení VCE a společně se Smlouvou o započtení Aternus jen Smlouvy o započtení). Dohody o započtení budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovatelům návrhy Dohod o započtení. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí jimi upsaných a splacených Nových akcií.
od 28. 12. 2001
- Smlouvou o prodeji části podniku podle § 487 Obchodního zákoníku uzavřenou dne 1.10.2001 převedla společnost WALMARK, a.s., se sídlem Třinec, Oldřichovice č. 44, PSČ 739 61, IČ: 00536016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2501 část svého podniku, a to organizační složku jako "Divize zemědělských produktů, na společnost K-SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Velká Chuchle, Praha 5, Strakonická 876, IČO: 25610171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54595.
od 1. 6. 2001
- Zápis přeměny právnické osoby: Dne 29.03.2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti WALMARK, spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Oldřichovicích č. 44, identifikační číslo 00 53 60 16, zapsané v oddíle C číslo vložky 38, o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zapsanou v oddíle B číslo vložky 2501.Rozhodným dnem pro přeměnu právní formy je 31.12.2000.
od 1. 6. 2001 do 17. 7. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno lze převést jen s předchozím písemným souhlasem valné hromady, smlouva o převodu akcií uzavřená bez tohoto souhlasu je neplatná. Emisní kurs akcií odpovídá jejich nominální a jmenovité hodnotě.
Kapitál
od 26. 2. 2016
Základní kapitál 372 420 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2014 do 26. 2. 2016
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2001 do 20. 5. 2014
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 1998 do 1. 6. 2001
Základní kapitál 105 000 000 Kč
od 20. 1. 1998 do 24. 8. 1998
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 30. 7. 1990 do 20. 1. 1998
Základní kapitál 150 000 Kč
od 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 356 v listinné podobě.
od 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 642 v listinné podobě.
od 17. 7. 2014 do 26. 2. 2016
Prioritní akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 17. 7. 2014 do 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 335 v listinné podobě.
od 20. 5. 2014 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 336 v listinné podobě.
od 20. 5. 2014 do 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 634 v listinné podobě.
od 30. 11. 2002 do 20. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90.
od 30. 11. 2002 do 20. 5. 2014
v listinné podobě
od 30. 11. 2002 do 20. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 30. 11. 2002 do 20. 5. 2014
v listinné podobě
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 90.
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné
Statutární orgán
od 30. 3. 2020
Ing. ROBERT KUŽELA - člen představenstva
Praha - Pitkovice, Smržová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 25. 3. 2020
od 30. 3. 2020
PAVEL SLÁDEK - člen představenstva
Bordovice, , PSČ 744 01
den vzniku členství: 25. 3. 2020
od 12. 3. 2020
Ing. TOMÁŠ MIHÁL, Ph.D. - člen představenstva
Bojnice, Podzámocká 1375/23, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 3. 2020
od 25. 2. 2019
MIROSLAV SLEZÁK - místopředseda představenstva
Číčovice, , PSČ 252 68
den vzniku členství: 18. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2016
od 9. 5. 2017 do 5. 3. 2020
MATTHEW DAVID STRASSBERG - předseda představenstva
Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 2. 2016 - 4. 3. 2020
den vzniku funkce: 2. 5. 2017 - 4. 3. 2020
od 21. 9. 2016 do 18. 3. 2020
EAMONN MARTIN MURPHY - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Malešická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 3. 2016 - 18. 3. 2020
den vzniku funkce: 1. 8. 2016 - 18. 3. 2020
od 6. 8. 2016 do 21. 9. 2016
EAMONN MURPHY - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Malešická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 3. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2016
od 6. 8. 2016 do 25. 2. 2019
MIROSLAV SLEZAK - místopředseda představenstva
Číčovice, , PSČ 252 68
den vzniku členství: 18. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 8. 2016
od 15. 7. 2016 do 6. 8. 2016
EAMONN MURPHY - člen představenstva
Praha - Žižkov, Malešická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 3. 2016
od 17. 3. 2016 do 9. 5. 2017
THOMAS BJERREGAARD THOMSEN - předseda představenstva
Windsor, 5 Hawtrey Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 2. 2016 - 15. 3. 2017
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 15. 3. 2017
od 17. 3. 2016 do 9. 5. 2017
MATTHEW DAVID STRASSBERG - místopředseda představenstva
Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 2. 5. 2017
od 17. 3. 2016 do 3. 3. 2020
VIKTORIA HABANOVÁ - místopředseda představenstva
Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 2. 2016 - 31. 1. 2020
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 31. 1. 2020
od 17. 3. 2016 do 5. 3. 2020
ADRIAN STROILESCU - člen představenstva
Bukurešť, 4B Urcusului Street, PSČ 041 244, Rumunsko
den vzniku členství: 22. 2. 2016 - 4. 3. 2020
od 17. 3. 2016 do 5. 3. 2020
BARRY CLARE - člen představenstva
Londýn, 64 New Cavendish Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 18. 12. 2012 - 4. 3. 2020
od 27. 11. 2015 do 17. 3. 2016
JORGE CHAINHO MANUEL - místopředseda představenstva
Vendryně, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 23. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 10. 2013 - 23. 2. 2016
od 23. 1. 2015 do 27. 11. 2015
JORGE CHAINHO MANUEL - místopředseda představenstva
Vendryně, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2013
od 9. 12. 2014 do 17. 3. 2016
ROBERT CHMELAŘ - místopředseda představenstva
Praha - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014 - 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 30. 10. 2014 - 22. 2. 2016
od 9. 12. 2014 do 6. 8. 2016
MICHELLE CAPIOD - místopředseda představenstva
SW1Y4LR Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 12. 2012 - 17. 7. 2016
den vzniku funkce: 11. 12. 2012 - 17. 7. 2016
od 27. 7. 2014 do 17. 3. 2016
PETR TUROŇ - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 30. 1. 2013 - 22. 2. 2016
od 14. 3. 2014 do 23. 1. 2015
JORGE CHAINHO MANUEL - místopředseda představenstva
Budapešť, Hunyad Koz 7, PSČ 112 1, Maďarská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2013
od 14. 3. 2014 do 17. 3. 2016
VALDEMAR WALACH - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009 - 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2013 - 22. 2. 2016
od 14. 3. 2014 do 17. 3. 2016
Mgr. ADAM WALACH - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009 - 22. 2. 2016
od 14. 2. 2013 do 27. 7. 2014
PETR TUROŇ - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Lidická, PSČ 739 61
den vzniku členství: 30. 1. 2013
od 16. 1. 2013 do 17. 3. 2016
BARRY CLARE - místopředseda představenstva
Londýn, 64 New Cavendish Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 18. 12. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2012 - 23. 2. 2016
od 9. 1. 2013 do 14. 2. 2013
PETR TUROŇ - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Lidická, PSČ 739 61
den vzniku členství: 21. 8. 2008 - 30. 1. 2013
od 9. 1. 2013 do 14. 3. 2014
MATTHEW STRASSBERG - místopředseda představenstva
Londýn, 161 Brompton Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 12. 2012 - 1. 8. 2013
den vzniku funkce: 11. 12. 2012 - 1. 8. 2013
od 9. 1. 2013 do 14. 3. 2014
VALDEMAR WALACH - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009
od 9. 1. 2013 do 9. 12. 2014
MICHELLE CAPIOD - místopředseda představenstva
Londýn, 161 Bromton Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 11. 12. 2012
od 23. 11. 2009 do 9. 1. 2013
RNDr. Valdemar Walach - 1. místopředseda představenstva
Bystřice, 1285, PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009
den vzniku funkce: 12. 10. 2009 - 11. 12. 2012
od 23. 11. 2009 do 9. 1. 2013
Ing. Petr Turoň - 2. místopředseda představenstva
Třinec - Lyžbice, Lidická 860, PSČ 739 61
den vzniku členství: 21. 8. 2008
den vzniku funkce: 12. 10. 2009 - 11. 12. 2012
od 23. 11. 2009 do 9. 1. 2013
Ing. Mariusz Wałach - člen představenstva
Bystřice, 1245, PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009 - 11. 12. 2012
od 23. 11. 2009 do 9. 1. 2013
Ing. Roman Kantor - člen představenstva
Bystřice, 1262, PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009 - 11. 12. 2012
od 23. 11. 2009 do 14. 3. 2014
Mgr. Adam Walach - předseda představenstva
Bystřice, 1341, PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 10. 2009
den vzniku funkce: 12. 10. 2009 - 1. 11. 2013
od 14. 3. 2008 do 23. 11. 2009
Ing. Petr Turoň - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Lidická 860, PSČ 739 61
den vzniku členství: 21. 1. 2008
od 17. 8. 2007 do 23. 11. 2009
Mgr. Adam Walach - předseda představenstva
Bystřice, 1341, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 12. 10. 2009
od 17. 8. 2007 do 23. 11. 2009
RNDr. Valdemar Walach - 1. místopředseda představenstva
Bystřice, 1285, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2007
od 29. 12. 2005 do 17. 8. 2007
Mgr. Adam Walach - 1. místopředseda představenstva
Bystřice, 1341, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 1. 6. 2007
od 20. 1. 1998 do 1. 6. 2001
Ing. Mariusz Walach - jednatel
Bystřice nad Olší, č. 1245, PSČ 739 95
od 20. 1. 1998 do 1. 6. 2001
Adam Walach - jednatel
Třinec, Slezská 789, PSČ 739 61
od 20. 1. 1998 do 1. 6. 2001
RNDr. Valdemar Walach - jednatel
Třinec, kpt. Nálepky 865, PSČ 739 16
od 1. 6. 1993 do 20. 1. 1998
RNDr. Valdemar Walach - jednatel
Jablunkov, Kaštanova 866
od 15. 10. 1991 do 20. 1. 1998
Ing. Mariusz Walach - jednatel
Bystřice n/Ol., čp. 175
od 30. 7. 1990 do 15. 10. 1991
Ing. Mariusz Walach - jednatel
Bystřice n/Ol., čp. 446
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 1993
RNDr. Valdemar Walach - jednatel
Třinec VI, Dukelská 767
od 30. 7. 1990 do 20. 1. 1998
Adam Walach - jednatel
Bystřice n/Ol., čp. 446
od 30. 7. 1990 do 29. 12. 2005
Mgr. Adam Walach - 1. místopředseda představenstva
Bystřice, 446, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2001
od 30. 7. 1990 do 8. 6. 2006
Ing. Michal Wygrys - člen představenstva
Český Těšín, Slezská 484/5, PSČ 737 01
den vzniku funkce: 1. 6. 2001
od 30. 7. 1990 do 17. 8. 2007
RNDr. Valdemar Walach - předseda představenstva
Bystřice, 1285, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 1. 6. 2007
od 30. 7. 1990 do 26. 5. 2009
Ing. Tomáš Macura - člen představenstva
Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1086/10
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 16. 4. 2009
od 30. 7. 1990 do 23. 11. 2009
Ing. Mariusz Walach - 2. místopředseda představenstva
Bystřice, 1245, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 12. 10. 2009
od 30. 7. 1990 do 23. 11. 2009
Ing. Roman Kantor - člen představenstva
Bystřice, 1262, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 12. 10. 2009
od 30. 3. 2020
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 3. 2020 do 30. 3. 2020
Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 9. 5. 2017 do 7. 3. 2020
Za společnost jednají a podepisují (i) společně předseda představenstva a kterýkoli z místopředsedů představenstva, nebo (ii) společně kteříkoli dva místopředsedové představenstva.
od 2. 8. 2016 do 9. 5. 2017
Za společnost jednají a podepisují společně kteříkoli dva místopředsedové představenstva.
od 26. 2. 2016 do 2. 8. 2016
V případě transakcí nebo jiných právních jednání nepřevyšujících částku 5 000 000 Kč (pět milionů korun českých), a to buď jednotlivě, nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích včetně podepisování finančních výkazů společnosti a souvisejících dokum entů jednají a podepisují za společnost kteříkoli dva členové představenstva společně. V případech jiných transakcí nebo jiných právních jednání jedná a podepisuje za společnost kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným jakýmkoli členem před stavenstva.
od 14. 3. 2014 do 26. 2. 2016
V případě transakcí nepřevyšujících částku 5,000,000 Kč, a to buď jednotlivě nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích, kterýkoli člen představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně. V případě jiných transakcí nebo jiných právních úkonů jedná a podepisuje jménem společnosti kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným členem představenstva, který není místopředsedou představenstva.
od 9. 1. 2013 do 14. 3. 2014
V případě transakcí nepřevyšujících částku 2,000,000 Kč, a to buď jednotlivě nebo souhrnně ve všech souvisejících transakcích, kterýkoli člen představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně. V případě jiných transakcí nebo jiných právních úkonů jedná a podepisuje jménem společnosti kterýkoli místopředseda představenstva společně s jiným členem představenstva, který není místopředsedou představenstva.
od 12. 5. 2010 do 9. 1. 2013
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 1. 6. 2001 do 12. 5. 2010
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva každý samostatně, zbývající členové představenstva jednají navenek jménem společnosti jen společně s předsedou představenstva, 1. místopředsedou představenstva anebo 2. místopředsedou představenstva.
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 2001
Způsob jednání za společnost : Obchodní společnost je oprávněn zastupovat každý ze členů společnosti i jednotlivě.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2020
CHRISTOS GALLIS - člen
, Distelweg 2a, 83607, Holzkirchen, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 3. 2020
od 3. 3. 2020 do 5. 3. 2020
RUSTAM KURMAKAEV - člen dozorčí rady
Londýn, Flat 10, White Lodge, The Vale, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 10. 2. 2020 - 4. 3. 2020
od 17. 3. 2016 do 3. 3. 2020
TOMÁŠ VRBA - člen dozorčí rady
Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 2. 2016 - 10. 2. 2020
od 24. 9. 2015 do 17. 3. 2016
VIKTORIA HABANOVÁ - předseda dozorčí rady
Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 1. 6. 2015 - 22. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2015 - 22. 2. 2016
od 9. 12. 2014 do 24. 9. 2015
MARTIN ZITA - předseda dozorčí rady
SW1Y4LR Londýn, South West House, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 30. 10. 2014 - 1. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 10. 2014 - 1. 6. 2015
od 9. 1. 2013 do 9. 12. 2014
ROBERT CHMELAŘ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 12. 2012 - 29. 10. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2012 - 29. 10. 2014
od 9. 1. 2013 do 17. 3. 2016
ROMAN KANTOR - člen dozorčí rady
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 11. 12. 2012 - 22. 2. 2016
od 14. 3. 2008 do 9. 1. 2013
Ing. Věslava Štéblová - předseda dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, 243, PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 10. 2007 - 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 10. 2007 - 11. 12. 2012
od 14. 3. 2008 do 9. 1. 2013
Zuzana Turoňová - člen dozorčí rady
Hrádek, 43, PSČ 739 97
den vzniku členství: 12. 10. 2007 - 10. 12. 2012
od 14. 3. 2008 do 9. 1. 2013
Ing. Miroslav Haratek - člen dozorčí rady
Dolní Marklovice, 283, PSČ 735 72
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 11. 12. 2012
od 15. 7. 2003 do 14. 3. 2008
Ing. Petr Turoň - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Lidická 860
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 21. 1. 2008
od 30. 11. 2002 do 15. 7. 2003
Ing. Vítězslav Staňo - člen dozorčí rady
Vidče, 76
den vzniku členství: 26. 8. 2002 - 25. 4. 2003
od 30. 11. 2002 do 14. 3. 2008
Ing. Věslava Štéblová - předseda dozorčí rady
Třinec, Koperníkova 651, PSČ 739 61
den vzniku členství: 26. 8. 2002 - 15. 10. 2007
den vzniku funkce: 26. 8. 2002 - 15. 10. 2007
od 30. 11. 2002 do 14. 3. 2008
Zuzana Turoňová - člen dozorčí rady
Hrádek, čp. 43, PSČ 739 97
den vzniku členství: 3. 6. 2002 - 12. 10. 2007
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
Ing. Věslava Štéblová - předseda dozorčí rady
Třinec, Koperníkova 651, PSČ 739 61
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 26. 8. 2002
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
Ing. Vítězslav Staňo - člen dozorčí rady
Vidče, 76
den vzniku členství: 1. 6. 2001 - 26. 8. 2002
od 1. 6. 2001 do 30. 11. 2002
MUDr. Januš Walach - člen dozorčí rady
Bystřice, 446, PSČ 739 95
den vzniku členství: 1. 6. 2001 - 3. 6. 2002
Společníci s vkladem
od 24. 8. 1998 do 1. 6. 2001
Ing. Mariusz Walach
Bystřice nad Olší, č.. 1245, PSČ 739 95
Vklad: 35 000 000 Kč, splaceno 35 000 000 Kč.
od 24. 8. 1998 do 1. 6. 2001
Adam Walach
Třinec, Slezská 789, PSČ 739 61
Vklad: 35 000 000 Kč, splaceno 35 000 000 Kč.
od 24. 8. 1998 do 1. 6. 2001
RNDr. Valdemar Walach
Třinec, kpt. Nálepky 865, PSČ 739 61
Vklad: 35 000 000 Kč, splaceno 35 000 000 Kč.
od 20. 1. 1998 do 24. 8. 1998
Ing. Mariusz Walach
Bystřice nad Olší, č.. 1245, PSČ 739 95
Vklad: 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 20. 1. 1998 do 24. 8. 1998
Adam Walach
Třinec, Slezská 789, PSČ 739 61
Vklad: 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 20. 1. 1998 do 24. 8. 1998
RNDr. Valdemar Walach
Třinec, kpt. Nálepky 865, PSČ 739 61
Vklad: 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 1. 6. 1993 do 20. 1. 1998
Ing. Mariusz Walach
Bystřice n/Ol., čp. 175
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč.
od 1. 6. 1993 do 20. 1. 1998
Adam Walach
Bystřice n/Ol., čp. 446
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč.
od 1. 6. 1993 do 20. 1. 1998
RNDr. Valdemar Walach
Jablunkov, Kaštanova 866
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč.
od 15. 10. 1991 do 1. 6. 1993
Ing. Mariusz Walach
Bystřice n/Ol., čp. 175
Vklad: 50 000 Kč, splaceno
od 30. 7. 1990 do 15. 10. 1991
Ing. Mariusz Walach
Bystřice n/Ol., čp. 446
Vklad: 50 000 Kč, splaceno
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 1993
Adam Walach
Bystřice n/Ol., čp. 446
Vklad: 50 000 Kč, splaceno
od 30. 7. 1990 do 1. 6. 1993
RNDr. Valdemar Walach
Třinec VI, Dukelská 767
Vklad: 50 000 Kč, splaceno
Akcionáři
od 5. 3. 2020
STADA Arzneimittel AG
, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 867,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+68
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-9
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-10
+
-
4.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-53
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-312
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services