ALL IN, a.s. v likvidaci
IČO: 00548758 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 7. 1990
Datum zániku26. 7. 2005
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 26. 4. 2001 do 26. 7. 2005

ALL IN, a.s. v likvidaci

od 21. 5. 1998 do 26. 4. 2001

ALL IN, a.s.

od 3. 7. 1990 do 21. 5. 1998

ALL IN, akciová společnost (ALL IN, a.s.)

Sídlo
od 5. 3. 1991 do 26. 4. 2001
Praha 1, Vodičkova 30
od 3. 7. 1990 do 5. 3. 1991
Praha 5, Zborovská 29
IČO
od 3. 7. 1990 do 26. 7. 2005

00548758

Právní forma
od 3. 7. 1990 do 26. 7. 2005
Akciová společnost
Spisová značka120 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 10. 2001 do 26. 7. 2005
- Oceňování majetku pro věci movité
od 29. 3. 2001 do 4. 10. 2001
- Vedení účetnictví
od 15. 10. 1997 do 15. 10. 1997
- Znalecká činnost v oboru s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitostí, movitého majetku, podniků a jejich částí, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, majetku a závazku obchodních společností, podnikatelských záměrů, akcií, cenných papírů, ocenění nehmotných aktiv (ochranných známek, goodwilu, know how), průmyslového a obchodního vlastnictví.
od 15. 10. 1997 do 4. 10. 2001
- Poradenská činnost v oblasti poskytování software
od 15. 10. 1997 do 4. 10. 2001
- Znalecká činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny nemovitostí, movitého majetku, podniků a jejich částí, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, majetku a závazků obchodních společností, podnikatelských záměrů, akcií, cenných papírů, ocenění nehmotných aktiv (ochranných známek, goodwilu, know how), průmyslového a obchodního vlastnictví.
od 1. 7. 1994 do 25. 10. 1996
- Realitní kancelář
od 1. 7. 1994 do 25. 10. 1996
- Provádění bytových a občanských staveb
od 16. 6. 1993 do 4. 10. 2001
- Provádění tržního ocenění movitého a nemovitého majetku pro fyzické a právnické osoby
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
- Průzkum trhu
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
- Poskytování software
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
- Zprostředkování v obchodě a investicích
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
- Zprostředkování oceňování majetku právnických a fyzických osob
od 26. 3. 1993 do 26. 7. 2005
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 19. 11. 1990 do 26. 3. 1993
- Poradenské služby v oblasti investiční výstavby
od 19. 11. 1990 do 26. 3. 1993
- Zprostředkovatelská obchodní činnost
od 19. 11. 1990 do 26. 3. 1993
- Zprostředkování oceňování majetku právnických a fyzických osob (hmotný majetek, nehmotná práva a další hodnoty dů- ležité pro budoucí výnosy)
od 19. 11. 1990 do 26. 3. 1993
- Zprostředkování v oblasti koupě a prodeje movitých i nemo- vitých věcí
od 19. 11. 1990 do 26. 3. 1993
- Zpracování popř. zprostředkování technicko ekonomických studií a finančně ekonomických analýz
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Provádění a zprostředkování technicko-ekonomických rozborů investičních záměrů z hlediska platných mezinárodních a čs. norem
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Ověřování dodržování úvěrových podmínek z hlediska bankou uložených technických parametrů
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Zpracování nebo zprostředkování zpracování investičních záměrů
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Ověřování dodržení technických podmínek dodávek strojů a zařízení z dovozu, stanovených technickými normami nebo kontraktem
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Technicko poradenské služby v oblasti autorizace a certifikace výrobků určených pro vývoz
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Provádění nebo zprostředkování marketingových studií souvise- jících s předmětem podnikání a. s.
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Zpracování nebo zprostředkování zpracování komplexních výpo- četních systémů
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Ověřování kvality výrobní produkce a zpracování rozborů a expertiz kvality výrobní produkce včetně zprostředkování
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Zprostředkování zahraničně obchodních operací všeho druhu s výjimkou operací a činností vyhrazených čs. bankám a spo- řitelnám
od 3. 7. 1990 do 26. 3. 1993
- Propagace vlastní činnosti
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2005 do 26. 7. 2005
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze obchodní společnost ALL IN, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Truhlářská 18/1118, PSČ: 110 00 , IČ: 005 48 758 vedená v oddíle B, vložka 120. Právní důvod výmazu: ukončená likvidace.
od 4. 10. 2001 do 26. 7. 2005
- Společnost rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady učiněným dne 29. března 2001 v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku formou notářského zápisu vstoupila ke dni 31. března do likvidace a z tohoto důvodu byla zrušena.
od 29. 3. 2001 do 26. 7. 2005
- Jediný akcionář obchodní společnosti ALL IN, a.s. dne 21.11.2000 učinil formou notářského zápisu rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 odst.1 obchodního zákoníku o snížení základního jmění společnosti o částku ve výši 59.983.000,-Kč (slovy: padesátdevětmilionůdevětsetosmdesáttřitisíce korun českých)z důvodu zúžení předmětu podnikání společnosti a z důvodu poskytnutí plnění jedinému akcionáři. Základní jmění se snižuje ze současné výše 104.500.000,-Kč (slovy: jednostočtyřimilionypětsettisíc korun českých) na částku ve výši 44.517.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionypětsetsedmnácttisíc korun českých) takto: a) základní jmění se sníží snížením jmenovité hodnoty akcií u všech akcií společnosti tj. ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 213.000,-Kč (slovy: dvěstětřinácttisíc korun českých), b) na výzvu představenstva, která bude zaslána jedinému akcionáři na adresu sídla, je jediný akcionář povinen předložit společnosti akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty těchto akcií ve dvacetidenní lhůtě od doručení výzvy představenstva.
od 28. 3. 2001 do 29. 3. 2001
- Jediný akcionář obchodní společnosti ALL IN, a.s. dne 21.11.2000 učinil formou notářského zápisu rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 odst.1 obchodního zákoníku o snížení základního jmění společnosti o částku ve výši 59.983.000,-Kč (slovy: padesátdevětmilionůdevětsetosmdesáttřitisíce korun českých)z důvodu zúžení předmětu podnikání společnosti a z důvodu poskytnutí plnění jedinému akcionáři. Základní jmění se snižuje ze současné výše 104.500.000,-Kč (slovy: jednostočtyřimilionypětsetsedmnácttisíc korun českých) na částku ve výši 44.517.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionypětsetsedmnácttisíc korun českých) takto: a) základní jmění se sníží snížením jmenovité hodnoty akcií u všech akcií společnosti tj. ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 213.000,-Kč (slovy: dvěstětřinácttisíc korun českých), b) na výzvu představenstva, která bude zaslána jedinému skcionáři na adresu sídla, je jediný akcionář povinen předložit společnosti akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty těchto akcií ve dvacetidenní lhůtě od doručení výzvy představenstva.
od 15. 10. 1997 do 29. 3. 2001
- Převod akcií je možný pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.
od 25. 10. 1996 do 15. 10. 1997
- Základní jmění ve výši 104 500 000,- Kč bylo splaceno.
od 3. 7. 1990 do 25. 10. 1996
- Ze 100 % akciového kapitálo bylo splaceno 100 %.
od 3. 7. 1990 do 14. 7. 1999
- Ředitel společnosti: ing. Jan Stiess, Stiessova 191, Praha 5
od 3. 7. 1990 do 29. 3. 2001
- Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je Komerční banka v Praze 1. Bylo jmenováno představenstvo, ředitel společnosti a odsouhla- seny stanovy společnosti.
Kapitál
od 19. 12. 2001 do 26. 7. 2005
Základní kapitál 44 517 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 1997 do 19. 12. 2001
Základní kapitál 104 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 10. 1996 do 15. 10. 1997
Základní kapitál 104 500 000 Kč
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
Základní kapitál 4 500 000 Kč
od 23. 1. 1992 do 26. 3. 1993
Základní kapitál 2 500 000 Kč
od 3. 7. 1990 do 23. 1. 1992
Základní kapitál 1 500 000 Kč
od 19. 12. 2001 do 26. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 209.
od 19. 12. 2001 do 26. 7. 2005
Převod akcií je možný pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.
od 29. 3. 2001 do 19. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 209.
od 29. 3. 2001 do 19. 12. 2001
Převod akcií je možný pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.
od 15. 10. 1997 do 29. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 209.
od 25. 10. 1996 do 15. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 209.
od 26. 3. 1993 do 25. 10. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 45.
od 23. 1. 1992 do 26. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 3. 7. 1990 do 23. 1. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 15.
Statutární orgán
od 4. 10. 2001 do 26. 7. 2005
Mgr. Petr Polanský - člen představenstva
Zdiby, Veltěž, V zátiší 142
od 29. 3. 2001 do 26. 4. 2001
JUDr. Tomáš Procházka - člen představenstva
Praha 6, Štefkova 14
od 29. 3. 2001 do 4. 10. 2001
Mgr. Petr Polanský - předseda představenstva
Zdiby, Veltěž, V zátiší 142
od 25. 1. 2000 do 29. 3. 2001
JUDr. Rudolf Hanus - předseda představenstva
Praha 5, Na Šmukýřce 1224/6
od 25. 1. 2000 do 29. 3. 2001
- ředitel společnosti
od 13. 7. 1999 do 25. 1. 2000
JUDr. Rudolf Hanus - předseda představenstva
Praha 5, Drtinova 24
od 13. 7. 1999 do 25. 1. 2000
- ředitel společnosti
od 13. 7. 1999 do 29. 3. 2001
JUDr. Tomáš Procházka - 1. místopředseda představenstva
Praha 6, Štefkova 14
od 13. 7. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Jaroslav Holakovský - člen představenstva
Praha 5, Podbělohorská 2889
od 13. 7. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Petr Šmůla - člen představenstva
Praha 4, Dunická 3145/8
od 13. 7. 1999 do 26. 4. 2001
Ing. Jindřich Vašák - místopředseda představenstva
Praha 5, Žilovská 760
od 27. 5. 1999 do 13. 7. 1999
Ing. Marián Krajča - předseda představenstva
Praha 5, Devonská 2/1026
od 27. 5. 1999 do 13. 7. 1999
Ing. Miloš Mach - místopředseda představenstva
Česká Skalice, Nerudova 742
od 27. 5. 1999 do 13. 7. 1999
Ing. Ivo Golda - člen představenstva
Studénka, Mírová 619
od 15. 10. 1997 do 27. 5. 1999
Ing. Jindřich Vašák - místopředseda představenstva
Praha 5, Žilovská 760, PSČ 155 00
od 4. 4. 1997 do 27. 5. 1999
ing. Jaroslav Čtverák - Člen představenstva
Praha 4, Doubravická 1308/16
od 1. 7. 1994 do 4. 4. 1997
ing. Jaroslav Čtverák - Člen představenstva
Praha 4, Plevenská 3111
od 1. 7. 1994 do 15. 10. 1997
ing. Jindřich Vašák - Člen představenstva
Praha 5, Žilovská 760
od 1. 7. 1994 do 27. 5. 1999
ing. Jan Stiess - Předseda představenstva
Praha 5, Stiessova 191
od 2. 12. 1991 do 2. 12. 1991
PhDr. Jan Stránský - Předseda představenstva
Praha 5, Kotovova 1832
od 2. 12. 1991 do 2. 12. 1991
ing. Lubomír Štěpaník - Člen představenstva
Praha 6, Vilímovská 17
od 2. 12. 1991 do 1. 7. 1994
ing. Lubomír Štěpaník - Předseda představenstva
Praha 6, Vilímovská 17
od 2. 12. 1991 do 1. 7. 1994
ing. Jan Stiess - Člen představenstva
Praha 5, Stiessova 191
od 3. 7. 1990 do 2. 12. 1991
ing. Jan Velek - Předseda představenstva
Praha 4, Bělčická 2844
od 3. 7. 1990 do 2. 12. 1991
ing. Jan Šedina - Člen představenstva
Praha 8, Žalovská 28
od 3. 7. 1990 do 1. 7. 1994
ing. Milan Ptáček - Člen představenstva
Praha 7, Františka Křížka 15
od 26. 4. 2001 do 26. 7. 2005
Za společnost jedná ve všech věcech jediný člen představenstva.
od 15. 10. 1997 do 26. 4. 2001
Za společnost jedná navenek a podepisuje jménem společnosti představenstvo tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně předseda a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva.
od 12. 6. 1995 do 15. 10. 1997
Za společnost jedná navenek a podepisuje jménem společnosti představenstvo tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru.
Likvidace
od 2. 5. 2001 do 26. 7. 2005
Mgr. Petr Polanský
Zdiby, Veltěž, V Zátiší 142
od 2. 5. 2001 do 26. 7. 2005
- den vzniku funkce: 31. 3. 2001
od 26. 4. 2001 do 2. 5. 2001
Mgr. Petr Polanský
Zdiby, Veltěž, V Zátiší 142
od 26. 4. 2001 do 2. 5. 2001
- den vzniku funkce: 29. 3. 2001
Prokura
od 19. 11. 1990 do 27. 5. 1999
ing. Jan Stiess
Praha 5, Stiessova 191
od 19. 11. 1990 do 27. 5. 1999
- prokurista se samostatnou prokurou
Dozorčí rada
od 30. 3. 2004 do 26. 7. 2005
Eva Březinová - člen
Praha 10, Bulharská 30
den vzniku členství: 20. 11. 2003
od 11. 4. 2001 do 30. 3. 2004
Mgr. Hynek Filip - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Petynce 108
den vzniku členství: 19. 12. 2000 - 21. 10. 2003
den vzniku funkce: 19. 12. 2000 - 21. 10. 2003
od 13. 7. 1999 do 26. 7. 2005
JUDr. Ladislav Petrásek - předseda dozorčí rady
Praha 9, Homolová 496
od 27. 5. 1999 do 13. 7. 1999
Ing. Vladimír Šulc - předseda dozorčí rady
Sýkořice, 166, PSČ 270 24
od 27. 5. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Oldřich Dobrý, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Fráni Šrámka 15
od 27. 5. 1999 do 26. 7. 2005
Ing. Josef Snopek - místopředseda dozorčí rady
Zadní Třebaň, 214, PSČ 267 29
od 15. 10. 1997 do 27. 5. 1999
Ing. Oldřich Dobrý, CSc.
Praha 5, Fráni Šrámka 15, PSČ 150 00
od 1. 7. 1994 do 15. 10. 1997
ing. Milan Ptáček
Praha 7, Františka Křižíka 14
od 1. 7. 1994 do 27. 5. 1999
ing. Lubomír Štěpáník
Praha 6, Vilímovská 17
od 1. 7. 1994 do 27. 5. 1999
ing. Ladislav Řehák
Praha 9, Matějkova 3/1089
od 26. 3. 1993 do 1. 7. 1994
Ing. Ladislav Koucký
Praha 4, Večerní 296, PSČ 140 00
od 26. 3. 1993 do 1. 7. 1994
Ing. Jaroslav Holakovský
Praha 5, Podbělohorská 2889, PSČ 150 00
od 26. 3. 1993 do 1. 7. 1994
Ing. Jaromír Novotný
Praha 4, Pod Pekařkou 35/1090, PSČ 147 00
Akcionáři
od 29. 3. 2001 do 26. 7. 2005
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054
Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

25. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

Budeme bitcoinem & spol. už brzy běžně platit v obchodech a restauracích? V pokračování pravidelné ankety se ptáme, kdy a jak se můžou kryptoměny stát nudnou, všednodenní záležitostí.

Už nechci platit spropitné

25. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Už nechci platit spropitné

Spropitné komplikuje život hostům a dává mizernou zpětnou vazbu personálu i jeho vedení. Připojme se k zemím, kde obsluha dostává motivující mzdy automaticky.

Do krytu!

24. 5. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Do krytu!

Sedíte v práci a najednou se rozezvučí sirény. Chvíli jste v klidu, jenže pak vám dojde, že není první středa v měsíci. Něco se děje a je potřeba se schovat. A kam?

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

24. 5. 2018 | Rozhovor | redakce Peníze.CZ

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

Kdo chce nabízet půjčky, investice nebo produkty penzijního zajištění, musí už nějakou dobu prokázat, že věci teoreticky rozumí. Zákonné zkoušky jsou ale povinné minimum. Konkurence – a je to jen k dobru zákazníků – nutí poradce k dalšímu vzdělávání. Není od věci, když víte, že váš rádce absolvoval zkoušky u důvěryhodné instituce, což stvrzuje uznávaný titul.

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

23. 5. 2018 | Jak na to | Monika Šaríková

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

Náklady na energie spolknou velkou část výdajů každé domácnosti. Je tedy logické, že se lidé snaží najít cestičky, jak ušetřit. Jedním ze způsobů je změna dodavatele energií. Při výběru bychom si ale měli všímat víc než jen ceny.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+65
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+42
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-197
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-207
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 586,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 598,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 700,00 Kč
Komerční banka 2 706,65 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,80 Kč
Raiffeisenbank 2 743,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.