Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VÍTKOVICE - Export, a.s.
IČO: 00549070 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 11. 1990
Datum zániku1. 6. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 11. 12. 1997 do 1. 6. 2008

VÍTKOVICE - Export, a.s.

od 20. 11. 1990 do 11. 12. 1997

VÍTKOVICE - export,Praha a.s.

Sídlo
od 9. 9. 2002 do 1. 3. 2005
Ostrava-Vítkovice, Ruská 1041/116, PSČ 706 02
od 2. 7. 1997 do 9. 9. 2002
Ostrava-Vítkovice, Ruská 116, PSČ 706 02
od 20. 11. 1990 do 2. 7. 1997
Praha 1, Na příkopech 17, PSČ 110 00
IČO
od 20. 11. 1990 do 1. 6. 2008

00549070

DIČ

CZ00549070

Právní forma
od 20. 11. 1990 do 1. 6. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1729 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 10. 8. 1992 do 1. 6. 2008
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- 1.Vývoz věcí uvedených v příloze č.1,která je nedílnou součástí povolení k zharničně obchodní činnosti č.j.631/13/90 reg.č. 108000807 ze dne 24.7.1990
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- 2.Poskytování služeb zahraničním osobám v ČSFR a v zahraničí for- mou projekční činnosti,oprav a údržby strojů a zařízení pro me- talurgický,strojírenský a kovodělný průmysl,obor JKV 906,912
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- 3.Koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR v souvislosti s kompletací zařízení
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- 4.Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahra- mičí a přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s předmětem činnosti organizace.
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- 5.Dovoz věcí nezbytně nutných pro zabezpečení hospodářské činno- sti organizace
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
- Předmět činnosti pod bodem 1 až 4 byl povolen rozhodnutím FMZO ze dne 24.7.1990 č.j.631/13/90 reg.č.:108000807 a pod bodem 5 rozhodnutím téhož orgánu ze dne 14.8.1990 č.j.13/8681/133/90 reg. č.108001084
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2008 do 1. 6. 2008
- Vymazává se akciová společnost VÍTKOVICE - Export, a.s. IČO 005 49 070, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ke dni 1.6.2008 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: ----------------------------------- Společnost VÍTKOVICE - Export, a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ 268 23 357, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka číslo 2751, jakožto nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. přešlo veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE - Export, a.s.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 19.6.2002 o zvýšení základního kapitálu o částku 226.000.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetšestmilionůkorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.260 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz nově upsaných akcií je roven jmenovité hodnotě upsaných akcií a bude splacen peněžitými vklady.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Akcie budou upsány v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02 uzavřením smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena společností s jediným akcionářem společnosti, který využil svého přednostního práva k upsání emisního kursu akcií, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Krajskému soudu v Ostravě. Upisování akcií však bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Lhůta pro upisování počíná běžet dnem, kdy společnost jedinému akcionáři, tj. společnosti VÍTKOVICE a.s. doručí do sídla společnosti VÍTKOVICE a.s. návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy o upsání akcií nebude jediným akcionářem společnosti akceptován nejpozději 20. (dvacátý) den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upisování akcií jedinému akcionáři.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Počátek a konec lhůty pro upisování akcií a emisní kurs těchto akcií bude jedinému akcionáři oznámen dopisem, doručeným společnosti VÍTKOVICE, a.s. do jejího sídla do pěti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy:
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Emisní kurs akcií, který je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve výši 226.000.000,-Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem společnosti, tj. společnosti VÍTKOVICE, a.s.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Peněžitá pohledávka jediného akcionáře ve výši 226.000.000,-Kč je tvořena pohledávkou, vzniklou z titulu nezaplacené úplaty ve výši 21.800.539,99 Kč za postoupení pohledávek na základě uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek mezi jediným akcionářem a společností dne 23.2.2000 a ve zbytku se jedná o pohledávku na zaplacení kupní ceny za plnění poskytnuté v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami mezi jediným akcionářem a společností.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20-ti dnů od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovené ustanovením §§ 580 a následujících občanského zákoníku a §§ 358 a následujících obchodního zákoníku. Návrh této smlouvy ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřeným podpisem sooby, oprávněné za společnost jednat bude doručen společností jedinému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02 nejpozději pátý den, následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Jediný akcionář je povinen do pěti dnů od okamžiku doručení smlouvy o započtení doručit společnosti své protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouvy souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě, stanovené pro uzavření smlouvy o započtení, podpis osoby, jednající za jediného akcionáře na této smlouvě ověřir a jedno vyhotovení smlouvy o započtení doručit do sídla společnosti.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- V případě, že jediný akcionář bude mít ke smlouvě o započtení protinávrhy, je společnost povinna tyto protinávrhy jediného akcionáře akceptovat, připravit smlouvu o započtení, zahrnující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto smlouvu bez zbytečného odkladu podepsat, podpis osoby jednající za společnost na této smlouvě ověřit a doručit jedinému akcionáři k podpisu do sídla jeho společnosti tak, aby byla splněna lhůta pro uzavření smlouvy o započtení.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Jediný akcionář je povinen takto opravenou smlouvu o započtení podepsat ve lhůtě, stanovené pro uzavření této smlouvy o započtení, podpis osoby, jednající za jediného akcionáře na smlouvě ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídla společnosti.
od 12. 8. 2002 do 9. 9. 2002
- Započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 226.000.000,-Kč na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem dojde ke splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v plné výši tj. ve výši 226.000.000,-Kč a současně zanikne závazek společnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 226.000.000,-Kč a to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení".
od 20. 11. 1990 do 1. 6. 2008
- Akciová společnost VÍTKOVICE -export Praha a.s.byla založena na základě zakl.plánu ze dne 19.6.1990 a doplňku k tomuto ze dne 7.9.1990.Zakladatel uskutečnil v souladu s ust.§ 25 zák.č.104/90 Sb.o a.s.jednorázové založení společnosti s tím,že schválil sta- novy společnosti a doplněk k těmto,jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů a zavázal se splatit celý základní kapitál.
od 20. 11. 1990 do 1. 6. 2008
- Ze 100% upsaného kapitálu je k 25.7.1990 splaceno 100%.
od 20. 11. 1990 do 1. 6. 2008
- Ministr strojírenství a elektrotechniky vzal založení společnosti na vědomí ve smyslu § 2 zák.č.opatř.FS č.364/1990 SDb. a to svým rozhodnutím ze dne 1.11.1990 č.j.0001/1137/90.
Kapitál
od 9. 9. 2002 do 1. 6. 2008
Základní kapitál 229 000 000 Kč, splaceno 229 000 000 Kč.
od 10. 8. 1992 do 9. 9. 2002
Základní kapitál 3 000 000 Kč
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
Základní kapitál 3 000 000 Kč
od 27. 7. 2006 do 1. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 7. 2006 do 1. 6. 2008
Převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 27. 7. 2006 do 1. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 9. 9. 2002 do 27. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 260.
od 9. 9. 2002 do 27. 7. 2006
v listinné podobě
od 10. 8. 1992 do 27. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 10. 8. 1992 do 27. 7. 2006
Převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 2. 8. 2006 do 1. 6. 2008
Ing. Jan Světlík - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
den vzniku členství: 31. 7. 2006
od 9. 12. 2005 do 2. 8. 2006
Ing. Milan Juřík - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 445/149
den vzniku členství: 14. 9. 2003 - 31. 7. 2006
od 27. 10. 2003 do 27. 7. 2005
Ing. Marian Rašík - člen představenstva
Karviná - Nové Město, Nedbalova 2411/11
den vzniku členství: 14. 9. 2003 - 31. 5. 2005
od 27. 10. 2003 do 9. 12. 2005
Ing. Petr Novotný - předseda představenstva
Srch, U hřiště 242, PSČ 533 52
den vzniku členství: 14. 9. 2003 - 10. 8. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2003 - 10. 8. 2005
od 27. 10. 2003 do 9. 12. 2005
Ing. Milan Juřík - místopředseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 445/149
den vzniku členství: 14. 9. 2003
den vzniku funkce: 16. 9. 2003 - 7. 9. 2005
od 30. 6. 2003 do 27. 10. 2003
Ing. Zdeněk Franek - předseda představenstva
Pustá Polom, č.p. 102
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 14. 9. 2003
den vzniku funkce: 10. 4. 2003 - 14. 9. 2003
od 30. 6. 2003 do 27. 10. 2003
Ing. Václav Kolibáč - místopředseda představenstva
Hlučín, Družební 1713/19
den vzniku členství: 2. 9. 2001 - 14. 9. 2003
den vzniku funkce: 10. 4. 2003 - 14. 9. 2003
od 30. 6. 2003 do 27. 10. 2003
Ing. Jaromír Pečonka - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U Haldy 1540/56, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 14. 9. 2003
od 4. 4. 2002 do 30. 6. 2003
Ing. Václav Kolibáč - předseda představenstva
Hlučín, Družební 1713/19
den vzniku členství: 2. 9. 2001
den vzniku funkce: 10. 9. 2001 - 10. 4. 2003
od 4. 4. 2002 do 30. 6. 2003
Ing. Jiří Franek - místopředseda představenstva
Pustá Polom, Družstevní 86
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 24. 3. 2003
den vzniku funkce: 10. 9. 2001 - 24. 3. 2003
od 4. 4. 2002 do 30. 6. 2003
Ing. Jiří Poštulka - člen představenstva
Orlová-Lutyně, Na Stuchlíkovci 540
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 24. 3. 2003
od 17. 10. 2000 do 4. 4. 2002
Ing. Radim Valas - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Fr. Šrámka 1959
od 25. 7. 2000 do 17. 10. 2000
Ing. Petr Popelář - předseda představenstva
Ostrava-Dubina, V. Košaře 86/21
od 25. 7. 2000 do 4. 4. 2002
Ing. Martin Kovalčuk - člen představenstva
Příbor, Dukelská 556
od 11. 10. 1999 do 25. 7. 2000
Ing. Pavel Tkačík, CSc. - předseda představenstva
Ludgeřovice, Lípová 918/26
od 11. 10. 1999 do 25. 7. 2000
Ing. Petr Ochmann - člen představenstva
Brušperk, Borošínská 1045
od 11. 10. 1999 do 4. 4. 2002
Ing. Vladimír Bail - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2539/108
od 27. 1. 1999 do 11. 10. 1999
Ing. Jaroslav Dusílek - místopředseda představenstva
Pustkovec, Krásnopolská 4323/15
od 27. 1. 1999 do 11. 10. 1999
Ing. Jiří Vaněk - člen představenstva
Fryčovice 625,
od 11. 12. 1997 do 27. 1. 1999
Ing. Jaroslav Dusílek - místopředseda představenstva
Ostrava-Poruba, Francouzská 6022
od 11. 12. 1997 do 27. 1. 1999
Jiří Vaněk - člen představenstva
Fryčovice 625,
od 2. 7. 1997 do 11. 12. 1997
ing. Bohumil Lerch - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, Na drahách 31
od 2. 7. 1997 do 11. 10. 1999
ing. Roman Hradil - předseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Mjr.Nováka 29
od 23. 1. 1996 do 2. 7. 1997
ing. Ivan Smolík - člen představenstva
Ostrava, 30.dubna 16
od 24. 1. 1995 do 2. 7. 1997
ing. Ivo Janík, CSc. - předseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 9
od 24. 1. 1995 do 2. 7. 1997
- nar. 28.5.1941
od 28. 3. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Ladislav Král - Člen představenstva
Ostrava-Poruba, Čkalovova 851
od 10. 8. 1992 do 28. 3. 1994
prof.ing. Zdeněk Kosňovský, CSc. - Člen představenstva
Rychvald, 1462, PSČ 735 32
od 10. 8. 1992 do 24. 1. 1995
ing. Pavel Šubrt - Předseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, U lesa 70/1057, PSČ 705 00
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
Ing. Oldřich Hanzelka - Člen představenstva
Studénka 1,okr.N.Jičín, Zahradní 586, PSČ 742 13
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
Ing. Jiří Dokoupil - Člen představenstva
Havířov, U Stromovky 48, PSČ 736 01
od 20. 11. 1990 do 11. 12. 1997
Ing. Jaroslav Dusílek - Člen představenstva
Ostrava-Poruba, Zápotockého 6022, PSČ 708 00
od 9. 12. 2005 do 1. 6. 2008
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná jednočlenné představenstvo tak, že jedná členem představenstva.
od 11. 12. 1997 do 9. 12. 2005
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou, nebo místopředsedou představenstva.
od 10. 8. 1992 do 11. 12. 1997
Jménem společnosti jedná představenstvo jako celek nebo jed- notliví členové představenstva,pokud jsou k tomu představen- stvem písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí podpis předseda předsta- venstva popř.místopředseda a vždy společně s jedním členem představenstva.
od 20. 11. 1990 do 10. 8. 1992
K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis-všichni členové představenstva.
Prokura
od 11. 10. 1999 do 25. 7. 2000
Ing. Petr Ochmann
Brušperk, Borošínská 1045
od 20. 8. 1998 do 14. 3. 2000
ing. Eva Urbánková
Ostrava 1, Varenská 2947
od 20. 8. 1998 do 14. 3. 2000
- nar. 21.4.1942 ,r.č.xxxx
od 2. 7. 1997 do 20. 8. 1998
ing. Eva Urbánková
Ostrava 1, Varenská 2947
od 2. 7. 1997 do 20. 8. 1998
- nar. 21.4.1942 ,r.č.xxxx
od 24. 1. 1995 do 2. 7. 1997
ing. Eva Urbánková
Ostrava 1, Varenská 2947
od 24. 1. 1995 do 2. 7. 1997
- nar. 21.4.1942
od 24. 1. 1995 do 11. 10. 1999
ing. Roman Hradil
Ostrava - Hrabůvka, Mjr.Nováka 29
od 24. 1. 1995 do 11. 10. 1999
- nar. 19.5.1953
od 27. 1. 1999 do 14. 3. 2000
Jednání prokuristů: Každý prokurista je oprávněn jednat samostatně.
Dozorčí rada
od 7. 2. 2006 do 1. 6. 2008
Ing. Václav Kolibáč - člen dozorčí rady
Hlučín, Družební 19, PSČ 748 01
den vzniku členství: 12. 1. 2006
od 27. 10. 2003 do 7. 2. 2006
Ing. Zuzana Matoušková - člen
Slatiňany, Tyršova 705
den vzniku členství: 14. 9. 2003 - 12. 1. 2006
od 27. 10. 2003 do 1. 6. 2008
Ing. Ivo Toušek - předseda
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2608
den vzniku členství: 14. 9. 2003
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 27. 10. 2003 do 1. 6. 2008
Ing. Ivo Brabec - místopředseda
Ostrava - Hrabůvka, U staré školy 138/12
den vzniku členství: 14. 9. 2003
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 30. 6. 2003 do 27. 10. 2003
Ing. Zdeněk Chládek - člen
Frýdek - Místek, J. Čapka č.p. 3085, PSČ 738 01
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 14. 9. 2003
od 30. 6. 2003 do 27. 10. 2003
Ing. Ladislav Král - člen
Ostrava - Poruba, B. Martinů 714/31, PSČ 708 00
den vzniku členství: 24. 3. 2003 - 14. 9. 2003
od 4. 4. 2002 do 30. 6. 2003
Ing. František Šupík - místopředseda
Stará Ves nad Ondřejnicí, č. 575
den vzniku členství: 11. 7. 2001 - 24. 3. 2003
den vzniku funkce: 24. 8. 2001 - 24. 3. 2003
od 4. 4. 2002 do 27. 10. 2003
Ing. Michal Baštinský - člen
Ostrava-Výškovice, Staňkova 366/18B
den vzniku členství: 5. 8. 2001 - 14. 9. 2003
od 14. 3. 2000 do 4. 4. 2002
Ing. Eva Urbánková - místopředseda
Ostrava 1, Varenská 2947
od 14. 3. 2000 do 30. 6. 2003
Ing. Pavel Cimala - předseda
Ostrava-Poruba, Bulharská 1415
od 11. 12. 1997 do 14. 3. 2000
Ing. Ivo Štěpán - předseda
Ostrava-Poruba, Charkovská 1246
od 11. 12. 1997 do 14. 3. 2000
Ing. Pavel Cimala - místopředseda
Ostrava-Poruba, Bulharská 1415
od 11. 12. 1997 do 4. 4. 2002
Ing. František Geršl - člen
Ostrava-Petřkovice, Havraní 516
od 23. 1. 1996 do 11. 12. 1997
ing. Bohdan Dobrovský - člen
Brandýs nad Labem, Zápská 756
od 24. 1. 1995 do 11. 12. 1997
ing. Jiří Vaněk, nar.8.2.1940 - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Svornosti 3
od 24. 1. 1995 do 11. 12. 1997
- r.č.xxxx
od 28. 3. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Zdeněk Palička
Stará Bělá, Potoky 622
od 28. 3. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Josef Kavala
Polanka, U rybníčku 26
od 10. 8. 1992 do 28. 3. 1994
ing. Vladimír Machálek, CSc.
Ostrava-Hrabová, paskovská 186, PSČ 720 00
od 10. 8. 1992 do 24. 1. 1995
Jan Falter
Ostrava-Dubina, V.Jiříkovského 15
od 10. 8. 1992 do 11. 12. 1997
ing. Ivo Štěpán - Předseda
Ostrava-Hrabůvka, Charkovská 1246, PSČ 705 00
od 10. 8. 1992 do 11. 12. 1997
- r.č.:xxxx
Akcionáři
od 1. 3. 2005 do 1. 6. 2008
VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02
od 11. 12. 1997 do 1. 3. 2005
VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070
Ostrava-Vítkovice, Ruská 101
od 11. 12. 1997 do 1. 3. 2005
- IČO: 45 19 30 70
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+134
+
-
2.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+104
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+88
+
-
4.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

+7
+
-
5.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-4
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services