Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PRINT MEDIA, a.s.
IČO: 00553441 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 9. 1990
Datum zániku8. 7. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 2. 2003 do 8. 7. 2010

PRINT MEDIA, a.s.

od 28. 9. 1990 do 5. 2. 2003

Mladý svět, akciová společnost

Sídlo
od 8. 9. 2004 do 8. 7. 2010
Praha 10, Vinohradská 182, PSČ 100 00
od 2. 3. 2001 do 8. 9. 2004
Praha 3, Tovačovského 2, PSČ 130 00
od 18. 3. 1999 do 2. 3. 2001
Praha 7, Dělnická 3
od 11. 8. 1992 do 18. 3. 1999
Praha 1, Na Poříčí 30/1048
od 28. 9. 1990 do 11. 8. 1992
Praha 1, Panská 8
IČO
od 28. 9. 1990 do 8. 7. 2010

00553441

DIČ

CZ00553441

Právní forma
od 28. 9. 1990 do
Akciová společnost
Spisová značka229 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 7. 1996 do 8. 7. 2010
- prodej a půjčování nahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 27. 10. 1994 do 8. 7. 2010
- reprogafické práce
od 20. 9. 1993 do 8. 7. 2010
- vydavatelství
od 20. 9. 1993 do 8. 7. 2010
- nakladatelství
od 20. 9. 1993 do 8. 7. 2010
- reklamní agentura
od 20. 9. 1993 do 8. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 9. 1993 do 8. 7. 2010
- redakční činnost
od 28. 9. 1990 do 20. 9. 1993
- Vydavatelská, nakladatelská a redakční činnost, distribuce novin, časopisů a knih, reklamní vysílání, obchodní a odbytová činnost, agenturní a zprostředkovatelská činnost.
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2010 do 8. 7. 2010
- Společnost PRINT MEDIA, a.s. se sídlem Vinohradská 182, 100 00 Praha 10, IČ 00553441 se vymazává z obchodního rejstříku. Oddí B, vložka 229 se uzavírá. Právní důvod výmazu společnoti je zrušení konkursu na mejetek dlužníka, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů.
od 2. 3. 2001 do 31. 1. 2002
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 30.8.2000 o zvýšení základního jmění společnosti 2 052 000 o 14 994 000,- Kč (slovy čtrnáct milionů devět set devadesát čtyři tisíce korun českých) na částku 17 046 000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 14 994 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie bude emitovány v listinné podobě v počtu 1666,- kusů, jako kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 9000,- Kč (slovy devět tisíc korun českých) emisní kurz 1,0 a nebudou s nimi spojená žádná zvláštní práva, emise bude splacena vkladem pohledávky BOHEMIA PRINT, a.s. IČO: 251 00467 v nominální hodnotě ve výši 14 944 000,- Kč za navrhovatelem, a to podle smlouvy o převodu pohledávky ze dne 30.8.2000 ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb. současně s vyloučení přednostního práva ostatních akcionářů na jejich upisování, s tím, že upisování všech nových akcií bude v plném rozsahu nabídnuto vkladateli pohledávky: BOHEMIA PRINT, a.s. IČO 251 00467, se sídlem Praha 9, Slavětínská 639, PSČ 190 14, zapsanému v OR vedeném KOS Praha oddíl B, vložka 4504 Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Lhůta pro upsání nových akcií započne třetí den ode dne právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a končí třicátým dnem ode dne zahájení této lhůty. Místem úpisu akcií je Praha 3, Tovačovského 2.
od 1. 9. 1998 do 23. 8. 1999
- Valná hromada společnosti konaná dne 20.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti ve výši 1.026.000,-Kč o 1.026.000.-Kč, na částku 2.052.000.-Kč s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 1.026.000.-Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 114 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 9.000,-Kč, na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve 2 kolech. I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, nebo osoba,na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započně běžet sedmý den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 12 dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Mladý svět, a.s., číslo účtu 190276xxxx, vedený u Komerční banky - pobočka Mělník. Upisovacím místem je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Na poříčí 30. Upisování se uskuteční zípisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zíkladního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započně druhé kolo upisování akcií, a to po pěti dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Ve druhém kole upisování budou všechny neupsané akcie nabídnuty k upsání obchodní společnosti Linpa Publishing, s.r.o. se sídlem Mělník, Českolipská 1167, IČO: 25 10 28 77. Druhé kolo upisování bude trvat 7 (sedm) dní. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány výše uvedeným akcionářem, pokud se tak nestane, bude upisování neúčinné. Emisní kurs akcií upsaných ve druhém kole je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Mladý svět, a.s., číslo účtu 190 276 120 257/0100, vedený u Komerční banky - pobočka Mělník. Upisovacím místem je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Na poříčí 30. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod.
od 23. 9. 1996 do 8. 7. 2010
- Z upsaného základního jmění společnosti je k 31.12.1995 splaceno 100 %.
od 20. 9. 1993 do 21. 1. 1994
- Základní jmění: je rozděleno na 112 akcií jmenovité hodnoty 9.000,- Kč.
od 15. 3. 1993 do 8. 7. 2010
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o s n í ž e n í základního jmění společnosti na částku 1.008.000,- Kč /jedenmilionosmtisíckorunčeských/, které bude rozděleno na 112 akcií o jmenovité hodnotě 9.000,- Kčs.
od 11. 8. 1992 do 20. 9. 1993
- počet akcií 128 o jmenovité hodnotě 8 000,- Kčs
od 28. 9. 1990 do 23. 9. 1996
- Ze 100% upsaného kapitálu je k 28.9.1990 splaceno 50%.
od 28. 9. 1990 do 8. 7. 2010
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost Mladý svět byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 9.8.1990, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 zákona o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatelskou smlouvu s tím, že schválili stanovy společnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů.
Kapitál
od 8. 7. 2010 do 8. 7. 2010
Základní kapitál 17 046 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2002 do 31. 1. 2002
Základní kapitál 2 052 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 8. 1999 do 23. 8. 1999
Základní kapitál 1 026 000 Kč
od 21. 1. 1994 do 21. 1. 1994
Základní kapitál 1 008 000 Kč
od 20. 9. 1993 do 20. 9. 1993
Základní kapitál 1 024 000 Kč
od 11. 8. 1992 do 11. 8. 1992
Základní kapitál 112 000 Kč
od 31. 1. 2002 do 8. 7. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 666.
od 23. 8. 1999 do 8. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 114.
od 23. 8. 1999 do 8. 7. 2010
listinné akcie
od 23. 8. 1999 do 8. 7. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 114.
od 23. 8. 1999 do 8. 7. 2010
listinné akcie
od 21. 1. 1994 do 23. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 114.
od 28. 9. 1990 do 11. 8. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 112.
Statutární orgán
od 27. 7. 2005 do 8. 7. 2010
Jaromír Matouš - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Wassermanova 1039/32, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 7. 4. 2005
od 2. 4. 2001 do 27. 7. 2005
Jiří Černický - předseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 639
od 2. 4. 2001 do 27. 7. 2005
Josef Hlavatý - místopředseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Šumenská 3226
od 2. 4. 2001 do 8. 7. 2010
Roman Janoušek - člen
Praha 4, Bernolákova 1168
od 30. 9. 1999 do 2. 4. 2001
Ing. Jaroslav Martinec - člen
Praha 4, Benkova 1690
od 1. 9. 1998 do 30. 9. 1999
Ing. Jan Gaszczyk - člen
Ostrava, Průkopnická 21
od 14. 5. 1997 do 1. 9. 1998
Pavel Hrabica - člen představenstva
Praha 4, Tererova 1349
od 14. 5. 1997 do 2. 4. 2001
Jiří Linhart - předseda představenstva
Mělník, K mostu 2951
od 14. 5. 1997 do 2. 4. 2001
Luboš Pašek - místopředseda představenstva
Mělník, Trojická 3410
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
PhDr. Eva Hirschová - člen představenstva
Praha 5, Lamačova 825, PSČ 152 00
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
Jan Mach - člen představenstva
Praha 3, Řipská 17, PSČ 130 00
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
Ing. Jiří Kosík - člen představenstva
Chýně, p. Hostivice, Hájecká 184, PSČ 253 00
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
JUDr. Jaroslav Těšínský - místopředseda představenstva
Praha 4, Hráského 1927, PSČ 148 00
od 27. 10. 1994 do 20. 12. 1995
Dana Pilcová - člen představenstva
Praha 10-Uhříněves, Kašovická 969, PSČ 104 00
od 27. 10. 1994 do 14. 5. 1997
JUDr. František Grivalský - předseda představenstva
Praha 4, Horčičkova 548/4, PSČ 149 00
od 21. 1. 1994 do 20. 12. 1995
Franz Xaver Hirtreiter - člen představenstva
Ústí nad Labem, Klišská 25, PSČ 400 01
od 21. 1. 1994 do 20. 12. 1995
Ing. Vlastimil Košťál - člen představenstva
Praha 4, Hájenská 1868, PSČ 143 00
od 21. 1. 1994 do 20. 12. 1995
Roland Rager - člen představenstva
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.5, PSČ 370 01
od 21. 1. 1994 do 20. 12. 1995
Christian Strangmüller - člen představenstva
Praha 4, Horčičkova 548/4, PSČ 149 00
od 15. 3. 1993 do 27. 10. 1994
Marek Hlavica - člen představenstva
Praha 5, Lamačova 842
od 21. 5. 1991 do 21. 1. 1994
JUDr. Pavel Vítek - člen představenstva
Praha 4, V Horkách 22
od 28. 9. 1990 do 21. 5. 1991
JUDr. Vladimír Lederer - člen představenstva
Praha 8, Odlehlá 7
od 28. 9. 1990 do 15. 3. 1993
Jaroslav Dvořák - člen představenstva
Praha 5, Kotovova 1832
od 28. 9. 1990 do 21. 1. 1994
Rudolf Křesťan - člen představenstva
Praha 4, Vavřenova 1169
od 28. 9. 1990 do 21. 1. 1994
Michal Horáček - člen představenstva
Praha 5, Kladenská 42
od 28. 9. 1990 do 21. 1. 1994
Jiří Janoušek - člen představenstva
Praha 1, V jirchářích 3
od 28. 9. 1990 do 27. 10. 1994
Vladimír Nagaj - člen představenstva
Praha 8, Ouholická 440
od 28. 9. 1990 do 20. 12. 1995
Luboš Beniak - člen představenstva
Praha 4, Zvánovická 2509/1
od 14. 5. 1997 do 8. 7. 2010
Jménem společnosti jedná samostatně buď předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně buď předseda nebo místopředseda představenstva společnosti.
od 27. 10. 1994 do 14. 5. 1997
Způsob jednání za společnost: K jednání jménem společnosti a zavazování společnosti je oprávněn každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že na listinu k vypsanému jménu a příjmení s dodatkem - člen představenstva připojí člen představenstva svůj podpis.
od 28. 9. 1990 do 27. 10. 1994
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupují navenek a podepisují její listiny vždy alespoň dva členové představenstva.
Prokura
od 12. 12. 1990 do 15. 3. 1993
Jaroslav Dvořák
Praha 5, Kotova 1832
od 12. 12. 1990 do 15. 3. 1993
- K zápisu prokuristy došlo na základě usnesení valné hromady č. 1/90/VH konané dne 17.9.1990.
Dozorčí rada
od 2. 4. 2001 do 8. 7. 2010
Jaroslava Konvalinková - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Zázvorkova 2005/10
od 2. 4. 2001 do 8. 7. 2010
Jiří Vaněček - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Janského 2368/95
od 2. 4. 2001 do 8. 7. 2010
Simona Steiningerová - člen
Praha 4, Na Veselí 17
od 30. 9. 1999 do 2. 4. 2001
Dana Dobešová - člen
Praha 8, Neumanna 14
od 1. 9. 1998 do 30. 9. 1999
Josef Řepka
Praha 8, Chvatěrubská 363/22
od 14. 5. 1997 do 1. 9. 1998
Šárka Pašková - člen dozorčí rady
Mělník, Trojická 3410
od 14. 5. 1997 do 2. 4. 2001
Jiří Linhart - předseda dozorčí rady
Mělník, K mostu 2951
od 14. 5. 1997 do 2. 4. 2001
Pavlína Baburková - člen dozorčí rady
Mělník, K mostu 2951
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
JUDr. Vítězslav Květenský - člen dozorčí rady
Úvaly, Roháčova 1363, PSČ 250 82
od 20. 12. 1995 do 14. 5. 1997
Ing. Irena Fučíková - člen dozorčí rady
Praha 10, V bytovkách 783, PSČ 104 00
od 27. 10. 1994 do 20. 12. 1995
Mgr. Jiří Petrů - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3259/17, PSČ 143 00
od 21. 1. 1994 do 20. 12. 1995
Ing. Zdeněk Korbel - člen dozorčí rady
Praha 4, Jirčanská 548, PSČ 142 00
od 11. 8. 1992 do 27. 10. 1994
JUDr. Alena Macková - člen dozorčí rady
Praha 8, Hlaváčová 1160
od 11. 8. 1992 do 14. 5. 1997
Mgr. Eva Krumpholcová - člen dozorčí rady
Praha 8, Křižíkova 76
od 21. 5. 1991 do 11. 8. 1992
JUDr. Jiří Vodička - člen dozorčí rady
Praha 4, Mezivrší 29
od 28. 9. 1990 do 21. 5. 1991
JUDr. Pavel Vítek - člen dozorčí rady
Praha 4, V Horkách 22
od 28. 9. 1990 do 11. 8. 1992
JUDr. Marie Kohoutová - člen dozorčí rady
Praha 4, K. Pfeiferové 1398
od 28. 9. 1990 do 21. 1. 1994
JUDr. Josef Novotný - člen dozorčí rady
Praha 6, Beljajevova 907
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 70 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 633,51 Kč
Expobank CZ 2 635,80 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 686,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

+1
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-16
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-27
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-29
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-174
+
-

Články na Heroine.cz

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Návody pro krkavčí matku: strčit dítě do jeslí?

Návody pro krkavčí matku: strčit dítě do jeslí?

Tak se znovu dočkáme jeslí, krkavčí matky budou mít pré! Ve skutečnosti to s návratem...více

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: daň darovací a z příjmu
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > daň darovací a z příjmu

Otázka: Dobrý den, rodiče mi chtějí přenechat RD s pozemkem a s vyplacením bratra, kdy ve hře jsou dvě varianty 1)nemovitosti od nich odkoupím za pomoci hypotečního úvěru a oni vyplatí mého bratra, kdo a jaké...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services