KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o., IČO: 00661279 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o. Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 00661279. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00661279 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1990
Datum zániku29. 2. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008

KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o.

od 23. 5. 2002 do 28. 6. 2006

KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s.

od 20. 5. 1993 do 23. 5. 2002

KABELOVNA Děčín - Podmokly, akciová společnost

od 31. 12. 1990 do 20. 5. 1993

K A B L O  Děčín, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008
Děčín, Ústecká ul. 33, PSČ 405 33
od 31. 12. 1990 do 28. 6. 2006
Děčín, Ústecká ul. 33
IČO
od 31. 12. 1990 do 29. 2. 2008

00661279

DIČ

CZ00661279

Právní forma
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008
Společnost s ručením omezeným
od 31. 12. 1990 do 28. 6. 2006
Akciová společnost
Spisová značka23199 C, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 9. 10. 2003 do 29. 2. 2008
- Vývoj, výroba, montáž a odbyt metalických a optických kabelů a jejich příslušenství, včetně činností souvisejících. Živnost je provozována průmyslovým způsobem.
od 4. 12. 1992 do 9. 10. 2003
- Na uvedený předmět podnikání byly vydány akciové společnosti okresním živnostenským úřadem v Děčíně dne 19.11.1992 živnostenské listy pod č.j. 2719/92/Ž/h a 2720/92/Ž/h.
od 13. 3. 1991 do 9. 10. 2003
- Zahraničně obchodní činnost v rozsahu: - zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs.osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí, na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob, - vývoz a dovoz věcí, s vyjímkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti, vykonávaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 1 rozsahu povolení - vývoz a dovoz věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti - koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR - poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou výkonů v rozsahu předmětu činnosti organizace - přijímání služeb od zahraničních osob v rozsahu předmětu činnosti organizace - obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních prostředků a činnosti s tím související, jestliže místo odeslání nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území ČSFR - vývoz sdělovacích kabelů s měděnými jádry, plastovou izolací a plastovým pláštěm, číslo celního sazebníku 8544
od 31. 12. 1990 do 9. 10. 2003
- Výzkum, vývoj, konstrukce, technologie výroby, výroba, opravy, montáž a odbyt elektrotechnických výrobků a systémů, vybraných strojírenských výrobků a chemických výrobků: - kabely a vodiče - světlovodné kabely - kabelové soubory a příslušenství - tažení Al a Cu drátů - montáž a opravy kabelových cívek - investice vlastní výroby strojní a stavební povahy - výroba zvláštních strojů a zařízení.
Předmět činnosti
od 9. 10. 2003 do 29. 2. 2008
- Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí v rozsahu § 4 zákona č. 455/1991 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 29. 2. 2008 do 29. 2. 2008
- Společnost KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o., se sídlem Děčín, Ústecká ul. 33, PSČ 405 33, IČ 006 61 279 se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o., se sídlem Děčín, Ústecká ul. 33, PSČ 405 33, IČ 006 61 279 byla zrušena bez likvidace a zanikla sloučením s nástupnickou společností KABELOVNA Děčín Podmokly - NÁSTUPNICKÁ, s.r.o., se sídlem Děčín, Ústecká 840/33, PSČ 405 33, IČ 267 59 993.
od 11. 7. 2007 do 29. 2. 2008
- Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 1.5. 2007 mezi společnostmi KABELOVNA Děčín-Podmokly, s.r.o. a KDP Assembly, s.r.o., ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5. 2007, došlo s účinností ke dni 1.5. 2007 k převodu části podniku společnosti KA BELOVNY Děčín-Podmokly, s.r.o., a to části podniku specifikované jako "Kabelová konfekce zabývající se telekomunikační a medicínskou kabelovou konfekci", na společnost KDP Assembly, s.r.o.
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008
- Společnost KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s. změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným KABELOVNA Děčín - Podmokly, s.r.o.
od 26. 9. 2005 do 28. 6. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s., v souladu s § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které jsou ve vlastnictví osta tních akcionářů společnosti, na hlavního akcionáře společnosti, společnost CDT Nordic Holding AB, se sídlem Örebro c/o Örebro CDT AB, Box 370, SE- 70147, Örebro, Švédsko, registrační číslo 556625-1186. Hlavní akcionář ke dni podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil a ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 376 955 kmenových akcií společnosti a 108 143 prioritních akcií společnosti, což představuje 94,56% základního kapitálu společ nosti. Tyto údaje, osvědčující, že společnost CDT Nordic Holding AB je hlavním akcionářem společnosti, byly ověřeny notářem. Hlavní akcionář určil protiplnění oprávněným osobám podle § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku ve výši 1 423,- Kč (slovy: tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých) za jednu akcii společnosti. Podle závěru znaleckého posudku č. 32/2005 ze dne 25. července 2005 vypracovaného Ing. Vlastimilem Zajíčkem, znalcem v oboru ekonomika, hodnota jedné akcie společnosti KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s. činí 1422,12 Kč. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám finanční protiplnění prostřednictvím společnosti KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s.. Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí jeden měsíc ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Společnost KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s. pověřila společnost M3V Praha, a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka tě chto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle společnosti M3V Praha, a.s. každý pracovní cen od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu jakým má hlavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Pokud oprávněná osoba neurčí způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění zasláno poštovní poukáz kou na adresu vedenou v časově posledním seznamu akcionářů.
od 17. 6. 1997 do 17. 6. 1997
- Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem emitenta.
od 17. 6. 1997 do 2. 10. 2001
- Základní jmění společnosti: 513 000 000,- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 377 000 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty 136 000 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty   Akcie na jméno jsou definovány jako prioritní akcie s přednostním právem na dividendu bez hlasovacího práva.
od 17. 6. 1997 do 2. 10. 2001
- Valná hromada dne 17. 4. 1997 rozhodla o změně obchodního jména v anglické a německé jazykové mutaci v čl. 1 odst. 1 stanov akciové společnosti.
od 17. 6. 1997 do 2. 10. 2001
- Valná hromada dne 17. 4. 1997 rozhodla o zrušení čl. 4 a 31 a o změně čl. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45 stanov akciové společnosti.
od 11. 4. 1997 do 2. 10. 2001
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 7. 8. 1996 do 2. 10. 2001
- Valná hromada dne 24.4.1996 rozhodla o zrušení čl.5 bodu D a změně čl.20 odst.1, čl.27 a 28 stanov společnosti.
od 14. 9. 1993 do 17. 6. 1997
- Základní jmění společnosti: 513 000 000,- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 377 000 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty 136 000 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem emitenta. Akcie na jméno jsou definovány jako prioritní akcie s přednostním právem na dividendu bez hlasovacího práva.
od 14. 9. 1993 do 2. 10. 2001
- Mimořádná valná hromada dne 25.6.1993 rozhodla o změnách stanov akciové společnosti v čl.6, čl.9 odst.2, čl.13 odst.8, čl.14 odst.3, čl.15 odst.5, čl.23 odst.1, čl.23 odst.2, čl.47 se vypouští a čl.48, 49 se číslují jako čl.47, 48.
od 12. 7. 1993 do 14. 9. 1993
- Základní jmění společnosti: 513 000 000,- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 377 000 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty, z toho je 13 610 prioritních akcií 136 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 12. 7. 1993 do 2. 10. 2001
- Valná hromada dne 2.4.1993 rozhodla o změně základního jmění akciové společnosti v článku 5, odst.1) stanov a jeho rozdělení na akcie v článku 6, stanov akciové společnosti. Valná hromada zároveň rozhodla o vypuštění čl.5, odst.2 z textu stanov a o označení dosavadního čl.5, odst.3, jako článku 5, odst.2 platných stanov.
od 20. 5. 1993 do 2. 10. 2001
- Jazykové mutace názvu: anglicky : KABELOVNA Děčín - Podmokly, Company Limited německy : KABELOVNA Děčín - Podmokly, Aktiengesellschaft francouzsky : KABELOVNA Děčín - Podmokly, Societé Anonyme rusky : KABELOVNA Děčín - Podmokly, akcioněrnoe obščestvo španělsky : KABELOVNA Děčín - Podmokly, Sociedad Anonima
od 20. 5. 1993 do 2. 10. 2001
- Valná hromada dne 2.4.1993 rozhodla o změně obchodního jména akciové společnosti v čl.2 odst.1 stanov a.s..
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
- Základní kapitál akciové společnosti činí 253 028 mil. Kčs a bude na něj vydána jedna hromadná akcie. Akcie zní na jméno a vyhotovena je podle podmínek SBČs pro tisk akcií. Musí být opatřena podpisem nejméně dvou členů představenstva společnosti.
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
- Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, pokud ten neurčí, že výkon některých práv přísluší jiným orgánům společnosti, a to až do doby přistoupení dalšího akcionáře.
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
- Revizorem účtů společnosti je Josef Skoupil, bytem Děčín III, Litoměřická 158/158.
od 31. 12. 1990 do 20. 5. 1993
- Jazykové mutace názvu: anglicky : KABLO Děčín, Company Limited německy : KABLO Děčín, Aktiengesellschaft francouzsky : KABLO Děčín, Societé Anonyme rusky : KABLO Děčín, akcioněrnoe obščestvo španělsky : KABLO Děčín, Sociedad Anonima
od 31. 12. 1990 do 28. 6. 2006
- Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zrušením státního podniku Kablo Děčín bez likvidace ve smyslu zákona č.111/90 Sb., o státním podniku a zákona č.104/90 Sb., o akciových společnostech a na základě zakladatelského plánu, vydaného ministerstvem strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 17.12.1990.
Kapitál
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008
Základní kapitál 513 000 000 Kč
od 2. 10. 2001 do 28. 6. 2006
Základní kapitál 513 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 1992 do 12. 7. 1993
Základní kapitál 355 375 000 Kč
od 20. 4. 2005 do 28. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 377 000.
od 20. 4. 2005 do 28. 6. 2006
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 136 000.
od 2. 10. 2001 do 20. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 377 000.
od 2. 10. 2001 do 20. 4. 2005
v zaknihované podobě
od 2. 10. 2001 do 20. 4. 2005
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 136 000.
od 2. 10. 2001 do 20. 4. 2005
v zaknihované podobě
od 1. 9. 1992 do 12. 7. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 219 375.
od 1. 9. 1992 do 12. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 136 000.
Statutární orgán
od 13. 8. 2007 do 29. 2. 2008
Johann Erich Wilms - Jednatel
Menden, Zum Kortenrott 47, 58710, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 2. 7. 2007
od 28. 6. 2006 do 13. 8. 2007
Henrikus P.C. Derksen - Jednatel
Nijmegen, 6543 XN, Kerkpad 51, Nizozemské království
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 2. 7. 2007
od 28. 6. 2006 do 13. 8. 2007
Harm Hendrik Oortwijn - Jednatel
Kaarst, Pillauer Weg 11, 415 64, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2006
od 9. 10. 2003 do 28. 6. 2006
Ing. Petr Karsch - Člen představenstva
Česká Kamenice, 5.května 767, PSČ 407 21
den vzniku členství: 15. 5. 2003 - 28. 6. 2006
od 9. 10. 2003 do 28. 6. 2006
Ing. Vojtech Loja - Místopředseda představenstva
Praha 9, Klíčovská 9/792, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 5. 2003 - 12. 12. 2005
den vzniku funkce: 16. 5. 2003 - 12. 12. 2005
od 25. 11. 2002 do 9. 10. 2003
Mgr. Zdeněk Kučera - Místopředseda představenstva
Děčín VI., Thunská 1615/14, PSČ 405 02
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 22. 4. 2003
den vzniku funkce: 6. 2. 2002 - 22. 4. 2003
od 25. 11. 2002 do 11. 11. 2005
Ing. Otakar Wolf - Předseda představenstva
Lom, Luční 946, PSČ 435 11
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2004
den vzniku funkce: 22. 4. 2002 - 30. 8. 2004
od 23. 5. 2002 do 25. 11. 2002
Ing. Rudolf Vrabec - Předseda představenstva
Děčín XXI., V aleji 130/30, PSČ 405 02
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 22. 4. 2002
den vzniku funkce: 26. 6. 2000 - 22. 4. 2002
od 23. 5. 2002 do 25. 11. 2002
Mgr. Zdeněk Kučera - Člen představenstva
Děčín VI., Thunská 1615/14, PSČ 405 02
den vzniku členství: 6. 12. 2001
od 23. 5. 2002 do 9. 10. 2003
Josef Hozák - Člen představenstva
Děčín VII., Kosova 10, PSČ 405 02
den vzniku členství: 6. 12. 2001 - 14. 5. 2003
od 2. 10. 2001 do 25. 11. 2002
Ing. Otakar Wolf - Člen představenstva
Lom, Luční 946
den vzniku členství: 30. 5. 2001
od 4. 4. 2001 do 2. 10. 2001
Ing. Otakar Wolf - Člen představenstva
Lom, Luční 946
den vzniku funkce: 23. 1. 2001
od 23. 10. 2000 do 23. 5. 2002
Ing. Rudolf Vrabec - Předseda představenstva
Děčín XXI., V aleji 130/30
od 23. 10. 2000 do 23. 5. 2002
Ing. Michal Otradovec - Místopředseda představenstva
Chrastava, Mníšek 105, PSČ 463 31
od 23. 10. 2000 do 23. 5. 2002
Josef Hozák - Člen představenstva
Děčín VII., Kosova 10
od 23. 10. 2000 do 23. 5. 2002
Mgr. Zdeněk Kučera - Člen představenstva
Děčín VI., Thunská 1615/14
od 9. 12. 1998 do 23. 10. 2000
Detlef Stork - Člen představenstva
Kleinstrasse 0044, 81379 München, SRN pobyt v ČR: Děčín 28, Folknáře 74
od 24. 7. 1998 do 9. 12. 1998
Detlef Stork - Člen představenstva
Kleinstrasse 0044, 81379 München, SRN pobyt v ČR: Děčín 31, Křešice 7, Hotel Palme
od 24. 7. 1998 do 23. 10. 2000
Dipl. Ing. Horst Dieter Büchner, nar. 22.7.1957 - Člen představenstva
Eichenweg 25, 96242 Sonnefeld, SRN bytem v ČR: Kosova 10, Děčín VII, PSČ 405 02
od 11. 4. 1997 do 23. 10. 2000
Ing. Rudolf Vrabec - Předseda představenstva
Děčín XXI, V aleji 130/30
od 26. 11. 1996 do 24. 7. 1998
Franz Hugo Schroers, nar.31.08.1947 - Člen představenstva
Coburg, Lautertaler Weg 29, Spolková republika Německo
od 26. 11. 1996 do 24. 7. 1998
- bytem v ČR: Děčín III, Kubelíkova 953/17
od 7. 8. 1996 do 11. 4. 1997
Ing. Rudolf Vrabec - Předseda představenstva
Děčín VI, Bílinská 1713/20
od 20. 12. 1994 do 26. 11. 1996
Franz Hugo Schroers - Člen představenstva
Coburg, Lautertaler Weg 29, Spolková republika Německo
od 20. 12. 1994 do 26. 11. 1996
- bytem v ČR: Děčín III, Kubelíkova 953/17
od 7. 9. 1994 do 20. 12. 1994
Franz Hugo Schroers - Člen představenstva
Coburg, Lautertaler Weg 29, Spolková republika Německo
od 7. 9. 1994 do 20. 12. 1994
- bytem v ČR: Veselé-Galerie, 407 42 Markvartice
od 7. 9. 1994 do 24. 7. 1998
Dipl.Ing. Roland Knoch - Člen představenstva
Neudstadt/Coburg, Gehrenstrasse 78, Spolková republika Německo
od 7. 9. 1994 do 24. 7. 1998
- bytem v ČR: Tylova 6, Děčín II
od 1. 9. 1992 do 7. 8. 1996
Ing. Rudolf Vrabec - Generální řed. a předseda před.
Děčín VI, Bílinská 1713/20
od 1. 9. 1992 do 23. 10. 2000
prom.práv. Zdeněk Kučera - Místopředseda představenstva
Děčín VI, Thunská 1615/14
od 1. 9. 1992 do 23. 10. 2000
Josef Hozák - Člen představenstva
Děčín VII, Kosova 10
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
Ing. Jiří Řenč - Člen představenstva
Praha 8, Osinalická 9
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
Ing. Gustav Svoboda - Člen představenstva
Praha 6, Šárecká 19
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
Ing. Rudolf Vrabec - Člen představenstva
Děčín VI, Bílinská 1713/20
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
prom.práv. Zdeněk Kučera - Člen představenstva
Děčín VI, Thunská 1615/14
od 31. 12. 1990 do 14. 9. 1993
Ing. Jan Juránek - Člen představenstva
Praha 3, Škroupovo nám. 4
od 31. 12. 1990 do 14. 9. 1993
Ing. Josef Mrkus - Člen představenstva
Děčín II, Škroupova 9
od 28. 6. 2006 do 29. 2. 2008
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že jednatel připojí k firmě společnosti, či otisku razítka společnosti, svůj podpis.
od 25. 1. 2006 do 28. 6. 2006
Jednání za společnost jsou právní úkony statutárního orgánu akciové společnosti, tj. jejího představenstva. Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že člen představenstva připojí k firmě společnosti, či otisku razítka společnosti, svůj podpis.
od 7. 8. 1996 do 25. 1. 2006
Jednáním za společnost jsou právní úkony statutárního orgánu akciové společnosti, tj. jejího představenstva. Představenstvo činí právní úkony: a) nejméně dvěma členy představenstva, b) samostatně jedním členem představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že členové představenstva připojí k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti, svůj podpis.
od 1. 9. 1992 do 7. 8. 1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudz a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem a vystupuje jako statutární orgán společnosti v zaměstnaneckých vztazích, a to v rozsahu pověření představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že ke jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 31. 12. 1990 do 1. 9. 1992
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se ze šesti členů, kteří si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému názvu nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy, a jeden člen představenstva. Ředitel akciové společnosti je jmenován představenstvem a řídí činnost společnosti v rozsahu pravomocí, udělených mu představenstvem.
Prokura
od 13. 3. 1991 do 31. 5. 1994
Jiří Skalský
Děčín IX, Na pěšině 284
Dozorčí rada
od 29. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Jeffrey M. Naeger - Místopředseda dozorčí rady
222 Caliburn Court, St. Charles, Missouri 63117, USA
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 17. 3. 2005 - 28. 6. 2006
od 29. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Kevin L. Bloomfield - Člen dozorčí rady
7 Thorndell, St. Louis, Missouri 63117, USA
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 28. 6. 2006
od 29. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Zdeněk Krňák - Člen dozorčí rady
Děčín IX, Sokolská 306, PSČ 405 05
den vzniku členství: 16. 2. 2005 - 28. 6. 2006
od 29. 12. 2005 do 28. 6. 2006
Ing. Josef Hozák - Člen dozorčí rady
Děčín VII, Kosova 200/10, PSČ 405 02
den vzniku členství: 23. 3. 2005 - 28. 6. 2006
od 25. 11. 2002 do 29. 12. 2005
Ian Mack - Předseda dozorčí rady
50 Bennochy Road, Kirkcaldy, Fife, KY2 5RB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 12. 2001 - 27. 1. 2005
den vzniku funkce: 26. 3. 2002 - 27. 1. 2005
od 25. 11. 2002 do 29. 12. 2005
Ronald Keith Rowles - Místopředseda dozorčí rady
8 Ruff Lane, Ormskirk, Lancashire, L39 4QZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 12. 2002 - 27. 1. 2005
den vzniku funkce: 26. 3. 2002 - 27. 1. 2005
od 25. 11. 2002 do 29. 12. 2005
Mark Heneghan - Člen dozorčí rady
3 Casterton Way, Boothstown, Worsley, Manchester, M28 1UR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 12. 2001 - 27. 1. 2005
od 25. 11. 2002 do 29. 12. 2005
Bernhard Schork - Člen dozorčí rady
Waldheimer Weg 10, Kürten, 51515, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 12. 2001 - 27. 1. 2005
od 25. 11. 2002 do 29. 12. 2005
Ing. Josef Lazar - Člen dozorčí rady
Děčín VI, Thunská 1618/12a, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 22. 3. 2005
od 23. 5. 2002 do 25. 11. 2002
John Frederick Martin - Předseda dozorčí rady
3501 Lowell Street, Washington DC, 20016, Spojené státy americké
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 12. 2001
den vzniku funkce: 13. 10. 2000 - 21. 12. 2001
od 23. 5. 2002 do 29. 12. 2005
Zdeněk Krňák - Člen dozorčí rady
Děčín IX, Sokolovská 306, PSČ 405 02
den vzniku členství: 27. 11. 2001 - 15. 2. 2005
od 23. 10. 2000 do 23. 5. 2002
John Frederick Martin, nar. 24.2.1953 - Člen dozorčí rady
3501 Lowell Street, Washington DC, 20016, Spojené státy americké
od 23. 10. 2000 do 25. 11. 2002
Fabio Massimo Giuseppetti, nar. 29.4.1965 - Člen dozorčí rady
Flat 7, Fernshaw Mansions, Fernshaw Road, London SW 10 OTD, U.K., Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 21. 12. 2001
od 9. 12. 1998 do 23. 10. 2000
Joachim Beninde - Člen dozorčí rady
Probstgrund 73, 96450 Coburg, Spolková republika Německo
od 24. 7. 1998 do 23. 10. 2000
Ing. Pavel Kafka - Člen
Praha 6, nám. Před bateriemi 674/20, PSČ 162 00
od 26. 11. 1996 do 24. 7. 1998
Dr. Wulf-Dieter Seiffert, nar.16.12.1940 - Člen
Gratelfing, Egerlanderstrasse 26, Spolková republika Německo
od 7. 9. 1994 do 26. 11. 1996
Dr. Wulf-Dieter Seiffert - Člen
Gratelfing, Egerlanderstrasse 26, Spolková republika Německo
od 14. 9. 1993 do 7. 9. 1994
Ing. Josef Pech - Člen
Děčín II, Riegrova 1245
od 14. 9. 1993 do 11. 1. 1996
Ing. Vladimír Osoba - Člen
Praha 6, Nevanova 1060/34
od 14. 9. 1993 do 7. 8. 1996
Ing. Jiří Slezák - Člen
Praha 6 - Řepy, Ke kulturnímu domu 10
od 14. 9. 1993 do 24. 7. 1998
Ing. Josef Mrkus - Člen
Děčín II, Škroupova 9
od 14. 9. 1993 do 23. 5. 2002
Zdeněk Krňák - Člen
Děčín IX, Sokolovská 306
od 31. 12. 1990 do 14. 9. 1993
Ing. Milan Kukliš - Člen
Bratislava, ul. Ladislava Dérera 8, Slovenská republika
od 31. 12. 1990 do 14. 9. 1993
Ing. Pavel Veselý - Člen
Bořanovice, 61
od 31. 12. 1990 do 14. 9. 1993
Ing. Walter Hiebsch - Člen
Děčín XXII, Václavovská 13/9
Společníci s vkladem
od 3. 1. 2008 do 29. 2. 2008
Wilms GmbH
Menden, Unnaer Landstrasse 22 - 24, 58708, Spolková republika Německo
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 10. 2007 do 3. 1. 2008
Johann Erich Wilms
Menden, Zum Kortenrott 47, 58710, Spolková republika Německo
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2007 do 25. 10. 2007
Wilms GmbH
Menden, Unnaer Landstr. 22-24, 58708, Spolková republika Německo
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2007 do 29. 2. 2008
CABLETEAM - CZ spol. s r.o., IČO: 26759993
Horní Jiřetín - areál Nejedlý, Dolní Jiřetín 6, PSČ 435 43
Vklad: 512 980 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2006 do 13. 8. 2007
CDT Nordic Holding AB
Örebro, c/o Belden CDT Örebro AB, Box 370, 701 47, Švédské království
Vklad: 513 000 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 25. 1. 2006 do 28. 6. 2006
CDT Nordic Holding AB
c/o Belden CDT Örebro AB, Box 370, 701 47 ÖREBRO, Švédské království
od 25. 1. 2006 do 28. 6. 2006
- zapsaný ve Švédském obchodním rejstříku registrační číslo 556625-1186
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

+2

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-26

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-46

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-55

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-147

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services