Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AVE sběrné suroviny a.s.
IČO: 00671151

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 7. 8. 2008

AVE sběrné suroviny a.s.

od 1. 1. 1994 do 7. 8. 2008

Západočeské sběrné suroviny a.s.

Sídlo
od 19. 1. 2005 do 3. 12. 2010
Plzeň, Cvokařská 3, PSČ 301 52
od 1. 1. 1994 do 19. 1. 2005
Plzeň, Keřová 8, PSČ 305 27
IČO
od 1. 1. 1994

00671151

DIČ

CZ00671151

Identifikátor datové schránky:rh5cy43
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka389 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 12. 1. 2016
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 1. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 1. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 21. 9. 2000
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 21. 9. 2000 do 2. 1. 2014
- nakládání s odpady mimo skupinu 314
od 13. 6. 1996 do 2. 1. 2014
- silniční motorová doprava
od 13. 6. 1996 do 2. 1. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 21. 9. 2000
- nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2016
- Na společnost AVE sběrné suroviny a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SKS - separace s.r.o., IČ: 26457105, se sídlem Libušina 157, Dubí, 272 03 Kladno, zapsané v obchodním rejstřík u vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 83515.
od 2. 4. 2012
- Na základě projektu fúze ze dne 9.1.2012 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti ROPO Recycling s.r.o., IČ 254 99 041, sídlo Štětí, Cihelná 775, PSČ 411 08, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 21176.
od 13. 1. 2010
- Valná hromada společnosti konaná dne 18. prosince 2009 v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089, zapsaná ve vložce 19775, oddílu C obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, je hlavním akcionářem o bchodní společnosti AVE sběrné suroviny a.s., se sídlem Plzeň, Cvokařská 3, PSČ 301 52, identifikační číslo 00671151 (dále též "společnost"), neboť vlastní hromadnou listinu vydanou společností v souladu se stanovami společnosti, nahrazující 38 000 ks nek ótovaných kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.OOO,-- Kč a 75 930 ks nekótovaných kmenových akcií vydaných společností v zaknihované podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč a tak je akcionářem, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke 98,99 % základního kapitálu společnosti a hlasovacích práv a to jak ke dni doručení společnosti jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, tak k rozhodnému dni 11.12.2009 a tak i ke dni tohoto rozhodnutí; b) rozhoduje, že vlastnické právo ke všem akciím vydaným společností, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, tedy 2719 zaknihovaných kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč, přechází na hlavního akc ionáře - obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089 (dále jen "hlavní akcionář") s tím, že k tomuto přechodu vlastnického práva dojde v souladu s ustanovením § 18 3l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku s tím, že výše protiplnění, jako protiplnění poskytované menšinovým akcionářům společnosti, určená a odůvodn ěná podle § 183m odst. 1 a § 183i odst. 6 obchodního zákoníku hlavním akcionářem, je ve výši 150,--Kč (slovy: jednostopadesát korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti vydanou v zaknihované podobě, znějící na majitele o jmenovité hod notě 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a s tím, že přiměřenost tohoto protiplnění je doložena hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o., kvalifikovaným pro znal eckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, vypracovaným dne 24.9.2009 zapsaným ve znalečném deníku pod č. 0906/09, ve kterém byla hodnota každé shora uvedené akcie stanovena částkou 143,-- Kč (slovy:jednostočtyřicett ři korun českých); c) stanoví, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 (tří měsíců) ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k vykoupeným akciím společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zak nihovaných cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů, a tímto stanoví lhůtu pro poskytnutí protiplnění podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku s tím, že protiplnění poskytne podle § 18 3i odst. 5 obchodního zákoníku Raiffeisenbank a.s., identifikační číslo 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, které hlavní akcionář předal v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění menšinovým akcionářům.
od 6. 12. 2004 do 18. 5. 2005
- a) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151 z částky 78 649 000,- Kč (sedmdesátosmmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisíc ko run českých) o částku 62 919 200,- Kč (šedesátdvamiliónůdevětsetdevatenácttisícdvěstě korun českých) na částku 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Důvod snížení: pokrytí ztrát z minulých let a zúčtování proti ztrátám evidovaným v účetnictví Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát z minulých období Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o 62 919 200,- Kč Způsob provedení: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z částky 1 000,- Kč na částku 200,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v SCP na základě příkazu společnosti. b) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151, z částky 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset ko run českých) o částku 38 000 000,- Kč (třicetosmmiliónů korun českých) na částku 53 729 800,- Kč (padesáttřimiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 38 000 kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč druh akcie:kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to: Vekamaf holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království s adresou pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království, každému určenému zájemci v poměru 50 % neupsaných akcií. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: Místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny počínaje 5. kalendářním dnem od uveřejnění oznámení o přednostním právu v Hospodářských novinách počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: na 1 stávající akcii v nominální hodnotě 200,- Kč připadá podíl 38000/78649 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie rozhodný den: den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé způsob oznámení počátku lhůty: uveřejnění v Hospodářských novinách nejpozději 1 den před počátkem lhůty Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným akcionářem emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: č. účtu: 35-1665xxxx lhůta: 15 dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: akcionář Vekamaf Holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu pos kytnutých půjček společnosti akcionář Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království (adresa pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království) má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu poskytnutých půj ček společnosti. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 dnů ode dne úpisu akcií. Pohledávka akcionáře vedená v EUR bude přepočtena na koruny české v kursu vyhlašovaném ČNB ke dni úpisu. Bude-li pohledávka akcionáře takt o přepočtená nižší než částka emisního kursu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích.
Kapitál
od 18. 5. 2005
Základní kapitál 53 729 800 Kč, splaceno 53 729 800 Kč.
od 2. 3. 2005 do 18. 5. 2005
Základní kapitál 15 729 800 Kč, splaceno 15 729 800 Kč.
od 1. 1. 1994 do 2. 3. 2005
Základní kapitál 78 649 000 Kč
od 28. 11. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 000 v zaknihované podobě.
od 2. 1. 2014 do 28. 11. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 38 000 v listinné podobě.
od 28. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 78 649 v zaknihované podobě.
od 28. 4. 2010 do 2. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 000 v listinné podobě.
od 18. 5. 2005 do 28. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 000.
od 2. 3. 2005 do 28. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 78 649.
od 1. 1. 1994 do 2. 3. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 78 649.
Statutární orgán
od 23. 10. 2019
Ing. JAN ŽUREK - předseda představenstva
Králův Dvůr, Na Horizontu, PSČ 267 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
den vzniku funkce: 18. 9. 2019
od 23. 10. 2019
Ing. ALEŠ HAMPL - člen představenstva
Praha - Újezd u Průhonic, U louky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 9. 2019
od 22. 5. 2019 do 23. 10. 2019
Ing. JAN ŽUREK - člen představenstva
Králův Dvůr, Na Horizontu, PSČ 267 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 26. 1. 2018 do 22. 5. 2019
Ing. JIŘÍ HOLOUBEK - člen představenstva
Plzeň - Skvrňany, Macháčkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 1. 3. 2017 - 30. 4. 2019
od 25. 4. 2017 do 26. 1. 2018
Ing. JIŘÍ HOLOUBEK - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Lidická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 3. 2017
od 1. 12. 2016 do 25. 4. 2017
PETR BRANDA - člen představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Majerova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 4. 8. 2012 - 28. 2. 2017
od 13. 12. 2012
Ing. Milan Kaděra - člen představenstva
Vyškov - Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, PSČ 682 01
den vzniku členství: 19. 10. 2012
od 16. 10. 2012 do 1. 12. 2016
Petr Branda - člen představenstva
Chlumec, Ladova, PSČ 403 39
den vzniku členství: 4. 8. 2012
od 16. 10. 2012 do 23. 10. 2019
Bc. Jakub Lev - předseda představenstva
Plzeň - Újezd, V Brance, PSČ 312 00
den vzniku členství: 4. 8. 2012 - 27. 8. 2019
den vzniku funkce: 4. 8. 2012 - 27. 8. 2019
od 28. 3. 2011 do 16. 10. 2012
Bc. Jakub Lev - předseda představenstva
Plzeň, V Brance, PSČ 312 00
den vzniku členství: 3. 8. 2007 - 3. 8. 2012
den vzniku funkce: 3. 8. 2007 - 3. 8. 2012
od 23. 11. 2007 do 13. 12. 2012
Ing. Milan Kaděra - člen představenstva
Vyškov, Smetanovo nábřeží 511/23, PSČ 682 01
den vzniku členství: 18. 10. 2007 - 18. 10. 2012
od 5. 9. 2007 do 23. 11. 2007
Steven Harte Claes Schrage - člen představenstva
Plzeň, Zahradní 60, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 1. 2004 - 18. 10. 2007
od 5. 9. 2007 do 28. 3. 2011
Bc. Jakub Lev - předseda představenstva
Plzeň, Bělohorská 1165/16, PSČ 301 00
den vzniku členství: 3. 8. 2007
den vzniku funkce: 3. 8. 2007
od 5. 9. 2007 do 16. 10. 2012
Petr Branda - člen představenstva
Chlumec, Ladova 241, PSČ 403 39
den vzniku členství: 3. 8. 2007 - 3. 8. 2012
od 19. 1. 2005 do 5. 9. 2007
Steven Harte Claes Schrage - předseda představenstva
Plzeň, Zahradní 60, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 1. 2004
den vzniku funkce: 9. 2. 2004 - 3. 8. 2007
od 19. 1. 2005 do 5. 9. 2007
Petr Pichler - člen představenstva
Praha 10, Štěchovická 17, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 1. 2004 - 3. 8. 2007
od 19. 1. 2005 do 5. 9. 2007
Václav Bassetto - člen představenstva
Praha 4, Polední 18/675, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 1. 2004 - 3. 8. 2007
od 13. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Václav Bassetto - předseda představenstva
Praha 4, Polední 675/18
den vzniku členství: 12. 3. 2002 - 30. 1. 2004
den vzniku funkce: 12. 3. 2002 - 30. 1. 2004
od 13. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Petr Pichler - člen představenstva
Praha 10, Štěchovická 1907/17
den vzniku členství: 12. 3. 2002 - 30. 1. 2004
od 23. 10. 2002 do 13. 10. 2004
Ing. Přemysl Odehnal - člen představenstva
Plzeň, Červenohrádecká 90, PSČ 312 14
den vzniku členství: 31. 8. 2001 - 12. 3. 2002
od 4. 9. 2002 do 13. 10. 2004
PhDr. Venuše Jennerová, CSc. - Člen
Kdyně, Oprechtice čp. 5, PSČ 345 05
den vzniku členství: 19. 3. 2001 - 12. 3. 2002
od 12. 5. 2000 do 23. 10. 2002
Ing. Pavel Rýdl - místopředseda představensta
Plzeň, Manětínská 55, PSČ 323 30
od 12. 5. 2000 do 13. 10. 2004
Ing. Lubomír Navrátil - předseda představentva
Plzeň, Sokolovská 23, PSČ 323 12
od 16. 2. 1999 do 12. 5. 2000
Ing. Zlatomír Márton - člen představenstva
Šabina, 133, PSČ 357 53
od 16. 2. 1999 do 12. 5. 2000
Ing. Stanislav Trachta - člen představenstva
Plzeň, Bendova 37, PSČ 301 27
od 16. 2. 1999 do 12. 5. 2000
Ing. Lubomír Navrátil - člen představenstva
Plzeň, Sokolovská 23, PSČ 323 12
od 13. 6. 1996 do 16. 2. 1999
Pavla Kuchyňková - člen představenstva
Losiná č. 98, Chválenice, PSČ 332 05
od 13. 6. 1996 do 16. 2. 1999
Lenka Velíšková - člen představenstva
Nebílovy č. 32, Střížovice, PSČ 332 07
od 13. 6. 1996 do 12. 5. 2000
ing. Rudolf Schmieder - předseda představenstva
Plzeň, Tachovská 71, PSČ 323 24
od 13. 6. 1996 do 4. 9. 2002
Hans Zink - člen představenstva
85 01 Allersberg, Neuburgerstrasse 1a, Spolková republika Německo
od 13. 6. 1996 do 4. 9. 2002
- pobyt v ČR povolen na adresu Praha 6, Vondroušova 1216, průkaz o povolení k pobytu cizince č. PKP 303 422 - SCPPS Praha
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
ing. Lubomír Navrátil - Člen představenstva
Plzeň, Sokolovská 23, PSČ 323 00
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Jan Šimice - Člen představenstva
Plzeň, Dílenská 10, PSČ 300 00
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
ing. Rudolf Schmieder - Člen představenstva
Plzeň, Tachovská 71, PSČ 323 24
od 1. 1. 1994 do 16. 2. 1999
ing. Jaroslav Kašpar - Člen představenstva
Nová Huť 55 - Dýšina, , PSČ 330 02
od 2. 1. 2014
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 5. 9. 2007 do 2. 1. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 13. 6. 1996 do 5. 9. 2007
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 23. 10. 2019
Mgr. ROMAN MUŽÍK - předseda dozorčí rady
Nový Bor - Arnultovice, Žižkova, PSČ 473 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
den vzniku funkce: 18. 9. 2019
od 23. 10. 2019
Mgr. DANIELA HOLÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 9. 2019
od 22. 5. 2019 do 23. 10. 2019
Mgr. ROMAN MUŽÍK - člen dozorčí rady
Nový Bor - Arnultovice, Žižkova, PSČ 473 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 31. 3. 2017 do 22. 5. 2019
Ing. JAN ŽUREK - člen dozorčí rady
Králův Dvůr, Na Horizontu, PSČ 267 01
den vzniku členství: 24. 11. 2016 - 30. 4. 2019
od 12. 12. 2016 do 23. 10. 2019
ALEŠ HAMPL - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd u Průhonic, U louky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 18. 9. 2019
den vzniku funkce: 2. 1. 2013 - 18. 9. 2019
od 16. 10. 2014
Mgr. JIŘÍ ŠMÍD, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Chabry, Kadaňská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 19. 12. 2013 do 12. 12. 2016
ALEŠ HAMPL - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd, U louky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2013
od 27. 2. 2013 do 19. 12. 2013
ALEŠ HAMPL - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd, U louky, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2013
od 27. 2. 2013 do 16. 10. 2014
RENÉ PACIOREK - člen dozorčí rady
Bohumín - Záblatí, Na Úvoze, PSČ 735 52
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 27. 8. 2014
od 16. 10. 2012 do 27. 2. 2013
Ing. Milan Korecký - člen dozorčí rady
Třemošná - Záluží, U Vodárny, PSČ 330 11
den vzniku členství: 4. 8. 2012 - 31. 12. 2012
od 21. 6. 2012 do 27. 2. 2013
Ing. Michal Vlček - předseda dozorčí rady
Nový Bor, Skalická, PSČ 473 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 3. 5. 2012 - 31. 12. 2012
od 28. 3. 2011 do 21. 6. 2012
Ing. Luboš Kačírek - předseda dozorčí rady
Tuřice, , PSČ 294 74
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 30. 4. 2012
den vzniku funkce: 29. 12. 2010 - 30. 4. 2012
od 3. 12. 2010 do 28. 3. 2011
Ing. Luboš Kačírek - člen dozorčí rady
Tuřice, , PSČ 294 74
den vzniku členství: 1. 10. 2010
od 7. 8. 2008 do 31. 3. 2017
Eva Štambachová - člen dozorčí rady
Plzeň, Sudova 8, PSČ 332 02
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 25. 9. 2013
od 5. 9. 2007 do 3. 12. 2010
Ing. Aleš Hampl - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Kloboukova 2262/81, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 8. 2007 - 30. 9. 2010
od 5. 9. 2007 do 16. 10. 2012
Ing. Milan Korecký - člen dozorčí rady
Třemošná, U Vodárny 211, PSČ 330 11
den vzniku členství: 3. 8. 2007 - 3. 8. 2012
od 19. 1. 2005 do 5. 9. 2007
Robert Simon Aafjes - předseda dozorčí rady
Praha 6, Za Strahovem 31/1101
den vzniku členství: 12. 3. 2002 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 12. 6. 2007
od 13. 10. 2004 do 19. 1. 2005
Robert Simon Aafjes - člen dozorčí rady
Praha 6, Za Strahovem 31/1101
den vzniku členství: 12. 3. 2002
od 13. 10. 2004 do 5. 9. 2007
Dirk Gijsbert Karel Kam - člen dozorčí rady
Bremhorstlaan 25, 2244 EP Wassenaar, Nizozemské království
den vzniku členství: 12. 3. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 10. 2004 do 7. 8. 2008
František Šrédl - člen dozorčí rady
Plzeň, Na Okraji 916/31, PSČ 318 13
den vzniku členství: 28. 6. 2002 - 28. 9. 2007
od 4. 9. 2002 do 13. 10. 2004
Olga Placatová - člen
Plzeň, Rychtaříkova 26, PSČ 307 05
den vzniku členství: 19. 3. 2001 - 12. 3. 2002
od 12. 5. 2000 do 4. 9. 2002
Zuzana Cingrošová - člen
Praha 8, Balabánova 10/1084, PSČ 182 00
od 16. 2. 1999 do 12. 5. 2000
Ing. Jena Tomášková - člen
Černošín, Zahradní 293, PSČ 349 58
od 13. 6. 1996 do 16. 2. 1999
Václav Novotný - člen
Plzeň, Havlíčkova ul. č. 10, PSČ 301 37
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
František Kalista - člen
Klatovy - Luby, 98, PSČ 339 01
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Jaroslava Šporerová - člen
Štěnovice, 302, PSČ 332 09
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
ing. Danica Boďová - člen
Praha 4, Počátecká 14, PSČ 140 00
od 1. 1. 1994 do 13. 10. 2004
JUDr. Jana Lexová - člen
Plzeň, Vojanova 18, PSČ 318 12
od 1. 1. 1994 do 13. 10. 2004
Jana Forejtová - člen
Plzeň, Revoluční 27, PSČ 312 02
od 1. 1. 1994 do 13. 10. 2004
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 28. 4. 2010
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089
Praha 10, Pražská, PSČ 102 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 1 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 11 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Expobank CZ 2 558,50 Kč
Komerční banka 2 567,91 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 607,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+138
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+20
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-30
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-37
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-145
+
-

Články na Heroine.cz

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení ve 14denní lhůtě
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení ve 14denní lhůtě

Otázka: Dobrý den, přišlo mi rozbalené zboží sluchátka dokonce špatně fungují. Je možné vrátit zboží ve 14denní lhůtě? Nekupovala jsem rozbalené zboží. Mám strach že se prodejce bude vymlouvat na to že rozbalené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services