Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Forbes Group SE
IČO: 01429876

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 2. 2013
Obchodní firma
od 22. 4. 2016

Forbes Group SE

od 3. 9. 2014 do 22. 4. 2016

Forbes G SE

od 21. 2. 2013 do 3. 9. 2014

RUESTA SE

Sídlo
od 21. 2. 2013 do 25. 5. 2015
Praha 2, Italská , PSČ 120 00
IČO
od 21. 2. 2013

01429876

Identifikátor datové schránky:467rk7p
Právní forma
od 21. 2. 2013
Evropská společnost
Spisová značka1035 H, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 3. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 2. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 2. 2016 do 7. 6. 2016
- Valná hromada dne 25. února 2016 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Forbes G SE, (dále též jen Společnost), takto: 1)Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 119.680.000,-- Kč (jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 598.400 (pět set devadesát osm tisíc čtyři sta) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převod itelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, (dále společně též jen Akcie ). 3)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: JUDr. Tomáši N e b e s k é m u , datum narození 9. dubna 1964, pobyt a bydliště na adrese Praha, Bubeneč, Pod kaštany 1107/19, (dále též jen JUDr. Tomáš Nebeský nebo jen Zájemce 1), panu Adnanu S u l j a n o v i ć o v i , datum narození 15. července 1978, bydliště Most, Chomutovská 2231/20, (dále též jen Adnan Suljanović nebo jen Zájemce 2), a panu Vedranu S u l j a n o v i ć o v i , datum narození 15. července 1978, bydliště Vysoká Pec, U Sadu 249, (dále též jen Vedran Suljanović nebo jen Zájemce 3), (JUDr. Tomáš Nebeský, Adnan Suljanović a Vedran Suljanović budou dále společně označeni též jen Zájemci), takto: a)panu Adnanu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 224.740 (dvě stě dvaceti čtyř tisíc sedmi set čtyřiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 1), b)panu Vedranu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 224.740 (dvě stě dvaceti čtyř tisíc sedmi set čtyřiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 2), c)panu Adnanu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 74.460 (sedmdesáti čtyř tisíc čtyři sta šedesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 3), d)JUDr. Tomáši Nebeskému bude nabídnuto upsání 74.460 (sedmdesáti čtyř tisíc čtyři sta šedesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž př evoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 4). 4)Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5)Emisní kurs všech upsaných Akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs jedné Akcie o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) činí 200,-- Kč (dvě stě korun českých). Emisní kurs Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsán í Akcií Zájemci uhrazen vnesením následujících nepeněžitých vkladů: a) Emisní kurs upsaných Akcií 1 ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Adnana Suljanov iće ve společnosti Star Game Group, s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 228 00 760, spisová značka C 231399 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen Star Game Group, s.r.o.), a to základní podíl společnosti Star G ame Group, s.r.o. č. 1 ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 2 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída, s místem podnikání Na jezírku 628, PSČ 460 06, Liberec 6, IČO 156 47 838, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. dubna 1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a pasiv, tržní odhady podniků, (dále též jen Ing. Otto Šmída), znaleckým posudkem č. 1541/101/15 ze dne 30. prosince 2015, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. b)Emisní kurs upsaných Akcií 2 ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Vedrana Suljanov iće ve společnosti Star Game Group, s.r.o., a to základní podíl společnosti Star Game Group, s.r.o. č. 2 ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela spln ěna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 3 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1542/102/15 ze dne 30. prosince 20 15, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2. c) Emisní kurs upsaných Akcií 3 ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 3 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Adnana Suljanoviće ve společnosti KALINEA MIA s.r.o., se sídlem Mikoláše Alše 2098/6, 434 01 Most, IČO 028 91 689, spisová značka C 34419 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen KALINEA MIA s.r.o.), a to základní podíl společnosti KALINEA MIA s.r.o. ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 3). Nepeněžitý vklad 3 bud e vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen tak, že Zájemce 2 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 3 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 3 se určuje ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 3 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1539/99/15 ze dne 30. prosince 2015, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 3 stanovena částkou 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Za Nepeněžitý vklad 3 budou vydány Akcie 3. d) Emisní kurs upsaných Akcií 4 ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 4 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana JUDr. Tomáše Nebeského ve společnosti KALINEA MIA s.r.o., a to základní podíl společnosti KALINEA MIA s.r.o. ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho s oučástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 4). Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen tak, že Zájemce 1 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 4 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 4 se určuje ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 4 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1540/100/15 ze dne 30. prosince 2015, jím ž byla cena Nepeněžitého vkladu 4 stanovena částkou 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Za Nepeněžitý vklad 4 budou vydány Akcie 4.
od 4. 2. 2016 do 26. 2. 2016
- Valná hromada společnosti dne 4. února 2016 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Forbes G SE takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 139.282.200,-- Kč (slovy jedno sto třicet devět milionů dvě stě osmdesát dva tisíce dvě stě korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 696.411 (šest set devadesát šest tisíc čtyři sta jedenáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (slovy dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, které ne budou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, (dále společně též jen "Akcie"). 3) Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti D-C-R, a.s., se sídlem Praha - Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000, IČO 642 59 641, spisová značka B 17686 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen "Zájemce"). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs Akcií byl zvolen tak, aby zajistil posílení vlastního kapitálu společnosti s ohledem na další podnikatelské záměry společnosti. 7) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun českých sedmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií se považuje za emisní ážio. 8) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Forbes G SE ve výši 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun č eských sedmdesát osm haléřů) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností Forbes G SE v celkové výši 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milion ů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun českých sedmdesát osm haléřů) z titulů: (i) smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 31. března 2015 mezi Zájemcem, na straně jedné jako zapůjčitelem, a společností Forbes G SE, na straně druhé jako vydlu žitelem, ohledně poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 185.500.932,- Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set tisíc devět set třicet dvě koruny české), a (ii) smlouvy o zápůjčce č.4/07/2015 uzavřené dne 24. července 2015 mezi Zájemcem, na straně jedné j ako zapůjčitelem, a společností Forbes G SE, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 83.997.000,- Kč (osmdesát tři miliony devět set devadesát sedm tisíc korun českých), (dále též jen "Započtení pohledávek"). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu předloží představenstvo společnosti Forbes G SE Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu. Návrhem Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu budou úředně ověře ny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu, který tvoří přílohu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu.
od 3. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 9. 2014 do 4. 2. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 9. 2014 do 4. 2. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
Kapitál
od 26. 2. 2016
Základní kapitál 261 970 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2016 do 26. 2. 2016
Základní kapitál 142 290 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 2. 2013 do 4. 2. 2016
Základní kapitál 3 007 800 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 26. 2. 2016
Převoditelnost všech akcií společnosti vydaných jako cenný papír na jméno je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách společnosti.
od 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 1 294 811.
od 26. 2. 2016
Převoditelnost všech akcií společnosti vydaných jako cenný papír na jméno je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách společnosti.
od 4. 2. 2016 do 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 4. 2. 2016 do 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 696 411.
od 27. 11. 2013 do 27. 11. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 27. 11. 2013 do 27. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR : 120 000,- EUR
od 27. 11. 2013 do 4. 2. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 27. 11. 2013 do 4. 2. 2016
jmenovitá hodnota akcií v EUR : 6 000,- EUR
od 21. 2. 2013 do 27. 11. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 21. 2. 2013 do 27. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR : 6.000,- EUR
Statutární orgán
od 16. 11. 2017
ADNAN SULJANOVIĆ - člen představenstva
Most, Pod Kurty, PSČ 434 01
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 26. 10. 2017 do 16. 11. 2017
ADNAN SULJANOVIĆ - člen představenstva
Most, Radniční, PSČ 434 01
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 29. 3. 2017 do 26. 10. 2017
ADNAN SULJANOVIĆ - člen představenstva
Most, Pod Kurty, PSČ 434 01
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 26. 2. 2016
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 2. 2016
den vzniku funkce: 25. 2. 2016
od 26. 2. 2016
VEDRAN SULJANOVIĆ - člen představenstva
Vysoká Pec, U Sadu, PSČ 431 59
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 26. 2. 2016 do 29. 3. 2017
ADNAN SULJANOVIĆ - člen představenstva
Most, Chomutovská, PSČ 434 01
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 20. 10. 2015 do 26. 2. 2016
TOMÁŠ NEBESKÝ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014 - 25. 2. 2016
od 3. 9. 2014 do 20. 10. 2015
TOMÁŠ NEBESKÝ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014
od 27. 11. 2013 do 3. 9. 2014
IVAN HRUŠKOVIČ - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 11. 2013 - 21. 8. 2014
od 21. 2. 2013 do 27. 11. 2013
JOHANA CVRČKOVÁ - člen představenstva
Praha 9 - Hloubětín, Horoušanská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 2. 2013 - 19. 11. 2013
od 26. 2. 2016
Společnost zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně.
od 3. 9. 2014 do 26. 2. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 21. 2. 2013 do 3. 9. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 10. 2015
Ing. JAROSLAV GRAFEK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Rýmařovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 27. 7. 2015 do 20. 10. 2015
Ing. JAROSLAV GRAFEK - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Rýmařovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 3. 9. 2014 do 27. 7. 2015
JAROMÍR KOMÁREK - člen dozorčí rady
Praha - Troja, Sosnovecká, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 8. 2014 - 30. 6. 2015
od 27. 11. 2013 do 3. 9. 2014
ANDREA RATTAYOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 11. 2013 - 21. 8. 2014
od 21. 2. 2013 do 27. 11. 2013
IVAN HRUŠKOVIČ
Praha 5 - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 21. 2. 2013 - 19. 11. 2013
Akcionáři
od 21. 2. 2013 do 3. 9. 2014
CO&co SE, IČO: 24685984
Praha 2, Italská, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 773,19 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 787,00 Kč
Raiffeisenbank 2 813,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

+132
+
-
2.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+92
+
-
3.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+70
+
-
4.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-112
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-355
+
-

Články na Heroine.cz

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services