Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RSBC Czech Unit Trust, a.s.
IČO: 02196352

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 10. 2013
Obchodní firma
od 10. 10. 2013

RSBC Czech Unit Trust, a.s.

Sídlo
od 10. 10. 2013 do 28. 1. 2019
Praha, Příběnická , PSČ 130 00
IČO
od 10. 10. 2013

02196352

Identifikátor datové schránky:7e824n4
Právní forma
od 10. 10. 2013
Akciová společnost
Spisová značka19387 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 10. 2013
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 10. 10. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 15. 6. 2017 do 2. 3. 2018
- S ohledem na splnění podmínky stanovené v § 474 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tj. že je zcela splacen emisní kurz dříve upsaných akcií, jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 14. 6. 2017 rozhod l takto: základní kapitál obchodní společnosti RSBC Czech Unit Trust, a.s., IČO 021 96 352, se zvyšuje o částku 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), a to z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 28.000.000 ,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), postupem podle § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu; upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií; upisováno bude 1.300 (slovy: jeden tisíc tři sta) kusů akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); nově upisované akcie budou vydány jako veřejně neobchodovatelné cenné papíry, budou označeny čísly 101-1.400 a budou akciemi kmenovými, znějícími na jméno; emisní ážio nevznikne; emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře; veřejný úpis se nepřipouští; akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře - obchodní společností RSBC Private Equity CZ a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Příběnická 972/16, PSČ 130 00, IČO 016 57 151, před podáním návrhu na zápis změny výše základního kapitálu o bchodní společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne tohoto rozhodnutí a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií; místem pro úpis akcií se určuje sídlo obchodní společnosti RSBC Czech Unit Trust, a.s., IČO 021 96 352, tj. na adrese Praha 3, Žižkov, Příběnická 972/16, PSČ 130 00; jediný akcionář obchodní společnosti RSBC Czech Unit Trust, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Příběnická 972/16, PSČ 130 00, IČO 021 96 352, uděluje souhlas, aby celý emisní kurs 1.300 (slovy: třinácti set) nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem - obchodní společností RSBC Private Equity CZ a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Příběnická 972/16, PSČ 130 00, IČO 016 57 151 který je povinen splatit emisní kurs všech nově upisovaných akcií, tj. částku v e výši 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milion korun českých), na účet číslo 7707xxxx vedený u Raiffeisenbank a.s. na obchodní firmu a IČO: RSBC Czech Unit Trust, a.s., IČO 021 96 352, a to před podáním návrhu na zápis změn do obchodního rejstří ku ohledně výše základního kapitálu obchodní společnosti RSBC Czech Unit Trust, a.s., IČO 021 96 352, nejpozději do dvou měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.
od 16. 7. 2014 do 14. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 7. 2014 do 14. 6. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
Kapitál
od 15. 6. 2017
Základní kapitál 28 000 000 Kč, splaceno err %.
od 10. 10. 2013 do 15. 6. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 2018
Převoditelnost akcií je omezena takto: článek Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie písm. e) stanov *** V případě, že má společnost dva nebo více akcionářů, je převoditelnost akcií omezena tak, že po dobu pěti (5) let ode, kdy společnost přestala mít jediného akcionáře, nesmí žádný z akcionářů bez předchozího písemného souhlasu ostatních akcionářů: (i)prodat, převést ani jinak zcizit akcie nebo kteroukoli z akcií; (ii)a dále zřídit ani strpět zřízení jakéhokoli práva třetí osoby (tj. jakéhokoli zatížení majetku povinnostmi vůči konkrétní osobě nebo jejímu majetku, ať již založené smlouvou, prohlášením, právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci) k akcií m nebo ke kterékoli z akcií; (iii)uzavřít jakoukoli smlouvu týkající se práv spojených s akciemi, nebo s kteroukoli z akcií; (iv)a zavázat se k provedení kteréhokoli z jednání uvedeného pod body (i) (iii) tohoto článku e) v budoucnu. *** článek Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie písm. f) stanov *** V případě, že má společnost dva nebo více akcionářů, je převoditelnost akcií dále omezena tak, že po uplynutí pěti (5) let ode dne, kdy společnost přestala mít jediného akcionáře, může každý z akcionářů převést svoje akcie (nebo některé z nich) na třetí o sobu odlišnou od akcionáře, avšak pouze při splnění následujících podmínek: (i)akcionář, jež má v úmyslu svoje akcie převést, písemně oznámí svůj záměr převést své akcie ostatním akcionářům, a to před tím, než zahájí s třetí osobu konkrétní jednání o převodu akcií; (ii)bezodkladně po obdržení nabídky od třetí osoby, která je pro akcionáře v principu akceptovatelná a kterou má zájem využít, je akcionář povinen předložit ostatním akcionářům písemnou nabídku na převod akcií, která musí obsahovat nejméně: a. označení akcií, které hodlá akcionář převést na třetí osobu; b. kopii výše uvedené nabídky třetí osoby (včetně uvedení veškerých podmínek navrhovaného převodu), zejména kupní ceny za převáděné akcie, je-li sjednávána; c. podmínky případného převodu převáděných akcií na ostatní akcionáře, které musejí být totožné s podmínkami převodu převáděných akcií na třetí osobu; d. a lhůtu, ve které mohou ostatní akcionáři přijmout nabídku na převod všech nabízených akcií, a to v poměru podle celkové jmenovité hodnoty jejich akcií, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení nabídky osta tním akcionářům. V případě, že ostatní akcionáři přijmou nabídku ve lhůtě stanovené výše v článku f) (ii) (d), jsou akcionáři povinni uzavřít smlouvy o převodu předmětných akcií za shora ujednaných podmínek do třiceti (30) kalendářních dnů od přijetí nabídky ostatními akc ionáři. Toto ujednání se považuje za smlouvu o smlouvě budoucí, přičemž lhůta k učinění výzvy akcionářem je dvacet-pět (25) let od uplynutí pěti (5) let ode dne, kdy společnost přestala mít jediného akcionáře. V případě, že ostatní akcionáři nepřijmou nab ídku ve lhůtě stanovené výše v článku f) (ii) (d), může akcionář převést všechny nabízené akcie (nikoli pouze některé z nich) třetí osobě, avšak výlučně za podmínek stanovených v nabídce. Akcionáři jsou oprávněni vykonávat svoje práva dle tohoto článku f) , jakož i plnit svoje povinnosti uvedené tamtéž, vždy, když akcionář zahájí jednání o prodeji svých akcií se třetí stranou
od 15. 6. 2017 do 2. 3. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 6. 2017 do 15. 6. 2017
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 10. 10. 2013 do 14. 6. 2017
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 2. 3. 2018
Ing. MILOSLAV VYHNAL - předseda představenstva
Velké Popovice, K Babímu dolu, PSČ 251 69
den vzniku členství: 2. 3. 2018
den vzniku funkce: 2. 3. 2018
od 2. 3. 2018
ROBERT SCHÖNFELD - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 3. 2018
den vzniku funkce: 2. 3. 2018
od 4. 11. 2013 do 2. 3. 2018
ROBERT SCHÖNFELD - člen představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 2. 2. 2018
od 10. 10. 2013 do 4. 11. 2013
ROBERT SCHÖNFELD - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Příběnická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013
od 23. 4. 2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 2. 3. 2018 do 23. 4. 2019
Za společnost jednají, resp. společnost zastupují, vždy dva členové představenstva společně, a to s výjimkou přebírání závazků nepřesahujících hodnotu 500.000,- Kč, kdy může za společnost jednat každý člen představenstva samostatně.
od 14. 6. 2017 do 2. 3. 2018
Má-li společnost jediného akcionáře, za společnost jedná, resp. společnost zastupuje, jediný člen představenstva.
od 10. 10. 2013 do 14. 6. 2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.
Dozorčí rada
od 2. 3. 2018
Ing. JAN DITZ - člen dozorčí rady
Praha - Michle, Želetavská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 3. 2018
od 29. 5. 2014 do 16. 7. 2014
VĚRA SLEZÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, Františka Diviše, PSČ 104 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 23. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 29. 5. 2014
VĚRA SLEZÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, V bytovkách, PSČ 104 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 23. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 16. 7. 2014
JAKUB BLASCHKE - člen dozorčí rady
Kamenice - Struhařov, Ringhofferova, PSČ 251 68
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 23. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 2. 3. 2018
CHRISTOPHER KOTTNAUER - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 2. 3. 2018
Akcionáři
od 10. 10. 2013 do 2. 3. 2018
RSBC Private Equity CZ a.s., IČO: 01657151
Praha - Žižkov, Příběnická, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 70 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 634,96 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+30
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-17
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-42
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-166
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-168
+
-

Články na Heroine.cz

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services