Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík BHM group a.s.
IČO: 02865998

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 4. 2014
Obchodní firma
od 15. 5. 2018

BHM group a.s.

od 17. 2. 2015 do 15. 5. 2018

Bohemia Industry a.s.

od 4. 4. 2014 do 17. 2. 2015

BLUE SKY CAPITAL a.s.

Adresa sídla
od 15. 5. 2018 do 3. 10. 2019
Praha, Ovocný trh , PSČ 110 00
od 22. 6. 2015 do 15. 5. 2018
Buková u Příbramě, , PSČ 262 23
od 4. 4. 2014 do 22. 6. 2015
Plzeň, Vlastina , PSČ 323 00
IČO
od 4. 4. 2014

02865998

Identifikátor datové schránky:725ghmq
Právní forma
od 4. 4. 2014
Akciová společnost
Spisová značka20781 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 4. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 4. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 4. 2019
- Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. přijala dne 15.4.2019 toto rozhodnutí: Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na částku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcie určitému zájemci; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie Alfa", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvac et tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie Alfa" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dva cet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě), (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 6 % (šest procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie Alfa či upisovatelů Akcií Alfa (každý z nich dále jen "Akcionář Alfa" a společně "Akcionáři Alfa") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku). Přednostní podíl na z isku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře Alfa v plné výši (ať již proto, že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů Alfa, které nebylo ke dni příslušného rozhodnutí valné hromad y o distribuci rozděleno mezi současné či bývalé Akcionáře Alfa (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A lfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadaj ících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové Akcie budou nabídnuty urče nému zájemci, kterým je obchodní společnosti Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 107-7152xxxx, vedený u společnosti Komerčn í banka, a.s., IČO: 45317054; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií.
od 23. 4. 2014 do 22. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 4. 4. 2014 do 22. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 4. 4. 2014 do 22. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
Kapitál
od 16. 4. 2019
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 4 000 000 Kč.
od 4. 4. 2014 do 16. 4. 2019
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 16. 4. 2019
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 16. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno označené jako "Akcie Beta". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti vůči třetím osobám podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.
od 16. 4. 2019
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 16. 4. 2019
Akcie na jméno se zvláštními právy popsanými v čl. 4 stanov společnosti označené jako "Akcie Alfa". Prodej, převod, zastavení či jiné dispozice s akciemi společnosti vůči třetím osobám podléhají předchozímu souhlasu valné hromady.
od 15. 12. 2015 do 16. 4. 2019
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 4. 4. 2014 do 15. 12. 2015
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 12. 2019
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - předseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Rodinná, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 7. 2018
den vzniku funkce: 19. 12. 2019
od 22. 12. 2019
Bc. MIROSLAVA BEŤKOVÁ - člen představenstva
Hodonín, Sídlištní, PSČ 695 01
den vzniku členství: 19. 12. 2019
od 7. 8. 2018 do 22. 12. 2019
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - Člen představenstva
Plzeň - Lobzy, Rodinná, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 7. 2018
od 11. 12. 2015 do 22. 12. 2019
Ing. KATEŘINA ZYCHOVÁ - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Jáchymova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 19. 12. 2019
den vzniku funkce: 10. 11. 2015 - 19. 12. 2019
od 23. 4. 2014 do 11. 12. 2015
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - předseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Rodinná, PSČ 312 00
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 9. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 4. 2014 - 9. 11. 2015
od 4. 4. 2014 do 23. 4. 2014
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - člen představenstva
Plzeň - Lobzy, Rodinná, PSČ 312 00
den vzniku členství: 4. 4. 2014
od 4. 4. 2014 do 7. 8. 2018
JAN MYNÁŘ - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, , PSČ 739 13
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 11. 7. 2018
od 1. 8. 2014
Za společnost jednají dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 7. 8. 2018
Ing. TOMÁŠ KRSEK - Člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Čermákova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 7. 2018
od 11. 12. 2015 do 7. 8. 2018
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - člen dozorčí rady
Plzeň - Lobzy, Rodinná, PSČ 312 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015 - 11. 7. 2018
od 23. 4. 2014 do 11. 12. 2015
JUDr. TOMÁŠ TOMŠÍČEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Skautská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 10. 4. 2014 - 9. 11. 2015
od 4. 4. 2014 do 23. 4. 2014
DANIEL VOLOPICH - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Růženy Svobodové, PSČ 323 00
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 10. 4. 2014
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 701,91 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+20
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+18
+
-
3.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+9
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-67
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-81
+
-

Články na Heroine.cz

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services