Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČEZ ESCO, a.s.
IČO: 03592880

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 11. 2014
Obchodní firma
od 25. 11. 2014

ČEZ ESCO, a.s.

Sídlo
IČO
od 25. 11. 2014

03592880

DIČ

CZ03592880

Identifikátor datové schránky:r5dsviv
Právní forma
od 25. 11. 2014
Akciová společnost
Spisová značka20240 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 12. 2016
- Obchod s elektřinou
od 22. 12. 2016
- Obchod s plynem
od 22. 12. 2016
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 23. 12. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 23. 12. 2015
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 23. 12. 2015
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 23. 12. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 23. 12. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 23. 12. 2015
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 23. 12. 2015
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
od 23. 12. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
od 23. 12. 2015
- Projektová činnost ve výstavbě
od 25. 11. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 25. 11. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2018
- Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem D uhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 035 92 880, na straně druhé jako nástupnickou společností, vyhotoveného dne 26. dubna 2018, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění společnosti ČEZ Prodej, a.s. uvedené v proje ktu na společnost ČEZ ESCO, a.s.
od 18. 12. 2017
- Dne 4. prosince 2017 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen ČEZ, a. s.), jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hrom ady společnosti ČEZ ESCO, a.s., v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), rozhodla takto: 1. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 2.341.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) na celk ovou novou výši 2.803.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set tři miliony korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 48, IČO 36 797 332, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, číslo vložky 46685/B (dále jen Nepeněžitý vklad), který byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného předs tavenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 110 1/2017 vyhotoveným dne 14. listopadu 2017 znaleckým ústavem, sp olečností RSM TACOMA a.s., IČO: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600; znalec ve svém znaleckém posudku č. 110 1/2017 (dále jen Znalecký posudek) stanovuje, že cena Nepeněžitého vkladu činí 18.078.813,- EUR (slovy: osmnáct milionů sedmd esát osm tisíc osm set třináct euro), což dle kurzu EUR/CZK (euro/koruna česká) vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vyhotovení znaleckého posudku činí 462.184.857,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony, jedno sto osmdesát čtyři tisíce osm set pad esát sedm korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 462 ks (slovy: čtyři sta šedesáti dvou kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako zaknihované cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společn osti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie); c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nepeně žitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 462.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva miliony korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitého vkladu stanoveného ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkl adu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. pr osince 2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po přijetí tohoto rozhodnutí;
od 3. 8. 2016
- Dne 22. června 2016 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESC O, a.s. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s. z původní výše 1.870.000.000,-- Kč (jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) o částku 471.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) na celkovou no vou výši 2.341.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, a to: i)nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, spisová značka B 20536 vedená u Městského soud u v Praze, (dále též jen Energocentrum Vítkovice, a. s.), tj. 57 (padesáti sedmi) kusy kmenových akcií společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papí r na jméno, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1 nebo jen Akcie Energocentrum Vítkovice, a. s.), a ii)nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkou společnosti ČEZ, a. s. za společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, spisová značka B 2145 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen ČEZ Distribuce, a. s.), z titulu Smlouvy o úvěrovém rámci - číslo (2015/6) ze dne 22. prosince 2015 uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., na straně jedné jako úvěrujícím, a společností ČEZ Distribuce, a. s., na straně druhé jako úvěrovaným , ohledně poskytnutí úvěru do výše 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých), tj. pohledávkou ve výši jistiny 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých) a jejího příslušenství, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2 nebo jen Pohledávka ČEZ, a. s.), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 budou dále společně označeny též jen Nepeněžité vklady), přičemž Nepeněžité vklady byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckými posudky znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze s eznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně takto: -v případě Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. znaleckým posudkem č. 755/40/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje N epeněžitý vklad 1 částkou 56.145.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých); -v případě Pohledávky ČEZ, a. s. znaleckým posudkem č. 754/39/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 částkou 415.176.000,-- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých); a cena Nepeněžitých vkladů činí tedy celkem 471.321.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion tři sta dvacet jeden tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 471 ks (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun čes kých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, (dále též jen Akcie), a to konkrétně takto: -za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 56 ks (slovy: padesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (s lovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, -za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti; c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem - společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nep eněžitých vkladů v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s. na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4: -vnesením Nepeněžitého vkladu 1, který bude vnesen zápisem změny vlastníka Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. v Centrálním depozitáři cenných papírů na základě smlouvy o vkladu Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s., -vnesením Nepeněžitého vkladu 2, který bude vnesen uzavřením smlouvy o vkladu Pohledávky ČEZ, a. s., Úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 471.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovené ve znaleckých posudcích shora citovaných; rozdíl mezi součtem ceny Nepe něžitých vkladů stanovené výše citovanými znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s .; d)ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tyto Nepeněžité vklady připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávn ěn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., jako upisovatelem, a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; Akcie l ze upsat nejpozději do 31. července 2016 (třicátého prvního července roku dva tisíce šestnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán společnosti ČEZ, a.s., jako upisovateli, doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dn ů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
od 16. 7. 2015
- Dne 2. července 2015 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti va lné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) o částku 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na celkovou novou v ýši 1.870.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií: i. nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jednosto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 278 04 721, (dále jen Nepeněžitý vklad 1) a 40101/80042 (zlomek, v jehož čitateli je čtyřicet tisíc jedno st o jedna a ve jmenovateli osmdesát tisíc čtyřicet dva) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČ 290 60 109, (dále jen Nepeněžitý vklad 2), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 dále společně označeny též jen jako Nepeněžité vklady), které byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně: v případě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. znaleckým posudkem č. 21-1/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znaleckým ústavem, společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 639 98 581, který oceňuje Nepeněžitý vklad 1 částkou 766.412.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátšestmilionůčtyřistadvanácttisíc korun českých); a v případě společnosti ČEZ Energo, s.r.o. znaleckým posudkem č. 1.05/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znalcem, Ing. Pavlem Hejskem, se sídlem Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 442 91 205, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 čás tkou 622.804.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetdvamilionyosmsetčtyřitisíce korun českých); cena Nepeněžitých vkladů činí celkem 1.389.216.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých); ii. peněžitým vkladem ve výši 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých), (dále jen Peněžitý vklad); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 1.470 ks (slovy: tisíc čtyři sta sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenst va společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie), a to konkrétně takto: za Nepeněžité vklady bude vydáno 1.389 ks (jedentisíctřistaosmdesátdevět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.0 00,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku doz orčí rady společnosti, za Peněžitý vklad bude vydáno 81 ks (osmdesátjeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden m ilion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií: vnesením Nepeněžitých vkladů, které budou vneseny v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s., na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, splacením peněžitého vkladu složením na účet společnosti ČEZ ESCO, a.s. číslo 107-4645xxxx; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovených ve Znaleckých posudcích zvýšených o 81.000.000,- Kč (slovy : osmdesát jeden milion korun českých); rozdíl mezi součtem peněžitého vkladu a ceny Nepeněžitých vkladů stanovené Znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní áž io, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude opráv něn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. 12 . 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 18. 12. 2017
Základní kapitál 2 803 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2016 do 18. 12. 2017
Základní kapitál 2 341 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2015 do 3. 8. 2016
Základní kapitál 1 870 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 803 v zaknihované podobě.
od 18. 12. 2017
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
od 16. 9. 2016 do 18. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 341 v zaknihované podobě.
od 16. 9. 2016 do 18. 12. 2017
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
od 3. 8. 2016 do 16. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 341 v listinné podobě.
od 3. 8. 2016 do 16. 9. 2016
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
od 16. 7. 2015 do 3. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1 870 v listinné podobě.
od 16. 7. 2015 do 3. 8. 2016
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 5. 2020
Ing. LUKÁŠ ROUBÍČEK, Dr. - místopředseda představenstva
Vřesina, Vřesová, PSČ 742 85
den vzniku členství: 1. 4. 2020
den vzniku funkce: 7. 4. 2020
od 1. 8. 2019
PAVEL KUBIČKA, MBA - Člen představenstva
, V Šáreckém údolí 2786, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 8. 2019
od 20. 3. 2019
Ing. EVA HÝSKOVÁ HÁNOVÁ - člen
Praha - Záběhlice, Kamelova, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 20. 3. 2019
- Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku.
od 20. 3. 2019
Ing. VLASTIMIL VYSKOČÁNI - člen
Praha - Čakovice, Plajnerova, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 9. 6. 2018 do 20. 3. 2019
Ing. MARTIN ŘEZÁČ - Člen
Jesenice - Zdiměřice, Bažantí, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2019
od 28. 2. 2018 do 9. 6. 2018
Ing. MARTIN ŘEZÁČ - Člen
Mníšek pod Brdy, Řevnická, PSČ 252 10
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 28. 2. 2018 do 11. 5. 2020
Ing. MILAN DORKO - Místopředseda
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2017 - 31. 3. 2020
den vzniku funkce: 6. 2. 2018 - 31. 3. 2020
od 23. 8. 2017 do 28. 2. 2018
Ing. MILAN DORKO - člen
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2017
od 23. 12. 2016 do 20. 3. 2019
Ing. MARTINA KUBEŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Braník, Pikovická, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015 - 28. 2. 2019
od 23. 12. 2016 do 20. 3. 2019
- Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku.
od 19. 10. 2016 do 28. 2. 2018
Mgr. PETR ŠTULC, Dr. - Místopředseda představenstva
Praha - Kyje, Šimanovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 5. 9. 2016 - 31. 1. 2018
od 13. 10. 2016 do 23. 12. 2016
Ing. MARTINA KUBEŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015
od 13. 10. 2016 do 23. 12. 2016
- Je pověřena k právnímu jednání vůči zaměstnancům dle § 164 odst. 3 občanského zákoníku.
od 30. 8. 2016 do 19. 10. 2016
Mgr. PETR ŠTULC, Dr. - Člen představenstva
Praha - Kyje, Šimanovská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016
od 30. 8. 2016 do 23. 8. 2017
Ing. VLADIMÍR VAVŘICH, MBA - Člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Pihelská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 8. 2016 - 31. 7. 2017
od 16. 5. 2016
Mgr. KAMIL ČERMÁK - předseda představenstva
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 3. 5. 2016
od 23. 12. 2015 do 2. 5. 2016
Mgr. MARTIN CMÍRAL, Ph.D. - místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Ořechová, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 31. 3. 2016
den vzniku funkce: 25. 11. 2014 - 31. 3. 2016
od 23. 12. 2015 do 16. 5. 2016
Ing. MICHAL RZYMAN - předseda představenstva
Horní Suchá, Volontérská, PSČ 735 35
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 30. 4. 2016
den vzniku funkce: 25. 11. 2014 - 30. 4. 2016
od 23. 12. 2015 do 25. 7. 2016
Ing. PAVEL KLIMUŠKIN - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2015 - 30. 6. 2016
od 23. 12. 2015 do 13. 10. 2016
Ing. MARTINA KUBEŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015
od 27. 10. 2015 do 29. 4. 2019
Ing. MICHAL ŽIDEK, Ph.D. - Člen představenstva
Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská, PSČ 724 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 16. 4. 2019
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. MICHAL RZYMAN - předseda představenstva
Horní Suchá, Volontérská, PSČ 735 35
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Mgr. MARTIN CMÍRAL, Ph.D. - místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Ořechová, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. PAVEL KLIMUŠKIN - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2015
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. MARTINA KUBEŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015
od 14. 5. 2015 do 16. 7. 2015
Ing. MARTINA KUBEŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Strašnice, V olšinách, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015
od 14. 5. 2015 do 27. 10. 2015
Ing. PETER SUCHÝ - Člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Švédská, PSČ 712 00
den vzniku členství: 7. 4. 2015 - 30. 9. 2015
od 3. 3. 2015 do 16. 7. 2015
Ing. PAVEL KLIMUŠKIN - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2015
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014
Ing. ONDŘEJ PÍCHA - člen představenstva
Praha - Strašnice, Dětská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014
Ing. MATEJ ŠANTA - člen představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Javorová, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 3. 3. 2015
Ing. DAVID BAUER - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Hornická, PSČ 702 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 31. 1. 2015
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. ONDŘEJ PÍCHA - člen představenstva
Praha - Strašnice, Dětská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 6. 4. 2015
od 25. 11. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. MATEJ ŠANTA - člen představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Javorová, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 6. 4. 2015
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Ing. MICHAL RZYMAN - předseda představenstva
Horní Suchá, Volontérská, PSČ 735 35
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Mgr. MARTIN CMÍRAL, Ph.D. - místopředseda představenstva
Praha - Kobylisy, Ořechová, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 1. 2020
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 26. 11. 2019
den vzniku funkce: 11. 12. 2019
od 30. 1. 2020
Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK - místopředseda dozorčí rady
Příbram - Příbram III, Nad Kaňkou, PSČ 261 01
den vzniku členství: 26. 11. 2019
den vzniku funkce: 11. 12. 2019
od 30. 1. 2020
Mgr. Ing. VOJTĚCH KOPP - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 26. 11. 2019
od 23. 12. 2015 do 30. 1. 2020
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 25. 11. 2019
den vzniku funkce: 25. 11. 2014 - 25. 11. 2019
od 23. 12. 2015 do 30. 1. 2020
Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK - místopředseda dozorčí rady
Příbram - Příbram III, Nad Kaňkou, PSČ 261 01
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 25. 11. 2019
den vzniku funkce: 25. 11. 2014 - 25. 11. 2019
od 23. 12. 2015 do 30. 1. 2020
Mgr. Ing. VOJTĚCH KOPP - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014 - 25. 11. 2019
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK - místopředseda dozorčí rady
Příbram - Příbram III, Nad Kaňkou, PSČ 261 01
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 16. 7. 2015 do 23. 12. 2015
Mgr. Ing. VOJTĚCH KOPP - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014
Mgr. Ing. VOJTĚCH KOPP - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK - místopředseda dozorčí rady
Příbram - Příbram III, Nad Kaňkou, PSČ 261 01
den vzniku členství: 25. 11. 2014
den vzniku funkce: 25. 11. 2014
od 25. 11. 2014 do 16. 7. 2015
Mgr. Ing. VOJTĚCH KOPP - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 11. 2014
Akcionáři
od 25. 11. 2014
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+64
+
-
2.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

+29
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+5
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-154
+
-
5.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-181
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services