Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Chropyňská Group a.s.
IČO: 04329031

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 8. 2015
Obchodní firma
od 1. 3. 2016

Chropyňská Group a.s.

od 16. 10. 2015 do 1. 3. 2016

Chropyňská Holding a.s.

od 19. 8. 2015 do 16. 10. 2015

CHS Holding a.s.

Sídlo
IČO
od 19. 8. 2015

04329031

Identifikátor datové schránky:vhr7yir
Právní forma
od 19. 8. 2015
Akciová společnost
Spisová značka20885 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 9. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 8. 2015 do 6. 9. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 6. 9. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 19. 8. 2015
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2016
- Na společnost Chropyňská Group a.s. přešla v důsledku rozdělení společnosti Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11, IČ 18189679, odštěpením sloučením s nástupnickou společností Chropyňská Group a.s. část jmění rozdělovan é společnosti Chropyňská strojírna, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení.
od 1. 3. 2016
- Společnost byla sloučena se zanikající společností "EuroCorporateFinance" s.r.o., se sídlem Praha 2, Chopinova 20, PSČ 120 00, IČ 47973978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57986. Na společnost přešlo jmění zani kající společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o.
od 16. 10. 2015 do 18. 3. 2016
- Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem, a to následovně: Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl splacen co do částky 683.283,01 Kč (slovy: šest se t osmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých jedna desetina haléře), tj. v rozsahu 34,16 % (slovy: třicet čtyři celých šestnáct setin procenta). Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu 1 (slovy: jednoho) kusu o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), 1 (slovy: jednoho) ku su o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) a 1 (slovy: jednoho) kusu o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Akcie nebu dou vydány jako zaknihované cenné papíry a nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se dle prohlášení Mgr. Ing. Martina Lukáše, zástupce akcionářů Františka Kudely, Robe rta Kudely a Roberta Sulmy, tj. všech akcionářů Společnosti, všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva vzdali, a budou všechny upsány předem určenými zájemci, tj. Františkem Kudelou, Robertem Kudelou a Robertem Sulmou podle § 479 zákona o obchodních korporacích následovně: František Kudela nově upíše 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých). Robert Kudela nově upíše celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých). Robert Sulma nově upíše c elkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 a násl. zákona o obchodní ch korporacích a nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s tím, aby se upisovatelé zavázali k upsání akcií Společnosti ve výše uvedené výši a podobě a rovněž s tím, aby byl emisní kurz nově upisovaných akcií upisovateli splacen vnesením nepeněžitých vkladů, a to následovně: František Kudela vloží do Společnosti 3.309 (slovy: tři tisíce tři sta devět) kusů kmenových akcií na jméno společnosti Chropyňská strojírna, a.s., IČO: 18189679, se sídlem Chropyně, Komen ského 75, PSČ 768 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 666 (dále jen Chropyňská strojírna, a.s.), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie číslo 1205-4000, 4401-4514, 8857-9056, 907 7-9096, 9100-9142, 9411-9460, 9696-9727, 9842-9870, 9872-9896. Hodnota 67,5 % akcií společnosti Chropyňská strojírna, a.s. byla stanovena podle posudku znalce vypracovaného dne 7. října 2015 pod č. 420-2015 znaleckým ústavem Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 (dále jen Znalec), jmenovaným pro tento účel představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 1), na částku v celkové výši 2.227.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž na vkládané akcie Františka Kudely, představující podíl na Chropyňské strojírně, a.s. ve výši 33,09 %, tj. na nepeněžitý vklad Františka Kudely, připadá hodnota 1.091.970.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jeden mi lion devět set sedmdesát tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.091.970.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jeden milion devět set sedmdesát tisíc korun českých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Františka Kudely zjištěnou na základě Zn aleckého posudku 1 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.059.541.800,- Kč (slovy: jedna miliarda padesát devět milionů pět set čtyřicet jeden tisíc osm set korun českých) se považuje za emisn í ážio. Robert Kudela vloží do Společnosti 3.441 (slovy: tři tisíce čtyři sta čtyřicet jeden) kus kmenových akcií na jméno společnosti Chropyňská strojírna, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie číslo 1001-1204, 478 3-7556, 8657-8856, 9143-9185, 9286-9385, 9396-9405, 9577-9580, 9601-9695, 9728-9732, 9802-9806, 9871. Hodnota 67,5 % akcií společnosti Chropyňská strojírna, a.s. byla stanovena podle Znaleckého posudku 1 Znalce jmenovaného pro tento účel představenstvem S polečnosti na částku v celkové výši 2.227.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž na vkládané akcie Roberta Kudely, představující podíl na Chropyňské strojírně, a.s. ve výši 34,41 %, tj. na nepen ěžitý vklad Roberta Kudely, připadá hodnota 1.135.530.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto třicet pět milionů pět set třicet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude upsán celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinn é podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.135.530.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto třicet pět milionů pět set třicet tisíc korun čes kých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Roberta Kudely zjištěnou na základě Znaleckého posudku 1 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.101.808.200,- Kč (slovy: jedna mil iarda sto jeden milion osm set osm tisíc dvě sta korun českých) se považuje za emisní ážio. Robert Sulma, jako jediný společník společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o., IČO: 47973978, se sídlem Praha 2, Chopinova 20, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejs tříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57986 (dále jen "EuroCorporateFinance" s.r.o.), vloží do Společnosti svůj 100% (slovy: jedno sto procentní) podíl ve společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o., jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o. ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), jenž byl plně splacen. Hodnota 100% podílu ve společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o. byla stanovena podle posudku znalce vypracovaného dne 7. říj na 2015 pod č. 421-2015 Znalcem, jmenovaným pro tento účel představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 2), na částku v celkové výši 1.072.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých). Na tento nepeněžit ý vklad bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.072.500.000,- Kč (slov y: jedna miliarda sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Roberta Sulmy zjištěnou na základě Znaleckého posudku 2 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kap itálu, tj. částka ve výši 1.040.650.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet milionů šest set padesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uz avřené jednotlivě mezi předem určenými zájemci (tj. Františkem Kudelou, Robertem Kudelou a Robertem Sulmou) a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Doručení návrhu smlouvy o u psání akcií předem určenému zájemci bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty, která činí 30 (třicet) dní. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Emisní ážio bude rovno částce 3.202.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě sta dva m iliony korun českých). Ve smyslu § 432 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov Společnosti, a to pod podmínkou, že zvýšení základního kapitálu bude zap sáno do obchodního rejstříku. Stanovy Společnosti se mění následovně: Znění článku 5.1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 5.1 Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a je tvoř en peněžitými a nepeněžitými vklady akcionářů. Znění článku 5.2 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 5.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jm enovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), 1 (slovy: jeden) kus k menové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.85 0.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Znění článku 7.2 stanov se ruší a nahrazuje se zněním: 7.2 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas, s jednou ak cií o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých) je spojeno 162.141 (slovy: jedno sto šedesát dva tisíce sto čtyřicet jeden) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slo vy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) je spojeno 168.609 (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc šest set devět) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc k orun českých) je spojeno 159.250 (slovy: jedno sto padesát devět tisíc dvě stě padesát) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500.000 (slovy: pět set tisíc).
Kapitál
od 23. 3. 2016
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 120 000 000 Kč.
od 1. 3. 2016 do 23. 3. 2016
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 118 683 283 Kč.
od 16. 10. 2015 do 1. 3. 2016
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 98 683 283 Kč.
od 19. 8. 2015 do 16. 10. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 683 283 Kč.
od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 39 708 000, počet akcií: 1.
od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 41 292 000, počet akcií: 1.
od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 39 000 000, počet akcií: 1.
od 1. 3. 2016 do 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 110 000.
od 16. 10. 2015 do 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 32 428 200, počet akcií: 1.
od 16. 10. 2015 do 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 33 721 800, počet akcií: 1.
od 16. 10. 2015 do 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 31 850 000, počet akcií: 1.
od 19. 8. 2015 do 1. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 10 000.
Statutární orgán
od 6. 9. 2018
Ing. ROMAN NAVRÁTIL - člen představenstva
Hulín, U Stavu II, PSČ 768 24
den vzniku členství: 20. 8. 2018
od 6. 9. 2018
Dr. STEFAN WILDEN - člen představenstva
Düsseldorf, Sohnstraße 86, PSČ 402 37, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 20. 8. 2018
od 6. 9. 2018
Ing. ROBERT KUDELA - předseda představenstva
Kroměříž, U Prachárny, PSČ 767 01
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2018
od 19. 8. 2015 do 6. 9. 2018
Ing. ROBERT KUDELA - člen představenstva
Kroměříž, U Prachárny, PSČ 767 01
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
od 11. 4. 2019
Za společnost jedná Ing. Robert Kudela a Ing. Roman Navrátil samostatně. Ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy dva společně.
od 6. 9. 2018 do 11. 4. 2019
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná za společnost vždy pouze společně s dalším členem představenstva.
od 19. 8. 2015 do 6. 9. 2018
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 19. 8. 2015
ROBERT SULMA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Chopinova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 6 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-18
+
-
2.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-50
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-64
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services