Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Netcope Technologies, a.s.
IČO: 04428340

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 10. 2015
Obchodní firma
od 1. 10. 2015

Netcope Technologies, a.s.

Sídlo
od 1. 10. 2015 do 13. 7. 2017
Brno, U vodárny , PSČ 616 00
IČO
od 1. 10. 2015

04428340

DIČ

CZ04428340

Identifikátor datové schránky:aau9qe3
Právní forma
od 1. 10. 2015
Akciová společnost
Spisová značka7390 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 10. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2018 do 21. 8. 2018
- Valná hromada společnosti schválila dne 28.6.2018 zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, se zvyšuje o částku 30.000,-- Kč, slovy: třicet tisíc korun českých. 2. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.030.000,- Kč (slovy: dva miliony třicet tisíc korun českých). 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, všechny upisované akcie budou kmenovými ak ciemi ve formě na jméno a budou vydány jako listinné cenné papíry (dále jen také nové akcie). 4. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude přesně 30, slovy: třicet, kusů. 5. Valná hromada v souladu s ust. § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vylučuje přednostní právo všech akcionářů k upsání nových akcií. Akcionářům proto nebudou nové akcie nabídnuty k úpisu. 6. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Petr Kaštovský, nar. 17. 9. 1983, bytem Nábřeží 1520, 763 61 Napajedla (dále jen Vybraný zájemce). 8. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. 9. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat přesně 30, slovy: třicet, kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hod notě 30.000,- Kč, slovy: třicet tisíc korun českých, každá ve formě na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry. 10. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých) za jednu akcii. 11. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. 12. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. 13. Valná hromada v souvislosti s možným uzavřením smlouvy bere na vědomí informaci dle ust. § 55 zákona o obchodních korporacích o možném střetu zájmu danou tím, že Vybraný zájemce je ke dni konání valné hromady zároveň místopředsedou představenstva spol ečnosti a s uzavřením smlouvy o úpisu akcií vyslovuje svůj souhlas. 14. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 117xxxx, vedený u Č eskoslovenská obchodní banka, a. s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 15. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.
od 1. 10. 2015
- Společnost Netcope Technologies, a.s. vznikla jako nástupnická společnost v důsledku rozdělení odštěpením společnosti INVEA-TECH a.s. (po změně obchodní firmy FlowMon Networks, a.s.), se sídlem U Vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno, s přechodem část i jmění rozdělované společnosti dle schváleného projektu rozdělení na nově vzniklou nástupnickou společnost, a to Netcope Technologies, a.s., se sídlem U Vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno, právní forma: akciová společnost.
Kapitál
od 21. 8. 2018
Základní kapitál 2 030 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2015 do 21. 8. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 2 030 v listinné podobě.
od 21. 8. 2018
Převoditelnost akcií je omezena. Podmínkou platnosti každého převodu akcie je dodržení následujících ustanovení tohoto bodu 7 článku VI. stanov. Akcionář, který hodlá své akcie nebo jejich část zcizit (zejm. prodat, darovat či jinak přenechat cizí osobě - dále jen převést), je povinen písemně oznámit tento svůj úmysl představenstvu. Představenstvo je povinno bez odkladu a prokazatelným způsobem uvědomit o zamýšleném převodu akcií ostatní akcionáře. Ostatní akcionáři společnosti mají k akciím, jež mají být předmětem převodu, předkupní právo, a to - nedojde-li k jiné dohodě - za cenu rovnající se hodnotě čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii na základě údajů poslední schválené roční účetní závěrky společnosti, nebo jiné schválené účetní závě rky pozdější, byla-li vytvořena. Předkupní právo jsou ostatní akcionáři povinni uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o zamýšleném převodu akcií. Uplatnění předkupního práva se děje písemným sdělením odeslaným představenstvu ve výše stanovené 15 denní lhůtě a s uvedením rozsahu, v němž je předkupní právo uplatňováno. Akcie, k nimž nebylo předkupní právo uplatněno, je akcionář oprávněn převést bez omezení. Převod akcie se uskutečňuje způsobem popsaným v bodě 6. tohoto článku VI. stanov.
od 1. 10. 2015 do 21. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
od 1. 10. 2015 do 21. 8. 2018
Převoditelnost akcií je omezena. Podmínkou platnosti každého převodu akcie je dodržení následujících ustanovení. Akcionář, který hodlá své akcie nebo jejich část zcizit (prodat, darovat či jinak přenechat cizí osobě - dále jen převést), je povinen písemně oznámit tento svůj úmysl představenstvu. Představenstvo je povinno bez odkladu a prokazatelným způsobem uvědomit o zamýšleném převodu akcií ostatní akcionáře. Ostatní akcionáři společnosti mají k akciím, jež mají být předmětem převodu, předkupní právo, a to - nedojde-li k jiné dohodě - za cenu rovnající se hodnotě čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii na základě údajů poslední schválené roční)účetní závěrky společnosti, nebo jiné schválené účetní závěrky pozdější, byla-li vytvořena. Předk upní právo jsou ostatní akcionáři povinni uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o zamýšleném převodu akcií. Uplatnění předkupního práva se děje písemným sdělením odeslaným představenstvu ve výše stanové 15 denní lhůtě a s uvedením rozsahu, v němž je p ředkupní právo uplatňováno. Akcie, k nimž nebylo předkupní právo uplatněno, je akcionář oprávněn převést bez omezení. Převod akcie se uskutečňuje způsobem popsaným v bodě 6. odst. V. stanov.
Statutární orgán
od 13. 5. 2020
Ing. JIŘÍ KOVÁŘ - člen představenstva
Brno - Královo Pole, Kociánka, PSČ 612 00
den vzniku členství: 9. 3. 2020
od 13. 5. 2020
Ing. PETR ŠPRINGER - člen představenstva
Brno - Komín, Výholec, PSČ 624 00
den vzniku členství: 9. 3. 2020
od 13. 5. 2020
Ing. LADISLAV CHODÁK - člen představenstva
Brno - Komín, Jundrovská, PSČ 624 00
den vzniku členství: 9. 3. 2020
od 14. 3. 2020
Ing. MILAN DVOŘÁK - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Šípková, PSČ 592 31
den vzniku členství: 5. 1. 2019
od 16. 8. 2019
Ing. TOMÁŠ ŠAFAŘÍK - předseda představenstva
Luleč, , PSČ 683 03
den vzniku členství: 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 9. 1. 2019
od 4. 2. 2019 do 16. 8. 2019
Ing. TOMÁŠ ŠAFAŘÍK - předseda představenstva
Slavkov u Brna, Kollárova, PSČ 684 01
den vzniku členství: 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 9. 1. 2019
od 4. 2. 2019 do 14. 3. 2020
Ing. MILAN DVOŘÁK - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Nezvalova, PSČ 592 31
den vzniku členství: 5. 1. 2019
od 4. 2. 2019 do 13. 5. 2020
Ing. VIKTOR PUŠ, Ph.D. - místopředseda představenstva
Kuřim, Metelkova, PSČ 664 34
den vzniku členství: 3. 1. 2018 - 9. 3. 2020
den vzniku funkce: 9. 1. 2019 - 9. 3. 2020
od 21. 8. 2018 do 4. 2. 2019
Ing. TOMÁŠ ŠAFAŘÍK - místopředseda představenstva
Slavkov u Brna, Kollárova, PSČ 684 01
den vzniku členství: 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 17. 7. 2018
od 7. 2. 2018 do 4. 2. 2019
Ing. VIKTOR PUŠ, Ph.D. - předseda představenstva
Kuřim, Metelkova, PSČ 664 34
den vzniku členství: 3. 1. 2018
den vzniku funkce: 4. 1. 2018
od 7. 2. 2018 do 4. 2. 2019
- Členství v představenstvu vzniklo Ing. Pušovi na základě volby valné hromady dne 3.1.2018. Funkce předsedy představenstva vznikla Ing. Pušovi na základě rozhodnutí představenstva dne 4.1.2018.
od 23. 2. 2017 do 4. 2. 2019
Ing. MICHAL CHODÁK - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Duhová, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 5. 1. 2019
od 9. 8. 2016 do 21. 8. 2018
Ing. PETR KAŠTOVSKÝ - místopředseda představenstva
Napajedla, Nábřeží, PSČ 763 61
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 1. 7. 2018
od 1. 10. 2015 do 9. 8. 2016
Ing. PAVEL ČELEDA - místopředseda představenstva
Brno - Židenice, Bělohorská, PSČ 636 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 1. 7. 2016
od 1. 10. 2015 do 23. 2. 2017
TOMÁŠ MARTÍNEK - člen představenstva
Rajhrad, Klášterní Dvůr, PSČ 664 61
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 1. 1. 2017
od 1. 10. 2015 do 7. 2. 2018
RNDr. ROSTISLAV VOCILKA, CSc. - předseda představenstva
Brno - Veveří, Grohova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 3. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 3. 1. 2018
od 1. 10. 2015
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, kde jeden z nich musí být vždy předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představ enstva, kde jeden z nich musí být vždy předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 8. 2018
Ing. JIŘÍ TOBOLA - člen dozorčí rady
Brno - Medlánky, Hrázka, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 7. 2. 2018
RNDr. ROSTISLAV VOCILKA, CSc. - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Grohova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 1. 2018
od 15. 8. 2017
RNDr. EVA JANOUŠKOVCOVÁ, Ph.D., LL.M. - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Pplk. Sochora, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 6. 2017
od 1. 10. 2015 do 15. 8. 2017
RNDr. IVANA ČERNÁ, CSc. - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Banskobystrická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 29. 6. 2017
od 1. 10. 2015 do 7. 2. 2018
Ing. JIŘÍ TOBOLA - předseda dozorčí rady
Brno - Medlánky, Hrázka, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 4. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 4. 1. 2018
od 1. 10. 2015 do 21. 8. 2018
Ing. VOJTĚCH BARTOŠ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Smetanova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 1. 7. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 1. 7. 2018
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 690,00 Kč
Komerční banka 2 736,88 Kč
ČSOB 2 747,90 Kč
Poštovní spořitelna 2 747,90 Kč
Česká spořitelna 2 753,00 Kč
Expobank CZ 2 757,30 Kč
Raiffeisenbank 2 785,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 790,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+31
+
-
2.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+8
+
-
3.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

0
+
-
4.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-4
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-38
+
-

Články na Heroine.cz

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services