Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Akciový pivovar LIBERTAS a.s., IČO: 04799411 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. Údaje byly staženy 1. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 04799411. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 04799411 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 3. 2016
Obchodní firma
od 8. 3. 2016

Akciový pivovar LIBERTAS a.s.

Adresa sídla
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
Úvaly, Arnošta z Pardubic , PSČ 250 82
IČO
od 8. 3. 2016

04799411

Právní forma
od 8. 3. 2016
Akciová společnost
Spisová značka21330 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 3. 2016
- Pivovarnictví a sladovnictví
od 8. 3. 2016
- Hostinská činnost
od 8. 3. 2016
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 8. 3. 2016
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 8. 3. 2016
- Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 3. 2016
- Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 8. 3. 2016
- Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Ostatní skutečnosti
od 30. 3. 2021
- a) Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30.03.2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitá lu a zcela splacené částky 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a připo uští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 2.000 ks (slovy: dvou tisíc kusů) nových nekótovaných prioritních akcií typu A, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé jedné nové akcie. c) Nové akcie budou upsány peněžitými vklady (není možné upisovat nové akcie nepeněžitými vklady). d) Nové akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK. e) Emistní ážio každé jedné nové akcie se určuje na částku 9.000,-- Kč (slovy: devět tisíc korun českých). f) Emisní kurs každé jedné nové akcie se určuje na částku 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). g) Práva spojená s novými akciemi společnosti určí stanovy společnosti. Nové akcie společnosti budou bez hlasovacích práv. h) Dosavadní akcie společnosti, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. i) Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie nebudou upisovány ani doh odou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. j) Pro upisování nových akcií se nevylučuje upisování nových akcií stávajícími akcionáři společnosti. k) Určuje se, že lhůta, do kdy musí představenstvo společnosti uveřejnit veřejnou nabídku na úpis akcií podle § 480 ZOK, činí 120 (jedno sto dvacet) dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. l) Určuje se, že místem pro uveřejnění veřejnou nabídku na úpis akcií jsou internetové stránky společnosti: https://pivovar-libertas.cz/akcionari/. Představenstvo může na základě svého rozhodnutí zvolit i jiné vhodné formy uveřejnění veřejnou nabídku na ú pis akcií. m) Doba upisování akcií začne plynout následující den po zveřejnění veřejné nabídky představenstvem na úpis akcií a skončí uplynutím 60. (šedesátého) dne včetně po zveřejnění veřejné nabídky představenstvem na úpis akcií. n) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií, a to na účet číslo 1918xxxx, vedený Československo u obchodní bankou, a.s. na obchodní společnost Akciový pivovar LIBERTAS a.s. o) Nové akcie budou upisovány výlučně elektronicky prostřednictvím vzdáleného přístupu - elektronického systému pro upisování umístěného na internetových stránkách společnosti www.pivovar-libertas.cz. Konkrétní informace o postupu a podmínkách úpisu budou zveřejněny tamtéž. Zápis do listiny upisovatelů bude upisovatelem učiněn výlučně elektronicky. Listina upisovatelů bude vedena elektronicky, každý upisovatel bude mít jedinečný identifikátor. p) Účinky zvýšení základního kapitálu společnosti budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % (jednoho sta procent) emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů postupem a v souladu s § 481 ZOK. q) Před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje společnost splacení 100 % (jednoho sta procent) emisního kursu nových akcií. r) Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK z vyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií.
od 23. 3. 2018 do 6. 6. 2018
- a)Řádná valná hromada obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. konaná dne 23.03.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) z částky ve výši 21.000.000,-- Kč (slovy : dvacet jedna milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští u pisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 60 ks (slovy: šedesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. c)Nové akcie budou upsány peněžitými vklady. d)Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě. e)Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů podle § 484 ZOK. f)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů podle § 484 ZOK, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 ZOK. g)Akcie, ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK. h)Určuje se, že místem pro vykonání přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Arnošta z Pardubic 164, 250 82 Úvaly. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií (upisovací lhůta) činí 69 (šedesát devět) dní od okamžiku doručení oznámení představenstva společnosti akcionářům společnosti o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta začíná běžet nejdříve po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude akcionářům společnosti oznámen v souladu se ZOK a platnými stanovami společnosti, tedy představenstvem společnosti způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jejich bydliště nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat akcionářům nejpozději do 7 (sedmi) d nů poté, co bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři společnosti je 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za společnost a akcionářů na smlouvě o úpisu akcií musejí být úředně ověřeny. Na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá podíl o velikosti 1/210 (jedna dvě stě desetina) každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií bude upsáno všech nových 60 ks (slovy: šedesát kusů) kmenovýc h akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě. i)Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě šedesáti devíti (69) dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, resp. ode dne, kdy by byla podle písmene f) shora uzavřena dohoda akcionářů, ne jpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet číslo 1918xxxx, vedený Československou obchodní bankou, a.s. na obchodní společnost Akciový pivovar LIBERTAS a.s.
od 21. 4. 2017 do 27. 4. 2017
- a)Řádná valná hromada obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. konaná dne 21.04.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 7.000.000,-- Kč z částky ve výši 14.000.000,-- Kč /současná výše základního kapitálu společn osti/ na částku ve výši 21.000.000,-- Kč /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 70 ks nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá. c)Nové akcie budou upsány peněžitými vklady. d)Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů. e)Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 491 ZOK. Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 491 ZOK bude uzavřena v prostorách notáře Mgr. Viktora Semanika, notáře se sídlem v Sokol ově, na adrese Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, PSČ 110 00, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí 30 dnů a začíná běžet ode dne, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. f)Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - § 483 ZOK. g)Upisovací lhůta se stanovuje na třicet (30) dnů ode dne, kdy bude podle písmene e) shora uzavřena dohoda akcionářů. h)Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě. i)Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy bude podle písmene e) shora uzavřena dohoda akcionářů, nejpozději však před podáním návr hu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet číslo 1918xxxx, vedený Československou obchodní bankou, a.s. na obchodní společnost Akciový pivovar LIBERTAS a.s.
Kapitál
od 6. 6. 2018
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 27 000 000 Kč.
od 28. 3. 2018 do 6. 6. 2018
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 24 000 000 Kč.
od 27. 4. 2017 do 28. 3. 2018
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 8. 9. 2016 do 27. 4. 2017
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 14 000 000 Kč.
od 8. 3. 2016 do 8. 9. 2016
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 4 200 000 Kč.
od 10. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 27 000 v listinné podobě.
od 10. 5. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 28. 3. 2018 do 10. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 270 v listinné podobě.
od 28. 3. 2018 do 10. 5. 2019
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 27. 4. 2017 do 28. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 210 v listinné podobě.
od 27. 4. 2017 do 28. 3. 2018
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 8. 3. 2016 do 27. 4. 2017
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 140 v listinné podobě.
od 8. 3. 2016 do 27. 4. 2017
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 3. 2021
JAROMÍR RUDOLPH STEMBERG - člen představenstva
Úvaly, Mánesova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 3. 2021
od 30. 3. 2021
ROMAN MARTINÁK - člen představenstva
Úvaly, U Hostína, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 3. 2021
od 30. 3. 2021
JAROSLAV WEIS - předseda představenstva
Úvaly, Raisova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 3. 2021
den vzniku funkce: 30. 3. 2021
od 11. 12. 2020
ROBERT FRANĚK - Člen představenstva
Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí, Horská, PSČ 543 02
den vzniku členství: 1. 7. 2020
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
JAROMÍR RUDOLPH STEMBERG - člen představenstva
Úvaly, Mánesova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 8. 3. 2016
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
ROMAN MARTINÁK - člen představenstva
Úvaly, U Hostína, PSČ 250 82
den vzniku členství: 8. 3. 2016
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
JAROSLAV WEIS - předseda představenstva
Úvaly, Raisova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 8. 3. 2016
den vzniku funkce: 8. 3. 2016
od 8. 3. 2016
Společnost zastupují společně předseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2021
ATKA LADISLAVA STEMBERG - předseda dozorčí rady
Úvaly, Mánesova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 3. 2021
den vzniku funkce: 30. 3. 2021
od 30. 3. 2021
MICHALA MARTINÁKOVÁ ROMANOVÁ - člen dozorčí rady
Úvaly, U Hostína, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 3. 2021
od 30. 3. 2021
KAMILA HITCHCOCKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Ružinovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 3. 2021
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
ATKA LADISLAVA STEMBERG - předseda dozorčí rady
Úvaly, Mánesova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 8. 3. 2016
den vzniku funkce: 8. 3. 2016
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
MICHALA MARTINÁKOVÁ ROMANOVÁ - člen dozorčí rady
Úvaly, U Hostína, PSČ 250 82
den vzniku členství: 8. 3. 2016
od 8. 3. 2016 do 30. 3. 2021
KAMILA HITCHCOCKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Ružinovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 3. 2016
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+24

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-25

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-25

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-26

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-31

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-88

+
-

A tohle už jste četli?

Stát dá lidem 80 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Stát dá lidem 80 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Poslanci dnes schválili pravidla takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát. Novela zákona o zaměstnanosti teď míří k senátorům.

Kompenzační bonus pokračuje, obchody otevřou

Kompenzační bonus pokračuje, obchody otevřou

Vláda dnes podle očekávání prodloužila kompenzační bonus i na květen. Podmínky se nemění, na podporu ve výši 1000 korun za den dosáhnou i dál osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých s.r.o. Na poloviční bonus mají nárok dohodáři. 

Otevřou se další služby, zmírní pravidla pro roušky

Otevřou se další služby, zmírní pravidla pro roušky

Od pondělí 10. května skončí zákazy pro řemeslné služby, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování a další služby. Rozhodla o tom dnes vláda. Podrobný seznam uvádí následující tabulka.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 999 138 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kratší pracovní týden? To se dřív naučíte pěstovat rajčata

Kratší pracovní týden? To se dřív naučíte pěstovat rajčata

Je doba zkracování, říkala Maryška v Postřižinách, když se téměř před sto lety krátila pracovní doba...

Hlavně žádnou hysterii. Jak se v totalitním Československu mlžilo o Černobylu

Hlavně žádnou hysterii. Jak se v totalitním Československu mlžilo o Černobylu

Na přelomu dubna a května 1986, kdy se z Černobylu šířil radioaktivní mrak, v nedalekém Kyjevě děti kreslily...

Partners Financial Services