Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Eastern Silesian Company, a.s.
IČO: 06603181

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 11. 2017
Obchodní firma
od 20. 11. 2017

Eastern Silesian Company, a.s.

Sídlo
IČO
od 20. 11. 2017

06603181

Právní forma
od 20. 11. 2017
Akciová společnost
Spisová značka10990 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 11. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Ostatní skutečnosti
od 12. 12. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 25. 11. 2019 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 44 410 000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), o 56 590 000 Kč, (slovy: padesát šest miliónů pět set devadesát tisí c korun českých), na 101 000 000 Kč (slovy: jedno sto jedna miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 5 659 (slovy: pět tisíc šest set padesáti devíti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset ti síc korun českých). 3. Emisní kurs akcií činí 11 500 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct). 4.Emisní kurs akcií činí 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet ). 5.Emisní kurs akcií činí 12 500 Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva ti síce dvacet). 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: 700 (slovy: sedm set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, naroz enému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316,150 (slovy: sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Regině Hajdukové, narozené dne 28. 3. 1976, bydliště Hráde k 106, 177 (slovy: jedno sto sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Adamu Świerczkovi, narozenému dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, 87 (slov y: osmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Anně Katarzyně Świerczek, narozené dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178,100 (slovy: jedno sto) kusů kmenovýc h akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3,10 (slovy: deset) kusů kmen ových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Iloně Motykové, narozené dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8,10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Jakubovi Sembolovi, narozenému dne 2. 8. 1991, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333,100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jme novité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Mgr. Janě Tlapák Navrátilové, narozené dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 7528,20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité h odnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Zbyszku Kupkovi, narozenému dne 6. 7. 1979, bydliště Horní Suchá, Stavební 1219/6,4 280 (slovy: čtyři tisíce dvě sta osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti s obchodní firmou Swierczek, Urbaniec & Company s.r.o., IČO 084 07 584, se sídlem č.p. 109, 739 92, Návsí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 79442, 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Radimu Kwaczkovi, narozenému dne 16. 8. 1991, bydliště Jablunkov, Alej míru 503,10 (slovy: d eset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Martinu Bieleszovi, narozenému dne 19. 10. 1987, bydliště Jablunkov 1180, 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Lucii Fremrové, narozené dne 26. 12. 1985, bydliště Třinec, Oldřichovice 995. 7. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden m ěsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 8.100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 56 590 000 Kč, (slovy: padesát šest miliónů pět set devadesát tisíc korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, část ku 3 450 000 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), částku 2 400 000 Kč (slovy: dva milióny čtyři sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 2 500 000 Kč (slovy: dva milióny pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Regina Hajduková, narozená dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, :- částku 1 150 000 Kč (slovy: jeden milión sto padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),částku 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet),Mgr. Adam Świerczek, narozený dne 31. 7. 1985, bydliště Ja blunkov 1178, částku 2 035 000 Kč (slovy: dva miliony třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Anna Katarzyna Świerczek, narozená dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 1 000 500 Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicáté ho prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3,částku 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 625 000 Kč (slovy: šest set dvacet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5 815xxxx, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Ilona Motyková, narozená dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společ nosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Mgr. Jakub Sembol, narozený dne 2. 8. 1991, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, částku 115 000 Kč (s lovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, narozená d ne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, částku 1 150 000 Kč (slovy: jeden milión sto padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slo10vy: třicátého prvn ího prosince roku dva tisíce devatenáct), Zbyszek Kupka, narozený dne 6. 7. 1979, bydliště Horní Suchá, Stavební 1219/6, částku 230 000 Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 58159 30287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),společnost s obchodní firmou Swierczek, Urbaniec & Company s.r.o., IČO 084 07 584, se sídlem č.p. 109, 739 92, Návsí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 79442, částku 37 720 000 Kč (slovy: třicet sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 29. 2. 2020 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce dvacet), částku 6 000 000 Kč (slovy: šest miliónů korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 6 0 00 000 Kč (slovy: šest miliónů korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Radim Kwaczek, narozený dne 16. 8. 1991, by dliště Jablunkov, Alej míru 503, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devate náct),Mgr. Martin Bielesz, narozený dne 19. 10. 1987, bydliště Jablunkov 1180, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: tři cátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),Ing. Lucie Fremrová, narozená dne 26. 12. 1985, bydliště Třinec, Oldřichovice 995, částku 57 500 Kč (slovy: padesát sedm tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., čí slo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct).
od 17. 4. 2019 do 28. 5. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 20. 3. 2019 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 23 000 000 Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých), o 21 410 000 Kč, (slovy: dvacet jedna miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), na 44 410 0 00 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 2 141 (slovy: dva tisíce sto čtyřicet jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). 3. Emisní kurs akcií činí 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsáni předem určeným zájemcům, a to: - 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Marianu Martynkovi, narozenému dne 31. 10. 1975, bydliště Návsí, Dlouhá 484, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Regině Hajdukové, narozené dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Bogdanu Józefovi Hajdukovi, narozenému dne 24. srpna 1997, bydliště Hrádek 106, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti Hajduk Brothers, s.r.o., IČO 058 53 141, se sídlem Hrádek, Hrádek 106, 739 97, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Anna Katarzyně Świerczek, narozené dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Ludmile Jakubíkové, narozené dne 28. 12. 1981, bydliště Jablunkov, Bezručova 160, - 250 (slovy: dvě sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Jura ja Hronca 3407/3, - 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Iloně Motykové, narozené dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, strana sedmá - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Urbaniecovi, narozenému dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Bohuslavu Moravcovi, narozenému dne 10. 3. 1952, bydliště Petřvald 161, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Václavu Moravcovi, Ph.D., narozenému dne 7. 5. 1980, bydliště Petřvald 161, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Urszule Roikové, narozené dne 16. 4. 1979, bydliště Třinec, Oldřichovice 955, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Janě Samkové, narozené dne 1. 5. 1989, bydliště Bystřice 1250, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Marie Janas, narozené dne 15. 4. 1982, bydliště Mistřovice, Slepá 160, - 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Davidu Sliwkovi, narozenému dne 8. 6. 1993, bydliště Třinec, Konská 321, - 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Jakubovi Sembolovi, narozenému dne 2. 8. 1981, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, - 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Jakubíkovi, narozenému dne 9. 7. 1979, bydliště Jablunkov, Čs. armády 85, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Mgr. Janě Tlapák Navrátilové, narozené dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Tomaszi Kucharczykovi, narozenému dne 28. 1. 1977, bydliště Praha 9, Vysočany, Sokolovská 351/213, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Jiřímu Karáskovi, narozenému dne 20. 8. 1980, bydliště Baška, Kunčičky u Bašky 432, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Markovi Tabaškovi, narozenému dne 12. 8. 1976, bydliště Čavisov, Záhumení 140, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Jiřímu Mikulovi, narozenému dne 16. 7. 1965, bydliště Bystřice 1171, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Radku Kajfoszovi, narozenému dne 12. 9. 1977, bydliště Bystřice 845, - 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti TriSkalar Development, s.r.o., IČO: 042 62 565, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 T řinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62992. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden m ěsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 21 410 000 Kč, (slovy: dvacet jedna miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, - částku 2 140 000 Kč (slovy: dva milióny jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 3 210 000 Kč (slovy: tři milióny dvě sta deset tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Marian Martynek, narozený dne 31. 10. 1975, bydliště Návsí, Dlouhá 484, částku 214 000 Kč (slovy: dvě sta čtrnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicát ého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Regina Hajduková, narozená dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třic átého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Bogdan Józef Hajduk, narozený dne 24. srpna 1997, bydliště Hrádek 106, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: tři cátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Hajduk Brothers, s.r.o., IČO 058 53 141, se sídlem Hrádek, Hrádek 106, 739 97, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 69644, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet spol ečnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Anna Katarzyna Świerczek, narozená dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: tři cátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - JUDr. Ludmila Jakubíková, narozená dne 28. 12. 1981, bydliště Jablunkov, Bezručova 160, - částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3, - částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 1 605 000 Kč (slovy: jeden milión šest set pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Ilona Motyková, narozená dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Tomáš Urbaniec, narozený dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, částku 214 000 Kč (slovy: dvě sta čtrnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicáté ho prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Bohuslav Moravec, narozený dne 10. 3. 1952, bydliště Petřvald 161, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnácté ho dubna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Václav Moravec, Ph.D., narozený dne 7. 5. 1980, bydliště Petřvald 161, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patn áctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Urszula Roiková, narozená dne 16. 4. 1979, bydliště Třinec, Oldřichovice 955, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: pa tnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Jana Samková, narozená dne 1. 5. 1989, bydliště Bystřice 1250, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého d ubna roku dva tisíce devatenáct), - Marie Janas, narozená dne 15. 4. 1982, bydliště Mistřovice, Slepá 160, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctéh o dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. David Sliwka, narozený dne 8. 6. 1993, bydliště Třinec, Konská 321, částku 42 800 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc osm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnác tého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Jakub Sembol, narozený dne 2. 8. 1981, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, částku 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Tomáš Jakubík, narozený dne 9. 7. 1979, bydliště Jablunkov, Čs. armády 85, částku 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patná ctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, narozená dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/ 0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Tomasz Kucharczyk, narozený dne 28. 1. 1977, bydliště Praha 9, Vysočany, Sokolovská 351/213, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Jiří Karásek, narozený dne 20. 8. 1980, bydliště Baška, Kunčičky u Bašky 432, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: tř icátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Marek Tabašek, narozený dne 12. 8. 1976, bydliště Čavisov, Záhumení 140, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: pa tnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Jiří Mikula, narozený dne 16. 7. 1965, bydliště Bystřice 1171, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Radek Kajfosz, narozený dne 12. 9. 1977, bydliště Bystřice 845, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - společnosti TriSkalar Development, s.r.o., IČO: 042 62 565, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62992, - částku 963 000 Kč (slovy: devět set šedesát tři tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 3 317 000 Kč (slovy: tři milióny stři sta sedmnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct).
od 17. 1. 2019 do 17. 4. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 25.6.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 10 000 000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), o 13 000 000 Kč, (slovy: třináct miliónů korun českých), na 23 000 000 Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 1 300 (slovy: tisíc tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3.Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: -380 (slovy: tři sta osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, -20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Adamu Świerczekovi, narozenému dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, -250 (slovy: dvě sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraj a Hronca 3407/3, -40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Richardu Kolibovi, narozenému 4. 2. 1981, bydliště Nýdek 145, -10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Marku Jakubíkovi, narozenému dne 13. 11. 1975, bydliště Jablunkov, Bezručova 120, -300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Martinu Bednářovi, narozenému dne 5. 9. 1974, bydliště Dobrá č.p.1011, -150 (slovy sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Dominice Jurdákové, narozené dne 20. 7. 1976, bydliště Třinec, Nebory 272, -50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Urbaniecovi, narozenému dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, -100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Romaně Čompové, narozené dne 8. 3. 1972, bydliště Český Těšín, Zátiší 1691/21. 5.Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden mě síc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6.100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 13 000 000 Kč (slovy: třináct miliónů korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: -Mgr. Richard Koliba, narozený dne 4. 2. 1981, bydliště Nýdek 145, částku 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého prvního prosi nce roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, částku 3 800 000 Kč (slovy: tři milióny osm set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého pr vního prosince roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Adam Świerczek, narozený dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 200 000 Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního če rvence roku dva tisíce osmnáct). -Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3, částku 2 500 000 Kč (slovy: dva milióny pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 581593 0287/0100, do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osmnáct). -JUDr. Marek Jakubík, narozený dne 13. 11. 1975, bydliště Jablunkov, Bezručova 120, částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 7. 2018 (slovy: třicáté ho prvního července roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Tomáš Urbaniec, narozený dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého první ho prosince roku dva tisíce osmnáct). -Martin Bednář, narozený dne 5. 9. 1974, bydliště Dobrá č.p. 1011, částku 3 000 000 Kč (slovy: tři milióny korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, a to částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión ko run českých) do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osmnáct) a částku 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), -Dominika Jurdáková, narozená dne 20. 7. 1976, bydliště Třinec, Nebory 272, částku 1 500 000 Kč (slovy jeden milión pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 7. 2018 (slovy: tři cátého prvního července roku dva tisíce osmnáct). -Romana Čompová, narozená dne 8. 3. 1972, bydliště Český Těšín, Zátiší 1691/21, částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815xxxx, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého p rvního prosince roku dva tisíce osmnáct).
od 7. 3. 2018 do 17. 4. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 30.1.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 7 000 000 ( slovy: sedmi milionů korun českých), o 3 0 00 000 Kč ( slovy: tři miliony korun českých), na 10 000 000 Kč ( slovy: deset milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 300 ( slovy: tři sta) kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). 3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) bude splacen peně žitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - 150 ( slovy: jedno sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) M gr. Richardu Kolibovi, narozenému dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, - 150 ( slovy: jedno sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, nar ozenému dne 7.2.1971, bydliště Návsí 316. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 ( slovy : patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 3 000 000 Kč ( slovy: tři miliony korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Richard Koliba, narozen dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, částku 1.500 000,-Kč ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na úč et společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu 1014xxxx, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií - Mgr. Bogdan Hajduk, narozen dne 7.2.1971, bydliště Návsí 316, částku 1.500 000,-Kč ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1014xxxx, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 26. 1. 2018 do 17. 4. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 16.1.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 3 000 000 ( slovy: tří milionů korun českých), o 4 000 000 Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých), na 7 000 000 Kč ( slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 400 ( slovy: čtyři sta) kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). 3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - 200 ( slovy: dvě sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) Mgr. Richardu Kolibovi, na rozenému dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, - 200 ( slovy: dvě sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7.2.1971, bydliště Náv sí 316. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 ( slovy : patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 4 000 000 Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Richard Koliba, narozen dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, částku 2.000 000,-Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu 1014xxxx, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií - Mgr. Bogdan Hajduk, narozen dne 7.2.1971, bydl iště Návsí 316, částku 2.000 000,-Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1014xxxx, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akci í.
Kapitál
od 21. 11. 2019
Základní kapitál 44 410 000 Kč, splaceno 44 410 000 Kč.
od 28. 5. 2019 do 21. 11. 2019
Základní kapitál 44 410 000 Kč, splaceno 33 010 000 Kč.
od 17. 1. 2019 do 28. 5. 2019
Základní kapitál 23 000 000 Kč, splaceno 23 000 000 Kč.
od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 26. 1. 2018 do 7. 3. 2018
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 7 000 000 Kč.
od 20. 11. 2017 do 26. 1. 2018
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 3 000 000 Kč.
od 28. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 4 441 v listinné podobě.
od 17. 1. 2019 do 28. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 300 v listinné podobě.
od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 26. 1. 2018 do 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 700 v listinné podobě.
od 20. 11. 2017 do 26. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 300 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 7. 3. 2018
ROMANA ČOMPOVÁ - statutární ředitel
Český Těšín, Zátiší, PSČ 737 01
den vzniku funkce: 28. 2. 2018
od 20. 11. 2017 do 7. 3. 2018
NATALIA KOTOSKÁ - Statutární ředitel
Třinec - Staré Město, Lípová, PSČ 739 61
den vzniku funkce: 20. 11. 2017 - 28. 2. 2018
od 20. 11. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech statutární ředitel.
Správní rada
od 13. 11. 2019
TOMÁŠ URBANIEC - člen správní rady
Třinec - Lyžbice, Jablunkovská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 16. 1. 2018
od 4. 7. 2018
Ing. JUDr. JURAJ JURIŠTA - člen správní rady
Žilina, Juraja Hronca 3407/3, PSČ 010 15, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 4. 7. 2018
TOMASZ PUSTÓWKA - člen správní rady
Český Těšín, Dukelská, PSČ 737 01
den vzniku členství: 25. 6. 2018
od 26. 1. 2018 do 13. 11. 2019
TOMÁŠ URBANIEC - člen správní rady
Třinec - Dolní Líštná, Sosnová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 16. 1. 2018
od 20. 11. 2017
Mgr. BOGDAN HAJDUK - předseda správní rady
Návsí, , PSČ 739 92
den vzniku členství: 20. 11. 2017
den vzniku funkce: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017
JUDr. MAREK JAKUBÍK - člen správní rady
Jablunkov, Bezručova, PSČ 739 91
den vzniku členství: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017
Mgr. PIOTR ADAMCZYK - člen správní rady
Český Těšín, Čapkova, PSČ 737 01
den vzniku členství: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017
Mgr. RICHARD KOLIBA - člen správní rady
Nýdek, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017
Mgr. ADAM ŚWIERCZEK - člen správní rady
Jablunkov, , PSČ 739 91
den vzniku členství: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017
ILONA MOTYKOVÁ - člen správní rady
Český Těšín, Akátová, PSČ 737 01
den vzniku členství: 20. 11. 2017
od 20. 11. 2017 do 26. 1. 2018
NATALIA KOTOSKÁ - člen správní rady
Třinec - Staré Město, Lípová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 20. 11. 2017 - 16. 1. 2018
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 641,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+77
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-1
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-4
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-27
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services