Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Enjoy Chips SE
IČO: 07360428

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 8. 2018
Obchodní firma
od 16. 10. 2018

Enjoy Chips SE

od 13. 8. 2018 do 16. 10. 2018

Philip Corp SE

Sídlo
od 13. 8. 2018 do 12. 9. 2018
Praha, Primátorská , PSČ 180 00
IČO
od 13. 8. 2018

07360428

Právní forma
od 13. 8. 2018
Evropská společnost
Spisová značka2170 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 8. 2018
- - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 8. 2018
- - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 22. 2. 2019
- Valná hromada Společnosti rozhodla dnešního dne o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a)Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 3.122.400,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvacet dva tisíc čtyři sta korun českých), o částku 2.886.000,- EUR (slovy: dva milio ny osm set osmdesát šest tisíc euro), což činí dle Přepočítacího koeficientu (s odkazem na Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001, ke dni 31.1.2019 přepočítací koeficient 25,76 Kč/1,- EUR, dále jen Přepočítací koeficient) částku ve výši 74.343.3 60,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů tři sta čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 3.006.000,- EUR (slovy: tři miliony šest tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 77.465.760,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů čtyři sta šedesá t pět tisíc sedm set šedesát korun českých), a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad ani pod částku 2.886.000,- EUR (slovy: dva miliony osm set osmdesát šest tisíc euro) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. b)Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 920 ks (slovy: devět set dvacet kusů) nových kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. dle Přepočítacího koefici entu 30.912,- Kč (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií A je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou jednu novou kmenovou akcii A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200,- EU R (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). c)Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií A upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie A budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol. Ve 2. (slovy: druhém) kole mají akcionáři přednostní právo na upsání těch akcií A, které neupsali jiní akcionáři. Přednostní právo na upsání nových akcií A mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Předsta venstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů. Lhůta pro upsání nových akcií A ve 2. (slovy: druhém) kole činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie A s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečné ho odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcií A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 9,2 (slovy: devět celých dvě desetiny) akcií A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie A lze upi sovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 920 ks (slovy: devět set dvacet kusů) nových kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurs upisovaných nových akcií A s využitím přednostního práva je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za 1 (slovy: jednu) akcii A. Upisovatel nových akcií A je povinen splatit nejméně 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií A k okamžiku provedení úpisu akcionářem, o to na účet Společnosti č. 2401xxxx vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ68201000000024 01501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Upisovatel splatí zbývající část emisního kursu upsaných akcií A nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. d)Akcie A, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie. Před stavenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úpis akcií A určenými záj emci probíhá za podmínek stanovených pro úpis akcií B určenými zájemci. e)Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 1.485 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát pět kusů) nových kmenových akcií B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. dle P řepočítacího koeficientu 30.912,- Kč (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií B je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou jednu novou kmenovou akcii B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). f)Upisování akcií B bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií B s tím, že se všichni stávající akcionáři v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upsání nových akcií B prohlášením učiněným na valné hromadě nebo písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem doručeným Společnosti nejpozději před rozhodováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie B. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smys lu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Určenými zájemci mohou být případně též stávající akcionáři Společnosti. Lhůta pro upsání akcií B určeným zájemcem je stanovena do dne 30.6.2019. K upsání nových akcií B dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jen ,,Smlouva''). Upisovatel nových akcií B je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií B ve lhůtě čtrnáct (14) dní ode dne uzavření Smlouvy, a to na účet Společnosti č. 2401xxxx vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ68201 00000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. g)Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. h)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. i)Emisní kurzy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny. j)Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti n astávají v souladu s § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jejich jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 12. 9. 2018
Základní kapitál , splaceno 100 %.
od 13. 8. 2018 do 12. 9. 2018
Základní kapitál , splaceno 30 %.
od 16. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 200, počet akcií: 100.
od 16. 10. 2018
akcie typu A
od 13. 8. 2018 do 16. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 200, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 12. 9. 2018
RICCARDO PASTORE - člen představenstva
Praha - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 9. 2018
od 13. 8. 2018 do 12. 9. 2018
Mgr. MICHAL KOMAN - člen představenstva
Praha - Holešovice, Bubenská, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 13. 8. 2018 - 5. 9. 2018
od 13. 8. 2018
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně
Dozorčí rada
od 12. 9. 2018
MILOŠ VANČURA - člen dozorčí rady
Praha - Štěrboholy, Novoštěrboholská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 5. 9. 2018
od 13. 8. 2018 do 12. 9. 2018
PETRA TÝMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kyje, Dvořišťská, PSČ 198 00
den vzniku funkce: 13. 8. 2018 - 5. 9. 2018
Akcionáři
od 12. 9. 2018 do 15. 2. 2019
KHYPO s.r.o., IČO: 28979451
Praha - Vinohrady, Polská 1505/40, PSČ 120 00
od 13. 8. 2018 do 12. 9. 2018
Profispolečnosti Holding SE, IČO: 01609149
Praha - Libeň, Primátorská, PSČ 180 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 626,50 Kč
Komerční banka 2 626,82 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+49
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+33
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-18
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-48
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-145
+
-

Články na Heroine.cz

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Když na pokojové dveře narazí další prázdná plechovka od piva, ještě hlouběji se vtiskne...více

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Můžete je potkat na drag show i na burlesce. Mnohé z nich inspirovala slavná reality show...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Tržní řád obce
Poradna > Realitní poradna > Tržní řád obce

Otázka: Lze považovat schválený tržní řád obce, zakazující nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na určitém...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services