Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Karlovarské minerální vody, a. s.
IČO: 14706725

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 3. 1991
Obchodní firma
od 13. 6. 1991

Karlovarské minerální vody, a. s.

od 28. 3. 1991 do 13. 6. 1991

Karlovarská minerální voda, a. s.

Sídlo
od 28. 3. 1991 do 16. 11. 2016
Karlovy Vary, Horova 3
IČO
od 28. 3. 1991

14706725

DIČ

CZ14706725

Identifikátor datové schránky:if7qs2w
Právní forma
od 28. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka71 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 10. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 4. 2000
- ubytovací služby
od 12. 4. 2000
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb
od 12. 4. 2000
- výroba technického a potravinářského, kapalného přírodního kysličníku uhličitého
od 4. 9. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 4. 9. 1998
- reklamní činnost
od 4. 9. 1998
- výroba textilního zboží
od 4. 9. 1998
- výroba kosmetických přípravků
od 9. 9. 1993
- stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů a šťáv
od 28. 3. 1991 do 9. 9. 1993
- výroba přírodních a léčivých minerálních vod včetně slazených a výroba zřídelních produktů v ČSFR i zahraničí; uskutečňování opatření podporujících prodej expedovaných produktů v tuzemsku a zahraničí; přebírání dopravy výrobků společnosti
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 4
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2009
- U společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725, zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 71, jakožto rozdělované společnosti, došlo k odštěpení části jejího jmění, která byla uvedena v Projektu rozdělní společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. formou odštěpení sloučením odštěpované části obchodního jmění se společností V-KMV, a.s. ze dne 16.6.2009, a ke sloučení této odštěpené části obchodního jmění se společností V -KMV, a.s., se sídlem Praha 5, Radlice, Na Vysoké II 319/19, IČ 26745411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8043, jako nástupnickou společností.
od 21. 9. 2005 do 18. 5. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (dále jen ?Společnost?) konaná dne 2.9.2005 rozhodla o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na akcionáře hlavního podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku takto: Určení hlavního akcionáře: Společnost Ronaldsay B.V., se sídlem Weteringschans 26, SG 1017, Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod číslem 33278100 (dále jen ?Hlavní akcionář?), na jehož žádost byla představenst vem Společnosti svolána mimořádná valná hromada, je ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku Hlavním akcionářem Společnosti, neboť dle údajů zapsaných v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, jakož i dle prohláše ní Hlavního akcionáře učiněného k témuž dni, vlastní 255 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, číslo A 000001 až A 000250, A 000253 až A 000257, 29 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, číslo B 000001 až B 000 029 a 935 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, číslo C 004999 až C 005604, C 008875 až C 009203, přičemž jeho podíl na základním kapitálu Společnosti činí 98,48 %. Hlavní akcionář je tudíž osobou, která vlastní ve Společnosti akcie, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti a splňuje tak podmínky pro realizaci práva výkupu ostatních akcií Společnosti postupem dle § 183i a následujících Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s ú činností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke v šem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění (i) ve výši 11 500 000,- Kč (slovy jedenáctmilionůpětsettisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, (ii) ve výši 1 150 000,- Kč (slovy jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč a (iii) ve výši 11.500,- Kč (slovy jedenácttisícpětset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Uvedené protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) Obchodního zákoníku doloženo znaleckým posudkem č. 278-178/05, vypracovaným A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno (dále jen ? Znalecký posudek?). Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že: ?Hlavní akcionář, společnost Ronaldsay B.V., sdělil v průběhu zpracování znaleckého posudku znalci, že protiplnění poskytnuté menšinovým akcionářům společnosti Karlovarské minerální vody , a.s. za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč činí 11.500,- Kč, za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč činí 1 150 000,- Kč a za jednu kmenovou listinnou akcii ve form ě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč činí 11 500 000,- Kč. Znalec je toho názoru, že dle výsledků tohoto znaleckého posudku, je protiplnění navržené hlavním akcionářem přiměřené a koresponduje se závěry znalce a se zjištěními uvedenými ve znaleck ém posudku, neboť protiplnění navržené hlavním akcionářem je mírně vyšší než výsledné ocenění zjištěné znalcem.? Ze Znaleckého posudku dále vyplývá, že hodnota čistého obchodního majetku společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. činí dle názoru Znalce výnosovou metodou ke dni ocenění 2 999 950 tis. Kč. Základní kapitál Společnosti činí ke dni ocenění 262 842 tis. Kč. Hodnota akcionářského kapitálu připadající na 1 Kč základního kapitálu tedy dosahuje po zaokrouhlení 11,414 Kč, přičemž hodnota čistého o bchodního majetku Společnosti byla stanovena metodou srovnávací a metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), z nichž metoda srovnávací byla použita jako podpůrná a metodě diskontovaných peněžitých toků byla jako metodě nejvhodnější přiřazena rozhodující váha, neboť dle názoru Znalce nejlépe zohledňuje výnosový potenciál Společnosti a předpokladem tzv. going concernu, tedy předpokladu nepřetržitého trvání. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF ? výnosová metoda) s přihlédnutím k variantám odrážejícím míru návratnosti z hlediska požadavků racionálního investora zohledňujícího riziko spojené s danou investicí je vhodnou metodou ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku. Stanovené protiplnění se v souladu s ustanovením § 183j odst. 4 Obchodního zákoníku od Znaleckého posudku neodchyluje. Poskytnutí protiplnění: Hlavním akcionářem poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) uvedené peněžní protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců ode dne, ve kterém budou Společnosti předány vykoupené akcie (dle § 183l odst. 5 a 6 Obchodního zákoníku). Dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akcionáře) jsou povinni předložit Společnosti veškeré jimi vlastněné akcie vydané Společností do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí proti plnění bude vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zás tavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, a to způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Předání vykoupených akcií: Představenstvo Společnosti zabezpečí předání vrácených vykoupených akcií dosavadních akcionářů Společnosti Hlavnímu akcionáři a vyhotovení seznamu oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění (včetně (i) uvedení počtu a identifikace předaných akc ií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob, (ii) uvedení údajů o zastavení akcií Společnosti a identifikace zástavních věřitelů), a předání takovýchto seznamů Hlavnímu akcionáři neprodleně po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne účinnosti přec hodu akcií určené Obchodním zákoníkem k předložení akcií Společnosti. Nepředloží-li dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akcionáře) akcie Společnosti ve výše uvedené zákonné lhůtě, představenstvo Společnosti určí dodatečnou lhůtu (ve smyslu § 183l ods t. 6 Obchodního zákoníku,) ne kratší než 14 dnů, a poté zabezpečí vyhotovení uvedeného seznamu obsahující zmíněné údaje a jeho předložení Hlavnímu akcionáři (spolu s předáním vykoupených akcií) neprodleně po uplynutí takovéto náhradní lhůty, případně po d ni prohlášení těch akcií Společnosti, které nebyly předány Společnosti ani v náhradní lhůtě, za neplatné.
od 17. 9. 2004 do 26. 3. 2005
- Valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, identifikační číslo 147 06 725 (dále je "Společnost") konaná dne 23. 6. 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu, a to takto: 1. Rozsah snížení: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávající výše 265,881.000,-- Kč o 3,039.000,-- Kč na novou výši 262,842.000,-- Kč. 2. Důvod snížení: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je: a) splnění zákonné povinnosti uložené Společnosti ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") v souvislosti s držením vlastních akcií v majetku Společnosti, když ke dni t ohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu má Společnost ve svém majetku celkem 1039 kusů vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč v listinné podobě a 2 kusy vlastních kmenových akcií zn ějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000 Kč v listinné podobě. b) využití uvolněných prostředků získaných snížením základního kapitálu Společnosti pro další investiční rozvoj Společnosti bez nutnosti úvěrového zatížení, když dosavadní výše základního kapitálu Společnosti je z ekonomického hlediska nadbytečná. 3. Způsob snížení: Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč, celkem v počtu 1039 ks akcií, vlastní listinné kmenové akcie Společnosti zn ějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,-- Kč v počtu 2 ks akcií, celkem v počtu 1041 ks akcií, nabyté Společností ve lhůtě do 31. 10. 2003, a to na základě nabytí vlastních akcií ze strany Společnosti schváleného řádnou valnou hromadou Společnost i konanou dne 23. 6. 2003. Shora uvedených 1039 kusů vlastních kmenových akcií Společnosti zněnících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč v listinné podobě a 2 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000 kč v listinné podobě, které Spol ečnost nabyla do 31. 10. 2003 a které má v majetku ke dni tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu, bude zničeno v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti ve výši 3,039.000,-- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 3,039.000,-- Kč bude naloženo v souladu s ustan ovením § 211 odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku tak, že tato částka bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a použita na další rozvoj Společnosti.
od 25. 11. 2003 do 9. 6. 2004
- Valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (dále jen "Společnost") konaná dne 23.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu, a to takto: 1. Rozsah snížení: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávající výše 276.351.000,- Kč o 10.470.000,- Kč na novou výši 265.881.000,- Kč. 2. Důvod snížení: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je: a) splnění zákonné povinnosti uložené Společnosti ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") v souvislosti s držením vlastních akcií v majetku Společnosti, když ke dni t ohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu má Společnost ve svém majetku celkem 7170 kusů vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč v listinné podobě a 3 kusy vlastních kmenových akcií zně jících na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v listinné podobě, a 3 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v listinné podobě. b) využití uvolněných prostředků získaných snížením základního kapitálu Společnosti pro další investiční rozvoj Společnosti bez nutnosti úvěrového zatížení, když dosavadní výše základního kapitálu Společnosti je z ekonomického hledisla nadbytečná. 3. Způsob snížení: Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, celkem v počtu 7170 ks akcií, vlastní listinné kmenové akcie Společnosti zně jící na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v počtu 3 ks akcií, a vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v počtu 3 ks akcií, celkem v počtu 7176 ks akcií, nabyté Společností ve lhůtě do 31.3 .2003, a to na základě: a) návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v důsledku plnění zákonných povinností v souladu s příslušným ustanovením Obchodního zákoníku v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti akcií Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 11.8.2 000, b) nabytí vlastních akcií ze strany Společnosti schváleného mimořádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 4.4.2002. Shora uvedených 7170 kusů vlastních kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč v listinné podobě, 3 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v listinné podobě a 3 kusy vlas tních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v listinné podobě, které Společnost nabyla do 31.3.2003 a které má v majetku ke dni tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu, bude zničeno v so uladu s ustanovením § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti ve výši 10.470.000,- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 10.470.000,- Kč bude naloženo v souladu s ustan ovením § 211 odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku tak, že tato částka bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a použita na další rozvoj Společnosti. 5. Zvláštní rezervní fond Společnosti ve výši 57.386.574,44 Kč vytvořený v souladu s ustanovením § 161 odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku bude zrušen a v souladu s rozhodnutím představenstva dle příslušného ustanovení stanov Společnosti zpět ve prospěch nero zděleného zisku minulých let. 6. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení vlastních akcií bude rovněž zúčtován proti nerozdělenému zisku minulých let.
od 16. 8. 1994 do 1. 3. 1995
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 211 351 000,- Kč představující peněžité a nepeněžité vklady akcionářů.
od 28. 3. 1991 do 16. 8. 1994
- Jmění: základní kmenové jmění činí 211 351 000,- Kčs, bude vydáno 211 251 akcií na jméno, nominální hodnota jedné akcie činí 1000,- Kčs. Kmenové jmění je rozděleno takto: Západočeská zřídla s. p. 95 108 000,- Kčs (věcný vklad) Recholding S. A. 107 789 000,- Kčs (peněžitý vklad + nehmotný) IMBE S. p. A. 8 454 000,- Kčs (hotovost)
Kapitál
od 26. 3. 2005
Základní kapitál 262 842 000 Kč, splaceno 262 842 000 Kč.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
Základní kapitál 265 881 000 Kč, splaceno 265 881 000 Kč.
od 1. 3. 1995 do 9. 6. 2004
Základní kapitál 276 351 000 Kč
od 28. 3. 1991 do 1. 3. 1995
Základní kapitál 211 351 000 Kč
od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 255.
od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 29.
od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 4 942.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 255.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 942.
od 26. 3. 2005 do 10. 7. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 257.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 981.
od 9. 6. 2004 do 26. 3. 2005
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 260.
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
v listinné podobě
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
v listinné podobě
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 151.
od 8. 6. 2002 do 9. 6. 2004
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 12. 4. 2000 do 8. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 260.
od 12. 4. 2000 do 8. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 12. 4. 2000 do 8. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 151.
od 12. 4. 2000 do 8. 6. 2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
od 1. 3. 1995 do 12. 4. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 276 351.
od 16. 8. 1994 do 1. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 211 351.
od 28. 3. 1991 do 16. 8. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 211 351.
Statutární orgán
od 17. 12. 2018
ALESSANDRO ANGELO MARIA PASQUALE - statutární ředitel
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 20. 10. 2016 do 17. 12. 2018
ALESSANDRO ANGELO PASQUALE - statutární ředitel
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014 do 20. 10. 2016
ALESSANDRO PASQUALE - statutární ředitel
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 18. 7. 2012 do 10. 7. 2014
Dott. Antonio Pasquale - předseda představenstva
Praha 1, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 26. 5. 2014
od 18. 7. 2012 do 10. 7. 2014
Alessandro Pasquale - místopředseda představenstva
Praha 1, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 5. 2009 - 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 31. 5. 2012 - 26. 5. 2014
od 17. 6. 2009 do 18. 7. 2012
Dott. Antonio Pasquale - předseda představenstva
Morcote - Casa Romana, Via Brun 1, PSČ 692 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 28. 5. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2009
od 17. 6. 2009 do 18. 7. 2012
- pobyt v ČR na adrese: Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 17. 6. 2009 do 18. 7. 2012
Alessandro Pasquale - člen představenstva
Morcote - Casa Romana, Via Brun 1, PSČ 692 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 28. 5. 2009
od 17. 6. 2009 do 18. 7. 2012
- pobyt v ČR na adrese: Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 17. 6. 2009 do 10. 7. 2014
Dott. Maria Elena Pasquale - člen představenstva
Morcote - Casa Romana, Via Brun 1, PSČ 692 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 28. 5. 2009 - 26. 5. 2014
od 17. 6. 2009 do 10. 7. 2014
- pobyt v ČR na adrese: Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 21. 9. 2006 do 17. 6. 2009
Dott. Antonio Pasquale - předseda představenstva
Morcote - Casa Romana, Via Brun 1, PSČ 692 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 5. 2009
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 28. 5. 2009
od 21. 9. 2006 do 17. 6. 2009
- pobyt v České republice povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 21. 9. 2006 do 2. 12. 2011
Jan Husák - člen představenstva
Karlovy Vary, Vítězná 14, PSČ 360 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 9. 2011
od 13. 9. 2005 do 17. 6. 2009
Dott. Maria Elena Pasquale - člen představenstva
Morcote, Via Brun 1, 6922,, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 28. 5. 2009
od 13. 9. 2005 do 17. 6. 2009
- pobyt v České republice povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 22. 8. 2005 do 13. 9. 2005
Dott. Maria Elena Pasquale - člen představenstva
Casa Romana, Via Brun, 6922 Morcote, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 7. 3. 2005 - 23. 6. 2005
od 22. 8. 2005 do 13. 9. 2005
- pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3/1214
od 26. 7. 2005 do 17. 6. 2009
Alessandro Pasquale - člen představenstva
Morcote, Via Brun, Casa Romana 1, 6922, Švýcarská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 28. 5. 2009
od 26. 7. 2005 do 17. 6. 2009
- Pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 23. 4. 2003 do 22. 8. 2005
Giuseppe Garra - člen představenstva
Mantova, Via Galilei č. 1, Italská republika
den vzniku funkce: 24. 6. 2002 - 20. 12. 2004
od 23. 4. 2003 do 22. 8. 2005
- pobyt v ČR: Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 13. 8. 2002 do 26. 7. 2005
Renato Pegorin - člen představenstva
Tombolo, via Andrea Mantegna 22, Italská republika
den vzniku funkce: 16. 11. 2001 - 23. 6. 2005
od 13. 8. 2002 do 26. 7. 2005
- pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3, PSČ 360 21
od 16. 12. 1997 do 21. 9. 2006
dr. Antonio Pasquale - předseda představenstva
Casa Romana, via Brun, 6922 Morcote, Švýcarská konfederace
den vzniku funkce: 16. 11. 2001 - 28. 6. 2006
od 16. 12. 1997 do 21. 9. 2006
- pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3, průkaz o povolení k pobytu č. AA 071 080 vydán OCPPS Karlovy Vary pod č. 1467/96
od 16. 12. 1997 do 21. 9. 2006
Jan Husák - člen představenstva
Karlovy Vary, Vítězná 14
den vzniku funkce: 16. 11. 2001
od 30. 10. 1996 do 16. 12. 1997
dr. Antonio Pasquale, nar. 5. 1. 1933 - člen představenstva
Lugano, via Catoria 3, Italská republika
od 30. 10. 1996 do 16. 12. 1997
- pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3, průkaz o povolení k pobytu vydán OCPPS Karlovy Vary pod č. PKP 246 962
od 30. 10. 1996 do 16. 12. 1997
ing. Gustav Bulín - člen představenstva
Karlovy Vary, Horova 1361/3
od 30. 10. 1996 do 13. 8. 2002
Renato Pegorin - člen představenstva
Tombolo, via Andrea Mantegna 22, Italská republika
den vzniku funkce: 16. 11. 2001
od 30. 10. 1996 do 13. 8. 2002
- pobyt v ČR povolen na adrese Brno, Gorkého 39, průkaz o povolení k pobytu vydán SCPP Brno pod č. PKP 298 628.
od 22. 9. 1993 do 30. 10. 1996
ing. Gustav Bulín - člen představenstva
Karlovy Vary, Jana Palacha 10
od 28. 3. 1991 do 22. 9. 1993
ing. Vlastimil Kuchta - člen představenstva
Brno, Plovdivská 1
od 28. 3. 1991 do 22. 9. 1993
Jan Husák - člen představenstva
Karlovy Vary, Vítězná 14
od 28. 3. 1991 do 22. 9. 1993
ing. Gustav Bulín - člen představenstva
Karlovy Vary, Zápotockého 10
od 28. 3. 1991 do 30. 10. 1996
Dr. Antonio Paquale - člen představenstva
Lugano, via Catoria 3, Italská republika
od 28. 3. 1991 do 30. 10. 1996
Renato Pegorin - člen představenstva
Tombolo, via Andrea Mantegna 22, Italská republika
od 10. 7. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 18. 7. 2012 do 10. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo jednají a podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva.
od 23. 4. 2003 do 18. 7. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo společně kterýkoliv z nich a další člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis s uvedením svého jména a funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá.
od 16. 12. 1997 do 23. 4. 2003
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva; b) podepisování - jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s uvedením svého jména a funkce.
od 22. 9. 1993 do 16. 12. 1997
Způsob jednání: a) zastupování: společnost ve všech věcech zastupují společně alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou, b) podepisování: podepisování se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou.
od 28. 3. 1991 do 22. 9. 1993
Zastupování: společnost navenek zastupuje představenstvo. Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva společně nebo nejméně dva členové zároveň. V tomto případě platí, že jeden člen představenstva musí být ze strany akcionářů firem Recholding S. A. nebo IMBE S. p. A. a druhý ze strany akcionáře Západočeská zřídla s. p.
Správní rada
od 17. 12. 2018
ALESSANDRO ANGELO MARIA PASQUALE - předseda správní rady
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 20. 10. 2016 do 17. 12. 2018
ALESSANDRO ANGELO PASQUALE - předseda správní rady
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014
Dott. MARIA ELENA PASQUALE - členka správní rady
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014
-
od 10. 7. 2014
Dott. ANTONIO PASQUALE - člen správní rady
Grand Hotel Kronenhof, Pontresina, Via Maistra n. 130, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014
-
od 10. 7. 2014
Dr. JULIUS MARHOLD - člen správní rady
Eisenstadt, Siebenhirtergasse 12, PSČ 700 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014
-
od 10. 7. 2014 do 20. 10. 2016
ALESSANDRO PASQUALE - předseda správní rady
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 10. 7. 2014 do 20. 10. 2016
-
Dozorčí rada
od 22. 1. 2014 do 10. 7. 2014
SABINA DANIELA SOLDATI - člen dozorčí rady
Bioggio, contrada del Torchio, PSČ 693 4, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 25. 10. 2013
od 2. 12. 2011 do 22. 1. 2014
Jan Husák
Karlovy Vary, Vítězná, PSČ 360 01
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 25. 10. 2013
od 25. 5. 2010 do 10. 7. 2014
Ing. Jana Ježková - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Na Vyhlídce, PSČ 360 01
den vzniku členství: 10. 5. 2010
od 17. 6. 2009 do 10. 7. 2014
Roberto Ceron - předseda dozorčí rady
Castelfranco-Veneto, Via Novello 14, PSČ 310 33, Italská republika
den vzniku členství: 28. 5. 2009
den vzniku funkce: 29. 5. 2009
od 17. 6. 2009 do 10. 7. 2014
- pobyt v ČR na adrese: Karlovy Vary, Horova 3/1214, PSČ 360 01
od 21. 9. 2006 do 2. 12. 2011
Ing. Vlastimil Kuchta - člen dozorčí rady
Brno, Plovdivská 1
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 9. 2011
od 17. 9. 2004 do 17. 6. 2009
Roberto Ceron - předseda
Castelfranco-Veneto, via Novello 14, 31033 Treviso, Italská republika
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 28. 5. 2009
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 28. 5. 2009
od 17. 9. 2004 do 17. 6. 2009
- pobyt v ČR povolen na adrese Karlovy Vary, Horova 3
od 16. 9. 2003 do 25. 5. 2010
Anna Bauerová - člen
Karlovy Vary, Mládežnická 5
den vzniku členství: 16. 6. 2003 - 16. 9. 2008
od 6. 11. 1997 do 21. 9. 2006
Ing. Vlastimil Kuchta - člen
Brno, ul. Plovdivská 1
den vzniku funkce: 16. 11. 2001
od 22. 9. 1993 do 16. 9. 2003
Anna Bauerová - člen
Karlovy Vary, Mládežnická 5
den vzniku funkce: 12. 5. 1993 - 16. 6. 2003
od 9. 9. 1993 do 22. 9. 1993
Miloš Heršálek - člen
Liberec, Jáchymovská 241
od 9. 9. 1993 do 6. 11. 1997
Andretta Pompeo - člen
Tombolo, Padova, via Chiosa, Italská republika
od 9. 9. 1993 do 17. 9. 2004
Lino Pasquale - člen
Cittadella, Padova, via di Independezza 28, Italská republika
den vzniku funkce: 16. 11. 2001 - 24. 6. 2004
Akcionáři
od 10. 3. 2016
Trentop Investments B.V.
Schiphol, Schiphol Boulevard 403, Nizozemské království
od 18. 5. 2006 do 24. 7. 2013
Ronaldsay B.V.
Amsterdam, Weteringschans 26, PSČ 101 7, Nizozemské království
od 18. 5. 2006 do 24. 7. 2013
- Zapsán v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod registračním číslem 33278100
Hodnocení firmy
-59
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Monitorovat lidi na každém kroku je absurdní

23. 2. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Monitorovat lidi na každém kroku je absurdní

„Umístit kameru na každý roh a pokutovat lidi kvůli prkotinám by byl zásadní krok špatným směrem,“ říká obchodní ředitel společnosti CertiCon, která mimo jiné vyvíjí rozpoznávací software pro bezpečnostní kamery, Vladimír Mařík mladší.

Očima expertů: Rovnost! Jak pomoct ženám s důchody?

22. 2. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 28 komentářů

Očima expertů: Rovnost! Jak pomoct ženám s důchody?

Měla by důchodová reforma řešit nerovnost penzí žen a mužů? Jak?

Práce, nebo manželství? Kdy se manželé nesmějí potkat v zaměstnání

22. 2. 2019 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková | 3 komentáře

Práce, nebo manželství? Kdy se manželé nesmějí potkat v zaměstnání

Zaměstnání, nebo svatba? Víte, že někdy skutečně musíte volit právě takhle? A nejde o to, že se za láskou odstěhujete do jiného města, ale o neslučitelnost manželství a zaměstnání danou zákonem. V určitém zaměstnání dokonce ani nesmíte šéfovat příbuznému…

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

21. 2. 2019 | Když se řekne | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

Banky a kampeličky pokračují ve zvyšování úrokových sazeb na termínovaných vkladech. Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí úspory, když je necháte spát rok nebo dva.

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

21. 2. 2019 | Co se děje | Jana Poncarová | 1 komentářů

Štědře. Kolik letos dostanete na zateplení nebo výměnu kotle?

V Česku už nějakou dobu běží tři velké dotační programy: Nová zelená úsporám, Dešťovka a kotlíkové dotace. Šikovná domácnost si tak může přijít na příspěvek na kotel, na novou fasádu a na nádrž na dešťovou vodu. Peníze jsou připravené i letos. Dost možná naposledy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 640,90 Kč
Česká spořitelna 2 683,00 Kč
Sberbank CZ 2 691,00 Kč
ČSOB 2 680,30 Kč
Komerční banka 2 707,02 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 720,80 Kč
Raiffeisenbank 2 757,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 834 390 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-49
+
-
2.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-110
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-132
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-207
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-334
+
-

Další čtení na flowee.cz

Displeje ničí dětské mozky. Škodí jim už dvě hodiny denně

Displeje ničí dětské mozky. Škodí jim už dvě hodiny denně

To, jakým způsobem se v mládí mozek učí, ovlivní jeho schopnost myšlení v dospělosti....více

Proč je skok s padákem stejně bezpečný jako skok s batohem

Proč je skok s padákem stejně bezpečný jako skok s batohem

Než si nad čtením základního sdělení výzkumu, který vypovídá o významu padáků, začnete...více

Lochneska má namále. Ze seznamu záhad možná zmizí

Lochneska má namále. Ze seznamu záhad možná zmizí

Kryptozoologie je obor zkoumání (nechceme napsat, že je to přímo věda), jehož náplň prozrazuje...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Menší základní mzda
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Menší základní mzda

Otázka: Dobrý den,v práci mám 16500,základní mzdu,teď mám podepsat po 3 měsících zkušební doby mzdový výměr základní mzda 15000 při plném prac. úvazku +3000 osobní ohodnocení při plném prac. úvazku.Chci se zeptat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services