Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Bohemia Hop, a.s.
IČO: 14865602

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 3. 1991
Obchodní firma
od 22. 7. 1996

Bohemia Hop, a.s.

od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996

BOHEMIA HOP akciová společnost

Sídlo
IČO
od 25. 3. 1991

14865602

DIČ

CZ14865602

Identifikátor datové schránky:hnic678
Právní forma
od 25. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka94 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 3. 5. 1993
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 5. 1993
- poradenská činnost
od 25. 3. 1991 do 3. 5. 1993
- l/ nákup a prodej chmele a výrobků z chmele, včetně dovozu a vývozu 2/ nákup a prodej zemědělské techniky a mechanizačních zařízení pro pěstování chmele, včetně vývozu a dovozu 3/ nákup a prodej technologií a zařízení pro zpracování, skladování a balení chmele, včetně vývozu a dovozu 4/ nákup a prodej hnojiv a látek pro ošetřování a ochranu včetně vývozu a dovozu 5/ nákup a prodej ostatní zemědělské produkce a výrobků přidružených vč. techniky, technologií, hnojiv, výrob ochranných látek, obalů a komponentů
od 25. 3. 1991 do 3. 5. 1993
- 6/ zastupování obchodních zájmů "Družstva" vůči československým i zahraničním orgánům a organizacím vč. účasti v těchto organizacích /zejména účasti v Mezinárodní organizaci obchodníků s chmelem/ 7/ účast na výrobním i obchodním podnikání spojeném se zájmy československých pěstitelů chmele v tuzemsku i v zahraničí 8/ zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahr. osobami na základě smluv o obstarávání záležitostí jménem organizace a na účet čs. osob 9/ poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR na základě smluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování spočívajících ve
od 25. 3. 1991 do 3. 5. 1993
- zprostředkování, uzavírání a sledování plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb mezi zastupovanou zahraniční osobou a československou osobou oprávněnou k provádění zahraničně-obchodní činnosti nebo k poskytování zahraničně-hospodářských služeb lO/ poskytování poradenských služeb souvisejících s činnostmi uvedenými v bodech l/-lO/ ll/ zahraničně obchodní činnost dle povolení FMZO ze dne 27.2.l99l, č.j. l3/l9O9/VA/9l, registrační číslo: lO8OO7l93.
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2011 do 2. 11. 2011
- Valná hromada konaná dne 19.4.2011 přijala usnesení následujícího obsahu: Valná hromada společnosti Bohemia Hop a.s., IČ 148 65 602, se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec, konaná dne 19. dubna 2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 52.500.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů pět set tisíc korun českých). 2. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1068 ks kmenových akcií znějících na jméno. Z uvedeného počtu 1068 ks nových akcií je 68 ks akcií v nominální hodnotě 500.000 ,- Kč za jednu novou akcii a 1000 ks v nominální hodnotě 1000,- Kč za jednu novou akcii. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi listinnými, s nimiž budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 3. Připouští se upisování nových akcií pouze peněžitým vkladem. 4. Akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti v místě sídla společnosti na adrese: Mostecká 2580, 438 01 Žatec, a to každý pracovní den od 8,00 hodin do 14,00 hodin, a to ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu 30 denní lhůty bude akcioná řům oznámen způsobem stanoveným stanovami pro svolávání valné hromady na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Upsáním akcií se rozumí zapsání upisovatele do listiny - Seznamu upisovatelů. Uplynutím 30 denní lhůty pro úpis akcií končí t zv. prvé kolo. 5. S využitím přednostního práva lze upsat všech 1068 kusů nových akcií s tím, že při upisování připadají na každou jednu dosavadní akcii v nominální hodnotě 500.000,- Kč dvě nově vydávané akcie nominální hodnoty 500.000,- Kč, a na každou jednu dosavadní akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč připadají dvě nově vydávané akcie nominální hodnoty 1000,- Kč. Emisní kurs jedné nově vydávané akcie v nominální hodnotě 500.000,- Kč činí 500.000,- Kč za jednu akcii a emisní kurs jedné nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1000,- Kč činí 1000,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé nové akcie. 6. Akcionáři mají právo vzdát se svého přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři mohou rovněž své přednostní právo na úpis nových akcií převést na jiného akcionáře. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku nabídnuty (v tzv. druhém kole) vybranému zájemci, popř. zájemcům podle těchto předem stanovených pravidel výběru: a) prvním kritériem pro výběr zájemce je časová priorita, tj. přednost má zájemce, který nejdříve upíše doposud neupsané akcie z prvého kola, b) druhým kritériem pro výběr zájemce je počet úpisu doposud neupsaných akcií s využitím přednostního práva z prvého kola, tzn. přednost má zájemce o nejvyšší počet akcií, c) zájemce může upsat akcie, stejně jako v tzv. prvém kole, pouze peněžitým vkladem, d) zájemcem může být stávající akcionář společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obch. zákoníku se stanovuje lhůta pro úpis akcií bez přednostního práva v délce 20 dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem následujícím po ukončení prvého kola, tj. po úpisu akcií s využitím přednostního práva. Emis ní kurs takto upisovaných akcií se, stejně jako v tzv. prvém kole, rovná nominální hodnotě akcií. Výběr zájemce/zájemců dle uvedených pravidel provede představenstvo společnosti. Vybraný zájemce/zájemci upisují akcie formou uzavření Smlouvy o upsání akcií se společností podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem pro uzavření Smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku je sídlo společnosti: Mostecká 2580, 438 01 Žatec. K upsání - uzavření Smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zákoníku, musí dojít ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak cií vybranému zájemci/zájemcům. 8. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na zvláštní k tomu účelu zřízený účet společnosti u Komerční banky a.s., pobočka Žatec číslo účtu: 43-9290xxxx.
od 6. 11. 2003 do 14. 11. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Akcie "na jméno" je převoditelná rubopisem a předáním a to pouze s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady společnosti. (viz čl. VI. odst. 6 stanov)
od 22. 7. 1996 do 28. 3. 2002
- Valná hromada akciové společnosti, konané dne 28.4.1992 schválila změny a doplňky stanov v souladu s obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.). Notářský zápis o této skutečnosti byl sepsán dne 28.4.1992 pod č.j. N 836/92, NZ 438/92. Dosavadní stanovy společnosti se nahrazují novým úplným zněním ze dne 28.4.1992.
od 22. 7. 1996 do 6. 11. 2003
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Akcie ma jméno jsou převoditelné pouze s písemným souhlasem představenstva společnosti.
od 3. 4. 1996 do 22. 7. 1996
- Zakladateli a.s. jsou a jejich podíly činí: - Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele v Žatci, se sídlem Mostecká ul. 258O v Žatci - 9 45O akcií na jméno a 2 5OO akcií na majit. - KOOSPOL, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem Leninova l78, Praha 6 2 625 akcií na jméno a l OOO akcí na majitele - INTER SUG Im - und Export G.m.b.H und. Co. KG, se sídlem Anckelmanstrasse 2l, Hamburg, SRN - l 925 akcí na jméno.
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
- Členové dozorčí rady: Ing. Petr Žižka, bytem Praha 4, Ve svahu 1066/31 Ing. Jaroslav Hájek, bytem Žatec, Přátelství 2571 Ing. Zdeněk Bucek, bytem Vraný 190
od 1. 7. 1992 do 26. 3. 1996
- Členové dozorčí rady: Ing. Miloš K ň á k a l , bytem Husova 2648, Žatec, Ing. Tomáš R e i c h l , bytem Španielova l285, Praha 6 - Řepy, Zdeňka H a r c u b o v á , bytem Janouškova 369/l, Praha 6.
od 25. 3. 1991 do 3. 4. 1996
- Základní kapitál činí l7,5 mil. Kčs. Bude na něj vydáno l4 OOO akcií znějících na jméno a 3 5OO akcií znějících na majitele s nominální hodnotou l OOO,-Kčs. Zakladateli a.s. jsou a jejich podíly činí: - Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele v Žatci, se sídlem Mostecká ul. 258O v Žatci - 9 45O akcií na jméno a 2 5OO akcií na majit. - KOOSPOL, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem Leninova l78, Praha 6 2 625 akcií na jméno a l OOO akcí na majitele - INTER SUG Im - und Export G.m.b.H und. Co. KG, se sídlem Anckelmanstrasse 2l, Hamburg, SRN - l 925 akcí na jméno.
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
- Údaje o založení: BOHEMIA HOP akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne l8.3.l99l, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech a stanovami a.s. Povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí bylo vydáno Federálním ministerstvem financí ČSFR dne 2O.2.l99l, pod č.j. XI/2 - 3483 /9l a pořadovým číslem: O2l2l.
Kapitál
od 2. 11. 2011
Základní kapitál 52 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 8. 1997 do 2. 11. 2011
Základní kapitál 17 500 000 Kč
od 3. 4. 1996 do 11. 8. 1997
Základní kapitál 17 500 000 Kč
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 14. 11. 2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie "na jméno" jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. (viz čl. VI. odst. 4 stanov).
od 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102.
od 2. 11. 2011 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 10. 9. 2004 do 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 10. 9. 2004 do 2. 11. 2011
podoba akcií: listinná
od 10. 9. 2004 do 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 10. 9. 2004 do 2. 11. 2011
podoba akcií: listinná
od 28. 3. 2002 do 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 560.
od 28. 3. 2002 do 10. 9. 2004
podoba akcií: listinná
od 28. 3. 2002 do 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 500.
od 28. 3. 2002 do 10. 9. 2004
podoba akcií: listinná
od 22. 7. 1996 do 28. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 560.
od 22. 7. 1996 do 28. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 500.
od 3. 4. 1996 do 22. 7. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 560.
od 3. 4. 1996 do 22. 7. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 500.
Statutární orgán
od 14. 11. 2014
Mgr. ZDENĚK ROSA - Předseda předstvenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské, PSČ 438 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. JIŘÍ MAŠEK - Místopředseda představenstva
Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem, PSČ 410 02
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. FRANTIŠEK KRETEK - Člen představenstva
Sušice, , PSČ 751 11
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. PAVEL ŘEPÍK - Člen představenstva
Milostín, , PSČ 270 04
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. RADEK GREGOR - Člen představenstva
Kněževes, Na Pachťálně, PSČ 270 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. LUBOMÍR VENT - Člen představenstva
Žatec, Dukelská, PSČ 438 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
JOSEF FRIC - Člen představenstva
Ročov, , PSČ 439 67
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Mgr. ZDENĚK ROSA - Předseda představenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. JIŘÍ MAŠEK - Místopředseda představenstva
Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem, PSČ 410 02
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. RADEK GREGOR - Člen představenstva
Kněževes, Na Pachťálně, PSČ 270 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. LUBOMÍR VENT - Člen představenstva
Žatec, Dukelská, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 16. 8. 2013 do 14. 11. 2014
Ing. PAVEL ŘEPÍK - Člen představenstva
Milostín, , PSČ 270 04
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 2. 8. 2013 do 14. 11. 2014
Ing. FRANTIŠEK KRETEK - Člen představenstva
Sušice, , PSČ 751 11
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 5. 6. 2013 do 14. 11. 2014
Ing. FRANTIŠEK RITTER - Člen představenstva
Žatec, Moskevská, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 4. 9. 2009 do 5. 6. 2013
Ing. František Ritter - Člen představenstva
Žatec, Moskevská 2209, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 2. 8. 2013
Ing. František Kretek - Člen představenstva
Sušice, 20, PSČ 751 11
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 16. 8. 2013
Ing. Pavel Řepík - Člen představenstva
Milostín, 133, PSČ 270 04
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Mgr. Zdeněk Rosa - Předseda představenstva
Žatec, Elišky Krásnohorské 3092, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Jiří Mašek - Místopředseda představenstva
Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem 102, PSČ 411 17
den vzniku členství: 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Radek Gregor - Člen představenstva
Kněževes, Karlovarská 147, PSČ 270 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Lubomír Vent - Člen představenstva
Žatec, Dukelská 3038, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Pavel Patrovský - Předseda představenstva
Hřivice, 138, PSČ 439 65
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Ladislav Papež - Místopředseda představenstva
Lhota, 13, PSČ 411 45
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. František Ritter - Člen představenstva
Žatec, Moskevská 2209, PSČ 438 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Lubomír Vent - Člen představenstva
Žatec, Dukelská 3038, PSČ 438 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Pavel Řepík - Člen představenstva
Milostín, 133, PSČ 270 04
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Pavel Frolík - Člen představenstva
Třtice, 81, PSČ 271 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Lubomír Vodička - Člen představenstva
Tršice, 320, PSČ 783 57
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 16. 4. 2007 do 11. 2. 2008
Ing. Petr Palán - Člen představenstva
Žatec, Husova 2647, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 20. 11. 2007
od 6. 11. 2003 do 16. 4. 2007
Ing. Irena Nováková - Člen představenstva
Žatec, Svatopluka Čecha 1239, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 23. 5. 2006
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Jiří Vent - Předseda představenstva
Žatec, J. K. Tyla 2341, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 20. 11. 2007
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Jaroslav Hájek - Místopředseda představenstva
Žatec, Přátelství 2571, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 20. 11. 2007
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Jaroslav Kareš - Předseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 10. 4. 2003
den vzniku funkce: 27. 6. 2000 - 10. 4. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Pavel Patrovský - Místopředseda představenstva
Hřivice 138, PSČ 439 65
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Ladislav Papež - Člen představenstva
Úštěk, Lhota 13, PSČ 411 45
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Miroslav Kavan - Člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka 318/23, PSČ 750 00
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Josef Nehyba - Člen představenstva
Roudnice n. L., Na výsluní 2400, PSČ 413 01
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Petr Palán - Člen představenstva
Žatec, Husova 2647, PSČ 438 01
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Jaroslav Hájek - Člen představenstva
Žatec, Přátelství 2571, PSČ 438 01
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 10. 4. 2003
od 26. 11. 1998 do 7. 11. 2000
Ing. Jaroslav Kareš - Předseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 160 00
od 26. 11. 1998 do 7. 11. 2000
Ing. Zdeněk Bucek - Místopředseda představenstva
Vraný 190, PSČ 273 73
od 22. 7. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Josef Nehyba - Členové představenstva
Roudnice nad Labem, Na výslunní 2400, PSČ 413 01
od 22. 7. 1996 do 26. 11. 1998
Čestmír Theimer - Předseda představenstva
Janov č. 72 PSČ 270 06
od 22. 7. 1996 do 26. 11. 1998
Ing. Jaroslav Kareš - Místopředseda představenstva
Praha 6 Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 160 00
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Josef Nehyba - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na výslunní 2400, PSČ 413 01
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Miroslav Kavan - Člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka č.318/23, PSČ 750 00
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
František Chvalovský - Člen představenstva
Blšany č. 5 PSČ 439 88
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Miloslav Pěnička - Člen představenstva
Liběšovice č. 49 PSČ 439 31
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Jaroslav Hájek - Člen představenstva
Žatec, ul.Přátelství č.1257, PSČ 438 01
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
Čestmír Theimer - Předseda představenstva
Kounov, Janov 72, PSČ 270 06
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Josef Nehyba - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2400
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Petr Palán - Člen představenstva
Žatec, Husova 2647, PSČ 439 01
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Zdeněk Ulrich - Člen představenstva
Praha 6, Evropská 674, PSČ 160 00
od 26. 3. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Jaroslav Kareš - Prokura
Praha 6, Vilémovská 6
od 25. 3. 1991 do 26. 3. 1996
Čestmír Theimer - Člen představenstva
Kounov, Janov č. 72, PSČ 270 06
od 25. 3. 1991 do 26. 3. 1996
Václav Stuchlý - Člen představenstva
Chodouny, Lounky č. 77, PSČ 411 71
od 25. 3. 1991 do 26. 3. 1996
Ing. Alexandr Kusý - Člen představenstva
Šalgovce, Ořešany č. 7l, PSČ 956 06
od 25. 3. 1991 do 26. 3. 1996
Ing. Zdeněk Ulrich - Člen představenstva
Praha 6, E.Beneše 674, PSČ 160 67
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
František Chvalovský - Člen představenstva
Blšany, Blšany č. 5, PSČ 439 88
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
Josef Valášek - Člen představenstva
Prosenice, Buk č. 6, PSČ 761 31
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
Ing. František Hrubý - Člen představenstva
Praha 6, Ruzyňská 583, PSČ 162 00
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
Ing. Miloslav Pěnička - Člen představenstva
Měcholupy, Liběšovice č. 49, PSČ 439 31
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
Ing. Jaroslav Kareš - Člen představenstva
Praha 6, Vilímovská 6, PSČ 160 00
od 25. 3. 1991 do 22. 7. 1996
Ing. Jaroslav Kareš - Ředitel společnosti
Praha 6, Vilímovská 6, PSČ 160 00
od 14. 11. 2014
Za představenstvo jedná předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za představenstvo se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí své jméno, příjmení a vlastnoruční podpis.
od 11. 2. 2008 do 14. 11. 2014
Za představenstvo jedná navenek vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za představenstvo se podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své jmén o, příjmení, vlastnoruční podpis. Je-li zřízena prokura, je oprávněn jednat za společnost i prokurista, a to v rozsahu vymezeném zákonem nebo v rozsahu vymezeném písemnou prokurou. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své jm éno, příjmení, vlastnoruční podpis s uvedením slova "prokurista".
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Za představenstvo jedná navenek vždy předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti vždy společně dva členové představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své jméno, příjmení, vlastno ruční podpis. Je-li zřízena prokura, je oprávněn jednat za společnost i prokurista, a to v rozsahu vymezeném zákonem nebo v rozsahu vymezeném písemnou prokurou. Za společnost se prokurista podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své jméno, příjmení, vlastnoruční podpis s uvedením slova "prokurista".
od 22. 7. 1996 do 6. 11. 2003
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové před- stavenstva. Za společnost se podepisují tak, že k jakkoliv vyhotovenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 7. 1992 do 22. 7. 1996
Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva a rovněž ředitel. Dále za společnost podepisují vždy dva členové představenstva tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy. Valná hromada akciové společnosti, konané dne 28.4.1992 schválila změny a doplňky stanov v souladu s obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.). Notářský zápis o této skutečnosti byl sepsán dne 28.4.1992 pod č.j. N 836/92, NZ 438/92. Dosavadní stanovy společnosti se nahrazují novým úplným zněním ze dne 28.4.1992.
Dozorčí rada
od 25. 3. 2016
Ing. DAGMAR STULÍKOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Podbořany, Švermova, PSČ 441 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
JAROSLAV LINHART - Předseda dozorčí rady
Vraný - Horní Kamenice, , PSČ 273 72
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
PETR ZÁVESKÝ - Člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Dykova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. IVO MACHÁČEK - Člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
ZDĚNEK POBORSKÝ - Člen dozorčí rady
Blšany, Družstevní, PSČ 439 88
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014
Ing. MAGDA VAŇKOVÁ - Člen dozorčí rady
Žatec, Lounská, PSČ 438 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 14. 11. 2014 do 25. 3. 2016
Ing. DAGMAR STULÍKOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Žatec, Husova, PSČ 438 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. ZDENĚK BUCEK - Předseda dozorčí rady
Vraný, , PSČ 273 73
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
PETR ZÁVESKÝ - Člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Dykova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. IVO MACHÁČEK - Člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. DAGMAR STULÍKOVÁ - Člen dozorčí rady
Žatec, Husova, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 14. 11. 2014
MILAN PĚNIČKA - Člen dozorčí rady
Kryry - Stebno, , PSČ 441 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 11. 6. 2014
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Zdeněk Bucek - Předseda dozorčí rady
Vraný, 190, PSČ 273 73
den vzniku členství: 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Bohumil Pázler - Místopředseda dozorčí rady
Ročov, 36, PSČ 439 67
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 7. 3. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2009 - 7. 3. 2014
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Petr Záveský - Člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Dykova 1800/4, PSČ 412 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Ivo Macháček - Člen dozorčí rady
Přerov, Tř. 17. listopadu 278/18, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Ing. Dagmar Stulíková - Člen dozorčí rady
Žatec, Husova 2252, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 4. 9. 2009 do 22. 7. 2014
Milan Pěnička - Člen dozorčí rady
Blšany - Liběšovice, 11
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Zdeněk Bucek - Předseda dozorčí rady
Vraný, 190, PSČ 273 73
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Jiří Mašek - Místopředseda dozorčí rady
Žabovřesky nad Ohří, 102, PSČ 411 17
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Vlastimila Seifertová - Člen dozorčí rady
Louny, Karlova 735, PSČ 440 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Vladimír Lichnovský - Člen dozorčí rady
Kokory, 28, PSČ 751 05
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Václav Záruba - Člen dozorčí rady
Kněževes, 345, PSČ 270 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 11. 2. 2008 do 4. 9. 2009
Ing. Dagmar Stulíková - Člen dozorčí rady
Žatec, Husova 2252, PSČ 438 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 24. 6. 2009
od 16. 4. 2007 do 11. 2. 2008
Ing. Zdeněk Bucek - Místopředseda dozorčí rady
Vraný, č. 190, PSČ 273 73
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 20. 11. 2007
od 16. 4. 2007 do 11. 2. 2008
Ing. Dagmar Stulíková - Člen dozorčí rady
Žatec, Husova 2252, PSČ 438 01
den vzniku členství: 31. 10. 2006 - 20. 11. 2007
od 15. 12. 2005 do 11. 2. 2008
Ing. Miroslav Wrana - Člen dozorčí rady
Lužice, 90, PSČ 785 01
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 20. 11. 2007
od 6. 11. 2003 do 15. 12. 2005
Ing. Zdeněk Kolman - Člen dozorčí rady
Velká Bystřice, Nádražní II, čp. 583, PSČ 783 53
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 14. 10. 2005
od 6. 11. 2003 do 16. 4. 2007
Ing. Petr Palán - Místopředseda dozorčí rady
Žatec, Husova 2647, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 23. 5. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2003 - 23. 5. 2006
od 6. 11. 2003 do 16. 4. 2007
Ing. Zdeněk Bucek - Člen dozorčí rady
Vraný, č. 190, PSČ 273 73
den vzniku členství: 24. 6. 2003
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Pavel Patrovský - Předseda dozorčí rady
Hřivice, 138, PSČ 439 65
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
den vzniku funkce: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Jiří Vlček - Člen dozorčí rady
Žatec, Pražská 1011, PSČ 438 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
od 6. 11. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Ladislav Papež - Člen dozorčí rady
Úštěk, Lhota 13, PSČ 411 45
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 20. 11. 2007
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Zdeněk Bucek - Předseda dozorčí rady
Vraný 190, PSČ 273 73
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Jaroslav Urban - Člen dozorčí rady
Žatec, V. Brožíka 1557, PSČ 438 01
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 7. 11. 2000 do 6. 11. 2003
Ing. Anna Cenkerová - Člen dozorčí rady
Praha 5, Vltavská 1087, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2000 - 24. 6. 2003
od 26. 11. 1998 do 7. 11. 2000
Vladislav Cyprián
Hřivice 92, PSČ 439 65
od 22. 7. 1996 do 26. 11. 1998
Ing. Zdeněk Bucek
Vraný č. 190 PSČ 273 73
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Anna Cenkerová
Praha 5 - Smíchov, ul.Vltavská č.1087, PSČ 150 00
od 22. 7. 1996 do 7. 11. 2000
Ing. Petr Palán
Žatec, ul. Husova č.2647
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 63 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 23 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 37 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 660,92 Kč
Expobank CZ 2 662,60 Kč
Sberbank CZ 2 676,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 715,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 911 480 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+25
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-41
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-47
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-76
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-96
+
-

Články na Heroine.cz

MBPFW: Co si vzít nejen do skříně z podzimního pražského týdne módy?

MBPFW: Co si vzít nejen do skříně z podzimního pražského týdne módy?

„Přemýšlení nad udržitelností se každopádně jeví jako nadčasová záležitost, se kterou...více

Přehlídka není pochod oživlých figurín

Přehlídka není pochod oživlých figurín

Podzimní pražský týden módy očima Veroniky Ruppert.

Zabijte veselého tygra. Aby děti nejedly pitomosti

Zabijte veselého tygra. Aby děti nejedly pitomosti

Zaléváte k snídani své ratolesti čokokuličky odtučněným mlékem? Kupujete mu na svačinu...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace

Otázka: Dobrý den, dne 28. 6. 2019 jsem předala zboží k reklamaci. Dne 30. 7. 2019 jsem obdržela zprávu, že je reklamace vyřízena. Byl dodržen zákonný termín pro vyřízení reklamace, nebo mohu odstoupit od smlouvy?...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services