Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MITOP, akciová společnost
IČO: 14869799

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 1991
Obchodní firma
od 27. 3. 1991

MITOP, akciová společnost

Sídlo
od 9. 12. 1998 do 30. 7. 2013
Mimoň, Pertoltická 142/IV, PSČ 471 24
od 27. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Mimoň, Pernoltická 142/N
od 27. 3. 1991 do 9. 12. 1998
Mimoň, Pertoltická 142/IV
IČO
od 27. 3. 1991

14869799

DIČ

CZ14869799

Identifikátor datové schránky:87ncf55
Právní forma
od 27. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka95 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 29. 6. 2016
- zámečnictví, nástrojářství
od 29. 6. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 2. 2004 do 7. 10. 2005
- silniční motorová doprava nákladní
od 17. 2. 2004 do 29. 6. 2016
- zámečnictví
od 9. 12. 1998 do 29. 6. 2016
- dodávky tepla pro provozovny cizích podnikatelů
od 30. 11. 1995 do 29. 6. 2016
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 1. 1995 do 29. 6. 2016
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 1. 3. 1993 do 17. 2. 2004
- zámečnické práce kromě činností živností vázaných a koncesovaných
od 1. 3. 1993 do 17. 2. 2004
- provádění truhlářských prací
od 1. 3. 1993 do 17. 2. 2004
- veřejná silniční nákladní doprava
od 1. 3. 1993 do 7. 10. 2005
- hostinská činnost v rozsahu poskytování občerstvení
od 1. 3. 1993 do 29. 6. 2016
- textilní výroba kromě živností řemeslných
od 27. 3. 1991 do 1. 3. 1993
- 1) Výroba a prodej - technických textilií - konfekcionování a tvarování technických textilií - zušlechťování odpadů - vlněných a mykacích přízí
od 27. 3. 1991 do 1. 3. 1993
- 2) K podnikatelské činnosti dále patří: - konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a náhradních dílů - výroba páry - provádění reprografických prací - poskytování služeb v oblasti ASŘ - poskytování projekční a investorské činnosti - provádění obchodní zprostředkovatelské činnosti
od 27. 3. 1991 do 1. 3. 1993
- 3) Zahraničně obchodní činnost: - dovozy strojů a zařízení, náhradních dílů pro vlastní potřebu - dovoz textilních a ostatních výrobků pro vlastní obchodní činnost - zprostředkovatelskou zahraničně obchodní činnost pro podniky soukromého sektoru, spotřebních a výrobních družstev a místního hospodářství - dovoz a vývoz všech výrobků pro soukromý sektor družstevní podniky a podniky MH - poskytování služeb zahraničním osobám formou provozování konsignačních skladů - Zahraničně obchodní činnost bude vykonávána pouze v rozsahu, ke kterému se nevyžaduje zvláštní oprávnění.
Předmět činnosti
od 29. 6. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 19. 1. 2016
- 1. Valná hromada společnosti MITOP, akciová společnost konstatuje, že: - 219.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě ve formě hromadných listin, každá nahrazující 1.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč označené jako série C s pořadovými čísly listin: 000 001-000208, 000211-000221, nahrazující akcie v číselné řadě 000001-208000, 210001-220000, 230001-231000; - 2.090 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě ve formě hromadných listin, každá nahrazující 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč označené jako série B s pořadovými čísly listin: 000021-0 00191, 000281-000318 nahrazující akcie v číselné řadě 220201-221910, 222801-223180; - 26 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě, označené jako série A s pořadovými čísly: 228021-228033, 228107-228119, vydaných společností MITOP, akciová společnost jsou ve vlastnictví společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, o ddíl C, vložka 19156 a dále, že společnost Auto Mitop, s.r.o. má ve svém majetku akcie vydané společností MITOP, akciová společnost v souhrnné jmenovité hodnotě 22.111.600 Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto jedenáct tisíc šest set korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti MITOP, akciová společnost o velikosti 92,132 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 92,132 % ve společnosti MITOP, akciová společnost. Všechny akcie emitované společností MITOP, ak ciová společnost jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 2. Valná hromada určuje, že společnost Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, je hlavním akcioná řem společnosti MITOP, akciová společnost a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, doložila potvr zením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že jí před konáním valné hromady předala peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře s polečnosti MITOP, akciová společnost. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. 4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií vydaných společností MITOP, akciová společnost tak, že: Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n ad Labem, oddíl C, vložka 19156, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti MITOP, akciová společnost na osobu hlavního akcionáře společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, za podmínek stanovených v ustanovení § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho ( 1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč na částku ve výši 64 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1520/80/15 vypracovaným Ing. Otto Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 25. listopadu 2015. 6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti MITOP, akciová společnost prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 773, email: corporate @cyrrus.cz. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
od 4. 10. 2011
- Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 216.000.000,- Kč (dvě stě šestnáct milionů korun českých) tedy z dosavadní výše 240.000.000,- Kč (dvě stě čtyřicet milionů korun českých) na výši 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých). Důvode m snížení základního kapitálu je úhrada vzniklých ztrát minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, to jest 216.000.000,- Kč (dvě stě šestnáct milionů korun českých) bude celá použita na úhradu ztrát. Snížení základního kapitálu bude pr ovedeno snížením jmenovité hodnoty všech 240.000 ks (dvě stě čtyřiceti tisíc kusů) akcií ze současných 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na 100,- Kč (jedno sto korun českých) za jednu akcii.
od 7. 9. 2001 do 17. 12. 2001
- Valná hromada akcionářů společnosti MITOP, akciová společnost Mimoň dne 21.6.2001 schválila návrh na snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 277 844 000,- Kč, slovy: dvěstěsedmdesátsedmmilionůosmsetčtyřicetčtyřitísíckorunčeských o částku 37 844 000,- Kč, třicetsedmmilionůosmsetčtyřicetčtyřitisícekorunčeských, to je na čásku 240 000 000,- Kč slovy dvěstěčtyřicetmilionůkorunčeských, a to následujícím způsobem: - stažením z oběhu 37 844 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které jsou ve vlastnictví MITOP, akciová společnost.
od 12. 4. 1999 do 27. 11. 2000
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 25.5.1998 schválila změnu článků 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 a 21 stanov společnosti.
od 30. 11. 1995 do 27. 11. 2000
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 5.6.1995 schválila změnu článků 4, 6, 10 a 11 stanov společnosti.
od 30. 11. 1995 do 27. 11. 2000
- Akcie jsou emitovány v zaknihované podobě.
od 3. 6. 1993 do 27. 11. 2000
- Valná hromada dne 19.3.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které zcela nahrazuje dosavadní stanovy ze dne 28.3.1991, ve znění pozdějších změn a doplňků.
od 1. 3. 1993 do 27. 11. 2000
- Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 23.9.1992 schválila změnu stanov v čl. IV, čl. V a čl. IX.
od 29. 3. 1991 do 1. 3. 1993
- V čl. V text v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje následovně: 1. Základní kapitál společnosti činí 225 783 tis. Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 225 783 tis. Kčs. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno a jsou vyhoto- veny podle "Podmínek SBČs pro tisk akcií a obligací obchodova - telných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost. 3. Majitelem akcií (zatímních listů) uvedených v bodě 1 je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář.
od 29. 3. 1991 do 30. 11. 1995
- Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 201/1991 byl vydán dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti MITOP Mimoň schválený valnou hromadou v Praze dne 28.3.1991. Stanovy akciové společnosti se tímto dodatkem mění takto: V čl. I vypouští se text "(dále jen "zakladatel")".
od 29. 3. 1991 do 30. 11. 1995
- V čl. VII.A závěrečný text za bodem 5 (o výkonu práv a povinností valné hromady) se nahrazuje následovně: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti), a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií (zatímních listů) stane další akcionář společnosti. Souhrnná změna: Kdekoli je v textu uvedeno v závorce slovo "zakladatel", vypustí se, ať stojí v kterémkoli mluvnickém pádě.
od 27. 3. 1991
- Údaje o založení akciové společnosti: MITOP, akciová společnost byla založena jednorázově zaklada - telským plánem státního podniku MITOP Mimoň ze dne 5.3.1991, v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami a.s..
od 27. 3. 1991 do 29. 3. 1991
- Základní kapitál společnosti činí 100 000,-Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě.
Kapitál
od 17. 5. 2012
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2001 do 17. 5. 2012
Základní kapitál 240 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2000 do 17. 12. 2001
Základní kapitál 277 844 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 1993 do 27. 11. 2000
Základní kapitál 277 844 000 Kč
od 29. 3. 1991 do 1. 3. 1993
Základní kapitál 225 783 000 Kč
od 27. 3. 1991 do 29. 3. 1991
Základní kapitál 100 000 Kč
od 29. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 240 v listinné podobě.
od 1. 1. 2014 do 29. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 240 000 v listinné podobě.
od 17. 5. 2012 do 1. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 240 000 v listinné podobě.
od 17. 12. 2001 do 17. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 240 000.
od 17. 12. 2001 do 17. 5. 2012
akcie má listinnou podobu
od 30. 11. 1995 do 17. 12. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 277 844.
od 1. 3. 1993 do 30. 11. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 270 434.
od 1. 3. 1993 do 30. 11. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 7 410.
od 29. 3. 1991 do 1. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 3. 1991 do 29. 3. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 4. 1. 2020
EVA LIBROVÁ - člen představenstva
Mimoň - Mimoň V, Březinova, PSČ 471 24
den vzniku členství: 6. 6. 2019
od 4. 1. 2020
Ing. JAROMÍR BOGIŠ, CSc. - předseda představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 6. 6. 2019
den vzniku funkce: 6. 6. 2019
od 4. 1. 2020
Ing. RADEK ZAVADIL - místopředseda představenstva
Staré Hradiště, Ořechová, PSČ 533 52
den vzniku členství: 6. 6. 2019
den vzniku funkce: 6. 6. 2019
od 30. 7. 2013 do 4. 1. 2020
Ing. JAROMÍR BOGIŠ, CSc. - předseda představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 30. 5. 2013 - 30. 5. 2018
den vzniku funkce: 30. 5. 2013 - 30. 5. 2018
od 30. 7. 2013 do 4. 1. 2020
Ing. RADEK ZAVADIL - místopředseda představenstva
Staré Hradiště, Ořechová, PSČ 533 52
den vzniku členství: 30. 5. 2013 - 30. 5. 2018
den vzniku funkce: 30. 5. 2013 - 30. 5. 2018
od 2. 1. 2013 do 4. 1. 2020
PETR KRÁL - člen představenstva
Mimoň - Mimoň IV, Pertoltická, PSČ 471 24
den vzniku členství: 29. 11. 2012 - 29. 11. 2017
od 8. 8. 2012 do 29. 12. 2012
Jiří Jiřinský - člen představenstva
Mimoň, sídliště Pod Ralskem, PSČ 471 24
den vzniku členství: 21. 6. 2012 - 21. 11. 2012
od 29. 8. 2008 do 8. 8. 2012
Ing. Petr Vozanka - Člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, U Václava čp. 903/14, PSČ 184 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 21. 6. 2012
od 29. 8. 2008 do 8. 8. 2012
Ing. Miroslav Janoušek - člen představenstva
Česká Lípa, Vrchlického 1511, PSČ 470 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 21. 6. 2012
od 29. 8. 2008 do 30. 7. 2013
Ing. Jaromír Bogiš, CSc. - Předseda představenstva
Praha 9, Krausova 606, PSČ 199 00
den vzniku funkce: 20. 5. 2008 - 30. 5. 2013
od 29. 8. 2008 do 30. 7. 2013
Ing. Radek Zavadil - místopředseda představenstva
Staré Hradiště, 211, PSČ 533 52
den vzniku funkce: 20. 5. 2008 - 30. 5. 2013
od 11. 12. 2007 do 29. 8. 2008
ing. Radek Zavadil - místopředseda představenstva
Staré Hradiště, 211, PSČ 533 52
den vzniku členství: 29. 5. 2003
den vzniku funkce: 6. 11. 2007
od 11. 12. 2007 do 29. 8. 2008
Ing. Miroslav Janoušek - člen představenstva
Česká Lípa, Vrchlického 1511, PSČ 470 01
den vzniku členství: 6. 11. 2007
od 31. 10. 2007 do 29. 8. 2008
ing. Petr Vozanka - Člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, U Václava čp. 903/14, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 5. 2003
od 3. 1. 2006 do 11. 12. 2007
ing. Radek Zavadil - Člen představenstva
Staré Hradiště, 211, PSČ 533 52
den vzniku členství: 29. 5. 2003
od 17. 2. 2004 do 3. 1. 2006
ing. Radek Zavadil - Člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Husitská 616, PSČ 530 06
den vzniku členství: 29. 5. 2003
od 17. 2. 2004 do 31. 10. 2007
ing. Ján Fabianek - Místopředseda představenstva
Česká Lípa, Větrná 1828/1, PSČ 470 01
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 19. 8. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2003 - 19. 8. 2007
od 17. 2. 2004 do 31. 10. 2007
ing. Petr Vozanka - Člen představenstva
Praha 8, Sokolovská 112/56, PSČ 186 00
den vzniku členství: 29. 5. 2003
od 17. 2. 2004 do 29. 8. 2008
ing. Jaromír Bogiš, CSc. - Předseda představenstva
Praha 9, Krausova 606, PSČ 199 00
den vzniku členství: 29. 5. 2003
den vzniku funkce: 29. 5. 2003
od 5. 6. 2001 do 17. 2. 2004
Ing. Ján Fabianek - Místopředseda představenstva
Česká Lípa, Větrná 1828/1
od 11. 11. 1999 do 17. 2. 2004
Ing. Radek Zavadil - Člen představenstva
Pardubice-Svítkov, Husitská 616, PSČ 530 06
od 9. 12. 1998 do 11. 11. 1999
Ing. Radek Zavadil - Člen představenstva
Vrdy, Smetanovo nám. 319, PSČ 285 71
od 9. 12. 1998 do 17. 2. 2004
Ing. Petr Vozanka - Člen představenstva
Praha 8, Sokolovská 112/56
od 9. 12. 1998 do 17. 2. 2004
Dr. Peter Škoda - Člen představenstva
Brno, Svážná 12
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Ing. Petr Jána - Místopředseda představenstva
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 582/1
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Ing. Josef Netušil - Člen představenstva
Česká Lípa, Poříční 1008
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Ing. Petr Vokůrka - Člen představenstva
Mimoň, Letná 260/IV
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Ing. Petr Vozanka - Člen představenstva
Kadaň, Husova 1334
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Peter Škoda - Člen představenstva
Brno, Svážná 12
od 14. 5. 1996 do 17. 2. 2004
Ing. Jaromír Bogiš, CSc. - Předseda představenstva
Praha 9, Krausova 606
od 6. 2. 1996 do 14. 5. 1996
Ing. Miroslav Šlouf - Člen představenstva
Praha 4, Daškova 3072
od 6. 2. 1996 do 14. 5. 1996
Ing. Petr Jána - Předseda představenstva
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 582
od 6. 2. 1996 do 5. 6. 2001
Ing. Ján Fabianek - Místopředseda představenstva
Praha 4, V průčelí 1652
od 11. 1. 1995 do 14. 5. 1996
Ing. Radovan Klesal - Člen představenstva
Praha 2, Budečská 40
od 18. 4. 1994 do 11. 1. 1995
Jiří Libnar - Člen představenstva
Praha 10, Pod altánem 46
od 18. 4. 1994 do 6. 2. 1996
Ing. Petr Odstrčil - Předseda představenstva
Praha 4, Kloboukova 2203
od 18. 4. 1994 do 6. 2. 1996
Ing. Petr Jána - Místopředseda představenstva
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 582
od 3. 6. 1993 do 18. 4. 1994
Ing. Petr Odstrčil - Člen představenstva
Praha 4, Kloboukova 2203
od 3. 6. 1993 do 6. 2. 1996
Ing. Ján Fabianek - Člen představenstva
Praha 4, V průčelí 1652
od 3. 6. 1993 do 14. 5. 1996
Ing. Miloš Vostrovský - Člen představenstva
Praha 8, Kundratka 4
od 3. 6. 1993 do 14. 5. 1996
Marie Ulbrychová - Člen představenstva
Liberec 6, Burianova 915/3
od 11. 8. 1992 do 3. 6. 1993
Ing. Bohumil Ježek - Člen představenstva
Mimoň, Letná 261/IV
od 21. 7. 1992 do 18. 4. 1994
Ing. Bohumír Páleník - Člen představenstva
Praha 5, Dreyerova 639
od 27. 3. 1991 do 21. 7. 1992
Ing. Ladislav Kubíček - Člen představenstva
Praha 10, Pod altánem 48 bl. 3
od 27. 3. 1991 do 11. 8. 1992
Ing. Václav Kolomazník - Člen představenstva
Doksy, Sokolská 92
od 27. 3. 1991 do 3. 6. 1993
Ing. Otmar Havelka - Člen představenstva
Nový Bor, Revoluční 485
od 27. 3. 1991 do 18. 4. 1994
Ing. Petr Jána - Člen představenstva
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 582
od 27. 3. 1991 do 14. 5. 1996
Jindřich Chlupáček - Člen představenstva
Mimoň, Vrchlického 120/V
od 29. 6. 2016
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 9. 12. 1998 do 29. 6. 2016
"Za společnost jedná vůči třetím osobám předseda a místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo vždy dva členové představenstva společně. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti a jiné osoby." "Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba oprávněná podepisovat za společnost, svůj podpis spolu s vyznačením funkce. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva samostatně, členové představenstva vždy dva společně, generální ředitel společnosti a jeden člen představenstva vždy společně."
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Za společnost jedná vůči třetím osobám předseda a dva místo - předsedové představenstva, a to každý samostatně, ostatní členové představenstva jednají za společnost v souladu s jednacím řádem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba odpovědná podepisovat za společnost svůj podpis spolu s vyznačením funkce. Za společnost podepisují předseda představenstva a místopředse - dové samostatně, členové představenstva vždy dva společně, ředitel společnosti a jeden člen představenstva vždy společně. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti a jiné osoby.
od 3. 6. 1993 do 14. 5. 1996
Za společnost jedná vůči třetím osobám předseda a dva místo - předsedové představenstva, a to každý samostatně, ostatní členové představenstva jednají za společnost v souladu s jednacím řádem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba odpovědná podepisovat za společnost svůj podpis spolu s vyznačením funkce. Za společnost podepisují předseda představenstva a místopředse - dové samostatně, členové představenstva vždy dva společně, ředitel společnosti a jeden člen představenstva vždy společně.
od 27. 3. 1991 do 3. 6. 1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepří - tomnosti předsedy a vždy nejméně 1 člen představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 1. 2020
Dr. PETER ŠKODA - člen dozorčí rady
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 6. 6. 2019
od 29. 6. 2016 do 4. 1. 2020
Dr. PETER ŠKODA - člen dozorčí rady
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 30. 5. 2013 - 30. 5. 2018
od 30. 7. 2013 do 29. 6. 2016
Ing. RUDOLF KUBÁT - předseda
Praha - Řepy, Laudova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 30. 5. 2013 - 14. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2013 - 14. 6. 2016
od 30. 7. 2013 do 29. 6. 2016
Dr. PETER ŠKODA - místopředseda
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 30. 5. 2013
den vzniku funkce: 30. 5. 2013
od 6. 1. 2010 do 19. 1. 2016
Jiřina Milerová - člen dozorčí rady
Mimoň - Pertoltice pod Ralskem, 116, PSČ 471 24
den vzniku členství: 9. 12. 2009 - 9. 12. 2014
od 29. 8. 2008 do 6. 1. 2010
Vladimír Báča - Člen dozorčí rady
Brniště, Velký Grunov 118, PSČ 471 29
den vzniku členství: 14. 5. 2008 - 22. 9. 2009
od 29. 8. 2008 do 30. 7. 2013
Ing. Rudolf Kubát - Předseda dozorčí rady
Praha 6, Laudova 1007/21, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 20. 5. 2008 - 30. 5. 2013
od 29. 8. 2008 do 30. 7. 2013
Dr. Peter Škoda - Místopředseda dozorčí rady
Brno, Svážná 26, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 20. 5. 2008 - 30. 5. 2013
od 17. 2. 2004 do 29. 8. 2008
ing. Rudolf Kubát - Předseda dozorčí rady
Praha 6, Laudova 1007/21, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 5. 2003
den vzniku funkce: 29. 5. 2003
od 17. 2. 2004 do 29. 8. 2008
Dr. Peter Škoda - Místopředseda dozorčí rady
Brno, Svážná 26, PSČ 634 00
den vzniku členství: 29. 5. 2003
den vzniku funkce: 29. 5. 2003
od 17. 2. 2004 do 29. 8. 2008
Vladimír Báča - Člen dozorčí rady
Brniště, Velký Grunov 118, PSČ 471 29
den vzniku členství: 29. 5. 2003
od 9. 12. 1998 do 17. 2. 2004
Ing. Petr Jána - Člen dozorčí rady
Mimoň, sídliště Pod Ralskem 582/I
od 9. 12. 1998 do 17. 2. 2004
Vladimír Báča - Člen dozorčí rady
Mimoň, Pertoltická 166/IV.
od 14. 5. 1996 do 9. 12. 1998
Jindřich Chlupáček - Člen dozorčí rady
Mimoň, Vrchlického 120/V
od 14. 5. 1996 do 17. 2. 2004
Ing. Rudolf Kubát - Člen dozorčí rady
Praha 6, Laudova 1007/21
od 11. 1. 1995 do 14. 5. 1996
Ing. Karel Bartoš - Člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Kralupská 1714
od 3. 6. 1993 do 11. 1. 1995
Ing. Vladimír Dosoudil - Člen dozorčí rady
Slaný, Vepřkova 970
od 3. 6. 1993 do 14. 5. 1996
Ing. Vlastimil Vejnar - Člen dozorčí rady
Praha 10, Vršovická 6
od 3. 6. 1993 do 12. 4. 1999
Jitka Klofcová - Člen dozorčí rady
Mimoň, Letná 262/IV
od 11. 8. 1992 do 3. 6. 1993
Ing. Josef Domas - Předseda dozorčí rady
Mimoň, Sídliště pod Ralskem 602/1
od 11. 8. 1992 do 3. 6. 1993
Ing. Ludmila Šmídová - Člen dozorčí rady
Praha 7, Na Maninách 34
od 11. 8. 1992 do 3. 6. 1993
Ing. Hana Hampejsová - Člen dozorčí rady
Česká Lípa, Jižní 1825
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+137
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+29
+
-
3.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-24
+
-
4.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-106
+
-
5.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-213
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services