TOS Svitavy,a.s.
IČO: 15034020

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 3. 1991
Obchodní firma
od 15. 3. 1991

TOS Svitavy,a.s.

Sídlo
od 8. 4. 2014 do 7. 8. 2017
Svitavy, Říční , PSČ 568 02
od 15. 3. 1991 do 8. 4. 2014
Svitavy, Říční 1, PSČ 568 17
IČO
od 15. 3. 1991

15034020

Identifikátor datové schránky:k8kch7j
Právní forma
od 15. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka131 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 8. 4. 2014
- - obráběčství
od 8. 4. 2014
- - zámečnictví, nástrojářství
od 8. 4. 2014
- - kovářství, podkovářství
od 8. 4. 2014
- - truhlářství, podlahářství
od 8. 4. 2014
- - malířství, lakýrnictví a natěračství
od 8. 4. 2014
- - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 4. 2014
- - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 7. 2004 do 8. 4. 2014
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 21. 6. 2002 do 8. 4. 2014
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 21. 6. 2002 do 8. 4. 2014
- nástrojářství
od 6. 12. 1994 do 1. 9. 1998
- - provozování nestátního zdravotnického zařízení rehabilitační péče
od 31. 12. 1992 do 6. 12. 1994
- - slévání železných i neželezných obecných kovů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - kovoobrábění
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - zámečnictví
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - výroba nástrojů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - kovářství
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - truhlářství
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - automatizované zpracování dat
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - projekční činnost v oborech upínacího nářadí a dřevoobráběcích strojů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - zprostředkovatelská činnost
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - práce lakýrnické
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - pronájem nemovitostí spojený s poskytováním i jiných než základních služeb
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- § 6 odst. 1 písm. a/, c/ zák.č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- - broušení a leštění kovů (s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých zahraničím, ve znění zákona č.102/1988 Sb. v tomto rozsahu: nástrojů 1.Poskytování služeb italskému sdružení Delmac s.p.a. Thiene formou: a)provozování konsifnačního skladu náhradních dílů sdružených firem Delmac s.p.a. b)zajišťování předprodejního a garančního servisu na strojích a zařízeních pro sdružení firem Delmac s.p.a. 2.Dovoz náhradních dílů z konsignačního skladu na stroje a zařízení sdružených firem Celmac s.p.a.
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- a)vývoj, výroba a odbyt obráběcích strojů, dřevoobráběcích strojů, mechani
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- - stavba strojů s mechanickým pohonem začních zařízení a linek z těchto výrobků sestavených, včetně jejich příslušenství a náhradních dílů, vývoj, výroba upínacího nářadí - sklíčidel, nástrojů, nářadí, měřidel včetně příslušenství a náhradních dílů, výroba strojírenské metalurgie, modelů, přípravků, elektrotechnických a strojírenských celků, kompletujících výrobků hlavních oborů b)zahraničně obchodní činnost související s hlavním předmětem podnikání a Podle dopisu FMZO ze dne 19.4.1990, č.j. 6/400/63/90, poř.č.0477 uděluje se organizaci TOS Svitavy povolení k zahraničně obchodní činnosti podle
Předmět činnosti
od 8. 4. 2014
- - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 28. 12. 2015 do 10. 2. 2016
- Valná hromada schválila: 1.Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 20 131 380,-- Kč (slovy: dvacet -milionů sto třicet jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávajících 16 468 620,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc šest setdvacet k orun českých) na 36 600 000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 335 523 (tři sta třicet pět tisíc pět set dvacet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, s nominální hodnotou každé akcie 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné p apíry. 3.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 4.První kolo úpisu se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů. 5.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo): a)V prvním kole úpisu budou všechny nové akcie, tj. 335 523 (třistatřicet pět tisíc pětset dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých) na jednu akcii, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. b)Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po současném uveřejnění informace o Přednostním právu v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.tos.cz a v Obchodním věstníku. c)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. d)Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun (šedesát korun českých) připadá podíl 1,222 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. e)Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 60,-- Kč (šedesát korun českých), upisuje se 335 523 (třista třicet pět tisíc pětset dvacet tři) kmenových akcií na jméno. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé akcie je 60,-- Kč (šedesát korun českých). f)Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo poprvé uplatněno, tj. den následující po datu uveřejnění informace o Přednostním právu současně v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. g)Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., č. ú. 486xxxx, ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů od uplynutí lhůty k upisování akcií s v yužitím přednostního práva dle odst. 4.b) výše. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na uvedený účet. 6.Druhé kolo úpisu se uskuteční bez využití přednostního práva. 7.Vyloučení přednostního práva: a)Pro druhé kolo úpisu se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů Společnosti, které budou úp isem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů Společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje Společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. b)Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému Společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. c)Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na u zavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. d)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. e) Emisní kurs akcie je 60 Kč (šedesát korun českých). 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 9.Emisní kurs nově upisovaných akcií v druhém kole bude splacen výhradně započtením celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností, v nominální hodnotě 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), která představuje nesplacenou část j istiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 20. 9. 2005 a na základě žádosti o čerpání úvěru ze dne 20. 9. 2005, s pohledávkou Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a)Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. b)Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. c)Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za Společností s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu. 11.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871 za společností TOS Svitavy,a.s., se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 1 5034020, specifikované v bodě 9 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TOS Svitavy,a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 12.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.
od 8. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 11. 1996 do 8. 4. 2014
- ost. údaje - akcie ------------------ - Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
od 27. 4. 1993 do 8. 4. 2014
- Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.1.1993.
od 31. 12. 1992 do 6. 12. 1994
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 274.477.000,--. Je rozvrženo na 274.477 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--.
od 31. 12. 1992 do 9. 1. 1996
- Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 27. 8. 1991 do 31. 12. 1992
- Základní kapitál: Celková výše základního kapitálu činí 240.751 000,-Kčs. Je na něj vydána jedna akcie o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a jedna akcie o nominální hodnotě 240.651.000,-Kčs. Akcie společnosti zní na jméno.V základním kapitálu není provedeno ocenění pozemku. Základní kapitál společnosti je veden u Komerční banky ve Svitavách, č.ú. 1304-591.
od 19. 4. 1991 do 8. 4. 2014
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech akciovým plánem ze dne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatelem. Rozhodnutí ministra průmyslu České rep. ze dne 22.3.1991 č.147/1991 a dodatku č.1 ke stanovám mění čl.I, V a VII A:
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- Zastupování : Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
Kapitál
od 10. 2. 2016
Základní kapitál 36 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 11. 2014 do 10. 2. 2016
Základní kapitál 16 468 620 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 6. 2002 do 19. 11. 2014
Základní kapitál 274 477 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 1994 do 21. 6. 2002
Základní kapitál 274 477 000 Kč
od 10. 2. 2016
Akcie na jméno 60, počet akcií: 335 523.
od 19. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 60, počet akcií: 274 477.
od 8. 4. 2014 do 19. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 274 477.
od 6. 12. 1994 do 8. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 274 477.
Statutární orgán
od 7. 2. 2017
OLDŘICH JACHAN - člen představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 12. 12. 2016
od 23. 7. 2015
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2015
od 23. 7. 2015
Ing. LADISLAV ADAMEC, CSc. - člen představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 23. 7. 2015
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. LADISLAV ADAMEC, CSc. - člen představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 7. 2. 2017
Ing. DRAHOMÍR JELEČEK - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 30. 11. 2016
od 22. 1. 2014 do 9. 10. 2014
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 31. 8. 2010
od 22. 1. 2014 do 9. 10. 2014
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 12. 8. 2013
FRANTIŠEK DOKULIL
Třebíč - Nové Dvory, Fr. Hrubína, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 10. 8. 2012 do 9. 10. 2014
Ing. Drahomír Jeleček - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012
od 14. 10. 2010 do 22. 1. 2014
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 31. 8. 2010
od 14. 10. 2010 do 22. 1. 2014
Ing. Martina Rusňáková - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 14. 10. 2010 do 9. 10. 2014
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 4. 11. 2008 do 10. 8. 2012
Ing. Květoslav Krátký - člen představenstva
Svitávka, J. Čejky 248
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 1. 1. 2012
od 4. 11. 2008 do 12. 8. 2013
Ing. František Dokulil - místopředseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. Josef Palko - Místopředseda představenstva
Třebíč, M. Majerové 720
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 30. 9. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 30. 9. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. Pavel Chmelík - Člen představenstva
Svitavy, Kapitána Nálepky 16
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 21. 8. 2008
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany u Prahy, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 19. 9. 2003 do 6. 8. 2005
Ing. Pavel Chmelík - Člen představenstva
Svitavy, Kapitána Nálepky 16
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 8. 6. 2005
od 14. 3. 2003 do 19. 9. 2003
Ing. Karel Svoboda - Člen představenstva
Svitavy, Kijevská 13a
den vzniku členství: 16. 5. 2002
od 21. 6. 2002 do 6. 8. 2005
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany u Prahy, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 21. 6. 2002
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Praha 4, Klírova 1916
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 1. 9. 1998 do 3. 8. 2000
Ing. Andrea Paslerová - Člen představenstva
Říčany, Na Vyhlídce 1891
od 14. 10. 1997 do 3. 8. 2000
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 14. 10. 1997 do 14. 3. 2003
Ing. Josef Vejrosta - Člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 1459/48
den vzniku členství: 18. 5. 2000
od 14. 10. 1997 do 6. 8. 2005
Ing. Josef Palko - Místopředseda představenstva
Třebíč, M. Majerové 720
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 11. 11. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Petr Babulík - Předseda představenstva
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634
od 11. 11. 1996 do 1. 9. 1998
Ing. Andrea Paslerová - Člen představenstva
Praha 10, Frostova 339
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Petr Babulík - Člen představenstva
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Josef Knížek - Předseda představenstva
Praha 1, Vodičkova 707/37
od 15. 1. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Pavel Kusý - Místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 15. 1. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavy, Větrná 21
od 15. 1. 1996 do 6. 8. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 9. 1. 1996 do 15. 1. 1996
Ing. Josef Knížek - Člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 707/37
od 15. 9. 1995 do 15. 1. 1996
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavy, Větrná 21
od 15. 9. 1995 do 15. 1. 1996
Ing. Miloslav Dušek - Člen představenstva
Praha 8, Famfulíkova 1148/3
od 6. 12. 1994 do 15. 1. 1996
Jaroslav Vavřina - Člen představenstva
Přelouč, Pražská 1427
od 27. 4. 1993 do 6. 12. 1994
Zdeněk Šikula - Člen představenstva
Žďár n.Sázavou, nám. Republiky 23
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavz, Větrná 21
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Ing. Miroslav Dušek - Člen představenstva
Praha 8, Famfulíkova 1148/3
od 27. 4. 1993 do 9. 1. 1996
Ing. Miroslav Matejov - Člen představenstva
Topolčany, Sedmikráskova 2791
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Pavel Kusý - Předseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Vladimír Havlůj, CSc. - Místopředseda představenstva
Praha 4, Zárubova 4
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Zdeněk Kroča - Člen představenstva
Zlín, Družstevní 4506
od 30. 3. 1992 do 27. 4. 1993
Ing. Miroslav Hájek - člen představenstva
Řevničov, č. 305, PSČ 270 54
od 26. 6. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Pavel Kusý - předseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 26. 6. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Jaroslav Vondra - místopředseda představenstva
Svitavy, E.Beneše 10
od 15. 3. 1991 do 30. 3. 1992
Ing. Antonín Černý, Csc. - člen představenstva
Praha 7, Dělnická 45/336
od 15. 3. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Josef Beneš - člen představenstva
Praha 10, Dűrerova 2169
od 15. 3. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Petr Novotný - člen představenstva
Praha 10, Litvinovova 447
od 24. 6. 2016
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen člen představenstva, který vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti.
od 8. 4. 2014 do 24. 6. 2016
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání.
od 15. 1. 1996 do 8. 4. 2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni.
od 9. 1. 1996 do 15. 1. 1996
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 15. 10. 2017
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014
od 13. 10. 2017
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 31. 8. 2016 do 13. 10. 2017
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 31. 7. 2015 do 15. 10. 2017
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014
od 23. 7. 2015
LUBOŠ STODOLA
Svitavy - Předměstí, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 19. 11. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
LUBOŠ STODOLA - člen dozorčí rady
Svitavy - Předměstí, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 6. 5. 2010 - 6. 5. 2015
od 9. 10. 2014 do 31. 8. 2016
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 1. 9. 2013 do 9. 10. 2014
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
od 21. 7. 2011 do 9. 10. 2014
Mgr. Klára Starostová - člen dozorčí rady
Praha 7 - Bubeneč, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 30. 7. 2014
od 14. 10. 2010 do 21. 7. 2011
Ing. Dagmar Roušarová - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Husova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 16. 6. 2011
od 4. 6. 2010 do 9. 10. 2014
Luboš Stodola - člen dozorčí rady
Svitavy, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 6. 5. 2010
od 4. 11. 2008 do 1. 9. 2013
Ing. Martin Adamec - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 997/19
den vzniku členství: 3. 10. 2008
den vzniku funkce: 3. 10. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. František Dokulil - Předseda dozorčí rady
Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 3. 10. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 3. 10. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 6. 2010
Jaroslav Štefka - Člen dozorčí rady
Koclířov, 47
den vzniku členství: 28. 4. 2005 - 6. 5. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Dagmar Roušarová - Člen dozorčí rady
Říčany, Husova 260
den vzniku členství: 8. 6. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. František Dokulil - Předseda dozorčí rady
Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. Dagmar Roušarová - Člen dozorčí rady
Říčany, Husova 260
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
František Šudoma - Člen dozorčí rady
Svitavy, Myslbekova 5
den vzniku členství: 26. 4. 2000 - 26. 4. 2005
od 14. 10. 1997 do 3. 8. 2000
Ing. Martina Rusňáková - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Klírova 1916
od 11. 11. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Jan Halouska - Předseda dozorčí rady
Praha, Horňátecká 791/18
od 11. 11. 1996 do 3. 8. 2000
Dana Lorencová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. František Petlach - Člen dozorčí rady
Praha 5, Kroupova 10
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Jaroslav Štípek - Předseda dozorčí rady
Stará Boleslav, Vrchlického 755
od 15. 9. 1995 do 3. 8. 2000
Jaroslav Dittrich - Člen dozorčí rady
Svitavy, Žižkova 19
od 6. 12. 1994 do 15. 1. 1996
Ing. Petr Vacek - Předseda dozorčí rady
Litomyšl, Mařákova 1113
od 27. 4. 1993 do 6. 12. 1994
Ing. Václav Talíř - Předseda dozorčí rady
Svitavy, Bří Čapků 15
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Jaroslav Dittrich - Člen dozorčí rady
Svitavz, Žižkova 19
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Libor Olehla - Člen dozorčí rady
Pustá Rybná, 120
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

19. 7. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

Připravit pas, koupit plavky a vyměnit valuty. Před odjezdem na dovolenou se toho musí hodně stihnout, proto není divu, když člověk občas něco opomene. Co dělat, když kvůli cestovní horečce zapomenete na cestovní pojištění, prodloužíte si dovolenou nebo si pojistku omylem sjednáte na kratší dobu? Poradíme.

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

19. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí peníze, když je necháte na rok nebo na dva spát na termínovaném vkladu.

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

18. 7. 2018 | Když se řekne | Monika Veselíková | 3 komentáře

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

Cashback funguje v Česku několik let, velké oblibě se ale netěší. Karetní společnosti proto přichystaly změny. Co konkrétně je od července jinak a kdy se může cashback hodit? Poradíme.

Okamžitá výpověď. Z bytu tak rychle jako z práce nevyletíte

18. 7. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 4 komentáře

Okamžitá výpověď. Z bytu tak rychle jako z práce nevyletíte

Že můžete dostat okamžitou výpověď z práce, to asi víte, lemplové si možná vybaví i číslo paragrafu. Okamžitá výpověď z bytu, kterou přinesl nový občanský zákoník v roce 2014, v obecném povědomí ještě tak nezakotvila. Nehledě na to, že to s tou okamžitostí není tak žhavé.

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

17. 7. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-18
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-76
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-97
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-340
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-389
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 664,00 Kč
Expobank CZ 2 661,50 Kč
Česká spořitelna 2 706,00 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 716,67 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,60 Kč
Raiffeisenbank 2 782,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Největší problém zplodit dítě mají dvacetiletá a čtyřicátník

Největší problém zplodit dítě mají dvacetiletá a čtyřicátník

Veřejnost měla dlouhá desetiletí za to, že problém s neplodností se týká hlavně žen. Pro...více

Proč z dcery, jež mluví s Alexou, roste „nepříčetná kráva“

Proč z dcery, jež mluví s Alexou, roste „nepříčetná kráva“

„Alexo, prdni si!“ hlaholí sedmiletá dvojčata, zatímco rodiče a návštěva je pobaveně pozorují....více

Na sociálních sítích zoufale chybí kritické myšlení, říká Tomáš Klus

Na sociálních sítích zoufale chybí kritické myšlení, říká Tomáš Klus

S Tomášem Klusem jsme se sešli v Kavárně, co hledá jméno. Protože jsme tam oba skoro doma,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dosáhnu na hypoteku sám?
Poradna > Hypoteční úvěr > Dosáhnu na hypoteku sám?

Otázka: Dobrý den, Je mi 25 a průměrná výše platu je 20 050,-. Mám šanci dostat hypotéku na nemovitost v hodnotě 2 300 000,-. Banka by chtěla abych měl našetřeno 15 procent + 4 procenta z daně z nemovitosti...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.