Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TOS Svitavy,a.s.
IČO: 15034020

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 3. 1991
Obchodní firma
od 15. 3. 1991

TOS Svitavy,a.s.

Sídlo
od 8. 4. 2014 do 7. 8. 2017
Svitavy, Říční , PSČ 568 02
od 15. 3. 1991 do 8. 4. 2014
Svitavy, Říční 1, PSČ 568 17
IČO
od 15. 3. 1991

15034020

Identifikátor datové schránky:k8kch7j
Právní forma
od 15. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka131 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 8. 4. 2014
- - obráběčství
od 8. 4. 2014
- - zámečnictví, nástrojářství
od 8. 4. 2014
- - kovářství, podkovářství
od 8. 4. 2014
- - truhlářství, podlahářství
od 8. 4. 2014
- - malířství, lakýrnictví a natěračství
od 8. 4. 2014
- - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 4. 2014
- - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 2. 7. 2004 do 8. 4. 2014
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 21. 6. 2002 do 8. 4. 2014
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 21. 6. 2002 do 8. 4. 2014
- nástrojářství
od 6. 12. 1994 do 1. 9. 1998
- - provozování nestátního zdravotnického zařízení rehabilitační péče
od 31. 12. 1992 do 6. 12. 1994
- - slévání železných i neželezných obecných kovů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - kovoobrábění
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - zámečnictví
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - výroba nástrojů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - kovářství
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - truhlářství
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - automatizované zpracování dat
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - projekční činnost v oborech upínacího nářadí a dřevoobráběcích strojů
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - zprostředkovatelská činnost
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - práce lakýrnické
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1992 do 8. 4. 2014
- - pronájem nemovitostí spojený s poskytováním i jiných než základních služeb
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- § 6 odst. 1 písm. a/, c/ zák.č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- - broušení a leštění kovů (s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých zahraničím, ve znění zákona č.102/1988 Sb. v tomto rozsahu: nástrojů 1.Poskytování služeb italskému sdružení Delmac s.p.a. Thiene formou: a)provozování konsifnačního skladu náhradních dílů sdružených firem Delmac s.p.a. b)zajišťování předprodejního a garančního servisu na strojích a zařízeních pro sdružení firem Delmac s.p.a. 2.Dovoz náhradních dílů z konsignačního skladu na stroje a zařízení sdružených firem Celmac s.p.a.
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- a)vývoj, výroba a odbyt obráběcích strojů, dřevoobráběcích strojů, mechani
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- - stavba strojů s mechanickým pohonem začních zařízení a linek z těchto výrobků sestavených, včetně jejich příslušenství a náhradních dílů, vývoj, výroba upínacího nářadí - sklíčidel, nástrojů, nářadí, měřidel včetně příslušenství a náhradních dílů, výroba strojírenské metalurgie, modelů, přípravků, elektrotechnických a strojírenských celků, kompletujících výrobků hlavních oborů b)zahraničně obchodní činnost související s hlavním předmětem podnikání a Podle dopisu FMZO ze dne 19.4.1990, č.j. 6/400/63/90, poř.č.0477 uděluje se organizaci TOS Svitavy povolení k zahraničně obchodní činnosti podle
Předmět činnosti
od 8. 4. 2014
- - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 28. 12. 2015 do 10. 2. 2016
- Valná hromada schválila: 1.Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 20 131 380,-- Kč (slovy: dvacet -milionů sto třicet jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávajících 16 468 620,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc šest setdvacet k orun českých) na 36 600 000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 335 523 (tři sta třicet pět tisíc pět set dvacet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, s nominální hodnotou každé akcie 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné p apíry. 3.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 4.První kolo úpisu se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů. 5.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo): a)V prvním kole úpisu budou všechny nové akcie, tj. 335 523 (třistatřicet pět tisíc pětset dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých) na jednu akcii, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. b)Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po současném uveřejnění informace o Přednostním právu v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.tos.cz a v Obchodním věstníku. c)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. d)Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun (šedesát korun českých) připadá podíl 1,222 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. e)Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 60,-- Kč (šedesát korun českých), upisuje se 335 523 (třista třicet pět tisíc pětset dvacet tři) kmenových akcií na jméno. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé akcie je 60,-- Kč (šedesát korun českých). f)Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo poprvé uplatněno, tj. den následující po datu uveřejnění informace o Přednostním právu současně v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. g)Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., č. ú. 486xxxx, ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů od uplynutí lhůty k upisování akcií s v yužitím přednostního práva dle odst. 4.b) výše. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na uvedený účet. 6.Druhé kolo úpisu se uskuteční bez využití přednostního práva. 7.Vyloučení přednostního práva: a)Pro druhé kolo úpisu se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů Společnosti, které budou úp isem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů Společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje Společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. b)Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému Společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. c)Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na u zavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. d)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. e) Emisní kurs akcie je 60 Kč (šedesát korun českých). 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 9.Emisní kurs nově upisovaných akcií v druhém kole bude splacen výhradně započtením celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností, v nominální hodnotě 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), která představuje nesplacenou část j istiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 20. 9. 2005 a na základě žádosti o čerpání úvěru ze dne 20. 9. 2005, s pohledávkou Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a)Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. b)Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. c)Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za Společností s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu. 11.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871 za společností TOS Svitavy,a.s., se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 1 5034020, specifikované v bodě 9 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TOS Svitavy,a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 12.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.
od 8. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 11. 1996 do 8. 4. 2014
- ost. údaje - akcie ------------------ - Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
od 27. 4. 1993 do 8. 4. 2014
- Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.1.1993.
od 31. 12. 1992 do 6. 12. 1994
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 274.477.000,--. Je rozvrženo na 274.477 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--.
od 31. 12. 1992 do 9. 1. 1996
- Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 27. 8. 1991 do 31. 12. 1992
- Základní kapitál: Celková výše základního kapitálu činí 240.751 000,-Kčs. Je na něj vydána jedna akcie o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a jedna akcie o nominální hodnotě 240.651.000,-Kčs. Akcie společnosti zní na jméno.V základním kapitálu není provedeno ocenění pozemku. Základní kapitál společnosti je veden u Komerční banky ve Svitavách, č.ú. 1304-591.
od 19. 4. 1991 do 8. 4. 2014
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech akciovým plánem ze dne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatelem. Rozhodnutí ministra průmyslu České rep. ze dne 22.3.1991 č.147/1991 a dodatku č.1 ke stanovám mění čl.I, V a VII A:
od 15. 3. 1991 do 31. 12. 1992
- Zastupování : Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
Kapitál
od 10. 2. 2016
Základní kapitál 36 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 11. 2014 do 10. 2. 2016
Základní kapitál 16 468 620 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 6. 2002 do 19. 11. 2014
Základní kapitál 274 477 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 1994 do 21. 6. 2002
Základní kapitál 274 477 000 Kč
od 10. 2. 2016
Akcie na jméno 60, počet akcií: 335 523 v zaknihované podobě.
od 19. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 60, počet akcií: 274 477 v zaknihované podobě.
od 8. 4. 2014 do 19. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 274 477 v zaknihované podobě.
od 6. 12. 1994 do 8. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 274 477.
Statutární orgán
od 10. 10. 2018
Ing. FRANTIŠEK DOKULIL - Člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Fr. Hrubína, PSČ 674 01
den vzniku členství: 21. 6. 2018
den vzniku funkce: 21. 6. 2018
od 7. 2. 2017
OLDŘICH JACHAN - člen představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 12. 12. 2016
od 23. 7. 2015
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2015
od 23. 7. 2015
Ing. LADISLAV ADAMEC, CSc. - člen představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 23. 7. 2015
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
Ing. LADISLAV ADAMEC, CSc. - člen představenstva
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 24. 6. 2015
od 9. 10. 2014 do 7. 2. 2017
Ing. DRAHOMÍR JELEČEK - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 30. 11. 2016
od 22. 1. 2014 do 9. 10. 2014
Ing. JAN HALOUSKA - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 31. 8. 2010
od 22. 1. 2014 do 9. 10. 2014
Ing. MARTINA RUSŇÁKOVÁ - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 12. 8. 2013 do 10. 10. 2018
FRANTIŠEK DOKULIL
Třebíč - Nové Dvory, Fr. Hrubína, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 21. 6. 2018
den vzniku funkce: 18. 6. 2013 - 21. 6. 2018
od 10. 8. 2012 do 9. 10. 2014
Ing. Drahomír Jeleček - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Kpt. Jaroše, PSČ 674 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012
od 14. 10. 2010 do 22. 1. 2014
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 31. 8. 2010
od 14. 10. 2010 do 22. 1. 2014
Ing. Martina Rusňáková - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 14. 10. 2010 do 9. 10. 2014
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010
od 4. 11. 2008 do 10. 8. 2012
Ing. Květoslav Krátký - člen představenstva
Svitávka, J. Čejky 248
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 1. 1. 2012
od 4. 11. 2008 do 12. 8. 2013
Ing. František Dokulil - místopředseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. Josef Palko - Místopředseda představenstva
Třebíč, M. Majerové 720
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 30. 9. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 30. 9. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. Pavel Chmelík - Člen představenstva
Svitavy, Kapitána Nálepky 16
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 21. 8. 2008
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany u Prahy, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 31. 8. 2010
od 19. 9. 2003 do 6. 8. 2005
Ing. Pavel Chmelík - Člen představenstva
Svitavy, Kapitána Nálepky 16
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 8. 6. 2005
od 14. 3. 2003 do 19. 9. 2003
Ing. Karel Svoboda - Člen představenstva
Svitavy, Kijevská 13a
den vzniku členství: 16. 5. 2002
od 21. 6. 2002 do 6. 8. 2005
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Říčany u Prahy, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 21. 6. 2002
Ing. Martina Rusňáková - Člen představenstva
Praha 4, Klírova 1916
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 1. 9. 1998 do 3. 8. 2000
Ing. Andrea Paslerová - Člen představenstva
Říčany, Na Vyhlídce 1891
od 14. 10. 1997 do 3. 8. 2000
Ing. Jan Halouska - Předseda představenstva
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 14. 10. 1997 do 14. 3. 2003
Ing. Josef Vejrosta - Člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 1459/48
den vzniku členství: 18. 5. 2000
od 14. 10. 1997 do 6. 8. 2005
Ing. Josef Palko - Místopředseda představenstva
Třebíč, M. Majerové 720
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 11. 11. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Petr Babulík - Předseda představenstva
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634
od 11. 11. 1996 do 1. 9. 1998
Ing. Andrea Paslerová - Člen představenstva
Praha 10, Frostova 339
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Petr Babulík - Člen představenstva
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Josef Knížek - Předseda představenstva
Praha 1, Vodičkova 707/37
od 15. 1. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Pavel Kusý - Místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 15. 1. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavy, Větrná 21
od 15. 1. 1996 do 6. 8. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - Člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 9. 1. 1996 do 15. 1. 1996
Ing. Josef Knížek - Člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 707/37
od 15. 9. 1995 do 15. 1. 1996
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavy, Větrná 21
od 15. 9. 1995 do 15. 1. 1996
Ing. Miloslav Dušek - Člen představenstva
Praha 8, Famfulíkova 1148/3
od 6. 12. 1994 do 15. 1. 1996
Jaroslav Vavřina - Člen představenstva
Přelouč, Pražská 1427
od 27. 4. 1993 do 6. 12. 1994
Zdeněk Šikula - Člen představenstva
Žďár n.Sázavou, nám. Republiky 23
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Ing. Pavel Pachovský - Člen představenstva
Svitavz, Větrná 21
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Ing. Miroslav Dušek - Člen představenstva
Praha 8, Famfulíkova 1148/3
od 27. 4. 1993 do 9. 1. 1996
Ing. Miroslav Matejov - Člen představenstva
Topolčany, Sedmikráskova 2791
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Pavel Kusý - Předseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Vladimír Havlůj, CSc. - Místopředseda představenstva
Praha 4, Zárubova 4
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Zdeněk Kroča - Člen představenstva
Zlín, Družstevní 4506
od 30. 3. 1992 do 27. 4. 1993
Ing. Miroslav Hájek - člen představenstva
Řevničov, č. 305, PSČ 270 54
od 26. 6. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Pavel Kusý - předseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 987
od 26. 6. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Jaroslav Vondra - místopředseda představenstva
Svitavy, E.Beneše 10
od 15. 3. 1991 do 30. 3. 1992
Ing. Antonín Černý, Csc. - člen představenstva
Praha 7, Dělnická 45/336
od 15. 3. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Josef Beneš - člen představenstva
Praha 10, Dűrerova 2169
od 15. 3. 1991 do 27. 4. 1993
Ing. Petr Novotný - člen představenstva
Praha 10, Litvinovova 447
od 24. 6. 2016
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen člen představenstva, který vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti.
od 8. 4. 2014 do 24. 6. 2016
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání.
od 15. 1. 1996 do 8. 4. 2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni.
od 9. 1. 1996 do 15. 1. 1996
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 8. 4. 2020
Mgr. Ing. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 10. 2019
od 10. 10. 2018
Ing. MARTIN ADAMEC - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 6. 2018
den vzniku funkce: 21. 6. 2018
od 15. 10. 2017 do 8. 4. 2020
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014 - 31. 10. 2019
od 13. 10. 2017 do 10. 10. 2018
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Mydlářka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 21. 6. 2018
den vzniku funkce: 18. 6. 2013 - 21. 6. 2018
od 31. 8. 2016 do 13. 10. 2017
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 31. 7. 2015 do 15. 10. 2017
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Zelená, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014
od 23. 7. 2015
LUBOŠ STODOLA
Svitavy - Předměstí, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 24. 6. 2015
od 19. 11. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. Mgr. JANA ADAMCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 10. 2014
od 9. 10. 2014 do 23. 7. 2015
LUBOŠ STODOLA - člen dozorčí rady
Svitavy - Předměstí, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 6. 5. 2010 - 6. 5. 2015
od 9. 10. 2014 do 31. 8. 2016
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2013
od 1. 9. 2013 do 9. 10. 2014
Ing. MARTIN ADAMEC - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám, PSČ 155 00
den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 10. 2008 - 18. 6. 2013
od 21. 7. 2011 do 9. 10. 2014
Mgr. Klára Starostová - člen dozorčí rady
Praha 7 - Bubeneč, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 30. 7. 2014
od 14. 10. 2010 do 21. 7. 2011
Ing. Dagmar Roušarová - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Husova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 16. 6. 2011
od 4. 6. 2010 do 9. 10. 2014
Luboš Stodola - člen dozorčí rady
Svitavy, Bratří Čapků, PSČ 568 02
den vzniku členství: 6. 5. 2010
od 4. 11. 2008 do 1. 9. 2013
Ing. Martin Adamec - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 997/19
den vzniku členství: 3. 10. 2008
den vzniku funkce: 3. 10. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 11. 2008
Ing. František Dokulil - Předseda dozorčí rady
Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 8. 6. 2005 - 3. 10. 2008
den vzniku funkce: 8. 6. 2005 - 3. 10. 2008
od 6. 8. 2005 do 4. 6. 2010
Jaroslav Štefka - Člen dozorčí rady
Koclířov, 47
den vzniku členství: 28. 4. 2005 - 6. 5. 2010
od 6. 8. 2005 do 14. 10. 2010
Ing. Dagmar Roušarová - Člen dozorčí rady
Říčany, Husova 260
den vzniku členství: 8. 6. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. František Dokulil - Předseda dozorčí rady
Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína 739/3
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
Ing. Dagmar Roušarová - Člen dozorčí rady
Říčany, Husova 260
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 18. 5. 2005
od 3. 8. 2000 do 6. 8. 2005
František Šudoma - Člen dozorčí rady
Svitavy, Myslbekova 5
den vzniku členství: 26. 4. 2000 - 26. 4. 2005
od 14. 10. 1997 do 3. 8. 2000
Ing. Martina Rusňáková - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Klírova 1916
od 11. 11. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Jan Halouska - Předseda dozorčí rady
Praha, Horňátecká 791/18
od 11. 11. 1996 do 3. 8. 2000
Dana Lorencová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. František Petlach - Člen dozorčí rady
Praha 5, Kroupova 10
od 15. 1. 1996 do 11. 11. 1996
Ing. Jaroslav Štípek - Předseda dozorčí rady
Stará Boleslav, Vrchlického 755
od 15. 9. 1995 do 3. 8. 2000
Jaroslav Dittrich - Člen dozorčí rady
Svitavy, Žižkova 19
od 6. 12. 1994 do 15. 1. 1996
Ing. Petr Vacek - Předseda dozorčí rady
Litomyšl, Mařákova 1113
od 27. 4. 1993 do 6. 12. 1994
Ing. Václav Talíř - Předseda dozorčí rady
Svitavy, Bří Čapků 15
od 27. 4. 1993 do 15. 9. 1995
Jaroslav Dittrich - Člen dozorčí rady
Svitavz, Žižkova 19
od 27. 4. 1993 do 15. 1. 1996
Ing. Libor Olehla - Člen dozorčí rady
Pustá Rybná, 120
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+7
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

-18
+
-
3.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-24
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-88
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-128
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services