Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FOSPOL a.s.
IČO: 15053628 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 10. 1991
Datum zániku1. 1. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2013

FOSPOL a.s.

od 18. 8. 2000 do 1. 1. 2003

FOSPOL v.o.s.

od 16. 10. 1991 do 18. 8. 2000

FOSPOL, veřejná obchodní společnost

Sídlo
od 29. 4. 2002 do 25. 3. 2010
Prachovice, Tovární 302, PSČ 538 04
od 16. 10. 1991 do 29. 4. 2002
Prachovice,
IČO
od 16. 10. 1991 do 1. 1. 2013

15053628

DIČ

CZ15053628

Právní forma
od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2013
Akciová společnost
od 16. 10. 1991 do 1. 1. 2003
Veřejná obchodní společnost
Spisová značka2277 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 3. 7. 2007 do 1. 1. 2013
- Opravy pracovních strojů
od 5. 10. 2004 do 1. 1. 2013
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 5. 10. 2004 do 1. 1. 2013
- Činnost prováděná hornickýcm způsobem
od 12. 7. 2003 do 5. 10. 2004
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 12. 7. 2003 do 1. 1. 2013
- Zemní práce
od 12. 7. 2003 do 1. 1. 2013
- Nákup a prodej výbušnin
od 12. 7. 2003 do 1. 1. 2013
- Skladování výbušnin
od 5. 2. 1998 do 1. 1. 2013
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 5. 2. 1998 do 1. 1. 2013
- Silniční motorová doprava nákladní
od 8. 10. 1996 do 1. 1. 2013
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 11. 1994 do 1. 1. 2013
- Hornická činnost
od 23. 11. 1994 do 1. 1. 2013
- Autopůjčovna
od 23. 11. 1994 do 1. 1. 2013
- Ubytovací služby v ubytovacím zařízení kategorie pension včetně provozování hostinské činnosti v tomto zařízení
od 21. 1. 1993 do 5. 2. 1998
- Demolice a zemní práce
od 21. 1. 1993 do 5. 2. 1998
- Silniční motorová doprava
od 21. 1. 1993 do 29. 4. 2002
- Provádění průmyslových staveb
od 21. 1. 1993 do 1. 1. 2013
- Provádění trhacích prací
od 16. 10. 1991 do 21. 1. 1993
- Trhací práce, destrukce všeho druhu a s tím související práce vrtací
od 16. 10. 1991 do 21. 1. 1993
- Stavební práce charakteru hlavní stavební výroby
od 16. 10. 1991 do 21. 1. 1993
- Obchodní činnost související s předchozími činnostmi, prováděná v souladu s čs. právními předpisy
od 16. 10. 1991 do 21. 1. 1993
- V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2013
- Vymazává se ke dni 1. ledna 2013, nabyde-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové obchodní společnost FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758 , PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, vedená v oddílu B, vložka č. 2277. Právní důvod výmazu: společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedené m Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložka č. 1828.
od 27. 12. 2007 do 30. 1. 2008
- U S N E S E N Í o zvýšení základního kapitálu společnosti FOSPOL a.s., upsáním nových akcií ze dne 7.12.2007 tohoto obsahu: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 27.000.000,- Kč, slovy: davcet sedm miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 27.000.000,- Kč, slovy: dvacet sedm miliónů korun českých. Upisované akcie: Celkový počet: 27 kusů Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 3. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem společností Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581 na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. 4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií: 4.1. Místo pro upisování akcií: Prachovice, Tovární 302, PSČ 538 04, sekretariát ředitele. 4.2. Lhůta pro upisování akií: 30, slovy: třicet, dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 4.3. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem, tj. níže uvedeným majetkem - částí podniku, ve lhůtě do 15, slovy: patnácti, dnů od upsání akcií, v sídle společn osti Pardubice, Semtín 107, a to podle § 60 odst. 2 obch. zák. 6. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce: 6.1. Nepeněžitý vklad je tvořen částí podniku, a to samostatně hospodařícím střediskem SVTP společnosti Explosia a.s. Středisko SVTP tvoří provozně, ekonomicky a účetně samostatnou jednotku společnosti Explosia a.s., která je oddělitelná. K části podniku společnosti Explosia a.s., středisku SVTP v katastrálním území Chotěboř náleží: a) nemovitý majetek: - budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/7 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, sloužící jako vrátnice s kanceláří, šatna a sociální zařízení, - budova bez čp/če se způsobem využití průmyslový objekt na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/9 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, sloužící jako sklad výbušnin a rozněcovadel, - budova bez čp/če se způsobem využití průmyslový objekt na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/8 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, sloužící jako sklad z dřevěné konstrukce a přís třešek ke garážování, - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/7 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/9 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/8 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území a obec Chotěboř, - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v podobě parcely parcelního čísla 2020/5 - ostatní plocha, katastrální území a obec Chotěboř. Příslušenstvím nemovitostí jsou venkovní úpravy, tj. přípojky, jímka, zpevněné plochy betonové, asfaltové, oplocení areálu včetně plotových vrat, opěrné zdi betonové a rampa u skladu výbušnin. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 3083 pro katastrální území a obec Chotěboř. b) movitý majetek sloužící k podnikatelské činnosti hospodářského střediska SVTP, oběžná a stálá aktiva a závazky, vše specifikováno v seznamu majetku, který tvoří přílohu notářského zápisu, a to: - soubory movitých věcí, - technologické soubory, - stroje a přístroje sloužící k podnikatelské činnosti, - ostatní majetek potřebný k podnikání, tj. dopravní prostředky a jiný majetek, - drobný dlouhodobý hmotný majetek sloužící k podnikatelské činnosti, - oběžná a stálá aktiva, - závazky vzniklé z podnikání hospodářského střediska SVTP. Dále práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vyplývajících z pracovních smluv a seznamu zaměstnanců, který je přílohou notářského zápisu. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 971-19/07 ze dne 19.11.2007 znalcem panem Ing. Josefem Kosi nkou, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích č.j. 2Nc 1217/2007-6 ze dne 25.10.2007, které nabylo právní moci dne 15.11.2007, částkou celkem ve výši 27.000.000,- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun čes kých. 6.2. Za uvedený peněžitý vklad budou vydány tyto akcie: Počet: 27 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých Druh: kmenová Forma: na jméno Podoba: listinná 6.3. Pro účely úpisu nových akcií k navýšení základního kapitálu se použije nepeněžitý vklad v hodnotě 27.000.000,- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých.
od 26. 9. 2003 do 26. 11. 2003
- U S N E S E N Í Mimořádná valná hromada obchodní společnosti FOSPOL a.s., se sídlem Prachovice, Tovární 302, PSČ 538 04, IČ: 15 05 36 28, přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií podle ustan. § 203 obch. zák. tohoto obsahu: 1) Základní kapitál se zvyšuje o částku: 1 000.000,-- Kč, slovy: jeden milión korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Upisované akcie: Počet akcií: 100 kusů Jmenovitá hodnota akcií: 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 3) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií 3.1. Všechny nové akcie budou akcionáři upsány s využitím přednostního práva v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti podle ustan. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a jejich emisní kurs bude splacen v penězích níže uvedeným způsobem. 3.2. Po rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo povinno zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným stanovami oznámit informaci o podmínkách výkonu přednostního práva v rozsahu stanoveném v ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 3.3. Na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze upsat jednu polovinu podílu na nové akcii s jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 3.4. rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, tj. 5, slovy: pátý, den následující po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií v Obchodním věstníku. 4) Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií: 4.1. Místo pro upisování akcií: sídlo akciové společnosti na adrese Prachovice, Tovární 302, v kanceláři představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin. 4.2. Lhůta pro úpis akcií: 15, slovy: patnáct, dnů s počátkem běhu lhůty 5., slovy: pátým, dnem následujícícm po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií v Obchodním věstníku podle ustan. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady podle platných stanov společnosti. 4.3. Emisní kurs akcií činí: 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých 5) Emisní kurs akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet akciové společnosti číslo 13xxxx vedeném u GE CAPITAL BANK a.s., v Pardubicích, nám. Republiky 2686, zřízený pouze pro tento účel podle ustanovení § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po úpisu akcií.
od 1. 1. 2003 do 26. 11. 2003
- Akciová společnost vznikla změnou právní formy společnosti FOSPOL v.o.s., se sídlem Prachovice, Tovární 302, PSČ 538 04, identifikační číslo 15 05 36 28 na základě dohody všech společníků obchodní společnosti FOSPOL v.o.s. ze dne 23.9.2002.
od 23. 11. 1994 do 1. 1. 2003
- Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 14.11.1994.
od 16. 10. 1991 do 1. 1. 2003
- Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 15.10.1991 podle ust. § 106 g) zák. č. 103/90 Sb.
Kapitál
od 30. 1. 2008 do 1. 1. 2013
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 26. 11. 2003 do 30. 1. 2008
Základní kapitál 3 000 000 Kč
od 1. 1. 2003 do 26. 11. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 30. 1. 2008 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27.
od 26. 11. 2003 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 26. 11. 2003 do 1. 1. 2013
v listinné podobě
od 1. 1. 2003 do 26. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 1. 2003 do 26. 11. 2003
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 9. 2012 do 1. 1. 2013
Ing. Robert Macek - předseda představenstva
Všenory, V Americe, PSČ 252 31
den vzniku členství: 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 9. 8. 2012
od 3. 9. 2012 do 1. 1. 2013
Ing. Ladislav Velehradský, Ph.D. - místopředseda představenstva
Pardubice - Trnová, Jiřího Potůčka, PSČ 530 09
den vzniku členství: 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 9. 8. 2012
od 3. 9. 2012 do 1. 1. 2013
Ing. Pavel Diviš - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Labský Palouk, PSČ 530 09
den vzniku členství: 9. 8. 2012
od 14. 6. 2011 do 3. 9. 2012
Ing. Jiří Simandl - místopředseda představenstva
Praha - Dobřichovice, Krajníkova 136/25, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 4. 2009 - 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 18. 5. 2011 - 9. 8. 2012
od 14. 6. 2011 do 3. 9. 2012
Ing. Pavel Mareček - člen představenstva
Slatiňany, T.G.Masaryka, PSČ 538 21
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 9. 8. 2012
od 11. 6. 2009 do 14. 6. 2011
Ing. Jiří Simandl - člen představenstva
Praha - Dobřichovice, Krajníkova 136/25, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 4. 2009
od 27. 12. 2007 do 3. 9. 2012
Ing. David Jung - předseda
Pardubice - Trnová, Jožky Jabůrkové 272, PSČ 530 09
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 16. 2. 2007 - 9. 8. 2012
od 28. 2. 2007 do 14. 6. 2011
Zdeněk Foršt - místopředseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2549, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 16. 2. 2007 - 11. 3. 2011
od 21. 2. 2007 do 28. 2. 2007
Zdeněk Fořt - místopředseda
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2549, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 16. 2. 2007
od 21. 2. 2007 do 27. 12. 2007
Ing. David Jung - předseda
Pardubice - Polabiny, Kosmonautů 241, PSČ 530 09
den vzniku členství: 16. 2. 2007
den vzniku funkce: 16. 2. 2007
od 21. 2. 2007 do 11. 6. 2009
Ing. Bohumír Pospíšil - člen představenstva
Jimramov - Trhonice, 33, PSČ 592 42
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 11. 5. 2009
od 12. 7. 2003 do 21. 2. 2007
Mgr. Petr Foršt - Člen představenstva
Staré Hradiště, Ráby 62, PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 16. 2. 2007
od 1. 1. 2003 do 12. 7. 2003
Mgr. Petr Foršt - Člen představenstva
Pardubice - Trnová, Jožky Jabůrkové 265, PSČ 530 09
den vzniku členství: 1. 1. 2003
od 1. 1. 2003 do 21. 2. 2007
Zdeněk Foršt - Předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého 2549, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 1. 2003
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 16. 2. 2007
od 1. 1. 2003 do 21. 2. 2007
Ing. Petr Kubát - Člen představenstva
Hradec Králové, Ludovíta Štúra 751, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 16. 2. 2007
od 29. 4. 2002 do 1. 1. 2003
Zdeněk Foršt - jednatel
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého čp. 2549, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 16. 10. 1991
od 16. 10. 1991 do 29. 4. 2002
Zdeněk Foršt - Jednatel
Pardubice, Palackého 2549, PSČ 530 02
od 21. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 12. 7. 2003 do 21. 2. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo a to předseda představenstva samostatně nebo další dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo další dva členové představenstva společně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 2003 do 12. 7. 2003
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají společně nejméně dva členové představenstva a to předseda a jeden člen představenstva.
od 16. 10. 1991 do 1. 1. 2003
Zastupování: Společnost zastupuje navenek jednatel.
Dozorčí rada
od 15. 2. 2011 do 3. 9. 2012
Ing. Tomáš Prokop - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Svaté Anežky České, PSČ 530 02
den vzniku členství: 11. 1. 2011 - 9. 8. 2012
od 16. 12. 2009 do 1. 1. 2013
Ing. Lenka Holcová - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2626, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 5. 11. 2009
od 22. 10. 2009 do 15. 2. 2011
Ing. Josef Raboch - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, U Třešňovky 492/1, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 11. 1. 2011
od 22. 10. 2009 do 3. 9. 2012
Ing. Josef Tichý, CSc. - předseda dozorčí rady
Srch, K Olšině 364, PSČ 533 52
den vzniku členství: 30. 4. 2009 - 9. 8. 2012
den vzniku funkce: 4. 9. 2009 - 9. 8. 2012
od 11. 6. 2009 do 22. 10. 2009
Ing. Josef Tichý, CSc. - člen dozorčí rady
Srch, K Olšině 364, PSČ 533 52
den vzniku členství: 30. 4. 2009
od 12. 2. 2009 do 22. 10. 2009
Mgr.Ing. Aleš Doležal - předseda dozorčí rady
Praha - Hloubětín, Mandloňová 838/1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 4. 9. 2009
den vzniku funkce: 5. 1. 2009 - 4. 9. 2009
od 9. 4. 2008 do 16. 12. 2009
Ing. Antonie Dynterová - člen dozorčí rady
Chrudim II, Korbářova 323, PSČ 537 01
den vzniku členství: 4. 10. 2005 - 4. 10. 2009
od 21. 2. 2007 do 9. 4. 2008
Ing. Antonie Dynterová - člen dozorčí rady
Chrudim II, Korbářova 323, PSČ 537 01
den vzniku členství: 1. 1. 2003 - 4. 10. 2005
od 21. 2. 2007 do 12. 2. 2009
Ing. Tomáš Prokop - předseda
Pardubice - Staré Město, Svaté Anežky České 31, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 9. 12. 2008
den vzniku funkce: 16. 2. 2007 - 9. 12. 2008
od 21. 2. 2007 do 11. 6. 2009
Jana Navrátilová - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Kpt. Nálepky 2045, PSČ 530 02
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 11. 5. 2009
od 15. 9. 2005 do 21. 2. 2007
Prof.RNDr. Miloš Karous, Dr.Sc. - člen dozorčí rady
Praha 2, V Cibulkách 5/406, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 5. 2005 - 16. 2. 2007
od 12. 7. 2003 do 21. 2. 2007
JUDr. Jaroslav Mejdr - Člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, U Husova sboru 1918, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 1. 1. 2003 do 12. 7. 2003
JUDr. Jaroslav Mejdr - Člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Blahoutova 643, PSČ 530 12
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 1. 1. 2003 do 15. 9. 2005
Mgr. Štefan Miadik - Člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Jana Zajíce 953, PSČ 530 12
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 1. 1. 2003 do 21. 2. 2007
Ing. Antonie Dynterová - Předseda dozorčí rady
Chrudim II, Korbářova 323, PSČ 537 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2003 - 16. 2. 2007
Společníci s vkladem
od 29. 4. 2002 do 1. 1. 2003
Zdeněk Foršt
Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého čp. 2549, PSČ 530 02
Vklad: err Kč, splaceno
od 29. 4. 2002 do 1. 1. 2003
Ing. Petr Kubát
Hradec Králové, Ludovíta Štúra čp. 751, PSČ 500 02
Vklad: err Kč, splaceno
od 29. 4. 2002 do 1. 1. 2003
Mgr. Petr Foršt
Pardubice - Trnová, Jožky Jabůrkové čp. 265, PSČ 530 09
Vklad: err Kč, splaceno
od 18. 8. 2000 do 29. 4. 2002
Mgr. Petr Foršt
Pardubice - Trnová, Jožky Jabůrkové čp. 265
Vklad: err Kč, splaceno
od 5. 2. 1998 do 18. 8. 2000
Josef Klepetko
Heřmanův Městec, Pokorného 101, PSČ 538 03
Vklad: err Kč, splaceno
od 16. 10. 1991 do 5. 2. 1998
Josef Klepetko
Heřmanův Městec, SNP 783, PSČ 538 03
Vklad: err Kč, splaceno
od 16. 10. 1991 do 29. 4. 2002
Zdeněk Foršt
Pardubice, Palackého 2549, PSČ 530 02
Vklad: err Kč, splaceno
od 16. 10. 1991 do 29. 4. 2002
Ing. Petr Kubát
Hradec Králové, L. Štúra 751
Vklad: err Kč, splaceno
Akcionáři
od 27. 12. 2007 do 1. 1. 2013
Explosia a.s., IČO: 25291581
Pardubice - Semtín, 107, PSČ 530 50
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 678,60 Kč
ČSOB 2 678,60 Kč
Expobank CZ 2 688,30 Kč
Komerční banka 2 700,28 Kč
Česká spořitelna 2 701,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 738,40 Kč
Raiffeisenbank 2 742,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+15
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+7
+
-
3.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

0
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-35
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-40
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services