MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., IČO: 15058069 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. Údaje byly staženy 22. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 15058069. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 15058069 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 3. 1991
Datum zániku10. 8. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 8. 1997 do 10. 8. 2006

MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s.

od 23. 2. 1996 do 5. 8. 1997

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER ŽDÍREC a.s.

od 8. 3. 1991 do 23. 2. 1996

DŘEVOZÁVODY, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 12. 1996 do 11. 12. 2000
Ždírec nad Doubravou, Nádražní 65
od 8. 3. 1991 do 18. 12. 1996
Ždírec nad Doubravou,
IČO
od 8. 3. 1991 do 10. 8. 2006

15058069

DIČ

CZ15058069

Právní forma
od 8. 3. 1991 do 10. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka125 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 5. 5. 1993 do 9. 11. 2001
- pořez dřeva
od 5. 5. 1993 do 9. 11. 2001
- drobná dřevařská výroba
od 5. 5. 1993 do 9. 11. 2001
- broušení kovů /pil/
od 5. 5. 1993 do 10. 8. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 6. 1991 do 5. 5. 1993
- Rozšířený předmět činnosti: -zahraničně obchodní činnost dle celního sazebníku kap. 44, tj.4401-4418 dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné výrobky
od 8. 3. 1991 do 5. 5. 1993
- -pilařská výroba -ostatní dřevařská výroba -obchodní odbytová činnost
Ostatní skutečnosti
od 10. 8. 2006 do 10. 8. 2006
- Vymazává se z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové obchodní společnost MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., se sídlem Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66, PSČ 382 63, IČ 150 58 069, vedená v oddílu B, vložka 125, včetně všech ostatních zapsaných skutečností. Výmaz se provádí po zrušení společnosti bez likvidace a sloučení s nástupnickou společností Stora Enso Timber Planá, s.r.o., se sídlem Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 824, PSČ 348 15, IČ 643 61 179.
od 13. 9. 2005 do 10. 8. 2006
- Mimořádná valná hromada dne 26.8.2005 rozhodla (přijala) usnesení následujícího obsahu: 1. Společnost Stora Enso Timber AG se sídlem Brand 44, 3531 Brand, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem Krems an der Donau FN 175295m je jako vlastník 186 823 (jednoho sta osmdesáti šesti tisíc osmi set dvaceti třech) k usů kmenových listinných akcií na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, (jeden tisíc korun českých) číslo 1070 až 1437, (jeden tisíc sedmdesát až jeden tisíc čtyři sta třicet sedm) 1601 až 16000, (jeden tisíc šest set jedna až šestnáct tis íc) 16559 až 188613, (šestnáct tisíc pět set padesát devět až jedno sto osmdesát osm tisíc šest set třináct) vydaných akciovou společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. se sídlem ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66, IČ 150 58 069 jako hromadná listina číslo 0000 02, (dvě) hlavním akcionářem obchodní společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. se sídlem ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66, IČ 150 58 069, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 125 (dále jen společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍR EC a.s.), neboť jako hlavní akcionář vlastní ve společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,05% (devadesát devět celých pět setin procent) základního kapitálu této společnosti ve smyslu § 183i záko na č. 513/1991 Sb. v platném znění, českého obchodního zákoníku. Společnost Stora Enso Timber AG se nadále označuje jako Hlavní akcionář. 2. Hlavní akcionář prokázal své vlastnické právo k 186 823 (jednomu stu osmdesáti šesti tisícům osmi stům dvaceti třem) kusům kmenových listinných akcií na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, (jeden tisíc korun českých) číslo 1070 až 143 7, (jeden tisíc sedmdesát až jeden tisíc čtyři sta třicet sedm) 1601 až 16000, (jeden tisíc šest set jedna až šestnáct tisíc) 16559 až 188613, (šestnáct tisíc pět set padesát devět až jedno sto osmdesát osm tisíc šest set třináct) vydaným akciovou společn ostí MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. jako hromadná listina číslo 000002 (dvě): - potvrzením auditora, obchodní společností PRICEWATERHOUSECOOPERS ze dne 05.08.2005, (pátého srpna roku dva tisíce pět) kterým nezávislý auditor potvrdil, že ke dni 30.06.2005, (třicátému červnu roku dva tisíce pět) (tj. k rozhodnému dni pro vypracování znaleckého posudku znalcem Zdeňkem Jedličkou č. 4776/286/2005, kterým tento znalec určil hodnotu protiplnění podle § 183i - 183n českého obchodního zákoníku za jednu kmenovou listinou akcii na majitele společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jeden tisíc korun českých), byly akcie vydané společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. v množství 186 823 (jedno sto osmdesát šest tisíc osm set dvacet tři) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, (jeden tisíc korun českých) evidovány v majetku Hlavního akcionáře, - prohlášením Hlavního akcionáře, které Hlavní akcionář učinil na této mimořádné valné hromadě, a kterým potvrdil, že stav akcií vydaných obchodní společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., které vlastní Hlavní akcionář, se ode dne 30.06.2005, (třicátého června r oku dva tisíce pět) ke dni zahájení této mimořádné valné hromady nezměnil. 3. Mimořádná valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i odst. 1, 2, 3 českého obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním kmenovým listinným akciím na majitele vydaným společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., tj. ke všem kmenovým listinným akciím na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, (jeden tisíc korun českých) vydaným společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., které nejsou ke dni zahájení této mimořádné valné hromady ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke všem kmenovým listinným akciím na majitele vydaným společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., které nejsou ke dni zahájení této mimořádné valné hromady ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře ve smyslu § 183l odst. 3 českého ob chodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Kmenové listinné akcie na majitele, vydané společností MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s., které nejsou ke dni zahájení této mimořádné valné hromady ve vlastnictví Hlavního akcionáře, se nadále označují jako Ostatní akcie. 4. Mimořádná valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i odst. 1, 2, 3 českého obchodního zákoníku o tom, že vlastnické právo ke všem Ostatním akciím, přejde na Hlavního akcionáře za protiplnění ve výši 838,- Kč, slovy osm set třicet osm korun českých za jed nu kmenovou listinou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění), tj. ve výši stanovené znalcem Zdeňkem Jedličkou, bytem v Havlíčkově Brodě, Nad Parkem 3411, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Král ové, ze dne 28.11.1996 pod č.j. Spr. 3846/96 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv při podnikatelské činnosti a stanovení hodnoty podniků, číslo znaleckého posudku 4776/286/2005, ze dne 19.07.2005 (devatenáctého července ro ku dva tisíce pět). Mimořádná valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i odst. 1, 2, 3 českého obchodního zákoníku o tom, že Hlavní akcionář poskytne každému akcionáři, který pozbude vlastnické právo k Ostatním akciím v důsledku rozhodnutí této mimořádné valné hromady přechode m vlastnického práva k těmto akciím na Hlavního akcionáře, Protiplnění ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců poté, co akcionář doručí společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. Ostatní akcie, u kterých takto pozbyl vlastnické právo. Protiplnění bude akcionáři zasláno prostřednictvím pošty na adresu, kterou akcionář uvede společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. spolu s předložením Ostatních akcií, u kterých pozbyl vlastnické právo v důsledku rozhodnutí této mimořádné valné hromady. Akcionář, který pozbyl vlastnické právo k  Ostatním akciím v důsledku rozhodnutí této mimořádné valné hromady, předloží Ostatní akcie, u nichž takto pozbyl vlastnické právo, společnosti MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že Ostatní akcie jsou ke dn i přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře zástavou, zástavní právo přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře ve smyslu § 183l odst. 4 zaniká a Hlavní akcionář poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli ve lhůtě a způsobem, tak jak rozhodl a tato mimořádná valná hromada o lhůtě a způsobu vyplacení Protiplnění pro akcionáře.
od 5. 5. 1993 do 10. 8. 2006
- Nové stanovy schválenými valnou hromadou dne 3.9.1992.
od 8. 3. 1991 do 5. 5. 1993
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 100.000.-Kčs, je na něj vydána jedna akcie o stejně nominální hodnotě. Akcie společnosti zní na jméno. Základní kapitál společnosti je ke dni založení složen na účtě u peněžního ústavu.
od 8. 3. 1991 do 15. 6. 1995
- Zastupování : Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř.místopředseda v době nepřítomnosti předsedy vždy jeden člen představenstva.
od 8. 3. 1991 do 10. 8. 2006
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb.o akciových společnostech zakladatelským plánem ze dne 12.2.1991 jednorázově jedním zakladatelem.
Kapitál
od 5. 5. 1993 do 10. 8. 2006
Základní kapitál 188 613 000 Kč
od 14. 3. 2003 do 10. 8. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 188 613.
od 14. 3. 2003 do 10. 8. 2006
v listinné podobě
od 9. 11. 2001 do 14. 3. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 188 613.
od 9. 11. 2001 do 14. 3. 2003
v zaknihované podobě
od 2. 2. 1994 do 9. 11. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 188 613.
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 157 052.
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 955.
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 011.
Statutární orgán
od 6. 12. 2005 do 10. 8. 2006
Mag. Peter Kickinger - předseda představenstva
Krems, Alter Graben 3A, PSČ 350 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 5. 8. 2005
den vzniku funkce: 5. 8. 2005
od 6. 12. 2005 do 10. 8. 2006
František Vomočil - člen představenstva
Svitavy, Rumunská 14, PSČ 568 02
den vzniku členství: 5. 8. 2005
od 6. 12. 2005 do 10. 8. 2006
Pavel Urban - člen představenstva
Ždírec nad Doubravou, Nad Řekou 551, PSČ 582 63
den vzniku členství: 5. 8. 2005
od 24. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Dr. Dieter Kainz - člen představenstva
Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 486
den vzniku členství: 11. 5. 2004
od 14. 3. 2003 do 6. 12. 2005
Mag. Peter Kickinger - Předseda představenstva
Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 486
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 5. 8. 2005
den vzniku funkce: 5. 8. 2002 - 5. 8. 2005
od 14. 3. 2003 do 6. 12. 2005
František Vomočil - Člen představenstva
Svitavy, Rumunská 14
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 5. 8. 2005
od 14. 3. 2003 do 6. 12. 2005
Pavel Urban - Člen představenstva
Ždírec nad Doubravou, Nad Řekou 551
den vzniku členství: 5. 8. 2002 - 5. 8. 2005
od 22. 4. 2002 do 24. 8. 2004
Dr. Dieter Kainz - člen představenstva
Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 486
den vzniku členství: 10. 5. 2001
od 19. 10. 1998 do 22. 4. 2002
Dr. Georg Erlacher - místopředseda představenstva
Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 486
den vzniku členství: 4. 8. 1999 - 10. 5. 2001
od 19. 10. 1998 do 14. 3. 2003
Mag. Peter Kickinger - předseda představenstva
Planá u Mariánských Lázní, Tachovská 486
den vzniku členství: 4. 8. 1999
od 5. 8. 1997 do 19. 10. 1998
Mag. Peter Kickinger - předseda představenstva
Ždírec nad Doubravou, Liběcká 339
od 5. 8. 1997 do 19. 10. 1998
Dr. Georg Erlacher - místopředseda představenstva
Ždírec nad Doubravou, Liběcká 339
od 18. 12. 1996 do 14. 3. 2003
František Vomočil - Člen představenstva
Svitavy, Rumunská 14
den vzniku členství: 4. 8. 1999
od 18. 12. 1996 do 14. 3. 2003
Pavel Urban - Člen představenstva
Ždírec nad Doubravou, Družstevní 403
den vzniku členství: 4. 8. 1999
od 11. 3. 1996 do 18. 12. 1996
Jan Ondráček - Člen představenstva
Chotěboř, Na výsluní 1220
od 11. 3. 1996 do 5. 8. 1997
Mag. Peter Kickinger - předseda představenstva
Praha 2, Francouzská 16
od 23. 2. 1996 do 11. 3. 1996
Mag. Peter Kiskinger - předseda představenstva
Praha 2, Francouzská 16
od 23. 2. 1996 do 5. 8. 1997
Dr. Georg Erlacher - místopředseda představenstva
Praha 2, Francouzská 16
od 15. 6. 1995 do 18. 12. 1996
František Vomočil - Člen představenstva
Svitavy, Rumunská 19
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Jiří Linhart - člen představenstva
Mělník, K mostu 2951
od 10. 5. 1991 do 15. 6. 1995
František Vomočil - člen představenstva
Svitavy, B.Martinů 4
od 10. 5. 1991 do 23. 2. 1996
Jan Ondráček - předseda představenstva
Chotěboř, Na výsluní 1220
od 10. 5. 1991 do 23. 2. 1996
Ing. Jiří Filippi - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Přemyslova 594
od 8. 3. 1991 do 10. 5. 1991
Jiří Čermák - člen představenstva
Kohoutov 5, okr.Havl.Brod,
od 8. 3. 1991 do 10. 5. 1991
Ing. Jiří Filippi - člen představenstva
Hradec Králové, Přemyslova 594
od 8. 3. 1991 do 10. 5. 1991
Jan Ondráček - člen představenstva
Chotěboř, Na výsluní 1220
od 8. 3. 1991 do 5. 5. 1993
Ing. Stanislav Dobrovolný - člen představenstva
Havlíčkův Brod, Sekaniniva 535
od 8. 3. 1991 do 2. 2. 1994
Ing. Jan Ištvánek - člen představenstva
Praha 4, Rakovského 3140
od 9. 11. 2001 do 10. 8. 2006
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti nejméně dva členové představenstva společně.
od 23. 2. 1996 do 9. 11. 2001
Zastupování a podepisování: Společnost zastupují minimálně dva členové představenstva, pokud nebude v konkrétních případech některý člen představenstva písemnou plnou mocí zmocněn ke konkrétním právním úkonům. Za společnost podepisují minimálně dva členové představenstva, pokud nebude v konkrétních případech některý člen představenstva písemnou plnou mocí zmocněn k samostatnému podepisování za společnost. Osoby oprávněné k podepisování se podepisují tak, že ke svému vlastnoručně psanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 15. 6. 1995 do 23. 2. 1996
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Za společnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva nebo ředitel. Prokuristé podepisují tím způsobem, že ke svému podpisu připojí dodatek označující prokuru.
Dozorčí rada
od 24. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Willibald Lindner
Nordweg 40, Zwettl, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 7. 2004
od 24. 8. 2004 do 10. 8. 2006
Martin Mašek
Planá u Mariánských Lázní, Bohušova 786, PSČ 348 15
den vzniku členství: 30. 7. 2004
od 14. 3. 2003 do 24. 8. 2004
Martin Mašek
Planá u Mariánských Lázní, Bohušova 786, PSČ 348 15
den vzniku členství: 29. 7. 1999
od 24. 11. 1999 do 14. 3. 2003
Martin Mašek
Přibyslav, Ronovská 299, PSČ 582 22
den vzniku členství: 29. 7. 1999
od 24. 11. 1999 do 24. 8. 2004
Willibald Lindner
Nordweg 40, Zwettl, Rakouská republika
den vzniku členství: 29. 7. 1999
od 23. 2. 1996 do 24. 11. 1999
Franz Schweighofer
Republik Osterreich, 3531 Brand 44, Rakouská republika
od 23. 2. 1996 do 24. 11. 1999
Gerald Schweighofer
Republik Osterreich, 3531 Brand 44, Rakouská republika
od 15. 6. 1995 do 10. 8. 2006
Ing. Jiří Fidler
Hlinsko v Čechách, Rokycanova 908
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 29. 6. 1994 do 15. 6. 1995
Ing. Michal Vítěz
Hradec Králové, Pod zámečkem 1406
od 2. 2. 1994 do 29. 6. 1994
Ing. Zdeněk Krejčík
Přelouč, Brloh 35
od 2. 2. 1994 do 15. 6. 1995
Ing. Richard Grác
Nitra, Za humnami 45
od 2. 2. 1994 do 23. 2. 1996
Jiří Linhart
Mělník, K mostu 2951
od 2. 2. 1994 do 23. 2. 1996
Ing. Petr Kulhánek
Praha 8, Taussigova 1172
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Ing. Ivan Zikmund
Praha 4, Písnická 756
od 5. 5. 1993 do 2. 2. 1994
Ing. Mikuláš Říha
Hradec Králové, Přemyslova 595
od 5. 5. 1993 do 15. 6. 1995
Ing. Jiří Fidler
Hlinsko v Čechách, Dalimilova 929
Akcionáři
od 6. 12. 2005 do 10. 8. 2006
Stora Enso Timber AG
Brand, 44, PSČ 353 1, Rakouská republika
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+494

+
-
Boleslav Polívka
+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+10

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

0

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-94

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-246

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services