SPORTEN, a.s.
IČO: 15531457

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu6. 3. 1991
Obchodní firma
od 16. 7. 1993

SPORTEN, a.s.

od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993

SPORT EURO NOVA a.s., zkratka: SEN a.s.

Sídlo
od 20. 7. 2000 do 3. 7. 2014
Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347, PSČ 592 31
od 16. 7. 1993 do 20. 7. 2000
Nové Město na Moravě, U Pohledce , PSČ 592 31
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
Nové Město na Moravě, U Pohledce
IČO
od 6. 3. 1991

15531457

DIČ

CZ15531457

Identifikátor datové schránky:758gehs
Právní forma
od 6. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka380 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 7. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 7. 10. 2009
- truhlářství, podlahářství
od 7. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 10. 2009 do 3. 7. 2014
- slévárenství, modelářství
od 23. 6. 2008 do 7. 10. 2009
- kopírovací práce
od 23. 6. 2008 do 7. 10. 2009
- modelářství
od 12. 3. 2003 do 7. 10. 2009
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 20. 7. 2000
- hostinská činnost
od 5. 5. 1997
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 16. 7. 1993 do 5. 5. 1997
- nakládání s odpady
od 16. 7. 1993 do 7. 10. 2009
- výroba lyží
od 16. 7. 1993 do 7. 10. 2009
- výroba dřevařská
od 16. 7. 1993 do 7. 10. 2009
- výroba předmětů z plastů
od 16. 7. 1993 do 7. 10. 2009
- provoz rekreačního zařízení
od 16. 7. 1993 do 7. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- výroba kuchyňských a koupelnových linek
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- prodej výše uvedených výrobků a doplňkových potřeb
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- výroba a prodej tepelné energie, spalování odpadů
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- doplňková montáž elektroinstalačního materiálu a šítí svršků obuvi
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- provozování veřejného stravování
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- provoz rekreačního zařízení
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- výroba lyží
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- výroba zahradního nábytku a doplňků ze dřeva
od 6. 3. 1991 do 16. 7. 1993
- výroba předmětů z plastů
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2014 do 7. 10. 2014
- Valná hromada společnosti konaná dne 18.8.2014 v 11:30 hod., o které byl sepsán notářský zápis Nz 104/2014, N 108/2014 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, nejvýše o částku 134 308 350,- Kč bez připuštění upisování akcií nad tuto částku a s připuštěním upisování pod tuto částku, tj. z částky 4 476 945,- Kč na částku nejvýše 138 785 295,- Kč peněžitým vkladem, takto: Základní kapitál společnosti ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) se zvyšuje o částku 134 308 350,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři milionů tři sta osm tisíc tři sta padesát ko run českých). Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky ve výši 4 476 945,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) nejvýše na částku 138 785 295,- Kč (slovy: jedno sto třicet osm milionů sedm set osmdesá t pět tisíc dvě stě devadesát pět korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Celkově může být vydáno maximálně 186 (jedno sto osmdesát šest) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 75,- Kč (sedmdesát pět korun českých), 55 046 (padesát pět tisíc čtyřicet šest) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 150,- Kč (jedno sto padesát korun českých) a 84 025 (osmdesát čtyři tisíce dvacet pět) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých). Všechny nově vydávané akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány v listin né podobě (dále jen také nové akcie). Úpis nových akcií bude probíhat jako jednokolový, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dá le upisovány. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z článku XIX (Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu), bod 2 stanov společnosti, neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, nemají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu původní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje třicetinásobek jmenovité hodnoty původní akcie společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií, je samostatně převoditelné se souhlasem představenstva, shodně s tím, jak lze převádět i kmenové akcie společnosti. Emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě nových akcií, tedy nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do tří pracovních dnů od upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2110xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014 do 31. 1. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 1. 2014 do 11. 6. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti SPORTEN, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti SPORTEN, a.s., dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“) je obchodní spole čnost WRES, a.s., IČ: 279 22 065, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 788/16, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12078 (dále jen „hlavní akcionář“), která je ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady vlastníkem 51.485 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč, 28.739 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v li stinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč, 274 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 100,- Kč a 164 ks kmenových akcií společnosti SPORTEN, a.s. z nějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 50,- Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti SPORTEN, a.s. Souhrnná jmenovitá hodnota akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 80.259.600,- Kč, což po zaokrou hlení odpovídá podílu ve výši 95,42 % na základním kapitálu společnosti SPORTEN, a.s. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání dnešní mimořádné valné hromady společnosti SPORTEN, a.s., která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplý vá ze seznamu akcionářů. Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,42 % základního kapitálu společnosti SPORTEN, a.s. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní akcie společnosti SPORTEN, a.s. na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč částku 1.748,- Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč částku 1.748,- Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORT EN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč částku 174,80 Kč, za 1 kmenovou akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 50,- Kč částku 87,40 Kč a za 1 prioritní akcii společnosti SPORTEN, a.s. znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč částku 402,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 646-34/13 vypracovaným dne 6. prosince 2013 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. Hlavní akcionář doložil společnosti SPORTEN, a.s. v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem: Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 3778 (dále jen „obchodník s cennými papíry“), o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání dnešní mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti SPORTEN, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co akcionáři předají listinné akcie společnosti SPORTEN, a.s. v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák., resp. poté, co dojde osobou oprávněnou vést příslušnou evidenci cenných papírů k zápisu změny vlastníků za knihovaných akcií na majetkových účtech. Valná hromada společnosti SPORTEN, a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti SPORTEN, a.s.: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti. Akcionářům společnosti tak žádné plnění z tohoto titulu poskytnuto nebude. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 85.061.955 Kč (slovy: osmdesát pět miliónů šedesát jeden tisíc devět set padesát pět korun českých) na novou výši 4.476.945 Kč (slovy: čtyři milióny čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých). 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně, a to snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obchodního zákoníku tak, že: - jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v zaknihované podobě, se sníží ze stávající výše 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na 50 Kč (slovy: padesát korun český ch), a to provedením změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti; - jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na 50 Kč (slovy: padesát korun českých) , a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti; - jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) o částku 95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých) na 5 Kč (slovy: pět korun českých), a to vyznače ním nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti; - jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 50 Kč (slovy: padesát korun českých) o částku 47,50 Kč (slovy: čtyřicet sedm korun českých padesát haléřů) na 2,50 Kč (slovy: dvě koruny čes ké padesát haléřů), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti; - jmenovitá hodnota prioritních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, se sníží ze stávající výše 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) o částku 95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých) na 5 Kč (slovy: pět korun českých), a to vyzna čením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích společnosti; 5. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným pro svolání valné hromady akcionáře k předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této vý zvy. Nepředloží-li akcionáři ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku. 6. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 7. 2000 do 12. 3. 2003
- Společnost se řídí stanovami ze dne 26.4.2000.
od 26. 6. 1998 do 20. 7. 2000
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 18.6.1998.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18.2.1998 o zvýšení základního jmění.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- I. Zvýšení základního jmění o 5.426.600,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvýší vydáním nových akcií, t.j. emisí 54.266 kusů prioritních akcií, neveřejně obchodovatelných, v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100,-Kč.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- II. Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí 54.266.000,-Kč, přičemž po jeho zvýšení bude činit 59.692.600,-Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie činí 100,-Kč. Při upisování akcií budou přípustné pouze peněžité vklady.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- III. S prioritními akciemi bude spojeno právo na výplatu dividendy za podmínky dosažení čistého zisku společnosti po zdanění a dalších odvodech přesahujícího 5.000.000,-Kč za příslušné kalendářní období. Výše dividendy bude činit 5,-Kč na 1 prioritní akcii za každý celý 1 mil. Kč čistého zisku společnosti přesahující 5 mil. Kč čistého zisku. S prioritními akciemi nebude spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Práva spojená s dříve vydanými akciemi se vydáním nových akcií nezmění.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- IV. Všechny nově emitované akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů společnosti.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- V. Místo upisování akcií, které je shodné s místem pro výkon přednostního práva: Sídlo společnosti v Novém Městě na Moravě, U Pohledce 1347, sekretariát ředitele, 1.patro, výlučně v pracovní dny v době od. 9.00 hod. do 12.00 hod.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- VI. Rozhodným dnem pro určení osob oprávněných vykonat přednostní právo spojené se zaknihovanými akciemi, je den uvedený níže jako počátek běhu lhůty pro upisování akcií v prvním upisovacím kole.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- VII. Úpis akcií na základě přednostního práva bude probíhat zápisem do listiny upisovatelů ve dvou kolech v dále uvedených termínech a dále uvedeným způsobem:
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- a) první kolo úpisu bude zahájeno /po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a jeho zveřejnění /40.dnem po datu odeslání informace akcionářům o přednostním právu podle § 204a/ obchodního zákoníku a bude ukončeno 14.dnem po jeho zahájení. První kolo úpisu je vyhrazeno všem dosavadním akcionářům společnosti s tím, že každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- b) druhé kolo úpisu bude zahájeno dnem následujícím po ukončení prvního kola a bude ukončeno 14.dnem po jeho zahájení. Druhé kolo úpisu je vyhrazeno pouze dosavadním akcionářům společnosti, kteří se zúčastnili úpisu v rámci prvního kola s tím, že v druhém upisovacím kole je každý akcionář, který se účastnil prvního kola, oprávněn upsat veškeré akcie, které nebyly upsány v rámci prvního upisovacího kola.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- c) upíši-li akcionáři v rámci druhého upisovacího kola více než 54.266 kusů akcií, počítaje i akcie, které byly upsány v prvém kole, je představenstvo společnosti povinno zkrátit počet akcií upsaných jednotlivými akcionáři v druhém kole takto:
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- počet akcií t.j. 54.266 ks snížený o počet akcií, který byl upsán celkem akcionáři v prvním upisovacím kole, bude mezi akcionáři, kteří upsali akcie v prvním kole a zúčastnili se úpisu v druhém kole, krácen podle poměru počtu jimi vlastněných akcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jmění společnosti,
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionáři bude uznán každému akcionáři platně provedený úpis v počtu akcií, který je součtem akcií upsaných akcionářem v prvním upisovacím kole a počtem akcií upsaným akcionářem v druhém kole po zkrácení představenstvem způsobem výše uvedeným.
od 5. 3. 1998 do 26. 6. 1998
- VIII. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od skončení druhého upisovacího kola a to na účet vedený u IPB, č.ú. 1xxxx. Jako variabilní symbol uvede akcionář svoje rodné číslo nebo IČO. Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií /emisního kursu/ jsou upisovatelé povinni splatit do 1 roku po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na výše uvedený účet. O splacení emisního kursu předloží upisovatel společnosti příslušný doklad osvědčující, že částky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu emitenta.
od 5. 3. 1998 do 20. 7. 2000
- Společnost se řídí stanovami ze dne 18.2.1998.
od 12. 7. 1996 do 20. 7. 2000
- Změna stanov v čl.5,čl.12 odst.8 přijatá valnou hromadou 2.3.1996.
od 18. 10. 1995 do 20. 7. 2000
- Ke dni 18. 10. 1995 byly předloženy stanovy v novém znění, přijaté valnou hromadou dne 28. 6. 1995.
od 16. 7. 1993 do 20. 7. 2000
- Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 19.5.1993.
od 19. 4. 1993 do 20. 7. 2000
- Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 20.8.1992.
od 27. 3. 1991 do 19. 4. 1993
- Na základní jmění je vydána 1 akcie (zatímní list) o nomi- nální hodnotě 100.000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 52,978.000,-- Kčs.
od 27. 3. 1991 do 19. 4. 1993
- Dodatkem č.1 vydaným zakladatelem min. průmyslu ČR v Praze pod č.j. 131/1991 dne 22.3.1991 schvaluje se změna a doplnění stanov této společnosti v článku V.
od 6. 3. 1991
- Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o jednorázovém založení a.s. vydaným dne 1.3.1991.
Kapitál
od 17. 9. 2014
Základní kapitál 34 988 595 Kč, splaceno 34 988 595 Kč.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno err Kč.
od 11. 6. 2014 do 17. 9. 2014
Základní kapitál 4 476 945 Kč, splaceno 4 476 945 Kč.
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
Základní kapitál 89 538 900 Kč, splaceno 89 538 900 Kč.
od 16. 3. 1999 do 7. 6. 2002
Základní kapitál 59 692 600 Kč, splaceno 59 692 600 Kč.
od 26. 6. 1998 do 16. 3. 1999
Základní kapitál 59 692 600 Kč, splaceno 55 897 150 Kč.
od 19. 4. 1993 do 26. 6. 1998
Základní kapitál 54 266 000 Kč
od 27. 3. 1991 do 19. 4. 1993
Základní kapitál 53 078 258 Kč
od 6. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Základní kapitál 100 000 Kč
od 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 84 025.
od 12. 9. 2016
převoditelné se souhlasem představenstva
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 500, počet akcií: 14 855.
od 17. 9. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 150, počet akcií: 54 828.
od 17. 9. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 75, počet akcií: 66.
od 17. 9. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva
od 11. 6. 2014
Prioritní akcie na jméno 5, počet akcií: 54 266.
od 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 5, počet akcií: 780.
od 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva
od 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 186.
od 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Prioritní akcie na jméno 5, počet akcií: 54 266.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
v listinné podobě
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 54 266.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem statutárního ředitele
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 29 759.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem statutárního ředitele
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 5, počet akcií: 780.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem statutárního ředitele
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 2, počet akcií: 186.
od 11. 6. 2014 do 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem statutárního ředitele
od 11. 6. 2014 do 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 54 266.
od 11. 6. 2014 do 12. 9. 2016
převoditelné se souhlasem představenstva
od 11. 6. 2014 do 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 50, počet akcií: 29 759.
od 11. 6. 2014 do 12. 9. 2016
převoditelné se souhlasem představenstva
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29 759.
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
v listinné podobě
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 780.
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
v listinné podobě
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 186.
od 7. 6. 2002 do 11. 6. 2014
v listinné podobě
od 8. 2. 2002 do 11. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 54 266.
od 8. 2. 2002 do 11. 6. 2014
převoditelné se souhlasem představenstva. - v zaknihované podobě
od 20. 7. 2000 do 11. 6. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 54 266.
od 20. 7. 2000 do 11. 6. 2014
v listinné podobě
od 26. 6. 1998 do 20. 7. 2000
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 54 266.
od 26. 6. 1998 do 8. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 54 266.
od 26. 6. 1998 do 8. 2. 2002
převoditelné se souhlasem představenstva.
od 5. 5. 1997 do 26. 6. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 54 266.
od 18. 10. 1995 do 5. 5. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 698.
od 18. 10. 1995 do 5. 5. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 568.
od 19. 4. 1993 do 18. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 54 266.
od 6. 3. 1991 do 27. 3. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 4. 7. 2017
Ing. VLADIMÍR DUŠÁNEK - statutární ředitel
Most, Topolová, PSČ 434 01
den vzniku členství: 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2017
od 31. 1. 2017 do 4. 7. 2017
Ing. TOMÁŠ KLÁPŠTĚ - člen představenstva
Jesenice - Zdiměřice, Orlí, PSČ 252 42
den vzniku členství: 26. 1. 2017 - 4. 7. 2017
den vzniku funkce: 26. 1. 2017 - 4. 7. 2017
od 31. 1. 2017 do 4. 7. 2017
ONDŘEJ PALÁT - člen představenstva
Praha - Čakovice, Bermanova, PSČ 196 00
den vzniku členství: 26. 1. 2017 - 4. 7. 2017
den vzniku funkce: 26. 1. 2017 - 4. 7. 2017
od 3. 7. 2014 do 11. 5. 2017
JÁN HUDÁK - člen představenstva
Nové Město na Moravě - Pohledec, , PSČ 592 31
den vzniku členství: 12. 6. 2014 - 5. 4. 2017
od 22. 1. 2013 do 11. 7. 2013
KAREL JIRAVSKÝ - člen přestavenstva
Liberec - Liberec XXIII-Doubí, V Cihelně, PSČ 463 12
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 27. 6. 2013
od 22. 1. 2013 do 11. 7. 2013
MICHAL MEDONOS - člen představenstva
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Rabasova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 27. 6. 2013
od 22. 1. 2013 do 3. 7. 2014
MIROSLAV ČIŽÍK - předseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Koberkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
od 22. 1. 2013 do 3. 7. 2014
JÁN HUDÁK - místopředseda přestavenstva
Nové Město na Moravě - Pohledec, , PSČ 592 31
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
od 22. 1. 2013 do 3. 7. 2014
MILAN PETR - člen představenstva
Brno - Černovice, Húskova, PSČ 618 00
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
od 30. 6. 2011 do 22. 1. 2013
Ing. Ivan Hudák - člen představenstva
Nové Město na Moravě - Pohledec, , PSČ 592 31
den vzniku členství: 16. 6. 2011 - 15. 1. 2013
od 28. 7. 2010 do 30. 6. 2011
Anna Vojnarová - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Mrštíkova 940, PSČ 592 31
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 16. 6. 2011
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Ján Hudák - předseda představenstva
Nově Město na Moravě - Pohledec, 19, PSČ 592 31
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Jan Halouska - místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Martina Rusňáková - člen představenstva
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Ján Hudák - předseda představenstva
Nově Město na Moravě, Pohledec 19
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Ing. Jan Halouska - místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Anna Vojnarová - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Mrštíkova 940
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Ing. Martina Rusňáková - člen představenstva
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 8. 2. 2002 do 12. 8. 2005
Ing. Martina Rusňáková - členka přestavenstva
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 25. 8. 1999 do 12. 8. 2005
Ing. Jan Halouska - místopředseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 8. 10. 1998 do 8. 2. 2002
Ing. Martina Rusňáková - členka přestavenstva
Praha 4, Klírova 1916
od 6. 11. 1997 do 12. 8. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 24. 10. 1996 do 8. 10. 1998
Ing. Andrea Paslerová - členka představenstva
Praha lO, Frostova 339
od 24. 10. 1996 do 25. 8. 1999
Ing. Jan Halouska - místopředseda představenstva
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 12. 7. 1996 do 6. 11. 1997
Ing. Petr Babulík - člen představenstva
Praha 6, Nad spáleným mlýnem 634
od 18. 10. 1995 do 12. 7. 1996
ing. Jiří Havlík - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 2
od 3. 10. 1994 do 24. 10. 1996
Ing. Dana Šmejkalová - místopředsedkyně předst.
Praha 10 - Malešice, U vozovny 576/2
od 30. 3. 1993 do 3. 10. 1994
ing. Bohumil Jůzl - místopředseda představenstva
Nové Město na Moravě, Hornická 975
od 30. 3. 1993 do 18. 10. 1995
ing. Petr Hrad - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Purkyňova 15
od 30. 3. 1993 do 24. 10. 1996
Eugen Bečka - člen představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 78
od 30. 3. 1993 do 12. 8. 2005
Ján Hudák - předseda představenstva
Nové Město na Moravě, Pohledec 19
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 30. 3. 1993 do 12. 8. 2005
Anna Vojnarová - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Mrštíkova 940
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 6. 3. 1991 do 30. 3. 1993
Anna Vojnarová - předseda představenstva
Nové Město na Moravě, Mrštíkova 940
od 6. 3. 1991 do 30. 3. 1993
Ján Hudák - místopředseda představenstva
Nové Město na Moravě, Pohledec 19
od 6. 3. 1991 do 30. 3. 1993
ing. Jan Báča - člen představenstva
Praha 4, J.Jovkova 3261
od 6. 3. 1991 do 30. 3. 1993
JUDr. Zdeněk Doležal - člen představenstva
Nové Město na Moravě, Tyršova 342
od 6. 3. 1991 do 30. 3. 1993
ing. Jaroslav Hořínek - člen představenstva
Praha 10, Gramsciho 307
od 4. 7. 2017
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, který zastupuje společnost ve všech záležitostech.
od 31. 1. 2017 do 4. 7. 2017
Za společnost jednají dva členové představenstva společně.
od 3. 7. 2014 do 31. 1. 2017
Za společnost jedná člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 5. 1997 do 3. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek za představenstvo každý člen představenstva. Za společnost podepisují vždy nejméně dva členové představenstva společně, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 18. 10. 1995 do 5. 5. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové, nebo samostatně jeden člen, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 6. 3. 1991 do 18. 10. 1995
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepří- tomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
Správní rada
od 4. 7. 2017
JUDr. LUBOMÍR SVÁTEK - předseda správní rady
Praha - Chodov, Dědinova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2017
od 4. 7. 2017
Ing. TOMÁŠ KLÁPŠTĚ - člen správní rady
Jesenice - Zdiměřice, Orlí, PSČ 252 42
den vzniku členství: 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2017
od 4. 7. 2017
Ing. ONDŘEJ PALÁT - člen správní rady
Praha - Čakovice, Bermanova, PSČ 196 00
den vzniku členství: 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2017
Dozorčí rada
od 15. 12. 2016 do 4. 7. 2017
JUDr. LUBOMÍR SVÁTEK - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Dědinova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 15. 12. 2016 - 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 15. 12. 2016 - 27. 6. 2017
od 3. 7. 2014 do 15. 12. 2016
PETR VYKOUKAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Lužická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 12. 6. 2014 - 15. 12. 2016
od 11. 7. 2013 do 3. 7. 2014
HANA DOSTÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Nové Město na Moravě - Olešná, , PSČ 592 31
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 12. 6. 2014
od 22. 1. 2013 do 3. 7. 2014
MILAN MEDONOS - předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Rabasova, PSČ 400 11
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
od 22. 1. 2013 do 3. 7. 2014
PETR VYKOUKAL - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Lužická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 1. 2013 - 12. 6. 2014
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Dana Lorencová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 28. 7. 2010 do 22. 1. 2013
Marcela Pouchová - místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 15. 1. 2013
od 9. 10. 2009 do 28. 7. 2010
Marcela Pouchová - místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 6. 8. 2009 - 17. 6. 2010
od 9. 10. 2009 do 11. 7. 2013
Peter Petrilák - člen dozorčí rady
Nové Město na Moravě, Hornická 970, PSČ 592 31
den vzniku členství: 30. 7. 2009 - 31. 5. 2013
od 12. 8. 2005 do 9. 10. 2009
Ing. Dan Gaidusch - místopředseda dozorčí rady
Nové Veselí, 13
den vzniku členství: 11. 5. 2005 - 30. 7. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 30. 7. 2009
od 12. 8. 2005 do 9. 10. 2009
Marcela Pouchová - člen dozorčí rady
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku členství: 19. 5. 2005
od 12. 8. 2005 do 28. 7. 2010
Dana Lorencová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku členství: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 17. 6. 2010
od 8. 2. 2002 do 12. 8. 2005
Marcela Pouchová - členka
Praha 8, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 20. 7. 2000 do 12. 8. 2005
Dana Lorencová - předsedkyně
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 25. 8. 1999 do 20. 7. 2000
Ing. Andrea Paslerová - předsedkyně
Praha 10, Frostova 339
od 25. 8. 1999 do 8. 2. 2002
Marcela Pouchová - členka
Praha 4, Choceradská 32
od 16. 3. 1999 do 25. 8. 1999
Marcela Pouchová - předsedkyně
Praha 4, Choceradská 32
od 8. 10. 1998 do 16. 3. 1999
Marcela Želizníková - předsedkyně
Praha 4, Choceradská 32
od 8. 10. 1998 do 25. 8. 1999
Ing. Andrea Paslerová - členka
Praha 10, Frostova 339
od 6. 11. 1997 do 8. 10. 1998
Ing. Martina Rusňáková - předsedkyně
Praha 4, Klírova 1916
od 6. 11. 1997 do 8. 10. 1998
Marcela Želizníková - členka
Praha 4, Choceradská 32
od 6. 11. 1997 do 12. 8. 2005
Ing. Dan Gaidusch - místopředseda
Nové Veselí, 13
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 19. 5. 2005
od 24. 10. 1996 do 6. 11. 1997
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - předseda
Praha 7, Milady Horákové 56
od 24. 10. 1996 do 6. 11. 1997
Ig. Dan Gaidusch - místopředseda
Nové Veselí, 13
od 24. 10. 1996 do 6. 11. 1997
Ing. Martina Rusňáková - členka
Praha 4, Klívova 1916
od 18. 10. 1995 do 24. 10. 1996
Ing. Dan Gaidusch - předseda
Nové Veselí, 13
od 18. 10. 1995 do 24. 10. 1996
ing. Petr Jahoda - člen
Praha 9, Rožmberská 875
od 18. 10. 1995 do 24. 10. 1996
ing. Jan Halouska - člen
Praha 8, Horňátecká 791/18
od 3. 10. 1994 do 18. 10. 1995
Ing. Dan Gaidusch
Nové Veselí, 13
od 30. 3. 1993 do 18. 10. 1995
ing. Robert Zedník
Praha 6, Na Petřinách 66
od 30. 3. 1993 do 18. 10. 1995
Bohumila Francová
Praha 4 - Spořilov, Božkovská 2927/1
Akcionáři
od 16. 6. 2017
ConsilTech a.s., IČO: 05617928
Praha - Nové Město, Purkyňova, PSČ 110 00
od 13. 1. 2017 do 16. 6. 2017
ConsilTech a.s., IČO: 05617928
Praha - Hostivař, Sodomkova, PSČ 102 00
od 12. 9. 2016 do 13. 1. 2017
Allenton a.s., IČO: 03081516
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-60
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-92
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-195
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-210
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.